B. Aćimović, advokat, Sremska Mitrovica

Nadam se da će te u buduće nastaviti sa ovako uspešnim radom na obostrano zadovoljstvo
Na osnovu naše dugogodišnje saradnje mogu da kažem da sam veoma zadovoljan sa Vašim proizvodom elektronskom bazom propisa koju koristim već dugi niz godina. Iz godine u godinu vidljiv je napredak u samoj bazi podataka jer je ista sve preglednija i lakša za rad. Sama baza propisa sadrži iz godine u godinu sve više propisa, sudske prakse, modela i obrazaca koja meni kao advokatu dodatno olakšava rad. Takođe sam zadovoljan i sa poslovnošću i stručnošću vaših zaposlenih prema meni kao klijentu jer smo zajedno uspešno rešili svaki problem koji se javio prilikom instaliranja programa kao i tokom rada. Nadam se da će te u buduće nastaviti sa ovako uspešnim radom na obostrano zadovoljstvo.