Dr. D. Rađenović, sudski veštak, Novi Sad

Kao dugogodišnji korisnik Vaših usluga, stalni sudski veštak i licencirani stečajni upravnik, mišljenja sam imate izvaredan paket proizvoda prilagodjen potrebama korisnika, veoma profesionalan i korektan pristup i da je sa Vašom firmom zadovoljstvo saradjivati. Nakon više godina razvoja unapredili ste proizvode koji su imali nedostatke, pre svega deo koji se odnosi na bankarske kredite, automatsko ažuriranje kamatnih stopa I problem štampe. Mislim da ubuduće ne treba ništa da menjate jer se korisnici naviknu na postojeći vizuelni standard, raspored funkcija i obim podataka. Posebno sam zadovoljan saradnjom sa Vama i tehničkom podrškom koja je uvek dostupna, dobro razume zahteve korisnika i pruža zaista veliku operativnu pomoć. U odnosu na ranije verzije najnovija se nešto sporije startuje, ali to nije veliki problem. Svim zainteresovanim korisnicima iskreno preporučujem Vaše proizvode i saradnju jer sve druge opcije (samostalna ili razni sajtovi) daju parcijalna rešenja i ne snose odgovornost za greške. Licencirani program i aktivna podrška koju Vi pružate je zaista najbolji put da mi naše poslove radimo kvalitetno i odgovorno.