HTT Palisad a.d. , Zlatibor, Ž. Mrkonja – pravnik

Definitivno moram da izjavim da sam sasvim zadovoljan Vašim proizvodom
Definitivno moram da izjavim da sam sasvim zadovoljan Vašim proizvodom PropisSoft Online čiji sam korisnik skoro dve pune godine. Dopadaju mi se sadržaji, bilo oni koji su u sekciji sa aktuelnostima, bilo da se odnose na nova izdanja u Sl. glasniku i ostalim javnim dokumentima. Takođe, smatram da je baza pravne regulative izvanredna i jako bogata. Isto tako mogao bih dati visoku ocenu za sekciju koja sadrži modele i obrasce akata.