HTT Palisad d.o.o, Zlatibor, M. Arsić – finansije

Želim da Vam uputim sve pohvale za izuzetnu profesionalnost i efikasnost u poslovanju
Kao dugogodišnji korisnik Vašeg programa u našem preduzeću želim da Vam uputim sve pohvale za izuzetnu profesionalnost i efikasnost u poslovanju. Vaš program za obračun kamata imali smo priliku da upoređujemo sa drugim, gde se ispostavljalo da su naši obračuni tačni. Uz pozdrav, ja se nadam i daljem nastavku naše obostrane saradnje.