Fineko CS d.o.o. Subotica, D. Trajković

Želimo da izrazimo izuzetno zadovoljstvo koje smo stekli dugogodišnjim korišćenjem Vašeg programa za obračun kamata
Želimo da izrazimo izuzetno zadovoljstvo koje smo stekli dugogodišnjim korišćenjem Vašeg programa za obračun kamata. Svakodnevna ažurnost, jednostavnost u primeni koja se ogleda u činjenici da sa vrlo malo upoznavanja sa programom veoma lako može da se dođe do željenog rezultata, lako i brzo arhiviranje obračuna i pristup arhiviranima, te štampa u praktično jednom koraku, preporuka su za sve one kojima je u poslu neophodno da efikasno dođu do konačnog cilja, dokumenta sa svim podacima o izvršenom obračunu kamata, od zakonske zatezne do kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode.