Dodatno za – Zakon o prekršajima

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 2 propisa:

PRAVILNIK O IZVRŠENJU MERE PRITVORA

U vezi sa ovim zakonom imamo 306 sudskih praksi i službenih mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta 
suda/organa
FOTO DOKUMENTACIJA KAO DOKAZ (ČL. 89. I 250. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
OBAVEZA PODNOSIOCA ZAHTEVA DA DOKAŽE NAVODE ZAHTEVA ZA POKRETANJE POSTUPKA (ČL. 17., 18., 27., 89. I 250. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
DOKAZIVANJE ČINJENJA ODGOVORNOG LICA KOJE DOVODI DO KRIVICE PRAVNOG LICA (ČL. 17., 18., 27., 89. I 250. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
DOKAZIVANJE KRIVICE ODGOVORNOG LICA IZ KOGA PROIZILAZI ODGOVORNOST PRAVNOG LICA (ČL. 17., 18, 27., 89. I 250. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
TERET DOKAZIVANJA OBELEŽJA PREKRŠAJA I PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI (ČL. 17., 18, 27., 89. I 250. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
TVRDNJE SLUŽBENOG LICA KAO DOKAZ U POSTUPKU (ČL. 89. I 250. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
OBAVEZA PODNOSIOCA ZAHTEVA DA OBEZBEDI DOKAZE KRIVICE (ČL. 89. I 250. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
POSTUPANJE ODGOVORNOG LICA KOJE DOVODI DO ODGOVORNOSTI PRAVNOG LICA (ČL. 17., 18. I 27. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.07.2018. Prekršajni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-367/2016 – ODUZIMANJE CELOKUPNOG IZNOSA NOVCA NEPRIJAVLJENO PRENETOG PREKO GRANICE (ČL. 5., 39., 51. DO 54. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 31., 48., 63. I 64. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU) 07.06.2018. Ustavni sud
NEPOVOLJNIJE ODMERAVANJE KAZNE U MINIMALNOM IZNOSU (ČL. 6. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 30.05.2018. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA STROŽIJEG ZAKONA PRI ODMERAVANJU KAZNE U MINIMALNOM IZNOSU (ČL. 6. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
NEPOŠTOVANJE PRAVILA URUČENJA PISMENA PRAVNOM LICU (ČL. 157., 164. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
SLUČAJ ISKLJUČIVE NADLEŽNOSTI OVLAŠĆENIH ORGANA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 179. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 29.01.2018. Prekršajni apelacioni sud
RELEVANTNOST ZAPREĆENE KAZNE U MOMENTU IZVRŠENJA PREKRŠAJA ZA NADLEŽNOST ZA VOĐENJE POSTUPKA (ČL. 100. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 29.01.2018. Prekršajni apelacioni sud
NASTUPANJE RELATIVNE ZASTARELOSTI ZA SVAKU SANKCIJU POJEDINAČNO (ČL. 85. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 30.11.2017. Prekršajni apelacioni sud
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PREDUZETNIKA ZBOG BLOKADE RAČUNA (ČL. 17., 18. I 29. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 30.11.2017. Prekršajni apelacioni sud
DATUM NASTUPANJA I POČETAK TOKA APSOLUTNE ZASTARELOSTI (ČL. 84. I 137. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 30.11.2017. Prekršajni apelacioni sud
KONAČNOST I IZVRŠNOST PREKRŠAJNOG NALOGA I OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG ZASTARELOSTI (ČL. 84., 174., 175. I 248. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 30.11.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1972/2014 – POSREDNO IZVOĐENJE NEZAKONITIH DOKAZA (ČL. 16. I 84. ZKP I ČL. 200. DO 204. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.10.2017. Ustavni sud
STUPANJE NA RAD BEZ ZAKLJUČENOG UGOVORA O RADU KAO TRENUTAK POČETKA ROKA ZASTARELOSTI VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 84. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 06.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA PRAVA ODBRANE NEDOSTAVLJANJEM NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA OKRIVLJENIMA (ČL. 93., 223. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 29.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1645/2015 – PREINAČENJE NA GORE DOSUĐIVANJEM MANJEG IZNOSA NA IME TROŠKOVA (ČL. 96. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 22.06.2017. Ustavni sud
NEOPHODNOST PRAVILNOG I JEDNOOBRAZNOG POSTUPANJA U VEZI SA OTKRIVENIM CARINSKIM PREKRŠAJIMA (ČL. 293. I 294. CARINSKOG ZAKONA) 14.06.2017. Uprava carina
POVREDA PRAVA NA ODBRANU NEPRIMENJIVANJEM BLAŽEG ZAKONA (ČL. 6., 93., 110., 168., 184. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 31.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
SPROVOĐENJE U ZATVOR ZBOG NEOBAVEŠTAVANJA SUDA O PLAĆANJU NOVČANE KAZNE (ČL. 41. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.05.2017. Viši sud
DOKAZ O POKUŠANOM DOSTAVLJANJU KAO OSNOV ZA STAVLJANJE PISMENA NA OGLASNU TABLU SUDA (ČL. 93., 160. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
MERA UBLAŽAVANJA KAZNE SHODNO PRIRODI DELA I OKOLNOSTIMA (ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
STICANJE VOZAČKE DOZVOLE PAR DANA NAKON UČINJENOG PREKRŠAJA KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST (ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 330. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 18.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
PROVERA ADRESE NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PISMENA (ČL. 93., 158., 160. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
VOĐENJE POSTUPKA NAKON ZASTARELOSTI (ČL. 84., 248., 265. I 272. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG ZASTARELOSTI UPRKOS IZJAVLJENOJ ŽALBI (ČL. 84., 248., 265. I 272. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
POVREDA PRAVA NA ODBRANU OKRIVLJENOG NEUREDNIM URUČENJEM POZIVA (ČL. 93., 157. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA PREKRŠAJ NA NESUMNJIV NAČIN (ČL. 264. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 16.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
POSTOJANJE OLAKŠAVAJUĆIH OKOLNOSTI KAO OSNOV ZA IZRICANJE OPOMENE (ČL. 42. I 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 16.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEMOGUĆNOST IZRICANJA OPOMENE ZA PREKRŠAJ ZA KOJI SE IZDAJE PREKRŠAJNI NALOG (ČL. 42., 50., 171., 173. I 174. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 16.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
MOGUĆNOST ODMERAVANJA KAZNE ZA KONKRETAN PREKRŠAJ (ČL. 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 16.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODMERAVANJE KAZNE ZA PREKRŠAJ ZA KOJI JE PREDVIĐENA FIKSNA NOVČANA KAZNA (ČL. 42. I 174. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 16.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBAVEZA UPLATE NOVČANOG IZNOSA VREDNOSTI PREDMETA OD STRANE PRAVNOG I/ILI ODGOVORNOG LICA (ČL. 298. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 54. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
NASTUPANJE ZASTARELOSTI PRAVA NA POKRETANJE POSTUPKA ZBOG NEDONOŠENJA REŠENJA O POKRETANJU (ČL. 185. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
NENAVOĐENJE RAZLOGA O OBLIKU VINOSTI OKRIVLJENOG ODGOVORNOG LICA (ČL. 18., 251. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBUSTAVA ZBOG APSOLUTNE ZASTARELOSTI VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 84., 248. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
DOKAZ O DOSTAVLJANJU POBIJANE PRESUDE BRANIOCU (ČL. 161. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 09.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBUSTAVA ILI PREKID POSTUPKA ZBOG NEPOZNATOG BORAVIŠTA OKRIVLJENOG (ČL. 245., 248. I 264 ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 09.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
SLOBODNA OCENA DOKAZA I UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 92. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 09.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG NEPOZNATOG BORAVIŠTA OKRIVLJENOG KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 245., 248. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 09.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA PO ŽALBI POSLE NASTUPANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI (ČL. 84. I 248. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
RAZLOZI PRESUDE KOJI NISU DOKAZANI (ČL. 246. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
IZRICANJE OPOMENE ZA CARINSKI PREKRŠAJ IAKO SU OKRIVLJENI PRIZNALI ISTI TEK PO IZVRŠENOJ KONTROLI (ČL. 42. I 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
MOGUĆNOST POBIJANJA OPOMENE KAO SANKCIJE (ČL. 5., 42., 50., 263. I 267. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEUTEMELJENO KVALIFIKOVANJE PREKRŠAJA KAO PRODUŽENOG DELA (ČL. 45., 46. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
NESUMNJIVO UTVRĐENO ČINNJENJE PREKRŠAJA (ČL. 273. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODREĐIVANJE PREKRŠAJA U PRODUŽENOM TRAJANJU (ČL. 46. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.05.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7540/2014 – PREINAČENJE ODLUKE O TROŠKOVIMA PREKRŠAJNOG POSTUPKA DOSUĐIVANJEM MANJEG IZNOSA (ČL. 241. I 243. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.04.2017. Ustavni sud
VREME IZVRŠENJA PREKRŠAJA KADA JE REGISTRACIONA NALEPNICA ISTEKLA (ČL. 274. I 332. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 26.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
TROŠKOVI NA IME ŽALBE NA REŠENJE O TROŠKOVIMA  (ČL. 140. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 21.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA KAO NUŽNI TROŠAK ANGAŽOVANJA BRANIOCA (ČL. 140. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 21.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
TROŠKOVI NA IME ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 140. I 267. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 23. ZAKONA O ADVOKATURI) 21.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
NERAZUMLJIVOST IZREKE PRESUDE ZBOG NEJASNOG BROJA UČINJENIH PREKRŠAJA (ČL. 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
PRESTANAK POSTOJANJA RADNJE KOJOM JE UČINJEN PREKRŠAJ (ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEPRAVILNO ODMERAVANJE KAZNE KOD STICAJA PREKRŠAJA (ČL. 45., 50., 251. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODSTUPANJE ČINJENIČNIM OPISOM OD PODNETOG ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 180., 181., 247., 251., 254. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
POSTUPAK ODMERAVANJA KAZNE KOD STICAJA PREKRŠAJA (ČL. 42. I 45. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEIZVOĐENJE MOGUĆIH DOKAZA KAO ODLUKA SUDIJE (ČL. 89., 92., 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
IZNOŠENJE U ŽALBI NOVIH PREDLOGA I DOKAZA KOJI SU MOGLI BITI PREDOČENI RANIJE (ČL. 262., 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODLUKA SUDIJE O OSNOVANOSTI IZVOĐENJA DOKAZA (ČL. 89., 92., 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENICA OD KOJIH ZAVISI POSTOJANJE PREKRŠAJA I PRIMENA MATERIJALNOG PROPISA O PREKRŠAJU (ČL. 89., 92., 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.04.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ZBOG ZASTARELOSTI BEZ UPUŠTANJA U ŽALBENE NAVODE (ČL. 84., 248. I 272. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.03.2017. Prekršajni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE ŽALBE NAKON NASTUPANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI I OBUSTAVA POSTUPKA (ČL. 84., 248. I 272. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.03.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG POGREŠNOG RAČUNANJA VREMENSKOG VAŽENJA PROPISA (ČL. 6., 250. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 55. ZAKONU O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA) 24.03.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODREĐIVANJE VREMENSKOG INTERVALA UMESTO TAČNOG VREMENA IZVRŠENJA PREKRŠAJA (ČL. 251., 254. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.03.2017. Prekršajni apelacioni sud
NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE U VEZI OBAVEZE PRIJAVE PREBIVALIŠTA (ČL. 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 18. I 27. ZAKONA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA) 15.03.2017. Prekršajni apelacioni sud
NOVE ČINJENICE KOJE NE UTIČU NA DRUGAČIJU ODLUKU SUDA KAO ŽALBENI RAZLOG (ČL. 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.03.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBLIK ODGOVORNOSTI OKRIVLJENOG NAVEDEN U OBRAZLOŽENJU PRESUDE (ČL. 254. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.03.2017. Prekršajni apelacioni sud
POBIJANJE ZAPISNIKA NAVODIMA OKRIVLJENOG DA NIJE BIO U ZEMLJI U TRENUTKU PREKRŠAJA (ČL. 89., 92., 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 322. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 27.02.2017. Prekršajni apelacioni sud
KASNIJE NEGIRANJE NAVODA ZAPISNIKA POTPISNOG BEZ PRIMEDBI (ČL. 89., 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 322. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 27.02.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODLUČIVANJE REŠENJEM U SLUČAJU NEOPRAVDANOG ODSUSTVA OKRIVLJENOG (ČL. 175. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.02.2017. Prekršajni apelacioni sud
OKOLNOSTI ZA IZRICANJE ZAŠTITNIH MERA (ČL. 48. ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI I ČL. 5., 42. 52. I 53. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.02.2017. Prekršajni apelacioni sud
OSNOVANOST I SVRHA IZRICANJA ZAŠTITNIH MERA (ČL. 48. ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI I ČL. 5., 52. I 53. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.02.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEOVERENE FOTOKOPIJE PASOŠA KAO DOKAZ DA OKRIVLJENI NIJE BIO U ZEMLJI U TRENUTKU NASTANKA PREKRŠAJA (ČL. 89., 92., 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 322. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 27.02.2017. Prekršajni apelacioni sud
ROK ZA PODNOŠENJE ŽALBE KADA OKRIVLJENI IMA BRANIOCA (ČL. 258., 259. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 23.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA IZRICANJE ZAŠTITNE MERE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 298. CARINSKOG ZAKONA) 25.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
IZMENA BLANKETNOG PROPISA IZ KOG PROIZLAZI PREKRŠAJNA ODGOVORNOST OKRIVLJENIH (ČL. 6. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 25.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE TVRDNJI IZ ODBRANE ZAPISNIKOM INSPEKCIJE I DRUGIM DOKAZIMA (ČL. 92. I 93. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 45. I 46. ZAKONA O RAKIJI I DRUGIM ALKOHOLNIM PIĆIMA) 25.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OPOVRGAVANJE ODBRANE ISKAZOM INSPEKTORA I DRUGIM DOKAZIMA (ČL. 92., 93., 264. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 25.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEKAZNJAVANOST I POSEBNO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KAO USLOV ZA UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 25.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
ČINJENIČNO STANJE UTVRĐENO NAKON BRIŽLJIVE OCENE DOKAZA (ČL. 92., 264. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
UTEMELJENOST ODLUKE NA VALJANOSTI DOKAZA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 89., 92. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEDOSTATAK DOKAZA O SVOJSTVU KORISNIKA VOZILA (ČL. 89., 92. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 247. I 326. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
DOSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA DAVANJE PODATAKA O IDENTITETU VOZAČA (ČL. 157. I 158. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 247. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OCENA SUDA O CILJU ODBRANE OKRIVLJENOG (ČL. 89., 92., 264. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODBRANA ODGOVORNOG LICA KAO ODBRANA PRAVNOG LICA (ČL. 93., 120. I 121. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE PODATAKA O IDENTITETU VOZAČA KAO POSEBAN PREKRŠAJ (ČL. 247. I 326. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
NEOVERENE FOTOKOPIJE KAO DOKAZI O KORIŠĆENJU VOZILA (ČL. 89. I 92. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 247. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
DOKAZIVANJE OBAVEZE POSTUPANJA PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANJE IDENTITETA VOZAČA (ČL. 89., 92., 264. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 247. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 24.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
RAZLIKA IZMEĐU KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJENOG PRELAZA DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJA LJUDI I PREKRŠAJA KOJI PROPISUJE ZAKON O STRANCIMA (ČL. 350. KZ) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVILNO ODMERAVANJE I UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 5., 42., 43. I 267. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
STEPEN ALKOHOLISANOSTI I DRUGE OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 187. I 332. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
JASNI I VALJANI RAZLOZI O ODLUČNIM ČINJENICAMA (ČL. 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OKOLNOSTI POTREBNE ZA UBLAŽAVANJE KAZNE (ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI I STEPEN ALKOHOLISANOSTI KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 187. I 332. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 42., 43. I 267. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJ NEPLAĆANJA PARKING KARTE (ČL. 18,. 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OSNOVANOST ŽALBE KOD ODMERAVANJA I UBLAŽAVANJA KAZNE (ČL. 42., 43. I 267. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OSPORAVANJE ČINJENIČNOG STANJA U SMISLU ODGOVORNOSTI OKRIVLJENOG (ČL. 18., 264. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
POSTUPANJE DRUGOSTEPENOG SUDA PO ŽALBI AKO NASTUPI APSOLUTNA ZASTARELOST PREKRŠAJNOG GONJENJA (ČL. 76., 216. I 241. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG ZASTARELOSTI KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 248. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
MOGUĆNOST ŽALBE U POSTUPKU OBUSTAVLJENOM ZBOG APSOLUTNE ZASTARELOSTI (ČL. 76., 216. I 233. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
POKRETANJE POSTUPKA PO STAROM I OBUSTAVA POSTUPKA PO NOVOM ZAKONU (ČL. 248., 264., 265. I 340. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 305. CARINSKOG ZAKONA) 17.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
ROKOVI ZASTARELOSTI KOD CARINSKIH PREKRŠAJA (ČL. (76.) 84. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 305. CARINSKOG ZAKONA) 17.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OTEŽAVAJUĆE I OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KOD NEPOSTAVLJANJA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE (ČL. 132., 326. I 328. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 5., 42. I 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KOD PREKRŠAJA NEPOSTAVLJANJE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE (ČL. 132., 326. I 328. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 42. I 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
NAKNADNO SANIRANJE UDARNE RUPE I NADOKNADA ŠTETE KAO OSNOV ZA IZRICANJE OPOMENE (ČL. 132., 326. I 328. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 42. I 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
UREĐIVANJE ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA KOD SPREČAVANJA INSPEKTORA RADA U VRŠENJU NADZORA (ČL. 268A., 268B. I 273. ZAKONA O RADU I ČL. 182. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODBACIVANJE UREĐENOG ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 181. I 182. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
POKRETANJE POSTUPKA ZAHTEVOM ZA SUDSKO ODLUČIVANJE BEZ POTPISANOG PREKRŠAJNOG NALOGA (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 09.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
POKRETANJE POSTUPKA PODNESKOM UMESTO POTPISANIM PREKRŠAJNIM NALOGOM (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 09.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
STICANJE STATUSA OŠTEĆENOG OD STRANE UDRUŽENJA GRAĐANA KAO TRAŽIOCA INFORMACIJE (ČL. 126. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 2., 4. I 46. ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA) 05.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
DOKAZIVANJE STATUSA OŠTEĆENOG U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA (ČL. 126. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 2., 4. I 46. ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA) 05.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
ŽALBENI NAVODI BEZ NOVIH DOKAZA I U SUPROTNOSTI SA UTVĐENIM ČINJENICAMA (ČL. 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
OBAVEZA SUDA DA UTVRDI POSTAJANJE OVLAŠĆENJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA (ČL. 126., 179., 180. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.01.2017. Prekršajni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-367/2013 (ČL. 336. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.12.2016. Ustavni sud
POTPISANI ORIGINAL PREKRŠAJNOG NALOGA KAO ZAHTEV ZA SUDSKO ODLUČIVANJE (ČL. 172., 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.12.2016. Prekršajni apelacioni sud
OVLAŠĆENJE TRAŽIOCA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA DA POKRENE PREKRŠAJNI POSTUPAK (ČL. 126, 179. I 180. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 16. ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA) 06.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE SANKCIJE ZBOG KRŠENJA ZABRANE PRISTUPA OŠTEĆENOM, OBJEKTIMA ILI MESTU IZVRŠENJA PREKRŠAJA (ČL. 62. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
POTPISIVANJE PREKRŠAJNOG NALOGA OD STRANE BRANIOCA OKRIVLJENOG (ČL. 119., 170., 172. I 174. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
TROSTEPENOST ODLUČIVANJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (ČL. 95., 154A I 155. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
REŠENJE O ODBAČAJU KRIVIČNE PRIJAVE KOD ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA KAO PRESUĐENA STVAR (ČL. 283. ZKP I ČL. 8. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA SUDA DA SE KREĆE U OKVIRU OBIMA POBIJANJA ISTAKNUTOG U ŽALBI (ČL. 99., 269. I 272. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 467. ZKP) 28.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREINAČENJE ODLUKE O SANKCIJI ZBOG DAVANJA  PREVELIKOG ZNAČAJA OLAKŠAVAJUĆIM OKOLNOSTIMA (ČL. 42. I  274. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.11.2016. Prekršajni apelacioni sud
NAKNADE ZA PUNOMOĆNIKA UKOLIKO SU PODNESCI POTPISANI OD OKRIVLJENOG (ČL. 23. I 29. ZAKONA O ADVOKATURI I ČL. 140. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.11.2016. Prekršajni apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG KONSUMPCIJE PREKRŠAJA (ČL. 8., 248., 265. I 274. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.11.2016. Prekršajni apelacioni sud
MEĐUSOBNI UTICAJ OLAKŠAVAJUĆIH I OTEŽAVAJUĆIH OKOLNOSTI (ČL. 5. I 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.11.2016. Prekršajni apelacioni sud
USLOVI ZA PRAVILNO ODMERENU SANKCIJU (ČL. 5. I 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.11.2016. Prekršajni apelacioni sud
OSUDA ZA DVA PREKRŠAJA GDE JEDAN PREKRŠAJ KONZUMIRA DRUGI (ČL. 8. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.11.2016. Prekršajni apelacioni sud
SKLONOST VRŠENJU SLIČNIH PREKRŠAJA KAO OTEŽAVAJUĆA OKONOST (ČL. 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 26.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
OTEŽAVAJUĆE OKONOSTI KOD ODMERAVANJA KAZNE (ČL. 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 26.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
ROK ZASTARELOSTI KOD PORESKIH PREKRŠAJA IZ ZAKONA O FISKALNIM KASAMA (ČL. 84. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
POSTUPANJE POLICIJE PROTIV KAŽNJENOG KOJI PREKRŠI ZAŠTITNU MERU ZABRANE PRISUSTVOVANJA SPORTSKIM PRIREDBAMA (ČL. 63. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODLUČIVANJE O ZAŠTITINOJ MERI ODUZIMANJA ROBE U SLUČAJU PREKIDA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 292. I 298. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 53. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
OKOLNOSTI PREKRŠAJA I UTVRĐENE ČINJENICE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
USLOVI ZA IZRICANJE OPOMENE UMESTO NOVČANE KAZNE (ČL. 42. I 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
IZRICANJE OPOMENE UMESTO NOVČANE KAZNE (ČL. 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
UTICAJ UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA I PRIMENE PROPISA NA ZAKONITU ODLUKU (ČL. 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
MATERIJALNE PRILIKE I BOLEST OKRIVLJENOG KAO OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI (ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.10.2016. Prekršajni apelacioni sud
ZASTARELOST GONJENJA ZA PREKRŠAJ NEŠTAMPANJA DNEVNIH IZVEŠTAJA (ČL. 84. I 248. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 13., 34. I 43. ZAKONA O FISKALNIM KASAMA) 27.09.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEŠTAMPANJE DNEVNIH IZVEŠTAJA KAO PREKRŠAJ (ČL. 13., 34. I 43. ZAKONA O FISKALNIM KASAMA) 27.09.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-9480/2013 – NAGRADA I NAKNADA BRANIOCA U POSTUPKU IZVRŠENJA PREKRŠAJNE SANKCIJE (ČL. 140. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.09.2016. Ustavni sud
ODREĐIVANJE KAZNE ADEKVATNE UČINJENOM PREKRŠAJU (ČL. 5., 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.09.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE PAUŠALA (ČL. 140., 141. I 145. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.09.2016. Prekršajni apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KOJE MOGU BITI OSNOV ZA UMANJENJE KAZNE(ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.09.2016. Prekršajni apelacioni sud
SVRHA IZREČENE KAZNE (ČL. 5. I 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.09.2016. Prekršajni apelacioni sud
IZRICANJE OPOMENE UMESTO NOVČANE KAZNE KOD PREKRŠAJA IZ NEHATA (ČL. 5., 42., 50. I 267. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 295. CARINSKOG ZAKONA) 07.09.2016. Prekršajni apelacioni sud
RADNJE NEOPHODNE ZA POSTOJANJE PORESKOG PREKRŠAJA (ČL. 50. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I ČL. 177. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI) 25.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEJASNI RAZLOZI O VEĆINI ODLUČNIH ČINJENICA I IZOSTANAK ISTIH (ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI KOD ODREĐIVANJA KAZNE ZA PREKRŠAJ (ČL. 42 ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
OPRAVDANOST I POSLEDICE IZRICANJA MINIMALNIH KAZNI U SLUČAJU OLAKŠAVAJUĆIH OKOLNOSTI (ČL. 5., 33. I 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEISPITANE ČINJENICE IZ ODBRANE OKRIVLJENOG (ČL. 81. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODBITAK PRETHODNOG PDV-A BEZ VALIDNE DOKUMENTACIJE KAO PREKRŠAJ (ČL. 217., 235. I  236. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 28. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 04.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
IZRICANJE JEDNE KAZNE KOD PREKRŠAJA KOJI SE PREKLAPAJU (ČL. 178. I 330. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 03.08.2016. Upravni sud
KONSUMPCIJA PREKRŠAJA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 178. I 330. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 8. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
IZRICANJE KAZNE UMESTO OPOMENE ZA PORESKI PREKRŠAJ (ČL. 42. I 50. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.08.2016. Prekršajni apelacioni sud
POSLEDICE NEPOTPISIVANJA PREKRŠAJNOG NALOGA UPRKOS POUCI I UPOZORENJU (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEPOTPISAN PREKRŠAJNI NALOG I POTPISANA PISANA ODBRANA KAO ZAHTEV ZA SUDSKO ODLUČIVANJE (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
POGREŠNA OCENA ČINJENICA I DOKAZA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 235. I 236. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 19.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
DOBROVOLJNOST IZMIRENJA OBAVEZE U SLUČAJU NALOGA PORESKE KONTROLE (ČL. 41. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 19.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
DAVANJE PISANE ODBRANE OD STRANE BRANIOCA (ČL. 118., 119., 203. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
PISMENA ODBRANA OD STRANE ADVOKATA KAO IZJAVA OKRIVLJENIH (ČL. 93., 118., 119., 203. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODREĐIVANJE KAZNE ZA PREKRŠAJ NA PROPISANOJ SKALI (ČL. 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
OBAVEZA SASLUŠANJA OKRIVLJENOG I PRAVO NA ODBRANU KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 93., 118., 119., 203. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
UTICAJ SANKCIJA NA UČINIOCE PREKRŠAJA (ČL. 5. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 14.07.2016. Prekršajni apelacioni sud
POVREDA PRAVA NA ODBRANU NEDOSTAVLJANJEM PRESUDE BRANIOCU OKRIVLJENOG (ČL. 93., 161. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 21.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA I RADNIKA SUDA DA POUČAVAJU STRANKE O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA SUDSKO ODLUČIVANJE (ČL. 171., 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 06.06.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEZAKONITA OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG ZASTARELOSTI KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 76., 216. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 305. CARINSKOG ZAKONA) 30.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEMOGUĆNOST KOMBINOVANE PRIMENE RANIJEG I NOVOG PROPISA U IZRECI PRESUDE (ČL. 6. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
NADLEŽNOST SUDA KADA NIJE POZNATO MESTO IZVRŠENJA PREKRŠAJA (ČL. 104. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
STICAJ ILI KONSUMPCIJA SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA (ČL. 178, 197. I 330. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 27.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
POSTUPANJE SA UVEZENIM VOZILIMA SA NEORIGINALNIM BROJEM ŠASIJE (ČL. 232. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
POTPISANI ZAHTEV ZA SUDSKO ODLUČIVANJE KAO POSEBAN PODNESAK (ČL. 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
UREĐIVANJE NEPOTPUNOG PREKRŠAJNOG NALOGA KOJI JE PODNET KAO PRILOG (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEPOTPISAN PREKRŠAJNI NALOG DOSTAVLJEN UZ ZAHTEV ZA SUDSKO ODLUČIVANJE (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODBAČAJ NEPOTPISANOG PREKRŠAJNOG NALOGA KAO ZAHTEVA ZA SUDSKO ODLUČIVANJE (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
JASNO ISKAZIVANJE NAMERE ZA SUDSKIM ODLUČIVANJEM (ČL. 174. I 176. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEPRAVILNO URUČENJE POZIVA ZA SASLUŠANJE KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 85., 147., 151., I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
RAZLIČITE ČINJENICE U SPISIMA I OBRAZLOŽENJU PRESUDE KAO BITNA POVREDA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 85., 147., 151. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
UPOZNAVANJE I IZJAŠNJAVANJE O ČINJENICAMA I DOKAZIMA KOJI TERETE OKRIVLJENOG (ČL. 93. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNO SUOČENJE IZMEĐU OKRIVLJENOG I SVEDOKA (ČL. 92. I 205. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSLEDICE POGREŠNOG RAČUNANJA ROKA ZASTARELOSTI ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 103. I 104. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I ČL. 84., 184., 264. I 275. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ODGOVORNOG LICA (ČL. 17., 19. I 26. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 67. CARINSKOG ZAKONA) 09.05.2016. Prekršajni apelacioni sud
ZAKONITOST ODLUKE PREKRŠAJNOG SUDA AKO ODLUČI NAKON PROPISANOG ROKA (ČL. 197. ZKP) 07.05.2016. Apelacioni sud
MESTO IZVRŠENJA KAO BITAN ELEMENAT PREKRŠAJA (ČL. 1. I 3. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU) 26.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
VREĐANJE I UGROŽAVANJE PRETNJOM VAN JAVNOG MESTA (ČL. 6, 264. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 1, 3. I 9. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU) 26.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
POUKA I IZJAVA UČESNIKA O PRAVU NA PREVOĐENJE I VOĐENJE POSTUPKA NA MATERNJEM JEZIKU (ČL. 94. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 26.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
USMENO IZJAŠNJAVANJE OKRIVLJENOG NA OKOLNOSTI IZ NAVODA ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA I POVREDA NAČELA PRAVA NA ODBRANU (ČL. 85., 175. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 22.04.2016. Prekršajni apelacioni sud
ODUSTAJANJE OD PREDLOGA OKRIVLJENOG ZA IZVOĐENJE DOKAZA USLOVLJENO PROCENOM SUDA (ČL. 85. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 89. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 22.04.2016. Prekršajni apelacioni sud
UTVRĐENA OBELEŽJA DVA PREKRŠAJA I OSUĐIVANJE SAMO NA JEDAN KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 264. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 6. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU) 07.04.2016. Prekršajni apelacioni sud
NALOZI SUDA U SLUČAJU PONAVLJANJA POSTUPKA I UKIDANJA PRESUDE (ČL. 275. I 276. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.04.2016. Prekršajni apelacioni sud
PREDLAGANJE NOVIH DOKAZA U ŽALBI BEZ OBRAZLAGANJA ZAŠTO OKRIVLJENI ISTE NIJE RANIJE IZNEO (ČL. 262. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 01.04.2016. Prekršajni apelacioni sud
ZASTARELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 84., 183., 184. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 305. CARINSKOG ZAKONA) 30.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
ZASTARELOST ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA KOD CARINSKOG PREKRŠAJA (ČL. 84. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 305. CARINSKOG ZAKONA) 30.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
PROPUŠTANJE SUDA DA UTVRDI DA JE NASTUPILA ZASTARELOST ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA KAO POVREDA MATERIJALNOG PRAVA (ČL. 84., 183., 184. I 265.  ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 305. CARINSKOG ZAKONA) 30.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
NERAZUMLJIVOST PRESUDE U SMISLU OSOBOĐENJA OD ODGOVORNOSTI OKRIVLJENOG ZA POJEDINE PREKRŠAJE  (ČL. 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
ČINJENIČNI OPIS U PRESUDI KOJI NE ODGOVARA PRAVOJ KVALIFIKACIJI DELA (ČL. 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
OSNOVANOST I DOKAZIVOST ŽALBE (ČL. 262. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
PRESTANAK VAŽENJA ČLANA ZAKONA I DONOŠENJE POSEBNOG ZAKONA KOJI UREĐUJE ISTI PREKRŠAJ (ČL. 6. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 17.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
GREŠKOM POTPISAN ZAPISNIK O IZVRŠENOJ KONTROLI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 265. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 280. I 322.  ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 17.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
OBAVEZA ČUVANJA TAHOGRAFSKIH LISTIĆA KAO PREKRŠAJ (ČL. 245. I 326. ZAKONA O BEZBENDOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 6., 248., 264. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 15. I 54. ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJA I TAHOGRAFIMA) 17.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA UZ POZIV ZA SASLUŠANJE (ČL. 93, 187. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
RAČUNANJE ROKOVA ZA ZASTARELOST U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (ČL. 84. I 184. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
URUČENJE DOKAZA OKRIVLJENOM I MOGUĆNOST IZJAŠNJENA NA ISTE KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 89., 93.  I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
OGLAŠAVANJEM OKRIVLJENOG ODGOVORNIM BEZ UTVRĐIVANJA U KOM SVOJSTVU JE ODGOVORAN (ČL. 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
SUPROTNI STAVOVI ISTOG SUDA U VEZI SA DONOŠENJEM PRESUDE BEZ PRETHODNOG ISPITIVANJA OKRIVLJENOG (ČL. 93. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVREDA PRAVA NA ODBRANU NEPRIZNAVANJEM OVLAŠĆENJA BRANIOCA (ČL. 93, 119. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ČITANJE IZJAVA SVEDOKA DATIH NA LICU MESTA KAO NEPRAVILNO IZVOĐENJE DOKAZA (ČL. 89., 200., 214. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
SVOJSTVO OKRIVLJENOG KOD SAOBRAĆAJNOG PREKRŠAJA (ČL. 320. I 322. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODBIJANJE SPORAZUMA ZBOG NEPREDLAGANJA IZRICANJA ZAŠTITNE MERE (ČL. 233., 236. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 332.  ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 08.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
MOGUĆNOST DA SE SPORAZUMOM NE PREDLOŽI ZAŠTITNA MERA ILI DA SE PREDLOŽI U MANJEM OBUMU (ČL. 233., 234. I 236. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 08.03.2016. Prekršajni apelacioni sud
OSLOBAĐANJE LICA ODGOVORNOSTI ZBOG IZMENE DOKAZA KOJI NISU U SPISIMA PREDMETA (ČL. 250. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 26.02.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEDOSTAVLJANJE PRESUDE BRANIOCU OKRIVLJENOG (ČL. 148. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 23.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
VEĆ IZVEDENI DOKAZ KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA (ČL. 282. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.02.2016. Prekršajni apelacioni sud
IZVEŠTAJ O LIČNOM URUČENJU OBAVEŠTENJA O SPROVOĐENJU ZAŠTITNE MERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM KAO NOVI DOKAZ (ČL. 280. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 201. I 202. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 10.02.2016. Prekršajni apelacioni sud
OBAVEZA IZRICANJA KAZNENIH POENA KOD ODREĐENIH PREKRŠAJA VOZAČA PREMA PEŠACIMA (ČL. 99., 323., 332. I 335. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 10.02.2016. Prekršajni apelacioni sud
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O KUPOPRODAJI KADA NAČIN ISPLATE CENE PREDSTAVLJA DEVIZNI PREKRŠAJ (ČL. 93Đ ZAKONA O JAVNIM BELEŽNICIMA) 03.02.2016. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
SPECIJALNO OVERENO PUNOMOĆJE ZA PRIJEM NOVCA NA RAČUN BRANIOCA (ČL. 142. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 25.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
PRESUDA DONETA SAMO NA OSNOVU PISMENE ODBRANE OKRIVLJENE UZ POSTOJANJE KONTRADIKTORNIH DOKAZA (ČL. 93. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 19.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSTUPAK PO ZAHTEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI POKRENUT NAKON POČETKA PRIMENE VAŽEĆEG ZAKONA O PREKRŠAJIMA (ČL. 340. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 19.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
MESTO IZVRŠENJA PREKRŠAJA KAO BITAN ELEMENT PREKRŠAJA (ČL. 12, 251, 254, 264. I 276. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 19.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZJAŠNJAVANJE OKRIVLJENOG BEZ PRISUSTVA BRANIOCA KAO POVREDA PRAVA NA ODBRANU (ČL. 93., 119. 130, 131. I 134. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
RASVETLJAVANJE ČINJENIČNOG STANJA I MOGUĆNOST ŽALBE (ČL. 262. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 309. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 15.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
PRIJAVA I POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA BEZ DOSTAVLJANJA SVE POTREBNE DOKUMENTACIJE KAO PREKRŠAJ (ČL. 235., 237. I 327. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 15.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEOMOGUĆAVANJE IZJAŠNJAVANJA OKRIVLJENOG NA ISKAZ SVEDOKA KAO ŽALBENI OSNOV (ČL. 93., 264. I 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
UTICAJ IZVRŠENJA PREKRŠAJA POD DEJSTVOM ALOHOLA I RANIJA NEOSUĐIVANOST NA ODMERAVANJE KAZNE (ČL. 12. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU I ČL. 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
NEPRAVILNO MERENJE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA VOZILA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 266. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 7. I 112.  ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA) 15.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
PLAĆANJE IZREČENE NOVČANE KAZNE U RATAMA (ČL. 12. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU I ČL. 40. I 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
UMIŠLJAJ KOD KRŠENJA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM (ČL. 330. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 20., 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
UBLAŽAVANJE KAZNE U SLUČAJU KRŠENJA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM (ČL. 330. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 42. I 43. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.01.2016. Prekršajni apelacioni sud
MOGUĆNOST RASPRAVLJANJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (ČL. 89. I  205. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 29.12.2015. Prekršajni apelacioni sud
RELATIVNA ZASTARELOST ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 76. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
SPORAZUM O SVIM PROPISANIM PREKRŠAJNIM SANKCIJAMA (ČL. 234. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE REŠENJA O IZVRŠENJU PRINUDNE NAPLATE TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 314, 315, 316. I 321. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 27. ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA) 29.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆA NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA ZA PRINUDNU NAPLATU (ČL. 314, 315, 316. I 321. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 29.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
MAKSIMALNI IZNOS NOVČANE KAZNE IZREČENE FIZIČKOM LICU ZA PREKRŠAJE U STICAJU (ČL. 35. I 42. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 21.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA NA ZAHTEV BUDŽETSKE INSPEKCIJE U JAVNIM NABAVKAMA (ČL. 100. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 165. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I ČL. 86. ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU) 05.10.2015. Prekršajni apelacioni sud
OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA NARUŠAVANJE NEPOVREDIVOSTI STANA KOJA NISU OBUHVAĆENA OPISOM PREKRŠAJA (ČL. 139. KZ I ČL. 6. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU) 22.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNA ZAŠTITNA MERA PREMA PRAVNOM LICU U STEČAJU (ČL. 17. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 15.09.2015. Prekršajni apelacioni sud
PREKRŠAJNI POSTUPAK PROTIV PRAVNOG LICA I LICA OVLAŠĆENOG DA POSTUPA U IME PRAVNOG LICA (ČL. 27. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.08.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAKON BLAŽI ZA OKRIVLJENOG U POGLEDU IZRICANJA ZAŠTITNE MERE (ČL. 6. I 58. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 09.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO OKRIVLJENOG DA SE IZJASNI O ISKAZIMA SVEDOKA (ČL. 93. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 26.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE KAO RAZLOG ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 285. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
URUČENJE POZIVA ZA DAVANJE PISANE ODBRANE BRATU OKRIVLJENOG (ČL. 147. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PROTIV ODLUKE DONETE PO PRETHODNO VAŽEĆEM ZAKONU (ČL. 340. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 26.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREURANJEN ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA PUNOMOĆNIKA KAŽNJENOG (ČL. 140, 141, 318. I 320. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 34. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 23.05.2015. Prekršajni apelacioni sud
OVLAŠĆENI PODNOSILAC ZAHTEVA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA PREKRŠAJE IZ CARINSKOG ZAKONA (ČL. 154, 216. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.05.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODNOS RADNJE I ŠTETE KOD ODGOVORNOSTI PRAVNOG LICA (ČL. 172. ZOO I ČL. 306. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.05.2015. Apelacioni sud
MOGUĆNOST POKRETANJA PARNIČNOG POSTUPKA ZBOG ODLUČIVANJA O TROŠKOVIMA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 197. ZKP I ČL. 306. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.05.2015. Apelacioni sud
PRAVO OKRIVLJENOG U SLUČAJU NE ODLUČIVANJA PREKRŠAJNOG SUDA O TROŠKOVIMA POSTUPKA (ČL. 197. ZKP I ČL. 306. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 07.05.2015. Apelacioni sud
NEOBRAČUNAVANJE POREZA I ODBIJANJE IZNOSA PDV NADOKNADE KAO RAZLIČITI PREKRŠAJI (ČL. 34., 37. I 60. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 05.05.2015. Prekršajni apelacioni sud
POSTUPANJE SA PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA KOD OBUSTAVE POSTUPKA USLED APSOLUTNE ZASTARELOSTI (ČL. 264. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 30.04.2015. Prekršajni apelacioni sud
NADLEŽNOST CARINARNICE ZA VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA U PRVOM STEPENU ZA PREKRŠAJE ZA KOJE JE PREKRŠAJNI POSTUPAK ZAPOČET PO RANIJE VAŽEĆEM ZAKONU O PREKRŠAJIMA (ČL. 340. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 302. CARINSKOG ZAKONA) 14.04.2015. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SADRŽAJ SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA ZA KOJI JE PROPISANO VIŠE PREKRŠAJNIH SANKCIJA(ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.04.2015. Prekršajni apelacioni sud
PREKRŠAJ FIZIČKOG LICA KOJE VRŠI SEČU STABALA BEZ PRETHODNE DOZNAKE (ČL. 113. ZAKONA O ŠUMAMA) 03.04.2015. Prekršajni apelacioni sud
SVOJSTVO PRAVNOSNAŽNOSTI KAO USLOV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 161, 285. I 307. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
POGREŠNA KLAUZULA PRAVNOSNAŽNOSTI (ČL. 307. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 03.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOZNAČAVANJE KONKRETNE ODREDBE KOJA PROPISUJE PREKRŠAJ (ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBRAZLOŽENJE PRESUDE SUPROTNO MATERIJALNOM PROPISU (ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ŠTETA ZBOG NEADEKVATNOG ČUVANJA VOZILA PRIVREMENO ODUZETOG USLED POKRETANJA CARINSKOG PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 386. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 155. ZOO I ČL. 205. I 206. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.04.2015. Apelacioni sud
OBUSTAVLJANJE POSTUPKA ZBOG NASTUPANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI PREKRŠAJNOG GONJENJA (ČL. 84, 248. I 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODUZIMANJE PREDMETA KAO MERA OBEZBEĐENJA U SLUČAJU CARINSKOG PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 386. I 387. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 206. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.04.2015. Apelacioni sud
ODGOVORNOST KUPACA VOZILA ZA CARINSKI PREKRŠAJ ZBOG IZMENJENOG BROJA MOTORA I ŠASIJE (ČL. 332. I 334. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 206. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.04.2015. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA PODNESKA I ŽALBE KAO PREKRŠAJNI TROŠKOVI POSTUPKA (ČL. 130, 131. I 132. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
TRENUTAK PRESTANKA VAŽENJA ODREDABA ZAKONA I PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA (ČL. 72. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ČL. 6. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODUZIMANJE PREVOZNOG SREDSTVA KOJIM JE IZVRŠEN POKUŠAJ IZNOŠENJA NEPRIJAVLJENE ROBE (ČL. 292. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 16. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA ZA SASTAV ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 116. I 130. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
POKUŠAJ IZNOŠENJA NEPRIJAVLJENE ROBE IZ ZEMLJE (ČL. 16. i 265. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 292. CARINSKOG ZAKONA) 12.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
ZASTARELOST POKRETANJA I VOĐENJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA USLED NEAKTIVNOSTI SUDA (ČL. 76. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEDOSTAVLJANJE PRESUDE OKRIVLJENOM (ČL. 85, 147, 224. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.03.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBUSTAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA KAO NOVA ČINJENICA KOD PONAVLJANJA POSTUPKA (ČL. 239. I 246. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 25.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREKRŠAJ IZ ZAKONA O PLOVODBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I KRIVIČNO DELO NEZAKONIT RIBOLOV (ČL. 4. ZKP I ČL. 277. KZ) 24.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
SHODNA PRIMENA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU U VEZI SA OVLAŠĆENJEM ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 99. I 285. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 11.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA JEDNOOBRAZNOG POSTUPANJA SVIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UPRAVE CARINA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 302. CARINSKOG ZAKONA I ČL. 181. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.02.2015. Uprava carina
OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 285. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 28.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENO LICE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI (ČL. 285. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
PREKRŠAJNE SANKCIJE KOJE SE NE MOGU IZREĆI NAKON PREKVALIFIKACIJE PREKRŠAJA (ČL. 35. I 334. ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
UČEŠĆE OKRIVLJENOG U TUČI NAKON NESKRIVLJENOG NAPADA (ČL. 13. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 13.01.2015. Prekršajni apelacioni sud
DEJSTVO ODLUKE VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA NA SAOKRIVLJENOG KOJI NIJE PODNEO ŽALBU (ČL. 246. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 29.12.2014. Prekršajni apelacioni sud
ZASTARELOST POKRETANJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA KOD JAVNIH NABAVKI (ČL. 76. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
IZRICANJE ZAŠTITNE MERE NAKON OBUSTAVE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 64. ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU I ČL. 235. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
KRIVICA OKRIVLJENOG U PREKRŠAJNOM POSTUPKU (ČL. 81. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENICA VEZANIH ZA VINOST OKRIVLJENOG (ČL. 81. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBUHVAT TROŠKOVA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 130.  ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 05.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
ROKOVI ZA ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI U JAVNIM NABAVKAMA(ČL. 76., 234. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 121. ZAKONA O JAVNIM NABAVAKAMA) 05.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
ODLUČIVANJE O SVIM ŽALBAMA IZJAVLJENIM PROTIV ISTE ODLUKE (ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 02.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
OVLAŠĆENJE REGULATORNE AGENCIJE ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 179. ZAKONA O PREKRŠAJIMA I ČL. 131. ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA) 12.11.2014. Prekršajni apelacioni sud
SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA KOD KUMULATIVNOG PROPISIVANJA VIŠE PREKRŠAJNIH SANKCIJA (ČL. 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA POSTOJANJE PRODUŽENOG PREKRŠAJA (ČL. 46. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 10.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZNOST DOKAZIVANJA KRIVICE (ČL. 19. i 218.  ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 22.09.2014. Prekršajni sud
OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU KRIVICU (ČL. 218. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 22.09.2014. Prekršajni sud
ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA PREKRŠAJ (ČL. 17. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 22.09.2014. Prekršajni sud
GRANICE PREKRŠAJNE ODGOVORNOST PRAVNOG LICA (ČL. 17. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 22.09.2014. Prekršajni sud
USKRAĆIVANJE PODNOŠENJA REDOVNOG PRAVNOG LEKA BRANIOCU (ČL. 161. I 264. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 20.08.2014. Vrhovni kasacioni sud
ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM PREMA KATEGORIJI, KAO BLAŽA MERA (ČL. 6. I 58. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.07.2014. Prekršajni apelacioni sud
VLASNIK VOZILA KAO ODGOVORNO LICE U ODSUSTVU IDENTIFIKACIJE VOZAČA (ČL. 17. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.07.2014. Prekršajni apelacioni sud
OKONČANJE ZAPOČETIH POSTUPAKA PO ODREDBAMA NOVOG ZAKONA KAO BITNA POVREDA ODREDABA PREKRŠAJNOG POSTUPKA (ČL. 340. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.07.2014. Prekršajni apelacioni sud
PRIMENA BLAŽEG PROPISA U PREDMETIMA GDE SU OKRIVLJENI MALOLETNA LICA (ČL. 6. I 41. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 18.07.2014. Prekršajni apelacioni sud
NEODREĐENOST RADNJE PREKRŠAJA (ČL. 85. I 156. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.06.2014. Prekršajni apelacioni sud
NEPRECIZIRANJE SUBJEKTIVNOG IDENTITETA ODGOVORNOG LICA (ČL. 215. I 234. ZAKONA O PREKRŠAJIMA) 27.06.2014. Prekršajni apelacioni sud
PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA ODUZETIH NA OSNOVU PRESUDE PREKRŠAJNOG SUDA I REŠENJA KOMUNALNOG INSPEKTORA (ČL. 9. I 18. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST) 22.04.2014. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1285/2012 – NE BIS IN IDEM KOD PREKRŠAJA I „LAKŠIH“ KRIVIČNIH DELA (ČL. 6. ZKP, ČL. 6. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU I ČL. 122., 138. I 170. KZ) 26.03.2014. Ustavni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 17 modela:

Predlog za izvođenje dokaza saslušanjem svedoka u prekršajnom postupku
Zahtev javnog tužioca za pokretanje prekršajnog postupka
Zahtev javnog tužioca za pokretanje prekršajnog postupka sa predlogom za određivanje zaštitne mere
Žalba javnog tužioca na presudu prekršajnog suda
Žalba branioca okrivljenog na presudu prekršajnog suda
Zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka
Sporazum o priznanju prekršaja
Inicijativa Republičkom javnom tužilaštvu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio sud
Prigovor radi ubrzavanja postupka kada je povredu prava na suđenje u razumnom roku učinio javni tužilac
Obrazac zahteva arhivi suda za dostavu spisa
Obrazac zahteva za razgledanje spisa
Obrazac zahteva za prepis i fotokopiranje
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja ili drugog zakonskog zastupnika
Prigovor na rešenje o izvršenju prekršajnog suda
Predlog za spajanje prekršajnih postupaka

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 11 komentara:

NOVI KRITERIJUMI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA KOD PRIMENE NAČELA NE BIS IN IDEM (ČL. 4. ZKP I ČL. 4. PROTOKOLA BROJ 7 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA)
ULOGA ADVOKATA – BRANIOCA U MALOLETNIČKOM PRAVOSUĐU (ČL. 71. DO 76. ZKP I ČL. 49. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA)
TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 261. DO 265. ZKP)
PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OSUĐENOM U ODSUSTVU (ČL. 479. DO 481. ZKP)
PRIMENA NAČELA NE BIS IN IDEM U KRIVIČNOM POSTUPKU KAD JE OBUSTAVLJEN PREKRŠAJNI POSTUPAK (ČL. 4. ZKP I ČL. 8, 181. I 183. ZAKONA O PREKRŠAJIMA)
TROŠKOVI ANGAŽOVANJA PUNOMOĆNIKA ILI BRANIOCA VAN SEDIŠTA KANCELARIJE, ODNOSNO VAN SEDIŠTA POSTUPAJUĆEG SUDA U SUDSKOJ PRAKSI (ČL. 85. I 154. ZPP, ČL. 262. I 265. ZKP I ČL. 2. I 23. ZAKONA O ADVOKATURI)
UPOTREBA JEZIKA U POSTUPKU PREMA EVROPSKOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 95. DO 97. ZPP, ČL. 11. ZKP)
KAKO „NATERATI“ PRVOSTEPENE SUDOVE DA POSTUPAJU U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 462. STAV 3. ZKP? (ČL. 462. ZKP)
POGREŠNA PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U POGLEDU LIMITIRANJA PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE OKRIVLJENOG (ČL. 485. ZKP)
ODNOS PRESUDE I OPTUŽBE I PREKORAČENJE OPTUŽBE (ČL. 420. ZKP)
LIMITIRANOST ŽALBE ZBOG POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA (ČL. 440. ZKP)
POSTUPANJE U ODNOSU NA NEUREDNU ŽALBU (ČL. 436. ZKP)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: