Dodatno za – Zakonik o krivičnom postupku

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 2 propisa:

PRAVILNIK O IZVRŠENJU MERE PRITVORA

U vezi sa ovim zakonom imamo 883 sudske prakse i službena mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta suda/ organa
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3312/2016 – NOVI KRITERIJUMI KOD PRIMENE NAČELA NE BIS IN IDEM I VOĐENJE DVA POSTUPKA ZBOG UPRAVLJANJA NEREGISTROVANIM VOZILOM I UPOTREBE LAŽNIH REGISTRACIONIH TABLICA (ČL. 226. ZAKONA O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA, ČL. 355. KZ I ČL. 4. ZKP) 05.04.2018. Ustavni sud
NADLEŽNOST ZA ODUZIMANJE PREDMETA U SITUACIJI KADA KRIVIČNI POSTUPAK NIJE POKRENUT (ČL. 535. ZKP) 30.03.2018. Vrhovni kasacioni sud
ODUSTANAK OD PRIVATNE TUŽBE I KRIVIČNOG GONJENJA NAKON IZJAVLJENE ŽALBE PROTIV PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 450. ZKP) 30.03.2018. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA PRVOSTEPENOG SUDA DA PONOVO ISPITUJE POSTOJANJE RAZLOGA ZA PRITVOR (ČL. 216. I 462. ZKP) 30.03.2018. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-738/2014 – MERA ZABRANE NAPUŠTANJA STANA UZ PRIMENU ELEKTRONSKOG NADZORA KAO LIŠENJE SLOBODE (ČL. 190. I 211. ZKP) 29.03.2018. Ustavni sud
NAVOĐENJE INSTITUTA KOJI SE ISKLJUČUJU U IZRECI PRESUDE (ČL. 438. ZKP) 26.03.2018. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6374/2016 – DEROGIRANJE ODREDABA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I DOPRINOS PRITVORENOG LICA LIŠENJU SLOBODE (ČL. 172. ZOO I ČL. 14. I 560. ZKP) 15.03.2018. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2234/2016 – NAPUŠTANJE ADRESE BORAVIŠTA I NEOBAVEŠTAVANJE SUDA O DRŽAVLJANSTVU I PASOŠU DRUGE DRŽAVE (ČL. 211. I 216. ZKP) 01.03.2018. Ustavni sud
IZOSTAVLJANJE BITNOG OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA U IZRECI PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 423. I 439. ZKP) 21.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ PREKVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA NA ZASTARELOST KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 103. I 104. KZ I ČL. 438. ZKP) 19.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO UZNEMIRENJA U MALOJ SREDINI (ČL. 211. ZKP) 17.12.2017. Apelacioni sud
IZMENA OPTUŽNOG AKTA KOD KRIVIČNIH DELA SA BLANKETNOM DISPOZICIJOM (ČL. 450. ZKP) 12.12.2017. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI PROTIV REŠENJA JT U FAZI TUŽILAČKE ISTRAGE (ČL. 41. I 42. ZKP) 12.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEZAKONITOST ZAPISNIKA O ISPITIVANJU SVEDOKA SAČINJENOM PRE DONOŠENJA NAREDBE O SPROVOĐENJU ISTRAGE (ČL. 282., 288. I 300. ZKP) 12.12.2017. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5541/2015 – PRODUŽENJE PRITVORA ZBOG TEŠKOG KRIVIČNOG DELA UZ POSTOJANJE VELIKOG INTERESOVANJA JAVNOSTI I BURNIH REAKCIJA (ČL. 211., 213. i 216. ZKP) 07.12.2017. Ustavni sud
KOMUNIKACIJA OSTVARENA PUTEM APLIKACIJE „VIBER“ KAO ČINJENICA PODOBNA ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 473. ZKP) 30.11.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3464/2015 – NEOPHODNO VREME TRAJANJA PRITVORA I IZJAVLJIVANJE VIŠE ŽALBI NA REŠENJE O ODREĐIVANJU PRITVORA (ČL. 210., 211. I 214. ZKP) 23.11.2017. Ustavni sud
PRODUŽENJE PRITVORA MALOLETNIKU BEZ KONTROLE I LICA KOJA BI BRINULA O NJEMU (ČL. 211. ZKP I ČL. 67. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 23.11.2017. Apelacioni sud
UGROŽAVANJE SIGURNOSTI PRETNJOM UPUĆENOM TELEFONSKIM PUTEM (ČL. 138. KZ I ČL. 439. ZKP) 15.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA KOJIM SE ODBIJA PRIGOVOR NENADLEŽNOSTI (ČL. 34. I 465. ZKP) 09.11.2017. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA OBUSTAVU DELA KAZNE KOJA ČINI DEO JEDINSTVENE KAZNE (ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 553. ZKP) 09.11.2017. Viši sud
KONVALIDIRANJE RELATIVNO BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 438. ZKP) 01.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRIZNANJE DATO ZBOG STRAHA OD DRUGOG OKRIVLJENOG KAO NOVI DOKAZ (ČL. 473. ZKP) 23.10.2017. Apelacioni sud
SUMNJA U POGLEDU ČINJENICA VEZANIH ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 16. ZKP I ČL. 289. I 297. KZ) 16.10.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5757/2015 – NEOSNOVANO LIŠENJE SLOBODE U POSTUPKU EKSTRADICIJE I ANALOGNA PRIMENA PRAVILA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 7., 12., 22., I 28. ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA, ČL. 214. I 584. ZKP I ČL. 172. ZOO) 12.10.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1972/2014 – POSREDNO IZVOĐENJE NEZAKONITIH DOKAZA (ČL. 16. I 84. ZKP I ČL. 200. DO 204. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.10.2017. Ustavni sud
ODUZIMANJE SREDSTAVA ZA IZVRŠENJE DELA KAO DEO SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 314. I 318. ZKP) 11.10.2017. Vrhovni kasacioni sud
SUMNJA ZASNOVANA NA KONKRETNIM PODACIMA I POTKREPLJENA DOKAZIMA (ČL. 59. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I 502. ZKP) 07.10.2017. Apelacioni sud
PRAVO OKRIVLJENOG NA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA NASTALIH POVODOM ODBAČAJA PREDLOGA ZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI (ČL. 261. ZKP) 03.10.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBRAZLOŽENJE ZAHTEVA U POGLEDU SVEDOČENJA KOJE NIJE PREDLOŽENO U TOKU POSTUPKA (ČL. 472. ZKP) 03.10.2017. Apelacioni sud
ANALIZA I PRIHVATANJE ISKAZA SVEDOKA, ODBRANE I DRUGIH DOKAZA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 83., 98., 419, 428. I 440. ZKP) 30.09.2017. Apelacioni sud
DOZVOLJENOST ŽALBE OŠTEĆENOG PROTIV ODLUKE KOJOM SE RADI OSTVARIVANJA IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA U CELINI UPUĆUJE NA PARNICU (ČL. 433. ZKP) 29.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
VEŠTAČENJE STEPENA ALKOHOLISANOSTI I NJEGOVOG UTICAJA NA OKRIVLJENOG (ČL. 114. ZKP) 29.09.2017. Viši sud
OVLAŠĆENJE SUDA DA MIŠLJENJE VEŠTAKA ZAMENI SVOJIM MIŠLJENJEM I DA NE PRIHVATI DOPUNSKI NALAZ VEŠTAKA (ČL. 113., 123. I 124. ZKP) 29.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA ISPLATU NAKNADE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA ZAVISNO OD FAZE POSTUPKA (ČL. 261. ZKP) 29.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZMENA OPTUŽNOG AKTA NAKON NASTUPANJA ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 338., 352. I 422. ZKP) 29.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST POZIVANJA NA POVREDU POSTUPKA U POGLEDU IZUZEĆA SUDIJE AKO ISTA NEOPRAVDANO NIJE IZNETA NA GLAVNOM PRETRESU (ČL. 37., 438. I 452. ZKP) 29.09.2017. Apelacioni sud
PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PRENOŠENJE MESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE PREDSEDNIKA SUDA (ČL. 33. ZKP) 06.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
UVOĐENJE NN LICA U ČINJENIČNI OPIS RADNJE IZVRŠENJA (ČL. 420. ZKP) 05.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZBEGAVANJE DOLASKA NA GLAVNI PRETRES ZBOG LEKARSKE KONTROLE (ČL. 211. ZKP) 24.08.2017. Osnovni sud
IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA U VREME PROVERE PO PRETHODNO IZREČENOJ USLOVNOJ OSUDI (ČL. 211. ZKP) 11.08.2017. Apelacioni sud
DODATE OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI U PRESUDI U ODNOSU NA OPTUŽBU KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 438. ZKP) 10.08.2017. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE DRUGOSTEPENOG SUDA (ČL. 455. ZKP) 07.08.2017. Apelacioni sud
UTICAJ ODBIJANJA OPTUŽBE NA POSTOJANJE ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 200. ZOO I ČL. 422. ZKP) 03.08.2017. Apelacioni sud
UZNEMIRENJE JAVNOSTI ZBOG PODVOĐENJA MALOLETNICE OD STRANE RODITELJA (ČL. 211. ZKP) 31.07.2017. Apelacioni sud
ISKAZ LICA KOJE NIJE DUŽNO DA SVEDOČI (ČL. 15., 16., 84. I 94. ZKP) 20.07.2017. Viši sud
INTERES OŠTEĆENOG KRIVIČNIM DELOM I NEDOSTUPNOST OKRIVLJENOG DRŽAVNIM ORGANIMA (ČL. 381. ZKP) 14.07.2017. Viši sud
ISTOVREMENO UGROŽAVANJE DVA RAZLIČITA ZAŠTIĆENA OBJEKTA JEDNOM RADNJOM (ČL. 4. ZKP) 13.07.2017. Viši sud
OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA ISTI ŽIVOTNI DOGAĐAJ (ČL. 4. ZKP) 13.07.2017. Viši sud
PREINAČENJE NA GORE OSUDOM OKRIVLJENOG NA EFEKTIVNU KAZNU ZATVORA (ČL. 438., 451. I 453. ZKP) 11.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI NASTALI ODLAGANJEM SASLUŠANJA U TOKU IZVOĐENJA SAME PROCESNE RADNJE (ČL. 263. ZKP) 11.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE ŽALBENIH OKVIRA (ČL. 451. I 453. ZKP) 11.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
ANGAŽOVANJE STRUČNOG SAVETNIKA NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM (ČL. 125. I 450. ZKP) 06.07.2017. Apelacioni sud
IZOSTANAK SUBJEKTIVNIH ELEMENATA U OPTUŽNOM AKTU (ČL. 500. ZKP) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA DONOŠENJA REŠENJA O OBUSTAVI IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA U SLUČAJU SMRTI OSUĐENOG TOKOM IZDRŽAVANJA KAZNE (ČL. 278. ZKP) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE IZOSTAVLJANJEM POJEDINIH ODNOSNO UNOŠENJEM NOVIH ELEMENATA KRIVIČNOG DELA (ČL. 438. ZKP) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEPRIZNAVANJE TROŠKOVA I PRIMENA ODREDBI KOJE SE NE ODNOSE NA IZABRANOG BRANIOCA (ČL. 261., 265. I 441. ZKP) 04.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
ANGAŽOVANJE DRUGIH VEŠTAKA MIMO SPISKA STALNIH SUDSKIH VEŠTAKA (ČL. 114. ZKP) 04.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUČIVANJE O DUŽNOSTI PLAĆANJA TROŠKOVA I ODLUČIVANJE O VISINI TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 267. I 441. ZKP) 04.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
FORMALNO I SADRŽINSKO OZNAČAVANJE POVREDE ZAKONA (ČL. 485. ZKP) 04.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNO DONOŠENJE POSEBNOG REŠENJA O SKRIVLJENIM TROŠKOVIMA (ČL. 263. ZKP) 04.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRECIZIRANJE ČINJENIČNOG STANJA NAVOĐENJEM ZAŠTITNOG OBJEKTA DRUGE GRUPE KRIVIČNIH DELA (ČL. 420. ZKP) 29.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKE USTAVNOG SUDA ILI EVROPSKOG SUDA KOJE SE ODNOSE NA DRUGE POSTUPKE (ČL. 484. ZKP) 29.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE TROŠKOVA POSEBNIM REŠENJEM (ČL. 262. I 441. ZKP) 29.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZVRŠENJE DELA JEDNOM RADNJOM OPISANO DRUGOM ALTERNATIVNO PROPISANOM RADNJOM IZVRŠENJA (ČL. 112. I 359. KZ I ČL. 438. ZKP) 27.06.2017. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDA ZAKONA U VEZI SA RELATIVNOM ZASTARELOŠĆU IZVRŠENJA KAZNE (ČL. 439. I 485. ZKP) 20.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZREKA OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE ZBOG POSTUPANJA U NUŽNOJ ODBRANI (ČL. 423. ZKP) 20.06.2017. Apelacioni sud
KRIVIČNO DELO IZVRŠENO U VREME PROVERE PO PRETHODNOJ PRESUDI (ČL. 211. ZKP) 16.06.2017. Apelacioni sud
ZABRANA NAPUŠTANJA STANA UMESTO PRITVORA (ČL. 189. I 208. ZKP) 16.06.2017. Viši sud
PRIMENA NAČELA NE BIS IN IDEM U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 154., 200. I 206. ZOO I ČL. 4. ZKP) 14.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIČITA VISINA KAZNE ZATVORA U IZRECI I OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 438. ZKP) 13.06.2017. Apelacioni sud
RAZLIČITI DATUMI IZDAVANJA DOKAZA U IZRECI I OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 438. ZKP) 13.06.2017. Apelacioni sud
OKOLNOSTI I ČINJENICE KOJE SU SLUŽBENA LICA ZAPAZILI PRILIKOM OBAVLJANJA SLUŽBENE RADNJE (ČL. 15. I 16. ZKP) 13.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA POSTUPANJE DRUGOG STVARNO NADLEŽNOG SUDA (ČL. 33. ZKP) 01.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2606/2015 – USLOVI ZA ODREĐIVANJE PRITVORA I KARAKTER ROKA ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI NA ODREĐIVANJE PRITVORA (ČL. 210., 211. I 214. ZKP) 01.06.2017. Ustavni sud
NASTAVAK GRADNJE NAKON VIŠE IZDATIH REŠENJA O OBUSTAVI RADOVA (ČL. 219A KZ I ČL. 4. ZKP) 25.05.2017. Apelacioni sud
MOGUĆNOST ŽALBE OŠTEĆENOG (ČL. 62. I 433. ZKP) 23.05.2017. Viši sud
UTICAJ OZNAKE POŠILJKE NA BLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 225. I 262. ZKP) 23.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENOST ŽALBE OŠTEĆENOG IAKO POSTOJE REDOVNI OSNOVI (ČL. 62., 433. I 437. ZKP) 23.05.2017. Viši sud
ISPLATA NUŽNIH IZDATAKA I ODLUČIVANJE O VISINI NAGRADE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 261., 262. I 264. ZKP) 22.05.2017. Viši sud
PREURANJEN ZAHTEV ZA ISPLATU NAGRADE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 261., 262. I 264. ZKP I ČL. 7. I 12. ZPP) 22.05.2017. Viši sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE PRECIZNIM NAZNAČENJEM IZVRŠENJA DELA (ČL. 438. ZKP) 12.05.2017. Viši sud
NOVI DOKAZI KOJI NE DOVODE DO IZMENE PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 477. I 478. ZKP) 12.05.2017. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-595/2014 – ODLUKA SUDA O ODREĐIVANJU, ODNOSNO PRODUŽENJU PRITVORA I NJEGOVOM TRAJANJU (ČL. 210., 211. I 216. ZKP) 11.05.2017. Ustavni sud
NEGIRANJE PRIZNANJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA DATOG U PRETKRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 397. I 419. ZKP) 11.05.2017. Apelacioni sud
POČETAK ROKA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA ZA OSUĐENOG KOME JE SUĐENO U ODSUSTVU (ČL. 480. ZKP) 09.05.2017. Apelacioni sud
UNOŠENJE BITNIH ELEMENATA KRIVIČNOG DELA KOJE OPTUŽNI AKT NIJE SADRŽAVAO (ČL. 420. ZKP) 09.05.2017. Viši sud
SADRŽAJ PRIVATNE TUŽBE (ČL. 500. ZKP) 09.05.2017. Viši sud
NAKNADA ŠTETE ZBOG UMANJENJA VREDNOSTI VOZILA PRIVREMENO ODUZETOG DO OKONČANJA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 172. ZOO I ČL. 82. I 86. ZKP) 04.05.2017. Apelacioni sud
PROPUŠTANJE SUDA DA ODLUČI O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTEVU KADA JE OKRIVLJENI OSLOBOĐEN OPTUŽBE (ČL. 258, 428. I 438. ZKP) 21.04.2017. Apelacioni sud
BITNA POVREDA POSTUPKA U SLUČAJU NEODLUČIVANJA SUDA O IMOVINSKO-PRAVNOM ZAHTEVU (ČL. 258., 428. I 438. ZKP) 21.04.2017. Apelacioni sud
NEPOZIVANJE OŠTEĆENOG NA PONOVLJENI GLAVNI PRETRES KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 428., 438. I 477. ZKP) 21.04.2017. Apelacioni sud
ISKAZI SVEDOKA KOJI SU UZETI U RAZMATRANJE IAKO NISU IZVEDENI U PONOVLJENOM POSTUPKU (ČL. 428., 438. i 477. ZKP) 21.04.2017. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7750/2013 – NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U VIDU NOVČANE NAKNADE KOD NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE I OBAVEZA HITNOSTI POSTUPANJA KOD ODREĐIVANJA PRITVORA (ČL. 10., 18., 210., 216, 584. I 589. ZKP I ČL. 155., 199. I 200. ZOO) 20.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1141/2015 – NAČIN IZVRŠENJA I TEŽINA POSLEDICA KRIVIČNOG DELA UČINJENOG OD STRANE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KAO RAZLOG ZA PRODUŽENJE PRITVORA (ČL. 211. ZKP) 13.04.2017. Ustavni sud
NEPODOBNOST IZVEŠTAJA LEKARA SPECIJALISTE KAO NOVOG DOKAZA (ČL. 473. I 475. ZKP) 11.04.2017. Apelacioni sud
TROŠKOVI ANGAŽOVANJA BRANIOCA RADI PRISUSTVOVANJA JAVNOM ČITANJU IZREKE PRESUDE (ČL. 261. ZKP) 11.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE MOLBE ZA USLOVNI OTPUST OSUĐENOG KOJI JE U PRITVORU PROVEO VIŠE OD 2/3 KAZNE (ČL. 563. ZKP) 31.03.2017. Apelacioni sud
ODNOS PROTIVTUŽBE I PRIVATNE TUŽBE U KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 65. I 66. ZKP) 31.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA DONOŠENJA POSEBNOG REŠENJA KOJIM SE ODLUČUJE O UKIDANJU PRITVORA (ČL. 210. I 216. ZKP) 31.03.2017. Apelacioni sud
MOGUĆNOST SVAKODNEVNOG NAPUŠTANJA STANA OKRIVLJENOG KOME JE IZREČENA MERA ZABRANE NAPUŠTANJA STANA (ČL. 208. ZKP) 31.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
DUŽINA KAZNE, TEŽINA DELA, RANIJE ODREĐIVANJE PRITVORA I DRŽAVLJANSTVO VIŠE DRŽAVA KAO RAZLOG ZA ODREĐIVANJE PRITVORA (ČL. 211. ZKP) 28.03.2017. Apelacioni sud
IZJAVA SVEDOKA I IZVEŠTAJ LEKARA KAO DOKAZI PROTIV IZNUĐIVANJA ISKAZA (ČL. 136. KZ I ČL. 419., 428. I 440. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
SOPSTVENA OCENA ČINJENICA I OKOLNOSTI KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 437. I 440. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
IZMENA ISKAZA OPTUŽENOG KADA SE NJEGOVE TVRDNJE ISPOSTAVE KAO TAČNE (ČL. 86. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
POTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE (ČL. 437. I 440. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
NEOPRAVDANA IZMENA ISKAZA (ČL. 86. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 440. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
IZMENA ISKAZA ZBOG IZNUDE (ČL. 136. KZ I ČL. 86. ZKP) 27.03.2017. Apelacioni sud
STRUČNI SAVETNIK KOJI JE POLOŽIO ZAKLETVU SVEDOKA (ČL. 126. ZKP) 23.03.2017. Viši sud
TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA KADA JE VOĐEN PO PRIVATNOJ TUŽBI (ČL. 265. ZKP) 20.03.2017. Viši sud
(NE)RAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 438. ZKP) 16.03.2017. Apelacioni sud
ISKAZ SVEDOKA DA NEMA SAZNANJA O IZVRŠIOCU DELA KOJI NIJE IZVEDEN NA GLAVNOM PRETRESU KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 98., 357, 403. I 438. ZKP) 16.03.2017. Apelacioni sud
PREINAČENJE PRVOSTEPENE PRESUDE I NA SAIZVRŠIOCE KOJI NISU IZJAVILI ŽALBU (ČL. 33. KZ I 454. ZKP) 16.03.2017. Apelacioni sud
ISKAZ SVEDOKA KOJI JE IZVEDEN PRE PROMENE POSTUPAJUĆEG SUDIJE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 98., 357. I 438. ZKP) 16.03.2017. Apelacioni sud
TRAJNO I PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA OD OKRIVLJENOG (ČL. 87. KZ I 151. ZKP) 15.03.2017. Apelacioni sud
IZRICANJE NOVE KRIVIČNE SANKCIJE NAKON DONOŠENJA PRESUDE NA OSNOVU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 314. I 317. ZKP) 15.03.2017. Viši sud
USLOVI ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG POSTUPKA PROTIV VIŠE OKRIVLJENIH ZA VIŠE KRIVIČNIH DELA (ČL. 30. ZKP) 15.03.2017. Apelacioni sud
ČINJENICE KOJE NISU POTPUNO DOKAZANE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 438. I 440. ZKP) 15.03.2017. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZDVAJANJU KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 30. I 31. ZKP) 15.03.2017. Apelacioni sud
IZMENA PRESUDE U DELU PRIMENE KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 451. ZKP) 10.03.2017. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI NAKNADE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 265. ZKP) 09.03.2017. Viši sud
ODREĐIVANJE VEŠTAKA KOJI NIJE NA SPISKU STALNIH SUDSKIH VEŠTAKA (ČL. 114. ZKP) 08.03.2017. Viši sud
DOKAZIVANJE USLOVA ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE DA OKRIVLJENI NADOKNADI TROŠKOVE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 264. ZKP) 08.03.2017. Apelacioni sud
ODSUSTVO BRANIOCA OKRIVLJENOG PRI RADNJI NJEGOVOG PREPOZNAVANJA (ČL. 74. I 90. ZKP) 07.03.2017. Apelacioni sud
PRIDAVANJE VEĆEG ZNAČAJA OLAKŠAVAJUĆIM OKOLNOSTIMA OD ONOG KOJI OBJEKTIVNO IMAJU PRILIKOM IZRICANJA KAZNE (ČL. 246. KZ I ČL. 424. ZKP) 07.03.2017. Apelacioni sud
POKUŠAJ BEKSTVA I DRUGE OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA LI POSTOJI OPASNOST OD BEKSTVA (ČL. 211. I 216. ZKP) 06.03.2017. Viši sud
NADLEŽNOST ISTOG SUDA ZA IZVRŠIOCE KRIVIČNIH DELA I ZA SAUČESNIKE (ČL. 2. I 12. ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGIH POSEBNO TEŠKIH KRIVIČNIH DELA I ČL. 33. ZKP) 03.03.2017. Apelacioni sud
RAZLIČITI ČINJENIČNI OPISI DISCIPLINSKOG PRESTUPA I KRIVIČNOG DELA (ČL. 4. ZKP) 02.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE PRIVATNE TUŽBE SA OBRAZLOŽENJEM DA POSTOJE ELEMENTI DRUGOG DEKRIMINALIZOVANOG DELA (ČL. 337. I 503. ZKP) 24.02.2017. Viši sud
NADLEŽNOST NIŽEG SUDA USTANOVLJENA POSLE POČETKA GLAVNOG PRETRESA (ČL. 34. I 416. ZKP) 23.02.2017. Apelacioni sud
PRIMENA PRINCIPA „U SUMNJI U KORIST OKRIVLJENOG“ ZBOG NJEGOVOG LOGIČNOG I ŽIVOTNOG POSTUPANJA (ČL. 142. OKZ I ČL. 423. ZKP) 22.02.2017. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE KOD BLANKETNIH KRIVIČNIH DELA (ČL. 238. KZ I 438. ZKP) 21.02.2017. Viši sud
UTVRĐIVANJE KOMPLETNOG I POTPUNOG UZROČNO POSLEDIČNOG ODNOSA IZMEĐU POTPUNO UTVRĐENIH ČINJENICA KOD DELA PREVARE (ČL. 208. KZ I 440. ZKP) 20.02.2017. Apelacioni sud
BITNA POVREDA POSTUPKA ZBOG NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 438. I 440. ZKP) 20.02.2017. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE PREVARNE NAMERE I RELEVANTNIH ČINJENICA KAO USLOV ZA ODLUČIVANJE O DELU PREVARE (ČL. 208. KZ I 440. ZKP) 20.02.2017. Apelacioni sud
NEJASNI RAZLOZI O ODLUČNIM ČINJENICAMA KAO BITAN NEDOSTATAK (ČL. 438. I 440. ZKP) 20.02.2017. Apelacioni sud
USLOVLJENOST NEDOVOLJNIH I NEJASNIH RAZLOGA O ČINJENICAMA U PRESUDI I POGREŠNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 438. I 440. ZKP) 20.02.2017. Apelacioni sud
PRESUDA ZASNOVANA NA ČINJENICAMA IZVEDENIM TOKOM POSTUPKA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 419., 437. I 440. ZKP) 08.02.2017. Apelacioni sud
POGREŠNO UTVRĐENJE ČINJENICA BEZ KONKRETNIH DOKAZA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 437. I 440. ZKP) 08.02.2017. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE KONKRETNIH POVREDA ZAKONA U ŽALBI (ČL. 437. I 438. ZKP) 08.02.2017. Apelacioni sud
PROMENA BLANKETNE NORME KOD ISTOG ČINJENIČNOG STANJA I PREKORAČENJE OPTUŽBE (ČL. 420. I 438. ZKP) 06.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
ČINJENICE POTREBNE KOD OBRAZLOŽENJA PRESUDE U SLUČAJU PRIZNANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 429. I 438. ZKP I ČL. 54. KZ) 03.02.2017. Viši sud
DELIMIČNO OBRAZLOŽENJE PRESUDE ZBOG PRIZNANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 429. I 438. ZKP) 03.02.2017. Viši sud
BRIŽLJIVA, PAŽLJIVA I LOGIČNA OCENA IZVEDENIH DOKAZA I MOGUĆNOST ZA ŽALBU (ČL. 428., 438. I 440. ZKP) 02.02.2017. Apelacioni sud
SVEDOČENJE O ČINJENICAMA KOJE JE OPTUŽENI POKUŠAO DA SAKRIJE (ČL. 91. I 98. ZKP) 02.02.2017. Apelacioni sud
RAZLIČITI KARAKTER SANKCIJA U DISCIPLINSKOM I KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 4. ZKP) 01.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZIVANJE ČINJENICA NA OSNOVU SLUŽBENE BELEŠKE O OBAVEŠTENJU PRIMLJENOM OD GRAĐANA (ČL. 237. I 288. ZKP) 31.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE DUŽNOSTI UBLAŽAVANJA KAZNE NITI OBRAZLAGANJA TAKVE ODLUKE (ČL. 57. I 246. KZ I ČL. 428. ZKP) 31.01.2017. Apelacioni sud
SASLUŠANJE OŠTEĆENIH U MESTU GDE SU PREDUZETE RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 33. ZKP) 31.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
SOPSTVENA ANALIZA IZVEDENIH DOKAZA OD STRANE ŽALIOCA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 440. ZKP) 30.01.2017. Apelacioni sud
VERODOSTOJNOST ISKAZA OSUĐENOG LICA DATOG PRILIKOM IZNOŠENJA ODBRANE (ČL. 22., 34., 56. I 350. KZ I ČL. 86. I 419. ZKP) 30.01.2017. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENICA, RAZLOGA I ZAKLJUČAKA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 419., 438. I 440. ZKP) 30.01.2017. Apelacioni sud
SASLUŠANJE SAOKRIVLJENIH U SVOJSTVU SVEDOKA PREMA KOJIMA JE DONETA PRESUDA KOJOM SE OPTUŽBA ODBIJA (ČL. 406. ZKP) 26.01.2017. Viši sud
TROŠKOVI RAZMATRANJA SPISA KAO POSEBNI TROŠKOVI (ČL. 261. I 441. ZKP) 26.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENA LICA ZA IZVRŠAVANJE NAREDBE O ZAKLJUČENJU SIMULOVANIH POSLOVA (ČL. 176. ZKP) 25.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
KRIVIČNI POSTUPAK NAKON OBUSTAVE VOJNOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA (ČL. 4. ZKP) 25.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST RAZDVAJANJA TROŠKOVA KADA JE JEDNO LICE OSUĐENO, A DRUGO OSLOBOĐENO OD OPTUŽBE (ČL. 264. ZKP) 25.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEOPHODNI USLOVI DA ČINJENIČNI OSNOV PRESUDE I SVE ČINJENICE BUDU PRAVILNO UTVRĐENE (ČL. 419. I 440. ZKP) 23.01.2017. Apelacioni sud
SVEST OKRIVLJENOG DA SE PROTIV NJEGA VODI KRIVIČNI POSTUPAK (ČL. 202. ZKP) 23.01.2017. Viši sud
NEUKAZIVANJE NA ČINJENICE KOJI NISU BILE CENJENE (ČL. 440. ZKP) 23.01.2017. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST ISPITIVANJA PRAVNOSNAŽNE PRESUDE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 489. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NASTANAK OKOLNOSTI KOJA TRAJNO ISKLJUČUJE KRIVIČNO GONJENJE NAKON IZJAVLJENE ŽALBE, A PRE PRAVNOSNAŽNOSTI (ČL. 451. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZI O CENI GORIVA I RAČUNI NA IME PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZ SOPSTVENIM VOZILOM (ČL. 261., 265. I 441. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
MERODAVAN TRENUTAK ZA ODREĐIVANJE VISINE ŠTETE NASTALE IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DELA (ČL. 258. ZKP) 19.01.2017. Apelacioni sud
OKRIVLJENI ZA KOJEG NIJE PODNET ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 489. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA DOSUĐIVANJE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA PUNOMOĆNIKU OŠTEĆENOG (ČL. 50. I 261. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
SPROVOĐENJE POSTUPKA PRED SUDOM NA ČIJOJ TERITORIJI ŽIVE OKRIVLJENI (ČL. 33. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
VEŠTAČENJE RADI UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI NASTANKA SAOBRAĆAJNE NEZGODE (ČL. 84. I 114. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEJASNOST I PROTIVUREČNOST OBRAZLOŽENJA I IZREKE PRESUDE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 438. ZKP) 19.01.2017. Apelacioni sud
UTICAJ VREMENA DOSTAVLJANJA PRESUDE BRANIOCU NA NASTUPANJE PRAVNOSNAŽNOSTI (ČL. 275. ZKP) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
PROMENA IZJAVE OKRIVLJENOG I UTVRĐIVANJE ISTINE (ČL. 86., 91. I 95. ZKP) 19.01.2017. Apelacioni sud
TROŠKOVI ZA PRISTUP BRANIOCA I ODBRANU PRILIKOM OBJAVLJIVANJA PRESUDE (ČL. 261., 265. I 441. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI POSTUPKA KOJE BRANILAC NIJE TRAŽIO U SVOM TROŠKOVNIKU (ČL. 261. I 441. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
POGREŠNA OCENA DOKAZA I POLEMISANJE SA ODLUKOM SUDA DA NE POKLONI VERU ODBRANI OKRIVLJENOG (ČL. 485. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAGRADA ZA SASTAV ŽALBE BRANIOCA OKRIVLJENOG NA REŠENJE O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 261. I 441. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAGRADA ZA PREGLED I RAZMATRANJE SPISA PREDMETA U PONOVLJENOM PRVOSTEPENOM POSTUPKU (ČL. 261. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAGRADA ZA PODNESKE KOJIMA SE UKAZUJE NA NOVE ČINJENICE I DOKAZE I TRAŽI IZDVAJANJE DOKAZA IZ SPISA (ČL. 261. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEUTVRĐIVANJE DATUMA PRIJEMA PRESUDE OD STRANE OKRIVLJENOG (ČL. 246., 432., 433. I 438. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAGRADA BRANIOCU ZA SASTAV ZAHTEVA ZA RAZMATRANJE SPISA PREDMETA (ČL. 261. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE OPISOM NAČINA ULASKA STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIKU SRBIJU BEZ DOKUMENATA (ČL. 350. KZ I ČL. 420. ZKP) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
PROMENA ISKAZA SAOKRIVLJENOG NA KOJOJ SE ZASNIVA PRESUDA (ČL. 86., 419., 438. I 440. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
ISKAZI SVEDOKA KOJI SE MOGU PRIHVATITI KAO DOKAZ (ČL. 90. I 91. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
PRIHVATLJIV NALAZ I MIŠLJENJE VEŠTAKA (ČL. 123. I 124. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
ODUZIMANJE PROTIVPRAVNO PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI I IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV (ČL. 92. KZ I ČL. 252., 254., 258., 438. I 439. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
SOPSTVENA DRUGAČIJA OCENA DOKAZA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 440. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
NEOBRAZLAGANJE RAZLOGA ZA NEIZRICANJE VASPITNE MERE MLAĐEM MALOLETNIKU (ČL. 54. KZ I ČL. 438. ZKP I ČL. 3., 40. I 41. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 12.01.2017. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA DRUGAČIJOM OCENOM IZVEDENIH DOKAZA  BEZ OSPORAVANJA ISTIH KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 204. KZ I ČL. 438. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
PROPUŠTANJE IZRICANJA VASPITNE MERE UMESTO KAZNE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 54. KZ, ČL. 438. ZKP I ČL. 3. I 41. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 12.01.2017. Apelacioni sud
SOPSTVENA INTERPRETACIJA I OCENA DOKAZA BEZ NAVOĐENJA NOVIH ČINJENICA ILI OKOLNOSTI (ČL. 438. I 440. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
PRAVILNO UTVRĐIVANJE SUBJEKTIVNIH I OBJEKTIVNIH OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 439. I 440. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE NA RAZLIČITIM ISKAZIMA SVEDOKA I OKRIVLJENIH (ČL. 86., 91., 419., 438. I 440. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
PRESUDA KOJOM SE OPTUŽBA ODBIJA KADA PREKRŠAJNI POSTUPAK PROTIV OKRIVLJENOG NIJE OKONČAN (ČL. 422. ZKP) 12.01.2017. Viši sud
PROMENA ISKAZA OKRIVLJENOG I UTVRĐIVANJE ISTINE (ČL. 86. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
PROTIVREČNI DOKAZI I PRAVILNO UTVRĐENJE ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 440. ZKP) 12.01.2017. Apelacioni sud
IZREKA I RAZLOZI PRVOSTEPENE PRESUDE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 424. I 438. ZKP) 10.01.2017. Apelacioni sud
NAČIN ISPRAVLJANJA GREŠKE PRI UBLAŽAVANJU KAZNE ISPOD ZAKONSKOG MINIMUMA U KORIST OKRIVLJENOG (ČL. 56. I 57. KZ I ČL. 433. I 439. ZKP) 10.01.2017. Apelacioni sud
NEZAKONITO UBLAŽAVANJE KAZNE KOD KVALIFIKOVANOG KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE LJUDI U POKUŠAJU (ČL. 30, 56, 57. I 350. KZ I ČL. 433. I 439. ZKP) 10.01.2017. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE NA DRUGOJ PRESUDI (ČL. 438. ZKP) 26.12.2016. Apelacioni sud
RAZLIČITO ODREĐIVANJE VISINE PRIBAVLJENE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI U OPTUŽNICI I PRESUDI (ČL. 438. ZKP) 20.12.2016. Apelacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE U SLUČAJU UTVRĐENJA VIŠEG IZNOSA PRIBAVLJENE PROTIVPRAVNE IMOVINSKE KORISTI U PRESUDI (ČL. 438. ZKP) 20.12.2016. Apelacioni sud
OPOZIV USLOVNE OSUDE ZBOG ZAOSTALOG DUGA NA IME IZDRŽAVANJA MALOLETNE DECE (ČL. 551. ZKP I ČL. 69. KZ) 14.12.2016. Viši sud
UTICAJ POKRETANJA IZVRŠNOG POSTUPKA NA OPOZIV USLOVNE OSUDE NA ISPLATU ZAOSTALIH IZNOSA IZDRŽAVANJA (ČL. 551. ZKP I ČL. 69. KZ) 14.12.2016. Viši sud
POBIJANJE PRESUDE NABRAJANJEM RAZLIČITIH OSNOVA ZA ULAGANJE ŽALBE (ČL. 438. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE ODBRANI OKRIVLJENOG I POVEZANOSTI SA DRUGIM DOKAZIMA (ČL. 86., 419. I 438. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
ULAGANJE ŽALBE JAVNOG TUŽIOCA USMENIM PUTEM U TOKU ZAVRŠNE REČI (ČL. 229., 413. I 433. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
PRIHVATANJE ISKAZA SVEDOKA KAO POTPUNO ISTINITOG OD STRANE SUDA (ČL. 16., 91. I 438. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
OCENA ODBRANE OPTUŽENOG KAO DOKAZA PO SLOBODNOM SUDIJSKOM UVERENJU KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 16. I 438. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
NEUTVRĐIVANJE TAČNOG IZNOSA NAKNADE KOJI OKRIVLJENI DOBIJA KOD ILEGALNOG PREVOZA LJUDI (ČL. 350. KZ I ČL. 438. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
UTICAJ JAVNOG TUŽIOCA KOD UBLAŽIVANJA KRIVIČNE SANKCIJE ISPOD PROPISANOG MINIMUMA ZA POKUŠAJ NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE I (ČL. 30., 36., 42., 57. I 350. KZ I ČL. 433. I 451. ZKP) 13.12.2016. Apelacioni sud
JEDNAKOST PRESUDE PREKRŠAJNOG SUDA I OPTUŽNOG AKTA JAVNOG TUŽIOCA (ČL. 4. ZKP) 08.12.2016. Viši sud
IZOSTANAK DOKAZA O VLASNIŠTVU KOD OŠTEĆENJA TUĐE STVARI (ČL. 212. KZ I ČL. 503 ZKP) 08.12.2016. Viši sud
ALTERNATIVNI NAČINI IZVRŠENJA DELA I MOGUĆNOST OMAŠKE SUDIJE (ČL. 438. ZKP I ČL. 204. KZ) 06.12.2016. Apelacioni sud
OMAŠKA SUDIJE PRILIKOM PISANJA PRESUDE KOJA NIJE BITNA POVREDA POSTUPKA(ČL. 438. ZKP I ČL. 204. KZ) 06.12.2016. Apelacioni sud
ISKAZ SVEDOKA O ONOME ŠTO MU JE REKAO PRIVILEGOVANI SVEDOK (ČL. 15., 16., 84. I 94. ZKP) 02.12.2016. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE KADA JE KRIVIČNO DELO U POTPUNOSTI IZVRŠENO U INOSTRANSTVU (ČL. 24. ZKP) 01.12.2016. Apelacioni sud
MOGUĆNOST ILI VEROVATNOĆA DA ĆE NEPOKRETNOST U VLASNIŠTVU TREĆEG LICA BITI OTUĐENA (ČL. 23. DO 25. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA I ČL. 257. I 540  ZKP) 30.11.2016. Apelacioni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE NA IME BEZNAČAJNOG NEPLAĆENOG IZNOSA NA IME IZDRŽAVANJA (ČL. 545. ZKP I ČL. 69. KZ) 29.11.2016. Viši sud
OBAVEZA SUDA DA SE KREĆE U OKVIRU OBIMA POBIJANJA ISTAKNUTOG U ŽALBI (ČL. 99., 269. I 272. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 467. ZKP) 28.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
REŠENJE O ODBAČAJU KRIVIČNE PRIJAVE KOD ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA KAO PRESUĐENA STVAR (ČL. 283. ZKP I ČL. 8. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST IZRICANJA USLOVNE OSUDE (ČL. 441. ZKP I ČL. 66. KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
OBAVEZAN OPIS POSLEDICE KOD OMETANJA OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI  (ČL. 23. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU I ČL. 438. ZKP) 23.11.2016. Viši sud
NENAVOĐENJE DA LI JE PRESUDA DONETA JEDNOGLASNO ILI VEĆINOM GLASOVA (ČL. 428. ZKP) 23.11.2016. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNET OD STRANE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI  (ČL. 483. ZKP) 23.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJAJUĆA PRESUDA NA OSNOVU OBUSTAVLJENOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZBOG APSOLUTNE ZASTARELOSTI (ČL. 422. ZKP) 21.11.2016. Viši sud
DELIKT KOJI POTIČE IZ ISTOG DOGAĐAJA SA RAZLIČITIM OPISOM DELA (ČL. 4. ZKP) 18.11.2016. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA KOD PODNOŠENJA OPTUŽNOG AKTA ZA BLAŽE KRIVIČNO DELO U ODNOSU NA ISTRAGU (ČL. 264. ZKP) 18.11.2016. Viši sud
JEDINSTVENA KAZNA ZATVORA PO PRESUDAMA KOJE NISU OBUHVAĆENE ZAHTEVOM OSUĐENOG (ČL. 62. KZ I ČL. 552. ZKP) 14.11.2016. Apelacioni sud
JEDINSTVENA KAZNA ZA KRIVIČNA DELA ZA KOJA JE OSUĐENI IZDRŽAO KAZNE (ČL. 62. KZ I ČL. 556. ZKP) 14.11.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI ZA POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA UVREDA (ČL. 503. ZKP I ČL. 170 KZ) 09.11.2016. Viši sud
PRESUĐENA STVAR (ČL. 422. ZKP) 08.11.2016. Viši sud
PRESUDA ZASNOVANA ISKLJUČIVO NA DOKAZIMA KOJE JE PREZENTOVAO JAVNI TUŽILAC (ČL. 15., 16., 419., 428. I 438. ZKP) 08.11.2016. Apelacioni sud
SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA SAOKRIVLJENOG KAO DOKAZ KRIVICE (ČL. 317. I 419. ZKP) 03.11.2016. Apelacioni sud
STILIZOVANJE I UPODOBLJAVANJE OPISA RADNJE IZVRŠENJA UTVRĐENOM ČINJENIČNOM STANJU (ČL. 420. ZKP) 03.11.2016. Apelacioni sud
PRESUDA KOJOM SU OKRIVLJENI OGLAŠENI KRIVIM ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA U SASTAVU GRUPE (ČL. 424. I 438. ZKP) 03.11.2016. Apelacioni sud
ISKAZI SVEDOKA I OŠTEĆENOG SAGLASNI U BITNIM ČINJENICAMA (ČL. 15. I 16. ZKP) 01.11.2016. Apelacioni sud
NESTRUČNOST VEŠTAKA ZA PROCENU VREDNOSTI PREDMETA KRAĐE (ČL. 203. KZ I 438. ZKP) 01.11.2016. Viši sud
OBAVEŠTENJE JAVNOG TUŽIOCA POVODOM TROŠKOVNIKA (ČL. 485. ZKP) 25.10.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEADEKVATNA VASPITNA MERA ZA MALOLETNOG UČINIOCA KRIVIČNOG DELA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 4., 10. I 12. I ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I  ČL. 437. I  441.ZKP) 25.10.2016. Apelacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE U FAZI POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE (ČL. 341., 420. I 438. ZKP) 25.10.2016. Apelacioni sud
PRIHVATANJE NEJASNOG I PROTIVREČNOG NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA BEZ OCENE DRUGIH DOKAZA (ČL. 113. I 419. ZKP) 20.10.2016. Apelacioni sud
PRIZNANJE KRIVICE MALOLETNIKA ZA KRIVILČNO DELO KAO OSNOV ZA ŽALBU(ČL. 88. I 440. ZKP) 20.10.2016. Apelacioni sud
PRILAGOĐAVANJE ČINJENIČNOG OPISA DELA ČINJENIČNOM STANJU UTVRĐENOM NA GLAVNOM PRETRESU (ČL. 420. I 438. ZKP) 20.10.2016. Apelacioni sud
PRIZNANJE MALOLETNIKA I ODNOS SA DRUGIM DOKAZIMA KAO USLOV ZA UTVRĐIVANJE KRIVICE (ČL. 88. I 440. ZKP) 20.10.2016. Apelacioni sud
ZAJEDNIČKI BRANILAC OPTUŽENIH SA MEĐUSOBNO SUPROTSTAVLJENIM INTERESIMA (ČL. 16., 78. I 438. ZKP) 19.10.2016. Apelacioni sud
NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE U SLUČAJU PREKVALIFIKACIJE DELA (ČL. 584. ZKP) 19.10.2016. Viši sud
OBUSTAVA POSTUPKA PREMA MALOLETNIKU I PLAĆANJE TROŠKOVA NJEGOVOG PUNOMOĆNIKA (ČL. 4. I 79. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 265. I 266. ZKP) 18.10.2016. Apelacioni sud
PLAĆANJE TROŠKOVA BRANIOCA ANGAŽOVANOG PO PUNOMOĆI OD STRANE MALOLETNOG LICA KAO ZASTUPANOG LICA (ČL. 4. I 79. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 266. ZKP) 18.10.2016. Apelacioni sud
PAUŠALAN ZAKLJUČAK SUDA O USLOVIMA ZA DONOŠENJE ODLUKE O USLOVNOM OTPUSTU (ČL. 438. I 567. ZKP) 11.10.2016. Apelacioni sud
ČINJENICE KOJE SE NE MOGU CENITI PRI ODLUČIVANJU O USLOVNOM OTPUSTU (ČL. 46. KZ I ČL. 567. ZKP) 11.10.2016. Apelacioni sud
NEUSAGLAŠENOST PRIZNANJA MALOLETNIKA I SVEDOČENJA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 88. I 440. ZKP) 06.10.2016. Apelacioni sud
IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEV I DOSUĐIVANJE ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE (ČL. 258. ZKP) 06.10.2016. Apelacioni sud
IZVRŠNI POSTUPAK RADI PRINUDNE NAPLATE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 3. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 276. I 277. ZKP) 05.10.2016. Viši sud
TRAGOVI PAPILARNIH LINIJA NA UKRADENOM PREDMETU KAO DOKAZ TEŠKE KRAĐE (ČL. 204. KZ I ČL. 83. I 140. ZKP) 04.10.2016. Apelacioni sud
JAVNI TUŽILAC OVLAŠĆEN ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE PROTIV DRUGOSTEPENE PRESUDE (ČL. 463. ZKP I ČL. 19. ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU) 30.09.2016. Apelacioni sud
PRAVO NASLEDNIKA OKRIVLJENOG NA NAKNADU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 265. ZKP I ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.09.2016. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV DRUGOSTEPENE ODLUKE KOJOM JE PREINAČENA PRESUDA O ODBIJANJU OPTUŽBE I OPTUŽENI OGLAŠEN KRIVIM (ČL. 463. ZKP) 30.09.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8670/2012 – SVRHA I CILJ PRIVREMENOG ODUZIMANJA PREDMETA (ČL. 82., 225., 238. I 512. ZKP) 29.09.2016. Ustavni sud
NEJASNA ODLUKA O UPUĆIVANJU NA PARNIČNI POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA (ČL. 258. ZKP) 28.09.2016. Apelacioni sud
SADRŽINA OBRAZLOŽENJA PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 428. ZKP) 28.09.2016. Apelacioni sud
SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA I SPORAZUM O SVEDOČENJU OSUĐENOG ZAKLJUČENI SA ISTIM LICEM (ČL. 313. I 327. ZKP) 27.09.2016. Apelacioni sud
SPORAZUM O SVEDOČENJU ZAKLJUČEN NAKON ŠTO JE OKRIVLJENOM KAZNA UBLAŽENA DO ZAKONSKOG MINIMUMA (ČL. 323. I 329. ZKP) 27.09.2016. Apelacioni sud
USLOVI I SADRŽINA ODLUKE O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI (ČL. 91. I 92. KZ I ČL. 538. I 541. ZKP) 27.09.2016. Apelacioni sud
ISKAZI LICA PREMA KOJIMA JE KRIVIČNI POSTUPAK RAZDVOJEN ILI OKONČAN PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM (ČL. 405. I 406. ZKP) 27.09.2016. Apelacioni sud
SADRŽAJ OSUĐUJUĆE PRESUDE U POGLEDU IZVEDENIH DOKAZA (ČL. 424., 428. I 438. ZKP) 21.09.2016. Apelacioni sud
PREPOZNAVANJE IZVRŠENO U VREME KADA OKRIVLJENI NIJE IMAO SVOJSTVO OSUMNJIČENOG (ČL. 16., 74., 84. I 100. ZKP) 21.09.2016. Viši sud
PREPOZNAVANJE IZVRŠENO KADA OKRIVLJENI NIJE IMAO SVOJSTVO OSUMNJIČENOG LICA (ČL. 16., 74. I 90. ZKP) 21.09.2016. Viši sud
DOKAZIVANJE KRIVIČNOG DELA AKO SU ISKAZI SVEDOKA I OKRIVLJENOG OPREČNI (ČL. 86., 91., 92. I 419. ZKP) 18.09.2016. Apelacioni sud
PROTIVREČNOST RAZLOGA I IZREKE OŽALBENE PRESUDE (ČL. 438. ZKP) 09.09.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-8937/2013 – VEZANOST SUDA ŽALBENIM ZAHTEVOM STRANKE (ČL. 401. ZKP) 09.09.2016. Ustavni sud
UTVRĐIVANJE ISTINITOSTI ISKAZA PRIZNANJA OKRIVLJENIH KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 86., 88., 419. I 438. ZKP) 05.09.2016. Apelacioni sud
VEZANOST SUDA ZA PREDLOG ZAVODSKE USTANOVE U POGLEDU USLOVNOG OTPUSTA (ČL. 46. KZ I ČL. 567. ZKP) 05.09.2016. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE NASILNIČKOG PONAŠANJA (ČL. 86., 91., 92. I 419. ZKP I ČL. 344. KZ) 30.08.2016. Apelacioni sud
PRODUŽENJE PRITVORA ZBOG IZUZETNE PAŽNJE JAVNOSTI (ČL. 211. ZKP) 19.08.2016. Apelacioni sud
UGOVORENO I PLAĆENO PUTOVANJE KAO RAZLOG ZA VRAĆANJE PUTNE ISPRAVE (ČL. 200. ZKP) 15.08.2016. Viši sud
PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG POGORŠANJA ZDRAVSTVENOG STANJA OSUĐENOG (ČL. 473. ZKP) 10.08.2016. Apelacioni sud
FORMALNO NAVOĐENJE BROJA LICA KOJA SU IZVRŠILA KRIVIČNO DELO KAO KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI (ČL. 112. KZ I 424. ZKP) 08.08.2016. Apelacioni sud
NESTANAK OKRIVLJENOG KAO OKOLNOST KOJA PRIVREMENO SPREČAVA GONJENJE (ČL. 416. I 502. ZKP) 21.07.2016. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVA IZREKA O OPOZIVU USLOVNE OSUDE (ČL. 438. ZKP) 12.07.2016. Apelacioni sud
NAČIN NA KOJI ĆE OSUĐENI IZDRŽAVATI KAZNU ZATVORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA STANUJE (ČL. 424. I 438. ZKP I ČL. 20. ZAKONA O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA) 07.07.2016. Viši sud
LICE PROTIV KOGA JE OPTUŽNICA ODBAČENA ZBOG PRIVREMENE PROCESNE NESPOSOBNOSTI I NAKNADA ŠTETE ZBOG  NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE (ČL. 556. I 560. ZKP) 30.06.2016. Apelacioni sud
PREKID MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA NARKOMANA USLED USPEŠNOG LEČENJA (ČL. 531. ZKP I ČL. 83. KZ) 30.06.2016. Viši sud
ISTICANJE TUŽIOCA DA NE MOŽE TRAJNO UČESTVOVATI U KRIVIČNOM POSTUPKU KAO OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE (556. I 560. ZKP) 30.06.2016. Apelacioni sud
IZUZEĆE SUDIJE KOJI JE ODLUČIVAO U DONOŠENJU REŠENJA KOJIM JE PRVI PUT UKINUTA PRESUDA (ČL. 37. I 458. ZKP) 28.06.2016. Apelacioni sud
ZATEZNA KAMATA NA IZNOS DOSUĐEN NA IME IMOVINSKO-PRAVNOG ZAHTEVA (ČL. 258. ZKP I ČL. 277. ZOO) 28.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE OPTUŽNOG AKTA OD STRANE OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA NAKON ZAVRŠENE ISTRAGE (ČL. 58. I 603. ZKP) 28.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODRICANJE OKRIVLJENOG OD PRAVA NA ŽALBU U SKRAĆENOM POSTUPKU (ČL. 434. I 510. ZKP) 28.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA NA IME POSETA OKRIVLJENOM (ČL. 261. ZKP) 27.06.2016. Apelacioni sud
ISPUNJENJE OBAVEZE IZ PRAVNOSNAŽNE PRESUDE SA ZAKAŠNJENJEM (ČL. 69. KZ I ČL. 545. I 550. ZKP) 23.06.2016. Viši sud
ŠIRE I BROJNIJE RADNJE KRIVIČIH DELA OD RADNJI ZBOG KOJIH JE OKRIVLJEN PREKRŠAJNO KAŽNJEN (ČL. 4. ZKP) 23.06.2016. Apelacioni sud
POUKA O NEPOSTOJANJU DUŽNOSTI UPOZORENJA DA SVE ŠTO OSUMNJIČENI IZJAVI MOŽE DA BUDE KORIŠĆENO KAO DOKAZ U POSTUPKU (ČL. 8, 16, 68, 84. I 95. ZKP) 21.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREKID ROKA ZASTAREVANJA PODNOŠENJEM PRIVATNE TUŽBE U KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 388. ZOO I ČL. 500. ZKP) 14.06.2016. Apelacioni sud
POREĐENJE ČINJENIČNOG OPISA DELA U OPTUŽNOM AKTU SA OPISOM DELA U IZRECI PRESUDE (ČL. 420. ZKP) 09.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 24463/11 – DIMOVIĆ PROTIV SRBIJE – IZJAVA ODSUTNOG SVEDOKA KAO ODLUČUJUĆI DOKAZ ZA OSUDU (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 226. I 337. ZKP) 07.06.2016. Evropski sud za ljudska prava
PRIVREMENI BORAVAK SVEDOKA U INOSTRANSTVU KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 473. ZKP) 26.05.2016. Viši sud
UTVRĐIVANJE AUTENTIČNOSTI NEOVERENE FOTOKOPIJE ISPRAVE (ČL. 16. I 139. ZKP) 17.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRETPOSTAVKA KOJI JEZIK UČESNIK U POSTUPKU SMATRA „SVOJIM“ (ČL. 9. ZKP) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA PRE STUPANJA NA IZDRŽAVANJE KAZNE PO RANIJOJ OSUDI (ČL. 62. KZ I ČL. 552. ZKP) 11.05.2016. Apelacioni sud
PRAVNI STAV O KVALIFIKACIJI DELA U FAZI ISPITIVANJA OPTUŽNICE (ČL. 337. I 338. ZKP) 09.05.2016. Viši sud
ZAKONITOST ODLUKE PREKRŠAJNOG SUDA AKO ODLUČI NAKON PROPISANOG ROKA (ČL. 197. ZKP) 07.05.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE TROŠKOVA POSTUPKA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU I MOGUĆNOST ODLUČIVANJA O ISTIM U PARNIČNOM POSTUPKU(ČL. 197. ZKP) 07.05.2016. Apelacioni sud
PREURANJEN PREDLOG ZA OBUSTAVU MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LEČENJA I ČUVANJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI (ČL. 531. ZKP) 28.04.2016. Viši sud
VEŠTAČENJE OBAVLJENO PO ZAHTEVU BRANIOCA OKRIVLJENOG BEZ ODLUKE SUDA (ČL. 117. ZKP) 28.04.2016. Viši sud
OČIGLEDNA GREŠKA U POGLEDU NAZIVA POVREĐENOG PREDELA TELA OŠTEĆENOG (ČL. 431. ZKP) 28.04.2016. Viši sud
NALAZ STRUČNOG TIMA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO NEZAKONIT DOKAZ (ČL. 16. ZKP) 28.04.2016. Apelacioni sud
POSTUPANJE SA DOKAZIMA U FAZI ISPITIVANJA OPTUŽNICE (ČL. 337. ZKP) 28.04.2016. Viši sud
NEMOGUĆNOST OBEZBEĐENJA PRISUSTVA OKRIVLJENOG NA GLAVNOM PRETRESU (ČL. 211. ZKP) 20.04.2016. Viši sud
POSLEDICA RADNJE OKRIVLJENOG KAO RAZLIKA IZMEĐU DISCIPLINSKE POVREDE I KRIVIČNOG DELA (ČL. 4. ZKP) 20.04.2016. Apelacioni sud
NAGRADA ZA SASTAV ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA – TROŠKOVNIKA ADVOKATA (ČL. 261. ZKP I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 20.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA ZA UKIDANJE PRITVORA (ČL. 216. ZKP) 20.04.2016. Viši sud
NENAVOĐENJE OPŠTIH ODREDBI O NOVČANOJ KAZNI U IZRECI PRESUDE (ČL. 48. I 50. KZ I ČL. 424. I 428. ZKP) 19.04.2016. Apelacioni sud
TAJNI NADZOR KOMUNIKACIJE U ODNOSU NA KRIVIČNO DELO UDRUŽIVANJE RADI VRŠENJA KRIVIČNIH DELA (ČL. 162. ZKP I ČL. 346. KZ) 19.04.2016. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV REŠENJA O UKIDANJU PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 277. I 482. ZKP) 14.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODBAČAJ PRIVATNE TUŽBE PROPISAN IMPERATIVNOM NORMOM (ČL. 502. ZKP) 14.04.2016. Viši sud
DOSTAVLJANJE DOKAZA UZ ZAHTEV ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA NA IME PREVOZA SOPSTVENIM VOZILOM (ČL. 261. I 441. ZKP) 14.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE KUĆNOG ZATVORA KOD NEPRAVOG PONAVLJANJA POSTUPKA (SPAJANJE KAZNI) (ČL. 45. KZ I ČL. 556. ZKP) 14.04.2016. Viši sud
PONAVLJANJE POSTUPKA ZAVRŠENOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENJEM O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA I NA ŠTETU OKRIVLJENOG (ČL. 470. I 473. ZKP) 12.04.2016. Viši sud
ZABRANA PREINAČENJA NA ŠTETU OKRIVLJENOG KADA JE SAMO JAVNI TUŽILAC IZJAVIO ŽALBU (ČL. 453. ZKP) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA ZAKONA KOJA SE NE ODNOSI NA KRIVIČNA DELA KOJA SU PREDMET OPTUŽBE (ČL. 485. ZKP) 05.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOPUNA IZREKE I OBRAZLOŽENJA BITNIM ČINJENICAMA (ČL. 431. ZKP) 05.04.2016. Viši sud
ODBAČAJ ZAHTEVA OSUĐENOG ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 473. I 475. ZKP I ČL. 195. KZ) 04.04.2016. Viši sud
UKIDANJE DRUGOSTEPENE PRESUDE OD STRANE SUDA TREĆEG STEPENA (ČL. 464. ZKP) 25.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
STATUS OŠTEĆENOG DO POČETKA PRIMENE NOVOG ZAKONIKA (ČL. 51. I 603. ZKP) 25.03.2016. Viši sud
VRSTA PRESUDE KADA JE IZVRŠEN SAMO OSNOVNI OBLIK DELA I KADA JE DELO U OSNOVNOM OBLIKU ZASTARELO (ČL. 421-424. ZKP) 25.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OGLAŠAVANJE OKRIVLJENOG KRIVIM ZA TEŽE KRIVIČNO DELO U ODNOSU NA PRAVNU OCENU DELA OD STRANE TUŽIOCA (ČL. 420. ZKP) 25.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
UČESTVOVANJE U DONOŠENJU REŠENJA KOJE NEMA ZNAČAJ ZA IZUZEĆE (ČL. 37. ZKP) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNET ZBOG SUMNJE U NEPRISTRASNOST SUDIJE (ČL. 485. ZKP) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODRŽAVANJE NOVOG GLAVNOG PRETRESA U PRISUSTVU PREVODIOCA ZA MATERNJI JEZIK OKRIVLJENE (ČL. 11. ZKP) 23.03.2016. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KOD OSUDE NA LAKŠE KRIVIČNO DELO U ODNOSU NA DELO IZ OPTUŽNOG AKTA (ČL. 264. I 266. ZKP) 22.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
UČESTVOVANJE ISTOG SUDIJE U POSTUPKU ISTRAGE (ČL. 37. I 438. ZKP) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
DRŽALAC STVARI KAO OŠTEĆENI U KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 2. ZKP) 16.03.2016. Viši sud
JEDINSTVENE I POSEBNE NAKNADE ZA RAZLIČITE VRSTE ŠTETE ZBOG NEOPRAVDANE OSUDE ODNOSNO NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE (ČL. 18. I 584. ZKP I ČL. 200. ZOO) 14.03.2016. Apelacioni sud
UPUĆIVANJE OŠTEĆENOG NA PARNICU RADI NAPLATE NOVCA STEČENOG KRIVIČNIM DELA (ČL. 258. I 538. ZKP) 09.03.2016. Apelacioni sud
PREKORAČENJE VREMENSKE GRANICE DOGAĐAJA OBUHVAĆENIH OPTUŽNICOM (ČL. 420. I 438. ZKP) 09.03.2016. Apelacioni sud
NEDOVOĐENJE OKRIVLJENOG PRED SUD PRE DONOŠENJA ODLUKE O JEMSTVU RADI DAVANJA OBEĆANJA (ČL. 202. I 438. ZKP) 09.03.2016. Viši sud
NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE ZBOG NEJASNOG NAČINA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PRIMANJE MITA (ČL. 367. KZ I ČL. 438. ZKP) 09.03.2016. Apelacioni sud
ODLUČNA ČINJENICA KOJU OPTUŽNICA NIJE SADRŽALA I O KOJOJ NISU IZVOĐENI DOKAZI (ČL. 420. I 438. ZKP) 09.03.2016. Apelacioni sud
OŠTEĆENI KOJI JE U ISTOJ KRIVIČNOPRAVNOJ STVARI IMAO SVOJSTVO OSUMNJIČENOG (ČL. 2. ZKP) 09.03.2016. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE NA ISKAZU DATIM PRED JAVNIM TUŽIOCEM (ČL. 16., 84. I 419. ZKP) 03.03.2016. Viši sud
VREMENSKO VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONA KAO OSNOV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 439. ZKP I ČL. 5. KZ) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
TEHNIČKA RADNJA OBEZBEĐENJA DOKAZA KOJA NEMA KARAKTER POSEBNE DOKAZNE RADNJE (ČL. 174. DO 176. ZKP) 03.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4276/2013 – POVREDA PRETPOSTAVKE NEVINOSTI PRILIKOM ODREĐIVANJA PRITVORA (ČL. 3. ZKP) 03.03.2016. Ustavni sud
SVOJSTVO SAOPTUŽENOG U POSTUPKU PROTIV VIŠE LICA I NJEGOV ISKAZ KAO DOKAZ (ČL. 406. ZKP) 02.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4554/2013 – APSTRAKTNA MOGUĆNOST PONAVLJANJA KRIVIČNOG DELA I OCENA TRAJANJA PRITVORA IZ UGLA RAZUMNOG TRAJANJA POSTUPKA (ČL. 14. I 211. ZKP) 26.02.2016. Ustavni sud
STAVLJANJE NA TERET RADNJI IZOSTAVLJENIH U PRVOSTEPENOJ PRESUDI (ČL. 453. ZKP) 25.02.2016. Apelacioni sud
ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS U ODNOSU NA ČINJENIČNO STANJE (ČL. 453. ZKP) 25.02.2016. Apelacioni sud
PRAVILNOST OBRAČUNA PUTNIH TROŠKOVA OKRIVLJENIH KAO RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 485. ZKP) 25.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRISUSTVO BRANIOCA SASLUŠANJU VIŠE OKRIVLJENIH KAO JEDINSTVENA PROCESNA RADNJA (ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 261. ZKP) 25.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRECIZIRANJE DATUMA IZVRŠENJA I MESTA IZVRŠENJA DELA (ČL. 420. ZKP) 24.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA DRUGOSTEPENOG SUDA DONETA PO NASTUPANJU ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 103. I 104. KZ I ČL. 422. ZKP) 23.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
SUĐENJE U ODSUSTVU ZBOG NAROČITO OPRAVDANIH RAZLOGA (ČL. 381. ZKP) 22.02.2016. Viši sud
PRAVO NA ZATEZNU KAMATU NA TROŠKOVE VEŠTAČENJA (ČL. 5. ZAKONA O SUDSKIM VEŠTACIMA, ČL. 261. ZKP I ČL. 277. ZOO) 19.02.2016. Viši sud
ISKAZ SAOKRIVLJENOG PRED OJT KAO DOKAZ U PONOVLJENOM POSTUPKU (ČL. 16., 68., 69., 74. I 473. ZKP) 18.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
SLUŽBENE BELEŠKE O OBAVEŠTENJU PRIMLJENIM OD GRAĐANA KAO DOKAZ (ČL. 16, 237, 288. I 337. ZKP) 18.02.2016. Viši sud
ISKAZ SAOKRIVLJENOG KAO DOKAZNO SREDSTVO (ČL. 16., 68., 69. I 74. ZKP) 18.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
SVEDOČENJA SLUŽBENIKA POLICIJE O ČINJENICAMA DO KOJIH SU DOŠLI VRŠENJEM REDOVNIH DUŽNOSTI (ČL. 91., 92., 93., 162., 419. I 438. ZKP, ČL. 350. KZ. I ČL. 30. I 50. ZAKONA O POLICIJI) 14.02.2016. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE ZA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE NA ISKAZIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (ČL. 91., 92., 93., 161., 162., 419. I 438. ZKP I ČL. 350. KZ I ČL. 30. I 50. ZAKONA O POLICIJI) 14.02.2016. Apelacioni sud
PRAVO BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NA ISPLATU NAKNADE PO OSNOVU KAŠNJENJA U PLAĆANJU (ČL. 48. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 2. I 83. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 5. ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA I ČL. 76. ZKP) 11.02.2016. Viši sud
SAMOSTALNO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE BRANIOCA OKRIVLJENOG (ČL. 483. ZKP) 09.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 50124/13 – MILENKOVIĆ PROTIV SRBIJE – POSTOJANJE „KRIVIČNE OPTUŽBE” KOD OSUDE ZA PREKRŠAJ (ČL. 4. PROTOKOLA BROJ 7 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 6. ZKP) 09.02.2016. Evropski sud za ljudska prava
FOTOKOPIJE FOTOGRAFIJA KAO DOKAZ NA KOME SE ZASNIVA PRESUDA (ČL. 16, 84. I 139. ZKP) 09.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTACI OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE OD OPTUŽBE ZA KRIVIČNO DELO U STICAJU SA DRUGIM KRIVIČNIM DELOM (ČL. 428. I 438. ZKP) 09.02.2016. Viši sud
PRAVNO DEJSTVO REŠENJA O ODBAČAJU KRIVIČNE PRIJAVE U ODNOSU NA TROŠKOVE POSTUPKA (ČL. 2., 261, 265. I 284. ZKP) 09.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA NAČELA NE BIS IN IDEM U PONOVLJENOM PRVOSTEPENOM POSTUPKU I U POSTUPKU PO ŽALBI (ČL. 4, 422. I 438. ZKP) 04.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
VOĐENJE POSTUPKA PRED DRUGIM SUDOM KOJI NIJE OKONČAN (ČL. 4. I 438. ZKP) 03.02.2016. Apelacioni sud
NEPREDVIĐENOST DELA UTAJE POREZA ILI UPLATE POREZA PO ODBITKU U KZ KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 451. ZKP I ČL. 229. I 229A KZ I ČL. 173. ZAKONU O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 03.02.2016. Apelacioni sud
OZNAČAVANJE ZAKONA U PRESUDI SKRAĆENIM NAZIVOM (ČL. 424. ZKP) 02.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
POBIJANJE ODLUKE U POGLEDU ROKA ODREĐENOG ZA ISPLATU DOSUĐENIH TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 265, 276. I 441. ZKP) 27.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSTAVLJANJE BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ZBOG NEDOLASKA IZABRANOG BRANIOCA (ČL. 74. I 76. ZKP) 27.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOSTAVLJANJE SPISA PREDMETA DRUGOSTEPENOM SUDU PRE URUČIVANJA PRVOSTEPENE PRESUDE OKRIVLJENOM (ČL. 243, 248. I 427. ZKP) 27.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA KOJE SU OKRIVLJENI I BRANILAC PROUZROKOVALI SVOJOM KRIVICOM (ČL. 263. ZKP) 27.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNA ODBRANA NAKON STUPANJA NA SNAGU VAŽEĆEG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 74, 603. I 604. ZKP) 26.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDA ODREDBE ZAKONA O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (ČL. 485. ZKP) 26.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
SASLUŠANJE OKRIVLJENOG PRE DONOŠENJA REŠENJA O ODREĐIVANJU PRITVORA BEZ PRISUSTVA BRANIOCA (ČL. 74. I 212. ZKP) 26.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
OGLAŠAVANJE OKRIVLJENOG KRIVIM ZBOG NEPOŠTOVANJA UGOVORNIH OBAVEZA (ČL. 439. ZKP) 26.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE TAČNOG OBLIKA RADNJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 420. ZKP) 26.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZADRŽAVANJE IZREČENE VASPITNE MERE UČINIOCU KOJI JE NAVRŠIO 21 GODINU U TOKU POSTUPKA (ČL. 422. ZKP I ČL. 41. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 22.01.2016. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV OBAVEŠTENJA REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA UPUĆENOG BRANIOCU OKRIVLJENOG (ČL. 482. ZKP) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA OBAVEZE ISPITIVANJA OPRAVDANOSTI TRAJANJA ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA KAO RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 485. ZKP) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
“NAMETANJE” BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 71. I 226. ZKP) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOSUĐIVANJE IMOVINSKOG ZAHTEVA U CELINI (ČL. 258. ZKP) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
NERAZUMLJIVA IZREKA OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA KRIVIČNO DELO U POKUŠAJU (ČL. 424. I 438. ZKP) 21.01.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-11002/2013 – “AUTOMATSKO” PRODUŽAVANJE PRITVORA (ČL. 211. I 216. ZKP) 21.01.2016. Ustavni sud
TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA U POGLEDU DELA ZA KOJE JE OKRIVLJENI OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE (ČL. 264. I 441. ZKP) 20.01.2016. Viši sud
ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTAVLJEN NAKON ZAVRŠETKA GLAVNOG PRETRESA (ČL. 262. I 441. ZKP) 20.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
UČESTVOVANJE ISTRAŽNOG SUDIJE U VEĆU KOJE JE DONELO DRUGOSTEPENU ODLUKU (ČL. 37., 438. I 485. ZKP) 19.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA DONOŠENJE ODLUKE PO ŽALBI NA ŠTETU OKRIVLJENOG (ČL. 453. ZKP) 19.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREINAČENJE PRESUDE NA ŠTETU OKRIVLJENOG U POGLEDU PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 438. I 453. ZKP) 11.01.2016. Viši sud
LIŠAVANJE SLOBODE OKRIVLJENOG NAKON SUĐENJA U ODSUSTVU (ČL. 381. ZKP) 06.01.2016. Apelacioni sud
DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV SUDIJE PO PRITUŽBI OKRIVLJENOG (ČL. 37. I 438. ZKP) 17.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV PRAVNOSNAŽNE ODLUKE PROTIV KOJE NIJE DOZVOLJENA ŽALBA (ČL. 482. ZKP) 08.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
NAGRADA I NUŽNI IZDACI IZABRANOG BRANIOCA U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU (ČL. 2, 261, 263. DO 265. ZKP) 08.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
VEZANOST SUDA ZA PREDLOG IZ ZAVRŠNE REČI I ŽALBU TUŽIOCA U VEZI VRSTE I VISINE KRIVIČNE SANKCIJE (ČL. 420. I 453. ZKP) 04.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE REŠENJA O TROŠKOVIMA POSTUPKA NAKON PRETRESA PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM I ODLUČIVANJE O ŽALBI NA TO REŠENJE (ČL. 262. ZKP) 04.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZREKA I OBRAZLOŽENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 424. ZKP) 04.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAKONITOST  SVEDOČENJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA O PRAĆENJU LICA  (ČL. 91., 93, 98. 166. ,167., 171. I 172. ZKP I ČL. 10. I 31. ZAKONA O POLICIJI) 02.12.2015. Apelacioni sud
IZOSTAVLJANJE RADNJI KOJE NISU DOKAZANE IZ ČINJENIČNOG OPISA KRIVIČNOG DELA (ČL. 438. ZKP) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
SVEDOČENJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA O RADNJAMA TAJNOG PRAĆENJA (ČL. 91., 93. I 98. ZKP I ČL. 10.  I 31. ZAKONA O POLICIJI) 02.12.2015. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE ODREDABA O STRUČNOM SAVETNIKU (ČL. 485. ZKP) 27.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ANGAŽOVANJE BRANIOCA SA TERITORIJE VAN PREBIVALIŠTA OKRIVLJENOG, ODNOSNO VAN PODRUČJA POSTUPAJUĆEG SUDA (ČL. 261. ZKP) 26.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA IZABRANOG BRANIOCA MALOLETNIKA (ČL. 261. ZKP I ČL. 79. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 22.11.2015. Viši sud
ISPITIVANJE OPTUŽNICE (ČL. 337. ZKP) 13.11.2015. Apelacioni sud
KUĆNI ZATVOR KAO DEO SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 45. KZ I ČL. 314, 315. I 317. ZKP) 09.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
BLAŽA KAZNA PREDVIĐENA SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 56. I 57. KZ I ČL. 314. ZKP) 05.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA BLAŽEG ZAKONA U PONOVLJENOM POSTUPKU (ČL. 5. KZ I ČL. 478. ZKP) 03.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
OPASNOST OD BEKSTVA OKRIVLJENIH DRŽAVLJANA ČLANICE EVRO ZONE (ČL. 211. ZKP) 23.10.2015. Osnovni sud
ROK ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 262. ZKP I 379. ZOO) 21.10.2015. Viši sud
MOGUĆNOST JAVNOG TUŽIOCA DA IZJAVI ŽALBU NA REŠENJE O TROŠKOVIMA POSTUPKA (ČL. 262. ZKP) 21.10.2015. Viši sud
ISPITIVANJE PRVOSTEPENE PRESUDE U SLUČAJU NASTUPANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 451. I 459. ZKP) 13.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA BEZ PRISUSTVA OKRIVLJENOG (ČL. 438. I 507. ZKP) 12.10.2015. Viši sud
SPOSOBNOST MALOLETNIH LICA DA SHVATE ZNAČAJ PRAVA OSLOBAĐANJA OD DUŽNOSTI SVEDOČENJA (ČL. 94. ZKP) 12.10.2015. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-10275/2013 – USTAVNA ŽALBA OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA, PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU (ČL. 89. ZAKONA O USTAVNOM SUDU I ČL. 14. ZKP) 10.10.2015. Ustavni sud
PRESUDA KOJOM JE UTVRĐEN ALTERNATIVNO PROPISANI OBLIK KRIVIČNOG DELA (ČL. 420. ZKP) 07.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
NAGRADA I NUŽNI IZDACI IZABRANOG BRANIOCA MALOLETNOG OKRIVLJENOG KOME JE IZREČENA VASPITNA MERA (ČL. 79. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 261, 266. I 441. ZKP) 06.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
CELISHODNOST IZVOĐENJA DOKAZA PRI UTVRĐIVANJU MATERIJALNE ISTINE (ČL. 395. ZKP) 05.10.2015. Apelacioni sud
TROŠKOVI VEŠTAČENJA NASTALI U SKRAĆENOM POSTUPKU PRE PODNOŠENJA OPTUŽNOG PREDLOGA (ČL. 261. ZKP) 02.10.2015. Apelacioni sud
ODMERAVANJE JEDINSTVENE KAZNE KADA SU VEĆ SPOJENE DVE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE I IZREČENA JEDINSTVENA KAZNA (ČL. 552. ZKP) 02.10.2015. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJA SE NE ODNOSI NA OKRIVLJENOG (ČL. 485. ZKP) 24.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
DELIMIČNO DOSUĐIVANJE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA (ČL. 258. ZKP) 24.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
SPECIFICIRANJE TROŠKOVA U ZAVRŠNOJ REČI (ČL. 262. ZKP) 23.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
SUMNJA U NEPRISTRASNOST SUDIJE ILI SUDIJE POROTNIKA (ČL. 37. I 438. ZKP) 23.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA ISPLATU USVOJENOG IZNOSA TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KOJI PADAJU NA TERET BUDŽETSKIH SREDSTAVA SUDA (ČL. 261. I 265. ZKP) 22.09.2015. Visoki savet sudstva
NUŽNI IZDACI BRANIOCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVAN SEDIŠTA ADVOKATSKE KANCELARIJE (ČL. 261. I 265. ZKP) 22.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
SASLUŠANJE OKRIVLJENOG KOD ODLUČIVANJA O PRIVREMENOJ MERI OBEZBEĐENJA IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA (ČL. 256. I 257. ZKP) 15.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZNAČAJ ZAMOLNICE U POSTUPKU PRUŽANJA MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI (ČL. 438. ZKP I ČL. 5. ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA) 15.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI KADA JE ŽALBA ODBAČENA KAO NEBLAGOVREMENA (ČL. 485. ZKP) 10.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
FOTOGRAFIJE NAPRAVLJENE BEZ PREĆUTNE ILI IZRIČITE SAGLASNOSTI OKRIVLJENOG (ČL. 112. KZ I ČL. 16. I 84. ZKP) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV PRESUDE DONETE U REDOVNOM POSTUPKU KOJA SE ODNOSI NA KRIVIČNO DELO ZA KOJE JE PROPISAN SKRAĆENI POSTUPAK (ČL. 432. I 509. ZKP) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
BRANILAC KOJI JE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI BRANIO OKRIVLJENOG DOK JE TRAJALO SUĐENJE U ODSUSTVU (ČL. 483. ZKP) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
UVIĐAJ LICA KOJI PRETHODI VEŠTAČENJU (ČL. 113. I 134. ZKP) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-190/2011 – POVREDA PRETPOSTAVKE NEVINOSTI U PRESUDI DONESENOJ U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 3. ZKP) 07.09.2015. Ustavni sud
PRECIZIRANJE IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA U POSTUPKU PO ŽALBI (ČL. 254. I 258. ZKP) 04.09.2015. Apelacioni sud
NAKNADA ZARADE ZA PRISTUPANJE SUDU OKRIVLJENOM KOJI JE PENZIONER (ČL. 265. ZKP) 02.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OSLOBAĐANJE OD OPTUŽBE ZA UTAJU POREZA U TOKU VIŠE GODINA (ČL. 229. KZ I ČL. 423 ZKP) 11.08.2015. Viši sud
DOKAZ NEOPHODAN ZA DOSUĐIVANJE NAKNADE NA IME IZGUBLJENIH DNEVNICA (ČL. 261. I 262. ZKP) 14.07.2015. Viši sud
OBUHVATANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA POJMOM „SUĐEN“ (ČL. 473. ZKP) 01.07.2015. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 25381/12- GRUJOVIĆ PROTIV SRBIJE – NEOPRAVDANA DUŽINA PRITVORA I NEPOŠTOVANJE „RAZUMNOG ROKA” (ČL. 5. I 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 211. I 216. ZKP) 30.06.2015. Evropski sud za ljudska prava
INICIJATIVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 483. ZKP) 27.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE OSNOVNE ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA (ČL. 262. ZKP) 18.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-11148/2013 – TRAJANJE PRITVORA, DOPUNA ISTRAGE I RAZLIKA IZMEĐU POTVRĐENE I PODIGNUTE OPTUŽNICE (ČL. 215, 216, 337. I 341.  ZKP) 11.06.2015. Ustavni sud
PRECIZIRANJE MESTA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA KAO PREKORAČENJE OPTUŽBE (ČL. 420. ZKP) 10.06.2015. Viši sud
PRECIZIRANJE OKOLNOSTI UTVRĐENIH NA GLAVNOM PRETRESU (ČL. 420. ZKP) 10.06.2015. Viši sud
TROŠKOVNIK BRANIOCA KAO NEOBRAZLOŽEN PODNESAK (ČL. 261. ZKP) 09.06.2015. Viši sud
NEPOSTOJANJE NAREDBE ISTRAŽNOG SUDIJE O PRETRESU STANA (ČL. 16. I 84. ZKP) 19.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPRISTUPANJE GLAVNOM PRETRESU JEDNOG OD PRIVATNIH TUŽILACA U POSTUPKU PO TUŽBI I PROTIVTUŽBI (ČL. 61. I 438. ZKP) 19.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST POSTAVLJANJA PITANJA VEŠTAKU OD STRANE ANGAŽOVANOG STRUČNOG SAVETNIKA (ČL. 68. I 125. ZKP) 13.05.2015. Viši sud
SPORAZUMNO PRIZNANJE KRIVIČNOG DELA DATO U ZABLUDI (ČL. 88. I 317. ZKP) 12.05.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-4713/2012 – IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA SUDA O KRIVICI OKRIVLJENIH KAO POVREDA PRETPOSTAVKE NEVINOSTI (ČL. 3. ZKP) 07.05.2015. Ustavni sud
MOGUĆNOST POKRETANJA PARNIČNOG POSTUPKA ZBOG ODLUČIVANJA O TROŠKOVIMA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 197. ZKP I ČL. 306. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.05.2015. Apelacioni sud
PRAVO OKRIVLJENOG U SLUČAJU NE ODLUČIVANJA PREKRŠAJNOG SUDA O TROŠKOVIMA POSTUPKA (ČL. 197. ZKP I ČL. 306. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.05.2015. Apelacioni sud
UČEŠĆE SUDIJE U ODLUČIVANJU O PRIGOVORU PROTIV OPTUŽNICE (ČL. 37. ZKP) 04.05.2015. Apelacioni sud
ZAKONSKA REHABILITACIJA VIŠESTRUKO OSUĐIVANOG LICA I PREURANJENOST ZAHTEVA ZA SUDSKU REHABILITACIJU (ČL. 98, 99. I 100. KZ I ČL. 572. I 574. ZKP) 30.04.2015. Viši sud
DONOŠENJE PRESUDE PROTIV LICA KOJE NIJE OBUHVAĆENO KRIVIČNOM PRIJAVOM (ČL. 438. ZKP) 29.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIVREMENA MERA OBEZBEĐENJA ODUZIMANJEM IMOVINSKE KORISTI I ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI (ČL. 540. I 541. ZKP) 20.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE U ODSUSTVU UREDNO POZVANIH STRANAKA (ČL. 68., 438. I 506. ZKP) 17.04.2015. Viši sud
PRIBAVLJANJE DOKAZA RADI PROVERE ČINJENICA IZ ZAHTEVA ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 476. ZKP) 17.04.2015. Viši sud
OCENA ZDRAVSTVENOG STANJA OKRIVLJENOG ČITANJEM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (ČL. 113. I 114. ZKP) 17.04.2015. Viši sud
DELEGACIJA MESNE NADLEŽNOSTI NA PREDLOG OKRIVLJENOG I BRANIOCA (ČL. 33. ZKP) 16.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
RADNJA IZVRŠENJA KOJA OKRIVLJENOM U OPTUŽNICI NIJE STAVLJENA NA TERET (ČL. 420. I 438. ZKP) 14.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
SPORAZUM O PAUŠALNOM IZNOSU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 261, 264. I 314. ZKP) 03.04.2015. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE POVREDE DUŽNOSTI ČUVANJA PROFESIONALNE TAJNE (ČL. 93. ZKP) 02.04.2015. Apelacioni sud
NEDONOŠENJE REŠENJA O POSTAVLJANJU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 16. I 84. ZKP) 02.04.2015. Apelacioni sud
„IN DUBIO PRO REO“, UVERENOST U IZVESNOST ČINJENICA I STANDARD „IZVAN RAZUMNE SUMNJE“ (ČL. 2. I 16. ZKP) 01.04.2015. Apelacioni sud
UKIDANJE PRVOSTEPENE PRESUDE KADA BITNA POVREDA POSTUPKA NIJE ISTAKNUTA U ŽALBI (ČL. 458. ZKP) 27.03.2015. Apelacioni sud
UPOZNAVANJE JAVNOG TUŽIOCA SA MATERIJALOM PRIKUPLJENIM KORIŠĆENJEM POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI (ČL. 163. ZKP) 27.03.2015. Apelacioni sud
IZMENA OPTUŽNOG AKTA U KORIST OPTUŽENOG PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM (ČL. 450. ZKP) 27.03.2015. Apelacioni sud
OCENA PRAVILNOSTI OBRAČUNA NAGRADE BRANIOCA (ČL. 485. ZKP) 26.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI ODBRANE KOJE SNOSI OKRIVLJENI SA VIŠE BRANILACA (ČL. 78, 261. I 265. ZKP) 26.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-2095/2012 – VREME ZA KOJE NASTUPA APSOLUTNA ZASTARELOST KRIVIČNOG DELA KAO KRITERIJUM OCENE  BLAGOVREMENOSTI RADNJI SUDA I POJAČANA ODGOVORNOST DRŽAVE ZA SPREČAVANJE NASILJA U PORODICI (ČL. 14. ZKP I ČL. 89. ZAKONA O USTAVNOM SUDU) 25.03.2015. Ustavni sud
DOZVOLJENOST IZJAVLJIVANJA REDOVNOG PRAVNOG LEKA (ČL. 485. ZKP) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
POGREŠNA PRAVNA POUKA O PRAVU NA ŽALBU (ČL. 426. I 432. ZKP) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSTAVLJANJE VIŠE BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 79. ZKP) 24.03.2015. Apelacioni sud
ODMERAVANJE POJEDINAČNIH IZNOSA ODUZETE IMOVINSKE KORISTI PO SLOBODNOJ PROCENI (ČL. 485. I 541. ZKP) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA SUDA SUPROTNA SPORAZUMU O PRIZNANJU KRIVICE (ČL. 441. ZKP) 24.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST ODREĐIVANJA STAROSTI LICA NA FOTOGRAFIJI (ČL. 100. I 123. ZKP) 20.03.2015. Apelacioni sud
PRETHODNO STEČENA SAZNANJA PRILIKOM PREPOZNAVANJA OKRIVLJENOG (ČL. 100. ZKP) 20.03.2015. Apelacioni sud
PODIZANJE I ZASTUPANJE OPTUŽNICE OD STRANE OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (ČL. 52, 58. I 603. ZKP) 20.03.2015. Apelacioni sud
BRANILAC MALOLETNOG OKRIVLJENOG POSTAVLJEN PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KAO PODNOSILAC ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 483. ZKP) 19.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODBACIVANJE PRIVATNE KRIVIČNE TUŽBE NAKON ZAKAZIVANJA GLAVNOG PRETRESA (ČL. 502. I 504. ZKP) 18.03.2015. Viši sud
ZASNIVANJE PRESUDE ISKLJUČIVO NA NEZAKONITOM DOKAZU (ČL. 438. ZKP) 17.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZJAVA O PRIDRUŽIVANJU KRIVIČNOM GONJENJU KAO IZJAVA ZA NASTAVAK POSTUPKA (ČL. 65. ZKP) 13.03.2015. Viši sud
OVLAŠĆENJA BRANIOCA U POSTUPKU IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA (ČL. 75. ZKP) 13.03.2015. Viši sud
ISKAZ POLICIJSKOG SLUŽBENIKA O POSTUPANJU PO POZIVU (ČL. 16. ZKP) 13.03.2015. Viši sud
OKRIVLJENI SA SVOJSTVOM OŠTEĆENIH LICA (ČL. 483. ZKP) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA BRANIOCA IZ BUDŽETSKIH SREDSTAVA (ČL. 261. I 265. ZKP) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPROPISAN SASTAV PRILIKOM ODLUČIVANJA O JEMSTVU (ČL. 21, 205. I 438. ZKP) 06.03.2015. Apelacioni sud
PRAVNO DEJSTVO REŠENJA O ODBAČAJU KRIVIČNE PRIJAVE (ČL. 262. I 265. ZKP) 05.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
SLUŽBENE BELEŠKE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJI SU SAMI VRŠILI UVIĐAJ (ČL. 16. I 84. ZKP) 04.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZMENA MESTA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA U IZRECI PRESUDE (ČL. 420. ZKP) 04.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
UČEŠĆE PREDSEDNIKA VEĆA IZ PRVOSTEPENOG POSTUPKA U DONOŠENJU DRUGOSTEPENE ODLUKE (ČL. 37. ZKP) 03.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NALAZ I MIŠLJENJE OVLAŠĆENE INSTITUCIJE OBAVLJENO U SKLADU SA NAREDBOM SUDA (ČL. 16, 84. I 123. ZKP) 03.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA IZRICANJE JEDINSTVENE KAZNE ZATVORA (ČL. 553. ZKP) 03.03.2015. Apelacioni sud
NEPROPISAN SASTAV SUDA PRILIKOM ODLUČIVANJA O ZAHTEVU ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 438. I 474. ZKP) 02.03.2015. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI PROTIV REŠENJA JAVNOG TUŽIOCA (ČL. 467. ZKP) 02.03.2015. Apelacioni sud
UZNEMIRENJE JAVNOSTI KOD PRODAJE OPOJNE DROGE U MALOJ SREDINI (ČL. 211. ZKP) 27.02.2015. Viši sud
PREKRŠAJ IZ ZAKONA O PLOVODBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I KRIVIČNO DELO NEZAKONIT RIBOLOV (ČL. 4. ZKP I ČL. 277. KZ) 24.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODUZIMANJE PREDMETA OD OKRIVLJENOG KOJI NIJE OGLAŠEN KRIVIM (ČL. 535. ZKP) 23.02.2015. Apelacioni sud
PREKID IZVRŠENJA KAZNE PO UKINUTOJ PRESUDI (ČL. 275. ZKP I ČL. 4. ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA) 12.02.2015. Apelacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE U IZRECI I OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 420. I 438. ZKP) 12.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTAVLJANJE ČINJENIČNOG OPISA NEKAŽNJIVIH RADNJI U PRESUDI (ČL. 438. ZKP) 12.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRVI PRIMERAK PISMENOG OTPRAVKA PRESUDE BEZ POTPISA I IMENA ZAPISNIČARA I POSTUPAJUĆEG SUDIJE (ČL. 427. I 445. ZKP) 10.02.2015. Viši sud
KRŠENJE PROCESNE ZABRANE DVOSTRUKOG UKIDANJA PRESUDE (ČL. 385. ZKP) 05.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
JEDINSTVENA KAZNA KADA SU OSUĐENOM IZREČENE RAZLIČITE VRSTE KAZNI (ČL. 60. KZ I ČL. 552. ZKP) 05.02.2015. Apelacioni sud
OSPORAVANJE UTVRĐENE DUŠEVNE RAZVIJENOSTI OKRIVLJENOG I PRIMENA ZAKONA KOJI SE NE MOŽE PRIMENITI (ČL. 485. ZKP) 04.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PEČAT I POTPIS BRANIOCA OKRIVLJENOG KAO OBAVEZAN ELEMENT ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 483. ZKP) 03.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA ODREDABA EVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI (ČL. 439. ZKP) 03.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTAVLJANJE IRELEVANTNIH OKOLNOSTI IZ ČINJENIČNOG OPISA OPTUŽNICE (ČL. 420. ZKP) 03.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
JEDINSTVENI POSTUPAK PROTIV OKRIVLJENIH KOJI SE TERETE ZA IZVRŠENJE RAZLIČITIH KRIVIČNIH DELA (ČL. 30. ZKP) 03.02.2015. Apelacioni sud
OSPORAVANJE POSTOJANJA NAMERE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 485. ZKP) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
BLAGOVREMENOST PRIVATNE PROTIVTUŽBE (ČL. 66. ZKP) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREINAČENJE ODBIJAJUĆE PRESUDE ZBOG NASTUPANJA ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA I UTICAJ NA TROŠKOVE POSTUPKA (ČL. 265. I 459. ZKP) 29.01.2015. Viši sud
PROCESNI I MATERIJALNI ZNAČAJ NASTUPANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA NAKON PRVOSTEPENE ODBIJAJUĆE PRESUDE (ČL. 265. I 422. ZKP) 29.01.2015. Viši sud
ISKAZ OKRIVLJENOG KOJI SE IZJASNIO DA NEĆE ANGAŽOVATI BRANIOCA (ČL. 16. I 84. ZKP) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI NAKNADE TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KOJI PADAJU NA TERET BUDŽETSKIH SREDSTAVA (ČL. 197. ZKP) 29.01.2015. Apelacioni sud
LAKA TELESNA POVREDA U OPISU KRIVIČNOG DELA UČESTVOVANJE U GRUPI KOJA IZVRŠI KRIVIČNO DELO (ČL. 438. ZKP I 349. KZ) 29.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE MEHANIZMA POVREĐIVANJA I NALAZA LEKARA (ČL. 485. ZKP) 28.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPRISUSTVOVANJE OKRIVLJENOG ISTRAŽNIM RADNJAMA O KOJIMA JE OBAVEŠTEN (ČL. 16. I 84. ZKP) 28.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE PREKORAČENJA NUŽNE ODBRANE I UMIŠLJAJA OKRIVLJENOG (ČL. 485. ZKP) 28.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
BIVŠI BRANILAC OKRIVLJENOG I BIVŠI ADVOKAT KAO PODNOSILAC ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 483. ZKP) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
MANJKAVOSTI U PRIBAVLJANJU DOKAZA OD MALOLETNIKA (ČL. 90. I 438. ZKP I ČL. 60. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ OCENE IZVEDENIH DOKAZA NA NJIHOVU ZAKONITOST (ČL. 16. ZKP) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
RAZLOZI ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA U ZAHTEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 485. ZKP) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
UČESTVOVANJE ISTOG SUDIJE U ODLUČIVANJU O PRITVORU I U DONOŠENJU PRESUDE U ISTOM PREDMETU (ČL. 37. I 438. ZKP) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA ODREDABA O IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA BEZ NAPUŠTANJA PROSTORIJA U KOJIMA OSUĐENI STANUJE I POGREŠNO UTVRĐENJE ČINJENICA VEZANE ZA RANIJU OSUĐIVANOST OKRIVLJENOG (ČL. 485. ZKP) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE PRIVATNOG TUŽIOCA (ČL. 483. ZKP) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZUZETAK OD ODLUČIVANJA JEDNOM ODLUKOM O SVIM ŽALBAMA PROTIV ISTE PRESUDE (ČL. 455. ZKP) 26.01.2015. Apelacioni sud
OPTUŽNI PREDLOG OŠTEĆENE KAO TUŽIOCA U SKRAĆENOM POSTUPKU (ČL. 499. ZKP) 26.01.2015. Apelacioni sud
ČINJENIČNI IDENTITET KRIVIČNIH DELA ODAVANJE SLUŽBENE TAJNE I ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA (ČL. 4. ZKP) 23.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
INKRIMINISANE RADNJE OTKRIVENE NAKON OSUDE ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DELO (ČL. 61. KZ I ČL. 4. ZKP) 22.01.2015. Apelacioni sud
NEPROPISAN SASTAV SUDA KAO RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA (ČL. 485. ZKP) 22.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPRIHVATANJE PREDLOGA ZA OBAVLJANJE REKONSTRUKCIJE DOGAĐAJA I NOVO VEŠTAČENJE (ČL. 485. ZKP) 22.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE NA OSNOVU KONTRADIKTORNIH DOKAZA (ČL. 16., 419, 438. I 440. ZKP I ČL. 22. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE NA PROTIVUREČNIM DOKAZIMA I ISKAZIMA SVEDOKA I OŠTEĆENOG (ČL. 438. I 440. ZKP) 21.01.2015. Apelacioni sud
LEKAR KAO PODNOSILAC PREDLOGA ZA PRINUDNO IZVRŠENJE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ZATVORENOG TIPA (ČL. 534. ZKP) 21.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPRAVILNA OCENA DOKAZA I ISKAZA SVEDOKA KAO POGREŠNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE (ČL. 16., 423. I 440. ZKP) 21.01.2015. Apelacioni sud
PRINUDNO IZVRŠENJE MERE BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA U ZATVORENOJ USTANOVI UMESTO LEČENJA NA SLOBODI (ČL. 534. ZKP) 21.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNA ODBRANA U POSTUPCIMA ZA IZRICANJE MERE BEZBEDNOSTI (ČL. 74. I 526. ZKP) 21.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE ISTINITOG ISKAZA U SLUČAJU IZMENE ISKAZA SVEDOKA (ČL. 16. I 86. ZKP) 21.01.2015. Apelacioni sud
OGLAŠAVANJE KRIVIM ZA TEŽU KVALIFIKACIJU KRIVIČNOG DELA PO ŽALBI (ČL. 451. ZKP) 21.01.2015. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE UZROKA TEŠKE TELESNE POVREDE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 438. I 440. ZKP I ČL. 121. KZ) 21.01.2015. Apelacioni sud
NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA (čl. 560. ZKP) 20.01.2015. Viši sud
POUZDAN OSNOV ZA POTPUNO PRESUĐENJE U POGLEDU IMOVINSKOPRAVNOG ZAHTEVA (ČL. 258. ZKP) 15.01.2015. Apelacioni sud
REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ III U-128/2014 – PRINCIP TRENUTNOG DEJSTVA NOVOG PROCESNOG ZAKONA (ČL. 603. I 604. ZKP) 15.01.2015. Ustavni sud
ODLUČIVANJE O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTEVU U PRESUDI KOJIM SE OKRIVLJENI OGLAŠAVA KRIVIM (Čl. 258. ZKP) 15.01.2015. Apelacioni sud
SASLUŠANJE OKRIVLJENOG O RAZLOZIMA ZA ODREĐIVANJE PRITVORA BEZ PRISUSTVA BRANIOCA (ČL. 212. ZKP) 15.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVILNOST ČINJENIČNOG STANJA UTVRĐENOG U PRVOSTEPENOJ PRESUDI (ČL. 458. ZKP) 14.01.2015. Apelacioni sud
NEPRIMENJIVANJE POSEBNIH ODREDABA O ZAŠTITI MALOLETNIH LICA KAO OŠTEĆENIH (ČL. 438. ZKP I ČL. 150. DO 157. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 14.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA DRUGOSTEPENOG SUDA O UKIDANJU PRITVORA (ČL. 214. I 465. ZKP) 13.01.2015. Apelacioni sud
ROK ZA ŽALBU DOSTAVLJENU OKRIVLJENOM I BRANIOCU (ČL. 432. ZKP) 29.12.2014. Apelacioni sud
ZABRANA NAPUŠTANJA BORAVIŠTA KAO NUŽNA I DOVOLJNA MERA U ODNOSU NA PRITVOR (ČL. 199. I 211. ZKP) 22.12.2014. Apelacioni sud
PRILAGOĐAVANJE OZNAKE POSLEDICE ZAKONSKOM TEKSTU KRIVIČNOG DELA (ČL. 420. ZKP) 12.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZMENA OPTUŽNICE NA TEŽE KRIVIČNO DELO I OGLAŠAVANJE KRIVIM ZA TEŽU PRAVNU KVALIFIKACIJU (ČL. 409. I 420. ZKP I ČL. 203. I 204. KZ) 12.12.2014. Apelacioni sud
PREKVALIFIKACIJA ZLOUPOTREBE SLUŽBENOG POLOŽAJA U ZLOUPOTREBU POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA (ČL. 234. I 359. KZ I ČL. 420. ZKP) 12.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKE U ISKAZIMA SVEDOKA ZBOG STRAHA, PROTEKA VREMENA I RAZLIČITOSTI SAMIH SVEDOKA (ČL. 100. ZKP) 12.12.2014. Apelacioni sud
REŠENJE KOJIM SE ODBIJA PREDLOG ZA IZDVAJANJE DOKAZA I ŽALBA PROTIV OVOG REŠENJA (ČL. 407. I 465. ZKP) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSLOBAĐANJE OD DUŽNOSTI SVEDOČENJA KAO PRIVILEGIJA I SRODNICI OŠTEĆENOG KAO PRIVILEGOVANI SVEDOCI (ČL. 16, 84. I 94. ZKP) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
UVEĆAVANJE KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI U ODNOSU NA OPTUŽNI AKT (ČL. 351. ZKP) 25.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRIZNANJE OBJEKTIVNIH I SUBJEKTIVNIH ELEMENATA KRIVIČNOG DELA (ČL. 88. ZKP) 23.11.2014. Apelacioni sud
FUNKCIONALNA NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O JEMSTVU (ČL. 205. ZKP) 14.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
VIŠE RAZLIČITIH KRIVIČNIH DELA KOJA PROISTIČU IZ JEDNOG POSLOVNOG ODNOSA (ČL. 4. ZKP) 13.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA IZJAVLJENA NA ŠTETU I U KORIST OKRIVLJENOG (ČL. 438. I 453. ZKP) 05.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
OGRANIČENJE ŽALBENOG SUDA PRAVCEM I OBIMOM POBIJANJA PRESUDE ISTAKNUTOG U ŽALBI NA ŠTETU OKRIVLJENOG (ČL. 453. ZKP) 05.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG I NESMETANO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA U ZAVISNOSTI OD PONAŠANJA OKRIVLJENOG (ČL. 189, 199. I 211. ZKP) 04.11.2014. Apelacioni sud
USLOVLJENOST ODREĐIVANJA PSIHIJATRIJSKOG VEŠTAČENJA (ČL. 131. ZKP) 30.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
NAROČITA UPORNOST PRILIKOM IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA U MALOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI (ČL. 211. ZKP) 27.10.2014. Apelacioni sud
ZADRŽAVANJE U PRITVORU I PORED IZREČENE ZABRANE PRISTUPA (ČL. 189, 197. I 211. ZKP) 27.10.2014. Viši sud
NEPOSTOJANJE DRUGIH DOKAZA KOJI BI POTKREPILI PRIZNANJE (ČL. 88. ZKP) 24.10.2014. Apelacioni sud
PRENOŠENJE MESNE NADLEŽNOSTI ZBOG NEMOGUĆNOSTI POSTUPANJE SVIH SUDIJA ODREĐENOG SUDA (ČL. 32. ZKP) 23.10.2014. Apelacioni sud
DOKAZ NA JEZIKU KOJI OKRIVLJENI RAZUME (ČL. 16. I 84. ZKP) 22.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 74, 76. I 483. ZKP) 22.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
PROCESNI MOMENAT DO KOG SE MOŽE ANGAŽOVATI STRUČNI SAVETNIK (ČL. 125. ZKP) 20.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA NA ODLUKU O ZAMENI PRITVORA BLAŽOM MEROM (ČL. 189. ZKP) 17.10.2014. Apelacioni sud
POSTUPANJE PRVOSTEPENOG I DRUGOSTEPENOG SUDA KOD PRESUDE KOJA NE MORA DA SADRŽI OBRAZLOŽENJE (ČL. 429. ZKP) 17.10.2014. Apelacioni sud
TERET TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KOD OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE (ČL. 265. ZKP) 17.10.2014. Apelacioni sud
PREKORAČENJE NAREDBE ISTRAŽNOG SUDIJE U POGLEDU PRIBAVLJANJA DOKAZA (ČL. 504E ZKP) 17.10.2014. Apelacioni sud
IZJAVA OKRIVLJENOG DA DOBRO RAZUME SRPSKI JEZIK (ČL. 11. I 438. ZKP) 16.10.2014. Viši sud
PONOVNO UKIDANJE VEĆ UKINUTE PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 455. ZKP) 15.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
RESTRIKTIVNO TUMAČENJE I KORIŠĆENJE ČINJENIČNIH UTVRĐENJA IZ PRESUDE O USVAJANJU SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE (ČL. 317. ZKP) 10.10.2014. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV PRESUDE UKLONJENE IZ PRAVNOG PORETKA (ČL. 482. ZKP) 09.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
SLUČAJEVI NEOPRAVDANOG NEODRŽAVANJA GLAVNOG PRETRESA (ČL. 386. I 387. ZKP) 06.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG PROTIV PRESUDE O PRIHVATANJU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 319. ZKP) 06.10.2014. Apelacioni sud
DOKAZ KOJI NIJE IZVEDEN NA GLAVNOM PRETRESU (ČL. 419. I 438. ZKP) 03.10.2014. Apelacioni sud
SASTAV SUDA KOD ODLUČIVANJA O PRITVORU NAKON PODIZANJA OPTUŽNOG AKTA (ČL. 216. ZKP) 02.10.2014. Viši sud
IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV ZA ISPLATU IZNOSA U STRANOJ VALUTI (ČL. 258. ZKP) 26.09.2014. Apelacioni sud
ODLUKA O UKIDANJU PRITVORA KAO ELEMENT SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 314. I 319. ZKP) 25.09.2014. Apelacioni sud
IZJAVA MALOLETNOG LICA KOJA NE PREDSTAVLJA ISKAZ U KRIVIČNO-PROCESNOM SMISLU (ČL. 16, 84. I 438. ZKP) 23.09.2014. Viši sud
ŽALBA PROTIV DRUGOSTEPENE PRESUDE KOJOM JE OKRIVLJENI OGLAŠEN KRIVIM, A OSLOBOĐEN OD KAZNE (ČL. 463. ZKP) 23.09.2014. Apelacioni sud
RANIJA OSUĐIVANOST KAO RAZLOG ZA PRODUŽENJE PRITVORA (ČL. 211. ZKP) 23.09.2014. Apelacioni sud
UČEŠĆE ISTOG SUDIJE U DONOŠENJU PRVOSTEPENE PRESUDE I ODLUČIVANJU O MOLBI ZA USLOVNI OTPUST (ČL. 37. I 438. ZKP) 19.09.2014. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PODNET PROTIV NEPRAVNOSNAŽNE ODLUKE (ČL. 482. ZKP) 18.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OVLAŠĆENJA SUDA PRI ISPITIVANJU OPTUŽNICE (ČL. 337, 338. I 438. ZKP) 05.09.2014. Apelacioni sud
IZVOĐENJE DOKAZA OD STRANE SUDA ZBOG SUMNJE U URAČUNLJIVOST OKRIVLJENOG (ČL. 15, 438. I 440. ZKP) 04.09.2014. Apelacioni sud
INSTITUT ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA I NAKNADA ŠTETE (ČL. 236. I 560. ZKP) 28.08.2014. Viši sud
ISPITIVANJE REŠENJA O AMNESTIJI PO ŽALBI KAO DUŽE ZADRŽAVANJE LICA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNE SANKCIJE (ČL. 584. ZKP) 21.08.2014. Viši sud
OČIGLEDNO IZBEGAVANJE DOLASKA NA GLAVNI PRETRES (ČL. 211. ZKP) 19.08.2014. Viši sud
OVLAŠĆENJE OŠTEĆENOG ZA PREUZIMANJE KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 52. ZKP) 06.08.2014. Viši sud
USLOVI DA BI SE PRIZNANJE SMATRALO POTPUNIM (ČL. 88. ZKP) 25.07.2014. Apelacioni sud
DONOŠENJE PRESUDE SA DELIMIČNIM OBRAZLOŽENJEM KOD NEPOTPUNOG PRIZNANJA (ČL. 88, 429. I 438. ZKP) 25.07.2014. Apelacioni sud
IZVRŠENJE VEĆEG BROJA KRIVIČNIH DELA U KRATKOM VREMENSKOM PERIODU OD STRANE OKRIVLJENOG KOJI NEMA SREDSTAVA ZA ŽIVOT (ČL. 211. ZKP) 18.07.2014. Apelacioni sud
NEOVERENA FOTOKOPIJA ISPRAVE KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 16, 84. I 139. ZKP) 10.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE SUDA KADA KONKRETNA POVREDA U ZAHTEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI NIJE OPREDELJENA (ČL. 484. ZKP) 09.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI KAO PREDMET ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 485, 540. I 541. ZKP) 08.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA PRAVA NA ODBRANU ZBOG NEPOSTAVLJANJA BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 74. I 76. ZKP) 08.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSLOBAĐANJE OKRIVLJENOG OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 264. ZKP) 08.07.2014. Viši sud
KONKRETIZOVANJE NAVODA IZ OPTUŽNICE ČINJENICAMA I OKOLNOSTIMA UTVRĐENIH VEŠTAČENJEM (ČL. 420. ZKP) 03.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSNOV ISPITIVANJA ZAKONITOSTI PRAVNOSNAŽNE PRESUDE U POGLEDU ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI (ČL. 439. ZKP) 03.07.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10906/2013 – TEŽINA ZAPREĆENE KAZNE KAO RAZLOG ZA ODREĐIVANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE VISINE JEMSTVA (ČL. 202., 204. I 211. ZKP) 03.07.2014. Ustavni sud
ODLUČIVANJE O PRITVORU U SKRAĆENOM POSTUPKU PRE PODNOŠENJA OPTUŽNOG PREDLOGA (ČL. 498. ZKP) 30.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPAK U SLUČAJU NEISTICANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA U ŽALBI (ČL. 451. I 459. ZKP) 30.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
POKRETANJE POSTUPKA ZA OPOZIV USLOVNE OSUDE OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA (ČL. 545. ZKP) 30.06.2014. Viši sud
OTKLANJANJE ŠTETNE POSLEDICE INICIRANJEM POSTUPKA UREĐENJA, UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 283. ZKP) 30.06.2014. Viši sud
SASLUŠANJE SAOKRIVLJENOG KAO SVEDOKA (ČL. 481. ZKP) 30.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZUZEĆE SUDIJE U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU KADA JE PRETHODNO ODLUČIVAO O PRODUŽENJU PRITVORA U ISTOM PREDMETU (ČL. 37. ZKP) 30.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
PONAVLJANJE POSTUPKA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENJEM O TRAJNOM ODUZIMANJU IMOVINE (ČL. 4. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA I ČL. 470. I 473. ZKP) 30.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEISTICANJE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA U ŽALBI (ČL. 451. I 459. ZKP) 30.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE JEDINSTVENE KAZNE KOD ZAMENE NOVČANIH KAZNI KAZNOM ZATVORA (ČL. 552. ZKP) 26.06.2014. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 40485/08 – PETROVIĆ PROTIV SRBIJE – PREUZIMANJE KRIVIČNOG GONJENJA, STATUS ŽRTVE, NAKNADA ŠTETE ZBOG NEDELOTVORNE ISTRAGE  (ČL. 2., 34. I 35. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 235. ZKP I ČL. 172., 200. I 201. ZOO) 24.06.2014. Evropski sud za ljudska prava
ŽIVOTAN I LOGIČAN IZKAZ O POSLEDICI DELA I MEHANIZMU NANOŠENJA POVREDA (ČL. 16. I 419. ZKP) 24.06.2014. Viši sud
OKOLNOSTI KOJE U MEĐUSOBNOJ POVEZANOSTI PREDSTAVLJAJU OSOBITE OKOLNOSTI ZA PRODUŽENJE PRITVORA (ČL. 211. ZKP) 21.06.2014. Apelacioni sud
NAČIN IZVRŠENJA DELA I TEŽINA POSLEDICA KOJE DOVODE DO UZNEMIRENJA JAVNOSTI (ČL. 211. ZKP) 21.06.2014. Apelacioni sud
ČINJENIČNI OPIS RADNJI OKRIVLJENOG U PONOVLJENOM POSTUPKU (ČL. 453. ZKP) 20.06.2014. Apelacioni sud
ISPLATA IZNOSA NA IME NUŽNIH TROŠKOVA ZA ANGAŽOVANJE BRANIOCA NA TEKUĆI RAČUN BRANIOCA (ČL. 71, 75. I 441. ZKP) 19.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZADRŽAVANJE SVOJSTVA OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA STEČENOG PO ODREDBAMA RANIJE VAŽEĆEG ZAKONA (ČL. 60, 499. I 604. ZKP) 18.06.2014. Viši sud
ŽALBA OŠTEĆENOG KADA JAVNI TUŽILAC NIJE PREUZEO GONJENJE OD OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (ČL. 433. ZKP) 18.06.2014. Viši sud
PONAVLJANJE POSTUPKA ZA ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENJEM (ČL. 470. I 475. ZKP) 16.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U POSTUPKU ZA PRIVREDNI PRESTUP (ČL. 483. I 487. ZKP i ČL. 56. I 130. ZAKONA O PRIVREDNIM PRESTUPIMA) 16.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA ZAKONA ISTOVETNA POVREDI O KOJOJ SE VRHOVNI KASACIONI SUD VEĆ IZJASNIO (ČL. 486. ZKP) 16.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM MERITORNIM REŠENJEM KOJE ZAMENJUJE PRESUDU (ČL. 470. i 475. ZKP) 16.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODLAGANJE PRETRESA USLED NASTUPANJA TEŠKE BOLESTI OKRIVLJENOG (ČL. 387. ZKP) 13.06.2014. Apelacioni sud
TRENUTAK NASTUPANJA TEŠKE BOLESTI USLED FIZIČKIH ILI PSIHIČKIH NEDOSTATAKA (ČL. 131. I 416. ZKP) 13.06.2014. Apelacioni sud
OKRIVLJENI KOJI ZBOG FIZIČKIH NEDOSTATAKA NE MOŽE DA PRATI SUĐENJE (ČL. 416. ZKP) 13.06.2014. Apelacioni sud
ISKAZI RADNIKA MUP-A DATIH U SVOJSTVU SVEDOKA U REDOVNOM KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 18. I 178. ZKP) 12.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZI O UGROŽENOSTI EGZISTENCIJE OKRIVLJENOG ILI LICA KOJA JE DUŽAN DA IZDRŽAVA (ČL. 264. ZKP) 12.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
TROŠKOVI ZA POSETE BRANIOCA OKRIVLJENOM U PRITVORU I PRIPREMU ODBRANE (ČL. 262. ZKP) 10.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIČITE PROCESNE SITUACIJE KOD ZABRANE PREINAČENJA NA GORE (ČL. 453. ZKP) 10.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
TRANSKRIPTI RAZGOVORA SAČINJENI OD STRANE BIA (ČL. 16. I 84. ZKP) 10.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
MANJI FORMALNI NEDOSTACI U PRIBAVLJANJU ODREĐENOG DOKAZA (ČL. 16, 84. I 139. ZKP) 09.06.2014. Apelacioni sud
POVREDA PRAVILA O UNAKRSNOM ISPITIVANJU (ČL. 98. 402. I 438. ZKP) 09.06.2014. Apelacioni sud
AUTENTIČNOST I VERODOSTOJNOST ISPRAVE U PREDATE FOTOKOPIJI (ČL. 139. I 438. ZKP) 09.06.2014. Apelacioni sud
PRESUĐENA STVAR U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (ČL. 4. ZKP) 06.06.2014. Apelacioni sud
OTKLANJANJE KRIVIČNOG DELA KROZ OBRAZLOŽENJE (ČL. 438. ZKP) 06.06.2014. Apelacioni sud
ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVEDOKA KOJI NIJE POLOŽIO ZAKLETVU (ČL. 100, 102, 106. I 329. ZKP) 05.06.2014. Apelacioni sud
ISKAZI SVEDOKA IZ DRUGOG KRIVIČNOG POSTUPKA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM (ČL. 16, 84. I 405. ZKP) 04.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE ODREĐIVANJEM DRUGAČIJEG STATUSA OKRIVLJENOG KAO BITNOG OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 420. I 438. ZKP) 04.06.2014. Apelacioni sud
IZOSTAVLJANJE U PRESUDI ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ OPTUŽNICE (ČL. 420. ZKP) 03.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE ZAHTEVA ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA KAO RAZLOGA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 473. I 485. ZKP) 03.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO BRANIOCA NA POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE (ČL. 226. ZKP) 29.05.2014. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-1167/2011 – UTICAJ ODREĐIVANJA JEMSTVA ZA VRAĆANJE PUTNE ISPRAVE NA MERU ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA (ČL. 136. I 137. ZKP) 29.05.2014. Ustavni sud
POVREDA ZAKONA IZRICANJEM KAZNE ZATVORA NA DANE (ČL. 439. ZKP I ČL. 45. KZ) 28.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OZNAČAVANJE URAČUNLJIVOSTI OKRIVLJENOG U OPISU RADNJE DELA U PRESUDI (ČL. 23. KZ I 424. ZKP) 28.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZAKONITOST POTVRDE O ODUZIMANJU PREDMETA PROISTEKLE IZ PRETRESA STANA (ČL. 438. ZKP) 28.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
NENAVOĐENJE RAZLOGA ZA ODRŽAVANJE GLAVNOG PRETRESA U ODSUSTVU OKRIVLJENOG (ČL. 438. ZKP) 28.05.2014. Apelacioni sud
PREINAČENJE PRESUDE U KORIST OKRIVLJENOG POVODOM ŽALBE IZJAVLJENE NA NJEGOVU ŠTETU (ČL. 451. ZKP) 27.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSLOBOĐENJE OKRIVLJENOG OD DUŽNOSTI NAKNADE TROŠKOVA PUNOMOĆNIKA PRIVATNOG TUŽIOCA (ČL. 264. ZKP) 27.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNOSNAŽNA PRESUDA PROTIV SAOPTUŽENIH KAO DOKAZ (ČL. 16, 84. I 406. ZKP) 22.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
ČITANJE ISKAZA SAOSUMNJIČENOG (ČL. 221. I 337. ZKP) 21.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OŠTEĆENI KOJI JE SVOJSTVO OVLAŠĆENOG TUŽIOCA STEKAO PO RANIJEM ZKP (ČL. 499. I 604. ZKP) 21.05.2014. Viši sud
NAGRADA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG PRAVILNIKA (ČL. 441. ZKP I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 21.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA NA POTERNICU (ČL. 601. ZKP) 20.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE IZVRŠENJA PREDUZETE PRE I POSLE „UVOĐENJA“ KRIVIČNOG DELA TRGOVINA UTICAJEM (ČL. 439. ZKP I ČL. 366. KZ) 20.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZ NA STRANOM JEZIKU KOJI OKRIVLJENI DOVOLJNO RAZUME (ČL. 11. I 438. ZKP) 16.05.2014. Apelacioni sud
NEDOSUĐIVANJE TROŠKOVA POSTUPKA BRANIOCU MALOLETNIKA (ČL. 265. I 441. ZKP I ČL. 79. I 85.  ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA ) 15.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA ZA IZDVAJANJE DOKAZA (ČL. 407. I 465. ZKP) 14.05.2014. Apelacioni sud
SUŠTINSKA NEPRAVILNOST ZAPISNIKA KOJI SE IZDVAJAJU (ČL. 407. ZKP) 14.05.2014. Apelacioni sud
NAVOĐENJE RAZLOGA ZBOG KOJIH JE IZREČENA MAKSIMALNA KAZNA (ČL. 54. KZ. I 428. ZKP) 14.05.2014. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 19072/08 – HABIMI I DRUGI PROTIV SRBIJE – OBAVEZA SPROVOĐENJA I KVALITET ISTRAGE I MUČENJE I TERET DOKAZIVANJA (ČL. 3. I 15. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 225. I 241. ZKP) 13.05.2014. Evropski sud za ljudska prava
PRAVO NA OBRAZLOŽENU PRESUDU U SLUČAJU KADA ISTA NE MORA SADRŽATI OBRAZLOŽENJE (ČL. 429. ZKP) 13.05.2014. Apelacioni sud
KONVALIDACIJA PROCESNIH RADNJI (ČL. 16. I 84. ZKP) 13.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZAN SADRŽAJ PRESUDE ZASNOVANE NA PRIZNANJU OKRIVLJENOG (ČL. 429. ZKP) 13.05.2014. Viši sud
NEMOGUĆNOST UKIDANJA PRAVNOSNAŽNE PRESUDE NA ŠTETU OKRIVLJENOG (ČL. 438. I 493. ZKP) 08.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEOBAVEŠTAVANJE OŠTEĆENOG O ODUSTANKU JAVNOG TUŽIOCA OD KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 50, 52. I 438. ZKP) 07.05.2014. Apelacioni sud
ISKAZ LICA OSLOBOĐENOG OD DUŽNOSTI SVEDOČENJA (ČL. 16, 84. I 94. ZKP) 07.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRISUSTVO BRANIOCA PRILIKOM POTPISIVANJA POTVRDA O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA OD STRANE OKRIVLJENIH (ČL. 16. I 84. ZKP) 29.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OVLAŠĆENJA SUDA U POGLEDU NEVEZANOSTI ZA PRAVNU KVALIFIKACIJU DELA PRILIKOM ISPITIVANJA NADLEŽNOSTI SUDA (ČL. 340. I 409. ZKP) 25.04.2014. Apelacioni sud
POVREDA ZAKONA OCENOM OTEŽAVAJUĆIH I OLAKŠAVAJUĆIH OKOLNOSTI PRILIKOM ODLUČIVANJA O KAZNI (ČL. 3, 68. I 439. ZKP) 24.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
TERET TROŠKOVA POSTUPKA KADA OKRIVLJENI IMA VIŠE BRANILACA (ČL. 78, 261. I 265. ZKP) 22.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
OGLAŠAVANJE OKRIVLJENOG KRIVIM ZA MANJU KOLIČINU PROTIVPRAVNIH RADNJI OD RADNJI IZ OPTUŽNICE (ČL. 420. ZKP) 17.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZUZEĆE SUDIJE ZA PRETHODNI POSTUPAK KOD ODLUČIVANJA O PRITVORU NAKON PODIZANJA OPTUŽNICE (ČL. 37., 216. I 468. ZKP) 17.04.2014. Apelacioni sud
OSLOBAĐANJE OKRIVLJENOG OD TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA KOD ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA (ČL. 265. (236.) ZKP) 17.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE PRIVATNE TUŽBE ZBOG PRESUĐENE STVARI (ČL. 4. I 503. ZKP) 15.04.2014. Viši sud
PRESTANAK OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD DUŽNOSTI SVEDOČENJA (ČL. 94. ZKP) 15.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA I PRESUDE U POGLEDU ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DELOM (ČL. 314. I 317. ZKP) 11.04.2014. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 32277/07 – ĐEKIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE – UPOTREBA SILE U POLICIJSKOM PRITVORU, PRAVIČNO SUĐENJE U KRIVIČNIM PREDMETIMA I KRIVIČNA OSUDA U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 3. I 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 241. ZKP I ČL. 13. ZPP) 08.04.2014. Evropski sud za ljudska prava
PODNOŠENJE OPTUŽNOG PREDLOGA OD STRANE OŠTEĆENOG NAKON ODBIJANJA PRIGOVORA PROTIV REŠENJA O ODBACIVANJU KRIVIČNE PRIJAVE (ČL. 51. ZKP) 08.04.2014. Apelacioni sud
NEPRECIZIRANJE GRAMAŽE OPOJNE DROGE (ČL. 246A KZ I ČL. 438. ZKP) 07.04.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA RASPISIVANJE POTERNICE (ČL. 598. I 600. ZKP) 07.04.2014. Apelacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE PRECIZIRANJEM VREDNOSTI STVARI KADA JE VISINA IMOVINSKOPRAVNE KORISTI OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 420. I 438. ZKP) 07.04.2014. Apelacioni sud
PRISTUPANJE NA GLAVNI PRETRES BRANIOCA PO ZAMENIČKOM PUNOMOĆJU UMESTO BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 377. I 382. ZKP) 07.04.2014. Apelacioni sud
PREDUSLOV ZA PREDUZIMANJE POSEBNIH DOKAZNIH RADNJI (ČL. 161, 162. i 163. ZKP) 07.04.2014. Apelacioni sud
ŽALBA JAVNOG TUŽIOCA NA REŠENJE O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 262. I 465. ZKP) 01.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU OPTUŽNICE (ČL. 342. ZKP) 27.03.2014. Apelacioni sud
POSLEDICE PROPUŠTANJA INSTRUKTIVNOG ROKA ZA ISPITIVANJE OPTUŽNICE (ČL. 337. I 438. ZKP) 27.03.2014. Apelacioni sud
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG (ČL. 483. ZKP) 26.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1285/2012 – NE BIS IN IDEM KOD PREKRŠAJA I „LAKŠIH“ KRIVIČNIH DELA (ČL. 6. ZKP, ČL. 6. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU I ČL. 122., 138. I 170. KZ) 26.03.2014. Ustavni sud
POJEDINAC KAO STRUČNI SAVETNIK (ČL. 125. ZKP) 25.03.2014. Apelacioni sud
MOLBA ZA USLOVNI OTPUST OKRIVLJENOG KOJI JE DVE TREĆINE KAZNE PROVEO U PRITVORU (ČL. 46. I 63. KZ I ČL. 563. ZKP) 24.03.2014. Apelacioni sud
PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENJEM O TRAJNOM ODUZIMANJU IMOVINE (ČL. 470. ZKP) 24.03.2014. Apelacioni sud
PREINAČENJE PRVOSTEPENE PRESUDE ZBOG DRUGAČIJE UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 459. ZKP) 24.03.2014. Apelacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA VEĆA NEPOSREDNO VIŠEG SUDA O ODBIJANJU PREDLOGA ZA PRODUŽENJE PRITVORA (ČL. 215. ZKP) 24.03.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST DRUGOSTEPENOG SUDA ZA ODLUČIVANJE O NEBLAGOVREMENOJ I NEDOZVOLJENOJ ŽALBI PROTIV REŠENJA PRVOSTEPENOG SUDA (ČL. 467. ZKP) 24.03.2014. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA SPROVOĐENJE ISTRAGE PO KOME NIJE ODLUČENO PRE STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 51, 60. I 604. ZKP) 24.03.2014. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE REDOVNOG PRAVNOG LEKA KAO USLOV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 485. ZKP) 20.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI KOJI JE OKRIVLJENI PODNEO LIČNO (ČL. 483. ZKP) 20.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSNOV ISPITIVANJA ZAKONITOSTI PRAVNOSNAŽNE PRESUDE U POGLEDU ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI (ČL. 439. I 485. ZKP) 20.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
NOVI DOKAZI U ŽALBENOM POSTUPKU KOJI SU PODNOSIOCU ŽALBE BILI POZNATI TOKOM PRVOSTEPENOG POSTUPKA (ČL. 436. ZKP) 19.03.2014. Viši sud
POVREDA ODREDBE O PREDLOGU ZA KRIVIČNO GONJENJE OŠTEĆENOG (ČL. 485. ZKP) 13.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVREDE ODREDABA O PONAVLJANJU POSTUPKA KAO RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 476, 477. I 485. ZKP) 13.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
ISKAZ U POLICIJI U PRISUSTVU BRANIOCA KAO ISKAZ DAT POD PRINUDOM (ČL. 438. ZKP) 12.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
SASLUŠANJE OKRIVLJENOG NA NJEGOV ZAHTEV U PRISUSTVU BRANIOCA (ČL. 438. ZKP) 12.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNO IZUZEĆE SUDIJE PRILIKOM KASNIJEG ODLUČIVANJA O PUŠTANJU NA USLOVNI OTPUST (ČL. 37. I 38. ZKP) 06.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI USLED ODRICANJA OD PRAVA NA ŽALBU (ČL. 485. ZKP) 06.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
UČEŠĆE ISTOG SUDIJE U VIŠE FAZA POSTUPKA I DONOŠENJU RAZLIČITIH ODLUKA (ČL. 37, 38. I 438. ZKP) 06.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA ODREDBI O SADRŽAJU PRVOSTEPENE PRESUDE NA ODLUKU DRUGOSTEPENOG SUDA U KRIVIČNOM POSTUPKU I POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA (ČL. 428. I 460. ZKP I ČL. 4. I 26. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA) 05.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA PRAVA NA OBRAZLOŽENU SUDSKU ODLUKU KAO RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 460. I 485. ZKP) 05.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
POSTOJANJE VIŠE PRAVNOSNAŽNIH REŠENJA O ODUZIMANJU RAZLIČITE IMOVINE OD ISTOG LICA (ČL. 4. I 438. ZKP I ČL. 4. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA) 05.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
POTVRDA O ODUZETIM PREDMETIMA KAO ZAKONITI DOKAZ (ČL. 438. ZKP) 05.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE ODREDABA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA (ČL. 485. ZKP) 05.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST SHODNE PRIMENE ODREDABA ZKP-A O PRETPOSTAVCI NEVINOSTI U POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINE (ČL. 4. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA) 05.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNA ODBRANA DO PRAVNOSNAŽNOG OKONČANJA POSTUPKA (ČL. 74. I 485. ZKP) 04.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
JEDNOVREMENO ODLUČIVANJE O SVIM BITNIM ČINJENICAMA ZA ZAKLJUČENJE SPORAZUMA O IMOVINI PROISTEKLOJ IZ KRIVIČNOG DELA (ČL. 314. ZKP) 28.02.2014. Apelacioni sud
NEPRECIZNOST U POGLEDU UTVRĐIVANJA KAZNE U ODLUCI KOJOM JE IZREČENA USLOVNA OSUDA (ČL. 439. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
NENAVOĐENJE ODLUKE O MERI BEZBEDNOSTI U IZRECI PRESUDE (ČL. 420, 424. I 438. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
NALAZ I MIŠLJENJE SUDSKO-MEDICINSKOG ODBORA MEDICINSKOG FAKULTETA KAO DOZVOLJENI DOKAZ (ČL. 438. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE IZVOĐENJEM LOGIČNIH ZAKLJUČAKA I NEZNATNIM IZMENAMA ČINJENIČNOG OPISA (ČL. 420. I 438. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
OPREDELJENJE KONKRETNE POVREDE ZAKONA U ZAHTEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 484. I 485. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEOVLAŠĆENA IZMENA OPTUŽBE KAO RAZLOG PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 438. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
MINIMALNA ČINJENIČNA IZMENA U ODNOSU NA OPTUŽNICU U KORIST OKRIVLJENOG (ČL. 420. I 438. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
UPOTREBA POJMA U PRESUDI KOJI VAŽEĆI KRIVIČNI ZAKONIK NE POZNAJE  (ČL. 439. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZMENA I DOPUNA ČINJENIČNIH NAVODA OPTUŽBE KOJA SE NE ODNOSI NA BITNA OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 420. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
ISPITIVANJE ODLUKE ILI POSTUPKA U GRANICAMA KONKRETNE POVREDE ZAKONA (ČL. 489. ZKP) 27.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE VEĆOM KOLIČINOM INKRIMINISANIH RADNJI (ČL. 420 I 438. ZKP) 26.02.2014. Apelacioni sud
IZOSTAVLJANJE OPISA PODSTREKAVANJA U PRESUDI (ČL. 438. ZKP) 26.02.2014. Apelacioni sud
IZOSTAVLJANJE BITNOG ELEMENTA KRIVIČNOG DELA U IZRECI PRESUDE (ČL. 438. ZKP) 26.02.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4985/2012 – FORMALNO ODLUČIVANJE O ŽALBI PROTIV REŠENJA O ODREĐIVANJU ILI PRODUŽAVANJU PRITVORA (ČL. 214., 216. I 467. ZKP) 26.02.2014. Ustavni sud
IZREKA I OBRAZLOŽENJE PRESUDE KOD PODSTREKAVANJA (ČL. 424., 428. I 438. ZKP) 26.02.2014. Apelacioni sud
POVREDA SUBJEKTIVNOG IDENTITETA OPTUŽBE KADA OKRIVLJENI NE MOŽE IMATI SVOJSTVO ODGOVORNOG LICA (ČL. 112. KZ I 438. ZKP) 26.02.2014. Apelacioni sud
PODUDARNOST PRESUDE SA OPTUŽBOM U BITNIM ČINJENICAMA (ČL. 438. ZKP) 24.02.2014. Apelacioni sud
OSNOV ISPITIVANJA ZAKONITOSTI PRAVNOSNAŽNE PRESUDE U POGLEDU ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI (ČL. 439. i 489. ZKP) 20.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
ISPITIVANJE POVREDE LJUDSKOG PRAVA OD STRANE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA (ČL. 484. I 485. ZKP) 20.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
SUŠTINSKO OSPORAVANJE ČINJENIČNOG STANJA U ZAHTEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 439, 440. I 485. ZKP) 18.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
ISKAZ DAT U PRISUSTVU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ZBOG ODSUSTVA IZABRANOG BRANIOCA (ČL. 16. I 84. ZKP) 13.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
SNIMAK SA KAMERE POSTAVLJENE U OBJEKTU RADI BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE IMOVINE (ČL. 16. I 84. ZKP) 11.02.2014. Apelacioni sud
IZMENA I PRECIZIRANJE OPTUŽNICE U POGLEDU RADNJI I PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA (ČL. 438. ZKP) 04.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
UČEŠĆE SUDIJE U DONOŠENJU ODLUKE U VANPRETRESNOM VEĆU U ISTOM POSTUPKU NAKON UKIDANJA PRVOSTEPENE PRESUDE (ČL. 37. ZKP) 04.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
ŽALBA PROTIV REŠENJA O ODBIJANJU PREDLOGA JAVNOG TUŽIOCA ZA PRODUŽENJE PRITVORA (ČL. 215. ZKP) 04.02.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST U PREDMETIMA KOJI SU PO ODREDBAMA RANIJE VAŽEĆEG ZKP DODELJENI U RAD SUDIJAMA (ČL. 21. I 603. ZKP) 03.02.2014. Apelacioni sud
OGRANIČENJE SUDA KADA SAM IZVODI DOKAZE (ČL. 15. ZKP) 29.01.2014. Apelacioni sud
PRODUŽENJE PRITVORA ZBOG UZNEMIRENJA JAVNOSTI (ČL. 211. ZKP) 29.01.2014. Apelacioni sud
DONOŠENJE PRESUDE SA DELIMIČNIM OBRAZLOŽENJEM KOD PROTIVREČNOG I NEJASNOG PRIZNANJA (ČL. 88, 429. I 438. ZKP) 29.01.2014. Apelacioni sud
ISTOVREMENO VOĐENJE VOJNOG DISCIPLINSKOG I KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 4. ZKP) 27.01.2014. Viši sud
ANGAŽOVANJE PRIKRIVENOG ISLEDNIKA ZA TAKSATIVNO NABROJANA KRIVIČNA DELA (ČL. 162. I 183. ZKP) 24.01.2014. Apelacioni sud
OSUĐUJUĆA PRESUDA KAO USLOV ZA ANGAŽOVANJE PRIKRIVENOG ISLEDNIKA (ČL. 183. ZKP) 24.01.2014. Apelacioni sud
NEVEZANOST SUDA SPORAZUMOM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PREMA SAOPTUŽENIMA (ČL. 317. ZKP) 24.01.2014. Apelacioni sud
PRESUĐENA STVAR ZBOG OBUSTAVLJENOG PREKRŠAJNOG POSTUPKA USLED ZASTARELOSTI (ČL. 6. ZKP) 23.01.2014. Apelacioni sud
USLOVLJENOST NAKNADE ŠTETE ZBOG PRITVARANJA ODREĐIVANJEM RAZLOGA PRITVORA (ČL. 560. ZKP) 23.01.2014. Apelacioni sud
PRODUŽAVANJE PRITVORA PO AUTOMATIZMU (ČL. 210. I 211. ZKP) 23.01.2014. Apelacioni sud
IZRICANJE MERA ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OSUĐENOM LICU (ČL. 209. ZKP) 22.01.2014. Viši sud
NAKNADNO ODREĐIVANJE ROKA ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE (ČL. 431. ZKP I ČL. 23a I 56. ZAKONA O PRIVREDNIM PRESTUPIMA) 21.01.2014. Privredni apelacioni sud – Viši trgovinski sud
OBAVEZNO OBRAZLOŽENJE UZNEMIRENJA JAVNOSTI (ČL. 211. ZKP) 20.01.2014. Apelacioni sud
ODLUČNE ČINJENICE KOD ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OD DRUGIH LICA (ČL. 92. KZ I ČL. 257. I 540. ZKP) 17.01.2014. Apelacioni sud
POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U STRANOJ DRŽAVI (ČL. 1. ZKP I ČL. 7, 62. I 63. ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA) 27.12.2013. Apelacioni sud
SUĐENJE U ODSUSTVU U OPŠTEM I SKRAĆENOM POSTUPKU (ČL. 304. ZKP) 27.12.2013. Apelacioni sud
PRESUĐENA STVAR ZBOG URAČUNAVANJA KAZNE ZA PREKRŠAJ U KAZNU IZREČENU U KRIVIČNOM POSTUPKU (ČL. 4. ZKP) 27.12.2013. Apelacioni sud
IZRAZI U IZRECI PRESUDE KOJI PREDSTAVLJAJU RAZLIČITE NAČINE KVALIFIKOVANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 438. ZKP I ČL. 114. KZ) 26.12.2013. Apelacioni sud
BITNO RAZLIČITI ČINJENIČNI OPISI KRIVIČNOG DELA I PREKRŠAJA (ČL. 6. ZKP) 23.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU NA OPASNOST OD BEKSTVA (ČL. 211. ZKP) 18.12.2013. Apelacioni sud
NAVOĐENJE ELEMENATA KRIVICE U JEDNINI U PRESUDI KOJOM SU OKRIVLJENI OGLAŠENI KAO SAIZVRŠIOCI (ČL. 438. ZKP) 18.12.2013. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA JE DOŠLO DO UZNEMIRENJA JAVNOSTI KOJA MOŽE UGROZITI KRIVIČNI POSTUPAK (ČL. 211. ZKP) 18.12.2013. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA ĆE OKRIVLJENI PONOVITI KRIVIČNO DELO (ČL. 211. ZKP) 18.12.2013. Apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA KOD RAZLIKA IZMEĐU NALAZA I MIŠLJENJA DATIH OD STRANE RAZLIČITIH VEŠTAKA (ČL. 124. i 402. ZKP) 18.12.2013. Apelacioni sud
OZBILJNA OPASNOST OD PONOVLJANJA KRIVIČNOG DELA OD STRANE NEURAČUNLJIVOG LICA (ČL. 524. ZKP) 12.12.2013. Apelacioni sud
IZREKA PRESUDE IZ KOJE SE NE VIDI ŠTA JE OKRIVLJENI UČINIO (ČL. 438. ZKP) 09.12.2013. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVOST PRESUDE KOD OSUDE ZBOG KOMANDNE ODGOVORNOSTI (ČL. 438. ZKP I ČL. 142. OKZ) 09.12.2013. Apelacioni sud
NEJASNO OZNAČAVANJE OBLIKA ODGOVORNOSTI, NEJASNO INDIVIDUALIZOVANJE I KONTRADIKTORNOST RADNJI (ČL. 438. ZKP) 09.12.2013. Apelacioni sud
RAZLIČITE ODLUKE SUDA U POGLEDU ORGANIZATORA I ČLANOVA ZLOČINAČKOG UDRUŽENJA (ČL. 438. ZKP I ČL. 246. KZ) 08.12.2013. Apelacioni sud
ISPITIVANJE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NAKON ISTEKA ROKA ZA ŽALBU (ČL. 439, 451. I 459. ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
IZMENA ČINJENIČNOG OPISA KRIVIČNOG DELA U ODNOSU NA BLANKETNU NORMU (ČL. 420. ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE VEŠTAČENJA IZMEĐU DVA GLAVNA PRETRESA (ČL. 117. ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE ODREDBE O OBAVEZNOM PRITVORU (ČL. 425a ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA NAKON IZMENE OPTUŽNICE (ČL. 409. ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
ZADRŽAVANJE STATUSA OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (ČL. 51, 60. I 604. ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPANJE U POSTUPKU PO PRAVNIM LEKOVIMA SUDIJE IZUZETOG U PRVOSTEPENOM POSTUPKU (ČL. 438. ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
IZJAŠNJENJE O RAZREŠENJU BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 80. I 81. ZKP) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
NAGRADA BRANIOCU NA IME SASTAVLJANJA PODNESAKA KOJI NISU TAKSATIVNO NAVEDENI U TARIFI (ČL. 261. ZKP I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 04.12.2013. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 3363/08 – LAKATOŠ I DRUGI PROTIV SRBIJE – ČINJENICE KOJE UKAZUJU DA BI PUŠTANJE OPTUŽENOG IZ PRITVORA NARUŠILO JAVNI RED (ČL. 142. ZKP) 03.12.2013. Evropski sud za ljudska prava
NAVOĐENJE RAZLIČITIH OBLIKA SAUČESNIŠTVA U IZRECI I OBRAZLOŽENJU (ČL. 438. ZKP) 29.11.2013. Apelacioni sud
IZOSTANAK JASNIH RAZLOGA O DIREKTNOM UMIŠLJAJU KAO ODLUČNOJ ČINJENICI (ČL. 438. ZKP) 29.11.2013. Apelacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽBE NAVOĐENJEM U IZRECI ELEMENATA KOJI NISU DEO KRIVIČNOG DELA (ČL. 359. KZ I ČL. 420. I 438. ZKP) 29.11.2013. Apelacioni sud
NASTAVAK TRAJANJA ZABRANE NAPUŠTANJA MESTA BORAVIŠTA (ČL. 200. ZKP) 28.11.2013. Apelacioni sud
POKRETANJE POSTUPKA ZA KRIVIČNO DELO KRŠENJE ZAKONA OD STRANE SUDIJE, JAVNOG TUŽIOCA I NJEGOVOG ZAMENIKA (ČL. 499. ZKP I ČL. 360. KZ) 22.11.2013. Viši sud
ODUSTANAK OD ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA NAKON DONOŠENJA REŠENJA KOJIM JE ODOBRENO ODLAGANJE (ČL. 4. ZKP) 20.11.2013. Vrhovni kasacioni sud
NERAZUMLJIVOST PRESUDE U POGLEDU VRSTE JAVNOG SAOBRAĆAJA KOJI JE UGROŽEN RADNJOM IZVRŠENJA (ČL. 290. KZ I ČL. 438. ZKP) 19.11.2013. Apelacioni sud
DOPIS USTANOVE U KOJOJ SE BORAVAK ZASNIVA NA DOBROVOLJNOJ OSNOVI KAO DOKAZ DOSTUPNOSTI OKRIVLJENOG (ČL. 211. ZKP) 18.11.2013. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE ODLUKE SUDA O SVIM DELIMA STAVLJENIM NA TERET OPTUŽENOM (ČL. 438. ZKP) 15.11.2013. Apelacioni sud
SNIMANJE TELEFONSKIH RAZGOVORA STRANOG DRŽAVLJANINA NA TERITORIJI STRANE DRŽAVE (ČL. 168. ZKP) 15.11.2013. Apelacioni sud
NEOPHODAN KVALITET ČINJENICA KOJE SU OSNOV ZA OSUĐUJUĆU PRESUDU (ČL. 424. ZKP) 13.11.2013. Apelacioni sud
OKOLNOSTI U VEZU SA OPASNOŠĆU OD BEKSTVA ILI SKRIVANJA (ČL. 199. ZKP) 13.11.2013. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3231/2013 – OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA ODREĐIVANJE ILI PRODUŽAVANJE PRITVORA PO OSNOVU OPASNOSTI OD BEKSTVA (ČL. 211. ZKP) 08.11.2013. Ustavni sud
PRIZNANJE OKRIVLJENOG DATO ZA VREME TRAJANJA APSTINENCIJALNE KRIZE (ČL. 88. ZKP) 06.11.2013. Osnovni sud
ISKAZ SVEDOKA ZASNOVAN NA SAZNANJIMA DRUGOG LICA (ČL. 440. ZKP) 04.11.2013. Apelacioni sud
OTKLANJANJE RAZLIKA IZMEĐU DOKAZA VEŠTAČENJEM (ČL. 113. ZKP) 04.11.2013. Apelacioni sud
RANIJA OSUĐIVANOST ZBOG ISTOG KRIVIČNOG DELA I OPASNOST OD PONAVLJANJA UTVRĐENA VEŠTAČENJEM (ČL. 211. ZKP) 01.11.2013. Apelacioni sud
OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE BEZ UVIDA U PRESUDU KOJOM JE IZREČENA (ČL. 67. KZ I ČL. 440. ZKP) 01.11.2013. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE POVREDE OBJEKTIVNOG IDENTITETA IZMEĐU OPTUŽBE I PRESUDE UTVRĐIVANJEM ČINJENIČNOG STANJA POVOLJNIJEG ZA OKRIVLJENOG (ČL. 420. I 438. ZKP) 01.11.2013. Apelacioni sud
POSTUPAK OKONČAN NEPRAVNOSNAŽNOM PRESUDOM U INOSTRANSTVU I NADLEŽNOST NAŠEG SUDA (ČL. 4. I 438. ZKP I ČL. 10. KZ) 30.10.2013. Apelacioni sud
PRIGOVOR NA OPTUŽNICU KOJA SE SMATRA OPTUŽNIM PREDLOGOM (ČL. 495, 504. I 603. ZKP) 29.10.2013. Apelacioni sud
OKOLNOSTI POD KOJIMA JE DELO IZVRŠENO I OKOLNOSTI VEZANE ZA LIČNOST OKRIVLJENOG (ČL. 211. ZKP) 28.10.2013. Apelacioni sud
POSEDOVANJE NAPRAVA KOJE NE PREDSTAVLJA KRIVIČNO DELO, VEĆ PREKRŠAJ (ČL. 438. ZKP I ČL. 348. KZ) 25.10.2013. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE KOLIČINE MUNICIJE (ČL. 438. ZKP I ČL. 348. KZ) 25.10.2013. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE U IZRECI PRESUDE VREMENA I MESTA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 424, 428. I 438. ZKP) 21.10.2013. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU NA MOGUĆNOST PONAVLJANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 211. ZKP) 17.10.2013. Apelacioni sud
OBAVEŠTAVANJE STRANAKA I BRANIOCA O SEDNICI VEĆA U SKRAĆENOM POSTUPKU (ČL. 511. ZKP) 17.10.2013. Apelacioni sud
OSNOVANA SUMNJA DA JE OKRIVLJENI IZVRŠIO ISTO KRIVIČNO DELO (ČL. 211. ZKP) 17.10.2013. Apelacioni sud
IZMENE ZAKONA NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 473. ZKP) 16.10.2013. Apelacioni sud
ROK ZA ŽALBU  ODREĐEN OD STRANE SUDA  PRILIKOM OBJAVLJIVANJA PRESUDE (ČL. 432. ZKP) 04.10.2013. Apelacioni sud
IZMENA OPTUŽNICE I PREKID GLAVNOG PRETRESA (ČL. 341. ZKP) 26.09.2013. Apelacioni sud
NESUMNJIVA SIGURNOST DA JE OKRIVLJENI IZVRŠIO KRIVIČNO DELO (ČL. 424. ZKP) 20.09.2013. Apelacioni sud
PSIHIJATRIJSKO VEŠTAČENJE BEZ NEPOSREDNOG PREGLEDA OKRIVLJENOG (ČL. 130. ZKP) 19.09.2013. Apelacioni sud
IDENTITET ČINJENICA KAO ODLUČUJUĆI KRITERIJUM ZA PRIMENU NAČELA „NE BIS IN IDEM“ (ČL. 6. ZKP) 12.09.2013. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA (ČL. 262, 441. I 485. ZKP) 04.09.2013. Vrhovni kasacioni sud
PREURANJENA ŽALBA I ZASEBAN ROK ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE BRANIOCA I OKRIVLJENOG (ČL. 364, 386. 446. ZKP) 20.08.2013. Apelacioni sud
OGRANIČENJE KOD ODREĐIVANJA JEMSTVA PRITVORSKIM OSNOVIMA (ČL. 202. ZKP) 16.08.2013. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE JEMSTVA I ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA I OVLAŠĆENJA SUDA KOD ODREĐIVANJA JEMSTVA (ČL. 199, 202. I 204. ZKP) 02.08.2013. Apelacioni sud
ČINJENICE KOJE UKAZUJU MOGUĆNOST ZAMENE PRITVORA JEMSTVOM (ČL. 202. ZKP) 30.07.2013. Apelacioni sud
OBAVEZNO UKIDANJE PRITVORA LICU OSLOBOĐENOM OD OPTUŽBE (ČL. 425a ZKP) 16.07.2013. Apelacioni sud
UTICAJ ČITANJA OPTUŽNICE NA NADLEŽNOST (ČL. 37, 302. I 319. ZKP) 02.07.2013. Apelacioni sud
ŽALBA IZJAVLJENA TELEGRAMOM (ČL. 366. I 387. ZKP) 02.07.2013. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVA I PROTIVUREČNA IZREKA ZBOG DVOSTRUKOG TRETMANA LICA OD KOGA SE IMOVINA ODUZIMA (ČL. 438. ZKP I ČL. 3. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA) 01.07.2013. Apelacioni sud
KRIVICA ZA KRŠENJE MERE OD TRENUTKA PRIJEMA PRESUDE KOJOM JE IZREČENA (ČL. 360. I 368. ZKP) 26.06.2013. Apelacioni sud
PROTIVUREČNI RAZLOZI ZA PRIVREMENO ODUZIMANJE IMOVINE (ČL. 368. ZKP) 21.06.2013. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE OPISA KRIVIČNOG DELA U REŠENJU O PRIVREMENOM ODUZIMANJU IMOVINE (ČL. 438. ZKP) 11.06.2013. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDE DUŽNOSTI SUDA DA PAZI NA SVOJU STVARNU I MESNU NADLEŽNOST (ČL. 34, 485. I 487. ZKP) 10.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
BITNE POVREDE ODREDABA POSTUPKA KOD REŠENJA O PRODUŽENJU PRITVORA KOJE NISU RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 211. I 438. ZKP) 06.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTAVLJANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA ILI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA UZ ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 484. I 485. ZKP) 06.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA O ODBIJANJU JEMSTVA I NJENA FORMA (ČL. 205. ZKP) 04.06.2013. Apelacioni sud
OCENA KONKRETNIH RAZLOGA ZA ZABRANU NAPUŠTANJA BORAVIŠTA (ČL. 199. ZKP) 28.05.2013. Apelacioni sud
IZMENA OPTUŽNICE PRE NJENOG STUPANJA NA SNAGU (ČL. 336. ZKP) 28.05.2013. Apelacioni sud
RETROAKTIVNO OMOGUĆAVANJE PRAVA NA ŽALBU (ČL. 143. I 387. ZKP) 22.05.2013. Apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE POSEBNOG IZVEŠTAJA UZ VIDEO ZAPIS (ČL. 84. I 170. ZKP) 17.05.2013. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE RAZLOGA ZA ČINJENIČNO PRAVNI ZAKLJUČAK (ČL. 368. ZKP) 14.05.2013. Apelacioni sud
OBAVEZA DOKAZIVANJA VEZE IZMEĐU PROPUSTA OKRIVLJENOG I NASTALE SAOBRAĆAJNE NEZGODE (ČL. 289. KZ I ČL. 368. ZKP) 14.05.2013. Apelacioni sud
NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE ZBOG NAVOĐENJA POGREŠNOG OBLIKA KRIVICE (ČL. 368. ZKP) 08.05.2013. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG NEPRAVILNE ODLUKE O KRIVIČNOJ SANKCIJI (441, 485. I 487. ZKP) 05.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 440, 485. I 487. ZKP) 05.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG NEPOSTOJANJA RAZLOGA O ODLUČNIM ČINJENICAMA VEZANIM ZA URAČUNLJIVOST I SVEST O PROTIVPRAVNOSTI DELA OKRIVLJENOG (ČL. 438, 485. I 487. ZKP) 05.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
DAVANJE SOPSTVENE OCENE ODBRANE OVOG OKRIVLJENOG I OSPORAVANJE OCENE IZVEDENIH DOKAZA U ZAHTEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 485. I 487. ZKP) 05.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
OGRANIČENO PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ZBOG POVREDA ZKP-A (ČL. 485. ZKP) 05.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA KOJE NE MOGU BITI RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 485. ZKP) 05.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE KRIVIČNOG DELA KAO BITNA RAZLIKA U ODNOSU NA PREKRŠAJ ZBOG KOG JE OKRIVLJENI OGLAŠEN KRIVIM (ČL. 6. ZKP) 29.04.2013. Apelacioni sud
PREKORAČENJE OPTUŽNICE IZMENOM OPISA RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 368. ZKP) 24.04.2013. Apelacioni sud
NEOPHODNOST UTVRĐENJA POVREDE LJUDSKOG PRAVA ODLUKOM SUDA (ČL. 485. ZKP) 17.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
UMANJIVANJE TROŠKOVA ADVOKATA POSTAVLJENOG ZA PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENOG (ČL. 154. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 193. ZKP) 17.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
OCENA NEPOSTOJEĆIH OTEŽAVAJUĆIH OKOLNOSTI KAO RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 440. I 485. ZKP) 17.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODRICANJE OD PRAVA NA ŽALBU PRE DOSTAVLJANJA PRESUDE (ČL. 368. I 365. ZKP) 10.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
NEPRAVILNA PRIMENA ODREDABA ZAKONA O AMNESTIJI KAO RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 439. I 485. ZKP) 10.04.2013. Vrhovni kasacioni sud
OSUDA NA KAZNU ZATVORA PRESUDOM NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O NOVČNAOM KAŽNJAVANJU ZA ISTO KRIVIČNO DELO (ČL. 6, 354. I 369. ZKP) 10.04.2013. Apelacioni sud
IZOSTAVLJANJE IZ UVODA PRESUDE ČINJENICE DA LI JE PRESUDA DONETA JEDNOGLASNO ILI VEĆINOM GLASOVA (ČL. 428. I 438. ZKP) 29.03.2013. Apelacioni sud
NENAVOĐENJE DOKAZA U PRESUDI KOJI POTVRĐUJU IZMENJENU ODBRANA OPTUŽENOG (ČL. 438. ZKP) 29.03.2013. Apelacioni sud
PRESUĐENJE ZA PRIVREDNI PRESTUP OD STRANE TRGOVINSKOG SUDA (ČL. 6. ZKP) 28.03.2013. Apelacioni sud
URAČUNAVANJE PREKRŠAJNE U KRIVIČNU KAZNU (ČL. 190. ZKP) 25.03.2013. Apelacioni sud
TEŠKO NARUŠENJE ZDRAVLJA OSUĐENOG NAKON IZRICANJA KAZNE (ČL. 473. ZKP) 13.03.2013. Apelacioni sud
ŽALBA BRANIOCA KOJA JE UPUĆENA PREKO POŠTE PREPORUČENOM POŠILJKOM (ČL. 182. ZKP) 13.03.2013. Vrhovni kasacioni sud
IZREKA REŠENJA O ODREĐIVANJU MERE ZABRANE NAPUŠTANJA STANA U (ČL. 208. ZKP) 11.03.2013. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE IZVOĐENJA DOKAZA OD STRANE SUDA (ČL. 15. ZKP) 08.03.2013. Apelacioni sud
ZAMENA PRITVORA MEROM ZABRANE NAPUŠTANJA BORAVIŠTA (ČL. 199. ZKP) 08.03.2013. Apelacioni sud
PREPOZNAVANJE OKRIVLJENOG NA FOTOGRAFIJI OBJAVLJENOJ U DNEVNOM LISTU (ČL. 100. I 113. ZKP) 08.03.2013. Apelacioni sud
VEZANOST DRUGOSTEPENOG SUDA PREDLOGOM U ŽALBI (ČL. 382. ZKP) 07.03.2013. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 43808/07 – LUKOVIĆ PROTIV SRBIJE – DUŽINA PRITVORA KOD ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KONTAKTI OKVRIVLJENOG KOJI OMOGUĆAVAJU BEKSTVO (ČL. 5. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 142. ZKP) 05.03.2013. Evropski sud za ljudska prava
DRUKČIJA PRAVNA OCENA RADNJI IZVRŠENJA OD STRANE JAVNOG TUŽIOCA (ČL. 6. I 18. ZKP) 01.03.2013. Apelacioni sud
ZASTOJ ZASTARELOSTI ZA VREME TRAJANJA POSTUPKA PRED NADLEŽNIM MINISTARSTVOM (ČL. 558. ZKP) 22.02.2013. Apelacioni sud
POSTOJANJE REALNE OPASNOSTI PONAVLJANJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 211. ZKP) 22.02.2013. Apelacioni sud
DOKAZ KOJI NIJE OCENJEN U PRESUDI A IZVEDEN U TOKU POSTUPKA (ČL. 485. ZKP) 21.02.2013. Vrhovni kasacioni sud
SVRHA ODREĐIVANJA PRITVORA (ČL. 141. ZKP) 20.02.2013. Apelacioni sud
ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 42716/11 – DRAGANA JOVIČIĆ PROTIV SRBIJE – NEISCRPLJIVANJE PRAVNIH SREDSTAVA U KRIVIČNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU (ČL. 35. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 428. ZKP) 12.02.2013. Evropski sud za ljudska prava
PREKORAČENJE OPTUŽBE NAVOĐENJEM VEĆEG STEPENA UMIŠLJAJA (ČL. 420. I 438. ZKP) 08.02.2013. Apelacioni sud
ZASNIVANJE PRESUDE NA NEOVERENOJ KOPIJI PISMENE ISPRAVE (ČL. 438. ZKP) 08.02.2013. Apelacioni sud
RADNJE ZLOČINAČKOG UDRUŽIVANJA KOJE OPTUŽNICOM NISU STAVLJENE NA TERET OPTUŽENIMA (ČL. 438. ZKP) 08.02.2013. Apelacioni sud
GRUPNI I INDIVIDUALNI ZAŠTITNI OBJEKT KOD KRIVIČNOG DELA DAVANJA LAŽNOG ISKAZA (ČL. 335 KZ. I ČL. 61. I 64. ZKP) 02.02.2013. Vrhovni kasacioni sud
OGRANIČENOST ŽALBE OKRIVLJENOG PROTIV PRESUDE DONETE NA OSNOVU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA (ČL. 319. ZKP) 01.02.2013. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE PRITVORA OD STRANE SUDA KOJI SE OGLASIO NENADLEŽNIM (ČL. 36. ZKP) 16.01.2013. Apelacioni sud
UTICAJ POSTOJANJA DRUGOG KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV OKRIVLJENOG KOD ODLUČIVANJA O PRITVORU (ČL. 211. ZKP) 14.01.2013. Apelacioni sud
DONOŠENJE REŠENJA PO VANREDNOM PRAVNOM LEKU OD STRANE SUDIJA KOJI SU UČESTVOVALI RANIJEM POSTUPKU (ČL. 37, 438. I 474. ZKP) 10.01.2013. Vrhovni kasacioni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 63 modela:

Zahtev branioca za izuzeće sudije u krivičnom postupku
Predlog branioca za ukidanje pritvora
Predlog branioca za razdvajanje krivičnog postupka
Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje
Obrazac zahteva za razgledanje spisa
Obrazac zahteva arhivi suda za dostavu spisa
Žalba zbog nedonošenja obaveznog uputstva za ubrzavanje postupka od strane neposredno višeg javnog tužioca
Žalba zbog nepreduzimanja naloženih procesnih radnji u ostavljenom roku
Žalba zbog izostanka naloga neposredno višeg javnog tužioca za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Predlog za poravnanje Državnom pravobranilaštvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ako se vodi postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava
Žalba zbog izostanka naloga predsednika suda za preduzimanje procesnih radnji koje delotvorno ubrzavaju postupak
Tužba radi novčanog obeštećenja zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Žalba zbog neodlučivanja o prigovoru radi ubrzavanja postupka
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio javni tužilac
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio sud
Inicijativa Republičkom javnom tužilaštvu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u krivičnom postupku
Krivična privatna tužba
Zahtev branioca osuđenog za izricanje jedinstvene kazne
Zahtev osuđenog za izricanje jedinstvene kazne
Rešenje o odbacivanju krivične prijave kada razlozi za odbacivanje proističu iz same prijave
Zahtev za opoziv uslovne osude
Rešenje javnog tužioca o zadržavanju uhapšenog
Rešenje javnog tužioca o zadržavanju osumnjičenog koji se odazvao pozivu
Molba branioca osuđenog za prestanak mere bezbednosti
Zapisnik o prijemu krivične prijave
Žalba protiv rešenja u krivičnom postupku
Žalba javnog tužioca protiv prvostepene presude
Žalba branioca optuženog protiv prvostepene presude
Rešenje o odbijanju prigovora oštećenog protiv rešenja o odbacivanju krivične prijave
Rešenje o odbacivanju krivične prijave zbog stvarnog kajanja i sprečavanja ili naknade štete od strane osumnjičenog
Rešenje o odbacivanju krivične prijave zbog izvršenja obaveze iz naredbe o odlaganju krivičnog gonjenja
Predlog javnog tužioca za određivanje pritvora
Zahtev za ponavljanje krivičnog postupka
Zahtev za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca
Zahtev javnog tužioca za određivanje statusa zaštićenog svedoka
Zahtev za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode
Zahtev branioca okrivljenog za izuzeće javnog tužioca
Sporazum o svedočenju okrivljenog
Sporazum o priznanju krivičnog dela
Rešenje o određivanju statusa posebno osetljivog svedoka
Prigovor oštećenog zbog odbacivanja krivične prijave
Prigovor okrivljenog zbog nepodizanja optužnice u zakonskom roku
Predlog za određivanje privremene mere radi obezbeđenja imovinskopravnog zahteva
Predlog branioca osumnjičenog za određivanje jemstva
Predlog branioca osumnjičenog za izvođenje dokaza preduzimanjem određene dokazne radnje u krivičnom postupku
Optužni predlog
Optužni predlog sa zahtevom da se bez održavanja glavnog pretresa zakaže ročište za izricanje krivične sankcije
Odgovor na optužnicu
Molba branioca osuđenog za uslovni otpust
Molba branioca osuđenog za sudsku rehabilitaciju
Molba oštećenog kao tužioca za povraćaj u pređašnje stanje
Optužnica bez sprovođenja istrage
Optužnica
Naredba za prinudno dovođenje svedoka
Naredba o završetku istrage
Naredba o sprovođenju istrage
Naredba o prekidu istrage
Naredba o određivanju veštačenja
Naredba o odlaganju krivičnog gonjenja
Naredba o obustavi istrage
Naredba o dopuni istrage

U vezi sa ovim zakonom imamo 13 komentara:

NOVI KRITERIJUMI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KOD PRIMENE NAČELA NE BIS IN IDEM (ČL. 4. ZKP I ČL. 4. PROTOKOLA BROJ 7 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA)
ULOGA ADVOKATA – BRANIOCA U MALOLETNIČKOM PRAVOSUĐU (ČL. 71. DO 76. ZKP I ČL. 49. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA)
TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 261. DO 265. ZKP)
PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OSUĐENOM U ODSUSTVU (ČL. 479. DO 481. ZKP)
PRIMENA NAČELA NE BIS IN IDEM U KRIVIČNOM POSTUPKU KAD JE OBUSTAVLJEN PREKRŠAJNI POSTUPAK (ČL. 4. ZKP I ČL. 8, 181. I 183. ZAKONA O PREKRŠAJIMA)
TROŠKOVI ANGAŽOVANJA PUNOMOĆNIKA ILI BRANIOCA VAN SEDIŠTA KANCELARIJE, ODNOSNO VAN SEDIŠTA POSTUPAJUĆEG SUDA U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 85. I 154. ZPP, ČL. 262. I 265. ZKP I ČL. 2. I 23. ZAKONA O ADVOKATURI)
UPOTREBA JEZIKA U POSTUPKU PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 95. DO 97. ZPP, ČL. 11. ZKP)
KAKO „NATERATI“ PRVOSTEPENE SUDOVE DA POSTUPAJU U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 462. STAV 3. ZKP? (ČL. 462. ZKP)
POGREŠNA PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U POGLEDU LIMITIRANJA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE OKRIVLJENOG (ČL. 485. ZKP)
ODNOS PRESUDE I OPTUŽBE I PREKORAČENJE OPTUŽBE (ČL. 420. ZKP)
LIMITIRANOST ŽALBE ZBOG POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 440. ZKP)
POSTUPANJE U ODNOSU NA NEUREDNU ŽALBU (ČL. 436. ZKP)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: