GP HGP d.o.o. Novi Sad, V. Jovanović – ruk.fin.službe

Naročito sam zadovoljna tehničkom podrškom koja mi je više puta izlazila u susret
Moja iskustva u vezi korišćenja Vašeg programa Profi obračun kamata su pozitivna. Naročito sam zadovoljna tehničkom podrškom koja mi je više puta izlazila u susret u vidu konsultacija oko pojedinih obračuna koje sam imala. Nadam se daljoj i uspešnoj saradnji.