D. Milić, advokat, Veliko Gradište

Generalno, vrlo dobro
Jedan sam od dugogodišnjih korisnika Vašeg programa i na osnovu dosadašnjih iskustava mogu Vam uputiti sve pohvale. Zadovoljan sam programom, pre svega bazom propisa, obzirom da su obuhvaceni svi najvažniji kako novodoneti tako i postojeći zakonski propisi koji su u upotrebi. Takođe je veoma kvalitetna i baza sudske prakse, ali u tom smislu, obzirom na donošenje novih, ali i na veoma česte promene postojećih zakonskih propisa i njihovo usklađivanje sa evropskim pravnim standardima, smatram da bi posebnu pažnju ubuduće trebalo obratiti na sudsku praksu i posebno na bazu modela i obrazaca koji segment programa bi mogao biti obogaćen većim brojem modela i obrazaca naročito u oblasti pravosuđa. Generalno, vrlo dobro.