Centar za socijalni rad Kosovska Kamenica, Ranilug, Z. Ristić – pravnik

Sve na jednom mestu
PROFI - SISTEM je svojevrsna baza podataka zakonskih propisa u Republici Srbiji gde se na jednom mestu mogu pronaći Zakonske regulative, adekvatna mišljenja Ministarstva i sudstva kao i pojedinačni pravni akti koji lako mogu da se promene i adekvatno primene u svakom konkretnom slučaju. Centar za socijalni rad Kosovska Kamenica nakon višegodišnje uspešne saradnje ima samo pohvalne reči za dobar rad tima Profi Sistema.