J. Perović, advokat, Kikinda

Vi u svim oblicima praktične primene nudite daleko više od drugih
Šta reći o tome kakvi su mi utisci nakon 10-godišnje saradnje. Da li se može bilo šta loše reći posle toliko godina mog poverenja u Vašu kuću? Logično da ne može. Kroz protekli period vidno je očigledno napredovanje u ponudi. Ovo posebno ističem iz razloga što naša kancelarija ima saradnju i sa drugim kućama koje se bave istim poslom, ali do sada nisam imala nikakvog razloga da otkažem ugovor sa Vama. Upravo poredeći ponudu drugih vidim da Vi u svim oblicima praktične primene nudite sve više i više odnosno daleko više od drugih. Nama advokatima je takva ponuda i mogućnost praktične koristi, koju dajete veoma značajna. Mislim da je ovo što sam rekla dovoljno, samo tako nastavite.