B. Sredojević, sudski veštak, Bor

Pouzdani, tačni, poslovni, korektni, fleksibilni, predusretljivi
Pouzdani, tačni, poslovni, korektni, fleksibilni, predusretljivi. Sve u superlativu.