Dodatno za – Zakon o radu

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 157 propisa:

ODLUKA O MINIMALNOJ ZARADI
PRAVILNIK O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA
PRAVILNIK O UPISU SINDIKATA U REGISTAR
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA „ADA CIGANLIJA“
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE GRADA BEOGRADA
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA NACIONALNE MANJINE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA VETERINARSKE USTANOVE „VETERINA BEOGRAD“
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „BEOGRADVODE”
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE
PRAVILNIK O PLATAMA I OSTALIM PRIMANJIMA IZABRANIH LICA GRADA SREMSKE MITROVICE, NAKNADAMA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADA SREMSKE MITROVICE, ČLANOVIMA GRADSKOG VEĆA I ČLANOVIMA RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADA SREMSKE MITROVICE
PRAVILNIK O PLATAMA I OSTALIM PRIMANJIMA LICA KOJE IMENUJE I POSTAVLJA SKUPŠTINA GRADA SREMSKE MITROVICE, GRADSKO VEĆE ILI GRADONAČELNIK
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA VISOKO OBRAZOVANJE
POSEBAN – GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA METALSKU INDUSTRIJU SRBIJE
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI
ODLUKA O PRIMENI ANEKSA I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVU DELATNOST
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROMREŽA SRBIJE”
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG – GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA METALSKU INDUSTRIJU SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE „SRBIJAVODE”
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA” BAJINA BAŠTA
ODLUKA O PRIMENI ANEKSA II POSEBNOG – GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA METALSKU INDUSTRIJU SRBIJE NA SVE POSLODAVCE KOJI OBAVLJAJU OVE DELATNOSTI
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA KRAGUJEVCA
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING SERVIS” BEOGRAD
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI U BEOGRADU
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD MART – DECEMBAR 2013. GODINE
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING SERVIS“
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKO STAMBENO“ BEOGRAD
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „INFOSTAN“
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKA ČISTOĆA“
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNO PREDUZEĆE „SRBIJAGAS” NOVI SAD
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKE PIJACE” – BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA – GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA „BEOGRAD”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JKP „JAVNO OSVETLJENJE” BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA „HIPODROM BEOGRAD“
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POGREBNE USLUGE“ BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE BEOGRADA
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR „NOVI BEOGRAD”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA JP
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JKP „ZELENILO – BEOGRAD“
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA“ LAZAREVAC
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JANUAR–JUN 2014. GODINE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA KOMUNALNA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE, REPUBLIČKOM JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU I JAVNIM AGENCIJAMA
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA „ADA CIGANLIJA”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „BEOGRADVODE”, BEOGRAD
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NIŠ
ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2014. GODINE
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE
ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2015. GODINE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016. I 2017. GODINU
OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA BROJ 112-07-00027/2015-02
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JKP „ZELENILO – BEOGRAD”
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „BEOGRAD”
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „BEOGRAD-PUT”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „POGREBNE USLUGE” BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE ”
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „JAVNO OSVETLJENJE” BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „INFOSTAN TEHNOLOGIJE”
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA”
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKE PIJACE” – BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKA ČISTOĆA” BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING SERVIS” BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA „ADA CIGANLIJA”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JP „BEOGRADSKA TVRĐAVA”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA URBANISTIČKOG ZAVODA BEOGRADA JUP
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA „HIPODROM BEOGRAD”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA JP
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKO STAMBENO” BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE „SAVA CENTAR”
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „BEOGRADVODE”, BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VETERINA BEOGRAD”
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA” LAZAREVAC
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR „NOVI BEOGRAD”
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „10. OKTOBAR BARAJEVO”
PRAVILNIK O RADU ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA BEOGRADA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ORGANE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU „LAZAREVAC” LAZAREVAC
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA KOD FONDA SOLIDARNOSTI
PRAVILNIK O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO RADIODIFUZNO PREDUZEĆE „STUDIO B”
POSEBAN-TERITORIJALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA
SPORAZUM O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ NAKNADI U POSTUPKU REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH U JAVNOM RADIDIFUZNOM PREDUZEĆU „STUDIO B”
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ČAČAK
KOLEKTIVNI UGOVOR TURISTIČKE ORGANIZACIJE BEOGRADA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”
ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2016. GODINE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA SUBOTICE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
REŠENJE O REGISTRACIJI OTKAZA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE
ODLUKA VLADE 05 BROJ 11-2492/2016-1
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOSTI POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE
ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2017. GODINE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE
PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA ZRENJANINA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
ODLUKA VLADE 05 BROJ 110-6466/2017
PRAVILNIK O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA KRAGUJEVCA
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA
PRAVILNIK O SOLIDARNOJ POMOĆI ZAPOSLENIMA U GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINE
ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA 2018. GODINU
ODLUKA O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA
KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MLADENOVAC” MLADENOVAC
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNO PREDUZEĆE „POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD
SPORAZUM O PRODUŽENJU VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE „TOPLIFIKACIJA” LAZAREVAC
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU NA POSLODAVCE KOJI NISU ČLANOVI UNIJE POSLODAVACA SRBIJE I KOJI NISU UČESTVOVALI U NJEGOVOM ZAKLJUČENJU
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ELEKTROPRIVREDU SRBIJE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA POŽAREVCA
ODLUKA O PRIMENI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U STRUČNOJ SLUŽBI KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA („SLUŽBENI LIST GRADA PANČEVA”, BROJ 15/15 OD 25. JUNA 2015. GODINE)
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA
ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2019. GODINE
SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA I JAVNO-KOMUNALNA PREDUZEĆA GRADA SUBOTICE

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 2322 sudske prakse i službena mišljenja:

Naziv Datum Nadležni sud/organ
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10900/2017 – USLOVI POSTOJANJA SOLIDARNE ODGOVORNOSTI POSLODAVCA SLEDBENIKA U ZAVISNOSTI OD VRSTE STATUSNE PROMENE (ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 505. I 506. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 452. ZOO) 24.12.2018. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4661/2016 – UMANJENJE NAKNADE ŠTETE SAMO ZA IZNOSE PRIMLJENE PO OSNOVU RADA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 24.12.2018. Ustavni sud
ISPLATA OTPREMNINE U SLUČAJU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSEBNU PENZIJU (ČL. 119. ZAKON O RADU) 04.12.2018. Apelacioni sud
USTUPANJE PODATAKA O MESEČNIM UPLATAMA ČLANARINE ČLANOVA SINDIKATA (ČL. 16. I 17. ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I ČL. 207. I 210. ZAKONA O RADU) 28.11.2018. Poverenik za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o licnosti
KORIŠĆENJE SRAZMERNOG GODIŠNJEG ODMORA U DELOVIMA (ČL. 69., 72. I 73. ZAKONA O RADU) 27.11.2018. Republički sekretarijat za javne politike
KONTINUIRANO KORIŠĆENJE SRAZMERNOG GODIŠNJEG ODMORA KRAĆEG OD 10 RADNIH DANA (ČL. 69., 72. I 73. ZAKONA O RADU) 27.11.2018. Republički sekretarijat za javne politike
KORIŠĆENJE SRAZMERNOG GODIŠNJEG ODMORA PO ISTEKU KALENDARSKE GODINE ZA KOJU JE UTVRĐEN (ČL. 69., 72. I 73. ZAKONA O RADU) 27.11.2018. Republički sekretarijat za javne politike
KORIŠĆENJE SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA KAO DRUGI DEO GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 69., 72. I 73. ZAKONA O RADU) 27.11.2018. Republički sekretarijat za javne politike
DOSTAVLJANJE PODATAKA O ZAPOSLENOM REPUBLIČKOM FONDU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RADI IZDAVANJA ZDRAVSTVENE KNJIŽICE (ČL. 35. ZAKONA O RADU I ČL. 8. I 12. ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I ČL. 10., 17., 112. I 113. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU) 26.11.2018. Poverenik za informacije od javnog znacaja i zaštitu podataka o licnosti
POLJE PRIMENE PRAVNE FIKCIJE RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 31.10.2018. Vrhovni kasacioni sud
UKIDANJE CELE SLUŽBE KAO RAZLOG ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 31.10.2018. Vrhovni kasacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA PRIMENU FIKCIJE POSTOJANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 31.10.2018. Vrhovni kasacioni sud
OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU ZA POSLOVNO STAMBENU ZGRADU ČIJI SE DELOVI KORISTE PO RAZLIČITIM OSNOVIMA (ČL. 2., 4. I 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU I ČL. 40. ZAKONA O STANOVANJU) 30.10.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZAHTEV ZA PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA LICA KOJE RAD U DRŽAVNOM ORGANU OBAVLJA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 2., 48., 63. I 135. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, ČL. 37. I 197. ZAKONA O RADU) 25.10.2018. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA RADNE DISCIPLINE OD STRANE ZAPOSLENOG KOJI SE FORMALNO NALAZI NA KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.10.2018. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ AKUTNE ALKOHOLISANOSTI NA SPOSOBNOST OBAVLJANJA POSLOVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.10.2018. Vrhovni kasacioni sud
ISPLATA OTPREMNINE UMESTO NOVČANE NAKNADE ZAPOSLENOM ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 21. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU) 16.10.2018. Apelacioni sud
DISKRECIONO PRAVO POSLODAVCA DA ODREDI PRESTANAK POTREBE ZA OBAVLJANJEM ODREĐENIH POSLOVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.10.2018. Apelacioni sud
ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA SE PODVRGNE ALKOTESTU NA POZIV OVLAŠĆENOG LICA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.10.2018. Vrhovni kasacioni sud
UČESTALO KAŠNJENJE NA POSAO KAO OPRAVDAN OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.09.2018. Vrhovni kasacioni sud
POREZ NA DOHODAK OSOBE SA INVALIDITETOM KAO UVEĆANJE NETO ZARADE (ČL. 105. ZAKONA O RADU I ČL. 21. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 24.09.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SADRŽINA OSNOVICE ZA OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU ZARADE (ČL. 13., 14. I 15A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ČL. 6. I 13. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 105. ZAKONA O RADU) 12.09.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA OBRAZLOŽENJA OTKAZA UGOVORA O RADU SA PROBNIM RADOM (ČL. 36. I 185. ZAKONA O RADU) 29.08.2018. Vrhovni kasacioni sud
UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA ZAPOSLENOG KOJI SE NALAZI NA LISTI SA KOJE SE VRŠI PREUZIMANJE (ČL. 174. ZAKONA O RADU I ČL. 153. I 155. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 23.08.2018. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
USLOVLJENOST TRAJANJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME PREUZIMANJEM ZAPOSLENOG ODNOSNO KONAČNOŠĆU ODLUKE O IZBORU KANDIDATA (ČL. 155. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 23.08.2018. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2987/2017 – ZNAČAJ MINIMALNE ZARADE ZA OBRAČUN NOVČANE NAKNADE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (ČL. 69. I 70. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI, ČL. 111. ZAKONA O RADU I ČL. 36. I 82. ZAKONA O USTAVNOM SUDU) 20.07.2018. Ustavni sud
NOVOGODIŠNJI POKLONI ZA DECU ZAPOSLENIH KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 19.07.2018. Vrhovni kasacioni sud
OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH U STEČAJNOM POSTUPKU (ČL. 125., 139. I 176. ZAKONA O RADU) 18.07.2018. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMENA IMPERATIVNOG PRAVILA PRILIKOM OBRAČUNA PLATE U JAVNIM SLUŽBAMA (ČL. 1. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA I ČL. 2., 8. I 9. ZAKONA O RADU) 11.07.2018. Apelacioni sud
UMANJENJE NAKNADE ŠTETE ZA IZNOS NAKNADE PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 66. I 69. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI) 05.07.2018. Apelacioni sud
UTICAJ NASTUPANJA RASKIDNOG USLOVA KOD VRAĆANJA NA RAD USLED NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 132. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.06.2018. Apelacioni sud
UTICAJ PONIŠTAJA ODLUKE PO KONKURSU NA ZAKONITOST PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 132. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.06.2018. Apelacioni sud
RAZLIČITA ZARADA ZA ISTI RAD U ZAVISNOSTI OD REZULTATA RADA RADNE JEDINICE (ČL. 104, 106. I 107. ZAKONA O RADU) 19.06.2018. Apelacioni sud
PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA ANEKSOM (ČL. 37. I 171. ZAKONA O RADU) 19.06.2018. Apelacioni sud
UVEĆANJE OSNOVNOG KOEFICIJENTA PRIMARIJUSU PO OSNOVU STRUČNOG I NAUČNOG ZVANJA (ČL. 16. I 104. ZAKONA O RADU I ČL. 4. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA) 19.06.2018. Apelacioni sud
UPOZORENJE KAO AKT POKRETANJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 19.06.2018. Apelacioni sud
RAZLOZI ZA PREMEŠTAJ NA DRUGO RADNO MESTO (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 19.06.2018. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPKU ZA ISPLATU NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA IME NOVOGODIŠNJIH POKLON ČESTITKI (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 14.06.2018. Apelacioni sud
OGRANIČENJA U ISPLATAMA ZAPOSLENIMA KOD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA (ČL. 120. ZAKONA O RADU, ČL. 54. I 56. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU) 14.06.2018. Apelacioni sud
POREZI I DOPRINOSI  PO OSNOVU UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA (ČL. 85. I 86. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 7., 28., 44. I 57. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 48. ZAKONA O RADU) 11.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PORESKI TRETMAN NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR (ČL. 13. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ČL. 13. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 76. ZAKONA O RADU) 11.06.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VISINA NAKNADE ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA KOJE PADA U DANE VASKRŠNJIH PRAZNIKA (ČL. 114. I 116. ZAKONA O RADU) 25.05.2018. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NADOKNADA ŠTETE ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA KRIVICOM POSLODAVCA (ČL. 68. I 76. ZAKONA O RADU) 25.05.2018. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3088/2016 – REŠENJE KOJIM JE UTVRĐENO PRAVO NA ISPLATU POTRAŽIVANJA, ALI NIJE UTVRĐENO POTRAŽIVANJE (ČL. 196. ZAKONA O RADU, ČL. 140. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ČL. 51. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 24.05.2018. Ustavni sud
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TAKSE ZA PRIJAVE POVREDE NA RADU I PRIJAVE PROTIV POSLODAVACA (ČL. 19. ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA) 09.05.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PROCEDURA U SLUČAJU PRESTANKA DOPUNSKOG RADA (ČL. 202. ZAKONA O RADU) 04.05.2018. Apelacioni sud
PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA NEODREĐENO VREME NA DRUGE POSLOVE UZ UGOVARANJE PROBNOG RADA (ČL. 36. I 171. ZAKONA O RADU) 02.04.2018. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ANEKSIRANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME RADI ZAMENE ODSUTNOG ZAPOSLENOG (ČL. 37. I 171. ZAKONA O RADU) 02.04.2018. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISTICANJE NEPOSTOJANJA ODGOVARAJUĆEG RADNOG MESTA U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 74. I 383. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 28.03.2018. Viši sud
PRAVNO DEJSTVO SPORAZUMA PO PONUDI NEOVLAŠĆENOG LICA (ČL. 175. I 177. ZAKONA O RADU) 07.03.2018. Vrhovni kasacioni sud
NEPRAVILNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA KOD OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 191. ZAKONA O RADU, ČL. 374. ZPP I ČL. 45. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 06.03.2018. Apelacioni sud
PRIMENA POSEBNOG PROPISA KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA NAVRŠENJEM ODREĐENIH GODINA ŽIVOTA ZAPOSLENIH U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA (ČL. 167. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 175. ZAKONA O RADU) 01.03.2018. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
RAD PO ISTEKU UGOVORA KAO NEOPHODAN USLOV ZA PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 28.02.2018. Apelacioni sud
PRAVO ISPLATE RAZLIKE ZARADE ZA SMENSKI RAD PO OSNOVU UVEĆANJA OSNOVICE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 24.02.2018. Apelacioni sud
ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU PRETRPI KANDIDAT ZA ZAPOSLENJE U TOKU UPOZNAVANJA SA PROCESOM RADA (ČL. 5. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ČL. 154. ZOO) 19.02.2018. Apelacioni sud
ODBIJANJE PONUDE ZA PREMEŠTAJ NA PRAVNO ODGOVARAJUĆE POSLOVE (ČL. 171., 179. I 191. ZAKONA O RADU) 31.01.2018. Vrhovni kasacioni sud
DEJSTVO NAKNADNO ZAKLJUČENOG UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME NA STATUS ZAPOSLENOG NA NEODREĐENO VREME (ČL. 32. I 195. ZAKONA O RADU) 24.01.2018. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA ANEKSIRANJA POSTOJEĆIH UGOVORA O RADU U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA (ČL. 155. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 171. ZAKONA O RADU) 28.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NEZAKONITA KONTROLA ZAPOSLENOG VAN MESTA RADA (ČL. 103. ZAKONA O RADU) 30.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
SAMOINICIJATIVNO NAPUŠTANJE PREBIVALIŠTA ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 30.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRIBAVLJANJE ZDRAVSTVENOG UVERENJA KAO AKT DISKRIMINACIJE PRI IZBORU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 8. I 16. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 29.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRIJEM ŽENSKIH KANDIDATA U RADNI ODNOS KAO AKT DISKRIMINACIJE (ČL. 8., 16. I 45. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE, ČL. 18., 19. I 23. ZAKONA O RADU I ČL. 200. ZOO) 29.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEPRIHVATANJE PONUDE ZA PREMEŠTAJ NA ODGOVARAJUĆE POSLOVE NAKON RAZREŠENJA DUŽNOSTI DIREKTORA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
STIMULATIVNA OTPREMNINA ZA SPORAZUMNI RASKID RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 13.11.2017. Apelacioni sud
MOGUĆNOST DOGOVORA ZAPOSLENOG I POSLODAVCA O KRAĆEM KORIŠĆENJU PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 13.11.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4626/2015 – ROK ZA IZBOR IZMEĐU REINTEGRACIJE I NAKNADE ŠTETE I NAČELO FORMALNOG LEGALITETA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 8. I 238. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 09.11.2017. Ustavni sud
ODREĐIVANJE KOORDINATORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NA PRIVREMENOM ILI POKRETNOM GRADILIŠTU (ČL. 7. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 07.11.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVLJENOST PRAVA NA OTPREMNINU VRSTOM PENZIJE (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 27.10.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA UTVRĐIVANJA KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179, 182. I 191. ZAKONA O RADU) 26.10.2017. Vrhovni kasacioni sud
POSEBNA ZAŠTITA OD OTKAZA ČLANA NADZORNOG ODBORA SINDIKATA KOD POSLODAVCA KOJI NEMA ZAKLJUČEN KOLEKTIVNI UGOVOR (ČL. 179. I 188. ZAKONA O RADU) 19.10.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA KOD VIŠE SUKCESIVNIH UGOVORA O RADU VAN RADNOG ODNOSA (ČL. 37., 197. I 200. ZAKONA O RADU) 16.10.2017. Apelacioni sud
URAČUNAVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA KOD POSLODAVCA U OGRANIČENJE TRAJANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. I 47. ZAKONA O RADU) 02.10.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA UVEĆANE ZARADE PO OSNOVU VREMENA PROVEDENOG NA RADU (ČL. 8. I 108. ZAKONA O RADU) 27.09.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OVLAŠĆENJE POSLODAVCA ZA PREMEŠTAJ ZAPOSLENIH NA DRUGA RADNA MESTA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 18.09.2017. Apelacioni sud
USLOVI ZA ZAKONITOST ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 18.09.2017. Apelacioni sud
POVREDA OBAVEZE DOSTAVLJANJA OBRAČUNA ZARADE I NAKNADE ZARADE (ČL. 121. ZAKONA O RADU) 11.09.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KRITERIJUMI ZA ISPLATU ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA ZAPOSLENOG POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA (ČL. 105. ZAKONA O RADU) 05.09.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPUTSTVO ZA RAD GRUPE I PODGRUPA ZA PRAĆENJE ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U OBRAZOVNIM USTANOVAMA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI (ČL. 130., 131. I 132 ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 174. ZAKONA O RADU) 23.08.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
OSNOV ZA USTUPANJE PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA (ČL. 94. ZAKONA O RADU) 22.08.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME VAŽEĆI U MOMENTU PODNOŠENJA PONUDA KAO DOKAZ KADROVSKOG KAPACITETA (ČL. 77. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 28.07.2017. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
ZLOUPOTREBA INSTITUTA TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 13. ZOO) 19.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
IRELEVANTNOST LOŠEG FINANSIJSKOG POSLOVANJA NA ISPLATU UGOVORENE ZARADE (ČL. 104. I 110. ZAKONA O RADU) 18.07.2017. Apelacioni sud
DEJSTVO POVLAČENJA IZJAVE O OTKAZU (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 12.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA ZAPOSLENOG DA SMANJI ŠTETU NASTALU DONOŠENJEM NEZAKONITE ODLUKE POSLODAVCA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 12.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
KARAKTER REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU VOLJOM ZAPOSLENOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 12.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST IDENTIFIKACIJE POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST PREOBRAŽAJA NEKONTINUIRANOG RADA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PROPUST POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM DOSTAVI UPOZORENJE O POSTOJANJU OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 180. I 191. ZAKONA O RADU) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
STUPANJE NA RAD BEZ ZAKLJUČENOG UGOVORA O RADU KAO TRENUTAK POČETKA ROKA ZASTARELOSTI VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 84. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNO DEJSTVO KOLEKTIVNIH UGOVORA KOD POSLODAVACA I NJIHOVIH OSNIVAČA (ČL. 246. ZAKONA O RADU) 27.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE PROPUSTA POSLODAVCA DA PO ISTEKU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA REGULIŠE RADNOPRAVNI STATUS ZAPOSLENOG KOJI JE NASTAVIO SA RADOM (ČL. 32. I 197. ZAKONA O RADU) 22.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRESTANAK RADA KAO TRENUTAK MERODAVAN ZA POČETAK RAČUNANJA ROKA ZA ZAŠTITU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 22.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA ZABRANE DAVANJA OTKAZA ZA VREME TRAJANJA TRUDNOĆE (ČL. 187. I 191. ZAKONA O RADU) 16.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ NASTUPANJA POSLEDICE NA RAČUNANJE ROKA ZASTARELOSTI OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 179. I 184. ZAKONA O RADU) 14.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEPOŠTOVANJE KRITERIJUMA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU U SKLADU SA POSEBNIM PROPISOM (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU I ČL. 9. ZAKONA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U LOKALNOJ ADMINISTRACIJI) 08.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 30723/09 – KRNDIJA I DRUGI PROTIV SRBIJE – VRAĆANJE NA RAD U TOKU STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 63. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 06.06.2017. Evropski sud za ljudska prava
OTKAZ ZBOG NANOŠENJA LAKE TELESNE POVREDE DRUGOM ZAPOSLENOM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 31.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE I KOREKCIJA OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA KOLEKTIVNIM UGOVOROM ZA DRŽAVNE ORGANE (ČL. 8. ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA, ČL. 8. ZAKONA O RADU I ČL. 54. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU) 30.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZNOŠENJE RAZLOGA O NEZAKONITOSTI ANEKSA U TUŽBI I TOKOM CELOG POSTUPKA (ČL. 172. I 179. ZAKONA O RADU) 25.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
OCENA ZAKONITOSTI ANEKSA UGOVORA O RADU KAO PRETHODNO PITANJE U POSTUPKU (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 25.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA KONKRETIZACIJE RAZLOGA U PONUDI ZA PREMEŠTAJ NA DRUGO RADNO MESTO (ČL. 171., 172. I 179. ZAKONA O RADU) 25.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE PRISTANKA ZAPOSLENOG NA PROMENU REŽIMA RADNOG ODNOSA (ČL. 171. I 175. ZAKONA O RADU I ČL. 103. ZOO) 24.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME SUPROTNO ZAKONSKIM ODREDBAMA (ČL. 37. ZAKONA O RADU I ČL. 64a ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 24.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST PROMENE REŽIMA RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME U FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOŠLJAVANJA (ČL. 33., 37. I 175. ZAKONA O RADU I ČL. 10. ZOO) 24.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRIJEM OTPREMNINE SA NEZNATNIM ZAKAŠNJENJEM (ČL. 158. I 191. ZAKONA O RADU I ČL. 22. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU) 22.05.2017. Apelacioni sud
OPOREZIVANJE I UPLATA DOPRINOSA NA IME SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENOM U SUČAJU ROĐENJA DETETA (ČL. 13. I 18. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ČL. 13. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 105. I 120. ZAKONA O RADU) 18.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3446/2015 – NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA SHODNO ZOO (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 18.05.2017. Ustavni sud
OPOREZIVANJE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR (ČL. 13. I 15A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ČL. 13. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 76. ZAKONA O RADU) 18.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SELEKTIVNA ISPLATA JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 17.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 17.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA ZA DANE KADA JE ZAPOSLENI ODSUSTVOVAO SA RADA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 11.05.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ANGAŽOVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 11.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE I UPLATA DOPRINOSA NA IME NAKNADE ŠTETE ZBOG NEISPLAĆENIH ZARADA KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 9. I 13. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ČL. 13. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 05.05.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEPRAVILNOSTI UČINJENE U RADU REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE KOJE SE MOGU OSPORAVATI TOKOM IZRADE IZVEŠTAJA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA (ČL. 94. I 95. ZAKONA O IZBORU NARODNIH POSLANIKA I ČL. 8., 17. I 18. ZAKONA O IZBORU PREDSEDNIKA REPUBLIKE) 29.04.2017. Upravni sud
ODLAGANJE ISPUNJENJA OBAVEZE ISPLATE ZARADE I NAKNADE ZARADE (ČL. 186. ZAKONA O RADU) 28.04.2017. Apelacioni sud
OPRAVDANO ODBIJANJE PONUDE ZA PREMEŠTAJ U DRUGO MESTO RADA (ČL. 179. I 191 ZAKONA O RADU) 20.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG IZOSTALE ZARADE U SLUČAJU IZOSTANKA ZAHTEVA ZA REINTEGRACIJU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 20.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
STICAJ OSNOVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 20.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
KONVALIDACIJA IZJAVE ZAPOSLENOG O OTKAZU U ODSUSTVU PISMENOG REŠENJA POSLODAVCA (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 20.04.2017. Apelacioni sud
RAD U SMENAMA KAO ELEMENT ZA UTVRĐIVANJE OSNOVNE ZARADE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 13.04.2017. Apelacioni sud
PRIRAČUNAVANJE VREMENA TRAJANJA RADNOG ODNOSA PO DVA RAZLIČITA OSNOVA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 13.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
ISPOLJAVANJE VOLJE ZA NASTUPANJE PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
ISPLATA OTPREMNINE U NETO IZNOSU (ČL. 158. I 159. ZAKONA O RADU) 11.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE DOBARA I USLUGA KOJE GRADU BEOGRADU VRŠI DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU U OKVIRU PROJEKTA IGRADNJE MOSTA (ČL. 10. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 10.04.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ANGAŽOVANJE NOVIH LICA NEPOSREDNO PRE PRESTANKA RADNOG ODNOSA USLED TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 182. ZAKONA O RADU) 06.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA DOKAZIVANJA POSTOJANJA ČINJENICA KOJE FORMIRAJU OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 06.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
RAČUNANJE PROSEČNE ZARADE KOJU JE OSIGURANIK OSTVARIO U PRETHODNA TRI MESECA PRE MESECA U KOME JE NASTUPILA PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD (ČL. 88. I 89. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ČL. 115. I 125. ZAKONA O RADU) 04.04.2017. Upravni sud
POISTOVEĆIVANJE RADNIH MESTA SA UMERENIM RIZIKOM I RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM (ČL. 4., 13. I 16. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 03.04.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UVEĆANJE GODIŠNJEG ODMORA PO OSNOVU RADNOG ISKUSTVA (ČL. 26. PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI I ČL. 69. ZAKONA O RADU) 31.03.2017. Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
PISMENI SPORAZUM O NAČINU OSTVARIVANJA USLOVA ZA RAD SINDIKATA (ČL. 77. PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI I ČL. 210. ZAKONA O RADU) 31.03.2017. Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
PRIMENA POVOLJNIJIH ODREDABA KOD STICANJA PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 67. PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI I ČL. 120. ZAKONA O RADU) 31.03.2017. Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
ISPLATA POVOLJNIJEG IZNOSA OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU (ČL. 66. PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI I ČL. 119. ZAKONA O RADU) 31.03.2017. Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
NADLEŽNOST KOMISIJE DA CENI ODREDBE OPŠTEG AKTA USTANOVE (ČL. 67. I 89. PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ I ČL. 120. ZAKONA O RADU) 31.03.2017. Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
PRAVO NA UVEĆANJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH KOJI OBAVLJAJU SMENSKI RAD I RAD VIKENDOM (ČL. 26. PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI I ČL. 69. ZAKONA O RADU) 31.03.2017. Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
REZULTATI RADA KAO KRITERIJUM U POSTUPKU UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OCENA CELISHODNOSTI ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
PREMEŠTAJ NA DRUGO RADNO MESTO BEZ JASNO NAVEDENIH RAZLOGA (ČL. 171., 179. I 191. ZAKONA O RADU) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
STVARANJE USLOVA ZA PROGLAŠENJE ZAPOSLENOG TEHNOLOŠKIM VIŠKOM ZLOUPOTREBOM PONUDE ANEKSA (ČL. 171. I 179. ZAKONA O RADU) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
REZULTATI RADA KAO KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153., 155. I 179. ZAKONA O RADU) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-842/2015 – PREURANJENA TUŽBA I SPORAZUM O ODLAGANJU ISPLATE NEISPLAĆENE ZARADE (ČL. 186. ZAKONA O RADU) 23.03.2017. Ustavni sud
KRŠENJE RADNE DISCIPLINE NEPOŠTOVANJEM USTANOVLJENIH PRAVILA PONAŠANJA NA RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
KARAKTER NEDOLIČNOG PONAŠANJA KOJE SE MOŽE SMATRATI OTKAZNIM RAZLOGOM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
PODSTREKAVANJE NA NERAD I NEDISCIPLINU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE INDIVIDUALNE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG KAO PREDUSLOV ZA OTKAZ (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
MESTO, VREME I NAČIN IZVRŠENJA POVREDE RADNE OBAVEZE KAO ELEMENT IZREKE REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 179. I 185. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
STICAJ VIŠE POVREDA RADNE OBAVEZE KOJE OBRAZUJU OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OPRAVDANO ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA OBAVLJA POSLOVE NA KOJIMA JE RASPOREĐEN (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST IDENTIFIKACIJE OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
UGOVORANJE PROMENLJIVE I VARIJABILNE ZARADE KAO RAZLOG ZA NJENU MANJU ISPLATU (ČL. 8. I 104.-107. ZAKONA O RADU) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
STRAH ZBOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA KAO VID NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 200. ZOO) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSTVARIVANJE NAKNADE ŠTETE PO OSNOVU POVREDE NA RADU KOJU JE PRIČINILO TREĆE LICE (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 154. I 200. ZOO) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU BONUSA KAO DELA ZARADE I UČEŠĆA U DOBITI (ČL. 14. I 105. ZAKONA O RADU) 21.03.2017. Apelacioni sud
SOCIJALNI PROGRAM KAO VRSTA OPŠTEG AKTA POSLODAVCA (ČL. 8. ZAKONA O RADU) 21.03.2017. Apelacioni sud
NEPOSTUPANJE PO USMENOM NALOGU RUKOVODIOCA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTANAK PISANIH INSTRUKCIJA ZA POBOLJŠANJE RADNOG UČINKA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
TERET DOKAZIVANJA POSTOJANJA UPRAŽNJENOG RADNOG MESTA NA KOJE JE TEHNOLOŠKI VIŠAK MOGAO BITI RASPOREĐEN (ČL. 155., 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NESAČINJAVANJE PISMENE BELEŠKE O NEMOGUĆNOSTI URUČENJA UPOZORENJA O POSTOJANJU RAZLOGA ZA OTKAZ PRE ISTICANJA NA OGLASNOJ TABLI POSLODAVCA (ČL. 179., 180., 185. I 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE NA IME RAZLIKE U ISPLAĆENOJ ZARADI (ČL. 196. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA BEZ USPOSTAVLJENIH KRITERIJUMA (ČL. 155., 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
FIKCIJA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA PO ISTEKU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU (ČL. 32. I 201. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
RAD U NAPITOM STANJU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEZAINTERESOVANOST ZAPOSLENOG ZA DODATNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KAO ISKLJUČIVI RAZLOG UTVRĐIVANJA TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZIGRAVANJE ZAKONSKIH NORMI SUKCESIVNOM KOMBINACIJOM UGOVORA O RADNOM ANGAŽOVANJU (ČL. 37., 191. I 197. ZAKONA O RADU) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEPRIDRŽAVANJE I NARUŠAVANJE PROPISANE TEHNOLOGIJE I REŽIMA RADA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE NEPLAĆANJA OTPREMNINE NAMEŠTENIKU KOJI JE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM (ČL. 172. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
KONKRETNO OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE ODLUKA O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENIH (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 14.03.2017. Apelacioni sud
OBRAČUN RADNOG VREMENA NA SLUŽBENOM PUTU (ČL. 50. I 53. ZAKONA O RADU) 14.03.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VREDNOVANJE SMENSKOG RADA KROZ KOEFICIJENT (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 09.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZBOR POVOLJNIJEG ZASTARNOG ROKA (ČL. 371. I 372. ZOO I ČL. 196. ZAKONA O RADU) 09.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
STUPANJE NA RAD BEZ SAGLASNOSTI DIREKTORA USTANOVE I BEZ ZAKLJUČENJA UGOVORA O RADU (ČL. 130. I 132. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 07.03.2017. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE RAZLOGA ZA DONOŠENJE ODLUKE O MINIMALNOJ ZARADI I NAKNADA ŠTETE (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 03.03.2017. Apelacioni sud
ODNOS OSNOVNE, MINIMALNE I ODGOVARAJUĆE ZARADE (ČL. 104., 107. I 111. ZAKONA O RADU) 03.03.2017. Apelacioni sud
ODNOS POSEBNE NAKNADE ZBOG RADA I BORAVKA NA TERENU I OBEZBEĐENOG SMEŠTAJA I ISHRANE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 03.03.2017. Apelacioni sud
OBAVEZA POSLODAVCA DA DOKAŽE IZVRŠENJE POVREDE VIŠE RADNIH OBAVEZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 02.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE RADNIKA ZA RAD I BORAVAK NA TERENU (ČL. 13. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA, ČL. 13. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 118. ZAKONA O RADU) 28.02.2017. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SOLIDARNA ODGOVORNOST NOVOOSNOVANIH SUBJEKATA ZA ISPLATU REGRESA I ISHRANE U TOKU RADA (ČL. 118. I 147. ZAKONA O RADU I ČL. 452. ZOO I 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 27.02.2017. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUz-424/2014 (ČL. 179. STAV 3 TAČKA 5) ZAKONA O RADU) 24.02.2017. Ustavni sud
GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST KAO OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE (ČL. 163. ZAKONA O RADU) 23.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNE POSLEDICE SUPROTNE ODLUKE SUDA I ORGANA UPRAVE (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 12. ZPP) 22.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZAKONSKA REGULATIVA INSTITUTA PREUZIMANJA ZAPOSLENIH (ČL. 2. ZAKONA O RADU I ČL. 152. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 21.02.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KARAKTER UGOVORA O RADU ZA RAD NA PROJEKTU (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 10.02.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DATUM ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA KAO BITAN ELEMENT (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 08.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
POSTOJANJE KRIVICE KOD NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
DISCIPLINOVANO PONAŠANJE (ČL. 15. I 179. ZAKONA O RADU) 08.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR KADA JE ZAPOSLENI POVUKAO ZAHTEV (ČL. 68., 75. I 76. ZAKONA O RADU) 08.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
MEĐUSOBNI ODNOS NOĆNOG RADA I RADA U SMENAMA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 03.02.2017. Apelacioni sud
POSTOJANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA KAO USLOV ZA OSTVARIVANJE ZAŠTITE (ČL. 187. ZAKONA O RADU) 01.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
METODOLOGIJA OBRAČUNA NOVČANE NAKNADE  ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (ČL. 69. I 70. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I ČL. 111. ZAKONA O RADU) 23.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSNOV ZA DAVANJE OTKAZA KOD ISTOVREMENOG OTVARANJA I OBUSTAVE STEČAJNOG POSTUPKA I (ČL. 73., 77. I 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
URAČUNAVANJE NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA U PERIOD OSIGURANJA (ČL. 76. ZAKONA O RADU I ČL. 66. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI) 16.01.2017. Apelacioni sud
UREĐIVANJE ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA KOD SPREČAVANJA INSPEKTORA RADA U VRŠENJU NADZORA (ČL. 268A., 268B. I 273. ZAKONA O RADU I ČL. 182. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.01.2017. Prekršajni apelacioni sud – Viši prekršajni sud
MOGUĆI SLUČAJEVI UPUĆIVANJA ZAPOSLENOG NA ZDRAVSTVENE PREGLEDE (ČL. 38. I 179. ZAKONA O RADU) 06.01.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN MINULOG RADA U DRŽAVNIM ORGANIMA OD 17. JUNA 2015. GODINE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 04.01.2017. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZNOST PRIMARNE LIČNE DOSTAVE UPOZORENJA  (ČL. 180. I 185. ZAKONA O RADU) 31.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA TUŽBU PROTIV REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA I OBAVEZA DOSTAVLJANJA (ČL. 195. ZAKONA O RADU I ČL. 32. ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA) 28.12.2016. Apelacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA I TERET DOKAZIVANJA U SPORU RADI OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 231. ZPP, ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 452. ZOO I 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 28.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
NAPUŠTANJE RADNOG MESTA I NEIZVRŠAVANJE RADNOG NALOGA ZBOG BOLESTI (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 27.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNA PRIRODA I ZLOUPOTREBA UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 32. I 197. ZAKONA O RADU) 27.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
ŠTA SE NE URAČUNAVA U OSNOVNU ZARADU (ČL. 104., 105., 106. I 107. ZAKONA O RADU ) 23.12.2016. Apelacioni sud
RASPODELA DOBITI ZAPOSLENIMA NA OSNOVU ODLUKE SKUPŠTINE (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU I ČL. 200. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 23.12.2016. Apelacioni sud
RAČUNANJE VISINE ISPLAĆENE EFEKTIVNE ZARADE (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU) 23.12.2016. Apelacioni sud
OBRAČUN STAŽA OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM PO OSNOVU EFEKTIVNO PROVEDENOG VREMENA NA RADU (ČL. 54. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 23.12.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA ŠTRAJKAČA ZBOG OKUPLJANJA VAN POSLOVNIH PROSTORIJA POSLODAVCA (ČL. 5. I 14. ZAKONA O ŠTRAJKU I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.12.2016. Apelacioni sud
RADNJE IZVRŠENJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 22.12.2016. Apelacioni sud
NEGATIVAN STAV PREMA ZAPOSLENOM I IZOLACIJA OD DRUGIH ZAPOSLENIH (ČL. 4., 5. I 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 22.12.2016. Apelacioni sud
IZOLACIJA OD DRUGIH ZAPOSLENIH I POVREDA UGLEDA KAO POSLEDICA ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 4, 5. I 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 22.12.2016. Apelacioni sud
RADNJE IZVRŠENJA ZLOSTAVLJANJA KOJE NISU OSPORAVANE TUŽBOM (ČL. 6. I 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 22.12.2016. Apelacioni sud
NEMA ZLOSTAVLJANJA AKO TUŽILAC NIJE UČINIO BAR VEROVATNIM SVOJE ZAHTEVE (ČL. 6. I 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 22.12.2016. Apelacioni sud
PREKID ROKA ZASTARELOSTI POZIVOM NA IZMIRENJE OBAVEZE OD STRANE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU (ČL. 196. ZAKONA O RADU I ČL. 388. ZOO) 21.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
VRAĆANJE ZAPOSLENOG NA RAD U SLUČAJU NEZAKONITOG OTKAZA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 16.12.2016. Apelacioni sud
PAUŠALNO NAVOĐENJE OTKAZNOG RAZLOGA KOD TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST POSLODAVCA DA ZAPOSLENOG VRATI NA POSLOVE KOJE JE OBAVLJAO PRE DONOŠENJA NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 171., 172. I 191. ZAKONA O RADU) 16.12.2016. Apelacioni sud
NEZAKONITOST ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 16.12.2016. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE RADNJI POSLODAVCA KOJE PREDSTAVLJAJU ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 6. I 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 15.12.2016. Apelacioni sud
NEPRIMERENI RADNI ZADACI ZAPOSLENOM KOJI OMALOVAŽAVAJU ODNOSNO NARUŠAVAJU NJEGOV POSLOVNI I PROFESIONALNI INTEGRITET (ČL. 4., 5. I  6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 15.12.2016. Apelacioni sud
OBRAČUNSKI PERIOD U KOM SE VRŠI UMANJANJE ZARADE ZBOG NEZADOVOLJAVAJUĆEG OBAVLJANJA RADNIH OBAVEZA I NEMARNOG ODNOSA PREMA SREDSTVIMA RADA (ČL. 104., 107. I 123. ZAKONA O RADU) 09.12.2016. Apelacioni sud
PRIMENA FIKCIJE O POSTOJANJU RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 05.12.2016. Apelacioni sud
FAKTIČKI RAD PRE REGISTRACIJE PRIVREDNOG SUBJEKTA I OBAVEZA PRIJAVE NA SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 34. ZAKONA O RADU, ČL. 3. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 11. ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) 05.12.2016. Apelacioni sud
NUŽNOST POSTOJANJA VOLJE ZA PRIMENU FIKCIJE O POSTOJANJU RADNOG ODNOSA (ČL. 32. I 34. ZAKONA O RADU) 05.12.2016. Apelacioni sud
IZBEGAVANJE PRIMENE FIKCIJE O POSTOJANJU RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 05.12.2016. Apelacioni sud
KARAKTER ZAHTEVA ZA VRAĆANJE NA RADNO MESTO I NADLEŽNOST SUDA DA ODLUČUJE O NJEMU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 02.12.2016. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE NAKON PROTEKA ROKOVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 02.12.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA OSTVARIVANJEM PRAVA NA PENZIJU U TOKU POSTUPKA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 375. ZPP) 02.12.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4058/2014 – FIKCIJA O RADNOM ODNOSU I ZAŠTITNA KLAUZULA POSLODAVCA KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 01.12.2016. Ustavni sud
NAKNADE ŠTETE U VISINI REGRESA KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 29.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
OSNOV ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 164. I 191. ZAKONA O RADU) 25.11.2016. Apelacioni sud
NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 200. ZOO) 25.11.2016. Apelacioni sud
ISTOVREMENO OTVARANJE I OBUSTAVA STEČAJNOG POSTUPKA KAO FAKULTATIVAN RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 73., 77. I 167. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 25.11.2016. Apelacioni sud
OBRAČUN JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENIH U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 24.11.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO POSLODAVCA NA RACIONALIZACIJU RADNIH MESTA U OKVIRU ORGANIZACIONIH PROMENA (ČL. 153. I 179. ZAKONA O RADU) 23.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7398/2014 – USLOVLJENOST I OGRANIČENOST NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 17.11.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-674/2014 – PODNOŠENJE PRECIZIRANOG ZAHTEVA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU I ČL. 62. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 17.11.2016. Ustavni sud
ZAPOSLENI POVREĐEN NA RADU PRE POSTUPKA LIKVIDACIJE POSLODAVCA (ČL. 534. I 535. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 31. ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8760/2014 – DISKRIMINACIJA PRIJEMOM U RADNI ODNOS DRUGOG LICA NAKON ISTEKA PRIPRAVNIČKOG STAŽA ZAPOSLENE NA PORODILJSKOM ODSUSTVU (ČL. 18. DO 20., 47., 179., 183. I 187. ZAKONA O RADU) 09.11.2016. Ustavni sud
ODREDBE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJMA SE POVEĆAVA ZARADA ZAPOSLENIH PO OSNOVU NAKNADE ZA ISHRANU I REGRESA (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU I ČL. 1., 3. I 4. ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA) 31.10.2016. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA LICU ANGAŽOVANOM NA OSNOVU UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (ČL. 118. I 198. ZAKONA O RADU) 31.10.2016. Apelacioni sud
NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRESA ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA KAO ZARADA (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU) 31.10.2016. Apelacioni sud
SASTAV KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLATE IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU I ČL. 1. I 3. ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA) 31.10.2016. Apelacioni sud
ANGAŽOVANJE STUDENATA PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU RADI OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE (ČL. 201. ZAKONA O RADU) 24.10.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA SLUČAJU IMENOVANJA NA FUNKCIJU KOD ISTOG POSLODAVCA (ČL. 48. I 79. ZAKONA O RADU) 24.10.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VRSTA OPREME ZA RAD KOJA PODLEŽE PREVENTIVNIM I PERIODIČNIM PREGLEDIMA I PROVERAMA (ČL. 15., 23. I 24. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 21.10.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KONFLIKTI U VEZI SA OBAVLJANJEM POSLOVA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 17.10.2016. Apelacioni sud
UZROČNO–POSLEDIČNA VEZA RADNJI PRETPOSTAVLJENOG SA ZLOSTAVLJANJEM NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 17.10.2016. Apelacioni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME VIŠE PUTA SA ISTIM ZAPOSLENIM NA PERID DUŽI OD 24 MESECA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 17.10.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KARAKTER NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 76. I 105. ZAKONA O RADU) 07.10.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5902/2014 – DOKAZ O STVARNIM TROŠKOVIMA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 06.10.2016. Ustavni sud
USLOVLJENOST ISPLATE BONUSA RADNIM ODNOSOM U TRENUTKU ISPLATE (ČL. 105. ZAKONA O RADU) 05.10.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8873/2014 – MINIMALNA ZARADA ZAPOSLENIH U JAVNOJ SLUŽBI (ČL. 111. I 112. ZAKONA O RADU I ČL. 2. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA) 29.09.2016. Ustavni sud
UTICAJ VRSTE POVREDE RADNOG PRAVA NA PRIMENU ROKA ZA SUDSKU ZAŠTITU (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 28.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
VRAĆANJE NA RAD I OGRANIČENJA U POGLEDU UPRAŽNJENIH RADNIH MESTA (ČL. 74. I 383. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 28.09.2016. Viši sud
NEGATIVNA SELEKCIJA ZAPOSLENIH I PRITISCI NADREĐENOG KAO RADNJE MOBINGA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 26.09.2016. Apelacioni sud
ISPLATA PREMIJA KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 105., 164. I 191. ZAKONA O RADU) 26.09.2016. Apelacioni sud
SPREČAVANJE ZAPOSLENOG DA KORISTI SLUŽBENO VOZILO KAO RADNJA IZVRŠENJA ZLOSTAVLJANJA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 23.09.2016. Apelacioni sud
VERBALNI SUKOB KAO ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 23.09.2016. Apelacioni sud
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA POŠTOVANJE DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIH (ČL. 4. I 5. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 23.09.2016. Apelacioni sud
IZOLACIJA ZAPOSLENOG KAO ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 23.09.2016. Apelacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE STRANCU (ČL. 29. ZAKONA O RADU I ČL. 9. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA) 21.09.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6729/2014 – ISPLATA NEISPLAĆENOG DELA OTPREMNINE BEZ PONIŠTAJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 18. DO 20., 158. I 195. ZAKONA O RADU) 15.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3644/2014 – FIKCIJA O NEPREKIDNOM RADNOM ODNOSU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 15.09.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6670/2014 – UOBIČAJENA PAŽNJA KOJA SE OČEKUJE OD PROSEČNOG ZAPOSLENOG I NAČELO NEPOSREDNOSTI U PARNIČNOM POSTUPKU (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 4. I 13. ZPP) 15.09.2016. Ustavni sud
ROK ZA SUDSKU ZAŠTITU POVREDE PRAVA ZAPOSLENOG (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 08.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
DISKRIMINACIJA KAO NEOPRAVDANO PRAVLJENJE RAZLIKE (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 2., 5., 6. I 7. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 02.09.2016. Apelacioni sud
IZMENJENI USLOVI RADA ZBOG PRESELJENJA POSLODAVCA KAO DISKRIMINIŠUĆI (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 2., 5., 6. I 7. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 02.09.2016. Apelacioni sud
STRANAČKO OPREDELJENJE KAO DISKRIMINIŠUĆI FAKTOR (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 2., 5., 6. I 7. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 02.09.2016. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE DISKRIMINIŠUĆEG PONAŠANJA POSLODAVACA (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 2., 5., 6. I 7. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 02.09.2016. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU LICU SA DRUGAČIJOM POLITIČKOM PRIPADNOŠĆU U ODNOSU NA RUKOVODSTVO (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 2., 5., 6. I 7. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 02.09.2016. Apelacioni sud
NEJEDNAKI RADNI PROSTOR I SREDSTVA ZA RAD I DOKAZIVANJE DISKRIMINACIJE (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 2., 5., 6. I 7. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 02.09.2016. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE DISKRIMINACIJE NA OSNOVU POLITIČKE PRIPADNOSTI (ČL. 18., 19. I 20. ZAKONA O RADU I ČL. 2., 5., 6. I 7. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 02.09.2016. Apelacioni sud
PRAVLJENJE RAZLIKE U POGLEDU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN ZARADE ZA RAD JEDNAKE VREDNOSTI (ČL. 18.-20. I 104. ZAKONA O RADU I ČL. 6., 7. I 16. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 01.09.2016. Apelacioni sud
OBRAČUN ZARADE ZA NEPUNO RADNO VREME PO ISTEKU TZV. ZAŠTITNOG PERIODA (ČL. 40. ZAKONA O RADU) 10.08.2016. Apelacioni sud
RAČUNANJE SRAZMERNOG GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENOM KOJI ODLAZI U PENZIJU (ČL. 72. ZAKONA O RADU) 03.08.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA ZAPOSLENE TRUDNICE ODNOSNO PORODILJE PO OSNOVU OTKAZA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 187. I 195. ZAKONA O RADU) 01.08.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREKOVREMENI RAD ZAPOSLENOG U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI KOJI RADI SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM (ČL. 52., 53. I 54. ZAKONA O RADU) 01.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
AKT O PROCENI RIZIKA ZA VIŠE GRADILIŠTA NA KOJIMA SE IZVODE RADOVI (ČL. 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 28.07.2016. Prekršajni apelacioni sud – Viši prekršajni sud
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME U TRAJANJU DO 36 MESECI SA NOVOOSNOVANIM POSLODAVCEM (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 27.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PLAN REORGANIZACIJE KAO POSEBAN OSNOV ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 27.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOG KOME RADNI ODNOS PRESTAJE PO SILI ZAKONA (ČL. 72. I 76. ZAKONA O RADU) 26.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ PROMENE POSLOVA KOD RAZLIČITIH POSLODAVACA NA TRAJANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 25.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIVREMENI PREMEŠTAJ NA DRUGE ODGOVARAJUĆE POSLOVE PREMA ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI (ČL. 24, 81. I 101. ZAKONA O RADU) 25.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA KOJI ZAPOSLENOG PRIVREMENO UPUĆUJE NA RAD U DRŽAVU U KOJOJ JE I OSIGURAN (ČL. 79. ZAKONA O RADU I ČL. 14. ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI) 25.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD KAO OSNOV ZA PREMEŠTAJ ODSUTNOG ZAPOSLENOG (ČL. 101., 103. I 171. ZAKONA O RADU) 25.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TRENUTAK PRESTANKA RADNOG ODNOSA KOD NEOPRAVDANOG IZOSTANKA SA RADA (ČL. 179. I 185. ZAKONA O RADU) 22.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAZLIČIT TRETMAN OGRANIČENJA TRAJANJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME I UGOVORA VAN RADNOG ODNOSA (ČL. 37. I 197. ZAKONA O RADU) 21.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ULAŽENJE U UGOVORNI ODNOS SA POSLODAVCEM U ZEMLJI UPUĆIVANJA I POKLAPANJE PERIODA OSIGURANJA (ČL. 29. I 37. ZAKONA O RADU I ČL. 11. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I ČL. 19. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA) 18.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 18.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST RETROAKTIVNE IZMENE OSNOVNOG UGOVORA O RADU U DELU UGOVORENE ZARADE (ČL. 104. I 171. ZAKONA O RADU) 18.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST UTVRĐIVANJA RAZLIČITE OSNOVNE ZARADE ZA ZAPOSLENE SA ISTIM STEPENOM STRUČNE SPREME NA ISTIM POSLOVIMA (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 18.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVLJENOST ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O DOPUNSKOM RADU SISTEMATIZACIJOM KONKRETNOG POSLA (ČL. 202. ZAKONA O RADU) 15.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIRNO REŠAVANJE SPOROVA U SLUČAJU MOBINGA (ČL. 194. ZAKONA O RADU I ČL. 29.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I 376. ZPP) 14.07.2016. Apelacioni sud
POSTUPAK MIRNOG REŠAVANJA RADNIH SPOROVA I MOGUĆNOST ŽALBE (ČL. 194. ZAKONA O RADU I ČL. 36. ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA) 14.07.2016. Apelacioni sud
SMISAO I PRAVNO DEJSTVO POSEBNE ZAŠTITE OD OTKAZA (ČL. 187. ZAKONA O RADU) 14.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
RELEVANTAN MOMENAT ZA OCENU ZAKONITOSTI OTKAZA U MOMENTU KORIŠĆENA PORODILJSKOG ODSUSTVA (ČL. 185. I 187. ZAKONA O RADU) 14.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7754/2014 – VRAĆANJE NA RAD ZBOG ZASTARELOSTI VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 14.07.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1069/2014 – UPOZORENJE O POSTOJANJU RAZLOGA ZA OTKAZ KAO SASTAVNI DEO OBRAZLOŽENJA REŠENJA O OTKAZU (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 14.07.2016. Ustavni sud
USLOVLJENOST PRAVA NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR PODNOŠENJEM ZAHTEVA ZA NJEGOVO KORIŠĆENJE (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 12.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKONITOST ZAKLJUČENOG UGOVORA O DELU RADI OBAVLJANJA POSLOVA IZ DELATNOSTI POSLODAVCA (ČL. 199. ZAKONA O RADU) 12.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA ZAPOSLENOG I DUŽNOSTI POSLODAVCA U POGLEDU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA VREME NEPLAĆENOG ODSUSTVA (ČL. 78. ZAKONA O RADU, ČL. 13. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 144. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 08.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NUŽNOST ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NAKON OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 07.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPRECIZNO UTVRĐIVANJE BITNIH ČINJENICA O ZLOSTAVLJANJU NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 06.07.2016. Apelacioni sud
VREMENSKI PERIOD NOĆNOG RADA KAO OSNOV ZA UVEĆANU ZARADU (ČL. 2., 62. I 108. ZAKONA O RADU) 04.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE ANEKSA UGOVORA OD ZAPOSLENOG NAKON DUŽEG BOLOVANJA BEZ UTVRĐENE PREOSTALE RADNE SPOSOBNOSTI (ČL. 12., 81., 101., 171. I 172. ZAKONA O RADU) 04.07.2016. Apelacioni sud
OGRANIČEN PERIOD TRAJANJA SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVO (ČL. 3. I 4. ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI I ČL. 118. ZAKONA O RADU) 04.07.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZNO UTVRĐIVANJE INDIVIDULANE ODGOVORNOSTI UČESNIKA ŠTRAJKA (ČL. 18. ZAKONA O ŠTRAJKU I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 29.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6112/2014 – UGOVOR O RADU ZAKLJUČEN ZBOG IZMENJENIH USLOVA RADA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 29.06.2016. Ustavni sud
NADLEŽNOST ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NASTAVNOG OSOBLJA (ČL. 2. I 68. ZAKONA O RADU) 29.06.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEZAKONITOST OTKAZA DATOG OD STRANE LICA KOJE JE U APR REGISTROVANO KAO NEOGRANIČENI ZASTUPNIK DRUŠTVA (ČL. 32. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 191. I 192. ZAKONA O RADU) 29.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
DONOŠENJE ODLUKA POSLODAVCA KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 27.06.2016. Apelacioni sud
KARAKTERISTIKE MOBINGA KOJI SE ČINI ODLUKAMA POSLODAVCA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 27.06.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE DUŽINE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 69. ZAKONA O RADU) 23.06.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOBING NEDAVANJEM RADNIH ZADATAKA ZAPOSLENOM KOJE NIJE OPRAVDANO POTREBAMA PROCESA RADA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 22.06.2016. Apelacioni sud
MOBING NEDAVANJEM RADNIH ZADATAKA ZAPOSLENOM (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 22.06.2016. Apelacioni sud
MOBING UKIDANJEM RADNOG MESTA I NEDAVANJEM ZADATAKA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 22.06.2016. Apelacioni sud
SUKCESIVNI UGOVORI KAO JEDAN UGOVOR (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 17.06.2016. Apelacioni sud
PRECIZIRANJE ODSUTNOG ZAPOSLENOG U UGOVORU O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 17.06.2016. Apelacioni sud
SINDIKALNI PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH KAO TEHNOLOŠKI VIŠAK NA SOPSTVENI ZAHTEV (ČL. 153. I 188. ZAKONA O RADU) 16.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
USKRAĆIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE I NEPODNOŠENJA ZAHTEVA OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 68., 73. I 75. ZAKONA O RADU) 16.06.2016. Apelacioni sud
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOG KOME JE U ISTOJ KALENDARSKOJ GODINI ISPLAĆENA NOVČANA NAKNADA ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR KOD PRETHODNOG POSLODAVCA (ČL. 72. ZAKONA O RADU) 16.06.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SUKCESIVNO ZAKLJUČIVANJE VIŠE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME PO RAZLIČITIM OSNOVIMA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 16.06.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA U DELOVIMA (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 16.06.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
GURANJE OD STRANE NADEĐENOG KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 13.06.2016. Apelacioni sud
PODNOŠENJE ANONIMNIH PRIJAVA PROTIV ZAPOSLENIH KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 13.06.2016. Apelacioni sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU NA RADU PRETRPI LICE U RADNOM ODNOSU KOD PODIZVOĐAČA RADOVA (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 206. I 207. ZOO) 10.06.2016. Apelacioni sud
FORMA PRISTANAKA ZAPOSLENOG ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA POSLODAVCA OBUSTAVLJANJEM ZARADE (ČL. 123. ZAKONA O RADU) 09.06.2016. Apelacioni sud
MERODAVNO PRAVO ZA ODREĐIVANJE TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA (ČL. 14. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ČL. 68. ZAKONA O RADU) 09.06.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZOSTANAK PISMENE FORME PRISTANAKA ZAPOSLENOG ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA POSLODAVCA OBUSTAVLJANJEM ZARADE (ČL. 123. ZAKONA O RADU) 09.06.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5354/2014 – SPORAZUM O ODRICANJU OD ZARADE KAO PRAVIČNE NAKNADE ZA RAD I PRAVNE ZAŠTITE ZA SLUČAJ PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 186. ZAKONA O RADU) 09.06.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2999/2014 – UMANJENJE DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO ZA IZNOSE DOSUĐENE NA IME UVEĆANE ZARADE PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA (ČL. 108. I 118. ZAKONA O RADU) 09.06.2016. Ustavni sud
UTICAJ NAKNADE PRIMLJENE PO OSNOVU KOLEKTIVNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH NA POTRAŽIVNJE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 200. ZOO) 06.06.2016. Apelacioni sud
SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA KORIŠĆENJEM BLANKO POTPISA ZAPOSLENOG (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 02.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
RADNJE KOJE DOVODE DO NARUŠAVANJA PROFESIONALNOG INTEGRITETA ZAPOSLENOG (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 30.05.2016. Apelacioni sud
PROPUŠTANJE POSLODAVCA DA DOSTAVI OBRAČUN ZARADE (ČL. 121., 122. I 273. ZAKONA O RADU) 30.05.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE POVREDE ČASTI I UGLEDA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 30.05.2016. Apelacioni sud
PRAVO ČOVEKA NA ZAŠTITU OD NAPADA NA SVOJU ČAST I UGLED (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200 ZOO) 30.05.2016. Apelacioni sud
UGOVOR O RADU DIREKTORA KOD JEDNOČLANOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA (ČL. 30. I 48. ZAKONA O RADU I ČL. 326. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 26.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREKOVREMENI RAD I PRERASPODELA RADNOG VREMENA KAO RAZLIČITI RADNOPRAVNI INSTITUTI (ČL. 53., 57-61. I 108. ZAKONA O RADU) 26.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RELEVANTAN PERIOD ZA UPLATU DOPRINOSA U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 105. I 186. ZAKONA O RADU) 23.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI (ČL. 37. I 37A ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 20.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVLJENOST PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE POJEDINAČNIH VREDNOSTI TROŠKOVA UGOVOROM (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 18.05.2016. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE VREDNOSTI NAKNADE ZA ISHRANU I REGRES SRAZMERNO KOEFICIJENTU RADNOG MESTA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 18.05.2016. Apelacioni sud
NEZAKONITOST OTKAZA PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA KADA JE AKT O RASPOREĐIVANJU PONIŠTEN (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 18.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZIVANJE STEČENOG RADNOG ISKUSTVA (ČL. 24. I 26. ZAKONA O RADU) 16.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE VIŠE ZANIMANJA U OKVIRU ODREĐENE VRSTE I STEPENA STRUČNE SPREME (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 16.05.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA KOJI ZAVISI OD PRAVNOG DEJSTVA I ZAKONITOSTI UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 30., 37. I 197. ZAKONA O RADU) 12.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZNOSI NA OSNOVU KOJIH SE RAČUNA NAKNADA IZGUBLJENE ZARADE KAO POSLEDICE NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 154. ZOO) 12.05.2016. Apelacioni sud
PRIMOPREDAJA DUŽNOSTI DIREKTORA KAO FIKCIJA ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 12.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE PRIJAVE PROTIV ZAPOSLENOG ZA NEUČINJENE POVREDE RADNE OBAVEZE ILI DISCIPLINE KAO ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.05.2016. Apelacioni sud
BLANKETNO OROČAVANJE (ČL. 179. I 184. ZAKONA O RADU) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTAVLJANJE POTVRDE O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 103., 179. I 179A ZAKONA O RADU) 11.05.2016. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE ZA DUŠEVNE BOLOVE ZBOG UMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI U SLUČAJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 11.05.2016. Apelacioni sud
PONAŠANJE ODGOVORNIH LICA PREMA ZAPOSLENOM KOJE NIJE UOBIČAJENO, ADEKVATNO I PRIMERENO (ČL. 6. I 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.05.2016. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG MALE KONCENTRACIJE ALKOHOLA U KRVI ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKON O RADU) 28.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA PRESTANKA RADNOG ODNOSA U POSEBNOM AKTU (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 27.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREVOZ PUTNIKA U AUTOBUSU BEZ VOZNE KARTE KAO POVREDA RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MERA OD STRANE GRADA BEOGRADA KAO INVESTITORA (ČL. 7. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 25.04.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OPRAVDANJE ZA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD U SMENAMA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 21.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
KONTINUIRANI RAD U DVE SMENE KAO SMENSKI RAD (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 21.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
USLOVLJENOST NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA DOKAZIVANJEM (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 20.04.2016. Apelacioni sud
NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI KAO PRIHOD PO OSNOVU RADA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 65-67. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I  OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI) 20.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
POJAM PROJEKTA KAO OSNOVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 19.04.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENE NA ODREĐENO VREME PO POVRATKU SA PORODILJSKOG ODSUSTVA (ČL. 76. I 187. ZAKONA O RADU) 18.04.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA ISPLATE ZARADE PO OSNOVU UGOVORA SA POSLODAVCEM KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA (ČL. 16. I 104. ZAKONA O RADU) 15.04.2016. Apelacioni sud
OCENA POTREBE POSTOJANJA RADNOG MESTA I POVERAVANJE POSLOVA REFERENTNIM USTANOVAMA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 14.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
POŠTOVANJE ROKA ZA ODLUKU O PREDLOŽENOM ANEKSU (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 13.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA ISPLATE OTPREMNINE U SLUČAJU OBEZBEĐIVANJA MERE ZAPOŠLJAVANJA TEHNOLOŠKIH VIŠKOVA (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 13.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU USMENOM IZJAVOM POSLODAVCA (ČL. 179. I 185. ZAKONA O RADU) 11.04.2016. Apelacioni sud
ZAŠTITA ZAPOSLENE U DRUGOM STANJU I NAČIN PRODUŽENJA UGOVORA O RADU (ČL. 171. I 187. ZAKONA O RADU) 08.04.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UČEŠĆE U DOBITI KAO OBAVEZA POSLODAVCA (ČL. 14. ZAKONA O RADU) 08.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
NAČIN PRODUŽENJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENOJ U DRUGOM STANJU (ČL. 187. ZAKONA O RADU) 08.04.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVLJENOST OTKAZA PRAVNOSNAŽNOM OSUĐUJUĆOM PRESUDOM ZA POVREDU RADNE OBAVEZE KOJA JE UJEDNO I KRIVIČNO DELO (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTANAK OCENJIVANJA ZAPOSLENIH KROZ UTVRĐENE KRITERIJUME KADA JE UKINUTO RADNO MESTO (ČL. 153, 154, 155. I 179. ZAKONA O RADU) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU NASTALU SAMOVLASNIM PREDUZIMANJEM RADNJE OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 174. ZOO) 06.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEZAKONITOST OTKAZA NAKON ANTICIPIRANOG UPOZORENJA (ČL. 180. I 191. ZAKONA O RADU) 06.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OSLOBAĐANJE OD OPTUŽBE ZA KRIVIČNO DELO VLASNIKA POSLODAVCA (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 06.04.2016. Privredni apelacioni sud
OBEZBEĐIVANJE POSLOVA ZAPOSLENOM U OBRAZOVNOJ USTANOVI PREMA RADNOJ SPOSOBNOSTI (ČL. 2., 101. I 102. ZAKONA O RADU) 05.04.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEOPHODNOST UTVRĐIVANJA KRITERIJUMA I USLOVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA I PRETHODNO OBRAĆANJE POSLODAVCU KAO USLOV ZA POKRETANJE SPORA (ČL. 118. I 195. ZAKONA O RADU I ČL. 193 ZPP) 05.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE NAKNADE ŠTETE ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 04.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE KADA JE POTPISAN SPORAZUM KOJIM JE OKONČAN POSTUPAK POSREDOVANJA (ČL. 9. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 01.04.2016. Apelacioni sud
SPORAZUM KOJIM JE OKONČAN POSTUPAK POSREDOVANJA KAO DOKAZ MOBINGA (ČL. 19. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 01.04.2016. Apelacioni sud
HORIZONTALNI MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 01.04.2016. Apelacioni sud
PORESKA OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA KADA JE UGOVOR O RADU ZAKLJUČEN NA ODREĐENO VREME (ČL. 21V I 21D ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 01.04.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
TUŽBA ZBOG MOBINGA POSLE PRESTANKA RADNOG ODNOSA STRANAKA (ČL. 14. I 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 01.04.2016. Apelacioni sud
IZJAVA O ODRICANJU OD OTPREMNINE KAO IZJAVA O OTPUŠTANJU DUGA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
INSTITUT ZABRANE ZLOUPOTREBE PRAVA U RADNOM PRAVU (ČL. 13. ZOO I ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OPIS POVREDE RADNE OBAVEZE KAO OBAVEZNI  SADRŽAJ REŠENJA O OTKAZU (ČL. 179. I 185. ZAKONA O RADU) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE NAMERE OMALOVAŽAVANJA I POVREDE DOSTOJANSTVA RUKOVODILACA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
STUPANJE NA SNAGU PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153, 155. I 179. ZAKONA O RADU) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
UREĐIVANJE OSNOVNIH PRAVILA I PRAVA NA UČEŠĆE U DOBITI I REDOSLED RASPOREĐIVANJA DOBITI (ČL. 14. ZAKONA O RADU I ČL. 270. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 21.03.2016. Apelacioni sud
„SLOBODNO IZRAŽENA“ VOLJA U IZJAVI O OTKAZU PRILIKOM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 178. ZAKONA O RADU I ČL. 28. ZOO) 18.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
MERA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH KAO SAMOSTALNI RAZLOG ZA OTKAZ (ČL. 155. I 179. ZAKONA O RADU) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
KORIŠĆENJE NAMENSKOG PLAĆENOG ODSUSTVA SUPROTNO NAČINU ODREĐENOM OD STRANE POSLODAVCA (ČL. 77. I 179. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
SMANJENJE RADNE SPOSOBNOSTI KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVDANJE IZOSTANKA MEDICINSKOM DOKUMENTACIJOM BEZ POTVRDE O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEOPHODNOST DOKAZA POVREDE RADNIH OBAVEZA I RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ ZBOG NEISTINITIH PODATAKA U VEZI SA SLUŽBENIM PUTEM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OCENJIVANJE ZAPOSLENIH KOD UTVRĐIVANJA VIŠKA NA OSNOVU LIČNOG ZAPAŽANJA RUKOVODIOCA (ČL. 153, 155. I 179. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJA SUDA KOD ODLUKE O REINTEGRACIJI ZAPOSLENOG (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZDRAVSTVENA I RADNA SPOSOBNOST KAO KRITERIJUM ZA PROGLAŠENJE VIŠKOM I ZNAČAJ MIŠLJENJA MINISTARSTVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
UDARANJE ZAPOSLENOG KAO MOBING (ČL. 122. KZ I ČL. 6.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.03.2016. Apelacioni sud
STUPANJE NA RAD PO OSNOVU USMENOG DOGOVORA SA NEOVLAŠĆENIM LICEM (ČL. 30 I 32. ZAKONA O RADU) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PONUDA DRUGOG RADNOG MESTA KAO USLOV ZA PUNOVAŽNOST OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 179. I 180. ZAKONA O RADU) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA RADNE OBAVEZE ZBOG NEOBEZBEĐIVANJA USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OD STRANE POSLODAVCA (ČL. 16. I 179. ZAKONA O RADU) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEDOLAZAK ZAPOSLENIH U DRUGO MESTO RADA KAO KRIVICA POSLODAVCA (ČL. 171., 173. I 179. ZAKONA O RADU) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
BRISANJE RADNOG MESTA KAO OPRAVDAN RAZLOG ZA PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKIM VIŠKOM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ IZMENA ZAKONA NA TRAJANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 08.03.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MAKSIMALNI ROK ZA KOJI SE MOŽE ZAKLJUČITI VIŠE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME I NJEGOVA PRIMENA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 08.03.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNO VREME ZAPOSLENOG NA SLUŽBENOM PUTU (ČL. 50., 51., 53, 57. I 58. ZAKONA O RADU) 08.03.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU UTVRĐENU SOCIJALNIM PROGRAMOM (ČL. 1. I 104. ZAKONA O RADU) 03.03.2016. Apelacioni sud
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU NASTALU USLED POVREDE ZAPOSLENOG NA PUTU OD KUĆE DO MESTA RADA (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 154. I 174. ZOO) 03.03.2016. Apelacioni sud
URAČUNAVANJE ODSUSTVA PO OSNOVU MATERINSTVA U TRAJANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. I 187. ZAKONA O RADU) 03.03.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAD NA ODREĐENO VREME NAKON 24 MESECA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 03.03.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USKLAĐIVANJE ODREDABA O RADNOM VREMENU ZA POJEDINE KATEGORIJE ZAPOSLENIH U DELATNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA (ČL. 1. I 33. ZAKONA O RADU I ČL. 4. I 5. ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU  I TAHOGRAFIMA) 29.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAKNADA ŠTETE ZA NEKORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U TOKU MIROVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 68., 76. I 79. ZAKONA O RADU) 29.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POJAM ODGOVORNOG LICA U PRAVNOM LICU (ČL. 13. I 14. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 29.02.2016. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE I ISPLATA NAKNADE ŠTETE ZBOG MOBINGA (ČL. 9. I 30. ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 29.02.2016. Apelacioni sud
NEOBEZBEĐIVANJE OPREME ZA RAD I NEDAVANJE RADNIH ZADATAKA KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 29.02.2016. Apelacioni sud
USLOV ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE ZLOSTAVLJANJA (ČL. 13. I 14. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 29.02.2016. Apelacioni sud
ODGOVORNO LICE KAO LICE NA HIJERAHIJSKOJ LESTVICI POSLODAVCA (ČL. 13. I 14. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 29.02.2016. Apelacioni sud
UTICAJ ODGOVORNOSTI VLASNIKA NEPOKRETNOSTI NA KOJOJ SE OBAVLJA RAD NA ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU KOJU JE PRETRPEO ZAPOSLENI (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 26.02.2016. Apelacioni sud
MOGUĆNOST UČEŠĆA ZAPOSLENOG U DOBITI U POSTUPKU PRIVATIZACIJE (ČL. 14. ZAKONA O RADU I ČL. 398A ZAKONA O PREDUZEĆIMA) 24.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
UPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KAO OBAVEZA POSLODAVCA (ČL. 12, 104. I 105. ZAKONA O RADU I ČL. 51. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 23.02.2016. Viši sud
SAGLASNOST VOLJA I POTREBA POSLODAVCA KOD SPORAZUMA O PRODUŽETKU RADNOG VEKA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 12.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZRAŽAVANJE U NOVCU VISINE NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA KOJA JE OBEZBEĐENA NA DRUGI NAČIN (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 12.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PAUŠALNI NAVODI BEZ BLIŽEG OPISA I LAKA TELESNA POVREDA KAO OSNOV ZA MOBING (ČL. 6.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.02.2016. Apelacioni sud
UDARANJE ZAPOSLENOG I NANOŠENJE LAKE TELESNE POVREDE KAO ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 122. KZ I ČL. 6.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.02.2016. Apelacioni sud
POJAM UGLEDA I ODNOS SA NAMEROM I PONAVLJANJEM RADNJE MOBINGA (ČL. 6.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 11.02.2016. Apelacioni sud
OBJEKTIVNO I SUBJEKTIVNO UTVRĐIVANJE ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6.  ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.02.2016. Apelacioni sud
PRAVNO DEJSTVO ODREDBE O ZABRANI PREOBRAŽAJA RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU I ČL. 132. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVAJA I VASPITANJA) 10.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
UNOŠENJE PODATAKA, IZDAVANJE DUPLIKATA I NOVIH RADNIH KNJIŽICA NAKON 31.12.2015. GODINE (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 10.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE PRAVILNIKOM O RADU VEĆEG IZNOSA ODPREMNINE OD ONOG PROPISANOG ZAKONOM (ČL. 8. I 119. ZAKONA O RADU) 10.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UVEĆANA PLATA PREDSEDNIKU ODNOSNO POVERENIKU ORGANA SINDIKATA U ZDRAVSTVU (ČL. 211. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
DRUGAČIJE UREĐENJE VISINE I IZVORA SREDSTAVA UVEĆANE PLATE PREDSTAVNIKA SINDIKATA U ODNOSU NA ZAKON (ČL. 8. I 211. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
TRAJANJE PREKOVREMENOG RADA NEMEDICINSKIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA (ČL. 53. I 54. ZAKONA O RADU I ČL. 77. I 78. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
PROSEČNA DECEMBARSKA ZARADA KAO OSNOV ZA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE (ČL. 105. PKU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I ČL. 120. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
OBAVEZNOST ODREDBI PKU U ZAVISNOSTI OD SINDIKATA POTPISNIKA PKU (ČL. 246.,256. I 262. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
POJAM I USLOVI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA ISPLATE PROPISANOG POVOLJNIJEG IZNOSA OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU ZAPOSLENOG U ZDRAVSTVU (ČL. 8. I 119. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
UTICAJ BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA NA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 52. ZAKONA O PENZIJSKOM I INAVLIDSKOM OSIGURANJU I ČL. 105. POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
KUMULACIJA USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA UVEĆANU ZARADU SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA (ČL. 3. I 218. ZAKONA O RADU I ČL. 129. PKU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
ISPLATA POVOLJNIJEG IZNOSA OTPREMNINE ZAPOSLENOM U ZDRAVSTVU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
UTICAJ STAŽA SA UVEĆANIM TRAJANJEM NA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 52. ZAKONA O PENZIJSKOM I INAVLIDSKOM OSIGURANJU I ČL. 105. POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKLANE SAMOUPRAVE) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
POJAM SOPSTVENOG PREVOZA POSLODAVCA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIZNAVANJE BENEFICIRANOG STAŽA ZAPOSLENOM PRI OSTVARIVANJU PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 52. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I ČL. 120. ZAKONA O RADU) 08.02.2016. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
GODIŠNJI ODMOR NAKON MIROVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 05.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMENA STRUČNOG NALAZA O IZVRŠENOM ISPITIVANJU USLOVA RADA NA VIŠE POSLODAVCA KOJI DELE RADNI PROSTOR (ČL. 19. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 05.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UNOS NOVIH I PROMENA UNETIH PODATAKA U RADNE KNJIŽICE NAKON 1. JANUARA 2016. GODINE (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 05.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TRAJANJE RADA NA ODREĐENO VREME ZA UGOVORE ZAKLJUČENE PRE IZMENA ZAKONA O RADU (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 01.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SKRAĆENO RADNO VREME I PREKOVREMENI RAD (ČL. 52. I 53. ZAKONA O RADU) 01.02.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO SUPRUGE DA POTRAŽUJE ISPLATU OTPREMNINE KOJU OSTAVILAC ZA ŽIVOTA NIJE STEKAO (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 28.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PENZIONISANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA PENZIONISANJEM (ČL. 6. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I 175. ZAKONA O RADU) 28.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNA ZAŠTITA OD VREĐANJA LIČNOG DOSTOJANSTVA I UGLEDA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 28.01.2016. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE ZBOG PSIHIČKOG POREMEĆAJA USLED ONEMOGUĆAVANJA RADA I VERBALNIH PRETNJI (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU  ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 28.01.2016. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU OD STRANE PRETPOSTAVLJENIH (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 28.01.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA ISPLATE UČEŠĆA U DOBITI (ČL. 270. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ČL. 14. ZAKONA O RADU) 28.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
ISPLATA UVEĆANE ZARADE KOD SMENSKOG RADA AKO JE PROPISANA NIŽE OD ONE PROPISANE ZAKONOM (ČL. 62., 63. I 108. ZAKONA O RADU) 22.01.2016. Apelacioni sud
PRAVO NA OTPREMNINU ZBOG ODLASKA U PENZIJU LICA KOJE JE KORISNIK PRIVREMENE NAKNADE ZAPOSLENIH SA PODRUČJA KIM (ČL. 66. I 67. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I ČL. 119. ZAKONA O RADU) 22.01.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA ZAPOSLENIH KATOLIČKE VEROISPOVESTI U DANE VERSKIH PRAZNIKA (ČL. 2. I 4. ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI I ČL. 108. I 114. ZAKONA O RADU) 21.01.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PERIOD OSIGURANJA OSTVAREN PO OSNOVU OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI (ČL. 5. I 120. ZAKONA O RADU) 21.01.2016. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA PRE DONOŠENJA ODLUKE O ISPLATI DOBITI (ČL. 14., 18. I 20. ZAKONA O RADU) 15.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
TRAJANJE MANDATA DIREKTORA I RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 15.01.2016. Apelacioni sud
RADNO PRAVNI STATUS DIREKTORA POSLE ISTEKA MANDATA (ČL. 32., 37. I 48. ZAKONA O RADU) 15.01.2016. Apelacioni sud
KONVERZIJA RADNOG ODNOSA DIREKTORA NAKON ISTEKA MANDATA (ČL. 32., 37. I 48. ZAKONA O RADU) 15.01.2016. Apelacioni sud
VRAĆANJE NA RANIJE POSLOVE NAKON ISTEKA MANDATA DIREKTORA (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 15.01.2016. Apelacioni sud
SOCIJALNI KRITERIJUM KOD ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 13.01.2016. Apelacioni sud
NEISPUNJAVANJE USLOVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA DRUGIM RADNIM MESTIMA KAO KRITERIJUM ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 13.01.2016. Apelacioni sud
NEOPHODNO OBRAZOVANJE LICA ZA POSLOVE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU (ČL. 37A ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 12.01.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODSUSTVO PRAVNOG OSNOVA ZA IZDAVANJE DUPLIKATA I UPIS PODATAKA U RADNU KNJIŽICU NAKON 31. DECEMBRA 2015. GODINE (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 06.01.2016. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA OTPREMNINU ZA VREME PROVEDENO U RADNOM ODNOSU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 24.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
ISKAZIVANJE NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH RADI UNAPREĐENJA I ZAŠTITE RADNIH, EKONOMSKIH I SOCIJALNIH INTERESA KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
KORELACIJA PROSTORA I RADNIH PROCESA PRILIKOM PROCENE RIZIKA (ČL. 4. I 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 23.12.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVORNOST ZA PRIMENU MERA BEZBEDNOSTI KOD ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 29. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 23.12.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA ZAPOSLENOG KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA I NEKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA ZA TEKUĆU I PRETHODNU GODINU (ČL. 68, 72. I 76. ZAKONA O RADU) 22.12.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVORNOST INVESTITORA U OBEZBEĐIVANJU PRIMENE PREVENTIVNIH MERA (ČL. 7. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 22.12.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DAVANJE NEPRIMERENIH ZADATAKA I NEMOGUĆIH ROKOVA BEZ PONAVLJANJA (ČL. 6. I 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 15.12.2015. Apelacioni sud
PONAVLJANJE RADNJI KAO BITAN USLOV ZA POSTOJANJE ZLOSTAVLJANJA (ČL. 6. I 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 15.12.2015. Apelacioni sud
RUČNO PRENOŠENJE TERETA I NJEGOVA KUMULATIVNA MASA (ČL. 9. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 15.12.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA ZA IZRADU PLANA NABAVKI I KVARTALNIH IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 51., 132. I 133. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 15.12.2015. Uprava za javne nabavke
RELEVANTNOST DATUMA DOSTAVLJANJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA PO OSNOVU RAZREŠENJA NA OSTVARIVANJE PRAVA NA VRAĆANJE NA RAD KOD PRETHODNOG POSLODAVCA (ČL. 79. I 179. ZAKONA O RADU) 14.12.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIŠLJENJE INTERRESORNE KOMISIJE PRILIKOM ODLUČIVANJA O PRAVU NA NAKNADU ZARADE ZA VREME ODSUSTVA S RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA (ČL. 96. ZAKONA O RADU I ČL. 10. I 26. ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM) 07.12.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POVREDA ZABRANE PUŠENJA KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTAVLJANJE REŠENJA O GODIŠNJEM ODMORU (ČL. 68., 75. I 76. ZAKONA O RADU) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
POJAM GODINA RADA PROVEDENIH U RADNOM ODNOSU U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE (ČL. 120. ZAKONA O RADU I ČL. 13. ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI) 30.11.2015. Komisija za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji
OBAVEZA DONOŠENJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA KOD OTKAZA OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 30.11.2015. Apelacioni sud
PROPUST POSLODAVCA DA ZATRAŽI MIŠLJENJE SINDIKATA PRE OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 16. I 181. ZAKONA O RADU) 26.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
POGREŠNO NAVOĐENJE OSNOVA DONOŠENJA UPOZORENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 26.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
PODNOŠENJE FALSIFIKOVANIH DOKUMENATA PRILIKOM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 15. I 179. ZAKONA O RADU) 26.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPANJE I ZNAČAJ ZAKLJUČKA STEČAJNOG SUDIJE KOD OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH PRED FONDOM SOLIDARNOSTI (ČL. 124., 125. I 139. ZAKONA O RADU I ČL. 114. I 116. ZAKONA O STEČAJU) 26.11.2015. Privredni apelacioni sud
KONKRETNI RAZLOZI ZA PONUDU ANEKSA (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 25.11.2015. Apelacioni sud
RAZLOZI ZA PONUĐENI ANEKS KAO NUŽAN USLOV ZA ZAKONITOST PONUDE (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 25.11.2015. Apelacioni sud
URAČUNAVANJE VREMENA PROVEDENOG NA SLUŽBENOM PUTU U RADNO VREME (ČL. 50. ZAKONA O RADU) 23.11.2015. Ministarstvo – pravda i državna uprava
ANGAŽOVANJE NA OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA ZA RADNA MESTA S POVEĆANIM RIZIKOM (ČL. 38. I 197. ZAKONA O RADU) 19.11.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA IZRICANJE MERE UDALJENJA SA RADA (ČL. 165. I 170. ZAKONA O RADU) 18.11.2015. Apelacioni sud
OBRAČUN UKUPNE ZARADE ZAPOSLENOG ZA PREKOVREMENI RAD (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 17.11.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEOPHODNOST KONTINUITETA U RADNOM ODNOSU U BILO KOM ORGANU POKRAJINSKE AUTONOMIJE I ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 16.11.2015. Ministarstvo – pravda i državna uprava
POJAM PREKIDA DO 30 DANA I PRODUŽENJE ANEKSOM UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. I 171. ZAKONA O RADU) 16.11.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOMENAT POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA PRE I POSLE IZMENA ZAKONA O RADU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 13.11.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PORESKI DUŽNIK ZA IZGRADNJU OGRADA, PARKINGA I IZRADU BARIJERA NA PARKING MESTIMA (ČL. 10. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 10.11.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OVLAŠĆENJE VLASNIKA KAPITALA DA ODLUČUJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA IZ RADNIH ODNOSA (ČL. 192. ZAKONA O RADU I ČL. 32. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 10.11.2015. Apelacioni sud
DISKRIMINACIJA I ZLOSTAVLJANJE PRILIKOM ODREĐIVANJA RADNIH ZADATAKA LICU SA INVALIDITETOM (ČL. 3. ZAKONA O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ČL. 6. I 26. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE I ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 09.11.2015. Apelacioni sud
ZASTARELOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 22. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 09.11.2015. Apelacioni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA DIREKTORA ZA VREME MIROVANJA RADNOG ODNOSA ZBOG IZBORA NA FUNKCIJU (ČL. 48. I 79. ZAKONA O RADU) 06.11.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-5976/2013 – EFIKASNO POSTUPANJE SUDOVA NAKON DONOŠENJE PRVOSTEPENA PRESUDE (ČL. 10. I 435. ZPP I ČL. 195. ZAKONA O RADU) 05.11.2015. Ustavni sud
AKCESORNOST PRAVA NA REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 04.11.2015. Apelacioni sud
DIREKTOR ŠKOLE KOJI JE PRIMIO SEBE U RADNI ODNOS (ČL. 103. ZOO, ČL. 30. ZAKONA O RADU I ČL. 62. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 04.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
OPRAVDANI RAZLOG ZA ODBIJANJE POTPISIVANJA PONUĐENOG ANEKSA (ČL. 171.,179. I 191. ZAKONA O RADU) 30.10.2015. Apelacioni sud
DEJSTVO IZJAVE O ODRICANJU OD OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 28.10.2015. Apelacioni sud
NEOBJEKTIVNA OCENA REZULTATA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 28.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSTOJANJE UPRAŽNJENOG RADNOG MESTA U MOMENTU DONOŠENJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM KOJI JE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM (ČL. 155. I 179. ZAKONA O RADU) 28.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRETNJE OTKAZOM U SLUČAJU NEODGOVORNOG PONAŠANJA ZAPOSLENOG KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 28.10.2015. Apelacioni sud
RAZGRANIČENJE OBJEKTIVNIH OD SUBJEKTIVNIH OKOLNOSTI RADI OCENE ZAKONITOSTI OTKAZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 28.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
FIKCIJA ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 27.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
NASILNIČKO PONAŠANJE PREMA VLASNIKU PREDUZEĆA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE SUKCESIVNOG ZAKLJUČIVANJA UGOVORA NA ODREĐENO VREME U TRAJANJU DUŽEM OD ZAKONOM DOZVOLJENOG (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 22.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA OBAVEZE NAPLATE I IZDAVANJA AUTOBUSKIH KARATA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME PRE ISTEKA ROKA USLED IZOSTANKA POTREBE ZA DALJIM RADNIM ANGAŽOVANJEM (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 22.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
RELEVANTAN DATUM SAZNANJA ZA POVREDU PRAVA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 21.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
UPOZORENJE KAO MERA OPOMENE (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 21.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
VEZANOST VREMENSKOG OGRANIČENJA UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA ZA KONKRETAN POSAO I MOGUĆNOST PREOBRAŽAJA U RADNI ODNOS (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 21.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RELEVANTNOST PROCENE OTPUŠTANJA U NAREDNOM PERIODU KOD OBAVEZE DONOŠENJA PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153. ZAKONA O RADU) 21.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KONZUMIRANJE ALKOHOLA U PROSTORIJAMA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 21.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZNAČAJ MIŠLJENJA VEŠTAKA U POGLEDU POREMEĆAJA PSIHIČKE RAVNOTEŽE ZAPOSLENOG (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 19.10.2015. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON PORODILJSKOG ODSUSTVA (ČL. 68. I 73. ZAKONA O RADU) 19.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAHTEVANJE POSLODAVACA OD ZAPOSLENOG ODREĐENE POLITIČKE AKTIVNOSTI KAO MOBING (ČL. 172. ZOO I ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 19.10.2015. Apelacioni sud
OPOREZIVANJE I UPLATA DOPRINOSA NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 162. ZAKONA O RADU) 14.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KOD DRUGOG POSLODAVCA ZA VREME NEPLAĆENOG ODSUSTVA I MIROVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 78, 79. I 100. ZAKONA O RADU) 14.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE SLUŽBENOG PEČATA BEZ ZNANJA RUKOVODIOCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPANJE ZAPOSLENOG SUPROTNO OPISU NJEGOVOG RADNOG MESTA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
KARAKTERISTIKA POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMNIH I POVREMENIH POSLOVA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 08.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POTRAŽIVANJE OTPREMNINE PO OSNOVU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 08.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPAK DONOŠENJA I IZMENE AKTA O PROCENI RIZIKA (ČL. 4. I 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 06.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POVOLJNIJI OBRAČUN UVEĆANE ZARADE PO OSNOVU MINULOG RADA (ČL. 8. I 108. ZAKONA O RADU) 06.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐENOST MERILA ZA KVALIFIKACIJU NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA PRINCIPA „ZABRANE ZLOUPOTREBE PRAVA“ U POSTUPKU DAVANJA OTKAZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVILO O PONOVNOM ZAPOŠLJAVANJU ZAPOSLENOG PROGLAŠENOG TEHNOLOŠKIM VIŠKOM KAO IZUZETAK (ČL. 182. ZAKONA O RADU) 01.10.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
INGERENCIJE SUDA U POGLEDU ZAKONITOSTI I SVRSISHODNOSTI OPŠTEG AKTA POSLODAVCA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 01.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA OTKAZ PO OSNOVU NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE POSTOJANJA STVARNIH UZROKA PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH (ČL. 155. I 179. ZAKONA O RADU) 01.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREKORAČENJE DATIH OVLAŠĆENJA I KRŠENJE PROCEDURE I INSTRUKCIJA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
PROPUST POSLODAVCA DA NAVEDE ČINJENIČNI OPIS POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 30.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTACI U PROCEDURI ISPITIVANJA ALKOHOLISANOSTI ZAPOSLENOG KOJI REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ČINE NEZAKONITIM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUČUJUĆE ČINJENICE OD UTICAJA NA ZAKONITOST OTKAZA ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
KORIŠĆENJE NEDELJNOG ODMORA KOD DVONEDELJNOG ANGAŽOVANJA (ČL. 55. I 67. ZAKONA O RADU) 29.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAČUNANJE I EVIDENTIRANJE RADNOG VREMENA ZAPOSLENOG NA SLUŽBENOM PUTU (ČL. 50., 51., 53. I 57. ZAKONA O RADU) 29.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE ZAHTEVA ZA POSREDOVANJE OD STRANE POSLODAVCA I SUDSKA ZAŠTITA(ČL. 13., 15., 16., 19., 20. I 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 28.09.2015. Apelacioni sud
POGREŠNO OZNAČAVANJE PODATAKA O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKIM VIŠKOM ZAPOSLENOG NA ODSUSTVU ZBOG POSEBNE NEGE DETETA (ČL. 157, 183. I 187. ZAKONA O RADU) 23.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ MATERIJALNO PRAVNOG KARAKTERA ROKA NA NJEGOVO RAČUNANJE (ČL. 122. ZAKONA O RADU) 23.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ŠTETA KAO POSLEDICA RUKOVANJA OPASNOM STVARI BEZ KORIŠĆENJA ZAŠTITNE OPREME (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 174. ZOO) 23.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
POTPISIVANJE SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U ZABLUDI O BITNOM SVOJSTVU PREDMETA SPORAZUMA (ČL. 177. ZAKONA O RADU I ČL. 61. ZOO) 23.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OMETANJE OSTALIH ZAPOSLENIH U PROCESU RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA USKLAĐIVANJE POSTOJEĆIH UGOVORA O RADU SA ODREDBAMA VAŽEĆEG ZAKONA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 21.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE ALTERNATIVNIH STEPENA STRUČNE SPREME U PRAVILNIKU O SISTEMATIZACIJI (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 21.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NETO ZARADA KAO OSNOVICA ZA OBRAČUN OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 18.09.2015. Apelacioni sud
ODNOS ZAHTEVA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG I PRAVA NA FIZIČKI I PSIHIČKI INTEGRITET (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 18.09.2015. Apelacioni sud
ROK ZASTARELOSTI OTKAZA UGOVORA O RADU U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE NEČINJENJEM (184. ZAKONA O RADU) 18.09.2015. Apelacioni sud
JMBG KAO OBAVEZNI ELEMENT UGOVORA O RADU I UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 33. I 197. ZAKONA O RADU) 18.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USKRAĆIVANJE ISPLATE NAGRADE ZBOG NAČINA OSTVARIVANJA PRAVA NA ISPLATU OTPREMNINE (ČL. 4. I 8. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE I ČL.  18. ZAKONA O RADU) 17.09.2015. Apelacioni sud
ISKLJUČIVANJE PRAVA NA UČEŠĆE U DOBITI POSLODAVCA (ČL. 14. I 18. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
PROTIVPRAVNO UNOŠENJE ALKOHOLA U KRUG PREDUZEĆA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE POSLODAVCA DA VRŠI KONTROLU ZDRAVLJA ZAPOSLENOG VAN MESTA RADA (ČL. 103. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
TRENUTAK PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZASNOVANOG RADI ZAMENE PRIVREMENO ODSUTNOG ZAPOSLENOG (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
FORMA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOPHODNOST UTVRĐIVANJA NAČINA POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTANAK NEOPRAVDANOG PRAVLJENJA RAZLIKE KAO KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE MOBINGA (ČL. 18. I 19. ZAKONA O RADU I ČL. 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST KONVERZIJE SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA U OTKAZ OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 177. I 178. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
PAUŠALNO ODREĐENA SADRŽINA UPOZORENJA NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA ISPLATE OTPREMNINE U SLUČAJU SPROVOĐENJA MERE ZAPOŠLJAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 155. I 158. ZAKONA O RADU) 15.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OPOREZIVANJE NAKNADE TROŠKOVA PO OSNOVU ZAKUPA STANA DIREKTORU ANGAŽOVANOM PO UGOVORU O DOPUNSKOM RADU, ZAPOSLENOM KOD DRUGOG POSLODAVCA(ČL. 85. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 14.09.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSLEDICE ZAKLJUČENJA UGOVORA O RADU KOJI NE SADRŽI PERIOD ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 31. ZAKONA O RADU) 10.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE SUDA DA CENI ODLUKU POSLODAVCA O OCENJIVANJU ZAPOSLENIH PRILIKOM UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE ZAKLJUČEN (ČL. 132. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 10.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
POZITVINI I NEGATIVNI USLOV ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA NAVRŠENJEM 65 GODINA ŽIVOTA I NAJMANJE 15 GODINA STAŽA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 10.09.2015. Apelacioni sud
DEJSTVO SPORAZUMA O PRODUŽETKU RADNOG ODNOSA DO RASKIDA (ČL. 175. ZAKONA O RADU I ČL. 126. ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI) 10.09.2015. Apelacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA OTKAZ USLED UKIDANJA RADNOG MESTA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA PRAVNE FIKCIJE POSTOJANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
UVEĆANJE ZARADE PO OSNOVU RADA U SMENAMA (ČL. 8. I 108. ZAKONA O RADU) 09.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ POGREŠNE PRAVNE KVALIFIKACIJE NA PRAVILNOST ODLUKE O OTKAZU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OPREMA ZA RAD KOJA PODLEŽE PREVENTIVNIM I PERIODIČNIM PREGLEDIMA I ISPITIVANJIMA (ČL. 15. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 01.09.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVLJANJE RAZLIČITIH POSLOVA A NE ONOG NA KOJI JE ZAPOSLENI RASPOREĐEN (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 28.08.2015. Apelacioni sud
MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME NAKON 24 MESECA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 24.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAČUNANJE I EVIDENTIRANJE RADNOG VREMENA ZAPOSLENOG ZA VREME SLUŽBENOG PUTA (ČL. 50, 51, 53. I 57. ZAKONA O RADU) 21.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNOPRAVNI STATUS ZAPOSLENOG KOJI JE UPUĆEN NA RAD U DRUGU ŠKOLU (ČL. 174. ZAKONA O RADU I ČL. 37. PKU ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA) 21.08.2015. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA OCA DETETA CENE SE U ODNOSU NA MAJKU DETETA (ČL. 94 I 94a ZAKONA O RADU) 18.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SOLIDARNA POMOĆ DECI POGINULOG ZAPOSLENOG (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 18.08.2015. Ministarstvo – pravda i državna uprava
DOKAZI KOJE PODNOSI OTAC DETETA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA (ČL. 94. I 94a ZAKONA O RADU) 18.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR NAKON VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD REŠENJEM INSPEKTORA RADA (ČL. 68, 69, 72. I 76. ZAKONA O RADU) 17.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PLAĆENO ODSUSTVO U DUŽEM TRAJANJU OD DVA UZASTOPNA DANA KOD DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI (ČL. 77. ZAKONA O RADU) 17.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IRELEVANTNOST PROMENE ORGANIZACIONOG OBLIKA NA OBRAČUNAVANJE JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 17.08.2015. Ministarstvo – pravda i državna uprava
GODIŠNJI ODMOR KOD MIROVANJA RADNOG ODNOSA ZBOG IMENOVANJA NA FUNKCIJU (ČL. 69, 72, 76. I 79. ZAKONA O RADU) 14.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOLAZAK NA POSAO I IZVRŠAVANJE RADNIH ZADATAKA ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 68. I 75. ZAKONA O RADU) 08.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG KOJI ISPUNJAVA USLOVE ZA STAROSNU PENZIJU (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 04.08.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSTVARIVANJE NAKNADE PUTNIH TROŠKOVA SOPSTVENOG PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 31.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEOPHODNOST STRUČNE ANALIZE KOD SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA (ČL. 52. ZAKONA O RADU) 31.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME PRE I NAKON IZMENA ZAKONA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 30.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR NAKON PRESTANKA UGOVORA O RADU PO POVRATKU SA PORODILJSKOG ODSUSTVA (ČL. 76. I 187. ZAKONA O RADU) 29.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZNA DUŽINA PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 29.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAPOSLENI ANGAŽOVAN PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU (ČL. 5. I 202. ZAKONA O RADU) 29.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OPOREZIVANJE USLUGE PREVOZA DOBARA KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV OD SKLADIŠTA KUPCA U BEOGRADU DO ŽELEZNIČKOG TERMINALA U BEOGRADU, ODAKLE ĆE SE IZVRŠITI USLUGA PREVOZA KOJA JE U NEPOSREDNOJ VEZI SA IZVOZOM DOBARA (ČL. 24. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 28.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
USKRAĆIVANJE ZAKONSKIH PRAVA AKTIMA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PROTEK ROKA ZA DONOŠENJE REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 24.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOPRAVDAN MANJAK GORIVA U REZERVOARU SLUŽBENOG VOZILA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA PRAVA NA ODBRANU OD OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 24.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE DUŽINE GODIŠNJEG ODMORA U KALENDARSKOJ GODINI U KOJOJ JE ZAPOSLENI ZASNOVAO RADNI ODNOS (ČL. 69. I 72. ZAKONA O RADU) 22.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
BORAVAK U PROSTORIJAMA POSLODAVCA KOJE SE NE SMATRAJU RADNIM MESTOM ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 21.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU ZARADE ZAPOSLENIH U AMBASADI PORTUGALIJE TOKOM KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 114. ZAKONA O RADU I ČL. 100A ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 15. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 20.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NEDOSTAVLJANJE POTVRDE LEKARA O PERIODU OČEKIVANOG ODSUSTVA SA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA OPŠTEG AKTA NA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA DONETA PRE NJEGOVOG STUPANJA NA SNAGU (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
POGREŠNO UTVRĐENA VISINA OTPREMNINE KAO RAZLOG ZA PONIŠTAJ REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 117. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE I NEZAKONITO RASPOLAGANJE SREDSTVIMA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA DONOŠENJA PROGRAMA REŠAVANJA TEHNOLOŠKOG VIŠKA PREM BROJU UKINUTIH RADNIH MESTA (ČL. 153. I 179. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPOVLAČENJE IZ PRODAJE ROBE SA ISTEKLIM ROKOM TRAJANJA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ ZBOG PREDUZIMANJA RADNJI U CILJU IZVRŠENJA NALOGA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
UPRAVLJANJE SLUŽBENIM VOZILOM U ALKOHOLISANOM STANJU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
DAN PRESTANKA RADNOG ODNOSA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG IZOSTANKA (ČL. 185. ZAKON O RADU) 15.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ZAKONSKO OGRANIČENJE OBAVLJANJA KONKRETNOG PRIVREMENOG I POVREMENOG POSLA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 15.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SAMOVOLJNO NAPUŠTANJE RADNOG MESTA DOK JE PROIZVODNJA JOŠ U TOKU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREOBRAŽAJ RADA PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U RADNI ODNOS (ČL. 201. ZAKONA O RADU) 09.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST PREOBRAŽAJA RADA PO OSNOVU UGOVORA O DELU U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 199. ZAKONA O RADU) 09.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
POKRETANJE POSTUPKA PROTIV KONAČNE ODLUKE POSLODAVCA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH U SVAKOM POJEDINAČNOM SLUČAJU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ ISTOG UGOVORA O RADU PO VIŠE RAZLIČITIH OSNOVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA OTPREMNINU ZAPOSLENOG KOME JE OBEZBEĐENA MERA ZAPOŠLJAVANJA KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 155, 158. I 171. ZAKONA O RADU) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE NESPROVOĐENJA MERE ZA ZAPOŠLJAVANJE KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 08.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU U CILJU ZLOSTAVLJANJA (ČL. 6. I 7. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 171. ZAKONA O RADU) 06.07.2015. Apelacioni sud
OBAVEZNI ELEMENTI TUŽBE U VEZI SA PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6. I 30. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 192. ZPP) 06.07.2015. Apelacioni sud
IZVRŠENJE ZLOSTAVLJANJA ONEMOGUĆAVANJEM ZAPOSLENOG DA RADI (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 06.07.2015. Apelacioni sud
OBAVEZA POSLODAVCA DA DOKAŽE DA NIJE BILO RADNJI ZLOSTAVLJANJA (ČL. 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 06.07.2015. Apelacioni sud
USLOVI ZA UTVRĐENJE ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 06.07.2015. Apelacioni sud
OBIM DOKAZIVANJA OD STRANE ZAPOSLENOG KOD UTVRĐENJA POSTOJANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 06.07.2015. Apelacioni sud
OBAVEZA POSLODAVCA DA SPREČI ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 4. I 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 06.07.2015. Apelacioni sud
ZLOSTAVLJANJE NA RADU IZVRŠENO RASPOREĐIVANJEM NA DRUGO RADNO MESTO (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I 171. ZAKONA O RADU) 06.07.2015. Apelacioni sud
OBAVEZA UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE I OBRAČUNAVANJA PDV ZA USLUGU OBEZBEĐIVANJA I FUNKCIONISANJA NAPLATE KARATA I UPRAVLJANJA VOZILIMA U GSP U BEOGRADU (ČL. 3, 5. I 17. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 03.07.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PROTIVPRAVNO PRISVAJANJE I PRODAJA PREDMETA U VLASNIŠTVU POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
POTPISIVANJE SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U STANJU SMANJENE URAČUNLJIVOSTI (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 03.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
ISKLJUČIVANJE PRAVA NA UČEŠĆE U DOBITI KAO AKT DISKRIMINACIJE (ČL. 14. ZAKONA O RADU) 03.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PARAMETRI ZA UTVRĐIVANJE CENE RADA ZA NAJJEDNOSTAVNIJI RAD (ČL. 107. I 112. ZAKONA O RADU) 02.07.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-1145/2013 – OBAVEZA POSLODAVCA NA ISPLATU RAZLIKE DO PUNE ZARADE (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 02.07.2015. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-1479/2013 – PRAVO NA ISPLATU NEISPLAĆENOG DELA OTPREMNINE NAKON ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PONIŠTAJ REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA KOJIM JE UTVRĐENA NJENA VISINA (ČL. 158. I 195. ZAKONA O RADU) 02.07.2015. Ustavni sud
MOMENAT NASTUPANJA OTKAZNOG RAZLOGA USLED NEIZJAŠNJAVANJA O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 02.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
NIŽI IZNOS OSNOVNE ZARADE OBRAČUNATE PO SATU (ČL. 107. I 111. ZAKONA O RADU) 02.07.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA OTPREMNINE NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA USLED TEHNIČKE GREŠKE PRILIKOM ISPLATE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 01.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBOSTRANI OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 178. I 179. ZAKONA O RADU) 01.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
TOČENJE I KORIŠĆENJE GORIVA U SLUŽBENE SVRHE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
TRAJANJE UGOVORA NA ODREĐENO VREME U SLUČAJU “ZAMENA ZAMENE“ (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 29.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA RADOM SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA (ČL. 179. I 188. ZAKONA O RADU) 24.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA 2014. GODINU I ROK ZA OBRADU TAKO PODNETE PRIJAVE (ČL. 63. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I ČL. 120. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 24.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
BLAGOVREMENOST ZAHTEVA ZA ISPLATU OTPREMNINE KOD MIROVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 79. I 119. ZAKONA O RADU) 23.06.2015. Apelacioni sud
ZAKONSKI ROK ZA VRAĆANJE NA RAD U SLUČAJU MIROVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 23.06.2015. Apelacioni sud
PRESTANAK JAVNE FUNKCIJE, AKTIVIRANJE RADNOG ODNOSA I OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU (ČL. 79. I 119. ZAKONA O RADU) 23.06.2015. Apelacioni sud
OBAVEZA OBEZBEĐIVANJA POSLOVA ZAPOSLENOM SA ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA (ČL. 81, 101. I 102. ZAKONA O RADU) 22.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPUNJENOST USLOVA ZA MIROVANJE RADNOG ODNOSA  LICA IMENOVANOG ZA V.D. DIREKTORA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 22.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN MINULOG RADA SUDIJE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 19.06.2015. Apelacioni sud
MOGUĆNOST PRENOŠENJA GODIŠNJEG ODMORA STEČENOG KOD PRETHODNOG POSLODAVCA (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 19.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NADLEŽNOST ZA MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZBOG IMENOVANJA ZA SUDIJU (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 18.06.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SADRŽINA REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA KOJE SE DOSTAVLJA U ELEKTRONSKOJ FORMI (ČL. 75. ZAKONA O RADU) 18.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAPAD NA DIREKTORA POD DEJSTVOM ALKOHOLA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA POSLODAVCA DA DOKAŽE IZOSTANAK REZULTATA RADA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
DOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 441. ZPP) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
PROUZORKOVANJE ŠTETE POSLODAVCU NESAVESNIM I NEMARNIM RADOM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
DEJSTVO FORMALNE PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME NA PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTANAK VERODOSTOJNIH DOKAZA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE POSTOJANJA OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 17.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
EVIDENCIJA KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA U OKVIRU ŠESTODNEVNE RADNE NEDELJE (ČL. 70. I 75. ZAKONA O RADU) 16.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST ISPLATE NAKNADE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR NEZAVISNO OD OSNOVA PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 16.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA POJEDINAČNIM AKTOM KOD POSLODAVCA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 15.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IRELEVANTNOST VRSTE DRŽAVNOG ORGANA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 15.06.2015. Ministarstvo – pravda i državna uprava
PONUĐAČ KAO LICE KOJE JE UČESTVOVALO U RADU KOMISIJE ZA VERIFIKACIJU GLAVNOG PROJEKTA KAO DELA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (ČL. 23. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.06.2015. Upravni sud
PRIMENA FIKCIJE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA NA STRANOG DRŽAVLJANINA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Apelacioni sud
POSTUPANJE SUPROTNO PROPISANOJ PROCEDURI RADA I DUŽNOSTIMA INKASANTA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREPRAVLJANJE I NETAČNO ISPISIVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODGOVORNOST RAČUNOPOLAGAČA ZA PREVOZ PUTNIKA BEZ KARTE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST PREOBRAŽAJA POMOĆNIH POSLOVA U RADNI ODNOS (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ ZBOG KRAĐE SREDSTAVA KOJE POSLODAVAC KORISTI ZA OBAVLJANJE SVOJE DELATNOSTI (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZNOŠENJE PODATAKA O ZARADI RUKOVODIOCIMA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBRAČUN OTPREMNINE PREMA OSNOVICI UTVRĐENOJ OPŠTIM AKTOM (ČL. 158. I 159. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPOŠTOVANJE OBAVEZE IZDAVANJA FISKALNIH RAČUNA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODSUSTVO ELEMENATA ZA IDENTIFIKOVANJE POVREDE RADNE DUŽNOSTI (ČL. 101. I 105. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE PONUDE ZA RAD NA POSLOVIMA KOJI NE ODGOVARAJU RADNOJ SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG (ČL. 172. I 179. ZAKONA O RADU) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
URAČUNAVANJE TRAJANJA UGOVORA NA ODREĐENO VREME ZAKLJUČENOG PREMA ODREDBAMA RANIJE VAŽEĆEG ZAKONA U ROK UTVRĐEN VAŽEĆIM ZAKONOM (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 09.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSLEDICE ODBIJANJA PONUDE ZA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM KADA NEMA OBAVEZE DONOŠENJA PROGRAMA ZA REŠAVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 155. I 179. ZAKONA O RADU) 05.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KARAKTER I OBRAČUN NAKNADE ŠTETE ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 04.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TRENUTAK PO KOME SE CENI OBAVEZA DONOŠENJA PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 114. ZAKONA O RADU) 04.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI REŠENJA KOJE VIŠE NE EGZISTIRA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 04.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE ZA SUSPENDOVANJE DONETOG REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 75. I 192. ZAKONA O RADU) 04.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST KORISNIKA INVALIDSKE PENZIJE DA ZAKLJUČI UGOVOR O DELU (ČL. 199. ZAKONA O RADU) 04.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TERET DOKAZIVANJA PROTIVPRAVNOG OTUĐENJA GORIVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 04.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
DISKRIMINACIJA PRI IZBORU KANDIDATA PO RASPISANOM KONKURSU (ČL. 16. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE I ČL. 20. ZAKONA O RADU) 03.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEODAZIVANJE NA POZIV LEKARSKE KOMISIJE KAO ELEMENT ZA UTVRĐIVANJE ZLOUPOTREBE PRAVA NA ODSUSTVO ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 103. I 179. ZAKONA O RADU) 03.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA RAZLIKE UVEĆANE ZARADE PO OSNOVU SMENSKOG RADA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 03.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA IZDAVANJE IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU KOJA SE DOGODI U RADNOM PROSTORU KOJI DELE DVA POSLODAVCA (ČL. 19. I 29. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 03.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROPUST POSLODAVCA DA UKAŽE NA PRAVNE POSLEDICE ODBIJANJA PONUDE ZAKLJUČENJA ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 03.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTANAK ZAŠTITE SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA ZBOG PROTIVPRAVNOG POSTUPANJA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 03.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAŠTITA PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA OD OTKAZA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 03.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
TRETMAN TRAJANJA RADA NA ODREĐENO VREME PRE I POSLE IZMENA ZAKONA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 02.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POVREDA OBAVEZE ISPLATE PRIMANJA KOJA JE ZAPOSLENI OSTVARIO DO DANA PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 186. ZAKONA O RADU) 02.06.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOŠTOVANJE UTVRĐENIH PROCEDURA U TOKU PROCESA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 28.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
NASTAVAK RADA NA ISTOVRSNIM POSLOVIMA NAKON ISTEKA DOZVOLJENOG ROKA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 28.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNI ELEMENTI SPORAZUMA O PRODUŽETKU RADNOG VEKA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 28.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
FORMALNA ISPRAVNOST REŠENJA O OTKAZU POTPISANOG OD STRANE POTPREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 28.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ ZBOG NEZADOVOLJAVANJA KRITERIJUMA I STANDARDA POSLODAVCA ZA VREME PROBNOG RADA (ČL. 36. ZAKONA O RADU) 28.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
PROPUST POSLODAVCA DA UTVRDI BROJ SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA KOJI UŽIVAJU ZAŠTITU OD OTKAZA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 27.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
SPAVANJE NA RADNOM MESTU KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA ZA LICA KOJA OBAVLJAJU PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE (ČL. 197. I 198. ZAKONA O RADU I ČL. 11. ZAKONA O PENZIJSKO I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 27.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MERODAVNO PRAVO U POGLEDU USLOVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI (ČL. 24. I 26. ZAKONA O RADU) 26.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSEBNA ZAŠTITA TRUDNICA OD OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 187. ZAKONA O RADU) 25.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA RAZLIKE U ZARADI KOD PREMEŠTANJA ZAPOSLENOG NA MANJE PLAĆENE POSLOVE PREMA PREOSTALOJ RADNOJ SPOSOBNOSTI (ČL. 81.,101.,104. I 107. ZAKONA O RADU) 25.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKIM VIŠKOM ZAPOSLENOG SA ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 25.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN DUŽINE SRAZMERNOG GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 68, 69. i 72. ZAKONA O RADU) 25.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ KAO POSLEDICA UKIDANJA RADNOG MESTA ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 21.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRIJEM U RADNI ODNOS PREMA ODREDBAMA POSEBNOG ZAKONA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 20.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
TRENUTAK POČETKA ROKA ZA SUDSKU ZAŠTITU ZAPOSLENOG NA FAKTIČKOM RADU (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 20.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
DUŽNOST DONOŠENJA AKTA O PROCENI RIZIKA ZA SVA RADNA MESTA (ČL. 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 19.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ ISPRAVNOSTI OBRAČUNA OTPREMNINE NA PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 15.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ PRIJATELJSKIH ODNOSA NA MOGUĆNOST ODRICANJA OD NAKNADE ZARADE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 15.05.2015. Apelacioni sud
PROTIVPRAVNO USLOVLJAVANJE KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA PRETHODNIM PODNOŠENJEM ZAHTEVA ZA STAROSNU PENZIJU (ČL. 73. I 175. ZAKONA O RADU) 15.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
AKCESORNOST ZAHTEVA KOD NEZAKONITOG OTKAZA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 14.05.2015. Apelacioni sud
FIKCIJA ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA I BEZ ZAKLJUČENJA PISANOG UGOVORA O RADU (ČL. 18. ZAKONA O RADU) 14.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNA PRIRODA UGOVORA O UREĐENJU PRAVA I OBAVEZA PO OSNOVU SPECIJALIZACIJE (ČL. 49. ZAKONA O RADU) 13.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA UTVRĐIVANJA POVREDE RADNE OBAVEZE OPŠTIM AKTOM POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 13.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
KONKRETIZACIJA PONAŠANJA KOJE PREDSTAVLJA POVREDU RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 13.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ ZBOG UKIDANJA RADNOG MESTA BEZ PRETHODNE PONUDE PREMEŠTAJA NA ODGOVARAJUĆE POSLOVE NA KOJE JE PRIMLJENO NOVO LICE (ČL. 179. I 182. ZAKONA O RADU) 13.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
POJEDINAČNA POVREDA RADNE OBAVEZE KAO DOVOLJAN OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG IZOSTALE ZARADE I DRUGIH PRIMANJA KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA VOLJOM ZAPOSLENOG (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 11.05.2015. Apelacioni sud
ZAKONSKO OGRANIČENJE OBAVLJANJA KONKRETNOG PRIVREMENOG I POVREMENOG POSLA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 08.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBJEKTIVNOST I OPRAVDANOST RAZLOGA ZA PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 07.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
SVEST ZAPOSLENOG O NEPOŠTOVANJU RADNE DISCIPLINE (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 07.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOPRAVDANO UZASTOPNO IZOSTAJANJE SA RADA U TOKU JEDNE KALENDARSKE GODINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 07.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
VREME IZVRŠENJA POVREDE RADNE OBAVEZE KAO BITAN ELEMENT REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 07.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEPLAĆENO ODSUSTVO ZA RAD U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA (ČL. 78. ZAKONA O RADU) 07.05.2015. Upravni sud
DOSTAVLJANJE REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 07.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVLJENOST POČETKA ROKA ZA DAVANJE OTKAZA TRENUTKOM SAZNANJA ČINJENICA KOJE SU OSNOV ZA DAVANJE OTKAZA (ČL. 179. I 184. ZAKONA O RADU) 06.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO POSLODAVCA DA ZAHTEVA DOSTAVLJANJE ISPRAVA KOJE NISU OD NEPOSREDNOG ZNAČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA KOJE SE ZASNIVA RADNI ODNOS (ČL. 26. ZAKONA O RADU) 05.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 05.05.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OVLAŠĆENJE ZA PONIŠTENJE REŠENJA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOJE JE DONEO POSLODAVAC (ČL. 233. I 234. ZAKONA O RADU) 30.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
FORMA REGULISANJA PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH KOJI SU UPUĆENI NA RAD U INOSTRANSTVO (ČL. 2. I 3. ZAKONA O RADU) 29.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOKAZIVANJE ZAPOSLENOG DA JE POSTOJALO PONAVLJANJE RADNJI IZVRŠENJA(ČL. 6. ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 29.04.2015. Apelacioni sud
PRIMENA MERODAVNOG PRAVA NA POTRAŽIVANJE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 28.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREMEŠTAJ NA DRUGE POSLOVE SUPROTNO ZAKONSKIM ODREDBAMA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 27.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE DUŽEG OTKAZNOG ROKA OD ZAKONOM DOZVOLJENOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 24.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVLJAVANJE SPORAZUMNOG RASKIDA RADNOG ODNOSA ODRICANJEM OD PRAVA NA ISPLATU NEISPLAĆENIH ZARADA I NAKNADA ZARADE I DRUGIH PRIMANJA (ČL. 186. ZAKONA O RADU) 24.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSPORAVANJE ZAKONITOSTI ANEKSA KOJI IMA ELEMENTE ZLOSTAVLJANJA (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 23.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONOVNO ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME PO PROTEKU ZAKONOM DOZVOLJENOG ROKA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 23.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA NAKNADU ZARADE U DANE NERADNIH VERSKIH PRAZNIKA ZAVISNO OD VERSKE PRIPADNOSTI (ČL. 108. I 114. ZAKONA O RADU) 23.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SKRIVLJENI MANJAK LIČNOG ALATA IZ ZADUŽENJA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
BITNE ČINJENICE OD UTICAJA NA ZAKONITOST REŠENJA O OTKAZU (ČL. 179. I 184. ZAKONA O RADU) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
SVOJEVOLJNI DOLAZAK NA RAD U NERADNE DANE BEZ NALOGA I SAZNANJA RUKOVODIOCA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ISPLATA OTPREMNINE NAKON OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
VEZANOST SUDA ČINJENIČNIM OPISOM RADNJE ZAPOSLENOG A NE PRAVNOM KVALIFIKACIJOM OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG NEISPUNJAVANJA USLOVA ZA RAD NA DRUGOM RADNOM MESTU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI REALIZACIJE MERE ZAPOŠLJAVANJA KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
PONOVNI PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME PO DRUGOM PRAVNOM OSNOVU (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 21.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVLJENOST TRAJANJA UGOVORA NA ODREĐENO VREME ODREDBAMA ZAKONA VAŽEĆEG U VREME NJEGOVOG ZAKLJUČENJA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 21.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRODUŽETAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU TRUDNOĆE (ČL. 187. ZAKONA O RADU) 20.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 20.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAČUNANJE NEPLAĆENOG ODSUSTVA PRILIKOM UTVRĐIVANJA DUŽINE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 20.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DAVANJE KRVNE PLAZME KAO RAZLOG STICANJA PRAVA NA PLAĆENO ODSUSTVO (ČL. 77. ZAKONA O RADU) 20.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE DUŽINE RADNOG VREMENA ZA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM (ČL. 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ČL. 38. POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE) 17.04.2015. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
UTVRĐIVANJE DUŽINE RADNOG VREMENA SHODNO AKTU O PROCENI RIZIKA (ČL. 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ČL. 38. POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE) 17.04.2015. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
ODREĐIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR PREMA KALENDARSKOJ GODINI U KOJOJ JESTE ILI NIJE ZASNOVAN RADNI ODNOS (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 17.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SMERNICE ZA UTVRĐIVANJE DUŽINE RADNOG VREMENA ZA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM (ČL. 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ČL. 38. POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE) 17.04.2015. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON PRODUŽETKA RADNOG ODNOSA ZBOG TRUDNOĆE (ČL. 76. I 187. ZAKONA O RADU) 17.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA UGOVORA O RADU NA NEODREĐENO VREME SA STRANIM DRŽAVLJANINOM (ČL. 29. ZAKONA O RADU) 16.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSREDNA PRIMENA POVOLJNIJEG PRAVA UTVRĐENOG OPŠTIM AKTOM (ČL. 8. I 10. ZAKONA O RADU) 15.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZBOG OBAVLJANJA SINDIKALNE FUNKCIJE VIŠEG NIVOA ORGANIZOVANJA (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 15.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEIZVRŠAVANJE POSLOVA ZA KOJE ZAPOSLENI OBUČEN (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
SAMOVOLJNO NAPUŠTANJE RADNOG MESTA PRE ISTEKA RADNOG VREMENA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-6164/2012 – KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI KOJA JE POSTALA DRUŠTVENO SREDSTVO BEZ PRAVNOG OSNOVA (ČL. 226. (268.) ZAKONA O UDRUŽENOM RADU) 09.04.2015. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-7428/2013 – PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZAPOSLENIMA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA (ČL. 47. ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA I ČL. 147. ZAKONA O POLICIJI) 09.04.2015. Ustavni sud
SAMOVOLJNO ODBIJANJE IZVRŠENJA RADNOG ZADATKA NA NALOŽEN NAČIN I U OSTAVLJENOM ROKU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE VEĆEG IZNOSA OSNOVNE ZARADE UGOVOROM O RADU (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 08.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPRAVILNO POPUNJAVANJE NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBRAČUN PROSEČNE ZARADE PREMA POSLEDNJEM OBJAVLJENOM PODATKU REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA STATISTIKU ZA SVRHU UTVRĐIVANJA JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 08.04.2015. Komisija za tumačenje PKU za ustanove kulture
ISPLATA OSNOVNE ZARADE PREMA ELEMENTIMA UTVRĐENIM OPŠTIM AKTOM I UGOVOROM O RADU (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 08.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UMANJENJE ODNOSNO UVEĆANJE OSNOVNE ZARADE PREMA OSTVARENOM RADNOM UČINKU (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 07.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE OD ZAPOSLENOG ZBOG ISKORIŠĆENOG PUNOG GODIŠNJEG ODMORA U GODINI PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 07.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA DIREKTOROM (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 06.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MAKSIMALNO TRAJANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 03.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZARADE PO ZAVRŠETKU OBAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE I VRAĆANJA KOD PRETHODNOG POSLODAVCA (ČL.  73. I 88. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU  I ČL. 79. ZAKONA O RADU) 03.04.2015. Upravni sud
TRENUTAK NASTANKA OBAVEZE POSLODAVCA DA ZAPOSLENE OSIGURA OD POVREDA NA RADU, PROFESIONALNIH OBOLJENJA I OBOLJENJA U VEZI SA RADOM (ČL. 53. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 03.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NOVČANA NAKNADA ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR U CELINI (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 03.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSTUPAK DOSTAVLJANJA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA (ČL. 75. I 121. ZAKONA O RADU) 03.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOG KOJI NEMA MESEC DANA RADA U KALENDARSKOJ GODINI (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 03.04.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENOG KAO PREOVLAĐUJUĆI KRITERIJUM PRILIKOM UTVRĐIVANJA TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. I 183. ZAKONA O RADU) 01.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
RAD PO VREMENSKOM REDOSLEDU 12-24-12-48 KAO PRERASPODELA RADNOG VREMENA (ČL. 57,  62. I 108. ZAKONA O RADU) 01.04.2015. Apelacioni sud
SELEKTIVNA PRIMENA KRITERIJUMA ZA UTVRĐIVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU SA SAMIM SOBOM (ČL. 48. ZAKONA O RADU I ČL. 103. ZOO) 01.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
RAZLOZI I USLOVI UVOĐENJA SKRAĆENOG RADNOG VREMENA (ČL. 52. ZAKONA O RADU) 31.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZDAVANJE LICENCE ZA POSLOVE PREGLEDA I ISPITIVANJA GROMOBRANSKIH INSTALACIJA (ČL. 55. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 25.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAHTEV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA O OTKAZU ZBOG NEISPLAĆENE OTPREMNINE (ČL. 158. I 271. ZAKONA O RADU) 24.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE KRIVICE POSLODAVCA ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 23.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA ANALIZU U OVLAŠĆENU ZDRAVSTVENU USTANOVU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA OSPORAVANJE ZAKONITOSTI OBRAČUNA (ČL. 121. ZAKONA O RADU) 23.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA RASPISIVANJA OGLASA PRILIKOM ANGAŽOVANJA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 23.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
BENEFICIRANI RADNI STAŽ KAO OSNOVICA ZA OBRAČUN MINULOG RADA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 19.03.2015. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA ISPLATU ZARADE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 19.03.2015. Apelacioni sud
ANGAŽOVANJE PO OSNOVU UGOVORA O DELU ZA POSLOVE U DELATNOSTI POSLODAVCA (ČL. 199. ZAKONA O RADU) 17.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VREMENSKO OGRANIČENJE KONKRETNIH PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 17.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEISPLAĆENA NOVČANA POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 186. ZAKONA O RADU) 17.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
FORMA REGULISANJA RADNOPRAVNOG STATUSA DIREKTORA KOJI JE VEĆ ZAPOSLEN KOD POSLODAVCA (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 17.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPIS PODATAKA U RADNU KNJIŽICU PO OSNOVU SUDSKOG REŠENJA O PORAVNANJU (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 17.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA PUN GODIŠNJI ODMOR U GODINI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 15.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA REGRES SRAZMERAN ISKORIŠĆENOM DELU GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 15.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OPRAVDAN RAZLOG ZA IZMENU UGOVORA O RADU (ČL. 103. ZAKONA O RADU) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NAJNIŽI IZNOS OSNOVNE ZARADE OBRAČUNATE PO SATU (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 12.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA KOJI ODSUSTVUJE SA RADA (ČL. 214. ZAKONA O RADU) 12.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE DUŽEG PERIODA ZA ISPLATU OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 12.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREMEŠTAJ NAMEŠTENIKA U DRUGO MESTO RADA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU I ČL. 172. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA) 11.03.2015. Apelacioni sud
NAKNADA ZA GODIŠNJI ODMOR NEISKORIŠĆEN ZBOG PRIRODE POSLA (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 05.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNO ISKUSTVO KAO USLOV ZA RAD NA ODREĐENIM POSLOVIMA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 05.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE ZAHTEVANE STRUČNE SPREME OPŠTIM AKTOM (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 04.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN MINULOG RADA ZA PREUZETE ZAPOSLENE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 04.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽI PERIOD ZA OBRAČUN MINULOG RADA OD ZAKONOM UTVRĐENOG (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 04.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
BRUTO ZARADA KAO OSNOVICA ZA OBRAČUN OTPREMNINE (ČL. 158. I 159. ZAKONA O RADU) 04.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE U DELOVIMA SRAZMERNOG GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 72. I 73. ZAKONA O RADU) 02.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA DIREKTORA KOJI JE ZASNOVAO RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME (ČL. 79. ZAKONA O RADU I ČL. 33. ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA) 02.03.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST UTVRĐIVANJA ALTERNATIVNIH STEPENA STRUČNE SPREME (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 27.02.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME KAO OBAVEZNI ELEMENT UGOVORA O RADU (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 27.02.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3450/2012 – POSTOJANJE PRAVNOSNAŽNE ODLUKE O NEZAKONITOSTI OTKAZA I NEPOSTOJANJE PRAVNOSNAŽNE KRIVIČNE PRESUDE PROTIV SUDSKOG VEŠTAKA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 26. ZAKONA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA) 26.02.2015. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-6276/2012 – PRESTANAK VAŽENJA KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE SA PRESTANKOM RADNOG ODNOSA (ČL. 93. ZAKONA O RADU) 26.02.2015. Ustavni sud
OBAVEZA ZAPOSLENOG DA ŠTITI UGLED POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 25.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOPRAVDAN IZOSTANAK SA POSLA KAO POSLEDICA STRESNOG DOGAĐAJA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 12.02.2015. Apelacioni sud
POSTUPAK ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM KOJI PRETHODI OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 101. I 102. ZAKONA O RADU) 05.02.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEOPHODAN USLOV ZA ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG NEOPRAVDANOG IZOSTAJANJA SA POSLA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 05.02.2015. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE RADNOG ISKUSTVA KAO USLOVA ZA RAD NA ODREĐENIM POSLOVIMA (ČL. 24. I 26. ZAKONA O RADU) 03.02.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEMOGUĆNOST PREMEŠTAJA NA DRUGE ODGOVARAJUĆE POSLOVE PREMA ZDRAVSTVENOM STANJU ZAPOSLENOG (ČL. 81. ZAKONA O RADU) 02.02.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZNOST RASPISIVANJA KONKURSA ODNOSNO OGLASA RADI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 30.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEKORIŠĆENJE PRAVA NA ODMOR U TOKU DNEVNOG RADA I NAKNADA ŠTETE (ČL. 64. ZAKONA O RADU) 30.01.2015. Apelacioni sud
POČETAK TOKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 196. ZAKONA O RADU) 29.01.2015. Apelacioni sud
POSTOJANJE OSNOVA ZA UDALJENJE SA RADA U MOMENTU DONOŠENJA REŠENJA (ČL. 165. I 167. ZAKONA O RADU) 28.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAPOSLENOG KOME MIRUJU PRAVA I OBAVEZE (ČL. 37. I 79. ZAKONA O RADU) 21.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZBOG OBAVLJANJA FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 20.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
EVIDENTIRANJE TRAJANJA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME KADA NIJE MOGUĆE UNAPRED ODREDITI TRAJANJE UGOVORENIH POSLOVA (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 19.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST POSLODAVCA DA ISPLATI NOVČANU NAKNADU ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 19.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA SPORAZUMA IZMEĐU NOVOG I PRETHODNOG POSLODAVCA O NEISKORIŠĆENOM GODIŠNJEM ODMORU ZAPOSLENOG (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 19.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONOVNO UVOĐENJE PRERASPODELE RADNOG VREMENA U DRUGOJ POLOVINI KALENDARSKE GODINE (ČL. 57. ZAKONA O RADU) 19.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSTUPANJE POSLODAVCA U SKLADU S NALAZOM I MIŠLJENJEM NADLEŽNOG ZDRAVSTVENOG ORGANA (ČL. 81., 101. I 102. ZAKONA O RADU) 19.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POJAM POSLOVA IZ DELATNOSTI POSLODAVCA KOJI MOGU BITI PREDMET UGOVORA O DELU (ČL. 199. ZAKONA O RADU) 19.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UVOĐENJE PREKOVREMENOG RADA SUPROTNO ZAKONSKIM ODREDBAMA (ČL. 53. ZAKONA O RADU) 08.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA PREDSTAVNIKU SINDIKATA VIŠEG NIVOA ORGANIZOVANJA (ČL. 79. I 211. ZAKONA O RADU) 08.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SADRŽINA KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA (ČL. 265. ZAKONA O RADU) 08.01.2015. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODRICANJE OD PRAVA NA ISPLATU ZARADE IZ DOBITI (ČL. 14., 104. I 186. ZAKONA O RADU) 05.01.2015. Apelacioni sud
OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA KOD POSLODAVCA KOJI NIJE REGISTROVAN NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 2. ZAKONA O RADU) 30.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU SA STRANIM PRAVNIM LICEM KOJE NIJE REGISTROVANO NA TERITORIJI RS (ČL. 2. ZAKONA O RADU) 30.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TRENUTAK OD KOGA SE RAČUNA PROTEK ROKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA ( ČL. 71. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ČL. 195. ZAKONA O RADU) 26.12.2014. Viši sud
BLAGOVREMENOST TUŽBE ZA OSTVARIVANJE I ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA ( ČL. 71. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ČL. 195. ZAKONA O RADU) 26.12.2014. Viši sud
NEIZVRŠAVANJE RADNIH NALOGA U VREME ŠTRAJKA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 14. ZAKONA O ŠTRAJKU) 26.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
MERODAVNA PRIMENA PRAVA NA DEŽURSTVO U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA (ČL. 2. I 54. ZAKONA O RADU) 24.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MESTO RADA KAO OBAVEZNI ELEMENT UGOVORA O RADU (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 24.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ISPLATU NAKNADE TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 23.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-21/2012 – PRESTANAK RADNOG ODNOSA DIREKTORA ISTEKOM MANDATA I NEMOGUĆNOST PREOBRAŽAJA (ČL. 37. I 48. ZAKONA O RADU) 18.12.2014. Ustavni sud
MESTO ČUVANJA UGOVORA O RADU, ODNOSNO DRUGOG UGOVORA (ČL. 35. ZAKONA O RADU) 17.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MESTO ČUVANJA UGOVORA (ČL. 35. ZAKONA O RADU) 15.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREKLUZIJA I ZASTARELOST U RADNOM SPORU (ČL. 195. I 196. ZAKONA O RADU) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
DEJSTVO NORME O NEMOGUĆNOSTI PREOBRAŽAJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 132. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 37. ZAKONA O RADU) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
POKRETANJE KRIVIČNOG POSTUPKA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 165. I 179. ZAKONA O RADU) 03.12.2014. Apelacioni sud
PONOVNO ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME PO ISTEKU ZAKONSKOG ROKA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 01.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSTOJANJE UPRAŽNJENOG RADNOG MESTA KAO OSNOV ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 01.12.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
BLIŽE ODREĐENJE LIČNOG SVOJSTVA KAO PREDMETA DISKRIMINACIJE U ZAHTEVU (ČL. 18. ZAKONA O RADU) 28.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA ZARADE I SPREČENOST ZA RAD ZAPOSLENOG ZBOG PRILAGOĐAVANJA DETETA PRE USVOJENJA (ČL. 74. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ČL. 97. ZAKONA O RADU) 27.11.2014. Upravni sud
UTICAJ NAKNADNOG STICANJA USLOVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA REŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 64A ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 19.11.2014. Apelacioni sud
OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM KOD DVA POSLODAVCA (ČL. 41. ZAKONA O RADU I ČL. 40. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 17.11.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVI ANGAŽOVANJA LICA KOJA IMAJU POLOŽEN STRUČNI ISPIT PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O RADU) 17.11.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TRETMAN UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME ZAKLJUČENIH PRE STUPANJA NA SNAGU IZMENA ZAKONA O RADU (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 17.11.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA POSLODAVCA DA ISPLATI POVOLJNIJI IZNOS OTPREMNINE UTVRĐEN OPŠTIM AKTOM (ČL. 8. I 119. ZAKONA O RADU) 17.11.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEDOZVOLJEN PRIVREMEN PREMEŠTAJ U DRUGO MESTO RADA NA OSNOVU REŠENJA (ČL. 172a I 173. ZAKONA O RADU) 17.11.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 13.11.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UVEĆANJE ZARADE ZBOG SMENSKOG RADA ZA RAD U TURNUSU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 05.11.2014. Vrhovni kasacioni sud
SAGLASNOST POSLODAVCA KOD PROMENE VISINE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA USLED PROMENE MESTA STANOVANJA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 23.10.2014. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NASTAVAK RADA PO ISTEKU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 32. I 197. ZAKONA O RADU) 23.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAD KOD VIŠE POSLODAVACA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM (ČL. 40. I 41. ZAKONA O RADU) 22.10.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA OSPORAVANJE REŠENJA DRUGE SINDIKLANE OGRANIZACIJE KOD ISTOG POSLODAVCA (ČL. 218. I 219. ZAKONA O RADU I ČL. 11. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 20.10.2014. Upravni sud
NAČIN UTVRĐIVANJA BITNIH ČINJENICA I POTREBNOG BROJA ZAPOSLENIH KOD ISPITIVANJA USLOVA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA (ČL. 218. I 219. ZAKONA O RADU) 20.10.2014. Upravni sud
ZLOUPOTREBA PRAVA ZAKLJUČIVANJEM VIŠE SUKCESIVNIH UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME  (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 10.10.2014. Apelacioni sud
UČEŠĆE ZAPOSLENOG KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS U RASPODELI DOBITI (ČL. 14. ZAKONA O RADU) 02.10.2014. Apelacioni sud
ISPLATA NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR NASLEDNICIMA ZAPOSLENOG (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 30.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VEĆI PROCENAT I DUŽI PERIOD ZA OBRAČUN MINULOG RADA PREDVIĐEN KOLEKTIVNIM UGOVOROM (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 29.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TRETMAN SMENSKOG RADA ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 26.09.2014. Apelacioni sud
STATUS LICA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ILI USAVRŠAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O RADU) 26.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRODUŽETAK RADNOG ODNOSA DO ISTEKA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA (ČL. 68. I 187. ZAKONA O RADU) 26.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TROŠKOVI NEIZABRANIH SUDIJA ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA I TROŠKOVI NASTALI OBAVLJANJEM ADVOKATSKE DELATNOSTI (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 26.09.2014. Apelacioni sud
PRAVNA SNAGA KOLEKTIVNIH UGOVORA NAKON IZMENA ZAKONA O RADU (ČL. 284. ZAKONA O RADU) 25.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU POLICAJACA I OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA ZBOG TZV.“NEREDOVNOSTI“ (ČL. 5. ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA) 23.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
ISKLJUČIVA MESNA NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU ZA SPOROVE O INTELEKTUALNIM PRAVIMA (ČL. 25. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 5. ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA) 23.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA POVOLJNIJE VISINE OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJU (ČL. 8. I 119. ZAKONA O RADU) 23.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAD PO VREMENSKOM REDOSLEDU 12-24-12-48 KAO SMENSKI RAD (ČL. 57. I 62. ZAKONA O RADU) 23.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE NAKNADE ZARADE SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA IZNAD ZAKONSKOG MAKSIMALNOG IZNOSA (ČL. 8. I 214. ZAKONA O RADU) 19.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE ISPLATE OTPREMNINE ZA DUŽI, ODNOSNO VEĆ ISPLAĆENI PERIOD (ČL. 8. I 158. ZAKONA O RADU) 19.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN MINULOG RADA ZA UKUPNO VREME PROVEDENO U RADNOM ODNOSU (ČL. 8. I 108. ZAKONA O RADU) 19.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA ISPLATE NOVČANE NAKNADE ZA NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR NEZAVISNO OD OSNOVA PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 19.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA PUN IZNOS REGRESA ZA ISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 19.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE POVOLJNIJE OSNOVICE ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE (ČL. 8. I 114.-116. ZAKONA O RADU) 19.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREOBRAŽAJ RADA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA U RAD NA NEODREĐENO VREME (ČL. 32, 37. I 197. ZAKONA O RADU) 17.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
GUBITAK AKTIVNE LEGITIMACIJE ZA PONIŠTAJ ODLUKE O DODELI STANA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 17.09.2014. Apelacioni sud
ODBIJANJE PREUZIMANJA U SLUČAJU STATUSNE PROMENE POSLODAVCA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 17.09.2014. Apelacioni sud
KARAKTER UGOVORENE NAKNADE DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 08.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POTPUNO OSLOBAĐANJE PREDSTAVNIKA SINDIKATA OD OBAVLJANJA UGOVORENIH POSLOVA (ČL. 211. ZAKONA O RADU) 03.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN UVEĆANE ZARADE PO OSNOVU MINULOG RADA U SLUČAJU PREKIDA RADA KOD ISTOG POSLODAVCA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 03.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MAKSIMALAN IZNOS NAKNADE ZARADE SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA ZA VREME ODSUSTVA ZBOG OBAVLJANJA SINDIKALNE FUNKCIJE (ČL. 8. I 214. ZAKONA O RADU) 02.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST UTVRĐIVANJA VEĆEG PROCENTA ZA OBRAČUN MINULOG RADA KOLEKTIVNIM UGOVOROM (ČL. 8. I 108. ZAKONA O RADU) 02.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPUNJENOST USLOVA ZA OTKAZ ZAPOSLENOM KAO TEHNOLOŠKOM VIŠKU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.09.2014. Apelacioni sud
OTKAZ ZBOG NEZADOVOLJAVAJUĆE OCENE U TOKU PROBNOG RADA (ČL. 36. ZAKONA O RADU) 01.09.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA PREDSTAVNIKA SINDIKATA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 6. ZAKONA O RADU) 28.08.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISTOVETNOST OSNOVA OSIGURANJA ZA LICA KOJA OSTVARUJU NOVČANU NAKNADU I LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE NA OSNOVU UGOVORA O VOLONTERSKOM RADU (ČL. 17. I 28. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU) 27.08.2014. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
SVOJSTVO TITULARA PRAVA NA PENZIJU KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 175. I 179. ZAKONA O RADU) 27.08.2014. Apelacioni sud
ALTERNATIVNI STEPENI STRUČNE SPREME U PRAVILNIKU O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 22.08.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE ALTERNATIVNIH STEPENA STRUČNE SPREME/OBRAZOVANJA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 22.08.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST ALTERNATIVNOG UTVRĐIVANJA STEPENA STRUČNE SPREME (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 22.08.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVI  ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZAPOSLENIMA U INSTITUCIJAMA AP KIM DO 1999. GODINE (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 172. ZOO) 21.08.2014. Apelacioni sud
SUPSIDIJARNA PRIMENA ZAKONA O RADU NA PRAVNE POSLEDICE NEOPRAVDANOG UDALJENJA SA RADA (ČL. 2, 164. I 169. ZAKONA O RADU) 21.08.2014. Apelacioni sud
PRAVO POSLODAVCA NA REFUNDACIJU IZNOSA NAKNADE ZARADE ISPLAĆENE ZAPOSLENOM U SVOJSTVU SUDSKOG VEŠTAKA (ČL. 5. I 26. ZAKONA O SUDSKIM VEŠTACIMA I ČL. 114. ZAKONA O RADU) 20.08.2014. Apelacioni sud
ORGANIZACIJA RADA U SMENAMA KAO OSNOV ZA UVEĆANJE ZARADE (ČL. 63. I 108. ZAKONA O RADU) 20.08.2014. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON PRESTANKA FUNKCIJE I POVRATKA NA RAD (ČL. 71. I 73. ZAKONA O RADU) 20.08.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVLJANJE POSLA NERADNIM DANIMA BEZ ODOBRENJA I RADNOG NALOGA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.08.2014. Apelacioni sud
IMUNITET NASTAVNIKA KAO PREDSEDNIKA SINDIKATA KOD STICANJA USLOVA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 120. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 188. ZAKONA O RADU) 12.08.2014. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU BEZ VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA (ČL. 120., 141. I 142. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 12.08.2014. Apelacioni sud
UVEĆANJE ZARADE PO OSNOVU RADA KOJI NIJE ORGANIZOVAN KAO TIPIČAN RAD U SMENAMA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 12.08.2014. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST ZAPOSLENOG DA OSTVARI PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR KRIVICOM POSLODAVCA (ČL. 68, 75. I 76. ZAKONA O RADU) 08.08.2014. Apelacioni sud
NEIZDAVANJE AUTOBUSKIH KARATA OD STRANE VOZAČA KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.08.2014. Apelacioni sud
PRIMENA PRAVILA UPRAVNOG POSTUPKA NA PITANJA RADNO-PRAVNOG STATUSA (ČL. 1. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, ČL. 1. ZAKONA O RADU I ČL. 1. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 05.08.2014. Apelacioni sud
USLOVLJENOST CENE RADA REZULTATIMA RADA I DOPRINOSOM POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA (ČL. 9. I 104. ZAKONA O RADU) 23.07.2014. Apelacioni sud
STUPANJE NA RAD KAO DOVOLJAN USLOV ZA PRIMENU FIKCIJE POSTOJANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 23.07.2014. Apelacioni sud
KARAKTER PONAŠANJA KOJE PREDSTAVLJA ZLOSTAVLJANJE NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 16.07.2014. Apelacioni sud
OTKAZ ZBOG NEPRIDRŽAVANJA AKATA POSLODAVCA O ZABRANI PUŠENJA NA RADNOM MESTU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 15.07.2014. Apelacioni sud
UOPŠTENA FORMULACIJA KAO NEOPRAVDAN RAZLOG ZA PONUDU ANEKSA (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 14.07.2014. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA DONETOG NA OSNOVU NEOBJAVLJENOG OPŠTEG AKTA POSLODAVCA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 09.07.2014. Apelacioni sud
IZOSTANAK INSTRUKCIJA I PISANOG UPOZORENJA U VIDU UPUTSTVA ZA RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.07.2014. Apelacioni sud
OVLAŠĆENJE SUDA ZA RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENIH (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 04.07.2014. Apelacioni sud
PROMENA POTREBNOG BROJA IZVRŠILACA PREMA PRAVILNIKU O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI KAO USLOVA ZA PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 04.07.2014. Apelacioni sud
EVIDENTIRANJE PROMENA U RADNOM ODNOSU KONSTATOVANIH NOVIM UGOVOROM ILI ANEKSOM (ČL. 31. I 37. ZAKONA O RADU) 03.07.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SLUČAJEVI U KOJIMA SE VRŠE IZMENE I DOPUNE AKTA O PROCENI RIZIKA (ČL. 15, 16. I 43. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 30.06.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA NOVČANE NAKNADE NA IME ZABRANE KONKURENCIJE KAO USLOV ZA POTRAŽIVANJE NAKNADE ŠTETE (ČL. 161. I 162. ZAKONA O RADU) 26.06.2014. Privredni apelacioni sud
UGOVOR O RADU KAO OSNOV ZA ISPLATU MINIMALNE ZARADE (ČL. 111. I 171. ZAKONA O RADU) 23.06.2014. Apelacioni sud
ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU ZAPOSLENI PRETRPI KOD POSLODAVACA KOD KOGA OBAVLJA FAKTIČKI RAD ZA DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 21. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 23.06.2014. Apelacioni sud
UGOVARANJE ISPLATE MINIMALNE ZARADE U USLOVIMA OTEŽANOG POSLOVANJA (ČL. 111. I 171. ZAKONA O RADU) 23.06.2014. Apelacioni sud
ČINJENICE OD UTICAJA NA VISINU NAKNADE ŠTETE U SLUČAJU KADA ZAPOSLENI NE ZAHTEVA DA SE VRATI NA RAD (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 23.06.2014. Apelacioni sud
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA SA LICEM KOJE NEMA STATUS NEZAPOSLENOG (ČL. 197. ZAKONA O RADU I ČL. 2. ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI) 20.06.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREDVIĐANJE PA UKIDANJE RADNOG MESTA OPŠTIM AKTOM POSLODAVCA (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 13.06.2014. Apelacioni sud
SUBJEKTIVNI DOŽIVLJAJ ZAPOSLENOG KAO OSNOV MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 13.06.2014. Apelacioni sud
ZABRANA KOMUNIKACACIJA SA ZAPOSLENIM (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 13.06.2014. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU U TOKU TRAJANJA PROBNOG RADA (ČL. 36. ZAKONA O RADU) 12.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
RAČUNANJE VISINE NEISPLAĆENIH ZARADA ZAPOSLENOG U SLUČAJU POREMEĆAJA U RADU (ČL. 277. I 324. ZOO I ČL. 104., 110. I 111. ZAKONA O RADU) 09.06.2014. Privredni apelacioni sud
VISINA NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM KOME JE POSLODAVAC ONEMOGUĆIO EFEKTIVAN RAD (ČL. 111. I 164. ZAKONA O RADU) 29.05.2014. Privredni apelacioni sud
FORMA OTKAZA OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 28.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE PUNE JURISDIKCIJE SUDA U SPORU ZA PONIŠTAJ ODLUKE POSLODAVCA (ČL. 192. ZAKONA O RADU I ČL. 1. I 3. ZPP) 27.05.2014. Apelacioni sud
AKTIVNI RAD KAO USLOV ZA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 26.05.2014. Apelacioni sud
OBRAČUN OTPREMNINE U NETO IZNOSU (ČL. 119. I 158. ZAKONA O RADU) 23.05.2014. Apelacioni sud
ISPLATA POVOLJNIJEG NETO IZNOSA OTPREMNINE (ČL. 8. I 158. ZAKONA O RADU) 23.05.2014. Apelacioni sud
RADNA DISCIPLINA KAO OPŠTI STANDARD I SVEST ZAPOSLENOG O NEDISCIPLINI (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU NAMEŠTENIKU (ČL. 172. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA) 21.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
SADRŽAJ UPOZORENJA KOJE IMA KARAKTER OPOMENE (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 19.05.2014. Apelacioni sud
POSLEDICE POVLAČENJA AKUMULIRANIH SREDSTAVA OD STRANE ČLANA DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA (ČL. 62. ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA I ČL. 119. ZAKONA O RADU) 16.05.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA RUKOVODIOCA DA OBRAZLOŽI VREDNOVANJE REZULTATA RADA ZAPOSLENIH (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 15.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA KAO POSLEDICA ZLOUPOTREBE OVLAŠĆENJA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 15.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE SISTEMATIZACIJE UMESTO OSPORAVANJA ANEKSA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 13.05.2014. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN ZARADE U ODLUCI O VRAĆANJU ZAPOSLENIH NA RAD (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 13.05.2014. Apelacioni sud
RASPOREĐIVANJE RADNIKA POSLE PONIŠTAJA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 08.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
TRETMAN NAKNADE ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDOM (ČL. 2. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU) 05.05.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIMANJA KOJA SPADAJU U KATEGORIJU DRUGA PRIMANJA U SKLADU SA ZAKONOM O RADU (ČL. 2. ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU) 29.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSLEDICE NEOSNOVANOG UMANJENJA ZARADE ZBOG NEOSTVARIVANJA STANDARDNOG UČINKA (ČL. 104, 111. I 112. ZAKONA O RADU) 23.04.2014. Apelacioni sud
PREKLUZIVNOST ROKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZBOG POVREDE PRAVA ZAPOSLENOG (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 16.04.2014. Viši sud
NAJNIŽA VISINA DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVO (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 11.04.2014. Apelacioni sud
PRIMENA POSEBNOG ZAKONA KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 1. I 175. ZAKONA O RADU I ČL. 63. I 128. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 10.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA UPLATE DOPRINOSA ZA PIO NA OPOREZIV IZNOS TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 105. I 118. ZAKONA O RADU I ČL. 18. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 09.04.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZA IZGUBLJENU ZARADU U SLUČAJU KADA JE ISPLAĆENA I PAUŠALNA NAKNADA ŠTETE (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 07.04.2014. Apelacioni sud
RAZLOZI ZA NEISPLAĆIVANJE ZARADE ZAPOSLENIMA (ČL. 110. ZAKONA O RADU) 04.04.2014. Apelacioni sud
ISTAKANJE GORIVA KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.04.2014. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST POVEĆANJE PLATE ZA DODATNO OPTEREĆENJE NA RADU (ČL. 26. ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA) 03.04.2014. Upravni sud
REŠENJE KOJIM JE ODLOŽENO IZVRŠENJE REŠENJA POSLODAVCA O OTKAZU UGOVORA O RADU KAO UPRAVNI AKT (ČL. 272. ZAKONA O RADU I ČL. 3, 4. I 5. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA) 31.03.2014. Upravni sud
MOGUĆNOST POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA ZBOG MOBINGA KADA JE PRETHODNO ZAKLJUČEN SPORAZUM (ČL. 13., 14., 18., 19. I 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 27.03.2014. Apelacioni sud
PREMEŠTANJE ZAPOSLENOG NA SLABIJE PLAĆENO RADNO MESTO KAO MOBING  (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 27.03.2014. Apelacioni sud
NEZAKONITOST OTKAZA DATOG OD STRANE POSLODAVCA U STEČAJU (ČL. 77. ZAKONA O STEČAJU I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 27.03.2014. Privredni apelacioni sud
ZAKLJUČIVANJE ANEKSA ZBOG POTREBA PROCESA I ORGANIZACIJE RADA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 27.03.2014. Apelacioni sud
OBAVEZNI NAVODI I DOKAZIVANJE U TUŽBI ZBOG MOBINGA (ČL. 30. I 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 27.03.2014. Apelacioni sud
OTKAZ NA OSNOVU JEDNE POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.03.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST SUDA U VEZI PRESTANAKA RADNOG ODNOSA NEIZABRANOG SUDIJE (ČL. 3. I 4. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 175. I 192. ZAKONA O RADU) 20.03.2014. Upravni sud
NEOSLOBAĐANJE ZAPOSLENOG OD ODGOVORNOSTI ZA POVREDU RADNE OBAVEZE ISPLATOM ŠTETE (ČL. 163. ZAKONA O RADU) 19.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPAK ZA DONOŠENJE REŠENJA O PRIVREMENOM UDALJENJU (ČL. 180. I 181. ZAKONA O RADU) 19.03.2014. Apelacioni sud
PRODUŽETAK RADNOG ODNOSA NASTAVNIKU FAKULTETA NAKON NAVRŠENIH 65 GODINA ŽIVOTA I NAJMANJE 15 GODINA STAŽA OSIGURANJA (ČL. 78. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ČL. 175. ZAKONA O RADU) 19.03.2014. Vrhovni kasacioni sud
ANGAŽOVANJE LICA NA PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA OD STRANE ZADRUGE KAO POSLODAVCA (ČL. 197. I 198. ZAKONA O RADU) 14.03.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONAŠANJE ZAPOSLENOG KOD NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.03.2014. Apelacioni sud
OBAVEZNA SADRŽINA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 179. I 185. ZAKONA O RADU) 12.03.2014. Apelacioni sud
ODBIJANJE PONUĐENOG POSLA KAO RAZLOG ZA OTKAZ SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA (ČL. 171. I 188. ZAKONA O RADU) 12.03.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OVLAŠĆENJA DIREKTORA RADNIH JEDINICA DA ODLUČUJU O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA IZ RADNIH ODNOSA (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 11.03.2014. Apelacioni sud
PRAVA ZAPOSLENOG PO OSNOVU RADA NA DAN PRAZNIKA (ČL. 108. I 114. ZAKONA O RADU) 11.03.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
URAČUNAVANJE STAŽA PRI OBRAČUNU JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 07.03.2014. Apelacioni sud
NASTANAK I PRIRODA OBAVEZE ISPLATE JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 07.03.2014. Apelacioni sud
USLOV ZA PRIMENU FIKCIJE POSTOJANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 07.03.2014. Viši sud
PRISTUPANJE  RANIJE OSNOVANOG NOVOOSNOVANOM  SINDIKATU (ČL. 217. ZAKONA O RADU) 07.03.2014. Upravni sud
POSTOJANJE ZABLUDE KOD POTPISIVANJA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU I ČL. 61. ZOO) 05.03.2014. Apelacioni sud
UČESTALOST PONAŠANJA KAO USLOV ZA POSTOJANJE ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 05.03.2014. Apelacioni sud
NEUREDNO DOSTAVLJANJE POTVRDE O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 103. ZAKONA O RADU) 04.03.2014. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (ČL. 103. I 197. ZAKONA O RADU) 04.03.2014. Apelacioni sud
IZBOR I NADLEŽNOST LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (ČL. 4. I 40. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 28.02.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEMOGUĆNOST OBRAČUNA OTPREMNINE ZA PERIOD RADA VAN RADNOG ODNOSA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 26.02.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMANJA KOJA POSLODAVAC MOŽE ALI NEMA OBAVEZU DA OBEZBEDI (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 21.02.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
INSTRUKCIJE O POSLU I ROK ZA POBOLJŠANJE REZULTATA RADA KAO PREDUSLOV ZAKONITOG OTKAZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 19.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
SPORAZUM O OTPUŠTANJU DUGA KAO NAČIN ODRICANJA OD PRAVA NA OTPREMNINU (ČL. 158. ZAKONA O RADU I ČL. 344. ZOO) 11.02.2014. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE KOLEKTIVNIM UGOVOROM VEĆEG PROCENTA ZA OBRAČUN MINULOG RADA  (ČL. 8. ZAKONA O RADU I 5. ZAKON O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA) 06.02.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREKLUZIVNOST OTKAZNOG ROKA OD STRANE POSLODAVCA (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 27.01.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONIŠTAJ ANEKSA UGOVORA O RADU O PREMEŠTAJU NA NEODGOVARAJUĆE RADNO MESTO (ČL. 200. ZOO I ČL. 164. I 171. ZAKONA O RADU) 27.01.2014. Apelacioni sud
KONSTATACIJA O POSLEDICAMA POTPISIVANJA SPORAZUMA KAO BITAN USLOV (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 24.01.2014. Apelacioni sud
UTICAJ OPREME SA EKRANOM NA VID ZAPOSLENIH (ČL. 7. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 23.01.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA ZAOSTALIH ZARADA PO DINAMICI UTVRĐENOJ SPORAZUMOM (ČL. 110. I 171. ZAKONA O RADU) 21.01.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PASIVNA LEGITIMACIJA U SPORU RADI SPREČAVANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 17.01.2014. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA KADA POSLODAVAC ISTO NIJE PREDVIDEO INTERNIM AKTOM (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 16.01.2014. Apelacioni sud
POREMEĆAJ U POSLOVANJU KAO OSNOV ZA UMANJENJE ZARADE (ČL. 104, 110. I 111. ZAKONA O RADU) 16.01.2014. Apelacioni sud
UTVRĐENOST POVREDE RADNE OBAVEZE U MOMENTU IZVRŠENJA KAO NEOPHODAN PREDUSLOV ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 14.01.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POGREŠAN NAČIN OBRAČUNA OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 10.01.2014. Apelacioni sud
DELIMIČNA DOPUNA I IZMENA AKTA O PROCENI RIZIKA (ČL. 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTII ZDRAVLJU NA RADU) 09.01.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA AKO ISTO NIJE PREDVIĐENO POJEDINAČNIM AKTOM POSLODAVCA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 09.01.2014. Apelacioni sud
VISINA NAKNADE ZARADE ZA VREME TRAJANJA PRITVORA (ČL. 166, 168. I 169. ZAKONA O RADU) 08.01.2014. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SPORAZUM O NASTAVKU RADA U TOKU TRAJANJA MANDATA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 23.12.2013. Apelacioni sud
DOVOĐENJE U ZABLUDU U POGLEDU RADNOG STAŽA KOD PODNOŠENJA MOLBE ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG ODLASKA U PENZIJU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 20.12.2013. Apelacioni sud
OSNOV RADNOG ANGAŽOVANJA DIREKTORA (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 17.12.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
GUBITAK PRAVA NA ZARADU UČESNIKA NEZAKONITOG ŠTRAJKA (ČL. 14. ZAKONA O ŠTRAJKU I ČL. 104. ZAKONA O RADU) 13.12.2013. Apelacioni sud
BLAGOVREMENOST TUŽBE ZA UTVRĐIVANJE POSTOJANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 195. I 196. ZAKONA O RADU) 27.11.2013. Viši sud
NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR KAO POSLEDICA NEZAKONITOG PONAŠANJA POSLODAVCA (ČL. 172. ZOO I ČL. 76. ZAKONA O RADU) 22.11.2013. Apelacioni sud
DISKRIMINACIJA ISKLJUČIVANJEM PRAVA NA UČEŠĆE U DOBITI (ČL. 18. ZAKONA O RADU) 20.11.2013. Vrhovni kasacioni sud
VEZA NEUOBIČAJENO NISKE CENE I VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA RADA (ČL. 92. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 12.11.2013. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA BANKE KAO LICE KOJE ODLUČUJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 192. ZAKONA O RADU I ČL. 75. ZAKONA O BANKAMA) 21.10.2013. Apelacioni sud
PRAVO ZAPOSLENOG NA JUBILARNU NAGRADU U USTANOVI STUDENTSKOG STANDARDA (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 15.10.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOKAZIVANJE MOBINGA VEŠTAČENJEM (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 11.10.2013. Apelacioni sud
MOBING UPUĆIVANJEM ZAPOSLENOG NA FIZIČKE POSLOVE (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 2. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 11.10.2013. Apelacioni sud
ČLANSTVO U VIŠE SINDIKATA (ČL. 207. ZAKONA O RADU) 11.10.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ALTERNATIVNOST OSNOVA ZA PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG U DRUGO MESTO RADA (ČL. 173. ZAKONA O RADU) 10.10.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN OBRAČUNA OTPREMNINE ZA ZAPOSLENE KOJI RADE SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 10.10.2013. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ANGAŽOVANJE TREĆIH LICA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA USLED TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 182. ZAKONA O RADU) 07.10.2013. Apelacioni sud
DEKLARATORNI KARAKTER REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU USLED TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 07.10.2013. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENIMA U POLICIJSKOJ I VOJNOJ SLUŽBI NASTALA U USLOVIMA NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI I PROGLAŠENJEM RATNOG STANJA (ČL. 154., 173. I 174. ZOO I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 04.10.2013. Apelacioni sud
NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA U SPOROVIMA POVODOM UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE (ČL. 121. I 195. ZAKONA O RADU I ČL. 1. I 16. ZPP) 03.10.2013. Viši sud
NEMOGUĆNOST ODRICANJA ZAJEMČENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 02.10.2013. Apelacioni sud
PONIŠTAJ REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 02.10.2013. Apelacioni sud
SUKCESIVNO ZAKLJUČIVANJE UGOVORA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 02.10.2013. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE INFORMACIJA O RADU POSLODAVCA SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 02.10.2013. Apelacioni sud
ROK ZA POKRETANJE SPORA KOD POVREDE PRAVA NA ZARADU (ČL. 195. I 196. ZAKONA O RADU) 02.10.2013. Apelacioni sud
ISPLATA NAKNADE TROŠKOVA ZA ODLAZAK I DOLAZAK SA RADA PO AUTOMATIZMU (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 23.09.2013. Osnovni sud
POSTOJANJE UZROČNE VEZE IZMEĐU RADNJE POSLODAVCA I ŠTETE KAO USLOV ZA ISPLATU NAKNADE (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 11.09.2013. Apelacioni sud
PRAVO NA STVARNO NASTALU ŠTETU USLED NEZAKONITOG OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 189 ZOO) 06.09.2013. Apelacioni sud
REŠENJE POSLODAVCA O ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG KAO IZVRŠNA ISPRAVA (ČL. 163. ZAKONA O RADU I ČL. 41. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 04.09.2013. Viši sud
NAKNADA ŠTETE U VEZI S RADOM NA OSNOVU REŠENJA POSLODAVCA U POGLEDU ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG (ČL. 163. ZAKONA O RADU I ČL. 41. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 04.09.2013. Viši sud
PRAVO ZAPOSLENOG KOJI JE SOPSTVENOM VOLJOM OTKAZAO UGOVOR O RADU NA PONIŠTAJ REŠENJA O OTKAZU (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 02.09.2013. Apelacioni sud
KARAKTER PONAŠANJA KOD NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.08.2013. Apelacioni sud
KRIVICA ZAPOSLENOG KOD POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.08.2013. Apelacioni sud
POTPISIVANJE REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 28.08.2013. Apelacioni sud
OSNOV POTRAŽIVANJA NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU I ČL. 361. ZPP) 26.07.2013. Apelacioni sud
OSPORAVANJE ZAKONITOG REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 179. I 182. ZAKONA O RADU) 19.07.2013. Apelacioni sud
PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU PO OSNOVU RADA OSTVARENOG NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 05.07.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE VAKCINACIJE KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.07.2013. Apelacioni sud
NEOVLAŠĆENA UPOTREBA NOVCA POSLODAVCA ZA LIČNE POTREBE ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.07.2013. Apelacioni sud
NEOSTAVLJANJE ROKA ZA IZJAŠNJENJE NA PONUDU (ČL. 172.  I 191. ZAKONA O RADU) 01.07.2013. Apelacioni sud
MOGUĆNOST DOPUNSKOG RADA KOD DRUGOG POSLODAVCA ZA LICA U RADNOM ODNOSU NA NEODREĐENO VREME (ČL. 202. ZAKONA O RADU) 24.06.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DISKRIMINACIJA PRI ODABIRU NEZAPOSLENIH LICA ZA POHAĐANJE OBUKE BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE NA RADU UZ NAKNADU (ČL. 18. I 19. ZAKONA O RADU) 20.06.2013. Apelacioni sud
POSTAVLJANJE I DOSTUPNOST APLIKATIVNOG SOFTVERA ZA IZRADU PLANA NABAVKI I IZVEŠTAJA (ČL. 132. I 133. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) 19.06.2013. Uprava za javne nabavke
DOPRINOS SOPSTVENOJ ŠTETI KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 192. ZOO) 13.06.2013. Apelacioni sud
DISCIPLINSKI POSTUPAK ZBOG NEDOSTAVLJANJA POTVRDE O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 80. ZAKONA O RADU) 12.06.2013. Apelacioni sud
RAČUNANJE POČETKA ROKA ZA PODIZANJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 05.06.2013. Apelacioni sud
STUPANJE NA RAD BEZ ZAKLJUČENOG UGOVORA O RADU (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 05.06.2013. Apelacioni sud
IZOSTANAK POTPISA NA REŠENJU O SPORAZUMNOM PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 05.06.2013. Apelacioni sud
OTKAZ USLED ZATVARANJA FILIJALE NAKON RASPOREĐIVANJA RADNIKA U ISTU (ČL. 171. I 179. ZAKONA O RADU) 05.06.2013. Apelacioni sud
POSLEDICE PROPUSTA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOG OBUČI ZA POSLOVE NA KOJE GA PREMEŠTA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 22.05.2013. Apelacioni sud
PUT ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD PO PREPORUCI LEKARA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU I ČL. 85. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU) 15.05.2013. Vrhovni kasacioni sud
DISKRIMINATORSKO I PROTIVPRAVNO POSTUPANJE DIREKTORA KAO OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE (ČL. 6. I 9. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU, ČL. 200. ZOO I ČL. 23. ZAKONA O RADU) 15.05.2013. Apelacioni sud
PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE U CILJU ZAŠTITE MATERINSTVA I UNAPREĐENJA POLOŽAJA ŽENA ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I NEGE DETETA ILI POSEBNE NEGE DETETA (ČL. 94. I 96. ZAKONA O RADU I ČL. 11. I 13. ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM) 13.05.2013. Zaštitnik građana
PRESTANAK RADNOG ODNOSA PRE ISTEKA ROKA PREDVIĐENOG UGOVOROM O RADU (ČL. 37. I 175. ZAKONA O RADU) 09.05.2013. Apelacioni sud
KUMULACIJA OSNOVA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 173. I 174. ZOO) 08.05.2013. Apelacioni sud
OBAVEZA IZDAVANJA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU KOD DRUGOG POSLODAVCA KOJI NIJE SPROVEO MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU (ČL. 29. I 51. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 07.05.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRISTANAK ZAPOSLENOG NA OBUSTAVLJANJE SINDIKALNE ČLANARINE OD ZARADE (ČL. 123. I 207. ZAKONA O RADU) 26.04.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA POSLODAVCA DA PISMENIM PUTEM UPOZORI ZAPOSLENOG O POSTOJANJU RAZLOGA ZA OTKAZ (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 26.04.2013. Apelacioni sud
VREDNOVANJE SMENSKOG RADA KROZ OSNOVNU ZARADU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 24.04.2013. Apelacioni sud
OTKAZ ZBOG NEIZJAŠNJAVANJA NA PONUDU ZA PREMEŠTAJ NA NEODGOVARAJUĆE RADNO MESTO (ČL. 12, 81, 172. I 179. ZAKONA O RADU) 17.04.2013. Apelacioni sud
NEZAKONITOST ANEKSA O PREMEŠTAJU U DRUGO MESTO RADA (ČL. 173. ZAKONA O RADU) 17.04.2013. Apelacioni sud
SPORAZUM O RASKIDU RADNOG ODNOSA BEZ NAZNAČENOG MOMENTA PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 17.04.2013. Apelacioni sud
PSIHOFIZIČKE POSLEDICE RADNJI MOBINGA (ČL. 6. I 7. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 13.04.2013. Apelacioni sud
VERBALNI MOBING I NAKNADA ŠTETE (ČL. 6. I 30. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 10.04.2013. Apelacioni sud
ODUZIMANJE SLUŽBENE LEGITIMACIJE ZA PREVOZ ZAPOSLENOM (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 10.04.2013. Apelacioni sud
NAJRELEVANTNIJI DOKAZI ZA UTVRĐIVANJE MOBINGA (ČL. 31. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 10.04.2013. Apelacioni sud
ŠTETA NASTALA USLED PONAŠANJA ZAPOSLENOG SUPROTNO PRAVILIMA O ZAŠTITI NA RADU (ČL. 164. ZAKONA O RADU, ČL. 177. ZOO i ČL. 35. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 10.04.2013. Apelacioni sud
IZOSTANAK REZULTATA RADA ILI UČINJENA POVREDA RADNE OBAVEZE KAO OPRAVDANJE ZA VREĐANJE I OMALOVAŽANJE ZAPOSLENOG (ČL. 6. I 30. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 10.04.2013. Apelacioni sud
SPORAZUM O PRODUŽETKU RADNOG ODNOSA U ŠKOLI NAKON STICANJA USLOVA ZA PENZIJU (ČL. 175. ZAKONA O RADU I ČL. 144. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 10.04.2013. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE USLED MOBINGA (ČL. 6. I 30. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 200. ZOO) 10.04.2013. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1837/2011 – MINIMALNA ZARADA I CENA RADA, DONOŠENJE PRAVILNIKA O RADU ZBOG PRAZNINA U KOLEKTIVNOM UGOVORU I AKONTATIVNA ISPLATA ZARADE (ČL. 3. I 110. DO 112. ZAKONA O RADU) 03.04.2013. Ustavni sud
UTICAJ SPORAZUMA POSLODAVCA I SINDIKATA NA ZASTARELOST POTRAŽIVANJA REGRESA (ČL. 196. ZAKONA O RADU) 03.04.2013. Apelacioni sud
PREMEŠTAJ NA NEODGOVARAJUĆE POSLOVE KAO RAZLOG ZA ODBIJANJE ZAKLJUČIVANJA ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 171, 172. I 179. ZAKONA O RADU) 03.04.2013. Apelacioni sud
OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU OD STRANE LICA KOJE NEMA LICENCU (ČL. 37. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 02.04.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA ODRICANJE OD UTVRĐENOG IZNOSA OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 29.03.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU KAO IZVRŠILAC ZLOSTAVLJANJA (ČL. 6. I 14. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 27.03.2013. Apelacioni sud
UTICAJ PROMENE ADRESE STANOVANJA NA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 23.03.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-575/2011 – NEPOSTOJANJE KONTINUIRANE PROMENE SMENA (ČL. 57. I 62. ZAKONA O RADU) 21.03.2013. Ustavni sud
IZVRŠAVANJE RADNOG NALOGA PREMA UPUTSTVIMA SMENOVOĐE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 20.03.2013. Apelacioni sud
NAKNADA ZA NEISKORIŠĆEN DEO GODIŠNJEG ODMORA USLED PRESTANKA SUDIJSKE DUŽNOSTI (ČL. 76. ZAKONA O RADU) 19.03.2013. Apelacioni sud
USLOVLJENOST I OROČENOST VRAĆANJA NA RAD KOD MATIČNOG POSLODAVCA (ČL. 174. I 179. ZAKONA O RADU) 13.03.2013. Apelacioni sud
ŠESTOMESEČNA PRERASPODELA RADNOG VREMENA (ČL. 57. ZAKONA O RADU) 07.03.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MERODAVAN POSTUPAK ZA ODLUČIVANJE O PRAVU DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 140. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I ČL. 172. ZOO) 07.03.2013. Apelacioni sud
POJAM NESAVESNOG I NEMARNOG IZVRŠENJA RADNIH OBAVEZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 06.03.2013. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE POSTOJANJA AKTA DISKRIMINACIJE PRI ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 18, 19. I 118. ZAKONA O RADU I ČL. 6. I 45. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 05.03.2013. Apelacioni sud
ISPLATA ZARADE MANJE OD MINIMALNE ZA NEOSTVARIVANJE STANDARDNOG RADNOG UČINKA (ČL. 106. I 107. ZAKONA O RADU) 25.02.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DEFINISANJE STRUKTURE ZARADE (ČL. 105, 106. I 111. ZAKONA O RADU) 25.02.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZDACI ZA NAGRADU PUNOMOĆNIKU PRE POKRETANJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 130. I 131. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 19.02.2013. Prekršajni apelacioni sud – Viši prekršajni sud
NEISKORIŠĆENOST GODIŠNJEG ODMORA DIREKTORA ZBOG RAZREŠENJA PRE ISTEKA MANDATA (ČL. 48, 71. I 73. ZAKONA O RADU) 19.02.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE NASTALE USLED POVREDE ZAPOSLENOG NA SPORTSKIM IGRAMA (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 13.02.2013. Apelacioni sud
POVREDA NA SPORTSKIM IGRAMA KAO POVREDA NA RADU (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 13.02.2013. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG BOLOVANJA TOKOM REŽIMA PRERASPODELE RADNOG VREMENA (ČL. 57. I 179. ZAKONA O RADU) 13.02.2013. Apelacioni sud
IZLASCI ZAPOSLENOG IZ KUĆE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 06.02.2013. Apelacioni sud
NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 27. I 34. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 06.02.2013. Upravni sud
DONOŠENJE REŠENJA O PLAĆENOM ODSUSTVU USLED NEMOGUĆNOSTI URUČENJA REŠENJA O OTKAZU (ČL. 179. I 185. ZAKONA O RADU) 06.02.2013. Apelacioni sud
SADRŽINA I DUŽINA TRAJANJA UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O RADU) 06.02.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OGRANIČENO TRAJANJE ODOBRENJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM (ČL. 29. ZAKONA O RADU I ČL. 5. ZAKONA O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA) 05.02.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POTRAŽIVANJE RAZLIKE DO PUNOG IZNOSA OTPREMNINE U VISINI UTVRĐENOJ SOCIJALNIM PROGRAMOM (ČL. 155. I 158. ZAKONA O RADU) 05.02.2013. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE PRAVA PREDSTAVNIKA SINDIKATA NA PLAĆENO ODSUSTVO SRAZMERNO BROJU ČLANOVA SINDIKATA (ČL. 211. ZAKONA O RADU) 04.02.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MINIMALNA VISINA OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 04.02.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA USLED NEMOGUĆNOSTI OBEZBEĐENJA DRUGIH POSLOVA (ČL. 176. ZAKONA O RADU) 31.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
UMANJENJE ZARADE ZAPOSLENOM NA OSNOVU RADNOG UČINKA (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU) 30.01.2013. Apelacioni sud
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA UTVRĐENIH KOLEKTIVNIM UGOVOROM (ČL. 265. ZAKONA O RADU) 29.01.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA DIREKTORA SA SAMIM SOBOM (ČL. 48. ZAKONA O RADU I ČL. 12. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 25.01.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MERODAVNOST MESTA STVARNOG NASELJENJA ZAPOSLENOG ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Apelacioni sud
NEZAKONIT OTKAZ I PORED REALNE POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Apelacioni sud
IZOSTANAK UTVRĐENJA RADNJI KOJIMA JE UČINJENA POVEDA RADNE OBAVEZE (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Apelacioni sud
ANEKS UGOVORA O RADU U SLUČAJU PRELASKA SA NEPUNOG NA PUNO RADNO VREME U OGRANIČENOM VREMENSKOM PERIODU (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRETPOSTAVKA DA JE ZASNOVAN RADNI ODNOS (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
RAD KAO USLOV STICANJA PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR (ČL. 68. I 76. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Apelacioni sud
OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA PO OSNOVU PROPISA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOKAZIVANJE NEPOŠTOVANJA KODEKSA PONAŠANJA I INTERNIH AKATA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.01.2013. Apelacioni sud
NEPOUZDANO UTVRĐENA ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG ZA POVREDU RADNE OBAVEZE (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 22.01.2013. Apelacioni sud
ODRICANJE OD PRAVA NA UVEĆANU ZARADU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 17.01.2013. Apelacioni sud
ZASTUPANJE OD STRANE SINDIKATA U SPORU SA POSLODAVCEM (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 16.01.2013. Vrhovni kasacioni sud
KONTINUIRANA PROMENA SMENE U SLUŽBI HITNE POMOĆI I PRAVO NA UVEĆANU ZARADU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 16.01.2013. Apelacioni sud
RADNOPRAVNI STATUS ZAPOSLENOG NA ZAMENI PRIVREMENO ODSUTNOG ZAPOSLENOG KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 16.01.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA ZAPOSLENOG PO OSNOVU RADA KOD DVA ZAVISNA POSLODAVCA (ČL. 40, 69, 118. I 119. ZAKONA O RADU) 15.01.2013. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAZLIKA IZMEĐU ISPLAĆENE I ZARADE OBRAČUNATE PRIMENOM NOVE CENE RADA (ČL. 105. ZAKONA O RADU) 09.01.2013. Apelacioni sud
MOGUĆNOST MIROVANJA RADNOG ODNOSA U SLUČAJU VRŠENJA JAVNE FUNKCIJE (ČL. 169. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL 2. I 79. ZAKONA O RADU) 27.12.2012. Upravni sud
PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENOG KOD OTKAZA ZBOG DISKRIMINATORSKOG POSTUPANJA POSLODAVCA (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 27.12.2012. Vrhovni kasacioni sud
ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME PO ISTEKU ROKA OD JEDNE GODINE NA ISTOVRSNIM POSLOVIMA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 25.12.2012. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZASTARELOSTI KOD ISPLATE KAMATE ZBOG DOCNJE U ISPLATI ZARADA (ČL. 361. ZOO I ČL. 110. I 196. ZAKONA O RADU) 21.12.2012. Apelacioni sud
PRAVO NA KAMATU ZBOG KAŠNJENJA U ISPLATI ZARADE (ČL. 110. ZAKONA O RADU I ČL. 277. ZOO) 21.12.2012. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE IDENTITETA IZMEĐU SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 19.12.2012. Apelacioni sud
OPRAVDAN RAZLOG ZA ODBIJANJE RASPOREĐIVANJA NA DRUGE POSLOVE PREMA OKOLNOSTIMA U VREME PONUDE (ČL. 103. ZAKONA O RADU) 19.12.2012. Apelacioni sud
POTPISIVANJE IZJAVE O ODRICANJU OD ZAHTEVA ZA OTPREMNINU U ZABLUDI (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 13.12.2012. Apelacioni sud
SAČINJAVANJE I POTPISIVANJE ANEKSA OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 10.12.2012. Apelacioni sud
OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD UZ KORIŠĆENJE OPREME ZA RAD (ČL. 15, 27, 28. I 49. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 10.12.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE PONUDE IZMENJENIH USLOVA RADA PREMEŠTAJEM U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 05.12.2012. Apelacioni sud
ISPLATA JUBILARNE NAGRADE ZA GODINU U KOJOJ JE NJENA ISPLATA BILA OGRANIČENA (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 04.12.2012. Osnovni sud
NEOVLAŠĆENO IZNOŠENJE I PRISVAJANJE VLASNIŠTVA DRUŠTVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.12.2012. Apelacioni sud
OBAVEZA SPROVOĐENJA PROPISANIH LEKARSKIH PREGLEDA ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM (ČL. 43. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 03.12.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA O DAVANJU OTKAZA ZBOG PONAŠANJA ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.11.2012. Vrhovni kasacioni sud
PROPUST ZAPOSLENOG DA SE UPOZNA SA SADRŽINOM SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 28.11.2012. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE PO PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE O PONIŠTAJU REŠENJA O OTKAZU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 26.11.2012. Apelacioni sud
NEMARNO IZVRŠAVANJE RADNIH OBAVEZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 26.11.2012. Apelacioni sud
NEZAKONITOST OTKAZA UGOVORA O RADU U SLUČAJU USVAJANJA UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 73. I 77. ZAKONA O STEČAJU I 191. ZAKONA O RADU) 26.11.2012. Apelacioni sud
NEISPUNJAVANJE POSEBNIH ZDRAVSTVENIH USLOVA ZA RAD NA RADNOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOM (ČL. 13. I 43. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 19.11.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONIŠTAJ SPORAZUMA O PREUZIMANJU I OSNAŽENJE UGOVORA O RADU KOJI JE NEZAKONITO OTKAZAN (ČL. 185. ZAKONA O RADU I ČL. 172. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA) 15.11.2012. Apelacioni sud
DONOŠENJE I POTPISIVANJE REŠENJA O OTKAZU OD STRANE RAZREŠENOG DIREKTORA (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 14.11.2012. Apelacioni sud
VERIFIKOVANE ORGANIZACIONE PROMENE KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 14.11.2012. Apelacioni sud
VALIDNOST OTKAZA DATOG OD STRANE DIREKTORA ČIJE IMENOVANJE NIJE UPISANO U APR (ČL. 179. I 192. ZAKONA O RADU) 14.11.2012. Apelacioni sud
NEPLAĆANJE PUTNIH TROŠKOVA KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 08.11.2012. Apelacioni sud
FORMALNO RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG NA POSLOVE ZA KOJIMA POSLODAVAC NEMA POTREBU (ČL. 179. I. 182. ZAKONA O RADU) 08.11.2012. Vrhovni kasacioni sud
RASPOREĐIVANJE NA DRUGO MESTO RADA KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 08.11.2012. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA PREMA ŽELJI ZAPOSLENIH I LOŠI USLOVI RADA KAO MOBING (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 08.11.2012. Apelacioni sud
ZAKLJUČENJE BOLOVANJA U CILJU KORIŠĆENJA ODOBRENOG NEPLAĆENOG ODSUSTVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 05.11.2012. Apelacioni sud
IZOLACIJA ZAPOSLENOG KAO VID ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 4. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 31.10.2012. Apelacioni sud
SPORAZUM O BROJU SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA KOJI UŽIVAJU ZAŠTITU (ČL. 188. I 208. ZAKONA O RADU) 31.10.2012. Apelacioni sud
SINDIKALNI PREDSTAVNICI KAO UŽIVAOCI ZAŠTITE OD OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 31.10.2012. Apelacioni sud
KONZUMIRANJE ALKOHOLA KAO AKT POVREDE RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.10.2012. Apelacioni sud
PONIŠTAJ NEZAKONITOG REŠENJA O UTVRĐIVANJU STATUSA NERASPOREĐENOG ZAPOSLENOG (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 24.10.2012. Apelacioni sud
OBAVEZA NAVOĐENJA VREMENA IZVRŠENJA POVREDE RADNE OBAVEZE U REŠENJU O OTKAZU (ČL. 179. I 184. ZAKONA O RADU) 22.10.2012. Apelacioni sud
FORMALNI NEDOSTACI REŠENJA O OTKAZU (ČL. 179, 185. I 191. ZAKONA O RADU) 22.10.2012. Apelacioni sud
OTKAZ ZASNOVAN NA OPTUŽNICI I NEODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU ZBOG IZOSTALE ZARADE (ČL. 164. I 191. ZAKONA PO RADU I 154. ZOO) 17.10.2012. Apelacioni sud
REGULISANJE RADNOPRAVNOG STATUSA ZAPOSLENOG KOJI NIJE ZAKLJUČIO UGOVOR O RADU (ČL. 32. I 278. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA BEZ UGOVORA O RADU (ČL. 32. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
RAZLIČITOST UGOVORA KOJIMA SE REGULIŠU RADNO-PRAVNI ODNOSI (ČL. 33., 48. I 278. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
MENADŽERSKI UGOVOR SA LICEM KOJE OBAVLJA POSLOVE DIREKTORA VAN RADNOG ODNOSA (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA DIREKTORA NA NEODREĐENO VREME (ČL. 48. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
UGOVOR O UREĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI KOJI ZAKLJUČUJU POSLODAVAC I ZAPOSLENI KOJI JE U RADNOM ODNOSU (ČL. 33., 48. I 278. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA DIREKTORA NAKON RAZREŠENJA (ČL. 48., 175. I 179. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
PRIRODA I KARAKTERISTIKE UGOVORA O RADU DIREKTORA (ČL. 30., 32., 33. I 48. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
UTICAJ NAZIVA UGOVORA KOJIM SE UREĐUJE RADNO-PRAVNI STATUS NA NJEGOVU PRIRODU (ČL. 33., 48. I 278. ZAKONA O RADU) 15.10.2012. Apelacioni sud
PRIHODI KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PRODAJOM LOMLJENOG ZLATA I SREBRA KOJE SLUŽI ZA DALJU PRERADU (ČL. 85. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 12.10.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU FAKTIČKIM RADOM (ČL. 80. I 164. ZAKONA O RADU I ČL. 173. I 174. ZOO) 11.10.2012. Apelacioni sud
OBJAVLJIVANJE UPOZORENJA O OTKAZU NA OGLASNOJ TABLI POSLODAVCA BEZ PRETHODNOG POKUŠAJA LIČNOG DOSTAVLJANJA (ČL. 180,185. I 191. ZAKONA O RADU) 11.10.2012. Apelacioni sud
ZAHTEV ZAPOSLENOG KAO PREDUSLOV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA POSLODAVCA (ČL. 271. ZAKONA O RADU) 05.10.2012. Upravni sud
ODRICANJE OD PRAVA NA OTPREMNINU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 04.10.2012. Apelacioni sud
NAKNADA ZARADE POMOĆNOG OSOBLJA KOD LICA SA KOJIMA SU U SRODSTVU (ČL. 45. ZAKONA O RADU I ČL. 10. ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM) 04.10.2012. Upravni sud
UTICAJ IZOSTANKA PISMENOG OBAVEŠTENJA O POSLEDICAMA DO KOJIH DOLAZI U OSTVARIVANJU PRAVA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI NA ZAKONITOST SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 02.10.2012. Apelacioni sud
PRAVNO DEJSTVO IZJAVE ZAPOSLENOG DATE U POSTUPKU SPROVOĐENJA SOCIJALNOG PROGRAMA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 02.10.2012. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA USLED ORGANIZACIONIH PROMENA A NA OSNOVU ZAKONITOG SPORAZUMA POSLODAVACA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 01.10.2012. Apelacioni sud
PONUDA ANEKSA UGOVORA O RADU ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 29.09.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA PRIMENE OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA PRE USVAJANJA PROŠIRENOG DEJSTVA (ČL. 257. I 260. ZAKONA O RADU) 28.09.2012. Vrhovni kasacioni sud
FAKSIMIL KAO ZAMENA ZA POTPIS OVLAŠĆENOG LICA (ČL. 30. I 192. ZAKONA O RADU) 25.09.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODRICANJE OD PRAVA NA OTPREMNINU (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 24.09.2012. Apelacioni sud
UTICAJ BITNE ZABLUDE PRILIKOM OPREDELJIVANJA OSNOVA ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 61. ZOO) 21.09.2012. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME SA ISTIM LICEM (ČL. 31, 37. I 176. ZAKONA ORADU) 19.09.2012. Apelacioni sud
ONEMOGUĆAVANJE PROCESA RADA PONAŠANJEM KOJE ODSTUPA OD UOBIČAJENIH STANDARDA PONAŠANJA U RADNOM OKRUŽENJU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 19.09.2012. Apelacioni sud
NAČIN PRAĆENA REZULTATA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.09.2012. Apelacioni sud
OTKAZ USLED NEOSTVARIVANJA UTVRĐENIH NORMATIVA I STANDARDA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 10.09.2012. Apelacioni sud
ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA BEZ OČIGLEDNE POVREDE PRAVA ZAPOSLENOG (ČL. 271. ZAKONA O RADU) 06.09.2012. Upravni sud
PRAVA LICA ANGAŽOVANIH PREKO ZADRUGE U SLUČAJU POVREDE NA RADU (ČL. 50. I 51. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ČL. 198. ZAKONA O RADU) 05.09.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPUĆIVANJE KOD DRUGOG POSLODAVCA KADA POSTOJI TRAJNI PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.09.2012. Apelacioni sud
UTICAJ NAKNADNOG STICANJA STRUČNE SPREME NA UTVRĐIVANJE KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN ZARADE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 29.08.2012. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA OD STRANE INSPEKTORA RADA (ČL. 24. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, ČL. 268. I 269. ZAKONA O RADU I ČL. 230. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 23.08.2012. Upravni sud
PASIVNO DRŽANJE POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM KAO VID ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 6. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU) 23.08.2012. Apelacioni sud
OTKAZ PRE OKONČANJA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 20.08.2012. Apelacioni sud
NEPOVOLJNIJI USLOVI RADA OD ONIH PREDVIĐENIH ZAKONOM ILI OPŠTIM AKTOM (ČL. 9. I 11. ZAKONA O RADU I ČL. 103. I 110. ZOO) 15.08.2012. Apelacioni sud
NAZNAČENJE DATUMA PRESTANKA RADNOG ODNOSA U SPORAZUMU O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 15.08.2012. Apelacioni sud
UVEĆANJE ZARADE PO OSNOVU POVREMENOG SMENSKOG RADA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 14.08.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVORNOST POSLODAVACA ZA ŠTETU NASTALU NEISPUNJAVANJEM PROPISANIH MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU (ČL. 154. ZOO I  ČL. 164. ZAKONA O RADU) 08.08.2012. Apelacioni sud
DOBROVOLJNOST KOD PREKOVREMENOG RADA KAO RAZLOG NEISPLATE UVEĆANE ZARADE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 24.07.2012. Apelacioni sud
OTKAZIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U OKVIRU PERIODA NA KOJI JE ZAKLJUČEN (ČL. 264. ZAKONA O RADU) 16.07.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 06.07.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U TOKU TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA ILI BOLOVANJA ZAPOSLENOG (ČL. 37. I 175. ZAKONA O RADU) 30.06.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO ZAPOSLENOG NA UTVRĐIVANJE I ISPLATU BRUTO ZARADE (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU) 27.06.2012. Privredni apelacioni sud
POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KAO AKTI DISKRIMINACIJE (ČL. 13. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE I ČL. 18. ZAKONA O RADU) 27.06.2012. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA OBEZBEĐIVANJA BEZBEDNIH USLOVA RADA (ČL. 12, 16. I 164. ZAKONA O RADU I ČL. 9. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 25.06.2012. Apelacioni sud
PREMEŠTAJ PREDSTAVNIKA SINDIKATA NA NEPOVOLJNIJE RADNO MESTO (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 25.06.2012. Apelacioni sud
POVRATAK ODSUTNOG ZAPOSLENOG KAO MERODAVAN RAZLOG ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG NA NJEGOVOJ ZAMENI (ČL. 175. ZAKONA O RADU I ČL. 132. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 20.06.2012. Apelacioni sud
PRIMENA ELEMENATA ZA OBRAČUN ZARADE PREDVIĐENIH UGOVOROM O RADU (ČL. 104. I  107. ZAKONA O RADU) 20.06.2012. Apelacioni sud
DEJSTVO  KOLEKTIVNOG UGOVORA NA SVE ZAPOSLENE (ČL. 262. ZAKONA O RADU) 20.06.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ USLED IZOSTANKA NAMERE ZAPOSLENOG DA RADI (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 18.06.2012. Apelacioni sud
PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA U SITUACIJI KADA NE POSTOJE PROPISANI KRITERIJUMI (ČL. 153. ZAKONA O RADU) 18.06.2012. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST STUPANJA NA RAD DANOM UTVRĐENIM UGOVOROM O RADU USLED PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 34. I 115. ZAKONA O RADU) 15.06.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA OTPREMNINU U SLUČAJU OTKAZA ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE KRIVICOM ZAPOSLENOG (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 11.06.2012. Apelacioni sud
POVREDA KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 161, 179. I 191. ZAKONA O RADU) 11.06.2012. Apelacioni sud
OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU ZA ZAPOSLENOG NA ODREĐENO VREME (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 06.06.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE PRAVA I OBAVEZA PO OSNOVU RADA U SLUČAJU IZBORA  NA JAVNU FUNKCIJU (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 05.06.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODSUSTVO PROCEDURE I SAGLASNOSTI VOLJA KOD SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 01.06.2012. Apelacioni sud
RASPOREĐIVANJE NA PRIVREMENO UPRAŽNJENO RADNO MESTO (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 30.05.2012. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA TRENUTKA PRIJEMA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 30.05.2012. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO OSNOVU PODNETE KRIVIČNE PRIJAVE (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 28.05.2012. Apelacioni sud
RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME DUŽI OD GODINU DANA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 23.05.2012. Apelacioni sud
RAČUNANJE OSTVARENIH ČASOVA PREKOVREMENOG RADA (ČL. 53. ZAKONA O RADU) 21.05.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRETPOSTAVKA O USKRAĆIVANJU PRAVA NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 75. ZAKONA O RADU) 17.05.2012. Privredni apelacioni sud
SAMOINICIJATIVNO ODSUSTVO SA POSLA BEZ PRETHODNOG ODOBRENJA POSLODAVCA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.05.2012. Apelacioni sud
RAČUNANJE GODIŠNJEG ODMORA KOD PRERASPODELE RADNOG VREMENA (ČL. 70. ZAKONA O RADU) 16.05.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZLOUPOTREBA IZMENE UGOVORENIH USLOVA RADA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 16.05.2012. Apelacioni sud
VREDNOVANJE RADA U SMENAMA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 16.05.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
REPREZENTATIVNOST SINDIKATA KOD POSLODAVCA (ČL. 219. ZAKONA O RADU) 16.05.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VEŠTAČENJE DUŠEVNIH BOLOVA ZBOG ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 200. ZOO I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 16.05.2012. Apelacioni sud
REALNI TROŠKOVI KAO USLOV ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 11.05.2012. Apelacioni sud
UZROČNO POSLEDIČNA VEZA KAO USLOV ZA POSTOJANJE DISKRIMINACIJE (ČL. 18. ZAKONA O RADU I ČL. 2. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 09.05.2012. Apelacioni sud
ODNOS PREMA SINDIKATU KAO DISKRIMINACIJA PREMA PREDSEDNIKU SINDIKATA (ČL. 18. ZAKONA O RADU I ČL. 2. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE) 09.05.2012. Apelacioni sud
OBAVEŠTAVANJE POSLODAVCA DA JE ZAPOSLENI SINDIKALNI PREDSTAVNIK (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 09.05.2012. Vrhovni kasacioni sud
PRIRODA REGRESA ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 09.05.2012. Apelacioni sud
ODSUSTVO KRIVICE ZA PROPUSTE U RADU USLED OBAVLJANJA SINDIKALNE FUNKCIJE (ČL. 179. I 188. ZAKONA O RADU) 09.05.2012. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE UPOZORENJA I REŠENJA O OTKAZU ISTOVREMENO (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 03.05.2012. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU USLED NEDOSTAVLJANJA DOZNAKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.05.2012. Apelacioni sud
TRAJANJE VAŽENJA KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 161. I 162. ZAKONA O RADU) 03.05.2012. Apelacioni sud
NAKNADA ZA PRIDRŽAVANJE KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 107. I 162. ZAKONA O RADU) 03.05.2012. Apelacioni sud
ISPLATA ZARADE PREMA STVARNO OBAVLJANOM POSLU (ČL.104, 105. I 106. ZAKONA O RADU) 03.05.2012. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE GODIŠNJEG ODMORA PREMA VREMENU PROVEDENOM NA RADU U GODINI STICANJA PRAVA (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 26.04.2012. Apelacioni sud
NASTAVAK RADA KOD MATIČNOG POSLODAVCA NAKON UPUĆIVANJA NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 24.04.2012. Apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PROMETA KONSULTANTSKIH USLUGA I UVOZA OPREME, MAŠINA I MATERIJALA U VEZI SA RADOVIMA NA OBJEKTU AMBASADE U BEOGRADU (ČL. 24. I 26. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 24.04.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OBAVEZA OBRAČUNAVANJA I ISPLATE ZARADE U SKLADU SA UGOVOROM O RADU KAO  JEDINIM IZVOROM PRAVA I OBAVEZA KOD POSLODAVCA (ČL. 33, 104. I 105. ZAKONA O RADU) 23.04.2012. Apelacioni sud
PRAVO UNIFORMISANOG LICA KOJE NE PLAĆA PREVOZ NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 23.04.2012. Apelacioni sud
MINIMALNA ZARADA U SLUČAJU SMANJENJA OBIMA POSLA BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG (ČL. 116. ZAKONA O RADU) 23.04.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG IZAZIVANJA ŠTETE PONAŠANJEM OŠTEĆENOG (Čl. 154. ZOO I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 18.04.2012. Apelacioni sud
ROK U KOME SE MOŽE IZVRŠITI UMANJENJE ZARADE NA OSNOVU REZULTATA RADA (ČL. 106, 107. I 110. ZAKONA O RADU) 18.04.2012. Apelacioni sud
PISMENA FORMA I POTPISI UGOVORNIH STRANA KAO USLOV PUNOVAŽNOSTI SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 17.04.2012. Apelacioni sud
OBAVEZNO ISTICANJE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA OGLASNOJ TABLI (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 17.04.2012. Apelacioni sud
POVREDA USLED POSTUPANJA PROTIVNO UPUTSTVIMA POSLODAVCA (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 12.04.2012. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA POSTOJANJA OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 11.04.2012. Vrhovni kasacioni sud
SPORAZUM I REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. I 185. ZAKONA O RADU) 05.04.2012. Apelacioni sud
SAGLASNOST GRADONAČELNIKA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U JAVNOM PREDUZEĆU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 04.04.2012. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM KOJI JE PRIZNAO DA JE UČINIO POVREDU RADNE OBAVEZE (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 04.04.2012. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE IZNOSA ZARADA I NAKNADA MANJIH OD ZAKONOM PREDVIĐENIH (ČL. 104. I 118. ZAKONA O RADU) 04.04.2012. Apelacioni sud
MINIMALNA ZARADA I ZARADA ZA NAJJEDNOSTAVNIJI RAD (ČL. 111. I 112. ZAKONA O RADU) 28.03.2012. Apelacioni sud
PORESKI TRETMAN SOLIDARNE POMOĆI KOJU POSLODAVAC ISPLAĆUJE ZAPOSLENIMA (ČL. 13. I 18 ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 105. I 120. ZAKONA O RADU) 21.03.2012. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OTKAZ USLED NEPOŠTOVANJA OBAVEZA IZ UGOVORA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 19.03.2012. Apelacioni sud
ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 271. I 272. ZAKONA O RADU) 15.03.2012. Upravni sud
NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENOM OD STRANE POSLODAVCA USLED IZAZIVANJA DUŠEVNIH BOLOVA I STRAHA (ČL. 200. ZOO I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 14.03.2012. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE ZBOG NEMOGUĆNOSTI VRAĆANJA NA RAD I ISTEK RADA NA  NA ODREĐENO VREME (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 14.03.2012. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE SAGLASNOSTI VOLJA UGOVORNIH STRANA KOD SPORAZUMNOG PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 07.03.2012. Apelacioni sud
NAKNADA ZA ZABRANU KONKURENCIJE KAO DEO OSNOVNE ZARADE (ČL. 107. I 162. ZAKONA O RADU) 03.03.2012. Apelacioni sud
BROJ ČASOVA PREKOVREMENOG RADA U VREME VANREDNE SITUACIJE (ČL. 53. ZAKONA O RADU) 01.03.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOSTAVLJANJE ISPORUKE VAN UTVRĐENOG REDOSLEDA KAO RAZLOG ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.02.2012. Apelacioni sud
NEOKONČANI KRIVIČNI POSTUPAK KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.02.2012. Apelacioni sud
NEPODNOŠLJIVOST PONAŠANJA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.02.2012. Apelacioni sud
ISPLATA MINIMALNE ZARADE U SLUČAJU NEDOLASKA NA POSAO (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 23.02.2012. Privredni apelacioni sud
ANTICIPIRANO UPOZORENJE POSLODAVCA (ČL. 179. I 180. ZAKONA O RADU) 20.02.2012. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME ZASNOVANOG RADI ZAMENE ODSUTNOG ZAPOSLENOG (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 13.02.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO SILI ZAKONA (ČL. 167. ZAKONA O POLICIJI I ČL. 180. ZAKONA O RADU) 10.02.2012. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA OSTVARENOG U PRERASPODELI RADNOG VREMENA PRIZNATOG U PENZIJSKI STAŽ (ČL. 61. I 108. ZAKONA O RADU) 03.02.2012. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ PRE ISTEKA DATUMSKI DEFINISANOG TRAJANJA UGOVORA O RADU (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 03.02.2012. Apelacioni sud
STVARNA NADLEŽNOST PO TUŽBI U POSTUPKU POSREDOVANJA (ČL. 29. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 02.02.2012. Upravni sud
NEPOSTOJANJE UZROČNOSTI IZMEĐU PREDUZETIH RADNJI I NASTALE ŠTETE (ČL. 163. ZAKONA O RADU) 31.01.2012. Apelacioni sud
NEOBAVEZNOST MERA ZA REŠAVANJE RADNO-PRAVNOG STATUSA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153. ZAKONA O RADU) 30.01.2012. Apelacioni sud
MOGUĆNOST POKRETANJA UPRAVNOG SPORA PROTIV KONAČNOG REŠENJA INSPEKTORA RADA (ČL. 271. I 272. ZAKONA O RADU) 27.01.2012. Upravni sud
NEOPHODNA PROCEDURA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 25.01.2012. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA I BEZ OSUĐUJUĆE KRIVIČNE PRESUDE (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 24.01.2012. Apelacioni sud
PRAVNI INTERES ZA PONIŠTAJ REŠENJA KOJE NE EGZISTIRA U PRAVNOM PROMETU (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 23.01.2012. Apelacioni sud
PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME UZ PROMENU RADNOG MESTA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 18.01.2012. Apelacioni sud
NARUŠENO PSIHIČKO STANJE I BITNO SMANJENA URAČUNLJIVOST KAO RAZLOG ZA ODBIJANJE RADNOG ZADATKA (ČL. 80. I 183. ZAKONA O RADU) 18.01.2012. Apelacioni sud
SAGLASNOST ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 18.01.2012. Privredni apelacioni sud
BESPRAVNO KORIŠĆENJE SMEŠTAJA NAKON OTKAZA UGOVORA O ZAKUPU ZAPOSLENOM (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 18.01.2012. Apelacioni sud
OTKAZ ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE UČINJENE NA PRETHODNOM RADNOM MESTU (ČL. 101. I 104. ZAKONA O RADU) 17.01.2012. Apelacioni sud
NESAVESNO I NEMARNO VRŠENJE POVERENIH POSLOVA I RADNIH ZADATAKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.01.2012. Apelacioni sud
OTKAZ ZBOG NESPROVOĐENJA PROPISANIH MERA ZAŠTITE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.01.2012. Apelacioni sud
USKLAĐIVANJE IZNOSA SREDSTAVA POTREBNIH ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PERIODU ISPLATE OTPREMNINA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 28.12.2011. Apelacioni sud
PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA KOD RADA NA ODREĐENO VREME DO POVRATKA ODSUTNOG ZAPOSLENOG (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 23.12.2011. Apelacioni sud
PRAVO NA TRAŽENJE PREOBRAŽAJA RADNOG ODNOSA (ČL. 37. I 175. ZAKONA O RADU) 22.12.2011. Vrhovni kasacioni sud
PRIMANJA KOJA ULAZE U OSNOVICU ZA OBRAČUN OTPREMNINE (ČL. 158. I 159. ZAKONA O RADU) 21.12.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PUNOVAŽNOST OBRAZACA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 26, 175. I 178.  ZAKONA O RADU) 09.12.2011. Apelacioni sud
ŠIRENJE DEZINFORMACIJA KAO OPRAVDAN OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.12.2011. Apelacioni sud
UPOZORENJE PRE OTKAZA UGOVORA O RADU PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 09.12.2011. Apelacioni sud
OBIM PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR (ČL. 69. ZAKONA O RADU) 08.12.2011. Apelacioni sud
OBAVEZA DONOŠENJA POJEDINAČNOG AKTA O UTVRĐIVANJU PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 08.12.2011. Apelacioni sud
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE U VIDU DODATKA ZA ISHRANU I TROŠKOVA PREVOZA U SLUČAJU NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 08.12.2011. Apelacioni sud
GRANIČNIK NAKNADE ŠTETE PO OSNOVU PRAVA NA IZGUBLJENU ZARADU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 08.12.2011. Apelacioni sud
PRAVO NA REGRES U SKLADU SA OPŠTIM AKTOM KOJI NIJE DONET ILI JE PRESTAO DA VAŽI (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 08.12.2011. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG ODREĐIVANJA PRITVORA ZAPOSLENOM (ČL. 166. I 176. ZAKONA O RADU) 07.12.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DONOŠENJE PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH KAO PREDUSLOV ZA OTKAZ PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 155. I 191. ZAKONA O RADU) 05.12.2011. Apelacioni sud
RAZGOVOR SUDSKOG OSOBLJA SA STRANKAMA O PREDMETU SPORA KAO OSNOV ZA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST ZAPOSLENIH U SUDU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 02.12.2011. Apelacioni sud
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU RADA VAN RADNOG ODNOSA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 01.12.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA KONKRETIZACIJE TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.12.2011. Apelacioni sud
VREMENSKO OGRANIČENJE I ZAKLJUČENJE NOVOG UGOVORA O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 29.11.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEIZVRŠAVANJE NALOGA RUKOVODIOCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJI NISU U OPISU RADNOG MESTA ZAPOSLENOG (ČL. 1. I 101. ZAKONA O RADU) 29.11.2011. Apelacioni sud
OBRAČUN I ISPLATA OTPREMNINE U SLUČAJU TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 25.11.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEŠTENJE  O BOLOVANJU I NEDOSTAVLJANJE POTVRDE O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.11.2011. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU NEZAKONITOG OTKAZA KAD ZAPOSLENI NE ZAHTEVA DA SE VRATI NA RAD (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 23.11.2011. Apelacioni sud
NEPOSREDNA DISKRIMINACIJA ZBOG ČLANSTVA U SINDIKATU (ČL. 18 DO 20. I ČL. 183. ZAKONA O RADU) 23.11.2011. Apelacioni sud
NEZAKONITO RASPOLAGANJE SREDSTVIMA POSLODAVCA KAO RAZLOG ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 21.11.2011. Apelacioni sud
OTKAZ ZA VREME MIROVANJA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG KOJI JE PRIVREMENO UPUĆEN NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 79. I 174. ZAKONA O RADU) 18.11.2011. Apelacioni sud
DOSPELOST POTRAŽIVANJA RAZLIKE ZARADE ČIJA DINAMIKA ISPLATE NIJE UTVRĐENA KOLEKTIVNIM UGOVOROM (ČL. 3. ZAKONA O RADU) 16.11.2011. Apelacioni sud
RELEVANTNE ČINJENICE KOD ODLUČIVANJA O ZAHTEVU ZA PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLOVE ZBOG PROTIVPREVNOG PONAŠANJA POSLODAVCA (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 200. ZOO) 09.11.2011. Apelacioni sud
HRONIČNI ALKOHOLIZAM I POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.11.2011. Apelacioni sud
TRAJNA NESPOSOBNOST ZA RAD KAO POSLEDICA VRŠENJA VOJNE DUŽNOSTI (ČL. 200. ZOO I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 07.11.2011. Apelacioni sud
OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENOG O RAZLOZIMA PREMEŠTAJA NA DRUGE POSLOVE (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 04.11.2011. Apelacioni sud
EFEKTIVAN RAD KAO USLOV ZA PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 04.11.2011. Apelacioni sud
DUŽINA RADNOG STAŽA U GODINI U KOJOJ SE OSTVARUJE PRAVO NA ODMOR  (ČL. 68, 69. I 72. ZAKONA O RADU) 03.11.2011. Apelacioni sud
UTICAJ STATUSNE PROMENE POSLODAVCA NA PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 03.11.2011. Apelacioni sud
OTKAZ NA OSNOVU NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE KOJE SE JEDNOM DESILO (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 02.11.2011. Apelacioni sud
POSEBNO UPOZORENJE U SLUČAJU NOVE POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 27.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA MINIMALNU ZARADU U SLUČAJU NEDOLASKA NA POSAO (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 26.10.2011. Privredni apelacioni sud
NEPOSREDNA PRIMENA POSEBNOG I POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA U SLUČAJU NEPOVOLJNIJE CENE RADA UTVRĐENE UGOVOROM O RADU (ČL. 4. I 9. ZAKONA O RADU) 24.10.2011. Apelacioni sud
OBAVLJANJE ODREĐENIH AKTIVNOSTI U TOKU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. I 183. ZAKONA O RADU) 24.10.2011. Apelacioni sud
ŠIKANIRANJE KAO UZROK NEIZVRŠAVANJA RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 21.10.2011. Apelacioni sud
NEPOŠTOVANJE PROCEDURE VOĐENJA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 21.10.2011. Apelacioni sud
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZBOG PROPUSTA VRŠENJA KONTROLE ISPRAVNOSTI SREDSTAVA I OPREME ZA RAD (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 21.10.2011. Apelacioni sud
IZOSTANAK STVARNE VOLJE ZAPOSLENOG ZA SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 19.10.2011. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA (ČL. 124. ZAKONA O RADU) 17.10.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SMANJENJE ZARADE ZAPOSLENOG ZBOG NEPOŠTOVANJA RADNOG VREMENA ILI NEOSTVARIVANJA RADNOG UČINKA (ČL. 106. ZAKONA O RADU) 17.10.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE DA ZAPOSLENI NIJE OSTVARIO PUNO RADNO VREME I STANDARDNI UČINAK (ČL. 223. ZPP I ČL. 111. ZAKONA O RADU) 14.10.2011. Apelacioni sud
NEOBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENOG O OSTVARIVANJU PRAVA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 13.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
RUŠLJIVOST SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA USLED ZABLUDE O PROMENI POSLODAVCA (ČL. 177. ZAKONA O RADU I ČL. 61. I 65. ZOO) 11.10.2011. Apelacioni sud
ALKOHOLISANOST NA RADU KAO OPRAVDAN RAZLOG ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 11.10.2011. Apelacioni sud
NEOSTVARIVANJE REZULTATA RADA NAKON UPOZORENJA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 06.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
POČETAK ROKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE U VIDU IZGUBLJENE ZARADE (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 361. ZOO) 05.10.2011. Apelacioni sud
OTKAZ KAO POSLEDICA DISKRIMINACIJE U POGLEDU USLOVA RADA (ČL. 20. ZAKONA O RADU) 05.10.2011. Apelacioni sud
OBJEKTIVNI ROK ZASTARELOSTI ZA POKRETANJE POSTUPKA OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 28.09.2011. Apelacioni sud
PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA POSLE PRESTANKA VAŽENJA OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 241. ZAKONA O RADU) 28.09.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE OTKAZNOG RAZLOGA PROTIVNO NJEGOVOJ SVRSI I CILJU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 26.09.2011. Apelacioni sud
TRENUTAK POČETKA ZAŠTITE SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA (ČL. 188. i 215. ZAKONA O RADU) 21.09.2011. Apelacioni sud
UREĐENJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 20.09.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UZROČNO POSLEDIČNA VEZA IZMEĐU NEZAKONITOG OTKAZA KAO ŠTETNE RADNJE I NASTANKA ŠTETE (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 16.09.2011. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA USLED BRISANJA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA (ČL. 176. ZAKONA O RADU) 15.09.2011. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO OCA DETETA NA ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA (ČL. 94. ZAKONA O RADU) 13.09.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 114. ZAKONA O RADU) 13.09.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA PO OSNOVU STAŽA OSTVARENOG U INOSTRANSTVU (ČL. 108. I 120. ZAKONA O RADU) 13.09.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAPITOST KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.09.2011. Apelacioni sud
NAKNADA U VISINI MINIMALNE ZARADE ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA (ČL. 114. ZAKONA O RADU) 08.09.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEZAKONIT OTKAZ USLED NEPOŠTOVANJA PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153. I 191. ZAKONA O RADU) 31.08.2011. Apelacioni sud
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA NA ZARADU ZA LICE ZA KOJE SE KORISTI  PRAVO NA SUBVENCIJU POREZA I DOPRINOSA (ČL. 21V, 21G I 21D ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 45, 45A I 45B ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE) 30.08.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA KAO ISKLJUČIVA POSLEDICA SLOBODNE IZJAVE VOLJE ZAPOSLENOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 23.08.2011. Apelacioni sud
UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA ZBOG PRIVREMENOG PRESTANAKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG  (ČL. 174. ZAKONA O RADU) 15.08.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE SRAZMERNOG DELA GODIŠNJEG ODMORA U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 72. ZAKONA O RADU) 03.08.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ NEUSPELOG URUČENJA REŠENJA O OTKAZU NA PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 25.07.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA IZ PRETHODNE GODINE PO ISTEKU PORODILJSKOG ODSUSTVA  (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 21.07.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PODVOĐENJE ODSUSTVA ZAPOSLENOG SA RADA POD NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.07.2011. Apelacioni sud
POSLEDICE ODSUSTVA EVIDENCIJE I OBRAČUNA PREKOVREMENIH SATI (ČL. 107, 108. I 121. ZAKONA O RADU) 01.07.2011. Apelacioni sud
PREKLUDIRANOST ZAHTEVA ZA PONIŠTAJ REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 01.07.2011. Apelacioni sud
ISPLATA OTPREMNINE KAO USLOV PUNOVAŽNOSTI OTKAZA PO OSNOVU TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 158, 179. I 191. ZAKONA O RADU) 01.07.2011. Apelacioni sud
ROKOVI POSTAVLJENI U SPORAZUMU O ISPLATI ZAOSTALIH ZARADA (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 28.06.2011. Apelacioni sud
NEVRŠENJE PRIMOPREDAJNOG POPISA ROBE KAO NEMARAN I NESAVESAN RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.06.2011. Vrhovni kasacioni sud
NASTAVAK KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA PREKINUTOG USLED NASTUPANJA PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 68. I 73. ZAKONA O RADU) 22.06.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA NAGRADU ZA RAD STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 34. ZAKONA O STEČAJU) 16.06.2011. Privredni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE VISINE OTPREMNINE ZA ZAPOSLENOG KOD PRESTANKA POTREBE ZA NJEGOVIM RADOM (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 15.06.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OCENA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 271. ZAKONA O RADU) 09.06.2011. Upravni sud
STIMULATIVNA NAKNADA ZA DOBROVOLJNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA I PRAVO NA UČEŠĆE U RASPODELI DOBITI  (ČL. 104. DO 108. ZAKONA O RADU) 08.06.2011. Apelacioni sud
NOVI UGOVOR O RADU KAO ANEKS PRETHODNOG UGOVORA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 08.06.2011. Apelacioni sud
USAGLAŠAVANJE SISTEMATIZACIJE POSLOVA U POGLEDU ZAHTEVA KOJI SE ODNOSE NA STEČENO VISOKO OBRAZOVANJE  (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 07.06.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KAO KRITERIJUM ZA UTVRĐIVANJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.06.2011. Apelacioni sud
POTRAŽIVANJE NEISPLAĆENIH ZARADA U SLUČAJU STEČAJA (ČL. 124. ZAKONA O RADU) 02.06.2011. Privredni apelacioni sud
KOEFICIJENT ZA OBRAČUN ZARADE PRI PREMEŠTANJU NA DRUGE POSLOVE (ČL. 104. I 105. ZAKONA O RADU) 01.06.2011. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KOJI ISUPNJAVA USLOVE ZA  IZVRŠIOCA NA POSLOVIMA GDE POSTOJI STALNA POTREBA (ČL. 20. I ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.06.2011. Apelacioni sud
PRAVO  NA OTPREMNINU PRI ODLASKU U INVALIDSKU PENZIJU KOD ZAPOSLENJA NA ODREĐENO VREME (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 25.05.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA ISPLATE NAKNADE ZA OBAVLJENI RAD VAN RADNOG ODNOSA (ČL. 104. I 197. ZAKONA O RADU) 25.05.2011. Apelacioni sud
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG KORONARNOG OBOLJENJA ZAPOSLENOG (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 19.05.2011. Vrhovni kasacioni sud
SKRAĆENO RADNO VREME ZA ZAPOSLENOG KOJI SE STARA O OBOLELOJ OSOBI NA OSNOVU MIŠLJENJA NADLEŽNOG ORGANA (ČL. 98. ZAKONA O RADU) 19.05.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA DODATAK ZA ISHRANU ZA VREME NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 189. ZOO) 11.05.2011. Apelacioni sud
OBIM NAKNADE U SLUČAJU OSTVARIVANJA PRIHODA ZA PERIOD POTRAŽIVANJA IZGUBLJENE ZARADE (ČL. 189. ZOO I 191. ZAKONA O RADU) 11.05.2011. Apelacioni sud
USLOVLJENOST PRIMENE KRITERIJUMA OBAVEZOM DONOŠENJA PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153. ZAKONA O RADU) 11.05.2011. Apelacioni sud
OTKAZ BEZ NAZNAČENJA MESTA, VREMENA I NAČINA IZVRŠENJA POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 11.05.2011. Apelacioni sud
OSPOSOBLJENOST ZA RAD KAO DOPRINOS ŠTETI (ČL. 164. ZAKONA O RADU I ČL. 173. I 174. ZOO) 11.05.2011. Apelacioni sud
NAVOĐENJE RAZLOGA ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U UGOVORU O RADU  (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 05.05.2011. Vrhovni kasacioni sud
POTREBNI USLOVI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU (201. ZAKONA O RADU) 13.04.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRETNJA KOD ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU I ČL. 60. ZOO) 13.04.2011. Apelacioni sud
POSTOJANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA KAO USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ISHRANE I PRAVA NA REGRES (ČL. 118. ZAKONA O RADU I ČL. 17. ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA) 13.04.2011. Apelacioni sud
OBAVEZNI ELEMENTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 12.04.2011. Apelacioni sud
DOPRINOS OŠTEĆENOG SOPSTVENOJ ŠTETI POSTUPANJEM PO NALOGU RUKOVODIOCA USLED STRAHA OD GUBITKA POSLA (ČL. 173, 174. I 192. ZOO I ČL. 164. ZAKONA O RADU) 11.04.2011. Apelacioni sud
VREME NASTUPANJA POSLEDICA POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 11.04.2011. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNOSNAŽNA OSUĐUJUĆA KRIVIČNA PRESUDA KAO USLOV ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 07.04.2011. Vrhovni kasacioni sud
OTKAZ ZBOG NEPOŠTOVANJA PROCEDURE O NAČINU ODLAGANJA I ČUVANJA DNEVNOG PAZARA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 05.04.2011. Apelacioni sud
PRAVO NA OTPREMNINU KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 158. I 179. ZAKONA O RADU) 31.03.2011. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE REZULTATA RADA ZAPOSLENOG (ČL. 179.  ZAKONA O RADU) 30.03.2011. Apelacioni sud
OBAVEZA DONOŠENJA REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 75. ZAKONA O RADU) 28.03.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZVEŠTAJ DOSTAVLJAČA DA JE OKRIVLJENI NA PRIVREMENOM RADU U INOSTRANSTVU (ČL. 213. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 25.03.2011. Prekršajni apelacioni sud – Viši prekršajni sud
BLANKO SPORAZUM I REŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU I ČL. 26. ZOO) 25.03.2011. Apelacioni sud
IZMENA ČINJENIČNOG STANJA U TOKU POSTUPKA UTVRĐIVANJA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA (ČL. 207, 218, 226. I 228. ZAKONA O RADU) 24.03.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA PREMA PREBIVALIŠTU ZAPOSLENOG  (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 21.03.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POVREDA RADNE OBAVEZE NEČINJENJEM (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.03.2011. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO ZAPOSLENOG ZADRUGARA NA ISPLATU OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 09.03.2011. Apelacioni sud
POGREŠNA OZNAKA BROJA UGOVORA KOJI SE OTKAZUJE (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 09.03.2011. Apelacioni sud
PRAVO NA UČEŠĆE U KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU (ČL. 223, 226, 228, 233. I 248. ZAKONA O RADU) 07.03.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROGLAŠENJE VIŠKOM ZAPOSLENOG SA ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA ZBOG NEMOGUĆNOSTI PREMEŠTAJA NA ODGOVARAJUĆE POSLOVE (ČL. 81, 179. I 182. ZAKONA O RADU) 04.03.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ROK ZA PREINAČENJE TUŽBENOG ZAHTEVA (ČL. 191. I 195. ZAKONA O RADU) 02.03.2011. Apelacioni sud
OBUSTAVA NAPLATE SINDIKALNE ČLANARINE PO ZAHTEVU ZAPOSLENOG (ČL. 123. I 207. ZAKONA O RADU) 28.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE NAMERE POSLODAVCA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA (ČL. 30. I 197. ZAKONA O RADU) 25.02.2011. Apelacioni sud
NEOBEZBEĐENJE TROŠKOVA PREVOZA KOD PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA (ČL. 173. I 179. ZAKONA O RADU) 24.02.2011. Apelacioni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU NA OSNOVU NEOBJAVLJENOG OPŠTEG AKTA (ČL. 1, 4. I 179. ZAKONA O RADU) 24.02.2011. Apelacioni sud
SPOR ZA PONIŠTAJ ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU KAO SPOR ZA OCENU ZAKONITOSTI (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.02.2011. Apelacioni sud
UTVRĐENOST POVREDE RADNE OBAVEZE U VREME IZVRŠENJA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 24.02.2011. Apelacioni sud
NARUŠAVANJE RADNE DISCIPLINE UPUĆIVANJEM OZBILJNE PRETNJE DRUGOM ZAPOSLENOM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.02.2011. Apelacioni sud
BUDŽETSKO OGRANIČENJE ISPLATE OSTVARENIH JUBILARNIH NAGRADA (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 23.02.2011. Apelacioni sud
NEPUNO RADNO VREME ZA ZAPOSLENE KOJI SU UTVRĐENI KAO VIŠAK (ČL. 155. I 171. ZAKONA O RADU) 17.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVLJANJE POSLOVA IZ OKVIRA DELATNOSTI KOMPANIJE PO UGOVORU O DELU (ČL. 199. ZAKONA O RADU) 11.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA ISPLATE OTPREMNINE ZAPOSLENOM KOJI JE KORISNIK PENZIJE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 10.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I ISPLATU REGRESA (ČL. 68, 118. I 185. ZAKONA O RADU) 08.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POTVRDA O PRODUŽETKU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 103. ZAKONA O RADU) 08.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODREĐIVANJE BROJA IZVRŠILACA NA ODREĐENIM POSLOVIMA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 08.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE OBRAČUNA ZARADE (ČL. 121. I 122. ZAKONA O RADU) 07.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
REŠENJE INSPEKTORA RADA KOJIM SE ODLAŽE OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. I 271. ZAKONA O RADU) 07.02.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZOSTANAK NAVOĐENJA RAZLOGA PREMEŠTAJA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 04.02.2011. Apelacioni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O RADU KOJI NE SADRŽI POUKU O PRAVNOM LEKU (ČL. 11, 33. I 195. ZAKONA O RADU) 03.02.2011. Apelacioni sud
NAKNADA ZARADE ZBOG MANJE ZARADE NA DRUGOM ODGOVARAJUĆEM POSLU (ČL. 104. I 164. ZAKONA O RADU) 03.02.2011. Apelacioni sud
PRAVO ZAPOSLENOG KOJI JE OSTVARIO OTPREMNINU DA PO ISTOM OSNOVU OD DRUGOG POSLODAVCA ZAHTEVA ISPLATU PREMA SVIM GODINAMA PROVEDENIM U RADNOM ODNOSU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 01.02.2011. Apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENIH I UPRAVE  PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI (ČL. 14. ZAKONA O RADU I ČL. 61. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 28.01.2011. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
VAŽENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZAKLJUČENOG PREMA RANIJIM PROPISIMA NA NEODREĐENO VREME (ČL. 284. ZAKONA O RADU ) 27.01.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ČLANSTVO SUDIJE POROTNIKA U SINDIKATU (ČL. 5, 6, 206.  I 207. ZAKONA O RADU) 26.01.2011. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEZAKONITO OGRANIČAVANJE VISINE NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVO (ČL. 9. I 118. ZAKONA O RADU) 25.01.2011. Apelacioni sud
ODLUKA O PREMEŠTAJU U DRUGO MESTO RADA SA POČETKOM RADA NA DAN NJENOG URUČENJA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 13.01.2011. Apelacioni sud
PRIMENA RANIJEG UPOZORENJA NA SLUČAJ RAZLIČITE POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. I 180. ZAKONA O RADU) 13.01.2011. Apelacioni sud
ODNOS NAKNADA ŠTETE KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 12.01.2011. Apelacioni sud
UTICAJ INSOLVENTNOSTI PREDUZEĆA NA ISPLATU OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 12.01.2011. Apelacioni sud
RESTITUCIJA KAO DOVOLJNA SATISFAKCIJA ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 200. ZOO I 191. ZAKONA O RADU) 30.12.2010. Apelacioni sud
NEPOSREDNA PRIMENA ZAKONSKIH ODREDBI PRILIKOM UTVRĐIVANJA PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 20.12.2010. Apelacioni sud
RADNO ANGAŽOVANJE KORISNIKA STAROSNE PENZIJE (ČL. 30-33. I 199. ZAKONA O RADU) 16.12.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VOLONTIRANJE KAO RADNO ISKUSTVO (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 15.12.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KARAKTER UPOZORENJA O POSTOJANJU OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 15.12.2010. Apelacioni sud
PRIMENA NEODGOVARAJUĆEG ZAKONA U POSTUPKU OCENE ZAKONITOSTI REŠENJA O OTKAZU (ČL. 192. ZAKONA O RADU I 196. I 201. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 09.12.2010. Apelacioni sud
OBAVEZA DOSTAVLJANJA UPOZORENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU NA MIŠLJENJE SINDIKATU (ČL. 181. ZAKONA O RADU ) 09.12.2010. Privredni apelacioni sud
PREDUSLOVI ZA OTKAZ PO OSNOVU POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.12.2010. Privredni apelacioni sud
JEDNAKA ZARADA ZA SVE ZDRAVSTVENE USLUGE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 08.12.2010. Apelacioni sud
PONOVNI ZAHTEV POSLODAVCU ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA (ČL. 228. I 233. ZAKONA O RADU) 07.12.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBJAVLJIVANJE KAO PRETPOSTAVKA ZA STUPANJE NA SNAGU SISTEMATIZACIJE RADNIH MESTA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 01.12.2010. Apelacioni sud
PRAVILNO DOSTAVLJANJE PISMENOG UPOZORENJA O POSTOJANJU RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 180. ZAKONA O RADU I ČL. 71-73. I 77. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 01.12.2010. Apelacioni sud
POŠTOVANJE PROCEDURE ZA OGLAŠAVANJE ZAPOSLENIH VIŠKOM (ČL. 24. I 179. ZAKONA O RADU) 01.12.2010. Apelacioni sud
IZUZETAK OD OBAVEZE NADOKNADE ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU I 154. I 172. ZOO) 01.12.2010. Apelacioni sud
DOKAZ O PUTNIM TROŠKOVIMA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 01.12.2010. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE MINIMUMA PROCESA RADA U SLUČAJU ŠTRAJKA (ČL. 10. ZAKONA O ŠTRAJKU I ČL. 3. I 240. ZAKONA O RADU) 26.11.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MATERIJALNA PRETPOSTAVKA ZA OSTVARIVANJE OTPREMNINE (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 24.11.2010. Apelacioni sud
OVLAŠĆENJE SUDA DA OBAVEŽE POSLODAVCA NA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU (ČL. 30. ZAKONA O RADU) 19.11.2010. Apelacioni sud
NUŽNA MATERIJALNA PRETPOSTAVKA ZA PREMEŠTANJE ZAPOSLENOG NA DRUGE POSLOVE (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 19.11.2010. Apelacioni sud
KOEFICIJENT KAO JEDAN OD ELEMENATA ZA UTVRĐIVANJE ZARADE (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 11.11.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SADRŽINA PONUDE ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 11.11.2010. Apelacioni sud
PRAVA PREDSEDNIKA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA (ČL. 211. ZAKONA O RADU) 10.11.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA I ISHRANE ZAPOSLENOG KOJI UČESTVUJE U ŠTRAJKU (ČL. 105. I 118. ZAKONA O RADU) 10.11.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA PRIHODA OD KAPITALA ILI ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA POSLOVNOM USPEHU (ČLAN 14. I 105. ZAKONA O RADU) 03.11.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON NASTUPANJA OSNOVA ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 02.11.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZARADE ZAPOSLENIH ZADRŽANIH NA RADU U TOKU STEČAJA (ČL. 104. ZAKONA O RADU I ČL. 63. ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU) 28.10.2010. Privredni apelacioni sud
UMANJENJE ZARADE PREMA PROCENI STEČAJNOG UPRAVNIKA (ČL. 110.  ZAKONA O RADU) 28.10.2010. Privredni apelacioni sud
AKTIVIRANJE PRAVNIH POSLEDICA OTKAZA NAKON UKIDANJA PRESUDE O PONIŠTAJU OTKAZA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 20.10.2010. Apelacioni sud
UPLATA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU UGOVORA O VOLONTERSKOM RADU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA (ČL. 11. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 18.10.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAŠTITA PREDSEDNIKA SINDIKATA I SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA OD OTKAZA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 11.10.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMENA PROPISA O RADU NA ZAPOSLENE U DIREKTORATU CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA (ČL. 147-152. ZAKONA O RADU) 09.10.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME SA ISTIM ZAPOSLENIM (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 06.10.2010. Apelacioni sud
ZARADA ZA VREME PROVEDENO NA RADU ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA (ČL. 6. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA I ČL. 284. ZAKONA O RADU) 06.10.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIHVATANJE ANEKSA UGOVORA O RADU KAO USLOV ZA SUDSKU ZAŠTITU (ČL. 33, 155, 171, 172, 173, 174. I 179. ZAKONA O RADU) 04.10.2010. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE ISPUNJENJA USLOVA ZA STAROSNU PENZIJU KOD ZAPOSELNIH U USTANOVAMA U OBLASTI OBRAZOVANJA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 01.10.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
STANDARDNI RADNI UČINAK I PUNO RADNO VREME KAO  USLOVI ZA OSTVARIVANJE ZARADE (ČL. 106, 107. I 111. ZAKONA O RADU) 30.09.2010. Privredni apelacioni sud
ISPLATA OTPREMNINE KAO USLOV ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 27.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA ISPLATE OTPREMNINE PRE OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 27.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZBOG IMENOVANJA NA FUNKCIJU UZ ANGAŽOVANJE PO UGOVORU O AUTORSKOM DELU (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 27.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA JEDNAKU ZARADU ZAPOSLENIH NA POSLOVIMA GDE JE UTVRĐENA ALTERNATIVNA STRUČNA SPREMA (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 27.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SUDSKA ZAŠTITA OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU (ČL. 15. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU I ČL. 269. ZAKONA O RADU) 27.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU  ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 171. I  179. ZAKONA O RADU) 23.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEISPUNJENOST ZAKONSKIH USLOVA ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA U MOMENTU DAVANJA PONUDE (ČL. 171, 173. I 179. ZAKONA O RADU) 22.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
STAŽ OSIGURANJA PO OSNOVU BAVLJENJA ESTRADNOM DELATNOŠĆU I PRAVO NA DODATAK NA PLATU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 21.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSEBNA PRAVA I OBAVEZE  KAO PREDMET UGOVORA O RADU (ČL. 33. ZAKONA O RADU I ČL. 130. ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 21.09.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAŠTITA OD OTKAZA ZA  ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 16.09.2010. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA U SLUČAJU FAKTIČKOG RADA (ČL. 30. i 32. ZAKONA O RADU) 14.09.2010. Apelacioni sud
PLAĆANJE POREZA NA ZARADU KOJU OSTVARUJE UPUĆENI RADNIK STRANOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU RADA ZA POTREBE DOMAĆEG PRAVNOG LICA (ČL. 107. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 10.09.2010. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UPOZORENJE NA POSLEDICE NEPRIHVATANJA ZAKLJUČENJA SPORAZUMA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 08.09.2010. Apelacioni sud
OBAVEZA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 19.08.2010. Apelacioni sud
PORESKI TRETMAN JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ZAPOSLENIMA (ČL. 104. ZAKONA O RADU I ČL. 13. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 18.08.2010. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PONUDA I PRIHVATANJE ANEKSA UGOVORA O RADU DOK TRAJE PRIVREMENA SPREČENOSTI ZA RAD  (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 09.08.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA OTPREMNINU PRI ODLASKU U PENZIJU KADA RADNI ODNOS PRESTANE PO DRUGOM OSNOVU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 02.08.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UVEĆANA ZARADA ZBOG NEKORIŠĆENJA DNEVNOG ODMORA U PRERASPODELI RADNOG VREMENA (ČL. 53, 57. I 59. ZAKONA O RADU) 20.07.2010. Apelacioni sud
DEJSTVO IZJAVE ZAPOSLENOG O OTKAZU UGOVORA O RADU POD USLOVOM ISPLATE ZAKONOM PROPISANE OTPREMNINE (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 14.07.2010. Apelacioni sud
PREMEŠTAJ NA DRUGE POSLOVE ZBOG ZDRAVSTVENOG STANJA ZAPOSLENOG (ČL. 81, 171. I 179. ZAKONA O RADU) 14.07.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA NA ZAŠTITU SINDIKALNOG POVERENIKA OD OTKAZA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 14.07.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNI INTERES ZA VOĐENJE SPORA ZA PONIŠTAJ REŠENJA O OTKAZU  (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 14.07.2010. Vrhovni kasacioni sud
IZOSTANAK ČINJENIČNOG OPISA U OBRAZLOŽENJU OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 185. I 193. ZAKONA O RADU) 14.07.2010. Apelacioni sud
UVOĐENJE PREKOVREMENOG RADA (ČL. 53. I 58. ZAKONA O RADU) 12.07.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZUZETNOST PREKOVREMENOG RADA (ČL. 53. ZAKONA O RADU) 12.07.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA KADA ZAPOSLENI RADI KOD DVA POSLODAVCA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 08.07.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEOPHODNOST DONOŠENJA ODLUKE O PRERASPODELI RADNOG VREMENA (ČL. 57. ZAKONA O RADU) 07.07.2010. Apelacioni sud
UMANJENJE ZARADE ZAPOSLENOM PRE OTKAZA UGOVORA O RADU  (ČL. 104-107. I  179. ZAKONA O RADU) 06.07.2010. Vrhovni kasacioni sud
SUMNJA U ZDRAVSTVENU SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG (ČL. 103. I 179. ZAKONA O RADU) 06.07.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KRIVICA POSLODAVCA KADA ZAPOSLENOM NIJE OMOGUĆIO KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 68, 73. I 76. ZAKONA O RADU) 05.07.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNI ODNOS DIREKTORA NA ODREĐENO VREME (ČL. 48. I 175. ZAKONA O RADU) 30.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOV  OSTVARIVANJA ZAŠTITE OD OTKAZA UGOVORA O RADU ZA PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 29.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA SPROVOĐENJA MERA ZA ZAPOŠLJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153. I 155. ZAKONA O RADU) 29.06.2010. Apelacioni sud
PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA KOD ODLASKA U PENZIJU (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 25.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
BROJ ČLANOVA KAO USLOV ZA REGISTRACIJU SINDIKATA (ČL. 215. ZAKONA O RADU) 25.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SELEKTIVNA PRIMENA KRITERIJUMA ZA UTVRĐIVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRISTUPNICA SINDIKATU I IZJAVA ZAPOSLENOG O ODBIJANJU SINDIKALNE ČLANARINE OD ZARADE (ČL. 123. I 207. ZAKONA O RADU) 15.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
STATUS IMENOVANIH I IZABRANIH SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA (ČL. 188. ZAKONA O RADU ) 15.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ANGAŽOVANJE LICA NA POSLOVIMA ZA KOJE JE ZAPOSLENI KOME SE OTKAZUJE UGOVOR O RADU ISPUNJAVA USLOVE (ČL. 171. I 179. ZAKONA O RADU) 14.06.2010. Apelacioni sud
POSTUPANJE PO POTPISANOM ANEKSU UGOVORA O RADU I NJEGOV PONIŠTAJ  (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 14.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
SMANJENJE OBIMA RADA KOJE ZAHTEVA DUŽE ODSUSTVO (ČL. 116. ZAKONA O RADU) 12.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAŠTITA NOVČANOG POTRAŽIVANJA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 186. I 196. ZAKONA O RADU) 08.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAPLATA NOVČANOG POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA U SUDSKOM POSTUPKU (ČL. 186. I 196. ZAKONA O RADU) 08.06.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZJAVA ZAPOSLENOG DA NEĆE TRAŽITI ISPLATU OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU I ČL. 295. I 344. ZOO) 03.06.2010. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O TUŽBENOM ZAHTEVU ZA OBAVEZIVANJE POSLODAVCA NA UPLATU DOPRINOSA (ČL. 1. ZPP, ČL. 22. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA I ČL. 105. I 191. ZAKONA O RADU) 02.06.2010. Apelacioni sud
POTPISIVANJE REŠENJA O OTKAZU OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 27.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
ODRICANJE ZAPOSLENOG OD PRAVA NA OTPREMNINU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 27.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA ISPLATU RAZLIKE UVEĆANE ZARADE PO OSNOVU ZAKLJUČKA VLADE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 26.05.2010. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE LICA KOJE JE UČINILO POVREDU RADE OBAVEZE (ČL. 184. ZAKONA O RADU I ČL. 154. ZOO) 26.05.2010. Apelacioni sud
DAVANJE OTKAZA ZAPOSLENOM KOJI JE PRIVREMENO VRAĆEN NA RAD (ČL. 179.  I 271. ZAKONA O RADU) 25.05.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 48. ZAKON O RADU) 25.05.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NADLEŽNOST INSPEKTORA RADA ZA OCENU ANEKSA UGOVORA (ČL. 268. ZAKONA O RADU) 20.05.2010. Upravni sud
VISINA OTPREMNINE KOJA SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM PRE OTKAZA UGOVORA O RADU ČL. 158. ZAKONA O RADU) 20.05.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU PREDSTAVNIKU ZAPOSLENIH ZBOG POVREDE RADNE DISCIPLINE (ČL. 17. I 188. ZAKONA O RADU) 20.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST ODBIJANJA PONUDE ZA IZMENU UGOVORENIH USLOVA RADA (ČL. 171. I 173. ZAKONA O RADU) 19.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
NASTAVAK KORIŠĆENJA PREKINUTOG GODIŠNJEG ODMORA PO PRESTANKU BOLOVANJA (ČL. 70. ZAKONA O RADU) 18.05.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE ZAŠTITE OD OTKAZA KOD KRŠENJA  RADNE DISCIPLINE (ČL. 17. I 188. ZAKONA O RADU) 10.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
OBEZBEĐIVANJE NOVOGODIŠNJIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 06.05.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UČEŠĆE U POSTUPKU PREISPITIVANJA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA (ČL. 228. I 236. ZAKONA O RADU) 04.05.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
GUBITAK PRAVA NA POBIJANJE REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA BEZ OBZIRA NA ISPUNJENOST USLOVA ZA PREOBRAŽAJ (ČL. 37. I 195. ZAKONA O RADU) 21.04.2010. Apelacioni sud
REŽIM ZABRANE ISPLATA JUBILARNIH NAGRADA NA TERET BUDŽETA (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 21.04.2010. Apelacioni sud
ZNANJE KAO USLOV ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA KOJE SE ZAPOSLENI PREMEŠTA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 14.04.2010. Apelacioni sud
OSPORAVANJE ZAKONITOSTI ANEKSA NAKON PRIHVATANJA PONUDE (ČL. 171. I 179. ZAKONA O RADU) 14.04.2010. Apelacioni sud
ODLAGANJE IZVRŠENJA REŠENJA U SLUČAJU ODBIJANJA PREMEŠTAJA NA DRUGO RADNO MESTO (ČL. 171. I 179. ZAKONA O RADU) 01.04.2010. Upravni sud
SAGLASNOST SVIH UČESNIKA PREGOVORA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 254. ZAKONA O RADU) 26.03.2010. Apelacioni sud
PROCENA RIZIKA NA OSNOVU KORELACIJE RADNOG MESTA I RADNOG PROSTORA (ČL. 4. I 13. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 19.03.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZLOUPOTREBA PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 103. I 179. ZAKONA O RADU) 18.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTUPANJE PO PREPORUCI LEKARA U TOKU ODSUSTVA ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. I 180. ZAKONA O RADU) 18.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
NEDOLIČNO PONAŠANJE NA RADNOM MESTU KAO OSNOV ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 17.03.2010. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA PREMA MESTU STVARNOG STANOVANJA ZAPOSLENOG (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 11.03.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPUNJENJE USLOVA ZA STAROSNU PENZIJU (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 05.03.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ŠKOLA KAO PASIVNO LEGITIMISANO LICE ZA ISPLATU JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU I ČL. 159. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 04.03.2010. Apelacioni sud
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR POSLE BOLOVANJA (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 02.03.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA OD STRANE ZAPOSLENOG PO POVRATKU SA BOLOVANJA ZA TEKUĆU I PRETHODNU KALENDARSKU GODINU (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 02.03.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNO-PRAVNI STATUS LICA KOJA RADE U PREDSTAVNIŠTVU STRANOG POSLODAVCA (ČL. 2. I 29. ZAKONA O RADU) 02.03.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ STAŽA OSIGURANJA NA OBRAČUN OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 25.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENOM ZA POVREDU NA RADU (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 24.02.2010. Apelacioni sud
INVALID KAO TEHNOLOŠKI VIŠAK (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 24.02.2010. Apelacioni sud
ZADRŽAVANJE PRAVA PO OSNOVU INVALIDNOSTI (ČL. 101. I ČLAN 175. ZAKONA O RADU) 19.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAD NA DAN NEDELJNOG ODMORA (ČL. 53. I 67. ZAKONA O RADU) 18.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 18.02.2010. Vrhovni kasacioni sud
OBJEKTIVNA STRUKTURNA VREDNOST TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 18.02.2010. Vrhovni kasacioni sud
OGRANIČENJA KOD PREKOVREMENOG RADA I PRERASPODELE RADNOG VREMENA (ČL. 53. I 57. ZAKONA O RADU) 18.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA OTPREMNINU PRI ODLASKU U PENZIJU KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 16.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOBROVOLJNOST U POSTUPKU PREGOVARANJA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 3, 254. I 263. ZAKONA O RADU) 16.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PLAĆENO ODSUSTVO I KRUG LICA KOJA SE SMATRAJU ČLANOVIMA UŽE PORODICE (ČL. 77. ZAKONA O RADU) 12.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRERASPODELA RADNOG VREMENA I PREKOVREMENI RAD (ČL. 53. I 57. ZAKONA O RADU) 12.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE ZABLUDE PRILIKOM ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 11.02.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRIJEM I PROCENA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU (ČL. 33. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ČL. 22. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 11.02.2010. Upravni sud
UVEĆANA ZARADA PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA (ČL. 53. I 108. ZAKONA O RADU) 09.02.2010. Apelacioni sud
UKUPNO RADNO VREME U PROSEKU DUŽE OD PUNOG RADNOG VREMENA (ČL. 58. I 108. ZAKONA O RADU) 09.02.2010. Apelacioni sud
POSTUPANJE ZAPOSLENIH ISKLJUČIVO PO NAREDBI PRETPOSTAVLJENIH (ČL. 175. I 179. ZAKONA O RADU) 09.02.2010. Apelacioni sud
PRAVO ZAPOSLENOG NA ODMARANJE KOD PRERASPODELE RADNOG VREMENA (ČL. 57. I 59. ZAKONA O RADU) 08.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OCENA USLOVA ZA MIROVANJE RADNOG ODNOSA PO OSNOVU IMENOVANJA NA FUNKCIJU (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 08.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SUMNJA U OPRAVDANOST RAZLOGA ZA ODSUSTVOVANJE SA RADA (ČL. 103. I 179. ZAKONA O RADU) 08.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
REŠENJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA KOD PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 75. I 76. ZAKONA O RADU 04.02.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA ZARADU PREMA OBAVLJENOM RADU (ČL. 105 ZAKONA O RADU) 03.02.2010. Apelacioni sud
ISPLATA MINIMALNE ZARADE RADNIKU (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 02.02.2010. Apelacioni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 02.02.2010. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ZAŠTIĆENIH SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 22.01.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROMENA RADNOG VREMENA I OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 56. ZAKONA O RADU) 21.01.2010. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE OPREME ZA RAD U SKLADU SA NAMENOM PREMA UPUTSTVU PROIZVOĐAČA (ČL. 23. I 24. ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 13.01.2010. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTPREMNINA U SLUČAJU KADA ZAPOSLENOM KOJI ISPUNJAVA USLOVE ZA PENZIJU RADNI ODNOS PRESTAJE PO OSNOVU VIŠKA ZAPOSLENIH  (ČL. 119. I 158. ZAKONA O RADU) 24.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA GODIŠNJI ODMOR (ČL. 74. ZAKONA O RADU I ČL. 138. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 23.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST ZAMENE ODSUTNE ZAPOSLENE KOJA NASTAVLJA ODSUSTVOVANJE SA RADA U KONTINUITETU PO VIŠE RAZLIČITIH OSNOVA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 22.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
STATUS NEZAPOSLENOG LICA I IZDAVANJE RADNE KNJIŽICE (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 17.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZDAVANJE RADNE KNJIŽICE NEZAPOSLENOM LICU (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 17.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPIS PODATAKA U RADNU KNJIŽICU IZDATU NA TERITORIJI BIVŠE REPUBLIKE SFRJ/SRJ PRE NJENOG OTCEPLJENJA (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 17.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA MIROVANJE RADNOG ODNOSA KOD UPUĆIVANJA BRAČNOG DRUGA U  DIPLOMATSKO PREDSTAVNIŠTVO DRUGE DRŽAVE (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 02.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA  NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 173. I 174. ZAKONA O RADU) 02.11.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA PUN GODIŠNJI ODMOR KADA SE PRVI PUT ZASNIVA RADNI ODNOS (ČL. 68. I 72. ZAKONA O RADU) 27.10.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NADLEŽNOST PROSVETNOG INSPEKTORA DA KONTROLIŠE SPROVOĐENJE ZAKONA (ČL. 268 ZAKONA O RADU) 26.10.2009. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
RELEVANTNI PERIOD PRILIKOM UZIMANJA U OBZIR REZULTATA SA TAKMIČENJA I DOPRINOSA OSTVARENOG U RADU (ČL. 131. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 16.10.2009. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NIŠTAVOST SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAKLJUČEN UNAPRED PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 15.10.2009.  Okružni sud
ZARADA KOJA SE UZIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE (ČL. 116. ZAKONA O RADU) 12.10.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVOR O RADU ZAKLJUČEN IZMEĐU SUPRUŽNIKA (ČL. 45. ZAKONA O RADU) 05.10.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
REGULISANJE NA DRUGAČIJI NAČIN VISINE NAKNADE ZARADE OPŠTIM AKTOM KOD POSLODAVCA (ČL. 114. ZAKONA O RADU) 05.10.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NIŠTAVOST BLANKO SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 103. ZOO I ČL. 175. ZAKONA O RADU) 30.09.2009.  Okružni sud
MOGUĆNOST ISPLATE VEĆE NAKNADE ZARADE PORODILJI (ČL. 33. I 115. ZAKONA O RADU) 29.09.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMENA KOLEKTIVNOG UGOVORA POSLODAVCA PRETHODNIKA PO ISTEKU ROKA ZA KOJI JE  ZAKLJUČEN (ČL. 150. ZAKONA O RADU) 23.09.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DODATAK PO OSNOVU MINULOG RADA  PREMA VREMENU PROVEDENOM U RADNOM ODNOSU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 21.09.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNJA ZLOUPOTREBE PRAVA NA ODSUSTVO ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 17.09.2009.  Vrhovni sud
SAGLASNOST SINDIKATA ZA ISPLATU UMANJENOG IZNOSA REGRESA ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 15.09.2009.  Okružni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOM U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ČL. 175. ZAKONA O RADU I ČL. 144. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 08.09.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAŠTITA LIČNOG INTEGRITETA U POSTUPKU UTVRĐIVANJA POVREDE RADNE OBAVEZE, RADNE DISCIPLINE ILI UČINJENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 12. I 179. ZAKONA O RADU) 24.08.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVORNOST ŠKOLE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU NASTAVNIKA FIZIČKOG VASPITANJA (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 21.07.2009.  Okružni sud
PROPISANI USLOV U POGLEDU STEPENA OBRAZOVANJA (ČL. 104 ZAKONA O RADU) 14.07.2009. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
OBRAČUN I UPLATA POREZA NA ZARADU OD STRANE UPUĆENOG RADNIKA ZAPOSLENOG KOD INOSTRANOG PRAVNOG LICA (ČL. 107. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 14.07.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UMANJENJE ZARADE ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 10.07.2009.  Okružni sud
PREKID ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA ZAKLJUČENJEM SPORAZUMA (ČL. 196. ZAKONA O RADU) 10.07.2009.  Okružni sud
PRETHODNO  UPOZORENJE ZAPOSLENOM DA NE OSTVARUJE REZULTATE RADA (ČL. 179. I 180. ZAKONA O RADU) 08.07.2009.  Okružni sud
BODOVANJE  KOD UTVRĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA (ČL. 69. I 179. ZAKONA O RADU) 07.07.2009. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU NASTALE USLED NEPRAVILNOG POSTUPANJA ZAPOSLENOG (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 03.07.2009.  Okružni sud
OBRAZLOŽENJE REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 24.06.2009.  Vrhovni sud
PRAVO NA NAKNADU ZBOG NEZAPOSLENOSTI OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG TRAJNOG PRESTANKA POTREBE ZA OBAVLJANJEM POSLOVA (ČL. 160. ZAKONA O RADU) 18.06.2009.  Vrhovni sud
ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA ISPLATU UVEĆANE ZARADE ZA RAD DUŽI OD PUNOG RADNOG VREMENA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 17.06.2009.  Okružni sud
POKUŠAJ OTUĐENJA PREDMETA KOJI SLUŽE OBAVLJANJU DELATNOSTI (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 17.06.2009.  Okružni sud
KARAKTER ROKA ZA POKRETANJE RADNOG SPORA (ČL. 195 ZAKONA O RADU) 17.06.2009.  Vrhovni sud
NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENOM UMESTO VRAĆANJA NA RAD (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 17.06.2009.  Okružni sud
PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK U DANE ODSUSTVOVANJA SA RADA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 16.06.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVILNIK O RADU TUŽENIKA I PRIMENA (ČL. 137. I 140. ZAKONA O RADU) 03.06.2009.  Okružni sud
ISPLATA REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOM KOME PRESTAJE RADNI ODNOS (ČL. 118. I 186. ZAKONA O RADU) 03.06.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA IZ PRETHODNOG PERIODA (ČL. 73 ZAKONA O RADU) 01.06.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAŠTITA PREDSTAVNIKA ZAPOSLENIH U UPRAVNOM ODBORU OD OTKAZA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 28.05.2009.  Okružni sud
DELIMIČNO SMANJENA URAČUNLJIVOST ZAPOSLENOG I ZAKONITOST OTKAZA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 27.05.2009.  Vrhovni sud
VIŠAK ZAPOSLENIH (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 26.05.2009.  Vrhovni sud
MOGUĆNOST KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA U NAREDNOJ GODINI ZBOG BOLOVANJA (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 25.05.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE USPEŠNOSTI OBAVLJANJA POSLOVA RADNOG MESTA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.05.2009.  Okružni sud
MIROVANJE RADNOG ODNOSA NASTAVNIKU I STATUS FUNKCIONERA (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 22.05.2009. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
RAD U MESTU VAN SEDIŠTA POSLODAVCA (ČL. 173. ZAKONA O RADU) 22.05.2009.  Okružni sud
NAČIN OTKAZIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 263. I 264. ZAKONA O RADU) 22.05.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.05.2009.  Okružni sud
RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 18. ZAKONA O RADU) 20.05.2009.  Okružni sud
PRIMANJE ZAPOSLENIH KOJE PO SVOJOJ PRIRODI PREDSTAVLJA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 18. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 20.05.2009. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
UTVRĐIVANJE ELEMENATA ZA OBRAČUN I ISPLATU OSNOVNE ZARADE (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 20.05.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA MINIMALNE ZARADE U NIŽEM IZNOSU OD PROPISANOG (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 19.05.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAPOSLENI SA UTVRĐENIM ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA (ČL. 81. ZAKONA O RADU) 13.05.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEZAKONITOST OTKAZA I STAVLJANJE VAN SNAGE OTKAZA PO NALOGU INSPEKCIJE RADA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 07.05.2009.  Vrhovni sud
NASTUPANJE RAZLOGA ZA ISPLATU UGOVORENE MINIMALNE ZARADE (ČL. 111, 113. I 171. ZAKONA O RADU) 05.05.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST ISPLAĆIVANJA NEISPLAĆENIH ZARADA (ČL. 186 ZAKONA O RADU) 27.04.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA ISPLATU REGRESA ZA ISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR U GODINI ODLASKA U PENZIJU (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 27.04.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAČUNANJE DANA KOD PRERASTANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 16.04.2009.  Vrhovni sud
OBAVEZA NA ISPLATU MINIMALNE ZARADE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O PRIVATIZACIJI (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 14.04.2009.  Okružni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA OSNIVAČA (ČL. 48 ZAKONA O RADU) 03.04.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENOM (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 03.04.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA ZARADE U TEKUCEM MESECU ZA PRETHODNI MESEC (ČL. 110 ZAKONA O RADU) 03.04.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEMOGUĆNOST PRERASTANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 02.04.2009.  Vrhovni sud
OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENOG U POSTUPKU PRED FONDOM SOLIDARNOSTI (ČL. 124, 125. I 139. ZAKONA O RADU) 02.04.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREMEŠTAJ NA DRUGE ODGOVARAJUĆE POSLOVE (ČL. 191 ZAKONA O RADU) 01.04.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE ZABLUDE PRILIKOM ZAKLJUČENJA SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 25.03.2009.  Vrhovni sud
NEPOSTOJANJE ZABLUDE PRI ZAKLJUČENU SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 18.03.2009.  Vrhovni sud
SADRŽINA UPOZORENJA NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 12.03.2009.  Vrhovni sud
OPRAVDANO ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA POSTUPI PO RADNOM NALOGU PRETPOSTAVLJENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 12.03.2009.  Vrhovni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME  PRE UPUĆIVANJA ZAPOSLENIH NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG SMANJENJA OBIMA RADA (ČL. 116. ZAKONA O RADU) 09.03.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE DATUMA PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 185 ZAKONA O RADU) 26.02.2009. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ISPLATA OTPREMNINE KAO USLOV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (ČL. 158. I 160. ZAKONA O RADU) 26.02.2009.  Vrhovni sud
SADRŽINA AKTA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG POVREDA RADNE OBAVEZE (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 25.02.2009.  Vrhovni sud
PRIMENA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U KULTURI  NA POSLODAVCE KOJI NISU UČESTVOVALI U NJEGOVOM ZAKLJUČIVANJU (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 25.02.2009.  Okružni sud
NEPOSTOJANJE OBAVEZE NA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 24.02.2009.  Okružni sud
ISPLATA JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENOM SA (NE)PUNIM RADNIM VREMENOM (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 23.02.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE ZARADE PORODILJAMA (ČL. 94 ZAKONA O RADU) 13.02.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTPREMNINA I JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ KAO DEO ZARADE ZAPOSLENOG (ČL. 105. ZAKONA O RADU) 03.02.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VREDNOVANJE POSEBNIH USLOVA RADA PRIPADNIKA POLICIJE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 30.01.2009.  Okružni sud
PRAVNOSNAŽNA PRESUDA KAO PREDUSLOV KOD OTKAZA ZBOG IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.01.2009.  Okružni sud
RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 29.01.2009.  Vrhovni sud
OBRAČUN PLATA U USTANOVI KOJA POSLUJE KAO JAVNA SLUŽBA (ČL. 1. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA I ČL. 104. ZAKONA O RADU) 23.01.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOSTAVLJANJE UPOZORENJA NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KOJI JE NA BOLOVANJU (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 22.01.2009.  Okružni sud
ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA DOSUĐENI IZNOS PO OSNOVU OTPREMNINE ZBOG ODLASKA U PENZIJU (ČL. 186. ZAKONA O RADU) 22.01.2009.  Okružni sud
NEOVLAŠĆEN BORAVAK U PROSTORIJAMA PREDUZEĆA KAO OTKAZNI RAZLOG  (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 20.01.2009.  Okružni sud
ISPLATA OTPREMNINE POSLE DONOŠENJA REŠENJA OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 19.01.2009.  Okružni sud
UTVRĐENOST PRAVA NA SOLIDARNU POMOĆ (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 19.01.2009. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA NEISPLAĆENE ZARADE U STEČAJNOM POSTUPKU KOD FONDA SOLIDARNOSTI (ČL. 139. ZAKONA O RADU) 15.01.2009.  Vrhovni sud
UZNEMIRAVANJE OSTALIH ZAPOSLENIH KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 15.01.2009.  Okružni sud
PORESKI TRETMAN NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR (ČL. 76. ZAKONA O RADU I ČL. 85. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 30.12.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DONOŠENJE ODLUKE U PISMENOM OBLIKU O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 11.12.2008.  Vrhovni sud
NEOPHODNA STRUČNA SPREMA (ČL. 24 ZAKONA O RADU) 04.12.2008. Ustavni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 03.12.2008.  Okružni sud
SPROVOĐENJE ISTRAGE KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.11.2008.  Vrhovni sud
ORGANIZACIJA I SISTEMATIZACIJA POSLOVA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ČL. 24. ZAKONA O RADU I ČL. 61. ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 19.11.2008. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
PONIŠTAJ REŠENJA TUŽENIKA KOJIM JE TUŽILJI OTKAZAN UGOVOR O RADU I ROK ZA OTKAZ (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 19.11.2008.  Okružni sud
GODINE RADA U ODNOSU NA GODINE STAŽA I PRAVO NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 120. I 165. ZAKONA O RADU) 14.11.2008.  Okružni sud
RADNI ODNOS NA NEDOREĐENO VREME (ČL. 16. I 18. ZAKONA O RADU) 12.11.2008.  Okružni sud
ISPLATA MESEČNE ZAREDE TUŽIOCU I DOPRINOS TUŽIOCA (ČL. 192. ZOO I ČL. 108. ZAKONA O RADU) 05.11.2008.  Okružni sud
ČINJENIČNO  STANJE  KAO OSNOV  PRIVREMENOG UDALJENJA ZAPOSLENOG SA RADA (ČL. 165. ZAKONA O RADU) 31.10.2008.  Okružni sud
OBAVEZA ISPLATE OTPREMNINE KOD ODLASKA ZAPOSLENOG U PENZIJU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 27.10.2008.  Okružni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENICA U VEZI ŠTETE KOJU PROUZROKUJE ZAPOSLENI (ČL. 163. ZAKONA O RADU) 27.10.2008.  Okružni sud
ISPLATA ZARADE RADNIKA (ČL. 104. ZAKONA O RADU I ČL. 10-22. ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI) 22.10.2008.  Okružni sud
PRAVO NA REGRES ZA ISKORIŠĆENJI GODIŠNJI ODMOR KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 69. I 118. ZAKONA O RADU) 19.10.2008.  Okružni sud
OTKAZ USLED ŠTRAJKA (ČL. 179. I 191. ZAKONA O RADU) 16.10.2008.  Vrhovni sud
OCENA PONAŠANJA KOJE DOVODI DO POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 14.10.2008.  Okružni sud
ISPLATA NAKNADE ZBOG ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 162 ZAKONA O RADU) 19.09.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA ZARADE PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 05.09.2008.  Okružni sud
PONIŠTAJ REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 121, 122. I 179. ZAKONA O RADU) 05.09.2008.  Okružni sud
ISPLATA ZARADE RADNIKA ZA RAD U VREME DRŽAVNIH PRAZNIKA, NOĆNI I PREKOVREMENI RAD (ČL. 62. ZAKONA O RADU) 04.09.2008.  Okružni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME – ČL. 18 st.2 ZAKONA O RADU 27.08.2008.  Okružni sud
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU SPORTSKOG STAŽA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 25.08.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA ISPLATU RAZLIKE REGRESA DO PUNOG IZNOSA IAKO JE PRESTAO RADNI ODNOS (Čl. 118. I 186. ZAKONA O RADU) 25.08.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
INSTRUKCIJA O DOPUNSKOM RADU ZDRAVSTVENIH RADNIKA (ČL. 199-202. ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI) 14.08.2008. Ministarstvo – zdravlje, zaštita životne sredine (ekologija)…
OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 103. ZAKONA O RADU) 17.07.2008.  Okružni sud
ISPLATA STIPENDIJE DECI ZAPOSLENOG (ČL. 120. ZAKONA O RADU) 16.07.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMANJE PO OSNOVU JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU I ČL. 18.  ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 16.07.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE U VEZI SA RADOM (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 10.07.2008.  Okružni sud
USMENA IZJAVA ZAPOSLENOM DA VIŠE NE DOLAZI NA POSAO (ČL. 179. I 185. ZAKONA O RADU) 10.07.2008.  Vrhovni sud
OSTVARENA ZARADA KAO OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE (ČL. 105. I 114. ZAKONA O RADU) 07.07.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NALOG INSPEKTORA RADA ZA ISPLATU NAKNADE ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA POSLA  (ČL.118. ZAKONA O RADU) 02.07.2008.  Vrhovni sud
NEMOGUĆNOST DAVANJA OTKAZA ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE ZAPOSLENOM NESPOSOBNOM ZA RAD (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 26.06.2008.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAPOSLENOG (ČL. 103. I  179. ZAKONA O RADU) 26.06.2008.  Vrhovni sud
POVREDA RADNE OBAVEZE OD STRANE ZAPOSLENOG KOJI NIJE SPOSOBAN ZA RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 26.06.2008.  Vrhovni sud
OVLAŠĆENJE POSLODAVCA U SLUČAJU OBAVEŠTENJA O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 103 ZAKONA O RADU) 26.06.2008.  Vrhovni sud
PRAVO ZAPOSLENOG DA SE VRATI KOD PRVOG POSLODAVCA (ČL. 79 ZAKONA O RADU) 20.06.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVI I TRAJANJE POD KOJIMA SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM NA ODREĐENO VREME (ČL. 48 ZAKONA O RADU) 19.06.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSLEDICE IZJAVE O PRIHVATANJU PRENOSA UGOVORA O RADU NA POSLODAVCA SLEDBENIKA (ČL. 147-152 I 192. ZAKONA O RADU) 18.06.2008.  Vrhovni sud
IZJAVA O ODRICANJU PRAVA NA MINIMALNU ZARADU  (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 05.06.2008.  Viši trgovinski sud
RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 30.05.2008.  Okružni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 21.05.2008.  Okružni sud
PRAVO NA REGRES UČESNIKA U ŠTRAJKU (ČL. 118 ZAKONA O RADU) 15.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME (ČL. 31. ZAKONA O RADU) 14.05.2008.  Okružni sud
PRIMENA RANIJE ZALJUČENIH KOLEKTIVNIH UGOVORA I PRAVILNIKA O RADU (ČL. 8. I 9. ZAKONA O RADU) 12.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 184 I ČL. 185 ZAKONA O RADU) 12.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGI POSAO (ČL. 171 ZAKONA O RADU) 12.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN ISKAZIVANJA OSNOVNE ZARADE (ČL. 33. I 104-107. ZAKONA O RADU) 12.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NOVČANI IZNOS OSNOVNE ZARADE U UGOVORU O RADU (ČL. 33 ZAKONA O RADU) 12.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO VRAĆANJA NA RAD (ČL. 79 ZAKONA O RADU) 12.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA ZARADU (ČL. 99 I ČL. 101 ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 12.05.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KARAKTER PRIMANJA I POKLONA ZA 8. MART (ČL. 120. ZAKONA O RADU I ČL. 12. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA) 09.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOSTAVLJANJE UPOZORENJA NA MIŠLJENJE SINDIKATU (ČL. 181 ZAKONA O RADU) 08.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI KADA JE ZAPOSLENOM ISPLAĆENA OTPREMNINA (ČL. 160. ZAKONA O RADU) 08.05.2008.  Vrhovni sud
UVEĆANJE ZARADE KADA JE UGOVORENA FIKSNA MESEČNA ZARADA (ČL. 108. I 114. ZAKONA O RADU) 04.05.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHOD PREMA SUDSKOJ PRESUDI NA IME NAKNADE ZA IZGUBLJENU ZARADU (ČL. 87. I 89. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 29.04.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ROKOVI ZA DAVANJE OTKAZA (ČL. 101. I 104. ZAKONA O RADU) 24.04.2008.  Vrhovni sud
ODRICANJE OD PRAVA NA ISPLATU VEĆE OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 24.04.2008.  Vrhovni sud
SAGLASNOST DA SE NIŠTA VIŠE NE POTRAŽUJE (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 24.04.2008.  Vrhovni sud
NEPOTPISIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU U VREME ŠTRAJKA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 24.04.2008.  Vrhovni sud
ZARADA PREMA RADNOM UČINKU (ČL. 106. I 107. ZAKONA O RADU) 23.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREMEŠTAJ SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA NA DRUGE POSLOVE (ČL. 188 ZAKONA O RADU) 22.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA NA NAKNADU ZA ISHRANU U TOKU RADA I REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (ČL. 118. I 284. ZAKONA O RADU) 22.04.2008.  Vrhovni sud
STIMULACIJA KAO DEO ZARADE ZA OBAVLJENI RAD (ČL. 106 ZAKONA O RADU) 17.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DISKRECIONO PRAVO POSLODAVCA DA DA OTKAZ (ČL. 18, 19. I 179. ZAKONA O RADU) 17.04.2008.  Vrhovni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.04.2008.  Vrhovni sud
OBEZBEĐIVANJE KONTINUIRANOG TRAJANJA PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA (ČL.73. I  75. ZAKONA O RADU) 15.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPLAĆENO ODSUSTVO RADI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 78. ZAKONA O RADU) 15.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME RADI ZAMENE ODSUTNIH ZAPOSLENIH (ČL. 37. ZAKON O RADU) 14.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
TUŽBA KAO PRIGOVOR PROTIV REŠENJU O OTKAZU UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM U DRŽAVNOM ORGANU (ČL. 71. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 11.04.2008.  Okružni sud
NAKNADA ZARADE ZA VREME PREKIDA RADA DO KOJEG JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG  (ČL. 116. ZAKONA O RADU) 11.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROGRAM USAVRŠAVANJA (ČL. 201 ZAKONA O RADU) 11.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA UVEĆANU PLATU PO OSNOVU STAŽA  OSTVARENOG U BIVŠIM REPUBLIKAMA SFRJ  (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 10.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DRUGI SLUČAJEVI PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 175. I 179. ZAKONA O RADU) 10.04.2008.  Vrhovni sud
OCENA DATOG OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 281. I 282. ZAKONA O RADU) 10.04.2008.  Vrhovni sud
DONOŠENJE REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 178 ZAKONA O RADU) 09.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POGREŠNA PRAVNA KVALLIFIKACIJA OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 179. I 180. ZAKONA O RADU) 09.04.2008.  Vrhovni sud
KARAKTER NAKNADE ŠTETE KOD NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 09.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKLJUČENJE UGOVORA PRE STUPANJA ZAPOSLENOG NA RAD (ČL. 32 ZAKONA O RADU) 09.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBIM PRAVA NA NAKNADU ŠTETE ZAPOSLENOG KOME JE NEZAKONITO PRESTAO RADNI ODNOS (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 09.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREDVIĐENA JE ZAŠTITA ZAPOSLENIH AKO DOĐE DO STATUSNIH PROMENA (ČL. 147 ZAKONA O RADU) 08.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
STATUSNE PROMENE (ČL. 147 ZAKONA O RADU) 08.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAŠTITA OD OTKAZA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA (ČL. 179. I 187. ZAKONA O RADU) 07.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ONEMOGUĆAVANJE KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA KRIVICOM POSLODAVCA (ČL. 68. I 76. ZAKONA O RADU) 07.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG UČINJENE POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 184 ZAKONA O RADU) 04.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OPRAVDAN RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.04.2008.  Vrhovni sud
STAŽ OSIGURANJA I DODATAK NA PLATU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 03.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROSEČNI REZULTATI RADA I POVREDA RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 03.04.2008.  Vrhovni sud
BRISANJE PODATKA O TRAJANJU ZAPOSLENJA NA OSNOVU PONIŠTAJA ODLUKE O PRIJEMU U RADNI ODNOS (204. ZAKONA O RADU) 02.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPIS RADNOG STAŽA U RADNU KNJIŽICU (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 02.04.2008.  Okružni sud
MOGUĆNOST  SMANJENJA MINIMALNE ZARADE (ČL. 111. I 171. ZAKONA O RADU) 01.04.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
GODINE EFEKTIVNOG RADA KOD UTVRĐIVANJA VISINE OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 31.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POVREDA RADNE OBAVEZE UČINJENA NEPAŽNJOM (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.03.2008.  Vrhovni sud
NEMOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOS NA NEODREĐENO VREME POVREMENIM OBAVLJAJNJEM POSLOVA KOJI NISU TRAJNOG KARAKTERA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 27.03.2008.  Vrhovni sud
VRAĆANJE NA RAD I NAKNADA ŠTETE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 25.03.2008.  Vrhovni sud
ZAPOSLENI KOJI ISPUNJAVA USLOVE ZA PENZIJU A NEMA NAVRŠENIH 65 GODINA ŽIVOTA (ČL. 175 ZAKONA O RADU) 24.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OGLAS KOD RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 20.03.2008.  Vrhovni sud
ISPLATA MINIMALNE ZARADE (ČL. 171 I ČL. 172 ZAKONA O RADU) 17.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOV NAPLATE SINDIKALNE ČLANARINE PREKO PLATNOG SPISKA (ČL. 207, 208. I 238. ZAKONA O RADU) 14.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KOD UDRUŽENJA GRAĐANA KAO POSLODAVCA (ČL. 5. I 30. ZAKONA O RADU) 14.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PORESKI TRETMAN OTPREMNINE KOJA SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENIMA U ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČL. 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 158. ZAKONA O RADU) 14.03.2008. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG KOJI JE VRAĆEN NA RAD ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 13.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU PO SILI ZAKONA (ČL. 175 ZAKONA O RADU) 13.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ PRE ISTEKA ROKA IZ UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. I 175. ZAKONA O RADU) 12.03.2008.  Vrhovni sud
ZAMENA ZAPOSLENIH IZMEĐU DVE USTANOVE (ČL. 30 DO ČL. 33 ZAKONA O RADU) 11.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREMEŠTAJ SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA NA DRUGE POSLOVE I DRUGE MERE (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 10.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN REGULISANJA ISPLATE TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 10.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
FORMA UPOZORENJA O POSTOJANJU RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 06.03.2008.  Vrhovni sud
ODBOR ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA (ČL. 223 ZAKONA O RADU) 06.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADNA OVERA KNJIŽICE PEČATOM (ČL. 204 ZAKONA O RADU) 05.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DODATAK PO OSNOVU MINULOG RADA ZA OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA I (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 03.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DANI PLAĆENOG ODSUSTVA ZBOG DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI (ČL. 77. ZAKONA O RADU) 01.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 01.03.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 28.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZDAVANJE POTVRDE O BROJU ISKORIŠĆENIH DANA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 71. ZAKONA O RADU) 28.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVARAJUĆI POSAO ZA ZAPOSLENOG SA ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA (ČL. 81. ZAKONA O RADU) 27.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐENE ZDRAVSTVENE SMETNJE ZAPOSLENOG (ČL. 81 ZAKONA O RADU) 27.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA I OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.02.2008.  Vrhovni sud
OSNOVNA ZARADA MANJA OD MINIMALNE ZARADE (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 25.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM ISPLATI MINIMALNU ZARADU (ČL. 107 ZAKONA O RADU) 25.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBUSTAVA ZARADE NA OSNOVU PRAVOSNAŽNE ODLUKE (ČL. 123 ZAKONA O RADU) 25.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE U VISINI IZGUBLJENE ZARADE (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 22.02.2008.  Okružni sud
OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU KADA JE VIŠAK ZAPOSLENIH OSNOV PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 119. I  158. ZAKONA O RADU) 21.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMENA KOLEKTIVNOG UGOVORA POSLODAVCA SLEDBENIKA NA DRUGE ZAPOSLENE (ČL. 150. ZAKONA O RADU) 20.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE UGOVOROM IZNOSA OSNOVNE ZARADE (ČL. 107 ZAKONA O RADU) 20.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NOVČANO POTRAŽIVANJE POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM (ČL. 123 ZAKONA O RADU) 18.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KOLEKTIVNI UGOVOR  ZAKLJUČEN OD STRANE POSLODAVCA PRETHODNIKA (ČL. 150. ZAKONA O RADU) 14.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRERASPODELA RADNOG VREMENA (ČL. 57 ZAKONA O RADU) 14.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I REGRES KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 71. I 118. ZAKONA O RADU) 14.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE STEPENA KRIVICE RADNIKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 13.02.2008.  Vrhovni sud
PRAVNA PRIRODA UGOVORA O RADU (ČL. 30-33. ZAKONA O RADU) 13.02.2008.  Vrhovni sud
OTKAZNI ROK DUŽI OD ZAKONSKOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 13.02.2008.  Vrhovni sud
USLOVI ZA VAŽNOST KLAUZULE O ZABRANI KONKURENCIJE (ČL. 162. ZAKONA O RADU) 12.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VRAĆANJE OTPREMNINE U SLUČAJU PONIŠTENJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 11.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POVRAĆAJ OTPREMNINE U SLUČAJU PONIŠTAJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 11.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 174 ZAKONA O RADU) 08.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U SVOJSTVU PRIPRAVNIKA (ČL. 47 ZAKONA O RADU) 05.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM PONOVO ISPLATI OTPREMNINU (ČL. 119 ZAKONA O RADU) 05.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVI PREMEŠTAJA U DRUGO MESTO RADA (ČL. 173 ZAKONA O RADU) 04.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ELEMENTI ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADE PO OSNOVU RADNOG UČINKA (ČL. 24, 104-107. ZAKONA O RADU) 04.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU DOK TRAJE PROBNI RAD (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 04.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZNOS NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVO (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 01.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA TROŠKOVA ZA VREME PROVEDENO NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU (ČL. 118 ZAKONA O RADU) 01.02.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONIŠTAJ OTKAZA UGOVORA O RADU I ZASTARELOST (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 31.01.2008.  Okružni sud
OBAVLJANJE POSLOVA U DVA ŠUMSKA REONA (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 15. ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA I ČL. 70. ZAKONA O ŠUMAMA) 30.01.2008.  Vrhovni sud
IZNOS OTPREMNINE KOD ODLASKA U PENZIJU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 28.01.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPRAVNI SPOR PROTIV ZAKLJUČKA O DOZVOLI IZVRŠENJA REŠENJA INSPEKTORA RADA (ČL. 272. ZAKONA O RADU) 24.01.2008.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ REŠENJA DIREKTORA TUŽENIKA KOJIM JE OTKAZAN UGOVOR O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.01.2008.  Okružni sud
CIVILNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA ZA VREME NEPLAĆENOG ODSUSTVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.01.2008.  Vrhovni sud
ODOBRENO ODSUSTVOVANJE SA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.01.2008.  Vrhovni sud
PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 24.01.2008.  Vrhovni sud
PRAVA I OBAVEZE IZ ZAKLJUČENOG UGOVORA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 23.01.2008.  Vrhovni sud
PRAVA ZAPOSLENOG KOD UPUĆIVANJA NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 171. I 174. ZAKONA O RADU) 23.01.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZARADA ZA RAD DUŽI OD PUNOG RADNOG VREMENA U TOKU PRERASPODELE (ČL. 57, 58. I 108. ZAKONA O RADU) 22.01.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG UVREDE DIREKTORA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.01.2008.  Vrhovni sud
DUŽNOST POSLODAVCA SLEDBENIKA (ČL. 150 ZAKONA O RADU) 15.01.2008. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENOM ZBOG ZASTARELOSTI DISCIPLINSKOG POSTUPKA (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 04.01.2008.  Vrhovni sud
DOBIT PREDUZEĆA (ČL. 14. ZAKONA O RADU) 27.12.2007.  Okružni sud
OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA (ČL. 32. I 197. ZAKONA O RADU) 27.12.2007.  Vrhovni sud
POKUŠAJ ORGANIZACIJE KRAĐE U KRUGU FABRIKE (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 26.12.2007.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 21.12.2007.  Okružni sud
VRAĆANJE RADNIKA NA RAD (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 19.12.2007.  Vrhovni sud
NEPOSTOJANJE KRŠENJA RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 18.12.2007.  Vrhovni sud
MIŠLJENJE SINDIKATA PRI OTKAZU ZAPOSLENOM (ČL. 181. ZAKONA O RADU) 11.12.2007.  Vrhovni sud
NEOBAVEZUJUĆE MIŠLJENJE SINDIKATA (ČL. 181. ZAKONA O RADU) 11.12.2007.  Vrhovni sud
ODBIJANJE NALOGA ZA OBAVLJANJE POSLOVA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 11.12.2007.  Vrhovni sud
PROMENA VRSTE RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 05.12.2007.  Vrhovni sud
ODLAZAK NA BOLOVANJE PO ISTEKU RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 05.12.2007.  Vrhovni sud
PRIJEM ZAPISNIKA O TERENSKOJ KONTROLI (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 05.12.2007.  Vrhovni sud
IZOSTANAK PRAVNE POUKE U REŠENJU O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 30.11.2007.  Okružni sud
POSLEDICE PONIŠTAJA REŠENJA O OTKAZU (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 29.11.2007.  Vrhovni sud
POVREDA RADNE OBAVEZE KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 29.11.2007.  Vrhovni sud
ROKOVI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 28.11.2007.  Vrhovni sud
RAČUNANJE ROKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 22.11.2007.  Vrhovni sud
POŠTOVANJE UTVRĐENOG OTKAZNOG ROKA (ČL. 178 ZAKONA O RADU) 27.10.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU NA OSNOVU ČL. 179 st.1 t.3 ZAKONA O RADU I NJEGOV PONIŠTAJ 18.10.2007.  Okružni sud
MOGUĆNOST IZMENE SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 18.10.2007.  Vrhovni sud
OTKAZ UGOVORA O RADU – ČL. 14 U VEZI ČL. 101 st.1 t.1, 4, 6 i 7 ZAKONA O RADU 10.10.2007.  Okružni sud
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 05.10.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO PODNOŠENJA PRIGOVORA UPRAVNOM ODBORU – ČL. 90 st.2 ZAKONA 0 RADU 26.09.2007.  Okružni sud
PONOVNO ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37 ZAKONA O RADU) 19.09.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU SINDIKALNOM PREDSTAVNIKU (ČL. 188 ZAKONA O RADU) 18.09.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME DIREKTORA RAZREŠENOG DUŽNOSTI (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 14.09.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNI ODNOS – IZGUBLJENA ZARADA – ČL. 191 ZAKONA O RADU 12.09.2007.  Okružni sud
ISPLATA OTPREMNINE – ČL. 119 ZAKONA O RADU 07.09.2007.  Okružni sud
PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI PREKO OMLADINSKE ZADRUGE LICA STARIJEG OD 30 GODINA (ČL. 198 ZAKONA O RADU) 03.09.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ISPLATA OTPREMNINE I ISKLJUČENJE PRAVA NA NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (ČL. 158. I 160. ZAKONA O RADU) 29.08.2007.  Vrhovni sud
POVREDA NA RADU (ČL. 22 ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 20.08.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ČL. 2. ZAKONA O RADU) 14.08.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PODNOŠENJE PISMENE IZJAVE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NADLEŽNOJ SLUŽBI KOD POSLODAVCA (ČL. 178 I ČL. 179 ZAKONA O RADU) 10.08.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA PO OSNOVU RADNOG STAŽ OSTVARENOG U BIVŠIM REPUBLIKAMA SFRJ (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 30.07.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONIŠTAJ REŠENJA O RASKIDANJU UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.07.2007.  Okružni sud
OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENOG O RADNOJ  SUBOTI (ČL. 53, 55, 56. I 179. ZAKONA O RADU) 22.06.2007.  Vrhovni sud
PRAVNI INTERES POSLODAVCA ZA TUŽBU (ČL. 163. ZAKONA O RADU) 20.06.2007.  Vrhovni sud
UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO RADI OBAVLJANJA GRAĐEVINSKIH RADOVA (ČL. 12 ZAKONA O ZAŠTITI GRAĐANA SRJ NA RADU U INOSTRANSTVU) 19.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVOR O UREĐIVANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA (ČL. 278 ZAKONA O RADU) 13.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRINCIP JEDNAKE ZARADE ZA RAD ISTE VREDNOSTI (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 13.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VISINA TOPLOG OBROKA I REGRESA (ČL. 118 ZAKONA O RADU) 13.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOM INVALIDU ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA (ČL. 115. ZAKONA O RADU) 11.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SAGLASNOST SA PRESTANKOM RADA I ODRICANJE OD PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 09.06.2007.  Vrhovni sud
OTKAZ ZBOG ODBIJANJA PONUDE ZA PREMEŠTAJ NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO (ČL. 171, 172. I 179. ZAKONA O RADU) 08.06.2007.  Vrhovni sud
PRAVO NA UVEĆANE ZARADE ZBOG PREKOVREMENOG RADA (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 07.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE OTPREMNINE ZAPOSLENOG KOJI JE BIO NA BOLOVANJU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 05.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKLJUČENJE NOVOG UGOVORA O RADU SA ISTIM ZAPOSLENIM POSLE PRESTANKA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 04.06.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 76. I 164. ZAKONA O RADU) 01.06.2007.  Okružni sud
ZAŠTITA OD OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 188 ZAKONA O RADU) 31.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSLOBAĐANJE PREDSEDNIKA SINDIKATA OD RADNIH OBAVEZA (ČL. 211. ZAKONA O RADU) 30.05.2007. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KRITERIJUM KOJI PREDSTAVLJA DISKRIMINACIJU (ČL. 18 DO ČL. 20 ZAKONA O RADU) 30.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN OTPREMNINE ZA ZAPOSLENOG KOME JE UTVRĐENA INVALIDNOST (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 28.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SABIRANJE PERIODA ZA DANE PLAĆENOG ODSUSTVA (ČL. 77 ZAKONA O RADU) 28.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSLOVI NA KOJIMA JE UVEDENO SKRAĆENO RADNO VREME (ČL. 52 ZAKONA O RADU) 25.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAŠTITA ŽENA KOD UGOVORENOG PROBNOG RADA (ČL. 187 ZAKONA O RADU) 25.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE UMESTO VRAĆANJA ZAPOSLENOG NA RAD (ČL. 194. ZAKONA O RADU) 24.05.2007.  Okružni sud
IZNOS NEIZMIRENIH DUGOVANJA PO OSNOVU GARANTOVANIH ZARADA (ČL. 110. ZAKONA O RADU) 24.05.2007.  Viši trgovinski sud
PRAVO NA PRIJEM OTPREMNINE (ČL. 119 ZAKONA O RADU) 24.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA FONDU SOLIDARNOSTI  (ČL. 139. ZAKONA O RADU) 23.05.2007.  Vrhovni sud
SA ZAPOSLENIM SE UGOVOROM O RADU UGOVARA OSNOVNA ZARADA (ČL. 104 ZAKONA O RADU) 22.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO ZAPOSLENOG NA DRUGA PRIMANJA I UVEĆANU ZARADU  (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 21.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ZA ISHRANU U TOKU RADA ZA VREME TRAJANJA ŠTRAJKA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 17.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO ZAPOSLENIH NA NAKNADU ZA ISHRANU U TOKU ŠTRAJKA (ČL. 14. ZAKONA O ŠTRAJKU I ČL. 105. I 118. ZAKONA O RADU) 17.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DONOŠENJE PRAVILNIKA O RADU (ČL. 3 ZAKONA O RADU) 17.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UVEĆANA ZARADA ZA RAD U SMENAMA (ČL. 107. ZAKONA O RADU) 10.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVARANJE OSNOVNE ZARADE U NOVČANOM IZNOSU (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 10.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA PROPISUJU SE USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA (ČL. 24 ZAKONA O RADU) 10.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRERASTANJE U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 68 ZAKON O RADU) 09.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO ZAPOSLENOG NA ODREĐENO VREME NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 09.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENOM ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA (ČL. 174 ZAKONA O RADU) 03.05.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST POSLODAVCA DA DONESE AKT (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 30.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 78 I ČL. 79 ZAKONA O RADU) 25.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU I IZMENE ISTOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.04.2007.  Okružni sud
DEKLARATORNOST ODLUKE O PROGLAŠENJU ZAPOSLENOG ZA TEHNOLOŠKI VIŠAK (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 20.04.2007.  Okružni sud
UTVRĐIVANJE ZARADE PREMA STEPENU STRUČNE SPREME (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 19.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSTVARIVANJE PRAVA NA OTPREMNINU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 18.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NOVČANI IZNOS OSNOVNE ZARADE IZRAŽEN U STRANOJ VALUTI (ČL. 33 ZAKONA O RADU) 17.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIZNAJE SE ZA MINULI RAD VREME KOJE JE ZAPOSLENI PROVEO U RADNOM ODNOSU U INOSTRANSTVU (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 16.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO ZAPOSLENOG NA UVEĆANU ZARADU (ČL. 111 ZAKONA O RADU) 16.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVARANJE ISPLATE MINIMALNE ZARADE U TOKU RADA (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 12.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZE ISPLATE OTPREMNINE U ODNOSU NA OSNOV PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 12.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVARANJE ISPLATE MINIMALNE ZARADE PRILIKOM ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 12.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROTIVZAKONITO IZDAVANJE NALOGA ZAPOSLENOM (ČL. 56. ZAKONA O RADU) 11.04.2007.  Vrhovni sud
OBAVEZA ISPLATE ZARADE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 11.04.2007.  Vrhovni sud
ZASTARELOST NOVČANIH POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 196 ZAKONA O RADU) 10.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZA RAD U SMENAMA (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 08.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPOZORENJE ZAPOSLENOG (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 05.04.2007.  Okružni sud
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZAPOSLENOG LICA (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 04.04.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVOR O RADU I ZLOUPOTREBA BOLOVANJA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 30.03.2007.  Okružni sud
PRAVO NA PLAĆENO ODSUSTVO (ČL. 77 ZAKONA O RADU) 30.03.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA POSLODAVCA DA PRIMENI PREDVIĐENE KRITERIJUME (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 29.03.2007.  Vrhovni sud
DUŽNOST POSLODAVCA U SLUČAJU NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191 ZAKONA O RADU) 29.03.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEVRAĆANJE NA RAD KAO RAZLOG ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 27.03.2007.  Vrhovni sud
GORNJA STAROSNA GRANICA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 26.03.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG NEDOSTATKA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 22.03.2007.  Vrhovni sud
UČEŠĆE U ZAKONITO ORGANIZOVANOM ŠTRAJKU (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 14. ZAKONA O ŠTRAJKU) 21.03.2007.  Vrhovni sud
NEZAKONITO DAT OTKAZ (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 21.03.2007.  Vrhovni sud
PLATA KAO PODATAK LIČNE PRIRODE (ČL. 83 ZAKONA O RADU) 20.03.2007. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
POBIJANJE ODLUKE KADA JE PREDVIĐENA DRUGOSTEPENOST POSTUPKA O OTKAZU RADNOG ODNOSA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 01.03.2007.  Vrhovni sud
PRAVO NA ZARADU KOD POREMEĆAJA U POSLOVANJU (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 01.03.2007.  Vrhovni sud
ODBIJANJE KONTROLE ALKO TESTOM (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 21.02.2007.  Vrhovni sud
NEPOSTOJANJE KRŠENJA RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 14.02.2007.  Vrhovni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 14.02.2007.  Vrhovni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME (ČL. 31. ZAKONA O RADU) 07.02.2007.  Okružni sud
DOSTAVLJANJE REŠENJA O PRAVIMA ZAPOSLENOG (ČL. 185. ZAKONA O RADU) 31.01.2007.  Vrhovni sud
ŠTETA NASTALA NA RADU ILI U VEZI SA RADOM (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 31.01.2007.  Vrhovni sud
UČEŠĆE U ŠTRAJKU UPOZORENJA RADI ZAŠTITE EKONOMSKIH INTERESA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 25.01.2007.  Vrhovni sud
ODLUKE O PRESTANKU POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH BEZ OBAVEZE DONOŠENJA PROGRAMA (ČL. 153. ZAKONA O RADU) 25.01.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ ZAPOSLENOM (ČL. 101. ZAKONA O RADU I ČL. 59. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 24.01.2007.  Vrhovni sud
IZAZIVANJE NEREDA I SUKOBA NA RADNOM MESTU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 22.01.2007.  Vrhovni sud
ISTEK UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA (ČL. 197 ZAKONA O RADU) 19.01.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ ZBOG ODBIJANJA ZAKLJUČENJA ANEKSA (ČL. 171. I 179. ZAKONA O RADU) 17.01.2007.  Vrhovni sud
OBAVEŠTAVANJE POSLODAVCA O SVOM ZDRAVSTVENOM STANJU (ČL. 14, 16. I 101. ZAKONA O RADU) 17.01.2007.  Vrhovni sud
ODBIJANJE ZAKLJUČENJA UGOVORA SA NOVIM POSLODAVCEM (ČL. 174. ZAKONA O RADU) 17.01.2007.  Vrhovni sud
VIŠAK ZAPOSLENIH (ČL. 174. ZAKONA O RADU) 17.01.2007.  Vrhovni sud
OBAVLJANJE POSLOVA OD STRANE KORISNIKA STAROSNE PENZIJE (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 12.01.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
IZMENA PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI I ORGANIZACIJI POSLOVA OD STRANE POSLODAVCA SLEDBENIKA (ČL. 24. I 150. ZAKONA O RADU) 11.01.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO POSLODAVCA SLEDBENIKA NA IZMENU PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI I ORGANIZACIJI POSLOVA (ČL. 8, 24. I 150. ZAKONA O RADU) 11.01.2007. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA ZARADU U SLUČAJU UMANJENJA PORESKE OSNOVICE (ČL. 15A I 101A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 08.01.2007. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DIREKTOR MOŽE DA ZASNUJE RADNI ODNOS NA NEODREĐENO ILI ODREĐENO VREME (ČL. 48 ZAKONA O RADU) 27.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA REGRES ZAPOSLENOG SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM (ČL. 68 ZAKONA O RADU) 26.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVI ZA PROMENU VRSTE RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 21.12.2006.  Vrhovni sud
PLATE PRIPADNIKA VOJSKE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 21.12.2006.  Vrhovni sud
ŠTETA KOJA SE PRIČINI POSLODAVCU KRIVIČNIM DELOM SA UMIŠLJAJEM (ČL. 163. ZAKONA O RADU) 20.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OVLAŠĆENJE ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU (ČL. 30 ZAKONA O RADU) 19.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPLAĆENO ODSUSTVO (ČL. 78. ZAKONA O RADU) 18.12.2006.  Okružni sud
OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA (ČL. 47. I 201. ZAKONA O RADU) 18.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSEBNA RADNA MESTA ZA INVALIDE RADA (ČL. 24, 101. I 102. ZAKONA O RADU) 14.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST POSLODAVCA PREMA SINDIKATU (ČL. 210 ZAKONA O RADU) 14.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNA MESTA ZA INVALIDE RADA PREDVIĐENA U PRAVILNIKU O SISTEMATIZACIJI I ORGANIZACIJI POSLOVA (ČL. 24. I  101. ZAKONA O RADU) 14.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNA MESTA ZA INVALIDE RADA PREDVIĐENA U PRAVILNIKU O SISTEMATIZACIJI I ORGANIZACIJI POSLOVA (ČL. 24. I  101. ZAKONA O RADU) 14.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NUŽNOST OSTVARENJA INTERNE PRAVNE ZAŠTITE (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 13.12.2006.  Vrhovni sud
ZAKLJUČENJE VIŠE UGOVORA O RADU (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 13.12.2006.  Vrhovni sud
PRAVO NA OTPREMNINU ZAPOSLENOG U DRŽAVNOM ORGANU KOJI JE OSTAO NERASPOREĐEN (ČL. 65. I 66. ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ČL. 158. ZAKONA O RADU) 13.12.2006.  Vrhovni sud
OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA BEZ  ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 197. ZAKONA O RADU) 06.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ ZBOG UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 06.12.2006.  Vrhovni sud
UGOVOR O PRIVREMENIM POSLOVIMA SA PENZIONEROM (ČL. 197 ZAKONA O RADU) 01.12.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ USLED KRIVICE ZAPOSLENOG (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 28.11.2006.  Vrhovni sud
DOPUNA RADNOG VREMENA U DRUGOJ USTANOVI (ČL. 41. ZAKONA O RADU) 23.11.2006. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ZLOUPOTREBA BOLOVANJA (ČL. 12. I 179. ZAKONA O RADU) 23.11.2006.  Vrhovni sud
OTKAZ ZBOG NEZAKONITOG ŠTRAJKA (ČL. 101. ZAKONA O RADU I ČL. 14. ZAKONA O ŠTRAJKU) 21.11.2006.  Vrhovni sud
USLOV ZA OTKAZ UGOVORA O RADU PREDSEDNIKU SINDIKATA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 17.11.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONIŠTAJ REŠENJA I VRAĆANJE RADNIKA NA RAD (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 14.11.2006.  Vrhovni sud
VOLJA PRI SPORAZUMNOM PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 14.11.2006.  Vrhovni sud
KONAČNA ODLUKA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 23. I 101. ZAKONA O RADU) 14.11.2006.  Vrhovni sud
SAGLASNOST RODITELJA DETETA ZA PREKOVREMENI RAD (ČL. 91 ZAKONA O RADU) 10.11.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKONITA ODLUKA POSLODAVCA O OTKAZU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.11.2006.  Vrhovni sud
IZJAVA RADNIKA O RASKIDU RADNOG ODNOSA (ČL. 178. ZAKONA O RADU) 08.11.2006.  Vrhovni sud
PONUDA ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 08.11.2006.  Vrhovni sud
NADLEŽNOST DIREKTORA ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA (ČL. 3 ZAKONA O RADU) 06.11.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DINAMIKA I ROKOVI ISPLATE ZAOSTALIH ZARADA (ČL. 110. ZAKONA O RADU) 03.11.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UČEŠĆE SINDIKATA KOME NIJE UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST U ZAKLJUČIVANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 252. ZAKONA O RADU) 03.11.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE DA SE POTPIŠE IZMENJENI UGOVOR O RADU (ČL. 172. ZAKONA O RADU) 02.11.2006.  Vrhovni sud
OPRAVDANO ODBIJANJE POTPISIVANJA UGOVORA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 02.11.2006.  Vrhovni sud
OBAVEZA ZAKLJUČENJA NOVOG UGOVORA O RADU (ČL. 30. ZAKONA O RADU) 02.11.2006.  Vrhovni sud
POJEDINA PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENOG KOJI RADI SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM (ČL. 40 ZAKONA O RADU) 01.11.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OPRAVDAN OTKAZ ZBOG POVREDE RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 01.11.2006.  Vrhovni sud
UČINJENA POVREDA RADNE OBAVEZE (ČL. 53. I 179. ZAKONA O RADU) 01.11.2006.  Vrhovni sud
PRIMENA ZAKONA O RADU (ČL. 2 ZAKONA O RADU) 27.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREMEŠTAJ NA DRUGE POSLOVE ZA KOJE SE ZAHTEVA ISTA STRUČNA SPREMA (ČLAN 171. ZAKONA O RADU) 26.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOSTOJANJE POVREDE RADNE DISCIPLINE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 26.10.2006.  Vrhovni sud
IZOSTANAK SA POSLA ZBOG POVREDA U VOJSCI (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 26.10.2006.  Vrhovni sud
UTICAJ RANIJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENOG (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 26.10.2006.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE PITANJA VEZANIH ZA LICA OVLAŠĆENA ZA ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE SINDIKATA (ČL. 208. ZAKONA O RADU) 25.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SKRIVLJENA POVREDA RADNE OBAVEZE (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 25.10.2006.  Vrhovni sud
SADRŽINA OTKAZA KOD POVREDE RADNE DISCIPLINE (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 25.10.2006.  Vrhovni sud
UGOVORENA OSNOVNA ZARADA (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 24.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONIŠTAJ REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 24.10.2006.  Vrhovni sud
ZAKONSKI ROK ZA PONIŠTAJ REŠENJA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 24.10.2006.  Vrhovni sud
ODNOS POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA I ZAKONA (ČL. 176. ZAKONA O RADU) 24.10.2006.  Vrhovni sud
PROPUŠTANJE ROKA ZA SUDSKU ZAŠTITU (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 24.10.2006.  Vrhovni sud
NAKNADA TROŠKOVA ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA (ČL. 118 ZAKONA O RADU) 23.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNA NEDELJA PRI UTVRĐIVANJU DUŽINE TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 55 ZAKONA O RADU) 20.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA U SLUČAJU SMRTI RODITELJA ZAPOSLENOG (ČL. 119 ZAKONA O RADU) 19.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA SPORAZUMOM (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 18.10.2006.  Vrhovni sud
ODRICANJE OD PRAVA NA OTPREMNINU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 18.10.2006.  Vrhovni sud
ODREĐIVANJE PLATE PRIPADNIKU VOJSKE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 18.10.2006.  Vrhovni sud
POSLEDICA NEZAKONITOG OTKAZA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 17.10.2006.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE GODINA RADA PROVEDENIH U RADNOM ODNOSU (ČL. 30. I 158. ZAKONA O RADU) 13.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MINIMALNI IZNOS OTPREMNINE UTVRĐENE ZAKONOM (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 09.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOVICA ZA OBRAČUN OTPREMNINE KADA JE  ZAPOSLENI RADIO KOD DVA POSLODAVCA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 09.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD ZBOG BOLESTI (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 04.10.2006.  Vrhovni sud
ODBIJANJE ZAKLJUČENJA ANEKSA IZ NEOPRAVDANIH RAZLOGA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 04.10.2006.  Vrhovni sud
FIZIČKI OBRAČUN KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 03.10.2006.  Vrhovni sud
POČETAK KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA KRAJEM KALENDARSKE GODINE (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 03.10.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OPRAVDANO NEVRŠENJE NALOŽENOG POSLA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 03.10.2006.  Vrhovni sud
ODLUKA DIREKTORA ŠKOLE O USKRAĆIVANJU NASTAVE (ČL. 165. ZAKONA O RADU) 29.09.2006.  Okružni sud
UPOZORENJE NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ I BUDUĆE ČINJENICE (ČL. 180. ZAKONA O RADU) 28.09.2006.  Okružni sud
SPORAZUM O ISPLATI OTPREMNINE U ODREĐENOM ROKU NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 25.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST REPREZENTATIVNOG SINDIKATA DA SARAĐUJE SA SINDIKATOM KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE REPREZENTATIVNOSTI (ČL. 239. I 252. ZAKONA O RADU) 20.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAD NA ODREĐENO VREME ZASNOVAN MIMO OGLASA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 19.09.2006.  Vrhovni sud
PRAVO NA OTPREMNINU (ČL. 158 I ČL. 159 ZAKONA O RADU) 18.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PORODILJSKO ODSUSTVO ZA ROĐENJE TREĆEG DETETA NAKON USVOJENJA DVOJE DECE (ČL. 94A ZAKONA O RADU) 18.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE ZAPOSLENOG DA ZAKLJUČI UGOVOR O RADU POD IZMENJENIM USLOVIMA (ČL. 171 i ČL. 172 ZAKONA O RADU) 13.09.2006.  Vrhovni sud
NEOSNOVANOST ZAHTEVA ZA PONIŠTAJ IZJAVE ZAPOSLENOG O NJEGOVOJ SAGLASNOSTI DA BUDE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM (ČL. 153.-160. ZAKONA O RADU) 12.09.2006.  Vrhovni sud
ODSUSTVO OCA SA RADA RADI NEGE DETETA (ČL. 94 ZAKONA O RADU) 11.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSTUPAK LIKVIDACIJE I ISPLATA OTPREMNINE (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 07.09.2006.  Viši trgovinski sud
ZAPOSLENI KOJI JE ZASNOVAO RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME (ČL. 75. ZAKONA O RADU) 06.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN OTPREMNINE AKO JE ZAPOSLENI ODSUSTVOVAO SA RADA (ČL. 158. I 159. ZAKONA O RADU) 01.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNI ODNOS KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 147 ZAKONA O RADU) 01.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE OSNOVA ZA OBRAČUN OTPREMNINE ZA ZAPOSLENOG KOJI JE DEO VREMENA PROVEO NA NA BOLOVANJU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 01.09.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NADLEŽNOST ZA PONIŠTAJ ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 195, 268. I 269. ZAKONA O RADU) 31.08.2006.  Vrhovni sud
OPRAVDANI RAZLOZI ZA ANEKS UGOVORA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 30.08.2006.  Vrhovni sud
NADLEŽNOST INSPEKCIJE RADA U VEZI PRAVA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 268. ZAKONA O RADU) 28.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO POSLODAVCA NA REFUNDIRANJE PO ISPLATI NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOM (ČL. 114 ZAKONA O RADU) 25.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA JE POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM ISPLATI NAKNADU TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA (ČL. 119 ZAKONA O RADU) 24.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VRSTA I STEPEN STRUČNE SPREME ZAPOSLENIH KOJA JE USLOV ZA RAD NA ODREĐENIM POSLOVIMA (ČL. 24 ZAKONA O RADU) 23.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DINARSKA PROTIVVREDNOST ZARADE IZRAŽENE U STRANOJ VALUTI (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 23.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 191 ZAKONA O RADU) 22.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PORESKI TRETMAN KAMATE KOJU PORED NAKNADE ZA IZOSTALU ZARADU OSTVARI ZAPOSLENI U SUDSKOM SPORU (ČL. 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 22.08.2006. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIMANJA ZAPOSLENIH NA IME NAKNADE ZA ISHRANU U TOKU RADA (ČL. 105 ZAKONA O RADU) 22.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
REŠENJA INSPEKTORA RADA I MINISTRA RADA KAO DRUGOSTEPENIH ORGANA (ČL. 271 ZAKONA O RADU) 21.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE (ČL. 105 ZAKONA O RADU) 21.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROGLAŠENJE VIŠKOM INVALIDA RADA DRUGE KATEGORIJE (ČL. 101 ZAKONA O RADU) 18.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAHTEV ZAPOSLENOM ZA NAKNADU ŠTETE (ČL. 178 ZAKONA O RADU) 18.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SKRAĆENO RADNO VREME I PRERASPODELA RADNOG VREMENA (ČL. 52. I 60. ZAKONA O RADU) 16.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUČIVANJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA (ČL. 48. I 78. ZAKONA O RADU) 14.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA DIREKTOROM (ČL. 48 ZAKONA O RADU) 14.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RASPRAVLJANJE PITANJA NASLEDNIKA (ČL. 119 ZAKONA O RADU) 10.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA KOD IZRICANJA MERE BEZBEDNOSTI (ČL. 176. ZAKONA O RADU) 09.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU (ČL. 119 ZAKONA O RADU) 02.08.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA JE POSLODAVCA DA ZAPOSLENOG OBAVESTI O RASPOREDU I PROMENI RASPOREDA RADNOG VREMENA (ČL. 56 ZAKONA O RADU) 28.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNE KNJIŽICE IZDATE U BIVŠIM REPUBLIKAMA SFRJ KAO DOKAZ O OSTVARENOM RADNOM STAŽU (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 14.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROPUŠTANJE PREKLUZIVNOG ROKA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 13.07.2006.  Vrhovni sud
NEIZDAVANJE FISKALNOG ISEČKA KAO POVREDA RADNE OBAVEZE (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 13.07.2006.  Vrhovni sud
POLJOPRIVREDNIK MOŽE KAO FIZIČKO LICE DA ZAKLJUČI UGOVOR O RADU (ČL. 5 ZAKONA O RADU) 11.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UČEŠĆE ZAPOSLENIH U DOBITI (ČL. 14 ZAKONA O RADU) 10.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA MIROVANJE RADNOG ODNOSA (ČL. 79 ZAKONA O RADU) 10.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE ROKA U PROGRAMU REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 10.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNA SPOSOBNOST I PRAVO NA ISTU ZARADU ZA RAD ISTE VREDNOSTI (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 09.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SUDSKA ZAŠTITA NAČELA JEDNAKE ZARADE (ČL. 20 ZAKONA O RADU) 09.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEMAJU KARAKTER ZARADE IZDACI ZA OBRAZOVANJE (ČL. 49 ZAKONA O RADU) 07.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREUZIMANJE UGOVORA O RADU I OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENIH (ČL. 147. I 149. ZAKONA O RADU) 07.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOV ZA STICANJE SVOJSTVA PRAVNOG LICA SINDIKATA (ČL. 238. ZAKONA O RADU) 07.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIHVATANJE PONUDE I OSPORAVANJE ZAKONITOSTI ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 07.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODREĐIVANJE OSNOVNE ZARADE ZAPOSLENOG (ČL. 33 ZAKONA O RADU) 07.07.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DRŽANJE STRAŽE LICIMA KOJA KRADU (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 06.07.2006.  Vrhovni sud
POVREDA RADNE OBAVEZE ZLOUPOTREBOM BOLOVANJA (ČL. 12. I 179. ZAKONA O RADU) 29.06.2006.  Vrhovni sud
DUŽNOST POŠTOVANJA PREDVIĐENE PROCEDURE (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 28.06.2006.  Vrhovni sud
USLOVI U POGLEDU OBRAZOVANJA (ČL,. 175. ZAKONA O RADU) 28.06.2006.  Vrhovni sud
OBAVEZA OBAVLJANJA UGOVORENIH POSLOVA (ČL. 81 ZAKONA O RADU) 26.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU SA POSLODAVCEM (ČL. 30 ZAKONA O RADU) 26.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU SINDIKALNE FUNKCIJE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 26.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VISINA NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOG (ČL. 169 ZAKONA O RADU) 26.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO OCA DETETA NA ODSUSTVO RADI ČUVANJA I NEGE DETETA (ČL. 94A ZAKONA O RADU) 26.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU PRIVREMENO ODSUTNOG ZAPOSLENOG (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 26.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSTUPANJE SA ZAPOSLENIM SA UTVRĐENOM ZDRAVSTVENOM SMETNJOM (ČL. 81, 82. I 179. ZAKONA O RADU) 24.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZLOUPOTREBA BOLOVANJA (ČL. 103 ZAKONA O RADU) 22.06.2006.  Okružni sud
PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U REPUBLIČKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (ČL. 2. ZAKONA O RADU) 22.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 161. ZAKONA O RADU) 15.06.2006.  Vrhovni sud
UGOVOR O RADU POD IZMENJENIM USLOVIMA (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 15.06.2006.  Vrhovni sud
OBRAČUNA NAKNADE ZARADE U SLUČAJU DUŽEG ODSUSTVA (ČL. 115. ZAKONA O RADU) 13.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ OBLIKA RADNOG ODNOSA KOD ISPLATE OTPREMNINE PRI ODLASKU U PENZIJU (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 13.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSEBNA PRAVA ZAPOSLENIH KOJI IMAJU DECU SA POSEBNIM POTREBAMA (ČL. 91, 92, 96, 98. I 187. ZAKONA O RADU) 08.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE KRITERIJUMA ZA UVEĆANJE KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 69 ZAKONA O RADU) 08.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK POTREBE ZA OBAVLJANJEM POSLOVA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 08.06.2006.  Vrhovni sud
ZARADU PRIMA LICE ZA OBAVLJENI RAD U OKVIRU UGOVOROM O RADU ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA (ČL. 30 ZAKONA O RADU) 08.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MERE SPREČAVANJA ŠTETNIH POSLEDICA (ČL. 153. ZAKONA O RADU) 07.06.2006.  Vrhovni sud
PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 05.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO SINDIKATA NA OBAVEŠTAVANJE (ČL. 207. I 209. ZAKONA O RADU) 01.06.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 01.06.2006.  Vrhovni sud
SLUČAJEVI KADA ZAPOSLENI MOŽE BITI UPUĆEN NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 174. ZAKONA O RADU) 29.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA (ČL. 121 I ČL. 122 ZAKONA O RADU) 29.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA TROŠKOVA KOD RADA NA TERENU (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 26.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU (ČL. 164. ZAKONA O RADU) 25.05.2006.  Vrhovni sud
KRITIKA RADA DIREKTORA I OSTALIH ZAPOSLENIH (ČL. 131. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 101. ZAKONA O RADU) 25.05.2006.  Vrhovni sud
IZMENJENI USLOVI I ZAKLJUČENJE NOVOG UGOVORA O RADU (ČL. 171.- 175. ZAKONA O RADU) 25.05.2006.  Vrhovni sud
IZMENJENI USLOVI RADA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 25.05.2006.  Vrhovni sud
ZAKONITO OTKAZAN UGOVOR O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 24.05.2006.  Vrhovni sud
NEMOGUĆNOST PREOBRAŽAJA RADNOG ODNOSA (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 24.05.2006.  Vrhovni sud
PRAVA ZAPOSLENOG NA PREOSTALE DANE GODIŠNJEG ODMORA KOD NOVOG POSLODAVCA (ČL. 71 ZAKONA O RADU) 23.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SASTAVLJANJE AKTA O PROCENI RIZIKA ZA UTVRĐIVANJE RADNIH MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM (ČL. 41 ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU) 18.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UČESTVOVANJE U FIZIČKOM SUKOBU KAO RAZLOG ZA OTKAZ (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 18.05.2006.  Vrhovni sud
KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 161 ZAKONA O RADU) 18.05.2006.  Vrhovni sud
ISPLATA ZARADE I NAKNADE ZARADE (ČL. 114. ZAKONA O RADU) 17.05.2006.  Vrhovni sud
NAPUŠTANJE GRADILIŠTA OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 17.05.2006.  Vrhovni sud
OTKAZ ZBOG TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.05.2006.  Okružni sud
DUŽINA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 69 ZAKONA O RADU) 16.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ ZBOG TEHNOLOŠKOG VIŠKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.05.2006.  Okružni sud
OTKAZ ZBOG DOVOĐENJA U OPASNOST ŽIVOTA RADNIKA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 16.05.2006.  Vrhovni sud
POKRETANJE SPORA ZA ZAŠTITU PRAVA RADNIKA (ČL. 195. ZAKONA O RADU) 16.05.2006.  Vrhovni sud
OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 16.05.2006.  Okružni sud
ZABELEŠKA O RAZLOZIMA NEMOGUĆNOSTI DOSTAVE (ČL. 185 ZAKONA O RADU) 15.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RASKID SPORAZUMA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 11.05.2006.  Vrhovni sud
PREKLUZIVNI ROK ZA DAVANJE OTKAZA (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 11.05.2006.  Vrhovni sud
ISPLATA OTPREMNINE DO DANA PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 10.05.2006.  Vrhovni sud
PRIMENA KOLEKTIVNOG UGOVORA POSLODAVCA PRETHODNIKA (ČL. 150. ZAKONA O RADU) 10.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAČIN ISPLATE NAKNADE ZA ISHRANU U TOKU RADA (ČL. 15. I 118. ZAKONA O RADU) 04.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UČESNIK U PREGOVORIMA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U JAVNIM SLUŽBAMA (ČL. 247. ZAKONA O RADU) 04.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOPUNSKI RAD MEDICINSKIH RADNIKA KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 202. ZAKONA O RADU) 03.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEISKORIŠĆENI DEO ODMORA USLED BOLOVANJA (ČL. 73. ZAKONA O RADU) 03.05.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POLOŽAJ DIREKTORA I ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA (ČL. 48 ZAKONA O RADU) 26.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 26.04.2006.  Vrhovni sud
PRIMENA ZAKONA O RADU NA ZAPOSLENE I DIREKTORA U JAVNOM PREDUZEĆU (ČL. 48 ZAKONA O RADU) 26.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKONSKA OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA LICA (ČL. 5 ZAKONA O RADU) 26.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKONSKI ROKOVI ZA POKRETANJE SPORA (ČL. 186 ZAKONA O RADU) 25.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPOROVA U VEZI PRIMENE KOLEKTIVNOG UGOVORA U USTANOVAMA ZA VISOKO I VIŠE OBRAZOVANJE (ČL. 265. ZAKONA O RADU) 25.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOST ZAPOSLENJA DRUGOG LICA (ČL. 182 ZAKONA O RADU) 25.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO VRAĆANJA NA RAD KOD PRVOG POSLODAVCA (ČL. 174 ZAKONA O RADU) 25.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEPOTPISIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU OD STRANE SINDIKALNOG PREDSTAVNIKA (ČL. 188. ZAKONA O RADU) 20.04.2006.  Vrhovni sud
PRIJEM NA PROBNI RAD (ČL. 36. ZAKONA O RADU) 19.04.2006.  Vrhovni sud
UGOVOR O DELU (ČL. 199 ZAKONA O RADU) 19.04.2006.  Vrhovni sud
PRAVO REPREZENTATIVNOG SINDIKATA NA UČEŠĆE U ZAKLJUČENJU KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 248. ZAKONA O RADU) 17.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROGRAM REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 153.–156. ZAKONA O RADU) 13.04.2006.  Vrhovni sud
NEZAKONITA ISPLATA ZARADE (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 13.04.2006.  Okružni sud
ZAKONITOST DATOG OTKAZA (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 12.04.2006.  Vrhovni sud
TROŠKOVI DOLASKA I ODLASKA SA RADA (ČL. 118 ZAKONA O RADU) 12.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONOVNA ISPLATA OTPREMNINE (ČL. 119. ZAKONA O RADU) 11.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RAD STRANOG DRŽAVLJANINA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE OD STRANE (ČL. 2. I 29. ZAKONA O RADU) 11.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSEBNA ZAŠTITA KOD POVREDE NA RADU (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 10.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROTIVREČNOSTI U ISKAZIMA SVEDOKA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 06.04.2006.  Vrhovni sud
ZNAČAJ UREDNOG URUČENJA OTKAZA (ČL. 191. ZAKONA O RADU) 06.04.2006.  Vrhovni sud
PRAVO ZAPOSLENIH NA UČEŠĆE U DOBITI (ČL. 14 ZAKONA O RADU) 06.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSEBNA ZAŠTITA OD OTKAZA (ČL. 187. ZAKONA O RADU) 05.04.2006.  Vrhovni sud
OSNOVICA ZA OBRAČUN OTPREMNINE ZA INVALIDA (ČL. 158. I 159. ZAKONA O RADU) 03.04.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAVRŠAVANJE MINUMUMA GODINA ŽIVOTA I STAŽA OSIGURANJA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 31.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG I OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 29.03.2006.  Vrhovni sud
DAVANJE OTKAZA USLED TEHNOLOŠKIH PROMENA POSLODAVCA (ČL. 101. I 122. ZAKONA O RADU) 29.03.2006.  Vrhovni sud
POŠTOVANJE ROKOVA ZA DAVANJE OTKAZA (ČL. 184. ZAKONA O RADU) 29.03.2006.  Vrhovni sud
RASPOREĐIVANJE NA DRUGO RADNO MESTO I NEOPRAVDANO IZOSTAJANJE SA POSLA (ČL. 171. ZAKONA O RADU) 27.03.2006.  Okružni sud
PREKID RADA KOD RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 27.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ ZBOG UČINJENOG KRIVIČNOG DELA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 23.03.2006.  Vrhovni sud
DEJSTVO SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 23.03.2006.  Vrhovni sud
PREISPITIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA UTVRĐENE PO ODREDBAMA RANIJEG ZAKONA (ČL. 233, 234. I 236. ZAKONA O RADU) 21.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA POSLODAVCA PRETHODNIKA (ČL. 150. ZAKONA O RADU) 17.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODLUKA DA RADNA NEDELJA TRAJE ŠEST RADNIH DANA (ČL. 50 ZAKONA O RADU) 16.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRETPOSTAVKA ZAKONITOSTI ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 15.03.2006.  Okružni sud
VISINA OTPREMNINE (ČL. 177. ZAKONA O RADU) 15.03.2006.  Okružni sud
POSLOVI ZAMENIKA DIREKTORA (ČL. 24. ZAKONA O RADU) 14.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PORESKI TRETMAN NOVČANE NAKNADE KOD KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 162. ZAKONA O  RADU I ČL. 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA) 12.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA KOJA SE ODNOSI NA ZABRANU KONKURENCIJE (ČL. 161. I 162. ZAKONA O RADU) 12.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZNAČAJ BROJA ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA ZA REPREZENTATIVNOST SINDIKATA (ČL. 218. I 219. ZAKONA O RADU) 10.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODSUSTVO RODITELJA SA RADA DOK DETE NE NAVRŠI TRI GODINE (ČL. 100. ZAKONA O RADU) 08.03.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOSTAVLJANJE ZAPOSLENOM OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 185 ZAKONA O RADU) 02.03.2006.  Vrhovni sud
KRIVIČNO DELO I OTKAZ (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 01.03.2006.  Vrhovni sud
OTKAZ USLED TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA (ČL. 101. I 114. ZAKONA O RADU) 01.03.2006.  Vrhovni sud
PRAVO ZAPOSLENOG NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 120 ZAKONA O RADU) 01.03.2006.  Okružni sud
OCENA ZAKONITOSTI OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 101 I ČL. 104 ZAKONA O RADU) 01.03.2006.  Vrhovni sud
TEHNOLOŠKI VIŠAK I UKIDANJE RADNOG MESTA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 01.03.2006.  Vrhovni sud
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE ZA POTREBE POSLODAVCA (ČL. 49 ZAKONA O RADU) 28.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTICAJ ODSUSTVA ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD NA PRESTANAK UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 28.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVLJANJE SEZONSKIH POSLOVA (ČL. 37 ZAKONA O RADU) 20.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREDLOG ZAPOSLENOM RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA (ČL. 172 ZAKONA O RADU) 13.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MOGUĆNOSTI POSLODAVCA KOD POVEĆANOG OBIMA POSLA (ČL. 53. I 57. ZAKONA O RADU 12.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEOSTVARIVANJE REZULTATA RADA I PRAVO NA NOVČANU NAKNADU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.02.2006.  Vrhovni sud
ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA IZNOS RAZLIKE IZMEĐU GARANTOVANE I ODGOVARAJUĆE ZARADE (ČL. 104 I ČL. 111 ZAKONA O RADU) 09.02.2006.  Viši trgovinski sud
RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG ZA VREME PRIVREMENOG ODSUSTVA S RADA (ČL. 171. I 173. ZAKONA O RADU) 09.02.2006.  Vrhovni sud
OTKAZ ZBOG NEOSTARIVANJA REZULTATA RADA (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.02.2006.  Vrhovni sud
OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA (ČL. 101 I ČL. 107 ZAKONA O RADU) 09.02.2006.  Vrhovni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA LICU IZABRANOM NA DRŽAVNU ILI DRUGU JAVNU FUNKCIJU (ČL. 179. ZAKONA O RADU) 09.02.2006.  Vrhovni sud
MERILO ZA OBRAČUN MINIMALNE ZARADE (ČL. 111. I 112. ZAKONA O RADU) 08.02.2006.  Okružni sud
UTVRĐIVANJE VEĆIH PRAVA I POVOLJNIJIH USLOVA (ČL. 8 ZAKONA O RADU) 03.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZA DELIMIČNO NEISKORIŠĆEN GODIŠNJI ODMOR (ČL. 76 ZAKONA O RADU) 03.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODSUSTVO RODITELJA RADI POSEBNE NEGE DETETA (ČL. 96. ZAKONA O RADU) 02.02.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODRICANJE OD PRAVA NA OTPREMNINU (ČL. 125 ZAKONA O RADU) 02.02.2006.  Vrhovni sud
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA BEZ REŠENJA (ČL. 75 ZAKONA O RADU) 01.02.2006.  Vrhovni sud
DUŽNOST DONOŠENJA PROGRAMA (ČL. 153.–156. ZAKONA O RADU) 01.02.2006.  Vrhovni sud
PO OSNOVU NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE NE MOŽE SE UMANJITI PLATA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 31.01.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O ZARADI I NAKNADI ZARADE I  DOSTAVE OBRAČUNA ZAPOSLENOM (ČL. 121. I 122. ZAKONA O RADU) 30.01.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DA LI SE PRAVO NA TOPLI OBROK I REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA IZ ZAKONA O RADU ODNOSI I NA ZAPOSLENE U DRŽAVNIM ORGANIMA, ODNOSNO NA IZABRANA, IMENOVANA I POSTAVLJENA LICA I ZAPOSLENE U ORGANIMA OPŠTINE? (ČL. 2. ZAKONA O RADU I ČL. 2. I 5. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA) 30.01.2006. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
DOKAZ O PRIVREMENOJ SPREČENOSTI ZA RAD I OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 26.01.2006.  Vrhovni sud
RAZLOG ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA (ČL. 103 ZAKONA O RADU) 26.01.2006.  Vrhovni sud
SPORAZUM O PRERASPODELI RADNOG VREMENA ZAPOSLENOG IZMEĐU VIŠE POSLODAVCA (ČL. 30. I 51. ZAKONA O RADU) 26.01.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA JE POSLODAVCA DA SVAKOG MESECA VODI EVIDENCIJU O ZARADI I NAKNADI ZARADE (ČL. 122 ZAKONA O RADU) 25.01.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MINIMALNA ZARADA I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (ČL. 111. I 112. ZAKONA O RADU) 25.01.2006.  Okružni sud
USLOVI ZA ISPLATU MINIMALNE ZARADE (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 25.01.2006.  Okružni sud
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U TOKU ODSUSTVA ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 13.01.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PREKRŠAJNA ODGOVORNOST POSLODAVCA SA SVOJSTVOM PRAVNOG LICA (ČL. 269 ZAKONA O RADU) 09.01.2006. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UVEĆANA ZARADA PO OSNOVU BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA I OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 25.12.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVA IZ RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VREME (ČL. 101 ZAKONA O RADU) 21.12.2005.  Vrhovni sud
TRGOVINA AKCIJAMA PRIVREDNOG DRUŠTVA NA BERZI I PROMENA POSLODAVCA (ČL. 147- 152. ZAKONA O RADU) 20.12.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KRIVIČNA PRESUDA I OTKAZ ZBOG UČINJENOG KRIVIČNOG DELA NA RADU ILI U VEZI S RADOM (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 15.12.2005.  Vrhovni sud
NAKNADNO NASTUPANJE USLOVA ZA DAVANJE OTKAZA (ČL. 101 ZAKONA O RADU) 15.12.2005.  Vrhovni sud
PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI (ČL. 197 ZAKONA O RADU) 13.12.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O ZARADI I NAKNADI ZARADE ZAPOSLENIH (ČL. 122. ZAKONA O RADU) 13.12.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽNOST PONUDE ANEKSA UGOVORA O RADU (ČL. 171 ZAKONA O RADU) 09.12.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KRIVICA ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 08.12.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSLOVI DIREKTORA I VOLONTERSKI RAD (ČL. 48 ZAKONA O RADU) 07.12.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN ZARADA (ČL. 121 ZAKONA O RADU) 07.12.2005.  Okružni sud
ODRICANJE OD POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 177 ZAKONA O RADU) 07.12.2005.  Okružni sud
VISINA OTPREMNINE I ZAKONITOST ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA (ČL. 191 ZAKONA O RADU) 07.12.2005.  Okružni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA I NEISPLAĆENE ZARADE (ČL. 191 ZAKONA O RADU) 07.12.2005.  Okružni sud
NAČIN ISPLATE AKONTACIJE (ČL. 104 ZAKONA O RADU) 07.12.2005.  Okružni sud
PREKID ZASTAREVANJA ZAKLJUČENJEM PORAVNANJA (ČL. 123 ZAKONA O RADU) 05.12.2005.  Viši trgovinski sud
DUŽNOST POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM UTVRDI UVEĆANU ZARADU (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 29.11.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VAŽENJE POJEDINIH ODREDBI POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 3 i ČL. 4 ZAKONA O RADU) 25.11.2005.  Okružni sud
POVREDA RADNE DISCIPLINE I OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 24.11.2005.  Vrhovni sud
OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA ZBOG NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 24.11.2005.  Vrhovni sud
UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA RAD U INOSTRANSTVO KOD STRANOG POSLODAVCA (ČL. 174. ZAKONA O RADU) 21.11.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONIŠTAJ OTKAZA UGOVORA O RADU ZBOG MANE VOLJE (ČL. 178 ZAKONA O RADU) 17.11.2005.  Okružni sud
NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE SLUŽBENOG TELEFONA KAO DISCIPLINSKI PREKRŠAJ (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 17.11.2005.  Okružni sud
UTICAJ PRIVATIZACIJE NA PRAVO ZAPOSLENOG NA ISPLATU IZOSTALE RAZLIKE ZARADE (ČL. 12, 16. I 104. ZAKONA O RADU) 15.11.2005.  Vrhovni sud
ZARADA PREMA OBAVLJENOM RADU (ČL. 104. ZAKONA O RADU) 03.11.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEPOTPISIVANJA IZMENJENOG UGOVORA (ČL. 103 ZAKONA O RADU) 02.11.2005.  Vrhovni sud
UPOTREBA LEGITIMNOG PRAVNOG SREDSTVA (ČL. 177 ZAKONA O RADU) 02.11.2005.  Vrhovni sud
DOZVOLJENOST TUŽBE U RADNOM SPORU (ČL. 195 ZAKONA O RADU) 02.11.2005.  Vrhovni sud
PORESKI TRETMAN KOD NAKNADE ŠTETE PO OSNOVU NEZAKONITE ODLUKE POSLODAVCA (ČL. 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ČL. 191. ZAKONA O RADU) 31.10.2005. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD (ČL. 177 ZAKONA O RADU) 28.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO ZAPOSLENOG U DRŽAVNOM ORGANU NA JUBILARNU NAGRADU (ČL. 52 ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA) 27.10.2005.  Okružni sud
ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA (ČL. 24 DO ČL. 33 ZAKONA O RADU) 27.10.2005.  Okružni sud
ISPLATA UMANJENIH ZARADA (ČL. 104 ZAKONA O RADU) 27.10.2005.  Okružni sud
TOPLI OBROK I MINIMALNA ZARADA (ČL. 111 I ČL. 112 ZAKONA O RADU) 27.10.2005.  Okružni sud
PRENOS I IZMENA UGOVORA O RADU KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 147-149. I 171. ZAKONA O RADU) 25.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
BENEFICIRANI STAŽ I PRAVO NA OTPREMNINU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 20.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ŠTETE ZA IZOSTALU ZARADU (ČL. 95 ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA) 20.10.2005.  Viši trgovinski sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA OSNOVU OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 20.10.2005.  Okružni sud
RADNI ODNOS U VRŠENJU SAMOSTALNE DELATNOSTI (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 19.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NELOJALNO PONAŠANJE ZAPOSLENIH KAO OTKAZNI RAZLOG (ČL. 101. ZAKONA O RADU) 17.10.2005.  Okružni sud
PRESTANAK RADNOG ODNOSA I PRIVREMENO UDALJENJE SA RADA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 12.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE PRIJEMA REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 185 ZAKONA O RADU) 10.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VAŽENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJI JE IZMENAMA USKLAĐIVAN SA ZAKONOM  (ČL. 263. ZAKONA O RADU) 10.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA PUN IZNOS MINIMALNE ZARADE (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 06.10.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPOZORENJE NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 180 ZAKONA O RADU) 05.10.2005.  Vrhovni sud
NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR (ČL. 200 ZOO ODNOSIMA I ČL. 164 ZAKONA O RADU) 05.10.2005.  Okružni sud
UMANJENJE ZARADE ZBOG NEOSTVARENJA RADNOG UČINKA (ČL. 107 ZAKONA O RADU) 30.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONUDA IZMENJENIH USLOVA ODSUTNOM ZAPOSLENOM (ČL. 171. I 172. ZAKONA O RADU) 29.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAPLATA ŠTETE KOJU JE ZAPOSLENI PROUZROKOVAO POSLODAVCU OBUSTAVLJANJEM OD ZARADE (ČL. 123. ZAKONA O RADU) 29.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZAKONITOST POTPISIVANJA ANEKSA KOLEKTIVNOG UGOVORA U VREME TRAJANJA ŠTRAJKA (ČL. 248. ZAKONA O RADU) 29.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NEVAŽNOST BLANKO IZJAVE O OTKAZU UGOVORA O RADU (ČL.178. ST.2. ZAKON O RADU) 28.09.2005.  Okružni sud
PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U VREME ŠTRAJKA (ČL. 75. ZAKONA O RADU) 27.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ŠTETA NA RADU KOJU UČINI RADNIK (ČL. 163. ZAKONA O RADU) 27.09.2005.  Okružni sud
NESAGLASNOST KOLEKTIVNOG UGOVORA SA ZAKONOM (ČL. 4. ZAKONA O RADU) 26.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVOR O PRIVREMENIM POSLOVIMA SA LICIMA KOJA RADILA NA ODREĐENO VREME KOD ISTOG POSLODAVCA (ČL. 197. I 198. ZAKONA O RADU) 26.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOBROVOLJNI ODLAZAK SA RADA UZ ISPLATU OTPREMNINE ZA VREME NEPLAĆENOG ODSUSTVA (ČL. 78. ZAKONA O RADU) 26.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN OTPREMNINE ZAPOSLENOM KOD KONKRETNOG POSLODAVCA (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 23.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KARAKTER OTPREMNINE KOD SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 105. I 177. ZAKONA O RADU) 22.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UGOVOR O RADU DOMAĆIH DRŽAVLJANA U STRANIM DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 22.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODRICANJE OD NEISPLAĆENIH ZARADA (ČL. 104 ZAKONA O RADU) 21.09.2005.  Okružni sud
PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME (ČL. 37 ZAKONA O RADU) 21.09.2005.  Okružni sud
PROGLAŠENJE ZAPOSLENE KOJA JE NA PORODILJSKOM ODSUSTVU TEHNOLOŠKIM VIŠKOM (ČL. 179. I 187. ZAKONA O RADU) 19.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODSUTNOST ZAPOSLENIH KOD UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 157. I 187. ZAKONA O RADU) 19.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
FORMA UPOZORENJA I PRAVO NA ODBRANU (ČL. 180 ZAKONA O RADU) 15.09.2005.  Vrhovni sud
POVREDA RADNE OBAVEZE KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 15.09.2005.  Vrhovni sud
OBRAČUN OTPREMNINE ZA ZAPOSLENOG KOJI NIJE PRIMIO ZARADU U PRETHODNA TRI MESECA (ČL. 121. I 158. ZAKONA O RADU) 09.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENOJ ŽENI ZA VREME TRUDNOĆE (ČL. 187. ZAKONA O RADU) 09.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA I PROMENA PREBIVALIŠTA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 07.09.2005.  Okružni sud
OSTVARIVANJE PRAVA NA OTPREMNINU ZA UKUPNO VREME PROVEDENO U RADNOM ODNOSU (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 06.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZASTARELOST PRAVA NA DAVANJE OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 01.09.2005.  Vrhovni sud
UPOZORENJE POSLODAVCA O POSTOJANJU OTKAZNOG RAZLOGA (ČL. 180 ZAKONA O RADU) 01.09.2005.  Vrhovni sud
ODGOVORNOST ZA OBAVEZE ZANATSKE RADNJE (ČL. 1a ZAKONA O PRIVATNIM PREDUZETNICIMA – ZAKON O LIČNOM RADU) 01.09.2005.  Okružni sud
RADNO VREME VOZAČA (ČL. 55. I 56. ZAKONA O RADU) 01.09.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
USLOVI ZA OTKAZ UGOVORA O RADU SINDIKALNIM PREDSTAVNICIMA (ČL.  188. ZAKONA O RADU) 31.08.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE NAKNADE ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (ČL. 105. ZAKONA O RADU) 31.08.2005. Ostali organi
POSLODAVAC NE MOŽE DA OTKAŽE UGOVOR O RADU ZAPOSLENOJ ŽENI ZA VREME TRUDNOĆE (ČL. 187 ZAKONA O RADU) 30.08.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
RADNI ODNOS OSTVAREN U INOSTRANSTVU I OBRAČUN  OTPREMNINE (ČL. 158. ZAKONA O RADU) 15.08.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMANJA KOJA ULAZE U ZARADU NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA PROSEK ZA PRETHODNA TRI MESECA (ČL. 105, 114, 115. I 116. ZAKONA O RADU) 08.08.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZA TRAŽENJA MIŠLJENJA SINDIKATA PRE UVOĐENJA NOĆNOG RADA (ČL. 62. ZAKONA O RADU) 02.08.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UTVRĐIVANJE MAKSIMALNOG TRAJANJA GODIŠNJEG ODMORA  (ČL. 69. ZAKONA O RADU) 27.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPIS PODATAKA U RADNU KNJIŽICU NA OSNOVU POTVRDE OMLADINSKE ZADRUGE (ČL. 204. ZAKONA O RADU) 26.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODBIJANJE DA SE ZAKLJUČI UGOVOR O RADU POD IZMENJENIM USLOVIMA I OVLAŠĆENJE POSLODAVCA (ČL. 171 I ČL. 172 ZAKONA O RADU) 25.07.2005.  Okružni sud
ZAPOSLENI NA NEPLAĆENOM ODSUSTVU UTVRĐEN KAO TEHNOLOŠKI VIŠAK (ČL. 78. I 79. ZAKONA O RADU) 25.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
KOLEKTIVNI SPOR U DELATNOSTIMA OD OPŠTEG INTERESA (ČL. 2, 18. I 19. ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA I ČL. ČL. 254. I 255. ZAKONA O RADU) 25.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO U DUŽEM TRAJANJU (ČL. 116. I 155. ZAKONA O RADU) 25.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSLOVI DIREKTORA NISU VAN DELATNOSTI POSLODAVCA (ČL. 199 ZAKONA O RADU) 25.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DISKRECIONO PRAVO POSLODAVCA (ČL. 171 I ČL. 172 ZAKONA O RADU) 25.07.2005.  Okružni sud
ZLOUPOTREBA BOLOVANJA (ČL. 103 ZAKONA O RADU) 25.07.2005.  Okružni sud
TRAJANJE ODSUSTVA U SLUČAJU PREKIDA RADA BEZ KRIVICE ZAPOSLENIH (ČL. 116. ZAKONA O RADU) 25.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
UMANJENJE MINIMALNE ZARADE ZBOG MANJEG RADNOG UČINKA (ČL. 111. ZAKONA O RADU) 22.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBRAČUN VREMENA PROVEDENOG U RADNOM ODNOSU (ČL. 108 ZAKONA O RADU) 21.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBUSTAVA OBAVEZA POVODOM IZDRŽAVANJA NA OTPREMNINI (ČL. 123. I 158. ZAKONA O RADU) 19.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
VRAĆANJE NA RAD (ČL. 191 ZAKONA O RADU) 18.07.2005.  Okružni sud
STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA O RADNIM ODNOSIMA (ČL. 1 I ČL. 2 ZAKONA O RADU) 18.07.2005.  Okružni sud
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U SKLADU SA PROGRAMOM REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 68. ZAKONA O RADU) 18.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
STATUS ZAPOSLENIH KOJI SE NA DAN PROMENE POSLODAVCA NALAZE U RADNOM ODNOSU (ČL. 147-149. ZAKONA O RADU) 16.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIMENA UGOVORA O RADU ZAKLJUČENIH KOD POSLODAVCA PRETHODNIKA (ČL. 147-149. ZAKONA O RADU) 16.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZE POSLODAVCA SA PET ZAPOSLENIH RADNIKA (ČL. 24 ZAKONA O RADU) 13.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ZABRANA NOĆNOG RADA ZAPOSLENIM ŽENAMA (ČL. 62, 81, 90. I 91. ZAKONA O RADU) 12.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OBAVEZNO UTVRĐIVANJE OSNOVNE ZARADE U NOVČANOM IZNOSU (ČL. 33. ZAKONA O RADU) 11.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA (ČL. 118. ZAKONA O RADU) 11.07.2005.  Okružni sud
USLOVI ZA NASTAVAK RADA ZAPOSLENOG KOJI JE NAVRŠIO GODINE ŽIVOTA I STAŽA OSIGURANJA (ČL. 175. ZAKONA O RADU) 08.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
STAROSNA STRUKTURA ZAPOSLENIH KAO RAZLOG UTVRĐIVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 182 ZAKONA O RADU) 04.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONUDA IZMENE UGOVORENIH USLOVA (ČL. 171 ZAKONA O RADU) 03.07.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DUŽINA PREKIDA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 37. ZAKONA O RADU) 30.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PROGLAŠENJE UČESNIKA U  ŠTRAJKU TEHNOLOŠKIM VIŠKOM (ČL. 179. ZAKONA O RADU I ČL. 14. ZAKONA O ŠTRAJKU) 30.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD USLED BOLESTI U PERIODU ŠTRAJKA SA APEKTA PRAVA NA NAKNADU ZARADE (ČL. 115. ZAKONA O RADU) 30.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
POSTUPAK UTVRĐIVANJA REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA (ČL. 218 I ČL. 219 ZAKONA O RADU) 30.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U TOKU ODSUSTVA SA RADA (ČL. 37. I 175. ZAKONA O RADU) 30.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PONUDA RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA (ČL. 155 ZAKONA O RADU) 30.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
ODREĐIVANJE PRITVORA ZAPOSLENOM KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU (ČL. 166. I 167. ZAKONA O RADU) 30.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 164 ZAKONA O RADU) 29.06.2005.  Vrhovni sud
UGOVOR O DELU SE MOŽE ZAKLJUČITI SAMO ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN DELATNOSTI POSLODAVCA (ČL. 199 ZAKONA O RADU) 24.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
NAKNADA ZARADE KOD PREKIDA RADA BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG  (ČL. 116. ZAKONA O RADU) 24.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
OSNOV ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZARADE ZA VREME KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 114. ZAKONA O RADU) 22.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
GODINE RADA OSTVARENE NA TERITORIJI BIVŠE SFRJ PRI UTVRĐIVANJU UVEĆANJA ZARADE (ČL. 108. ZAKONA O RADU) 21.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DONOŠENJE KRITERIJUMA ZA UTVRĐIVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH (ČL. 155. I 157. ZAKONA O RADU) 21.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
SPORAZUM O UDRUŽIVANJU RADI UČESTVOVANJA U ZAKLJUČIVANJU KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 249. ZAKONA O RADU) 21.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MERA PRESTANKA RADNOG ODNOSA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 16.06.2005.  Vrhovni sud
PLAĆENO ODSUSTVO ZA OVLAŠĆENE PREDSTAVNIKE SINDIKATA (ČL. 211-214. ZAKONA O RADU) 16.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA AKO JE UTVRĐENO DA ZAPOSLENI NEMA POTREBNA ZNANJA I SPOSOBNOSTI I DISCIPLINSKI POSTUPAK (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 16.06.2005.  Vrhovni sud
PRIMENA PROPISA O RADNIM ODNOSIMA U USTANOVAMA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 16.06.2005.  Vrhovni sud
DUŽNOST POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM VRATI RADNU KNJIŽICU (ČL. 204 ZAKONA O RADU) 13.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
LICE OVLAŠĆENO ZA ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA IZ RADNOG ODNOSA (ČL. 192. ZAKONA O RADU) 13.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA ZBOG FUNKCIJE U SINDIKATU (ČL. 79. ZAKONA O RADU) 13.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
DOLAZAK NA RANIJE RADNO MESTO I NEOPRAVDAN IZOSTANAK SA POSLA (ČL. 179 ZAKONA O RADU) 09.06.2005.  Vrhovni sud
UČEŠĆE LICA KOJE NIJE ZAPOSLENO KOD POSLODAVCA PREGOVORIMA ZA ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA (ČL. 253. ZAKONA O RADU) 09.06.2005. Ministarstvo – rad, zapošljavanje, socijalna politika…
PASIVAN ODNOS ZAPOSLENOG KAO OŠTEĆENIK (ČL. 180 ZAKONA O RADU) 08.06.2005.  Vrhovni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 109 modela:

  • Pogledajte naslove ostalih modela iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

Potvrda o zaposlenju
Program rešavanja viška zaposlenih
Tužba za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na putu od stana do mesta rada ili obratno
Rešenje o preraspodeli radnog vremena
Odluka o preraspodeli radnog vremena
Rešenje o prekovremenom radu
Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja preuzimanja zaposlenog sa liste
Ugovor o radu sa probnim radom
Ugovor o radu sa pripravnikom
Ugovor o radu za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (na daljinu ili od kuće)
Rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
Rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od dve godine
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u školi
Poslovnik o radu saveta roditelja
Rešenje o utvrđivanju statusa nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom
Ugovor o stručnom usavršavanju pripravnika- stažiste u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o vraćanju zaposlenog upućenog na rad kod drugog poslodavca
Rešenje o prestanku radnog odnosa kod drugog poslodavca kod kojeg je zaposleni upućen na rad
Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge
Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom koji u toku probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti
Tužba radi utvrđivanja postojanja radnog odnosa
Pravilnik o potrošnji goriva za službena vozila
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona
Dnevna evidencija o prekovremenom radu zaposlenih
Pravilnik o radu
Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom zbog izdržavanja kazne zatvora duže od šest meseci
Punomoćje za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa
Odluka o određivanju lica ovlašćenog za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa
Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
Rešenje o izricanju novčane kazne umesto otkaza ugovora o radu
Rešenje o isplati troškova prevoza
Pravilnik o naknadi putnih troškova zaposlenih u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišnjeg odmora
Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora u slučaju prestanka radnog odnosa
Rešenje o prestanku radnog odnosa na određeno vreme produženog do isteka trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
Ugovor o dopunskom radu
Rešenje o radu sa polovinom radnog vremena radi posebne nege deteta
Rešenje o radu sa nepunim radnim vremenom radi staranja o detetu ili drugoj osobi
Rešenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta
Rešenje o odsustvu sa rada radi posebne nege deteta
Rešenje o odsustvu sa rada radi nege deteta smeštenog u hraniteljsku odnosno starateljsku porodicu
Rešenje o neplaćenom odsustvu sa rada radi nege deteta
Obaveštenje o posledicama statusne promene, odnosno promene poslodavca putem prenosa ugovora o radu
Sporazum o nastavku radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
Rešenje o upućivanju zaposlenog na rad kod drugog poslodavca
Rešenje o naknadi štete poslodavcu
Sporazum o naknadi štete poslodavcu
Sporazum o prestanku radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za penziju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju
Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zahtev za odobrenje plaćenog odsustva
Zahtev za odobrenje neplaćenog odsustva
Zahtev za mirovanje radnog odnosa
Obaveštenje poslodavcu o rešavanju spora pred arbitrom
Rešenje o produžetku roka na koji je zasnovan radni odnos do isteka porodiljskog odsustva
Rešenje o mirovanju radnog odnosa
Rešenje o isplati otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak
Rešenje o isplati otpremnine pri odlasku zaposlenog u penziju
Ugovor o delu (opšti model)
Rešenje o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida odnosno smanjenja obima rada („prinudni odmor”)
Rešenje o isplati novčane naknade umesto korišćenja godišnjeg odmora
Rešenje o privremenom premeštaju zaposlenog na druge poslove bez ponude aneksa ugovora
Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
Rešenje o odobravanju plaćenog odsustva
Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog isteka roka na koji je zaključen ugovor o radu na određeno vreme
Rešenje o odobravanju neplaćenog odsustva
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos
Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog
Predlog zaposlenog za sporazumni prestanak radnog odnosa
Rešenje o izricanju opomene umesto otkaza ugovora o radu
Rešenje o izricanju mere udaljenja sa rada umesto otkaza ugovora o radu
Upozorenje zaposlenom na povredu radne obaveze
Upozorenje zaposlenom da ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
Upozorenje zaposlenom na nepoštovanje radne discipline
Sporazum o prestanku radnog odnosa
Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela
Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog
Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze
Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada
Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline
Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon neplaćenog odsustva do navršene tri godine života deteta
Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon mirovanja radnog odnosa
Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu
Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
Ugovor o dopunskom radu zdravstvenih radnika
Aneks ugovora o radu
Obaveštenje o posledicama u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti uz sporazum o prestanku radnog odnosa
Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu
Tužba radi utvrđenja preobražaja radnog odnosa
Odluka o određivanju lica za prijem zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu
Rešenje o izricanju opomene za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti zbog zlostavljanja na radu
Rešenje o pokretanju postupka za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti zbog zlostavljanja na radu
Zahtev za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja
Sporazum o rešavanju spornog pitanja u postupku za zaštitu zaposlenog od zlostavljanja na radu
Rešenje o odobravanju plaćenog odsustva radi usavršavanja u visokoškolskoj ustanovi
Rešenje o privremenom premeštaju službenika zaposlenog u autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave
Rešenje o trajnom premeštaju službenika zaposlenog u autonomnoj pokrajini ili jednici lokalne samouprave
Ugovor o volontiranju
Izjava zaposlenog o saglasnosti na posledice statusne promene, odnosno promene poslodavca putem prenosa ugovora o radu
Zahtev za korišćenje godišnjeg odmora
Tužba radi naknade štete prouzrokovane poslodavcu od strane zaposlenog
Predlog poslodavca za sporazumni prestanak radnog odnosa
Tužba zbog zlostavljanja na radu kada nije pokrenut postupak kod poslodavca
Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa u zdravstvenoj ustanovi
Potvrda o volontiranju
Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu, seksualnog uznemiravanja, zloupotrebe prava na zaštitu od takvog ponašanja i o načinu ostvarivanja zaštite
Izjava o minimumu procesa rada za vreme štrajka

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 39 komentara:

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIH U PROSVETI (ČL. 118. ZAKONA O RADU)
PORESKI TRETMAN NAKNADE DIREKTORA/ZASTUPNIKA KOJI NIJE ZAPOSLEN U DRUŠTVU (ČL. 48. ZAKONA O RADU, ČL. 7., 28. I 44. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 85., 86., 99. I 101. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)
NAKNADA IZGUBLJENE ZARADE KAO NAKNADA ŠTETE (ČL. 191. ZAKONA O RADU I ČL. 189. ZOO)
OSNOVAN PRESTANAK RADNOG ODNOSA, UZ POVREDU PROPISANOG POSTUPKA – PRIMENA ODREDBE ČLANA 191. STAVA 7 ZAKONA O RADU U PRAKSI (ČL. 175., 179., 184.-186. I 191. ZAKONA O RADU)
GODIŠNJI ODMOR I PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA (čl. 68.-70., 72., 73., 76., 94. i 94a ZAKONA O RADU)
PREGLED ODREDABA NOVIH IZMENA ZAKONA O RADU – „SL. GLASNIK RS“, BR. 113/2017 (ČL. 35., 55., 180., 270., 272., 275., 276. I 276A ZAKONA O RADU)
MATERIJALNA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH (ČL. 163. ZAKONA O RADU)
FIKCIJA POSTOJANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 32. ZAKONA O RADU)
ZAKONSKI MINIMUM GODIŠNJEG ODMORA (ČL. 69. I 70. ZAKONA O RADU)
NEZAKONITOST OTKAZA DATOG OD STRANE OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA DRUŠTVA (ČL. 191. I 192. ZAKONA O RADU I ČL. 31. I 32. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
MEĐUNARODNI IZVORI KOJIMA SE REGULIŠE PRESTANAK RADNOG ODNOSA PROTIV VOLJE RADNIKA (ČL. 1. I 175. ZAKONA O RADU)
UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE – PASIVNA LEGITIMACIJA I TERET DOKAZIVANJA U SPORU RADI OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (ČL. 147. ZAKONA O RADU, ČL. 201. I 231. ZPP, ČL. 452. ZOO I ČL. 505. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA)
PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZA VREME MIROVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 68- 76. I ČL. 78,79. I 100. ZAKONA O RADU)
POREKLO KOLEKTIVNIH UGOVORA (ČL. 240. DO 243. ZAKONA O RADU)
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH (ČL. 179. I 179A ZAKONA O RADU)
PONAŠANJA KOJA SE (NE) SMATRAJU ZLOSTAVLJANJEM (ČL. 28. ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU)
PRERASPODELA RADNOG VREMENA U PRAKSI (ČL. 57. DO 61. ZAKONA O RADU)
NOVELIRANA ODREDBA O NEZAKONITOM PRESTANKU RADNOG ODNOSA – „SL. GLASNIK RS“, BR. 75/2014 (ČL. 191. ZAKONA O RADU)
ODNOS KOLEKTIVNOG UGOVORA I PRAVILNIKA O RADU (ČL. 3. ZAKONA O RADU)
VISINA OSNOVICE ZA OBRAČUN OTPREMNINE KOD „TEHNOLOŠKOG VIŠKA“ (ČL. 158. I 159. ZAKONA O RADU)
DOPRINOSI U PERIODU MIROVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 79. ZAKONA O RADU I ČL. 13. I 48. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE)
ZAHTEV ZA MIROVANJE RADNOG ODNOSA I DOKAZ O NASTUPANJU RAZLOGA ZA MIROVANJE (ČL. 79. ZAKONA O RADU)
POVREDA KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 161. I 179. ZAKONA O RADU)
NOVČANA NAKNADA KAO USLOV ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 162. ZAKONA O RADU)
POJAM I OGRANIČENJA KLAUZULE ZABRANE KONKURENCIJE (ČL. 161. I 162. ZAKONA O RADU)
PRESTANAK RADNOG ODNOSA KADA ZAPOSLENI STEKNE PRAVO NA STAROSNU PENZIJU (ČL. 175. ZAKONA O RADU)
UPLATA DOPRINOSA PO OSNOVU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA (ČL. 201. ZAKONA O RADU I ČL. 11. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE)
IZBOR KONKRETNOG UGOVORA I USLOVI ZA ZAKLJUČENJE (ČL. 201. ZAKONA O RADU)
KOJI UGOVOR ZAKLJUČITI SA PRIPRAVNIKOM? (ČL. 47. I 201. ZAKONA O RADU)
SPORNA PITANJA U PRAKSI U VEZI SA OTKAZOM OD STRANE ZAPOSLENOG (ČL. 178. ZAKONA O RADU)
SPORNA PITANJA U PRAKSI U VEZI SA SPORAZUMNIM PRESTANKOM RADNOG ODNOSA (ČL. 177. ZAKONA O RADU)
USLOVI, VISINA I ROKOVI ISPLATE JUBILARNE NAGRADE (ČL. 120. ZAKONA O RADU)
ZASTARELOST POTRAŽIVANJA KOJE JE UTVRĐENO OBRAČUNOM ZARADE KAO IZVRŠNOM ISPRAVOM (ČL. 196. ZAKONA O RADU I ČL. 379. ZOO)
IZVRŠNOST OBRAČUNA ZARADE (ČL. 15, 17. I 35. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 121. ZAKONA O RADU)
UTVRĐIVANJE DISKRIMINACIJE U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 18. DO 23. ZAKONA O RADU I ČL. 16. ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE)
PRIMERCI UGOVORA O RADU (ČL. 30. ZAKONA O RADU)
SISTEMATIZACIJA POSLOVA NAKON IZMENA ZAKONA (ČL. 24. ZAKONA O RADU)
TERET DOKAZIVANJA POSTOJANJA DISKRIMINACIJE (ČL. 23. ZAKONA O RADU)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: