G. Pavlov, advokat i R. Škrbić- javne nabavke, Novi Sad

Želim još jednom da se zahvalim na ukazanoj pomoći oko nedoumica koje sam imala
Želim još jednom da se zahvalim na ukazanoj pomoći oko nedoumica koje sam imala, ne samo u ovom slučaju već i za mnoge uspešne konsultacije koje smo imali od strane Vas. Posebno želim da Vam se zahvalim, za mnoštvo saveta i uputa kojim ste obogatili moje znanje i omogućili mi da za mnoge naizgled ne rešive probleme i situacije koje se tiču javnih nabavki, rešim u korist našeg privrednog društva.