AD Elan HI Prijepolje, G. Sekulic – generalni direktor

Sve najlepše, sve pozitivno
Šta reći o saradnji naše dve kuće. Sve najlepše, sve pozitivno. Vaši komentari tj. usluge su krajnje profesionalne, opširne, stručne. U veoma kratkom vremenskom roku smo dobili svu stručnu pomoć koja nam jako znači u donošenju poslovnih odluka. Saradnja sa Profi sistemom je jednom rečju pozitivna. Profi obračun kamata je takođe moćan alat koji nam jako koristi.