B. Jovanović-Džaril, javni beležnik, Ruma

Odnos cene i kvaliteta je po mom saznanju najbolji u Srbiji
Postovani, kao dugogogdišnji korisnik Vašeg programa i kompletne baze podataka propisa koji su u primeni u Republici Srbiji, sa svim pratećim sadržajima, ovde želilm da Vam izrazim zahvalnost i podršku da nastavite kao do sada. Stalna poboljšanja koja vršite u programu i na internet prezentaciji, opredeljuju me da i dalje budem Vaš korisnik i upotrebljavam sve sto mi je potrebno za poslovanje, putem Vašeg programa. Odnos cene i kvaliteta je po mom saznanju najbolji u Srbiji i nadam se da ce tako i ostati.