B. Đanić, advokat, Subotica

Vaš program zadovoljava sve potrebe jedne advokatske kancelarije
Nakon dugogodišnjeg iskustva sa korišćenjem programa "Profi sistem" , mogu da kažem da je isti meni kao advokatu najpristupačniji, s obzirom da je program tako i napravljen da se jednostavno pristupa svim zahtevanim elementima. U današnje vreme kada se stalno menjaju propisi pa je pojedincu teško da prati sve promene, ovaj program i to čak samo u elektronskom obliku zadovoljava sve potrebe jedne advokatske kancelarije, po mom mišljenju. To pogotovo imajući u vidu da je i cena vrlo pristupačna s obzirom na to šta program pruža, pri čemu takvom mišljenju doprinosi i štampani stručni časopis za advokate "Advokatska kancelarija" koji se dobija u okviru osnovnog paketa, a u okviru kojeg uvek ima interesantnih i aktuelnih tema, komentara i aktuelne sudske prakse, a što je pogotovo za starije advokate kao časopis pristupačniji.