A. Milošević, stečajni upravnik , Prilike, Ivanjica

Sve funkcioniše
Agencija stečajni upravnik Aleksandro-Aco Milošević je korisnik Vaše aplikacije za obračun svih vrsta kamata od 2012 godine. Za sve ovo vreme nije se desilo da je u Vašoj aplikaciji nešto nedostajalo. Naprotiv, sve je funkcionosalo i nikada nisam imao potrebu da nekog nazovem ili se obratim za pomoć. U više stečajnih postupaka nijedan poverilac ili dužnik nije imao reklamaciju. Mislim da sam ovim sve rekao.