B. Radovanović, advokat, Beograd

Posebno sam zadovoljan obimom, preglednošću i ažurnošću baze sudske prakse, koja je za svaku pohvalu
Napominjem da sam izuzetno zadovoljan našom dosadašnjom saradnjom i vašom spremnošću da blagovremeno i uredno uređujete sam program, koji je, inače bogat, pregledan i meni, kao advokatu, veoma koristan u svakodnevnom radu. Posebno sam zadovoljan obimom, preglednošću i ažurnošću baze sudske prakse, koja je za svaku pohvalu.