D. Đuric, sudski vestak ekonomsko finansijske struke, Zrenjanin

Hvala na dosadašnjoj i budućoj saradnji
Nekoliko godina unazad koristim vase usluge i zadovoljstvo mi je sto sam vaš korisnik i sto sarađujem sa vama. Ističem da sam izuzetno zadovoljna programom obračuna kamata koji je u svakom trenutku ažuran, program je brz i jednostavan. Bitno mi je kao sudskom veštaku da mogu da arhivram urđene obračune sa osnovnim podacima lica za koje sam radila obračune. Posebno mi je važno ažuriranje zakonskih propisa. Na svako moje pitanje i poziv sam dobila objašnjenje i odgovor. I to u kratkom roku. Strpljivost Vaših radnika mi je od posebnog značaja. Hvala na dosadašnjoj i budućoj saradnji.