J. P. „Autoprevoz“ , Kikinda

Za pohvalu je aplikacija Propisi Alarm
Izuzetno smo zadovoljni saradnjom i uslugom od strane Vaše kompanije, iz tog razloga smo se i opredelili za nastavak korišćenja baze propisa Vaše kompanije i obnovu licence. Jednostavno je za upotrebu jer se program ne instalira na računar, već je sa pristupnim podacima moguće pristupiti bazi sa bilo kog računara. Takođe, za pohvalu je aplikacija "Propisi Alarm" koja nam pomaže u praćenju izmena zakonodavstva prema našim potrebama i u oblasti u kojoj poslujemo - gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju.