G. Đaković, sudski veštak, Čačak

Imam nameru da nastavim saradnju sa Vama i pored brojnih drugih ponuda
Korisnik sam Vašeg programa za obračun kamata i smatram da je program dobro kreiran, ima dosta mogućnosti za rad i jednostavan je za korišćenje. Posebno sam zadovoljna sa pružanjem tehničke podrške jer sam, zbog specifičnosti računara koji koristim, imala potrebu da Vas često kontaktiram. Problem zbog koga sam Vas zvala svaki put je bio trenutno i stručno rešen uz maksimalnu ljubaznost Vaših zaposlenih. To su razlozi zbog kojih imam nameru da nastavim saradnju sa Vama i pored brojnih drugih ponuda.