Adv. Spajić Srbislav, Ruma (Angelina)

O programu Advokat Lider sve najbolje, u našoj kancelariji ja najčešće radim u programu i baš sam se navikla i oslonila na evidenciju koju sam kreirala u programu, tako da sve manje papirologije treba za rad. Zahvaljujem Vam što brinete o korisnicima.