A. Mučalica, advokat, Novi Sad

Zadovoljna sam svim dosadašnjim proizvodima
Zadovoljna sam svim dosadašnjim proizvodima i poslovnom saradnjom.