Đ. Počuča, sudski veštak, Šabac

Svoju saradnju sa Vašom kućom mogu oceniti odličnom
1. Vaše uspešno poslovanje, jasno je izraženo željom za potrebom komunikacije sa korisnicima usluga radi dobijanja što boljeg - kvalitetnijeg proizvoda shodno njihovim potrebama. 2. Svoju saradnju sa Vašom kućom mogu oceniti odličnom, obzirom na kontakte koje sam do sada ostvarivao. 3. Moj savet Vam je da i dalje nastavite istom metodologijom rada koristeći savremene tehnike i tehnologije - što je garant Vašeg daljeg odličnog poslovanja.