D. Petrović, sudski veštak, Novi Sad

Vrlo su predisetljivi i uvek su spremni na saradnju
Što se tiče rada saradnje i programa koje nam nudi Profi Sistem Com doo iz Smedereva kao stalni sudski veštak Višeg suda u N.Sadu mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan da mi još nijedan obračun po programima ove kuće niko nije osporio niti imao primedbu, što je svakako uspeh same kuće koja nam pruža usluige iz ove oblasti. Vrlo su predisetljivi i uvek su spremni na saradnju i ono što je jako važno za sudske veštake da uvažavaju primedbe i sugestije prilikom izrade programa za obračun kamata po svim osnovama. Želim da ovako nastavite i mislim da za Vašu kuću neće biti problema u budućnosti. S poštovanjem!