Dragan i Vesna Zečević, sudski veštaci, Beograd

Preporučujemo i drugima da postanu korisnici vaših programskih paketa
Kao dugogodišnji korisnici programa za obračun kamata želim ovim putem da kažem da sam izuzetno zadovoljna Vašim uslugama. Takođe želim da naglasim da je komunikacija sa korisničkom podrškom na visokom nivou. Ističem da više godina koristimo i Propis soft i da smo sa istim veoma zadovoljni u dosadašnjem radu, pa stoga preporučujemo i drugima da postanu korisnici vaših programskih paketa, posebno našim kolegama veštacima ekonomsko finansijske struke.