IMPULS-HEMIJA d.o.o. Novi Sad , N. Etinski

Velika pomoć u radu su nam e-mail-ovi sa nanovijim propisima, kao i aktuelnim publikacijama
Kako smo već par godina pretplatnici na program Profi sistema – PROFI OBRAČUN KAMATA želim da Vam ovim putem kažem kako smo sa njim izuzetno zadovoljni. Ažuriranja kamatnih stopa se vrše automatski za razliku od prethodnih programa koje smo ranije imali gde smo sami morali iste unositi. Obračunski listovi su vrlo pregledni i laki za praćenje. Ono što je za nas jako važno je dobra komunikacija sa podrškom bilo da su u pitanju neke nejasnoće oko rada, eventualno ponovno instaliranje programa u slučaju zamene računara ili reinstalacije postojećeg računara. Komunikacija sa njima je na nivou koji svako može razumeti i odraditi. Velika pomoć u radu su nam i e-mail-ovi sa nanovijim propisima, kao i aktuelnim publikacijama.