Centar za kulturu Barajevo, N. Jojić-Joksić – pravnik

Baza propisa Profi sistema je sveobuhvatna baza
Baza propisa Profi sistema je sveobuhvatna baza, koja nam omogućava pregled svih pozitivnih propisa kao i nevažećih propisa i propisa koji prestaju da važe. U ovoj bazi pronalazimo sve novine i izmene kojim su obuhvaćeni zakoni, podzakonski akti, pravna mišljenja, komentari propisa, sudska praksa, jednostavno i brzo dolazimo do željenog teksta. Izuzetno brze pretrage, jednostavan rad sa tekstovima i kvalitetna baza propisa su uticali na nastavak saradnje.