Agencija Filip Office, Čačak, M. Mikić – Filipović

Mogu sa velikom zadovoljstvom potvrditi da i dalje želim da sarađujemo
Našu saradnju ocenjujem kao vrlo uspešnu. Posle dugogodišnje saradnje drago mi je da mogu sa velikom zadovoljstvom potvrditi da i dalje želim da sarađujemo.