Galenika a.d., Zemun, N. Bursać

Pohvalno je to što se obračun kamate i ostali funkcije Profi sistema stalno usavršavaju i prate nove trendove i aktuelnu problematiku
Imamo veliki broj dobavljača i banaka od kojih dobijamo obračune kamata (redovnih i zateznih). Obračune proveravamo to mi je u sklopu posla. Bilo je tu obračuna ispravnih i neispravnih u pitanju su bile metode u obračunu , kamatne stope (fiksne +euribor), broj dana za koji se obračunava kamata itd. U tim osporavanjima pozivali smo se na Profi sistem kao na licencirani obračun kamate, a ne interni obračuni u ekselu ili obračun urađen na kalkulatorima pojedinih sajtova. Pohvalno je to što se obračun kamate i ostali funkcije Profi sistema stalno usavršavaju i prate nove trendove i aktuelnu problematiku. Kao takav veoma olakšava rad i cena je zadovoljavajuća.