Đ. Stanković, advokat, Novi Sad

Preporučujemo i drugima da postanu korisnici Vaših programskih paketa
Ističem da više godina koristimo Vaše pakete i to Propis Soft i Profi Obračun Kamata i sa istima smo veoma zadovoljni u dosadašnjem radu, kao i sa Vašom podrškom, pa stoga preporučujemo i drugima da postanu korisnici Vaših programskih paketa.