Dodatno za – Zakon o stečaju

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 12 propisa:

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU IZBORA STEČAJNIH UPRAVNIKA METODOM SLUČAJNOG ODABIRA
UREDBA O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA STEČAJNIH MASA
KODEKS ETIKE ZA STEČAJNE UPRAVNIKE
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU NACIONALNIH STANDARDA ZA UPRAVLJANJE STEČAJNOM MASOM
PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA
PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA I OBNAVLJANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA
ODLUKA O NAČINU PRAĆENJA LIKVIDNOSTI PRIVREDNIH SUBJEKATA
PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE I SADRŽINI TOG PLANA
PRAVILNIK O OSNOVAMA I MERILIMA ZA ODREĐIVANJE NAGRADE ZA RAD I NAKNADE TROŠKOVA STEČAJNIH UPRAVNIKA
ODLUKA O UKIDANJU JUGOKONCERTA – USTANOVE ZA MUZIČKO-SCENSKU DELATNOST
PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE PO UNAPRED PRIPREMLJENOM PLANU REORGANIZACIJE I SADRŽINI UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 424 sudske prakse i službenih mišljenja:

Naziv Datum
donošenja
Vrsta
suda/organa
OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 125., 139. I 176. ZAKONA O RADU) 18.07.2018. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA SMANJENJE PORESKE OSNOVICE I OBRAČUNATOG PDV NA OSNOVU PRAVOSNAŽNOG REŠENJA SUDA O ZAKLJUČENOM STEČAJNOM POSTUPKU NAD PRIMAOCEM DOBARA ILI USLUGA (ČL. 21. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 05.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE KAPITALNOG GUBITKA ODNOSNO DOBITKA U SLUČAJU PRODAJE UDELA U DRUGOM PRAVNOM LICU U POSTUPKU STEČAJA (ČL. 34. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 16.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4582/2016 – POVRAĆAJ STVARI NA OSNOVU PRESUDE DONETE NAKON USVAJANJA PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 50., 80. I 167. ZAKONA O STEČAJU) 05.04.2018. Ustavni sud
OPOREZIVANJE NABAVKE OPREME I MATERIJALA KOJU VRŠI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE OD PREDUZEĆA U STEČAJU RADI PRIVLAČENJA STRANIH INVESTITORA (ČL. 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 14.03.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE ZA PROIZVODNJU POLIPROPILENA I TNG NABAVLJANJE PRE I NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 39B ZAKONA O AKCIZAMA) 09.01.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTICAJ OTVARANJA STEČAJA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE (ČL. 9. I 39B ZAKONA O AKCIZAMA) 09.01.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA OSTVARENOG OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA U POSTUPKU STEČAJA (ČL. 40. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 28.12.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZATEZNA KAMATA KOD NEDOSPELOG UGOVORNOG POTRAŽIVANJA (ČL. 85. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 277. I 278. ZOO) 30.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA KAMATU KOD POTRAŽIVANJA UREĐENOG UGOVOROM O NAMIRENJU POTRAŽIVANJA (ČL. 85. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 277. I 278. ZOO) 30.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST U SPORU ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI I PRAVU NA NJENO IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE (ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA, ČL. 80. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 51. ZPP) 15.11.2017. Apelacioni sud
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O KUPOPRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 133. ZAKONA O STEČAJU) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA U POGLEDU REDOSLEDA NAMIRENJA (ČL. 1. ZPP I ČL. 113., 116. I 117. ZAKONA O STEČAJU) 27.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UTVRĐENIH POTRAŽIVANJA POVERILACA U POSTUPKU LIKVIDACIJE BANKE (ČL. 1. ZPP, ČL. 25. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I ČL. 116. ZAKONA O STEČAJU) 27.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
ISPLATNI RED POTRAŽIVANJA KOJA SE OBAVEZNO OSIGURAVAJU (ČL. 17. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE, ČL. 54. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 1. ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA) 27.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZIVANJE POSTOJANJA NAMERE OŠTEĆENJA POVERILACA (ČL. 123. ZAKONA O STEČAJU) 22.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSNIVAČ DRUŠTVA-STEČAJNOG DUŽNIKA U SVOJSTVU STEČAJNOG POVERIOCA (ČL. 132. ZOO I ČL. 41. I 41a ZAKONA O PRIVATIZACIJI) 08.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 30723/09 – KRNDIJA I DRUGI PROTIV SRBIJE – VRAĆANJE NA RAD U TOKU STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 63. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 06.06.2017. Evropski sud za ljudska prava
OSPORAVANJE NAMIRENJA REALIZOVANOG PO OSNOVU PRAVNOSNAŽNE PRESUDE (ČL. 108. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 01.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
POBIJANJE PRAVNIH RADNJI AKTIVNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 119. I 120. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 103., 104. I 308. ZOO) 01.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
GUBITAK PRAVA NA PREBIJANJE POTRAŽIVANJA U POSTUPKU STEČAJA (ČL. 82. ZAKONA O STEČAJU) 18.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA SMANJENJE PORESKE OBAVEZE NA OSNOVU ODLUKE SUDA KOJOM SE USVAJA UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE (ČL. 21. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 160. ZAKONA O STEČAJU) 08.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO OBVEZNIKA NA PORESKI PODSTICAJ U SLUČAJU KUPOVINE OBVEZNIKA U SKLADU SA PROPISIMA O STEČAJU ODNOSNO ULAGANJA U POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (ČL. 50A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 04.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
IZVRŠNA ISPRAVA KOD POSTUPKA REORGANIZACIJE NAD IZVRŠNIM DUŽNIKOM (ČL. 41. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 10.04.2017. Viši sud
OPOREZIVANJE PRIHODA REZIDENTA REPUBLIKE SLOVAČKE OSTVARENOG OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA U POSTUPKU NAMIRENJA POTRAŽIVANJA IZ STEČAJNE MASE (ČL. 40. I 40A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 07.04.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DEJSTVA VRAĆANJA U STEČAJNU MASU KORISTI OSTVARENE IZ POBIJANOG PRAVNOG POSLA (ČL. 130. ZAKONA O STEČAJU) 30.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
DEJSTVA POBIJANJA KOMPENZACIJE (ČL. 130. ZAKONA O STEČAJU) 30.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE DELOM ZA PERIOD PRE I POSLE STUPANJA NA SNAGU PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 156. I 167. ZAKONA O STEČAJU) 23.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAČIN OBRAČUNA AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA OBVEZNIKA POSLE OBUSTAVE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 10. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 17.03.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA PO OKONČANJU PRVOSTEPENOG SPORA KAO RAZLOG ZA ATRAKCIJU NADLEŽNOSTI (ČL. 24. I 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
REVIZIJA U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 403. I 410. ZPP I ČL. 43. ZAKONA O STEČAJU) 02.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSNOV ZA DAVANJE OTKAZA KOD ISTOVREMENOG OTVARANJA I OBUSTAVE STEČAJNOG POSTUPKA I (ČL. 73., 77. I 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
ISTOVREMENO OTVARANJE I OBUSTAVA STEČAJNOG POSTUPKA KAO FAKULTATIVAN RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 73., 77. I 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 25.11.2016. Apelacioni sud
POTRAŽIVANJA NASTALA PRE I NAKON DONOŠENJA REŠENJA O POTVRĐIVANJU USVAJANJA PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 156. I 167. ZAKONA O STEČAJU) 25.11.2016. Apelacioni sud
NEPOSTUPANJE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVNIKA ZBOG ISTEKA ROKA TRAJANJA PRETHODNOG POSTUPKA (ČL. 62. I 67. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NAPLATA POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU NAD GLAVNIM STEČAJNIM DUŽNIKOM ILI JEMCEM (ČL. 87., 111. I 204A ZAKONA O STEČAJU I ČL. 1007. ZOO) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
UTICAJ OTPUŠTANJA DUGA PREMA STEČAJNOM DUŽNIKU I PRENOSA POTRAŽIVANJA NA STATUS POVERIOCA (ČL. 344. ZOO I ČL. 117A ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
LICA OVLAŠĆENA ZA PODNOŠENJE UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE I STRUČNO LICE ZA PROVERU TAČNOSTI PODATAKA (ČL. 158. I 159. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NEPOSTUPANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA U SKLADU SA OBAVEZOM ISPITIVANJA PRIJAVE POTRAŽIVANJA (ČL. 27., 32. I 113. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
OCENA AKTIVNE LEGITIMACIJE PREDLAGAČA U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 55. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PODNOŠENJE PRIJAVE POTRAŽIVANJA I PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA OD STRANE RAZLUČNOG POVERIOCA (ČL. 11, 49, 55. I 111. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRIJAVA POTRAŽIVANJA U ODNOSU NA KAMATU NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 85. I 111. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
UPRAVNI POSTUPAK ZA VRAĆANJE ZADRUŽNE IMOVINE POKRENUT NAKON OTVARANJA STEČAJA (ČL. 37. I 71. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU I ČL. 95. DO 97. ZAKONA O ZADRUGAMA) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRODAJA IMOVINE NA KOJOJ JE PRIZNATO USLOVNO RAZLUČNO PRAVO KADA ODLOŽNI USLOV NIJE NASTUPIO (ČL. 87. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PARNIČNI POSTUPAK IZMEĐU FIZIČKOG I PRAVNOG LICA (STEČAJNOG DUŽNIKA) ZAPOČET PRED PRIVREDNIM SUDOM (ČL. 21. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ZATEZNA KAMATA KOD VRAĆANJA NOVČANE PROTIVVREDNOSTI STVARI U STEČAJNU MASU (ČL. 130. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NESPOSOBNOST PLAĆANJA KADA JE RAČUN STEČAJNOG DUŽNIKA BLOKIRAN U VREME ZAKLJUČENJA POSLA (ČL. 119. I 122. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
DOKAZIVANJE ODRICANJA OD STATUSA RAZLUČNOG POVERIOCA (ČL. 49. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRENOS POTRAŽIVANJA VIŠE PUTA I VREMENSKA DISTANCA OD PRVOG DO NAREDNOG USTUPANJA POTRAŽIVANJA (ČL. 117A ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
INSTRUKTIVNI ROK I RAZLOZI ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA OD STRANE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA (ČL. 539. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 55. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE IZJAVE O KOMPENZACIJI (PREBIJANJU) UZ PRIJAVU POTRAŽIVANJA (ČL. 82. I 111. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
POTRAŽIVANJE UTUŽENO NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 103. I 104. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NEPRISTUPANJE POVERILACA NA PRVO POVERILAČKO ROČIŠTE (ČL. 35., 36. I 38. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE ŽALBE NA REŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 46. I 68. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
IMENOVANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA U PRETHODNOM POSTUPKU U SKLADU SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE (ČL. 159. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
IZVOĐENJE DOKAZA ZA UTVRĐIVANJE PRETEĆE NESPOSOBNOST PLAĆANJA (ČL. 11., 156. I 158. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA U ZAKUPU TREĆIH LICA (ČL. 28. I 99. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
NEPOŠTOVANJE PROCEDURE OD STRANE SKUPŠTINE POVERILACA I OVLAŠĆENJA STEČAJNOG SUDIJE (ČL. 18. I 35. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
KONTROLA ZAKONITOSTI FORMIRANJA ODBORA POVERILACA (ČL. 38. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
TROŠKOVI PRIVREDNO-KAZNENOG POSTUPKA KAO OBAVEZA STEČAJNE MASE (ČL. 103. I 104. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
STEČAJ NAD PRAVNIM LICEM U POSTUPKU PRIVATIZACIJE (ČL. 11. I 55. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 80. ZAKONA O PRIVATIZACIJI) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ZAPOSLENI POVREĐEN NA RADU PRE POSTUPKA LIKVIDACIJE POSLODAVCA (ČL. 534. I 535. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 31. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
VRAĆANJE STATUSA DUŽNIKU NAKON UKIDANJA REŠENJA O OTVARANJU POSTUPKA STEČAJA (ČL. 70., 71., 74. I 78. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
RAZLUČNI POVERILAC KAO OVLAŠĆENI PODNOSILAC PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJA (ČL. 49. I 55. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PRIPREMA EKONOMSKO-FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA PRVO POVERILAČKO ROČIŠTE I OSIGURANJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 27., 36. I 46. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
RAZREŠENJE STEČAJNOG UPRAVNIKA NA LIČNI ZAHTEV IZ NEOPRAVDANIH RAZLOGA (ČL. 7., 26. I 32. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
RAZLUČNI POVERILAC KAO PREDLAGAČ MERA OBEZBEĐENJA, TROŠKOVI NJIHOVOG ODREĐIVANJA I UKIDANJE MORATORIJUMA (ČL. 59., 62. I 93. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA IMOVINI STEČAJNOG DUŽNIKA POVERIOCA OBUHVAĆENOG PLANOM REORGANIZACIJE MIMO USLOVA IZ PLANA (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4164/2014 – ZAHTEV ZA NAKNADU OD SUPSIDIJARNOG DUŽNIKA PO OKONČANJU STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 12. ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 03.11.2016. Ustavni sud
NADLEŽNOST U SPORU O PRESTANKU RADNOG ODNOSA POKRENUTOM PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 17. ZPP) 15.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRESTANAK NEPLAĆENE PORESKE OBAVEZE PRAVNOG LICA NAD KOJIM ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK BANKROTSTVOM (ČL. 23. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 05.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN PRENOSA OD STRANE INVESTITORA U STEČAJU PRAVA RASPOLAGANJA NA NEZAVRŠENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU ZAPOČETOM POSLE 1. JANUARA 2005. GOD (ČL. 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 28.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRESTANAK NEPLAĆENE PORESKE OBAVEZE PRAVNOG LICA NAD KOJIM JE PRAVOSNAŽNIM REŠENJEM ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK BANKROTSTVOM (ČL. 23. I 115. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 18.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2400/2013 – STICANJE SVOJSTVA RAZLUČNOG POVERIOCA UPISOM ZABELEŽBE REŠENJA O IZVRŠENJU U KATASTAR NEPOKRETNOSTI (ČL. 49. ZAKONA O STEČAJU) 14.07.2016. Ustavni sud
DOKAZ DA NAD PONUĐAČEM NIJE POKRENUT POSTUPAK ODNOSNO PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK (ČL. 76., 77. I 106. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 01.07.2016. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
OTKAZ U SKLADU SA PLANOM REORGANIZACIJE I OBAVEZA ISPLATE OTPREMNINE (ČL. 63. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 24.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
POBIJANJE UGOVORA O JEMSTVU KAO PRAVNIH POSLOVA BEZ NAKNADE ILI UZ NEZNATNU NAKNADU (ČL. 124. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 997. I 1003. ZOO) 08.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO KUPCA NA IZLUČENJE INDIVIDUALIZOVANE NEPOKRETNOSTI IZ STEČAJNE MASE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 296. ZOO) 02.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRENOŠENJE GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA KADA JE NAD OBVEZNIKOM POKRENUT POSTUPAK LIKVIDACIJE A ZATIM STEČAJNI POSTUPAK KOJI JOŠ UVEK TRAJE (ČL. 34. I 35. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 30.05.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZASTARELOST KAO OSNOV ZA OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA DRUGOG POVERIOCA PRIZNATOG OD STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 113. I 117. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 360. ZOO) 24.05.2016. Privredni apelacioni sud
POTRAŽIVANJE PO OSNOVU KAMATE ZA PERIOD NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 85. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 277. I 279. ZOO) 26.04.2016. Privredni apelacioni sud
OPOREZIVANJE DIVIDENDE KOJU (NE)REZIDENT OSTVARI OD OBVEZNIKA NAD KOJIM SE SPROVODI STEČAJ REORGANIZACIJOM (ČL. 25. I 40. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA) 25.03.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZAHTEV ZA VRAĆANJE AKCIJA NAKON OTVARANJA STEČAJA (ČL. 81. ZAKONA O STEČAJU) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVEZIVANJE STAŽA OSIGURANJA ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE, PREDUZEĆIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I SUBJEKTIMA U STEČAJU (ČL. 64. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 44. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 03.03.2016. Vlada Republike Srbije
NARUŠAVANJE RAVNOMERNOG NAMIRENJA STEČAJNIH POVERILACA RASPOLAGANJEM IZMEĐU POVEZANIH LICA (ČL. 119-124. ZAKONA O STEČAJU) 02.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZIVANJE POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENOG PLANOM REORGANIZACIJE (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 228. I 231. ZPP) 25.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKOVANJE POSLOVA PREDUZETIH BEZ NAKNADE I POSLOVA SA NAMEROM OŠTEĆENJA POVERILACA (ČL. 123. I 124. ZAKONA O STEČAJU) 18.02.2016. Privredni apelacioni sud
PREINAČENJE TUŽBENOG ZAHTEVA U PRIJAVI POTRAŽIVANJA (ČL. 92. ZAKONA O STEČAJU) 11.02.2016. Privredni apelacioni sud
OPOREZIVANJE PRVOG PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENIM GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KOJI VRŠI PRIVREDNO DRUŠTVO U STEČAJU, REPUBLICI SRBIJI ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA (ČL. 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 24A ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 28.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PREINAČENJE TUŽBE PRE DONOŠENJA ODLUKE O NJENOM ODBAČAJU (ČL. 92. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 193. ZPP) 21.01.2016. Privredni apelacioni sud
PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE GOTOVIH MLEČNIH PROIZVODA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA U STEČAJU, NAMENJENIH ZA DALJI PROMET NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU (ČL. 28. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 15.01.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ISPLATA NAKNADE ŠTETE KADA JE ZAKLJUČEN UGOVOR SA ORGANIZACIJOM ZA OSIGURANJE NAD KOJOM JE OTVOREN POSTUPAK STEČAJA (ČL. 99, 104. I 106. ZAKONA O OSIGURANJU IMOVINE I LICA I ČL. 154, 174. I 178. ZOO) 14.01.2016. Viši sud
POSLEDICE NEISPRAVNOG OGLASA O STEČAJU (ČL. 71. ZAKONA O STEČAJU) 13.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEZAKONIT POSTUPAK PRODAJE IMOVINE NEPOSREDNOM POGODBOM OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 4, 10. I 133. ZAKONA O STEČAJU) 13.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA IZVRŠENJA ODLUKA STEČAJNOG SUDIJE OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 18. I 31. ZAKONA O STEČAJU) 13.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST U SPOROVIMA U KOJIMA SE JEDNA OD PARNIČNIH STRANAKA POJAVLJUJE KAO STEČAJNI DUŽNIK (ČL. 89. I 91. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 09.12.2015. Viši sud
DOKAZIVANJE POSTOJANJA POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENOG PLANOM REORGANIZACIJE (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 228. I 231. ZPP) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE OD STEČAJNOG UPRAVNIKA ILI STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 31. ZAKONA O STEČAJU) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
TUŽBA PROTIV STRANOG PRAVNOG LICA SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU (ČL. 46., 47., 49. I 56. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA, ČL. 26. I 58. ZPP, ČL. 174., 175. I 177. ZAKONA O STEČAJU) 30.11.2015. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE I ZNAČAJ ZAKLJUČKA STEČAJNOG SUDIJE KOD OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH PRED FONDOM SOLIDARNOSTI (ČL. 124., 125. I 139. ZAKONA O RADU I ČL. 114. I 116. ZAKONA O STEČAJU) 26.11.2015. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI U PORESKOM BILANSU ZA KONKRETAN PORESKI PERIOD KOD PREKNJIŽAVANJA ODNOSNO ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA USLED IZMENE ROKA DOSPELOSTI IZ PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 16. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 25.11.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSLEDICE USVAJANJA PLANA REORGANIZACIJE NA POTRAŽIVANJE DOSPELO PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 20.11.2015. Privredni apelacioni sud
UTVRĐENJE IZLUČNOG PRAVA KUPCA POSLOVNOG PROSTORA U IZGRADNJI (ČL. 37. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 19.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZLUČENJE STANA KOJI SE NALAZI U OBJEKTU U IZGRADNJI (ČL. 50. ZAKONA O STEČAJU) 19.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE ISPLAĆENOG VIŠKA DEOBNE MASE RASPODELJENOG ČLANU PRIVREDNOG DRUŠTVA U STEČAJU (ČL. 35. ZAKONA O  POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 61. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 04.11.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZNO PREINAČENJE TUŽBE U PREDLOGU ZA NASTAVAK PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 92. ZAKONA O STEČAJU) 08.10.2015. Privredni apelacioni sud
UGOVORI O JEMSTVU STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 123. I 124. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 1013. ZOO) 01.10.2015. Privredni apelacioni sud
UGOVOR O JEMSTVU KAO UGOVOR BEZ NAKNADE (ČL. 123. I 124. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 1013. ZOO) 01.10.2015. Privredni apelacioni sud
OBAVEZNA ZAŠTITNA MERA PREMA PRAVNOM LICU U STEČAJU (ČL. 17. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.09.2015. Prekršajni apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POKRETANJE UPRAVNOG SPORA PROTIV REŠENJA DISCIPLINSKOG VEĆA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA (ČL. 3A I 3D ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA I ČL. 11. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 04.09.2015. Upravni sud
PRAVO VLASNIKA DA ZAHTEVA IZLUČENJE NEPOKRETNOSTI IZ STEČAJNE MASE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 112. ZAKONA O STEČAJU) 03.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
KUPAC PRAVNOG LICA U STEČAJU ČIJA JE STRUKTURA DELIMIČNO DRUŠTVENA DELIMIČNO AKCIJSKA KAO OBVEZNIK PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (ČL. 24. I 25. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 28.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA IMOVINU KOJA JE PREDVIĐENA ZA PRODAJU U POSTUPKU SPROVOĐENJA STEČAJA BANKROTSTVOM (ČL. 34. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 20.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA IMOVINU PREDVIĐENU ZA PRODAJU PLANOM REORGANIZACIJE DONETIM U POSTUPKU SPROVOĐENJA STEČAJA BANKROTSTVOM (ČL. 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 20.08.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBVEZNIKA U STEČAJU (ČL. 28. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 15.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO OBVEZNIKA PDV NA SMANJENJE OSNOVICE I IZNOSA OBRAČUNATOG PDV NA OSNOVU REŠENJA SUDA O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NAD PRIMAOCEM DOBARA (ČL. 21. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 14.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ISPLATA NAKNADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA KOD POSLODAVCA NAD KOJIM JE POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK (ČL. 10. I 13. ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM) 08.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SMANJENJE OSNOVICE PDV NA OSNOVU REŠENJA SUDA O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NAD PRIMAOCEM DOBARA ILI USLUGA ZA IZNOS NAKNADE ILI DELA NAKNADE ZA ISPORUČENA DOBRA ILI USLUGE KOJI NIJE NAPLAĆEN (ČL. 21. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 08.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEMOGUĆNOST NAPLATE POTRAŽIVANJA RANIJEG SOPSTVENIKA KROZ STEČAJNI POSTUPAK (ČL. 12. ZAKONA O NAČINU I USLOVIMA PRIZNAVANJA PRAVA I VRAĆANJU ZEMLJIŠTA KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU PO OSNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠNOG FONDA I KONFISKACIJOM ZBOG NEIZVRŠENIH OBAVEZA IZ OBAVEZNOG OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA) 16.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OD STANE BANAKA I DRUŠTVA ZA OSIGURANJE U STEČAJU/LIKVIDACIJI (ČL. 6. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, ČL. 21. ZAKONA O REVIZIJI I ČL. 16. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE) 09.04.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIJAVLJIVANJE POTRAŽIVANJA NA IME POREZA I DOPRINOSA (ČL. 111. ZAKONA O STEČAJU) 09.04.2015. Privredni apelacioni sud
NAPLATA SUDSKE TAKSE NASTALE PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 88. I 89. ZAKONA O STEČAJU) 02.04.2015. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE BITNIH ČINJENICA ZA SVOJSTVO IZLUČNOG POVERIOCA (ČL. 50. ZAKONA O STEČAJU) 20.03.2015. Privredni apelacioni sud
NEPOUZDANO UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE OD STRANE SUDA KAO RAZLOG ZA POGREŠNU PRIMENU MATERIJALNOG PRAVA (ČL. 50. ZAKONA O STEČAJU, ČL. 20, 21. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 376. ZPP) 20.03.2015. Privredni apelacioni sud
PREKID POSTUPKA USLED OTVARANJA STEČAJA NA OSNOVU UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 222. ZPP I ČL. 73. ZAKONA O STEČAJU) 19.03.2015. Privredni apelacioni sud
REŠENJE AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA KAO UPRAVNI AKT (ČL. 3g ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA I ČL. 3. I 4. ZAKONA UPRAVNIM SPOROVIMA) 26.02.2015. Upravni sud
ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE IZLUČNOG POVERIOCA (ČL. 90, 112. I 117. ZAKONA O STEČAJU) 12.02.2015. Privredni apelacioni sud
STAVLJANJE U POGODNIJI POLOŽAJ POVERIOCA DAVANJEM ZALOŽNE IZJAVE PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 119. I 124. ZAKONA O STEČAJU) 30.01.2015. Privredni apelacioni sud
ZALOŽNA IZJAVA DATA PRE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 119. I 124. ZAKONA O STEČAJU) 30.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
DAVANJE IZJAVE O PREBIJANJU U ROKU ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA (ČL. 82. ZAKONA O STEČAJU) 29.01.2015. Privredni apelacioni sud
PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA BANKE U STEČAJU PO OSNOVU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA (ČL. 28. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 27.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSNOVICA KOD DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA KOJI VRŠI BANKA U STEČAJU (ČL. 17. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 27.01.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVO NA PREBIJANJE U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 82. ZAKONA O STEČAJU) 25.12.2014. Privredni apelacioni sud
TUŽBENI ZAHTEV U POGLEDU KAMATE DO DANA OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 85. I 111. ZAKONA O STEČAJU) 27.11.2014. Privredni apelacioni sud
OTVARANJE STEČAJA NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM KAO OSNOV ZA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU (ČL. 39V ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 03.11.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAMIRENJE POVERILACA KOJI NISU PRIJAVILI POTRAŽIVANJE U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2014. Apelacioni sud
ODLUKA SUDA U SLUČAJU KADA TREĆE LICE KOD KOGA SE STVAR NALAZI OSPORAVA PRAVO SVOJINE (ČL. 105. ZAKONA O STEČAJU) 22.10.2014. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1483/2011 – OPOREZIVANJE KOD PROMENE VLASNIKA – OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 23. DO 25. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 112. I 113. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 09.10.2014. Ustavni sud
PRIJAVA POTRAŽIVANJA PODNETA STEČAJNOM UPRAVNIKU (ČL. 111. ZAKONA O STEČAJU) 23.07.2014. Privredni apelacioni sud
OBUHVATANJE SVIH POTRAŽIVANJA PRE GLASANJA O UNAPRED PRIPREMLJENOM PLANU REORGANIZACIJE (ČL. 156. I 158. ZAKONA O STEČAJU) 25.06.2014. Privredni apelacioni sud
PRAVNI INTERES ZA UTVRĐIVANJE NEPOSTOJANJA POTRAŽIVANJA DRUGOG POVERIOCA NAKON USVAJANJA PLANA REORGANIZACIJE  (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 11.06.2014. Privredni apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NAKON IZVRŠENJA POSLOVA ZA KOJE SU ZAPOSLENI ANGAŽOVANI (ČL. 77. ZAKONA O STEČAJU) 29.05.2014. Privredni apelacioni sud
STEČAJNA MASA KAO STRANKA U POSTUPKU (ČL. 101. ZAKONA O STEČAJU I  ČL. 73. ZPP) 22.05.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST U SPORU RADI NAKNADE ŠTETE PO OSNOVU KRIVICE STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 07.05.2014. Viši sud
PROPUŠTANJE PRIJAVE POTRAŽIVANJA U LIKVIDACIONOM POSTUPKU (ČL. 27. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTVA ZA OSIGURANJE) 25.04.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4394/2011 – STICANJE ZALOŽNOG PRAVA UPISOM U INTABULACIONU KNJIGU (ČL. 38. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU, ČL. 28. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU I ČL. 151. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA) 24.04.2014. Ustavni sud
PRIMENA POSEBNOG ZAKONA KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 1. I 175. ZAKONA O RADU I ČL. 63. I 128. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 10.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
PROPIS RELEVANTAN ZA PRVA IZLUČNOG POVERIOCA (ČL. 50. ZAKONA O STEČAJU) 10.04.2014. Privredni apelacioni sud
UGOVORNA NAKNADA STEČAJNOG UPRAVNIKA ČIJU ISPLATU VRŠI AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU KAO PREDMET UMANJENJA (ČL. 2. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU) 04.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
LIKVIDACIONI UPRAVNIK KAO OVLAŠĆENI PREDLAGAČ ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 55. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 539. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 03.04.2014. Privredni apelacioni sud
NEZAKONITOST OTKAZA DATOG OD STRANE POSLODAVCA U STEČAJU (ČL. 77. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 27.03.2014. Privredni apelacioni sud
PORESKO OSLOBOĐENJE I PRESTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU PRIVREDNOG DRUŠTVA NAD KOJIM JE OTVOREN STEČAJ (ČL. 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 13.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRAVA POVERILACA KOJI DO MOMENTA USVAJANJA PLANA NISU PODNELI PRIJAVE POTRAŽIVANJA (ČL. 159. I 167. ZAKONA O STEČAJU) 13.03.2014. Privredni apelacioni sud
TUŽBA POVERILACA KOJI SU PROPUSTILI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POTRAŽIVANJA U STEČAJU (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 13.03.2014. Privredni apelacioni sud
PORESKA OBAVEZA OBVEZNIKA U STEČAJU KOJI JE NEPOKRETNOSTI U POSLOVNIM KNJIGAMA EVIDENTIRAO KAO OSNOVNA SREDSTVA (ČL. 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 11.03.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZAHTEV ZA NASTAVAK POSTUPKA I PREINAČENJE TUŽBE POSEBNIM PODNESCIMA (ČL. 90. I 92. ZAKONA O STEČAJU) 06.03.2014. Privredni apelacioni sud
USKLAĐIVANJE ZAHTEVA U POGLEDU OBIMA I NAČINA IZVRŠENJA SA PLANOM REORGANIZACIJE (ČL. 167. ZAKONA O STEČAJU) 05.02.2014. Privredni apelacioni sud
DEJSTVO PRIGOVORA POVERIOCA NA IZVRŠENU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 133. ZAKONA O STEČAJU) 29.01.2014. Privredni apelacioni sud
MOGUĆNOST KORIGOVANJA PROPUSTA U POSTUPANJU STEČAJNIH ORGANA U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 111. I 117. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 294. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU) 23.01.2014. Privredni apelacioni sud
SAOPŠTAVANJE IZJAVE O PREBIJANJU POTRAŽIVANJA (ČL. 82. ZAKONA O STEČAJU) 23.01.2014. Privredni apelacioni sud
PRIBAVLJANJE STVARI U STEČAJNU MASU SPROVOĐENJEM PRINUDNOG IZVRŠENJA (ČL. 105. ZAKONA O STEČAJU) 16.01.2014. Privredni apelacioni sud
SPORNO VLASNIŠTVO NA STVARIMA KOD PRINUDNOG IZVRŠENJA (ČL. 105. ZAKONA O STEČAJU) 16.01.2014. Privredni apelacioni sud
OPOREZIVANJE PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA (ČL. 112. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU I ČL. 23. I 24. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 15.01.2014. Upravni sud
ODLAGANJE IZVRŠENJA PORESKOG REŠENJA U SLUČAJU STEČAJA (ČL. 23. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 08.01.2014. Upravni sud
NEMOGUĆNOST POBIJANJA PRAVNIH RADNJI KOD NENAMIRENOG POTRAŽIVANJA (ČL. 121. ZAKONA O STEČAJU) 26.12.2013. Privredni apelacioni sud
USTUPANJE OSNOVNIH SREDSTAVA STEČAJNOG DUŽNIKA JEDNOM OD POVERILACA (ČL. 123. ZAKONA O STEČAJU) 26.12.2013. Privredni apelacioni sud
ODLUČIVANJE O PRIMEDBAMA NA NACRT REŠENJA O GLAVNOJ DEOBI (ČL. 140. ZAKONA O STEČAJU) 18.12.2013. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O PRELIMINARNOJ NAGRADI STEČAJNOM UPRAVNIKU NA ZAVRŠNOM ROČIŠTU (ČL. 34. I 145. ZAKONA O STEČAJU) 18.12.2013. Apelacioni sud
BANKE I DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE U STEČAJU ILI LIKVIDACIJI KAO VELIKA PRAVNA LICA DO BRISANJA IZ NADLEŽNOG REGISTRA (ČL. 6. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 21.11.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRESTANAK PRAVNOG DEJSTVA UPISA RAZLUČNOG PRAVA STEČENOG IZVRŠENJEM ILI OBEZBEĐENJEM (ČL. 49. I 117. ZAKONA O STEČAJU) 20.11.2013. Privredni apelacioni sud
UPUĆIVANJE NA PARNICU KOD OSPORENOG POTRAŽIVANJA PRIJAVLJENOG PO OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE (ČL. 118. ZAKONA O STEČAJU) 31.10.2013. Privredni apelacioni sud
PREINAČENJE TUŽBE PROMENOM ISTOVETNOSTI ZAHTEVA IZ ZAHTEVA ZA UTVRĐENJE U ZAHTEV ZA KONDEMNACIJU (ČL. 92. ZAKONA O STEČAJU) 31.10.2013. Privredni apelacioni sud
OBVEZNIK POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 24. I 25. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 23.10.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POREZ NA PRENOS IMOVINE PRAVNOG LICA U STEČAJU AKO JE PORESKA OBAVEZA NASTALA U 2012. GOD. (ČL. 23. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 14.10.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PITANJE POSTOJANJA I PUNOVAŽNOSTI UGOVORA O ZAKUPU U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 105. ZAKONA O STEČAJU) 03.10.2013. Privredni apelacioni sud
PROUZROKOVANJE ŠTETE STEČAJNOM DUŽNIKU ODBIJANJEM PREDAJE STVARI U STEČAJNU MASU (ČL. 105. ZAKONA O STEČAJU) 03.10.2013. Privredni apelacioni sud
IZJAVA O PREBOJU KAO DEO PRIJAVE POTRAŽIVANJA (ČL. 82. ZAKONA O STEČAJU) 06.06.2013. Privredni apelacioni sud
ŽALBA PROTIV ZAKLJUČKA O OSPORENOM POTRAŽIVANJU KOD AUTOMATSKOG STEČAJA (ČL. 45. ZAKONA O STEČAJU) 16.05.2013. Privredni apelacioni sud
POSTUPAK POKRENUT PRE OTVARANJA STEČAJA (ČL. 88, 89. I 92. ZAKONA O STEČAJU) 25.04.2013. Privredni apelacioni sud
OGRANIČENJE VISINE PREDUJAMA VRSTOM TROŠKOVA NA KOJE SE PREDUJAM ODNOSI (ČL. 59. ZAKONA O STEČAJU) 07.03.2013. Privredni apelacioni sud
MERODAVNOST SADRŽINE PODNESKA A NE NJEGOVOG IMENOVANJA (ČL. 111. ZAKONA O STEČAJU) 18.02.2013. Privredni apelacioni sud
PRINUDNA NAPLATA SUDSKIH TAKSI NASTALIH PRE OTVARANJA STEČAJA (ČL. 93. ZAKONA O STEČAJU) 07.02.2013. Privredni apelacioni sud
NEDOZVOLJENOST VRAĆANJA U PREĐAŠNJE STANJE U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 43. ZAKONA O STEČAJU) 24.01.2013. Privredni apelacioni sud
ISPITIVANJE BLAGOVREMENO PODNETE PRIJAVE POTRAŽIVANJA U POSTUPKU ZAKLJUČENOM ZBOG NEPOSTOJANJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 111. I 149. ZAKONA O STEČAJU) 15.01.2013. Privredni apelacioni sud
ODBAČAJ BLAGOVREMENE I POTPUNE PRIJAVE POTRAŽIVANJA KADA JE STEČAJ ZAKLJUČEN (ČL. 148. ZAKONA O STEČAJU) 15.01.2013. Privredni apelacioni sud
OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA NAVEDENIH U PREDLOGU ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 56. ZAKONA O STEČAJU) 12.12.2012. Privredni apelacioni sud
NEZAKONITOST OTKAZA UGOVORA O RADU U SLUČAJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 73. I 77. ZAKONA O STEČAJU I 191. ZAKONA O RADU) 26.11.2012. Apelacioni sud
UTICAJ PRIMEDBI POVERILACA NA PLAN REORGANIZACIJE (ČL. 165. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PRAVNE POSLEDICE USVAJANJA PLANA REORGANIZACIJE PO IZVRŠNE POSTUPKE KOJI SU U TOKU (ČL. 93, 156. I 167. ZAKONA O STEČAJU I 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
ZADRŽAVANJE PREDMETA LIZINGA OD STRANE STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 95. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PONOVNO OGLAŠAVANJE OBAVEŠTENJA O ODRŽAVANJU ODLOŽENOG ROČIŠTA ZA RAZMATRANJE PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 164. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA NAKON DONOŠENJA REŠENJA KOJIM SE KONSTATUJE DA PLAN REORGANIZACIJE NIJE USVOJEN (ČL. 131. I 166. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PREKORAČENJE ROKA ZA ODRŽAVANJE ROČIŠTA ZA RAZMATRANJE PREDLOGA PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 164. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PRIMENA PLANA REORGANIZACIJE NA POVERIOCE KOJI NISU UČESTVOVALI U ODLUČIVANJU O REORGANIZACIJI (ČL. 93. I 156. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 76. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PRAVO GLASA POVERILACA OSPORENIH POTRAŽIVANJA (ČL. 165. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
MOMENAT NASTANKA OBAVEZE APR-A DA OBJAVI USVOJENI PLAN REORGANIZACIJE (ČL. 165, 166. I 167. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
PRAVO DAVAOCA LIZINGA NA IZLUČENJE PREDMETA LIZINGA (ČL. 95. I 112. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE IZMENJENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 162. I 165. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
KRAJNJI ROK ZA ISPRAVKU PLANA REORGANIZACIJE (162. I 164. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
FORMIRANJE NOVIH KLASA KOD GLASANJA O PLANU REORGANIZACIJE ZBOG POSTOJANJA SUKOBA INTERESA (ČL. 165. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE UREĐENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 162. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
NAČIN OBRAČUNA KAMATE I PLAN REORGANIZACIJE (ČL. 156. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA VRAĆANJA PREDMETA LIZINGA NA OSNOVU IZLUČNOG PRAVA DAVAOCA LIZINGA (ČL. 95. I 112. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
MOGUĆNOST ODBACIVANJA PREDLOGA PLANA REORGANIZACIJE SVE DO FAZE GLASANJA O ISTOM (ČL. 163. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
NEMOGUĆNOST PRIHVATANJA RANIJE ODBAČENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 43, 162, 163. I 165. ZAKONA O STEČAJU) 23.10.2012. Privredni apelacioni sud
OBAVEŠTENJE LICU KOJE NEMA STATUS STRANKE O USLOVIMA, ROKOVIMA I NAČINU PRODAJE NEPOKRETNOSTI U SVOJINI STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 132. I 133. ZAKONA O STEČAJU) 19.10.2012. Upravni sud
ŽALBA STEČAJNOG POVERIOCA PROTIV REŠENJA O BANKROTSTVU (ČL. 131. ZAKONA O STEČAJU) 18.10.2012. Privredni apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O NASTAVKU PREKINUTOG PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 91. ZAKONA O STEČAJU) 16.10.2012. Viši sud
NASTAVAK POSTUPKA PREMA SOLIDARNOM DUŽNIKU NAKON ZAKLJUČENJA STEČAJA NAD TUŽENIM (ČL. 148. ZAKONA O STEČAJU) 27.09.2012. Privredni apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41703/06 – ADAMOVIĆ PROTIV SRBIJE – DUGOVI DRŽAVNOG PREDUZEĆA KOJI SU OSTALI U STEČAJNOJ MASI I ZAHTEV KOJI PREDSTAVLJA IMOVINU (ČL. 129. I 130. ZAKONA O PRINUDNOM PORAVNANJU, STEČAJU I LIKVIDACIJI, ČL. 172. I 200. ZOO, ČL. 35. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 1. PROTOKOLA BROJ 1 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA) 11.09.2012. Evropski sud za ljudska prava
PRIJAVA POTRAŽIVANJA ZAPOSLENOG KAO USLOV ZA PARNICU (ČL. 117. ZAKONA O STEČAJU) 23.08.2012. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUz-850/2010 ( ČL. 13. I 150.-154. ZAKONA O STEČAJU ) 25.07.2012. Ustavni sud
DAVANJE OBRAZLOŽENJA U VEZI NADZORA NAD RADOM STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 199. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I ČL. 3A. ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA) 23.07.2012. Upravni sud
TUŽBA PODNETA STVARNO NENADLEŽNOM SUDU U PROPISANOM ROKU (ČL. 117. ZAKONA O STEČAJU) 18.06.2012. Privredni apelacioni sud
PROPIS PO KOME SE VODI STEČAJNI POSTUPAK KAO PRETHODNO PITANJE PRE ODBAČAJA TUŽBE (ČL. 92. ZAKONA O STEČAJU) 22.03.2012. Privredni apelacioni sud
DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA NASTAVAK PARNIČNOG POSTUPKA PROTIV STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 91. ZAKONA O STEČAJU) 02.02.2012. Privredni apelacioni sud
PREUZIMANJE NEOPHODNIH MERA ZA ZAŠTITU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 27. I 105. ZAKONA O STEČAJU) 26.01.2012. Privredni apelacioni sud
ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PRODUŽENJE ROKA PODNOŠENJA  PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 162. ZAKONA O STEČAJU) 12.01.2012. Privredni apelacioni sud
UTVRĐENJE POTRAŽIVANJA OSPORENIH U POSTUPKU LIKVIDACIJE (ČL. 117. ZAKONA O STEČAJU) 21.12.2011. Privredni apelacioni sud
PRIZNAVANJE ZALOŽNOG PRAVA NA STVARI KOJA SE NALAZI U STEČAJNOJ MASI (ČL. 49. ZAKONA O STEČAJU) 08.12.2011. Privredni apelacioni sud
TUŽILAC U POSTUPKU ZA POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 56, 57. I 119. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ISPLATA OSTALIH TROŠKOVA KADA STEČAJNI DUŽNIK IMA SAMO IMOVINU OPTEREĆENU RAZLUČNIM PRAVOM  (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE IZLUČNOG ZAHTEVA NA NEPOKRETNOSTI KOJA JE U DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 50, 102. I 112. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STATUS POVERIOCA ČIJE JE POTRAŽIVANJE PREMA STEČAJNOM DUŽNIKU OBEZBEĐENO ZALOŽNIM PRAVOM NA IMOVINI TREĆEG LICA (ČL. 48, 49. I 80. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ODREĐIVANJE ROKA ZA ODRŽAVANJE ROČIŠTA ZA RAZMATRANJE PREDLOGA PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 164. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STICANJE SVOJSTVA STRANKE KADA LIKVIDACIONI POSTUPAK PRERASTE U STEČAJNI (ČL. 51. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRIJAVA POTRAŽIVANJA OD POVERIOCA NA KOGA PRENET DEO POTRAŽIVANJA (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ISPLATNI REDOVI I PODELA POTRAŽIVANJA NA KLASE  (ČL. 54. I 165. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
FORMIRANJE KLASA POVERILACA RADI GLASANJA O PLANU REORGANIZACIJE (ČL. 156. I 165. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
AUTOMATSKI STEČAJ NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM ORGANIZOVANIM PO UREDBI O ZAŠTITI IMOVINE PREDUZEĆA SA SEDIŠTEV NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ (ČL. 150. I 154. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
URUČENJE REŠENJA O POKRETANJU PRETHODNOG POSTUPKA  STEČAJNOM DUŽNIKU (ČL. 151. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
DRUGO LICE KAO ZAMENA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA  NA PRVOM POVERILAČKOM ROČIŠTU  (ČL. 27. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
NEOTKLONJIVI NEDOSTACI PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 156. I 163. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
IMENOVANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA KADA JE PREDLAGAČ STEČAJNI DUŽNIK ČIJA IMOVINA NIJE DOVOLJNA ZA POKRIĆE TROŠKOVA (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE APR  PLANA REORGANIZACIJE KOJI SADRŽI NEDOSTATKE  (ČL. 162, 163. I 164. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
UKIDANJE PRIVREMENE MERE NAKON OTVARANJA STEČAJA (ČL. 49. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRODAJA OBJEKATA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJI SE NALAZE NA ZEMLJIŠTU  U DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 133. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRAVA UČESNIKA KOJI NISU POVERIOCI U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA  (ČL. 133. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ZABRANA RASPOLAGANJA SREDSTVIMA NA RAČUNU I BLOKADA RAČUNA (ČL. 11. I 150. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
POČETAK ROKA ZA UPLATU PREDUJMA ZA STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 151. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
OSTAVLJANJE NAKNADNOG ROKA UKOLIKO NE BUDE IZGLASAN PLAN REORGANIZACIJE (ČL. 131. I 165. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
POZIV POVERIOCIMA DA UPLATE TROŠKOVE POSTUPKA UKOLIKO ŽELE DA SE ISTI SPROVEDE (ČL. 13. I 145. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STANOVI U DRUŠTVENOJ SVOJINI NA KOJIMA JE STEČAJNI DUŽNIK NOSILAC PRAVA RASPOLAGANJA (ČL. 135. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA POVERIOCU O NAMERI PRODAJE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA (ČL. 133. ZAKON O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
FORMA ODLUKE O PRIGOVORU POVERIOCA NA PREDLOG PRODAJE (ČL. 45. I 133. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ZAHTEV STEČAJNOG UPRAVNIKA ZA DOPLATU PREDUJMA ZA POKRIVANJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRIJAVA POTRAŽIVANJA PODNETA PRE OBJAVLJIVANJA OGLASA O OTVARANJU STEČAJA (ČL. 111. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE STEČAJNOM DUŽNIKU REŠENJA O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 47. I 153. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
HIPOTEKA UPISANA NA IMOVINI STEČAJNOG DUŽNIKA KOJI JE BRISAN IZ REGISTRA (ČL. 153. I 154. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ZAHTEV STEČAJNOG UPRAVNIKA ZA DOPLATU PREDUJMA TROŠKOVA (ČL. 59. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STATUS RAZLUČNOG POVERIOCA SA PRIZNATIM ODLOŽNIM USLOVOM (ČL. 87. I 111. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PODNOŠENJE UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE I AUTOMATSKI STEČAJ (ČL. 152, 158, 159. I 160. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
TROŠKOVI PRODAJE NEPOKRETNE IMOVINE NAD KOJOM JE UPISANO RAZLUČNO PRAVO (ČL. 133. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STATUS POVERILACA KOJI IMAJU UPISANA ZALOŽNA PRAVA NA IMOVINI STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 49. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA DONOŠENJA REŠENJA O ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA NA ZAVRŠNOM ROČIŠTU (ČL. 13, 145. I 148. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STANOVI SOLIDARNOSTI NA KOJIMA STEČAJNI DUŽNIK NIJE STEKAO PRAVO RASPOLAGANJA (ČL. 101. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ODOBRAVANJE MESEČNOG IZNOSA TROŠKOVA STEČAJNOM UPRAVNIKU (ČL. 18, 34. I 45. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PREBIJANJE IZNOSA RAZLUČNOG POTRAŽIVANJA SA IZNOSOM KUPOPRODAJNE CENE (ČL. 82. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
POSTUPAK KOD PRIHVATANJA ZAHTEVA ZA IZLUČENJE (ČL. 112. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRODAJA PRAVNIH LICA KOJA FUNKCIONALNO ČINE JEDINSTVENU CELINU KAO JEDINSTVENOG PAKETA (ČL. 136. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
DOSTOJNOST LICA KOME JE LICENCA ODUZETA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DOBIJANJE LICENCE  (ČL. 23. I 24. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
OSNIVAČKI ULOG STEČAJNOG DUŽNIKA U DRUGOM PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 105. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRIJEM OBAVEŠTENJA ZA STEČAJNOG DUŽNIKA  (ČL. 74. I 133. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRINUDNA NAPLATA SUDSKIH TAKSI OD TAKSENOG OBVEZNIKA U STEČAJU (ČL. 93. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STATUS ZADRUGARA I AKCIONARA NAKON PRODAJE PRAVNOG LICA U STEČAJU (ČL. 136. I 147. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PRAVO PRIORITETNOG NAMIRENJA NA DELU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KOJE JE UPISANO KAO OBEZBEĐENJE  POTRAŽIVANJA PREMA TREĆEM LICU (ČL. 48, 80. I 111. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
OVLAŠĆENJA STEČAJNOG SUDIJE PREMA STEČAJNOM UPRAVNIKU I AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU (ČL. 22. I 32. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ODOBRAVANJE MESEČNOG PLANA TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA I OBAVEZA STEČAJNE MASE (ČL. 18, 34, 45, 103. I 104. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
PROMENA PRAVNE FORME PRAVNOG LICA KOJE JE OBUSTAVILO SVA PLAĆANJA (ČL. 153. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ŽALBENI ROK KADA JE REŠENJE O OTVARANJU I ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA OBJAVLJENO NA OGLASNOJ TABLI SUDA I DOSTAVLJENO STEČAJNOM DUŽNIKU (ČL. 46. I 153. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ZAKLJUČENJE POSTUPKA KADA NIJE IMENOVAN PRIVREMENI STEČAJNI UPRAVNIK RADI RADNO-PRAVNOG STATUSA EVIDENCIJE ZAPOSLENIH  (ČL. 150. I 153. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
UPLATA PREDUJMA BEZ PREDLOGA ZA OTVARANJE POSTUPKA STEČAJA (ČL. 152. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
POSLEDICA NEUSVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE(ČL. 160. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
POVLAČENJE PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA NAKON PREDUJMLJIVANJA TROŠKOVA (ČL. 150. I 152. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
UPLATA PREDUJMA TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA OD STRANE VIŠE LICA (ČL. 152. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA I OBUSTAVA PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 150, 151. I 153. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
NEPRIZNAVANJE MESEČNIH TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 7. I 18. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ISPLATA RAZLUČNIH POVERILACA PREKO PUNOMOĆNIKA (ČL. 140. I 143. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
STEČAJNI POSTUPAK KADA DUŽNIK NEMA IMOVINE (ČL. 13. I 56. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
SNOŠENJE TROŠKOVA POSTUPKA KADA JE SVA IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA POD RAZLUČNIM PRAVOM (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA DONEO OD MESNO NENADLEŽNOG SUDA (ČL. 16. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
NAVOĐENJE IMOVINE PRELAZI U SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 153. I 154. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
ŽALBA PO ISTEKU ROKA STEČAJNOG DUŽNIKA KOJI NIJE PRIMIO REŠENJE (ČL. 7. I 153. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2011. Privredni apelacioni sud
IZOSTANAK SAGLASNOSTI U POGLEDU NAGRADE I PREDRAČUNA TROŠKOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 21. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU I ČL. 172. ZOO) 20.10.2011. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 124. ZAKONA O RADU) 17.10.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAHTEV ZA LICENCIRANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA PODNET PO ISTEKU ZAKONSKOG ROKA (ČL. 23. I 24. ZAKONA O STEČAJU) 23.09.2011. Upravni sud
PROMENA SEDIŠTA STEČAJNOG DUŽNIKA NAKON OTVARANJA PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 11. ZAKONA O STEČAJU) 21.09.2011. Privredni apelacioni sud
IZOSTANAK POVERIOCA SA ROČIŠTA U POSTUPKU KOJI SE VODI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 150.  I 152. ZAKONA O STEČAJU) 21.09.2011. Privredni apelacioni sud
PRIJEM PREPISA SUDSKE ODLUKE I POČETAK ROKA ZA ŽALBU (ČL. 46. ZAKONA O STEČAJU) 17.08.2011. Privredni apelacioni sud
OČIGLEDNE OMAŠKE U PISANJU KOD PRIJAVE POTRAŽIVANJA (ČL. 111. ZAKONA O STEČAJU) 17.08.2011. Privredni apelacioni sud
PRINUDNO IZVRŠENJE U ODNOSU NA PRAVA NA STVARIMA (ČL. 105. ZAKONA O STEČAJU) 02.08.2011. Privredni apelacioni sud
POSTOJANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA STRANI DUŽNIKA (ČL. 11. ZAKONA O STEČAJU) 21.07.2011. Privredni apelacioni sud
ISPUNJENOST STEČAJNIH RAZLOGA AKO POSTOJE NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 11. ZAKONA O STEČAJU) 21.07.2011. Privredni apelacioni sud
IZMIRENJE DUGOVANJA I OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 69. ZAKONA O STEČAJU) 21.07.2011. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA POTRAŽIVANJA U STEČAJU ZA IZLUČNE POVERIOCE (ČL. 50, 111. I 112. ZAKONA O STEČAJU) 14.07.2011. Privredni apelacioni sud
NEOBAVEŠTAVANJE SUDA O UPLATI PREDUJMA (ČL. 152. I 153. ZAKONA O STEČAJU) 08.07.2011. Privredni apelacioni sud
PRAVO ŽALBE PROTIV REŠENJA STEČAJNOG SUDIJE O BANKROTSTVU I UNOVČENJU IMOVINE (ČL. 131. ZAKONA O STEČAJU) 06.07.2011. Privredni apelacioni sud
PRAVO NA NAGRADU ZA RAD STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 34. ZAKONA O STEČAJU) 16.06.2011. Privredni apelacioni sud
POTRAŽIVANJE NEISPLAĆENIH ZARADA U SLUČAJU STEČAJA (ČL. 124. ZAKONA O RADU) 02.06.2011. Privredni apelacioni sud
ZAKONSKA SUBROGACIJA U POGLEDU NEPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA KOD POSLODAVCA U STEČAJU (ČL. 300. ZOO) 19.05.2011. Privredni apelacioni sud
ODRĐIVANJE ROKA ZA UPLATU PREDUJMA U POSTUPKU KOD DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI PLAĆANJA (ČL. 151. ZAKONA O STEČAJU) 19.05.2011. Privredni apelacioni sud
OSLOBAĐANJE PRAVNOG LICA U STEČAJU OD KAZNE ZA PRIVREDNI PRESTUP (ČL. 10. ZAKONA O PRIVREDNIM PRESTUPIMA) 13.04.2011. Privredni apelacioni sud
OBRAZLOŽENJE O OSNOVANOSTI PRIMEDBI NA PLAN REORGANIZACIJE (ČL. 164. ZAKONA O STEČAJU) 07.04.2011. Privredni apelacioni sud
ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U ZAKLJUČKU (ČL. 45. ZAKONA O STEČAJU) 24.03.2011. Privredni apelacioni sud
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U TOKU STEČAJA I REORGANIZACIJE (ČL. 5., 63. I 133. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU I ČL. 1. ZAKONA O RADU) 09.03.2011. Privredni apelacioni sud
OBAVEZNA OBUSTAVA POSTUPKA (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 03.03.2011. Privredni apelacioni sud
ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA KADA JE IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA NEZNATNE VREDNOSTI (ČL. 13, 145. I 148. ZAKONA O STEČAJU) 02.03.2011. Privredni apelacioni sud
SPREMNOST PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA POKRIĆE TROŠKOVA NEOPHODNIH ZA VOĐENJE POSTUPKA (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 17.02.2011. Privredni apelacioni sud
ODNOS AKCIONARA I STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 134. ZAKONA O STEČAJU) 27.01.2011. Privredni apelacioni sud
NASTUPANJE POSLEDICA ZAKLJUČENJA STEČAJA (ČL. 13. I 148. ZAKONA O STEČAJU) 20.01.2011. Privredni apelacioni sud
POVLAČENJE PREDLOGA OD STRANE POVERIOCA I POVRAĆAJ PREDUJMA TROŠKOVA (ČL. 43. ZAKONA O STEČAJU) 20.01.2011. Privredni apelacioni sud
NASTANAK OBAVEZE PLAĆANJA TAKSE KOD PRIJAVE POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 3. ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA) 08.01.2011. Privredni apelacioni sud
OVLAŠĆENJE STEČAJNOG SUDIJE DA KONSTATUJE ISPUNJENOST USLOVA ZA UPIS ZALOŽNOG PRAVA (ČL. 18. ZAKONA O STEČAJU) 06.01.2011. Privredni apelacioni sud
PREDLOG ZA OTVARANJE STEČAJA U KOME SE NAVODI DA JE  IMOVINA DUŽNIKA NEZNATNE VREDNOSTI (ČL. 13. ZAKONA O STEČAJU) 24.12.2010. Privredni apelacioni sud
TUMAČENJE IZUZETKA KOD AUTOMATSKOG ODABIRA STEČAJNIH UPRAVNIKA (ČL. 20. ZAKONA O STEČAJU) 22.11.2010. Privredni apelacioni sud
STVARNA NADLEŽNOST U SLUČAJU NASTAVKA PREKINUTOG POSTUPKA (ČL. 89. I 90. ZAKONA O STEČAJU) 18.11.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRISUSTVO STEČAJNOG SUDIJE KOD UVOĐENJA U DUŽNOST STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 18. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
STATUS LICA KOJE SE IMENUJE ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 20, 23. I 25. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PRETHODNI USLOVI ZA ODRŽAVANJE PRVOG POVERILAČKOG ROČIŠTA (ČL. 7. I 71. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
UPIS ZABRANE RASPOLAGANJA IMOVINOM STEČAJNOG DUŽNIKA (ČL. 62. I 63. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
ODLUKA O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA I NALOG ZA UPLATU PREDUJMA TROŠKOVA (ČL. 59. I 60. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
NAČIN ZAKAZIVANJA ROČIŠTA RADI RASPRAVLJANJA O POSTOJANJU RAZLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 68. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
RAČUNANJE ROKA KADA JE PREDLOG ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA NEUREDAN (ČL. 57. I 60. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
VREMENSKA PRIMENA ZAKONA NA STEČAJNI POSTUPAK (ČL. 207. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
USKLAĐENOST ROKOVA U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 59, 60. I 68. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA KADA JE POKRENUT JE PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK A NEMA UPLATE PREDUJMA TROŠKOVA  (ČL. 59. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA U SITUACIJI KADA JE PREDUJAM UPLAĆEN ALI NIJE DOSTAVLJEN SPISAK POVERILACA (ČL. 56. I 57. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
KAMATA NA UPLAĆENI PREDUJAM TROŠKOVA U SLUČAJU VRAĆANJA (ČL. 59. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
KONSTATACIJA O TOME KO ČINI ODBOR POVERILACA PO SILI ZAKONA (ČL. 38. I 45. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
ISPLATA ZARADA ZAPOSLENIH SA KAMATAMA OD DOSPEĆA DO ISPLATE  (ČL. 54. I 85. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
POSTUPANJE SA PREDLOGOM ZA OTVARANJE STEČAJA PODNETIM BEZ DOSTAVE SVIH RELEVANTNIH PODATAKA (ČL. 60. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
UPLATA PREDUJMA TROŠKOVA PO PROTEKU PREDVIĐENOG ROKA (ČL. 59. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PRODUŽENJE ROKA IZVRŠENJA  PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 156. I 158. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
ODREĐIVANJE IZVRŠENJA SE PREMA DUŽNIKU U ODNOSU NA KOGA JE POKRENUT PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI (ČL. 62. I 150. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
IZJAVA VEĆINSKOG POVERIOCA O SAGLASNOSTI NA PLAN REOGRANIZACIJE (ČL. 156. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
FORMA I SADRŽINA PREDLOGA KADA JE PREDLAGAČ LIKVIDACIONI UPRAVNIK (ČL. 56. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
ULOGA STEČAJNOG UPRAVNIKA U SPROVOĐENJU  REORGANIZACIJE (ČL. 156. I 161. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
KADA SE STEČAJNI DUŽNIK SMATRA UREDNO POZVANIM NA ROČIŠTE (ČL. 7, 12. I 60. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
RADNJE OD IZUZETNOG ZNAČAJA (ČL. 40. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
USLOVLJENOST SUDA STEČAJNIM RAZLOG NAVEDENIM U PREDLOGU (ČL. 11. I 55. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE POVERILACA PRE PRVOG POVERILAČKOG ROČIŠTA  KADA NIJE ISPOŠTOVAN POSTUPAK  (ČL. 35. I 36. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA STEČAJNIH POVERILACA O ODRŽAVANJU SKUPŠTINE POVERILACA (ČL. 35. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PRETVARANJE POTRAŽIVANJA  U OSNIVAČKA PRAVA I BRISANJE  HIPOTEKE (ČL. 157. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
POVERILAC OVLAŠĆEN ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 48, 49, 50. I 55. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
SNOŠENJE TROŠKOVA OBJAVLJIVANJA OGLASA  UKOLIKO PREDLAGAČ NE PREDUJMI ISTE (ČL. 158. I 159. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PRIMENA VAŽEĆEG ZAKONA (ČL. 207. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
ODREĐIVANJE PRELIMINARNE NAGRADE STEČAJNOM UPRAVNIKU (ČL. 34. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
OBJAVLJIVANJE OGLASA PRE PRVOG POVERILAČKOG ROČIŠTA (ČL. 7. I 71. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU ZABRANE IZVRŠENJA I NAMIRENJA (ČL. 62, 80. I 93. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
MEDIJACIJA I STATUS POVERIOCA OSPORENOG POTRAŽIVANJA (ČL. 115. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
OBAVEŠTENJE NBS ZA LICE KOJE NEMA STATUS PRAVNOG LICA (ČL. 56, 57. I 150. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
DEBLOKADA RAČUNA NAKON DONOŠENJA REŠENJA O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 150-153. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
STEČAJNI POSTUPAK NAD ZAVISNIM AKCIONARSKIM DRUŠTVOM (ČL. 14. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE KOMPLETNOG TEKSTA ZAKLJUČKA SVIM POVERIOCIMA (ČL. 116. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PREKID ILI OBUSTAVA POSTUPAKA IZVRŠENJA (ČL. 88. I 93. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
ODRŽAVANJE PRVOG POVERILAČKOG ROČIŠTA AKO JE ULOŽENA ŽALBA NA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 46. I 47. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PRILAGANJE VANREDNOG IZVEŠTAJA REVIZORA ZA  PRAVNA LICA KOJA  NE PODLEŽU OBAVEZI REDOVNE FINANSIJSKE REVIZIJE (ČL. 156. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PLAN REORGANIZACIJE PODNET NA ROČIŠTU ZAKAZANOM RADI RASPRAVLJANJA O POSTOJANJU STEČAJNOG RAZLOGA (ČL. 155. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
STEČAJ SPORTSKIH ORGANIZACIJA, POLITIČKIH STRANAKA I VERSKIH ZAJEDNICA (ČL. 1. I 14. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
PODNOŠENJE PLANA REORGANIZACIJE KADA JE SUD PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI POKRENUO PRETHODNI STEČAJNI POSTUPAK (ČL. 150, 154. I 160. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
ZAKLJUČENJE RADNOG ODNOSA AKO NIJE UPLAĆEN PREDUJAM TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 150. I 153. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
OBAVEZA DOSTAVLJANJA  REŠENJA O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA APR (ČL. 10, 150. I 151. ZAKONA O STEČAJU) 10.11.2010. Privredni apelacioni sud
OBAVEZNOST DOSTAVLJANJA REŠENJA O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 151. ZAKONA O STEČAJU) 28.10.2010. Privredni apelacioni sud
UMANJENJE ZARADE PREMA PROCENI STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 110.  ZAKONA O RADU) 28.10.2010. Privredni apelacioni sud
ZARADE ZAPOSLENIH ZADRŽANIH NA RADU U TOKU STEČAJA (ČL. 104. ZAKONA O RADU I ČL. 63. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 28.10.2010. Privredni apelacioni sud
IRELEVANTNOST FAZE U KOJOJ SE POSTUPAK NALAZI ZA PREKID ISTOG USLED STEČAJA (ČL. 88. ZAKONA O STEČAJU) 23.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTAVLJANJE REŠENJA O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA STEČAJNOM DUŽNIKU (ČL. 151. I 152. ZAKONA O STEČAJU) 16.09.2010. Privredni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE REŠENJA O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA NADLEŽNE ORGANIZACIJE (ČL. 151. ZAKONA O STEČAJU) 26.08.2010. Privredni apelacioni sud
PORESKA UPRAVA KAO STEČAJNI POVERILAC (ČL. 77, 86. I 87. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 08.07.2010. Privredni apelacioni sud
VISINA POTRAŽIVANJA I LEGITIMACIJA POVERIOCA KAO PREDLAGAČA (ČL. 55. ZAKONA O STEČAJU) 03.06.2010. Privredni apelacioni sud
POVERILAC SPORNOG POTRAŽIVANJA KAO PREDLAGAČ (ČL. 55. ZAKONA O STEČAJU) 29.04.2010. Privredni apelacioni sud
STEČAJNI RAZLOG U ODNOSU NA PREDLAGAČA (ČL. 11. I 55. ZAKONA O STEČAJU) 22.04.2010. Privredni apelacioni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 62 modela:

Tužba stečajnog upravnika radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika
Zahtev za davanje saglasnosti stečajnog sudije u vezi sa radnjama od izuzetnog značaja
Predlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka kada ne može da odgovori obavezama u roku od 45 dana od dospelosti obaveze
Oglas kod pokretanja prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije sa određivanjem mera obezbeđenja
Prijava potraživanja razlučnog poverioca
Prijava potraživanja prema stečajnom dužniku o kojima se vodi parnica
Zahtev za davanje saglasnosti stečajnog sudije za angažovanje veštaka za procenu vrednosti imovine stečajnog dužnika
Zahtev da službeno lice stečajnog suda zapečati prostorije stečajnog dužnika
Odluka o obrazovanju komisije za popis i vrednovanje imovine stečajnog dužnika
Rešenje o odbacivanju predloga za sprovođenje naknadne deobe
Tužba radi utvrđivanja osporenog potraživanja u stečaju
Predlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka u slučaju blokade računa
Zahtev za davanje saglasnosti stečajnog sudije za zaposlenje potrebnog broja lica u cilju okončanja započetih poslova stečajnog dužnika i vođenja stečajnog postupka
Zahtev za odobravanje troškova osiguranja imovine stečajnog dužnika
Ugovor o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica
Završni račun stečajnog upravnika
Saglasnost stečajnog upravnika za sprovođenje postupka medijacije
Ugovor o čuvanju poverljivih podataka kod unovčenja imovine stečajnog dužnika
Zaključak stečajnog sudije sa nalogom za uređenje predloga za pokretanje stečaja
Zaključak o usvajanju primedbe poverioca na osporavanje potraživanja
Zaključak o prihvatanju predloga za sprovođenje postupka medijacije
Zaključak o odbijanju zahteva za produženje roka za sprovođenje postupka medijacije
Zaključak o odbijanju primedbe poverioca na osporavanje potraživanja
Zahtev za izlučenje nepokretnosti iz stečaja
Zahtev poverioca stečajnom upravniku za ponovni pregled osporene prijave potraživanja
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka kada postoji višak deobne mase
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka kada nisu okončani svi postupci
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka kada je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti
Rešenje o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije
Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka uz određivanje mera obezbeđenja
Rešenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka na predlog poverioca sa odabirom stečajnog upravnika
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka na predlog dužnika
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka
Rešenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kod obustave svih plaćanja a kada nije uplaćen predujam i ne postoji pravni interes za sprovođenje postupka
Rešenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kada ne postoji pravni interes poverilaca i stečajnog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka iako postoji imovina dužnika
Rešenje o odbijanju predloga za otvaranje stečajnog postupka
Rešenje o odbacivanju predloga za otvaranje stečajnog postupka kada predlagač po nalogu suda ne uredi predlog i ne otkloni nedostatake
Rešenje o obustavi stečajnog postupka kada stečajni dužnik ima samo jednog poverioca
Rešenje o obustavi postupka kada je predlog povučen do isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka
Rešenje o nalogu predlagaču za uplatu predujma troškova stečajnog postupka
Rešenje o glavnoj deobi
Rešenje kojim se konstatuje da su poverioci sa više od 70% ukupnih potraživanja odlučili da se stečajni postupak okonča bankrotstvom
Rešenje kada na prvom poverilačkom ročištu poverioci sa više od 70% ukupnih potraživanja nisu izglasali okončanje stečajnog postupka bankrotstvom
Primedba poverioca na osporavanje potraživanja od strane stečajnog upravnika
Predlog za pokretanje stečajnog postupka sa zahtevom za određivanje mera obezbeđenja
Predlog za pokretanje prethodnog stečajnog postupka
Predlog poverioca za pokretanje stečajnog postupka zbog nepostupanja po usvojenom planu reorganizacije
Predlog poverioca za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom koji je u potpunosti obustavio plaćanja u neprekidnom trajanju od 30 dana
Predlog poverioca za pokretanje stečajnog postupka kada je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran način
Predlog poverioca za pokretanje stečajnog postupka kada je plan reorganizacije izdejstvovan na nezakonit način
Predlog poverioca za pokretanje stečajnog postupka bez sprovođenja prethodnog postupka
Predlog likvidacionog upravnika dužnika za pokretanje stečajnog postupka
Predlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka zbog prezaduženosti
Predlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka zbog preteće nesposobnosti plaćanja
Predlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka zbog postupanja suprotno usvojenom planu reorganizacije
Predlog dužnika za pokretanje stečajnog postupka zbog nemogućnosti postupanja po usvojenom planu reorganizacije
Obaveštenje o preuzimanju postupka
Tužba sa eventualnim tužbenim zahtevom kod povraćaja imovine u stečajnu masu
Tužba radi izlučenja stvari iz stečajne mase

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 14 komentara:

STEČAJ I RADNI ODNOS
ODNOS STEČAJNOG POSTUPKA I POSTUPKA IZVRŠENJA RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA NEPOKRETNOSTIMA
ODREĐIVANJE I UKIDANJE MERA OBEZBEĐENJA IZ ČL. 62 STAV 2 ZAKONA O STEČAJU
OSPORAVANJE PRIJAVLJENOG POTRAŽIVANJA PRIZNATOG OD STEČAJNOG UPRAVNIKA, A OSPORENOG OD STRANE POVERIOCA ISTICANJEM PRIGOVORA ZASTARELOSTI
UKIDANJE MORATORIJUMA
KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE NAGRADE STEČAJNOM UPRAVNIKU PREMA ZPPSL
RASPODELA SREDSTAVA U STEČAJU BRISANIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
NAGRADA STEČAJNOM UPRAVNIKU U SLUČAJU OBUSTAVE STEČAJNOG POSTUPKA NA OSNOVU ČLANA 13 STAV 1 ZAKONA O STEČAJ
DEJSTVO ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE UZ. 82/09 NA POSTUPKE STEČAJA KOJI SE ODVIJAJU KROZ REORGANIZACIJU
DEJSTVO ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE UZ. 82/09 NA POSTUPKE STEČAJA KOJI SE SPROVODE KROZ BANKROTSTVO
SUDBINA AUTOMATSKIH STEČAJEVA POSLE DONOŠENJA ODLUKE USTAVNOG SUDA I Uz. 850/10
NEPOSTUPANJE KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE
STUPANJE RADNIKA KAO POVERILACA STEČAJNOG DUŽNIKA NA MESTO PORESKE UPRAVE

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: