Dodatno za – Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 687 sudskih praksi i službenih mišljenja:

Naziv Datum donošenja Vrsta
suda/organa
OGRANIČENJE U POGLEDU ZEMLJIŠTA KOJE STRANAC MOŽE STEĆI STICANJEM SVOJINE NA STANU ILI STAMBENOJ ZGRADI (ČL. 82A ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 70. I 105. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OGRANIČENJE ZEMLJIŠTA KOJE STRANAC MOŽE STEĆI KUPOVINOM STAMBENE ZGRADE (ČL. 82A ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 70., 102. I 105. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4582/2016 – POVRAĆAJ STVARI NA OSNOVU PRESUDE DONETE NAKON USVAJANJA PLANA REORGANIZACIJE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 50., 80. I 167. ZAKONA O STEČAJU) 05.04.2018. Ustavni sud
POSTOJANJE POVOLJNIJEG PUTNOG PRAVCA (ČL. 49. I 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.03.2018. Apelacioni sud
MOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE VANBRAČNOG PARTNERA NA OTKUPLJENOM STANU (ČL. 191. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 36. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
IZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI KAO JEDINI I NEPOBITNI DOKAZ SVOJINE (ČL. 63. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.02.2018. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4793/2016 – NEPOSTOJANJE PRAVA RETENCIJE ZBOG NESAVESNOSTI DRŽAOCA I OCENA SAVESNOSTI VLASNIKA (ČL. 38. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.02.2018. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-852/2016 – NIŠTAVOST ZALOŽNE IZJAVE NAKON ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA I ISPLATE CENE (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA, ČL. 3. I 10. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 103. ZOO) 25.01.2018. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8357/2015 – DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI U DRŽAVINI FIZIČKIH LICA (ČL. 70. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.01.2018. Ustavni sud
UTICAJ SAVESTI NA STICANJE PRAVA SVOJINE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 12. ZOO) 10.01.2018. Apelacioni sud
UTICAJ STANJA U KATASTRU NA INSTITUT SAVESNOSTI KAO USLOVA ZA POSTOJANJE ODRŽAJA (ČL. 28., 30. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
SVRHA INSTITUTA ODRŽAJA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.12.2017. Apelacioni sud
SEČA STABALA U CILJU OSLOBOĐENJA PROLAZA NA POSLUŽNOM DOBRU (ČL. 3., 5. I 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.12.2017. Apelacioni sud
NIŠTAVOST ZALOŽNE IZJAVE PO OSNOVU KREDITNIH SREDSTAVA KOD ZAKLJUČENJA UGOVORA O KUPOPRODAJI I OBAVEZNO PRISUSTVO KUPCA (ČL. 14. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJISNKOPRAVNIH ODNOSA) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
FIZIČKA DEOBA OBJEKTA KOJI NIJE IZGRAĐEN PREMA IDEJNOM PROJEKTU (ČL. 16., 21. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEGATORNA TUŽBA I TUŽBA ZBOG SMETANJA POSEDA (ČL. 5., 42. I 77. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.06.2017. Viši sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA PROGLAŠENJE NEDOPUŠTENIM IZVRŠENJA NA POKRETNOJ STVARI U POSEDU IZVRŠNOG DUŽNIKA (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 85. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 07.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7494/2015 – DOKAZIVANJE SAVESNOSTI I ZAKONITOSTI DRŽAVINE I PRAVA VLASNIKA BEZ FAKTIČKOG POSEDA (ČL. 28. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.06.2017. Ustavni sud
ZAHTEV SUPRUŽNIKA ZALOŽNOG DUŽNIKA ZA UTVRĐENJE NEDOPUSTIVOSTI AUKCIJSKE PRODAJE (ČL. 15., 24. I 35. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 63. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
SAGLASNOST SUVLASNIKA ZA IZMEŠTANJE PRAVCA STVARNE SLUŽBENOSTI PROLAZA (ČL. 15. I 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEV SUDRŽAOCA ZA POVRAĆAJ DELA PARCELE ZAUZETOG IZGRADNJOM PUTA (ČL. 37., 70., 72. I 77. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVNO VALJANI UGOVOR O PRODAJI ZAKLJUČEN U VREME FINANSIJSKIH PROBLEMA PRODAVCA (ČL. 66., 103. I 141. ZOO I ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
STICANJE SVOJINE NESAVESNOG KUPCA STANA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO OSNOVU NIŠTAVOG UGOVORA (ČL. 103. ZOO I ČL. 20. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4092/2014 – NEPOSTOJANJE UTICAJA SLOŽENOSTI SPORNIH PITANJA NA TRAJANJE POSTUPKA I PRESTANAK SAVESNOSTI KUPCA UKRADENOG VOZILA (ČL. 10. ZPP, ČL. 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I 290. ZOO) 20.04.2017. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4036/2015 – STICANJE DRŽAVINE U POSTUPKU U KOJEM JE IZOSTALO DONOŠENJE PRAVNOG AKTA (ČL. 28. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.04.2017. Ustavni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PREDAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVINU (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.04.2017. Apelacioni sud
PRIVREMENO KORIŠĆENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE NAMENJENIH ZA SMEŠTAJ STRANIH PREDSTAVNIŠTAVA (ČL. 220. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI I ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.04.2017. Upravni sud
ISTICANJE ZAHTEVA ZA ISPLATU PROTIVVREDNOSTI SUVLASNIČKOG UDELA PREMA ZAKONITOM KUPCU (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRODAJA NEPOKRETNOSTI PREKO PUNOMOĆNIKA KOJI JE PREKORAČIO GRANICE OVLAŠĆENJA IZ PUNOMOĆJA (ČL. 87. I 91. ZOO I ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO SUVLASNIKA DA ZAHTEVA DEPOSEDIRANJE DRUGOG SUVLASNIKA STANA (ČL. 14. I 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1901/2014 – KONVALIDACIJA UGOVORA O POKLONU IDEALNOG DELA STANA NA KOJEM JE USTANOVLJENO PLODOUŽIVANJE (ČL. 4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, ČL. 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 103. ZPP) 09.03.2017. Ustavni sud
IZUZETAK OD NEMOGUĆNOSTI STICANJA SVOJINE NADZIĐAVANJEM, DOGRADNJOM I ADAPTACIJOM (ČL. 19. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.03.2017. Apelacioni sud
RAZLIKE IZMEĐU TUŽBE ZA UZNEMIRAVANJE SVOJINE I TUŽBE ZA SMETANJE POSEDA (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.02.2017. Viši sud
VLASNIČKE TUŽBE (ČL. 37., 41. I 42. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.02.2017. Viši sud
ZAŠTITA OD UZNEMIRAVANJA SVOJINE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.02.2017. Viši sud
(NE)MOGUĆNOST KORIŠĆENJA NEGATORNE TUŽBE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.02.2017. Viši sud
PRAVNA PRIRODA NAKNADE ZBOG PROLASKA KABLA ELEKTRIČNE ENERGIJE VAZDUŠNIM PUTEM I PITANJE NJENE ZASTARELOSTI (ČL. 51. I 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 371. ZOO) 23.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRENOS PRAVA STANOVANJA TESTAMENTOM AKO JE PRE TOGA PRENETO PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI POKLONOM (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 11.01.2017. Apelacioni sud
PRAVO NA NAKNADU USLED ISKLJUČIVANJA MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA STVARI (ČL. 39. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
DETENCIJA (PRITEŽANJE) PREMA STVARI (ČL. 71. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
FORMA ZA RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM SUPRUŽNIKA (ČL. 15. I 63. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA I ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA) 16.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
POSEBNA REVIZIJA ZBOG NEUSKLAĐENOSTI ODREDABA O PRAVU DRŽAVE DA NASLEĐUJE I ODREDABA O ODRŽAJU (ČL. 404. ZPP, ČL. 8., 21., 209., 220. I 221. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 28. I 73. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
UPOTREBA NOVČANIH SREDSTVA STEČENIH U BRAČNOJ ZAJEDNICI ZA KUPOVINU ILI STICANJE IMOVINE (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 18. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.12.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2119/2015 – KONKRETNE I OBJEKTIVNE ČINJENICE KOJE UKAZUJU NA NESAVESNOST DRŽAVINE (ČL. 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.12.2016. Ustavni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-53/2015 – DEJSTVO UPISA PRAVA SVOJINE U KATASTAR I NEOPHODNOST UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI UGOVORA SUDSKOM ODLUKOM (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA, ČL. 63. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ČL. 103. I 104. ZOO) 17.11.2016. Ustavni sud
RAZLIKE IZMEĐU POSTUPKA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE I POSTUPKA ZBOG UZNEMIRAVANJA PRAVA SVOJINE (ČL. 328., 448., 450. I 451. ZPP I ČL. 5. I 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.11.2016. Viši sud
PRAVNI SUBJEKTIVITET I AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE SVOJINSKE TUŽBE DRUŠTVENOG PRAVNOG LICA NAKON RASKIDA UGOVORA O PRODAJI DRUŠTVENOG KAPITALA (ČL. 2. I 41. ZAKONA O PRIVATIZACIJI I ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.11.2016. Privredni apelacioni sud
SUDSKA ZAŠTITA SUVLASNIKA U MEĐUSOBNIM ODNOSIMA (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.11.2016. Apelacioni sud
STAMBENO-PRAVNI STATUS ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA NOSIOCA STANARSKOG PRAVA I KORISNIKA STANA U PRIVATNOJ SVOJINI (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 34. I 40. ZAKONA O STANOVANJU) 02.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
MERODAVNO PRAVO ZA UTVRĐIVANJE STATUSA ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA ZAKUPCA STANA NA NEODREĐENO VREME (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA I ČL. 34. I 40. ZAKONA O STANOVANJU) 02.11.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZAŠTITA DRŽAVINE PO OSNOVU PRAVA NA DRŽAVINU (ČL. 37. I 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.10.2016. Apelacioni sud
PRAVNA PRIRODA I OBIM PRAVA LIČNE SLUŽBENOSTI (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.10.2016. Apelacioni sud
NEDOPUŠTENOST IZVRŠENJA NA NEPOKRETNOSTI STEČENOJ BEZ UPISA U JAVNU KNJIGU (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 20. I 50. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 19.10.2016. Privredni apelacioni sud
ZASTARELOST POTRAŽIVANJA NA IME NUŽNIH I KORISNIH TROŠKOVA I UTVRĐIVANJE VREDNOSTI OVIH TROŠKOVA (ČL. 38. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 371. ZOO) 12.10.2016. Privredni apelacioni sud
NEMOGUĆNOST NAPLATE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POSLUŽNOG DOBRA KOD STVARNE SLUŽBENOSTI ZASNOVANE ODRŽAJEM (ČL. 49., 51. I 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.09.2016. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE SUVLASNIKA U SRAZMERI UVEĆANJA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI (ČL. 15., 20. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.09.2016. Vrhovni kasacioni sud
STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI I PRAVA KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU FIDUCIJARNIM PRAVNIM POSLOM (ČL. 20. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.09.2016. Apelacioni sud
PUBLICIJANSKA TUŽBA (ČL. 41. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.09.2016. Apelacioni sud
NAČIN STICANJA NAPOKRETNOSTI I PRAVNA PRIODA ARONDACIJE (ČL. 20. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.07.2016. Apelacioni sud
ZADRUGA KAO KORISNIK ARONDIRANE NEPOKRETNOSTI (ČL. 20. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.07.2016. Apelacioni sud
ARONDACIJA KAO OSNOV STICANJA SVOJINE (ČL. 20. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.07.2016. Apelacioni sud
IZOSTANAK SPORAZUMA O NAKNADI SA KORISNIKOM ARONDACIJE (ČL. 20. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.07.2016. Apelacioni sud
KARAKTERISTIKE PRAVA NA DEOBU SUVLASNIČKE ZAJEDNICE (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 149. I 153. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.07.2016. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2967/2014 – KORIŠĆENJE SUSEDSKIH PRAVA PROTIVNO IZDATOM ODOBRENJU NADLEŽNOG ORGANA I TERET DOKAZIVANJA (ČL. 5. I 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 1. I 223. ZPP) 14.07.2016. Ustavni sud
LICA OBUHVAĆENA TUŽBOM ZA KONSTITUISANJE PRIVREMENE SLUŽBENOSTI NA NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU DRŽAVE (ČL. 211. ZPP I ČL. 49. I 56. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.06.2016. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST RESTITUCIJE KOD NIŠTAVOSTI UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (ČL. 36. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 103, 104. I 210. ZOO) 08.06.2016. Apelacioni sud
PRAVO KUPCA NA IZLUČENJE INDIVIDUALIZOVANE NEPOKRETNOSTI IZ STEČAJNE MASE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 296. ZOO) 02.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO KUPCA NEPOKRETNOSTI NA KOJOJ JE NASLEDNIK PRODAVCA UPISAN KAO VLASNIK (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
DEKLARATORNI KARAKTER REŠENJA O NASLEĐIVANJU I PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE PREMA NASLEDNIKU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. ZPP) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO RASPOLAGANJA NA STANU KOJI JE DAT NA KORIŠĆENJE KAO NASTOJNIČKI (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 5. ZAKON O SVOJINI NA DELOVIMA ZGRADA) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPROTIVLJENJE NASIPANJU PUTA NA SOPSTVENOM ZEMLJIŠTU KAO NAPUŠTANJE NEPOKRETNOSTI (ČL. 46. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 2. I 6. ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA I ČL. 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI) 05.05.2016. Apelacioni sud
ISPLATA NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE ZA KOJE NIJE SPROVOĐEN POSTUPAK EKSPROPRIJACIJE (ČL. 46. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA  I ČL. 41. I 42. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI) 05.05.2016. Apelacioni sud
ODRŽAJ STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 54. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.04.2016. Apelacioni sud
USLOVI ZA STICANJE PRAVA SVOJINE PUTEM ODRŽAJA (ČL. 21., 28., 30. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.04.2016. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM AKO UGOVOR NIJE ZAKLJUČEN U PISMENOJ FORMI (ČL. 4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ČL. 21., 28. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.04.2016. Apelacioni sud
NESAVESNOST KAO MOGUĆNOST ZA ŽALBU KOD PRETENZIJE VIŠE LICA NA STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 373. I 376.  ZPP I ČL. 12. ZOO) 20.04.2016. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 61, 62. I 63. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU) 20.04.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O ISKLJUČIVOM PRAVU VLASNIŠTVA NA NEPOKRETNOSTIMA KADA VIŠE SAVESNIH LICA PRETENDUJE NA ISTU (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 61, 62. I 63. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU) 20.04.2016. Apelacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA U SLUČAJU SMRTI VLASNIKA NEPOKRETNOSTI KOD STICANJA ODRŽAJEM (ČL. 28. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.04.2016. Apelacioni sud
OPRAVDANJE LIBERATORNE UZUKAPIJE (ČL. 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.04.2016. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA NA ZEMLJIŠTU UPISANOM KAO DRŽAVNA SVOJINA (ČL. 20. I 21. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.04.2016. Apelacioni sud
OPOZIV PREKARIJALNOG KORIŠĆENJA STVARI (ČL. 39. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.04.2016. Apelacioni sud
ZADRŽAVANJE PUTNIČKOG VOZILA OD STRANE PARKING SERVISA KAO SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 3., 70. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.04.2016. Apelacioni sud
PRIVIDNI UGOVOR I UTICAJ STICANJE SVOJINE OD STRANE TREĆEG LICA (ČL. 66. ZOO I ČL. 3. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.03.2016. Apelacioni sud
ULAGANJE SREDSTAVA U IZGRADNJU OBJEKTA KAO OSNOV ZA UTVRĐENJE VLASNIŠTVA ODNOSNO SUVLASNIŠTVA (ČL. 21. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
FAKTIČKA VLAST NA STVARIMA U TRENUTKU KADA JE SMETANJE IZVRŠENO (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.03.2016. Privredni apelacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA LICA KOJA ODGOVARAJU ZA RADNJE NEPOSREDNOG TVORCA SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.03.2016. Privredni apelacioni sud
NEZADOVOLJSTVO ODLUKOM SUDA O NAČINU KORIŠĆENJA SUVLASNIČKE STVARI (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.03.2016. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA KORISNIKA POSLUŽNOG DOBRA U SPORU OKO STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 18. I 22. ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI I ČL. 101. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI I ČL. 49., 56., 57. I 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.03.2016. Apelacioni sud
OVLAŠĆENJE KORISNIKA POSLUŽNOG DOBRA DA TRAŽI UKLANJANJE VODOVODNE, KANALIZACIONE I DRUGE INFRASTRUKTURNE MREŽE (ČL. 18. I 22. ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI I ČL. 101. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI I ČL. 49, 56, 57. I 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.03.2016. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE NA STANU DATOM OD PREDUZEĆA ODRŽAJEM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.03.2016. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE STVARI KADA NIJE POSTIGNUT DOGOVOR SUVLASNIKA (ČL. 13. I 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
STICNJE PRAVA SVOJINE GRAĐENJEM KOD TRANSFORMACIJE SVOJINSKO-PRAVNOG SISTEMA (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.03.2016. Apelacioni sud
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRAVA SLUŽBENOSTI (ČL. 51., 52. I 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.03.2016. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE GRAĐEVINSKIM RADOVIMA NA TUĐEM OBJEKTU (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.03.2016. Privredni apelacioni sud
DOKAZIVANJE SAVESNOSTI KOD PRENOSA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 20., 28. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.03.2016. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE PRAVNOG INTERESA ZBOG PRAVNOSNAŽNE PRESUDE KOJOM JE UTVRĐENO PRAVO TUŽIOCA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. ZPP) 02.03.2016. Privredni apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE OD ZAKUPCA I ISPITIVANJE SAVESNOSTI KUPCA (ČL. 20., 28. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.03.2016. Apelacioni sud
DERIVATIVNO STICANJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.03.2016. Apelacioni sud
OBIM DRŽAVINE LICA KOJE JE NASLEDILO DRŽAVINSKI POLOŽAJ PRAVNIH PRETHODNIKA KOJI NISU IMALI SVOJINSKA OVLAŠĆENJA (ČL. 28. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
RELEVANTAN PERIOD ZA ISPLATU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE SUVLASNIČKOG DELA (ČL. 14. I 38. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZAHTEVI IZ TUŽBE ZA SMETANJE DRŽAVINE KAO KONDEMNATORNE TUŽBE (ČL. 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.02.2016. Viši sud
DERIVATNO STICANJE KOD KUPOPRODAJE STANA (ČL. 103. ZOO I ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2016. Apelacioni sud
VANKNJIŽNO PRAVO SVOJINE (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
RASKID UGOVORA PRAVNIH PRETHODNIKA KAO OSNOV ZA NIŠTAVOST UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI (ČL. 103. I 124. ZOO I ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2016. Apelacioni sud
RASKID UGOVORA PRAVNIH PRETHODNIKA I VIŠESTRUKO OTUĐENJE SVARI (ČL. 103., 124. I 460. ZOO I ČL. 37 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2016. Apelacioni sud
PREKID TOKA ODRŽAJA KUPOPRODAJOM NEPOKRETNOSTI (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.02.2016. Apelacioni sud
SVEST ZAKUPCA O GRADNJI NA TUĐEM OBJEKTU I ZEMLJIŠTU (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.02.2016. Apelacioni sud
GRAĐENJE NA ZEMLJIŠTU U DRUŠTVENOJ, ODNOSNO DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 24. DO 26. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.02.2016. Apelacioni sud
UGOVOR O O POKLONU KOJIM SE KONSTITUIŠE PLODOUŽIVANJE U KORIST TREĆEG LICA (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 149. ZOO) 03.02.2016. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
LICE OVLAŠĆENO DA TRAŽI UKLANJANJE OBJEKTA SAGRAĐENOG NA ZAKONOM DOZVOLJEN NAČIN (ČL. 24. I 25. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.01.2016. Privredni apelacioni sud
POSTUPAK ISELJENJA LICA KOJE JE NASTAVILO DA KORISTI ZAJEDNIČKE PROSTORIJE ZGRADE POSLE ISTEKA UGOVORA O ZAKUPU (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 15. I 21. ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I ČL. 567. ZOO) 27.01.2016. Apelacioni sud
ASFALTIRANJE PUTA KAO OSNOV ZA ŽALBU KOJIM SE TRAŽI UKIDANJE SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 346. ZPP I ČL. 49, 57. I 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.01.2016. Viši sud
PREDSEDNIK STANARA KAO OVLAŠĆENO LICE ZA POKRETANJE POSTUPKA ISELJENJA LICA IZ ZAJEDNIČKE PROSTORIJE ZGRADE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 15. I 21. ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA) 27.01.2016. Apelacioni sud
RELEVANTNE OKOLNOSTI U POGLEDU STATUSA LICA KOJE TRAŽI PRAVO ZAKUPA (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 34. ZAKONA O STANOVANJU) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
PUTNI PRAVAC DO POVLASNE PARCELE KOJI JOŠ NIJE KATEGORISAN KAO PUT (ČL. 50., 51. I 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.01.2016. Apelacioni sud
PRAVNI INTERES VLASNIKA PARCELE DA SE PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI USTANOVI SUDSKOM ODLUKOM ZA PUT KOJI SE PROSTIRE OD JAVNOG PUTA DO POVLASNE PARCELE (ČL. 194. ZPP I ČL. 50., 51. I 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.01.2016. Apelacioni sud
UGOVORNI I FAKTIČKI RECIPROCITET KOD STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA NASLEĐIVANJEM (ČL. 82B ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.01.2016. Ministarstvo – pravda i državna uprava
ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE KAO USLOV ZA STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.12.2015. Apelacioni sud
ZASNIVANJE HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTI U ZAJEDNIČKOJ SVOJINI (ČL. 18. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 6. ZAKONA O HIPOTECI) 02.12.2015. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE OD STRANE DRUŠTVENOG PRAVNOG LICA (ČL. 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.12.2015. Apelacioni sud
SVOJINA PO OSNOVU ULAGANJA U VEĆ IZGRAĐENI OBJEKAT (ČL. 20. DO 26. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.12.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6056/2013 – KUMULATIVNOST USLOVA ZA KONVALIDACIJU UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI, ODRŽAJ, SAVESNOST I ZAKONITOST DRŽAVINE (ČL. 4. I 22. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ČL. 28. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.11.2015. Ustavni sud
STICANJE SVOJINE PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.11.2015. Apelacioni sud
STICANJE VANKNJIŽNOG VLASNIŠTVA NAD NEPOKRETNOŠĆU (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRESTANAK SLUŽBENOSTI PEŠAČKOG PROLAZA I PROLAZA RUČNIM KOLICIMA ZBOG OTEŽANOG EKONOMSKOG ISKORIŠĆAVANJA ZEMLJIŠTA (ČL. 50. I 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.11.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-9495/2013 – CILJ ISELJENJA LICA KOJE BEZ PRAVNOG OSNOVA STANUJE U PROSTORIJAMA VLASNIŠTVU DRŽAVE (ČL. 3. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.10.2015. Ustavni sud
STICANJE SVOJINE OD STRANE DRUŠTVENO-PRAVNOG LICA PO OSNOVU ULAGANJA U IZGRADNJU U VREME SAMOUPRAVNOG SOCIJALISTIČKOG UREĐENJA (ČL. 1. I 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.09.2015. Apelacioni sud
PRAVO VLASNIKA DA ZAHTEVA IZLUČENJE NEPOKRETNOSTI IZ STEČAJNE MASE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 112. ZAKONA O STEČAJU) 03.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO SUVLASNIKA NA SUPOSED STANA (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.09.2015. Apelacioni sud
DRŽAVINSKA ZAŠTITA NASLEDNIKA (ČL. 73. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.09.2015. Viši sud
UTICAJ STATUSNIH PROMENA PRAVNOG SUBJEKTA NA PROMENU OBLIKA SVOJINE (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 26. ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA) 15.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE BRAČNOG DRUGA NA OSNOVU ADAPTACIJE OBJEKTA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 170. PORODIČNOG ZAKONA) 08.07.2015. Apelacioni sud
PRAVO NA UVEĆANJE SUVLASNIČKOG UDELA PO OSNOVU IZVEDENIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA (ČL. 21, 22. I 23. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNOH ODNOSA) 08.07.2015. Apelacioni sud
DRŽAVINSKA ZAŠTITA SUDRŽAOCA (ČL. 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.07.2015. Viši sud
STICANJE SLUŽBENOSTI U OBIMU I RAZMERAMA FAKTIČKOG VRŠENJA (ČL. 54. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.07.2015. Apelacioni sud
RASPRAVLJANJE U DRŽAVINSKOM SPORU (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 450. ZPP) 03.06.2015. Viši sud
STICANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU ADAPTACIJE OBJEKTA (ČL. 20. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.05.2015. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU GRADNJE (ČL. 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.04.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-934/2012 – UGOVOR O ZAKUPU KAO PRAVNI OSNOV STICANJA SVOJINE NA TUĐEM OBJEKTU (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.04.2015. Ustavni sud
SAVESNOST DRŽAVINE KAO USLOV ZA STICANJE STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 54. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.04.2015. Apelacioni sud
PREDMET STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.04.2015. Apelacioni sud
PRAVO SUVLASNIKA NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI I PRAVO NA NAKNADU U SLUČAJU NJENOG ONEMOGUĆAVANJA (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJISNKOPRAVNIH ODNOSA) 27.03.2015. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM NA NEPOKRETNOSTIMA U DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 28. I 29. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.03.2015. Apelacioni sud
NEPOUZDANO UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE OD STRANE SUDA KAO RAZLOG ZA POGREŠNU PRIMENU MATERIJALNOG PRAVA (ČL. 50. ZAKONA O STEČAJU, ČL. 20, 21. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 376. ZPP) 20.03.2015. Privredni apelacioni sud
NAČINI STICANJA PRAVA SVOJINE (ČL. 20. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 20.03.2015. Privredni apelacioni sud
UTICAJ PRAVA KOJE SE ŠTITI NA OCENU OSNOVANOSTI TUŽBENOG ZAHTEVA ZA PROGLAŠENJE IZVRŠENJA NEDOPUSTIVIM (ČL. 24. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU I ČL. 70. I 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.03.2015. Apelacioni sud
STICANJE SUSVOJINE ODRŽAJEM NA IDEALNOM DELU NEPOKRETNOSTI (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.03.2015. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM NA NEPOKRETNOSTI U SUDRŽAVINI (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.03.2015. Apelacioni sud
PRETPOSTAVKA SAVESNOSTI (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.02.2015. Apelacioni sud
VRAĆANJE IMOVINE I UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE NA DELU PARCELE (ČL. 30. I 33. ZAKONA O VRAĆANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA I ČL. 13. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 05.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
SUSEDSKO PRAVO I POJAM SUSEDNIH NEPOKRETNOSTI (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.02.2015. Apelacioni sud
DEOBA PARCELE KAO USLOV ZA VRAĆANJE IMOVINE (ČL. 30. I 33. ZAKONA O VRAĆANJU (RESTITUCIJI) IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA I ČL. 13. I 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
UGOVORNI ODNOS KAO SMETNJA STICANJU PRAVA SVOJINE GRAĐENJEM (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.01.2015. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU GRAĐENJA NA STANU U SVOJSTVU NOSIOCA STANARSKOG PRAVA (ČL. 24. I 47. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.01.2015. Apelacioni sud
PRAVNA PRIRODA SREDSTAVA KOJA KORISTE ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (ČL. 20. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 3. ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI) 22.01.2015. Vrhovni kasacioni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU VLASNIČKOG LISTA (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.01.2015. Privredni apelacioni sud
OBEĆANJE POKLONA KAO PRAVNI OSNOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM (ČL. 28. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.01.2015. Apelacioni sud
NAČELO POUZDANJA U JAVNE KNJIGE KOD VIŠESTRUKE PRODAJE NEPOKRETNOSTI (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.01.2015. Apelacioni sud
DRŽAVINSKA ZAŠTITA KOD PRINUDNOG IZVRŠENJA PRAVOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE (ČL. 70. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.12.2014. Viši sud
STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM NA IMOVINI U SUDRŽAVINI (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.11.2014. Apelacioni sud
PROMENA VLASNIKA NEPOKRETNOSTI U TOKU IZVRŠNOG POSTUPKA (ČL. 50. I 107. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.10.2014. Apelacioni sud
UPIS U JAVNU KNJIGU KAO USLOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU PRAVNOG POSLA (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI) 21.10.2014. Apelacioni sud
SUDSKA ZAŠTITA USLED SEČE GRANA U VAZDUŠNOM PROSTORU IZNAD SUSEDOVE PARCELE (75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.10.2014. Viši sud
NUŽNO SUPARNIČARSTVO KOD TUŽBE ZA KONSTITUISANJE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 49. I 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 211. ZPP) 02.10.2014. Apelacioni sud
PRAVNA PRIRODA SUVLASNIČKOG UDELA (ČL. 13. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.10.2014. Apelacioni sud
RAČUNANJE ROKA ZA ODRŽAJ KOD PROMENE PRAVNOG REŽIMA (ČL. 28. I 30 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.09.2014. Apelacioni sud
KONVALIDACIJA USMENOG ZAKLJUČENJEM PIMENOG UGOVORA I RAČUNAJNJE ROKA ZA ODRŽAJ (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.09.2014. Apelacioni sud
UGOVOR O PRENOSU SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI ZAKLJUČEN PRE PRIJEMA REŠENJA O IZVRŠENJU (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 107. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 04.09.2014. Apelacioni sud
RAČUNANJE ROKA ZA ODRŽAJ KOD USMENOG I PISMENOG UGOVORA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.09.2014. Apelacioni sud
TRENUTAK DONOŠENJA REŠENJA O IZVRŠENJU I UTICAJ NA PRENOS PRAVA SVOJINE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 107. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 04.09.2014. Apelacioni sud
OBAVEZA AKTIVNOG NUĐENJA SUDRŽAVINE (ČL. 14. I 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.08.2014. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM NA DELU NEPOKRETNOSTI (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.08.2014. Apelacioni sud
TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE SA UTVRĐUJUĆIM ZAHTEVOM (ČL. 75. I 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.07.2014. Viši sud
PRETVARANJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA U STAN ILI POSLOVNI PROSTOR (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 21. ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA) 25.06.2014. Apelacioni sud
PRESTANAK PRAVA DOŽIVOTNOG PLODOUŽIVANJA (ČL. 58. I 60.  ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.06.2014. Apelacioni sud
USLOV ZA ISTICANJE OBLIGACIONOG TRAŽENJA PO OSNOVU SUVLASNIČKOG UDELA SUPRUŽNIKA (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 177. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 18.06.2014. Apelacioni sud
PRIVREMENA SLUŽBENOST RADI IZVOĐENJA RADOVA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU (ČL. 49. I 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.05.2014. Apelacioni sud
UPIS PRAVA SVOJINE U JAVNU KNJIGU NA OSNOVU PREDUGOVORA  (ČL. 45. ZOO I ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.05.2014. Apelacioni sud
PLODOUŽIVANJE I PRAVO STANOVANJA NA ISTOJ NEPOKRETNOSTI (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.05.2014. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NA MOTORNOM VOZILU (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.05.2014. Viši sud
STICANJE SVOJINE DOSUĐENJEM I PREDAJOM STVARI TREĆEM LICU U IZVŠNOM POSTUPKU (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.04.2014. Apelacioni sud
PRAVO SVOJINE NA PARKING MESTU (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.04.2014. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O ZAJEDNIČKOJ PROSTORIJI OD STRANE SKUPŠTINE STANARA (ČL. 18, 21. I 22. ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.04.2014. Apelacioni sud
DEKLARATORNA PRESUDA U POSTUPKU ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 75. I 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.04.2014. Viši sud
PRIRAŠTAJ ZA VREME PLODOUŽIVANJA (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
PROPISI MERODAVNI ZA LIČNE SLUŽBENOSTI (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
PRESTANAK PRAVA SLUŽBENOSTI ZASTARELOŠĆU KOD NEPOKRETNOSTI SA VIŠE STANOVA  (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
PRAVO TITULARA PRAVA PLODOUŽIVANJA DA ZAHTEVA PREDAJU STVARI U DRŽAVINU (ČL. 52, 60. I 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
PRESTANAK PRAVA PLODOUŽIVANJA NEVRŠENJEM ILI USLED ZASTARELOSTI (ČL. 60. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
ZASTAROST PRAVA PLODOUŽIVANJA (ČL. 60. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
ZASTARELOST I PRESTANK PRAVA PLODOUŽIVANJA (ČL. 58. i  60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
PRESTANAK PRAVA PLODOUŽIVANJA NA NEPOKRETNOSTI BRISANJEM (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
ODNOS LIČNE SLUŽBENOSTI I PRAVA SVOJINE (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
NEVRŠENJE I PRESTANK PRAVA PLODOUŽIVANJA (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
ODNOS TITULARA PRAVA PLODOUŽIVANJA I SUVLASNIKA (ČL. 13, 14, 16. I 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
SADRŽINA PRAVA LIČNE SLUŽBENOSTI – PLODOUŽIVANJA (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
POSREDNA I NEPOSREDNA DRŽAVINA PLODOUŽIVAOCA (ČL. 60. I 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2014. Apelacioni sud
POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH VODOVA OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA NA TUĐOJ PARCELI (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.03.2014. Apelacioni sud
STICANJE STVARNIH PRAVA NA DRUŠTVENOM ZEMLJIŠTU NA OSNOVU IZGRADNJE OBJEKTA (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.02.2014. Apelacioni sud
KONVALIDIRANJE NEOVERENOG UGOVORA SA NEVLASNIKOM I STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM NA OSNOVU NJEGA (ČL. 4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.02.2014. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE SVOJINE NA PLODOVIMA ZASEJANE KULTURE (ČL. 27. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.02.2014. Viši sud
PREDAJA VLASNIČKOG LISTA KAO URUČENJE PREDMETA UGOVORA (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 467. ZOO) 29.01.2014. Privredni apelacioni sud
PRETPOSTAVKA SAVESNOSTI KOD STICANJA OD NEVLASNIKA (ČL. 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.01.2014. Privredni apelacioni sud
IZUZETAK OD PRAVA NA ZAŠTITU DRŽAVINE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.01.2014. Viši sud
PREDAJE POKRETNE STVARI KUPCU KAO USLOV ZA REGRES ISPLAĆENE ŠTETE (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 154. ZOO) 22.01.2014. Apelacioni sud
RAČUNANJE ROKOVA ZA ODRŽAJ OD MOMENTA STUPANJA NA SNAGU ZAKONA (ČL. 29. I 30. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.01.2014. Apelacioni sud
BUDUĆA RADNJA KAO ČIN SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 75. I 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.01.2014. Apelacioni sud
OGRADA NA MEĐI PROTIV VOLJE SOPSTVENIKA SUSEDNOG ZEMLJIŠTA (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.12.2013. Apelacioni sud
NAKNADA ZBOG NEKORIŠĆENJA SUVLASNIČKOG DELA NEPOKRETNOSTI (ČL. 14. I 43. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.12.2013. Apelacioni sud
OBAVEZAN SADRŽAJ TUŽBENOG ZAHTEVA KOD SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.12.2013. Apelacioni sud
PRAVNI INTERES KOD SMETANJA DRŽAVINE POSLE IZVRŠENE RESTITUCIJE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.12.2013. Privredni apelacioni sud
SUSEDSKO PRAVO (ČL. 3. I 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.11.2013. Apelacioni sud
PREKLUZIVNI ROK ZA ZAŠTITU DRŽAVINE (ČL. 77. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.11.2013. Privredni apelacioni sud
NAČELO SPECIJALITETA HIPOTEKE (ČL. 63. I 64. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.11.2013. Apelacioni sud
SMETANJE DRUGIH NASLEDNIKA U SUDRŽAVINI (ČL. 73., 75. I 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.11.2013. Viši sud
ZAHTEV ZA PREDAJU DRŽAVINE NA FAKTIČKI NEPOSTOJEĆEM POSEBNOM DELU NEPOKRETNOSTI (ČL. 21, 22. I 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.10.2013. Apelacioni sud
NUŽAN USLOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE VANREDNIM ODRŽAJEM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.10.2013. Apelacioni sud
RASPOLAGANJE UDELOM OD STRANE SUVLASNIKA (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.09.2013. Apelacioni sud
ZAŠTITA OD UOBIČAJNIH IMISIJA (ČL. 5. I 42.  ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.09.2013. Apelacioni sud
RASPOLAGANJE UDELOM BEZ FIZIČKE DEOBE ILI UREĐENJA NAČINA KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE NEPOKRETNOSTI (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.09.2013. Apelacioni sud
POSTOJANJE PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU OD ŠTETNIH UTICAJA (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.09.2013. Apelacioni sud
MANLJIVA DRŽAVINA ZAKUPCA (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.07.2013. Viši sud
ĆUTANJE KAO SAGLASNOST ZA NASTAVAK RADOVA (ČL. 77. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.05.2013. Viši sud
GUBITAK DRŽAVINE NAPUŠTANJEM STVARI (ČL. 74. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.04.2013. Viši sud
STICANJE SLUŽBENOSTI OD STRANE SUVLASNIKA NEPOKRETNOSTI (ČL. 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.04.2013. Apelacioni sud
SMETANJE DRŽAVINE ONEMOGUĆAVANJEM KORIŠĆENJA VODE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.04.2013. Viši sud
POTRAŽIVANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE TUĐEG SUVLASNIČKOG DELA (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 210. ZOO) 21.03.2013. Apelacioni sud
SUŽENJE OBIMA I KVALITETA DRŽAVINE (ČL. 70, 75. I 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.02.2013. Viši sud
ISELJENJE I PREDAJA STVARI (ČL. 33. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.02.2013. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE STRANOG DRŽAVLJANINA NA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 7. I 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 82A DO 82V ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.02.2013. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE ADAPTACIJOM OBJEKTA KOJI PREDSTAVLJA POSEBNU IMOVINU SUPRUŽNIKA (ČL. 170 PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.02.2013. Apelacioni sud
UGOVARANJE KONSTITUISANJA SLUŽBENOSTI OD STRANE NOSIOCA PRAVA KORIŠĆENJA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU (ČL. 49., 51. I 56. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.02.2013. Apelacioni sud
TRENUTAK STICANJA SVOJINE NA PLODOVIMA NEPOKRETNOSTI (ČL. 458. ZOO I ČL. 27. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.01.2013. Privredni apelacioni sud
UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTU IZGRAĐENOM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.01.2013. Privredni apelacioni sud
KATASTARSKA ISPRAVKA RAZGRANIČENJA DVE PARCELE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA i ČL. 16. ZPP) 21.01.2013. Apelacioni sud
SUDSKA ZAŠTITA SMETANJA DRŽAVINE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA (ČL. 49, 51, 70. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.01.2013. Viši sud
SAGLASNOST NA IZVOĐENJE RADOVA NA NEPOKRETNOSTI U ZAJEDNIČKOJ SVOJINI (ČL. 15, 18. I 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.01.2013. Apelacioni sud
POVREDA PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE ZAHTEVOM ZA UKLANJANJE VIDEO NADZORA (ČL. 3. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.01.2013. Viši sud
UTICAJ SPORA OKO UTVRĐIVANJA PRAVA SVOJINE NA STVARI NA SPOR ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.12.2012. Viši sud
ZAHTEV ZA STICANJE UVEĆANOG SUVLASNIČKOG DELA PO OSNOVU ADAPTACIJE SUVLASNIČKE NEKRETNINE (ČL. 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.12.2012. Apelacioni sud
SVOJINA NA POMOĆNOM OBJEKTU STEČENA PO OSNOVU INVESTICIONOG ULAGANJA (ČL. 9 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.12.2012. Apelacioni sud
POJAM GRAĐEVINSKOG OBJEKTA (ČL. 24. I 25. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.11.2012. Apelacioni sud
PRESTANAK STVARNE SLUŽBENOSTI STEČENE ODRŽAJEM (ČL. 54. I 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.11.2012. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE STVARI OD STRANE SUVLASNIKA DRŽAOCA U SLUČAJU PASIVNOG DRŽANJA DRUGOG SUVLASNIKA (ČL. 14. I 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.11.2012. Apelacioni sud
POSTOJANJE UZNEMIRAVANJA U MOMENTU PODNOŠENJA TUŽBE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.11.2012. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA KORIŠĆENJA PO OSNOVU ODRŽAJA I GRAĐENJA NA ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI (ČL. 9, 28. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.11.2012. Apelacioni sud
OBJEKTI IZGRAĐENI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE (ČL. 88. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJU I ČL. 25. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.10.2012. Privredni apelacioni sud
MOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 21. I 45. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.09.2012. Apelacioni sud
VANGRUNTOVNO VLASNIŠTVO NA NELEGALNO SAGRAĐENOM OBJEKTU (ČL. 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.09.2012. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 6282/06 – BJELAJAC PROTIV SRBIJE – ZADRŽAVANJE STATUSA ŽRTVE KOD ISPLATE CELOKUPNE MATERIJALNE ŠTETE I ŠTETA NASTALA ODLUKOM SKUPŠTINE STANARA (ČL. 34. I 35. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 1. PROTOKOLA BROJ 1 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 14. ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA) 28.08.2012. Evropski sud za ljudska prava
ODNOS ZAHTEVA ZA ISELJENJE I „PRAVA NA DOM“ ZAŠTIĆENOG EVROPSKOM KONVENCIJOM O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA (ČL. 5. ZAKONA O STANOVANJU I ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.08.2012. Apelacioni sud
OBAVEZA DOKAZIVANJA VEĆEG UDELA U STICANJU ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 18. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 195. PORODIČNOG ZAKONA) 17.07.2012. Apelacioni sud
ISKLJUČENJE KORISNIKA KOJI SE SAMOVLASNO PRIKLJUČIO NA KOMUNALNU INFRASKTRUKTURU (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.06.2012. Viši sud
OSNOV ZA STICANJE PRAVA SUSVOJINE PRILIKOM ZAMENE NEKRETNINA (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.06.2012. Apelacioni sud
PREMEŠTANJE PRAVCA SLUŽBENOSTI PROLAZA (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.05.2012. Apelacioni sud
POSTOJANJE PRAVA PRENOSIOCA KAO USLOV DERIVATIVNOG STICANJA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 20, 33. I 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA ) 30.05.2012. Apelacioni sud
ČINJENICE MERODAVNE ZA PRIZNAVANJE PRAVA SVOJINE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.05.2012. Apelacioni sud
GRAĐENJE NA ZEMLJIŠTU U SUSVOJINI BEZ SAGLASNOSTI SUVLASNIKA (ČL. 14. I 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.05.2012. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA GARANTOVANO NAČELOM POUZDANJA UPISA PODATAKA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 63. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU) 18.04.2012. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE NA NOVOIZGRAĐENOM OBJEKTU PO OSNOVU SUVLASNIČKOG DELA NA SRUŠENOM OBJEKTU (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.04.2012. Apelacioni sud
ZAHTEV NESAVESNOG DRŽAOCA ZA UTVRĐENJE PRAVA VLASNIŠTVA (ČL. 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.04.2012. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM PO OSNOVU NEOVERENOG KUPOPRODAJNOG UGOVORA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.04.2012. Apelacioni sud
PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE TUĐE STVARI ZA SAVESNOG DRŽAOCA DA (ČL. 38. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.03.2012. Privredni apelacioni sud
ZAŠTITA DRŽAVINE PREMA LICU OD KOGA JE DRŽAVINA STEČENA SILOM (ČL. 78. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.02.2012. Viši sud
UTVRĐIVANJE SVOJINE NA ARONDIRANIM NEPOKRETNOSTIMA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.02.2012. Apelacioni sud
DESIMULOVANI POSAO SUPROTAN IMPERATIVNIM PROPISIMA (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.01.2012. Viši sud
SPORAZUM O DEOBI NEPOKRETNOSTI PRE ODLUKE SUDA (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.01.2012. Viši sud
NEPOSTOJANJE SMETANJA DRŽAVINE KOD ISKLJUČENJA POTROŠAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.01.2012. Viši sud
VRZINA I ŠIBLJE NA MEĐI KAO OBJEKAT DRŽAVINE (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.01.2012. Apelacioni sud
ULAGANJE U IZGRADNJU STANA DAVANJEM SREDSTAVA U FOND ZA SOLIDARNU IZGRADNJU (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.01.2012. Apelacioni sud
PRAVO SUVLASNIKA NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEKORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI (ČL. 154. ZOO I 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.01.2012. Apelacioni sud
PODOBNOST PASIVNOG DRŽANJA ZA STICANJE DRŽAVINE (ČL. 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.01.2012. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM NA NEPOKRETNOSTI U NEPOSREDNOJ DRŽAVINI DRUGIH LICA (ČL. 28. I 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.12.2011. Apelacioni sud
PRIZNANJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 9. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.12.2011. Privredni apelacioni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU DOGRADNJE BEZ SAGLASNOSTI SUVLASNIKA NEPOKRETNOSTI (ČL. 15., 20. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.11.2011. Apelacioni sud
PRIMENA PRAVA PREČE KUPOVINE KOD STANA U DRUŠTVENOJ SVOJINI (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 5. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I ČL. 16. ZAKONA O STANOVANJU) 03.11.2011. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE DA SE STVAR NALAZI KOD KONKRETNOG DRŽAOCA (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.11.2011. Apelacioni sud
ADAPTACIJA NEPOKRETNOSTI U SUSVOJINI KAO POSLOVODSTVO BEZ NALOGA  (ČL. 220. ZOO I ČL. 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.11.2011. Apelacioni sud
OZAKONJENJE POSEDA ZBOG NEOSPORAVANJA PRAVA POSEDA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.10.2011. Apelacioni sud
ODNOS DRŽAOCA PREMA STVARI (ČL. 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.10.2011. Viši sud
NEMOGUĆNOST STICANJA SLUŽBENOSTI NA ISTOJ NEPODELJENOJ NEPOKRETNOSTI (ČL. 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.10.2011. Apelacioni sud
NIŠTAVOST UGOVORA O DOGRADNJI SPRATOVA U ODSUSTVU SAGLASNOSTI ETAŽNOG VLASNIKA (ČL. 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 103. ZOO) 29.09.2011. Apelacioni sud
JAČI PRAVNI OSNOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE NA ISTOJ NEPOKRETNOSTI (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.09.2011. Apelacioni sud
PRAVO KORIŠĆENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PO OSNOVU IZGRADNJE PRIVREMENOG OBJEKTA I (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.09.2011. Apelacioni sud
NEOSNOVANOST UZNEMIRAVANJA KAO USLOV ZA PRUŽANJE ZAŠTITE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.09.2011. Apelacioni sud
PISMENA FORMA KAO TEHNIČKA NUŽNOST ZA UPIS SLUŽBENOSTI U JAVNU KNJIGU (ČL. 51. I 52. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.09.2011. Apelacioni sud
NEOBAVEZNOST PISMENE FORME ZA STICANJE STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 51. I 52. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.09.2011. Apelacioni sud
DOKAZI UZ TUŽBU ZA ZAŠTITU PRAVA NA DRŽAVINU (ČL. 70. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.09.2011. Privredni apelacioni sud
ZAHTEV ZA NAKNADU NUŽNIH I KORISNIH TROŠKOVA (ČL. 38. I 40. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.08.2011. Apelacioni sud
MERODAVNA JAVNA KNJIGA U TRENUTKU UPISA HIPOTEKE (ČL. 64. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.08.2011. Privredni apelacioni sud
NAKNADA ZA KORIŠĆENJE SUVLASNIČKOG UDELA (ČL. 219. ZOO I ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.07.2011. Apelacioni sud
KARAKTER UPISA PRAVA SVOJINE U JAVNU KNJIGU (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.07.2011. Apelacioni sud
RASPRAVLJANJE O PRAVU SVOJINE U SPORU OKO SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 75. I 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.07.2011. Privredni apelacioni sud
NAČELO RESTRIKCIJE (POŠTEDE) POSLUŽNOG DOBRA (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.06.2011. Apelacioni sud
DAVANJE U ZAKUP PODRUMSKE PROSTORIJE KOJA JE U FUNKCIJI SISTEMA ZA GREJANJE ZGRADE (ČL. 15. I 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.06.2011. Apelacioni sud
ZABRANA RASPOLAGANJA POKRETNOM STVARI LICU KOJE NIJE NOSILAC PRAVA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.06.2011. Privredni apelacioni sud
PRVENSTVO VLASNIŠTVA LICA KOD KOGA SE STVAR NALAZI (ČL. 41. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.06.2011. Apelacioni sud
USLOVI ZA ZAŠTITU PRAVA SVOJINE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.05.2011. Apelacioni sud
PRESUĐENA STVAR (ČL. 78. I 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.05.2011. Apelacioni sud
SMETANJE U ODNOSU NA PREDAJU U DRŽAVINU (ČL. 78. I 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.05.2011. Apelacioni sud
PRAVNA VALJANOST ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG UPISA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.05.2011. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NA OSNOVU PREDUGOVORA (ČL. 45. ZOO I ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.05.2011. Apelacioni sud
IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U SUSVOJINI (ČL. 15. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.04.2011. Apelacioni sud
OVLAŠĆENJE PRELASKA NA SUSEDNO ZEMLJIŠTE RADI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA KAO SADRŽINA SUSEDSKOG PRAVA (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.04.2011. Apelacioni sud
SUSEDSKO PRAVO KAO OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE (ČL. 3. I 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.04.2011. Apelacioni sud
UPIS PRAVA SVOJINE U ZEMLJIŠNU KNJIGU KAO USLOV ZA STICANJE DRŽAVNE SVOJINE NACIONALIZACIJOM (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.04.2011. Apelacioni sud
MOGUĆNOST ORIGINARNOG STICANJA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SE U JAVNIM KNJIGAMA VODE KAO DRUŠTVENA SVOJINA (ČL. 28. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.03.2011. Vrhovni kasacioni sud
PASIVNO PONAŠANJE SUVLASNIKA KOJE ISKLJUČUJE NAKNADU ŠTETE (ČL. 210. I 219. ZOO I ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.03.2011. Apelacioni sud
VODNI OBJEKAT KOJI UPOTREBLJAVAJU FIZIČKA LICA I NA PARCELI U PRIVATNOJ SVOJINI (ČL. 13. ZAKONA O VODAMA I ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2011. Viši sud
PRAVO VLASNIKA BESPRAVNO IZGRAĐENOG OBJEKTA NA SUDSKU ZAŠTITU (ČL. 9. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.01.2011. Apelacioni sud
PONAŠANJE SUVLASNIKA KOJE ISKLJUČUJE NAKNADU KOD NEOSNOVANOG OBOGAĆENJA (ČL. 219. ZOO I ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.01.2011. Apelacioni sud
ZAKONITOST DRŽAVINE KAO NUŽAN USLOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.12.2010. Apelacioni sud
NUŽAN USLOV ZA STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM (ČL. 28. I 30. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.12.2010. Apelacioni sud
PRAVA VLASNIKA ZEMLJIŠTA NA KOME JE PRONAĐENO SOKROVIŠTE TJ. ZAKOPANO BLAGO (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.12.2010. Apelacioni sud
DOGRADNJA ILI ADAPTACIJA TUĐEG OBJEKTA (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.11.2010. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE I ISPORUKA KUPLJENIH POKRETNIH STVARI (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.11.2010. Privredni apelacioni sud
OZNAKE NA OSNOVU SE MOŽE UTVRDITI PRAVO SVOJINE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.11.2010. Privredni apelacioni sud
KONSTITUISANJE SLUŽBENOSTI PROLASKA U KORIST JEDNOG OD SUVLASNIKA POSLUŽNOG DOBRA (ČL. 15. I 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.10.2010. Apelacioni sud
PRAVO SLUŽBENOSTI SUVLASNIKA IDEALNIH DELOVA NEPOKRETNOSTI (ČL. 15. I 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.10.2010. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NA ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA PUTEM ODRŽAJA (ČL. 30. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.09.2010. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST RESTITUCIJE U SUDSKOM POSTUPKU I PORED NIŠTAVOSTI EKSPROPRIJACIJE (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
VLASNIŠTVO KAO USLOV ZA ZAHTEV ZA ISELJENJE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.08.2010. Apelacioni sud
PRESTANAK PRAVA LIČNE SLUŽBENOSTI ZBOG NEKORIŠĆENJA (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.07.2010. Apelacioni sud
PRESTANAK PRAVA LIČNE SLUŽBENOSTI (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.07.2010. Apelacioni sud
USLOV ZA DERIVATIVNI NAČIN STICANJA SVOJINE (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.07.2010. Apelacioni sud
SVOJINA DRUGOG LICA KAO USLOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.07.2010. Apelacioni sud
NAČELO RESTRIKCIJE SLUŽBENOSTI (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.07.2010. Apelacioni sud
TRAJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA (ČL. 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
PRIMENA NOVOG TEHNIČKOG REŠENJA U CILJU PRESTANKA UZNEMIRAVANJA SUSEDNE NEPOKRETNOSTI (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.06.2010. Apelacioni sud
IMISIJE KOJE PRATE ZIDANJE KAO DELATNOST (ČL. 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
NAKNADA ŠTETE VLASNIKU SUSEDNE NEPOKRETNOSTI USLED GRAĐENJA NA OSNOVU ODOBRENJA NADLEŽNOG ORGANA (ČL. 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 185. ZOO) 15.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
VERBALNO SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.06.2010. Viši sud
SUKORISNICI ILI SUVLASNICI NA NEPODELJENOJ NEPOKRETNOSTI KAO NUŽNI SUPARNIČARI (ČL. 43. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 204. ZPP) 13.05.2010. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE ZAKONITOG OSNOVA STICANJA SVOJINE NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.05.2010. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE NA NOVOSAGRAĐENOM OBJEKTU PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA PORUŠENOM (ČL. 20. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.04.2010. Apelacioni sud
PRENOS PRAVA SVOJINE NA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.04.2010. Apelacioni sud
DRŽAVINA NASLEDNIKA U TRENUTKU OTVARANJA NASLEĐA (ČL. 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 73. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.04.2010. Apelacioni sud
PRAVO KORIŠĆENJA SAVESNOG STICAOCA NA IZGRAĐENOM GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU (ČL. 20. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.04.2010. Apelacioni sud
ISKLJUČENJE VODE KAO SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.04.2010. Viši sud
PRAVO VLASNIKA KUĆE DA TRAŽI ISELJENJE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.03.2010. Apelacioni sud
SMETANJE DRŽAVINE – ČL. 78 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA 23.03.2010. Viši sud
UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE NA DELU OBJEKTA KOJI PREDSTAVLJA SVOJINU SA DRUGIM DELOM OBJEKTA (ČL. 9. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.03.2010. Apelacioni sud
PROMENA NAČINA VRŠENJA VEĆ USTANOVLJENOG PRAVA SLUŽBENOSTI (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.03.2010. Apelacioni sud
IZVOĐENJE RADOVA NA PARCELI DRŽAOCA NA OSNOVU SUDSKE ODLUKE (ČL. 75. I 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.03.2010. Viši sud
KONSTITUISANJE SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.03.2010. Apelacioni sud
BLAGOVREMENOST TUŽBE U SPORU ZA SMETANJE POSEDA (ČL. 77 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.02.2010. Viši sud
ZAŠTITA PRAVA SVOJINE (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.02.2010. Apelacioni sud
UKIDANJE SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.02.2010. Apelacioni sud
NAKNADA ZA KONSTITUISANU SLUŽBENOST PUTA (ČL. 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2010. Apelacioni sud
USMENI SPORAZUM O ADAPTACIJI KAO OSNOV STICANJA SVOJINE NA TUĐEM OBJEKTU (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.02.2010. Apelacioni sud
PRUŽANJE RELEVANTNOG DOKAZA (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.02.2010. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČL. 31. I 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.02.2010. Apelacioni sud
KORIŠĆENJE PODRUMA U STAMBENOJ ZGRADI (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.02.2010. Vrhovni kasacioni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.01.2010. Viši sud
ZAŠTITA PRIVILEGOVANOG POLOŽAJA KORISNIKA (ČL. 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.01.2010. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NASLEĐIVANJEM (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.10.2009.  Vrhovni sud
NEZASTARIVOST ZAHTEVA  ZA NAKNADU ŠTETE KAO POSLEDICE UZNEMIRAVANJA SVOJINE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.10.2009.  Okružni sud
NAKNADA ZBOG PRETERANIH IMISIJA (ČL. 4 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.09.2009.  Vrhovni sud
STVARNOPRAVNA ZAŠTITA (ČL. 37 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.09.2009. Viši trgovinski sud
NAKNADA ŠTETE NA ZBOG UMANJENJA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI PROUZORKOVANE PRETERANIM IMISIJAMA (ČL. 3., 4. I 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 154., 155. I 189. ZOO) 17.09.2009.  Vrhovni sud
ŠTETA NA NEPOKRETNOSTI USLED PRETERANIH IMISIJA KOJI DOLAZE SA SUSEDNE NEPOKRETNOSTI (ČL. 3., 4. I 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 154., 155. I 189. ZOO) 17.09.2009.  Vrhovni sud
PRAVO NA NAKNADU DELA PARCELE ZBOG UMANJENJA TRŽIŠNE VREDNOSTI PROUZORKOVANE PRETERANIM IMISIJAMA (ČL. 10. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI, ČL. 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 187. ZPP) 17.09.2009.  Vrhovni sud
PRESTANAK ZAKUPA I SAVESNA DRŽAVINA (ČL. 38 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.08.2009. Viši trgovinski sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.06.2009.  Okružni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE (ČL. 33 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.06.2009.  Okružni sud
ZAHTEV VLASNIKA ZA PREDAJU STVARI (ČL. 37 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.06.2009. Viši trgovinski sud
ODLUČIVANJA O ZAHTEVU ZA ZABRANU ZAPOČETE GRADNJE OBJEKTA USLED UZNEMIRAVANJA SVOJINE (ČL. 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.06.2009.  Vrhovni sud
DEKLARATORNI UPIS KOD STICANJA GRAĐENJEM (ČL. 22 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.05.2009.  Vrhovni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 15.04.2009.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU ZAKONA (ČL. 21. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.04.2009.  Okružni sud
GUBLJENJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 47. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.04.2009.  Okružni sud
SUVLASNIČKI UDELI KOD ZAJEDNIČKE GRADNJE (ČL. 13 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.04.2009.  Vrhovni sud
UKIDANJE PRAVA SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.03.2009.  Okružni sud
KORIŠĆENJE PARCELE I ODNOS SA SUSEDNOM PARCELOM (ČL. 3 I 5 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.03.2009.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77. DO 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.03.2009.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE PRAVNIM POSLOM (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.02.2009.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.02.2009.  Okružni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA KOD TUŽBE ZA UTVRĐENJE SLUŽBENOSTI (ČL. 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.02.2009.  Okružni sud
ODSTUPANJE OD PROJEKTA I STICANJE SVOJINE (ČL. 25 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.02.2009.  Vrhovni sud
PRAVO NA DRŽAVINSKU ZAŠTITU (ČL. 75. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2009.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM (ČL. 21. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.02.2009.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.01.2009.  Okružni sud
SVOJINA NA IZRAĐENOM DELU (ČL. 22 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.12.2008. Viši trgovinski sud
NESAVESNA DRŽAVINA IZVOĐAČA RADOVA (ČL. 22 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 29.12.2008. Viši trgovinski sud
STICANJE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 24.12.2008.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.12.2008.  Okružni sud
SVOJINSKA TUŽBA (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.12.2008.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA STAMBENOJ ZGRADI ADAPTACIJOM (ČL. 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.11.2008.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE PO OSNOVU GRADNJE (ČL. 24. – 26. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.11.2008.  Okružni sud
PRAVO KORIŠĆENJA IZVORA KAO PRAVO STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.11.2008.  Vrhovni sud
PITANJE KONVALIDACIJE PREDUGOVORA (ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.11.2008.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU NASLEĐA (ČL. 23. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.11.2008.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE (ČL. 21. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.11.2008.  Okružni sud
STICANJE ADAPTACIJOM TUĐEG OBJEKTA (ČL. 24 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.11.2008.  Vrhovni sud
SVOJINA NA ZAJEDNIČKIH DELOVIMA ZGRADE (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.10.2008.  Okružni sud
SVOJINA NA ZAJEDNIČKIH DELOVIMA ZGRADE (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.10.2008.  Okružni sud
SVOJINSKA TUŽBA BEZ TUŽBE ZA BRISANJE UPISA (ČL. 37 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.10.2008.  Vrhovni sud
RECIPROCITET U STICANJU ODRŽAJEM (ČL. 30 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.09.2008.  Vrhovni sud
PRESTANAK PRAVA SLUŽBENOSTI (ČL. 58 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.09.2008.  Vrhovni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.09.2008.  Okružni sud
PRAVO SLUŽBENOSTI I PRAVO PROLAZA (ČL. 49. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.09.2008.  Okružni sud
PODNOŠENJE SVOJINSKE TUŽBE (ČL. 37 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.09.2008. Viši trgovinski sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.07.2008.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.06.2008.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU ZAKONA – ODNOS ZAKONA O SREDSTVIMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE I ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA NA NEPOKRETNOSTIMA (ČL. 58. I 152. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA I ČL. 26. ZAKONA O SREDSTVIMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE) 25.06.2008.  Okružni sud
POMEŠANE I SPOJENE STVARI (ČL. 23 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.06.2008. Viši trgovinski sud
ZAPOSLENI KAO PRITEŽALAC (ČL. 71. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.06.2008.  Okružni sud
USLOV STICANJA SVOJINE (ČL. 21 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.05.2008. Viši trgovinski sud
ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA VRAĆANJE STVARI (ČL. 81 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.05.2008. Viši trgovinski sud
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA NA DRŽAVINU (ČL. 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.05.2008. Viši trgovinski sud
ZASNIVANJE I UPIS ZALOŽNOG PRAVA (ČL. 63 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 20.05.2008. Viši trgovinski sud
PREDNOST DRŽAOCA PRI STICANJU (ČL. 35 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.05.2008. Viši trgovinski sud
USLOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE (ČL. 33 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.05.2008. Viši trgovinski sud
ZAŠTITA OD IMISIJE (ČL. 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.04.2008.  Okružni sud
ORIGINARNO STICANJE SVOJINE (ČL. 34 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.04.2008. Viši trgovinski sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU PRAVNOG POSLA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.03.2008.  Okružni sud
BRAČNA TEKOVINA – STICANJE PORODIČNE ZAJEDNICE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2008.  Okružni sud
TUŽBA ZA NAPLATU DUGA I HIPOTEKARNA TUŽBA (ČL. 63 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.03.2008. Viši trgovinski sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.03.2008.  Okružni sud
PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.03.2008.  Okružni sud
STICANJE HIPOTEKE UPISOM (ČL. 64 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.03.2008. Viši trgovinski sud
UKIDANJE STVARNE SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.02.2008.  Okružni sud
MOMENAT NASTANKA NESAVESNE DRŽAVINE (ČL. 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.02.2008.  Vrhovni sud
STICANJE STVARNE SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 54. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.02.2008.  Okružni sud
ODBIJANJE ZABRANE DALJE GRADNJE (ČL. 42 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.01.2008.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU PRAVNOG POSLA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.01.2008.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA (ČL. 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.01.2008.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE SUINVESTITORA (ČL. 21 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.01.2008. Viši trgovinski sud
STICANJE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČL. 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.11.2007.  Okružni sud
IZGRADNJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA I SVOJINA NA ZEMLJIŠTU (ČL. 20. I 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.11.2007.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE DOGRADNJOM ILI ADAPTACIJOM OBJEKTA (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.11.2007.  Vrhovni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.10.2007.  Okružni sud
DEOBA SUVLASNIČKE STVARI (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.07.2007.  Okružni sud
ODRŽAJ NA STVARIMA U DRUŠTVENOJ SVOJINI KUPLJENIM  NA JAVNOJ LICITACIJI (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.07.2007.  Vrhovni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.07.2007.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČL. 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.07.2007.  Okružni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NA ZGRADI PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.06.2007.  Vrhovni sud
ZAŠTITA DRŽAVINE PO OSNOVU PRAVA NA DRŽAVINU (ČL. 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.06.2007.  Okružni sud
OBLIGACIONOPRAVNI ZAHTEV KOD STICANJA SUSVOJINE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.04.2007.  Vrhovni sud
DEOBA ISPLATOM UDELA (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.02.2007.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU (ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.02.2007.  Okružni sud
REŠENJE O NASLEĐIVANJU KAO DOKAZ SAVESNE DRŽAVINE (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.01.2007.  Vrhovni sud
SVOJINA NA NEPOKRETNOSTI A NA OSNOVU PRAVNOG POSLA (ČL. 30. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.12.2006.  Okružni sud
SVOJINA NA NEPOKRETNOSTI A NA OSNOVU PRAVNOG POSLA (ČL. 30. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.12.2006.  Okružni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NA VOZILU OD NEVLASNIKA (ČL. 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.12.2006.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA (ČL. 31. I 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.12.2006.  Vrhovni sud
PRAVO NA NAKNADU ZA PRIPATKE EKSPROPRISANIH NEPOKRETNOSTI (ČL. 4. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.12.2006.  Okružni sud
NEZAKONITOST DRŽAVINE KOJA SE ZASNIVA NA NIŠTAVOM UGOVORU O PRODAJI NEPOKRETNOSTI (ČL. 28 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.12.2006.  Okružni sud
IZMEŠTANJE PRAVCA SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.12.2006.  Okružni sud
RETROAKTIVNA PRIMENA ZAKONA O STICANJU PUTEM ODRŽAJA (čl. 28. st. 4 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.11.2006.  Vrhovni sud
ZAŠTITA PRAVA PLODOUŽIVANJA (ČL. 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.11.2006.  Vrhovni sud
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA NA DRŽAVINU (ČL. 81. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.11.2006.  Vrhovni sud
STICANJE DRŽAVINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.10.2006.  Vrhovni sud
USLOVI ZA PRIMENU INSTITUTA ODRŽAJA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.10.2006.  Vrhovni sud
STICANJE ODRŽAJEM KOD ZAKUPNOG ODNOSA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.10.2006.  Vrhovni sud
PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU SVOJINE (ČL. 9. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.10.2006.  Vrhovni sud
GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU (ČL. 24.-26 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.09.2006.  Okružni sud
GRANICA TOLERANCIJE KOD IMISIJA (ČL. 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.09.2006.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE PRAVNIM POSLOM (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.08.2006.  Okružni sud
ZAŠTITA OD ŠTETNIH DEJSTAVA IMISIJA (ČL. 5. ZAKONA O OSNOVIMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.08.2006.  Okružni sud
GARAŽA KAO POSEBAN DEO ZGRADE (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.08.2006.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU REŠENJA KOJE ZAMENJUJE UGOVOR O OTKUPU STANA (ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.07.2006.  Okružni sud
DRŽAVINA MOTORNOG VOZILA (ČL. 77.-79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.07.2006.  Okružni sud
PRIMENA NORMI SRPSKOG GRAĐANSKOG ZAKONIKA NA INSTITUT PLOUŽIVANJA (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA ) 13.07.2006.  Vrhovni sud
UPODOBLJAVANJE SLUŽBENOG PUTA (ČL. 77.- 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.07.2006.  Okružni sud
NAKNADA ZA MANJI UDEO U STICANJU STVARI (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.06.2006.  Vrhovni sud
PRAVO NA POVRAĆAJ INDIVIDUALNO ODREĐENE STVARI (ČL. 31. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.06.2006.  Vrhovni sud
STICANJE VLASNIŠTVA NA STANU ODRŽAJEM (ČL. 28. I 30. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.06.2006.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE NACIONALIZACIJOM (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.06.2006.  Vrhovni sud
PRAVO NA NAKNADU ZBOG NEKORIŠĆENJA SUVLASNIČKE STVARI (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.06.2006.  Okružni sud
STICANJE STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 51 I 52. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.05.2006.  Okružni sud
STICANJE NASLEĐEM OD SAVESNOG DRŽAOCA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
DRŽAVINA RODITELJA I NJIHOVIH NASLEDNIKA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
STICANJE SAVESNOM I ZAKONITOM DRŽAVINOM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
NASLEĐIVANJE PARCELE STEČENE ODRŽAJEM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU (ČL. 24.-26. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.05.2006.  Vrhovni sud
TUŽBENI ZAHTEV VLASNIKA ZA POVRAĆAJ STVARI (ČL. 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.04.2006.  Vrhovni sud
SAVESNOST DRŽAOCA KAO USLOV STICANJA ODRŽAJEM (ČL. 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.04.2006.  Vrhovni sud
PRAVA SUVLASNIKA NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.04.2006.  Vrhovni sud
SAVESNOST STICAOCA SVOJINE ODRŽAJEM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.04.2006.  Vrhovni sud
PRESTANAK PRAVA SVOJINE NAPUŠTANJEM STVARI (ČL. 46. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.04.2006.  Vrhovni sud
PRESTANAK PRAVA SVOJINE NAPUŠTANJEM (ČL. 46. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.04.2006.  Vrhovni sud
UPIS U KATASTARSKIM OPERATIMA I STICANJE SVOJINE(ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.04.2006.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE PRAVA SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 77.- 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.03.2006.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77.-79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.03.2006.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77.-79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.03.2006.  Okružni sud
POSREDNA DRŽAVINA (ČL. 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.03.2006.  Okružni sud
SUDSKA ZAŠTITA DRŽAVIINE (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.03.2006.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI OD STRANE DRŽAOCA (ČL. 33, ČL. 34 I ČL. 72 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.02.2006. Viši trgovinski sud
STICANJE SLUŽBENOSTI ODRŽAJEM (ČL. 54 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.2006.  Okružni sud
PRAVNI INTERES ZA UTVRĐIVANJE SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 75 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.02.2006. Viši trgovinski sud
PRAVNI INTERES ZA UTVRĐIVANJE SMETANJA DRŽAVINE (ČL. 75 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.02.2006. Viši trgovinski sud
KONSTITUISANJE SLUŽBENOSTI (ČL. 49 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.12.2005.  Okružni sud
SAMOPOMOĆ (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2005.  Okružni sud
SADRŽINA PRAVA SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 50 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2005.  Okružni sud
STICANJE NA OSNOVU REŠENJA O DOSUĐENJU NEPOKRETNOSTI (ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA) 15.12.2005.  Vrhovni sud
SAVESNOST DRŽAVINE (ČL. 28 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2005.  Okružni sud
PRIVREMENI OBJEKAT JE POKRETNA STVAR (ČL. 34 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2005.  Vrhovni sud
PREDAJA U DRŽAVINU I PASIVNA LEGITIMACIJA (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.12.2005.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.12.2005.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU REŠENJA KOMISIJE ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA (ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.12.2005.  Okružni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NA STANU (ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.12.2005.  Vrhovni sud
STICANJE ZAJEDNIČKE SVOJINE (ČL. 18 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.12.2005.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA ZGRADI NA OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA (ČL. 9 I ČL. 14 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.11.2005.  Okružni sud
SVOJINA NA STANU I ZGRADI U KOJOJ SE STAN NALAZI (ČL. 9 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.11.2005.  Okružni sud
UKNJIŽBA PRAVA SVOJINE (ČL. 33 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.10.2005.  Okružni sud
ZAŠTITA MANLJIVE DRŽAVINE (ČL. 78 ZAKONA O OSNOVIMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.10.2005.  Okružni sud
DEJSTVO PREVARNIH RADNJI HIPOTEKARNOG DUŽNIKA (ČL. 63 I ČL. 64 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.10.2005.  Vrhovni sud
ZAJEDNIČKA SVOJINA I PRAVO NA DRŽAVINU (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.10.2005.  Okružni sud
NEMOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE NA OSNOVU ADAPTACIJE ZAKUPLJENOG OBJEKTA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 567 ZOO) 28.09.2005.  Vrhovni sud
NEMOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE NA OSNOVU ADAPTACIJE ZAKUPLJENOG OBJEKTA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 567 ZOO) 28.09.2005.  Vrhovni sud
STICANJE SUSVOJINE ULAGANJEM U STAN (ČL. 20 I ČL. 24 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.09.2005.  Vrhovni sud
ZAHTEV ZA PREDAJU STVARI U ISKLJUČIVU DRŽAVINU SADRŽI I ZAHTEV ZA PREDAJU U SUDRŽAVINU (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.08.2005.  Okružni sud
KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKOG VODOVODA (ČL. 40 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.08.2005.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 75 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.08.2005.  Okružni sud
PRAVO NA DRŽAVINU (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.07.2005.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.07.2005.  Okružni sud
NAKNADA ZBOG NEOVLAŠĆENOG RASPOLAGANJA SUVLASNIČKOM STVARJU (ČL. 14 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.06.2005.  Okružni sud
DRŽAVINA STVARI (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.06.2005.  Okružni sud
PRAVO SVOJINE INVESTITORA (ČL. 22 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.06.2005.  Vrhovni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.06.2005.  Okružni sud
KARAKTER PREČICE (ČL. 53 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.05.2005.  Okružni sud
PREDMET PRAVA SVOJINE (ČL. 9 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.05.2005.  Okružni sud
ODRŽAJ U ODNOSIMA IZMEĐU DRUŠTVENO-PRAVNIH LICA (ČL. 28 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.05.2005.  Okružni sud
ZAJEDNIČKA SVOJINA (ČL. 19 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.05.2005.  Okružni sud
PRAVNA SUDBINA PRIPADKA (ČL. 24 DO ČL. 26 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.04.2005.  Okružni sud
SAMOPOMOĆ (ČL. 78 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.04.2005.  Okružni sud
ZAŠTITA MANLJIVE DRŽAVINE PREMA PRETHODNOM DRŽAOCU (ČL. 77 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.04.2005.  Okružni sud
RUŠENJE BESPRAVNE IZGRADNJE (ČL. 5 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.04.2005.  Okružni sud
DOZVOLJENA SAMOPOMOĆ (ČL. 77 I ČL. 78 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.04.2005.  Okružni sud
IZREKA PRESUDE U SPORU O SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 53 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.04.2005.  Okružni sud
OSNOV ZA STICANJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 28 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.04.2005.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE VERBALNOM ZABRANOM (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.03.2005.  Okružni sud
OVLAŠĆENI DRŽALAC ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 70 I ČL. 72 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.03.2005.  Okružni sud
KONSTITUISANJE SLUŽBENOSTI ZA VRAĆENO ZEMLJIŠTE I RANIJE SLUŽBENOSTI (ČL. 50 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.03.2005.  Okružni sud
ODRŽAJ KOD SLUŽBENOSTI (ČL. 54 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.03.2005.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.02.2005.  Okružni sud
NAKNADA ZA USTANOVLJENU SLUŽBENOST (ČL. 53 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.02.2005.  Okružni sud
KRITERIJUM EKONOMSKE CELISHODNOSTI KOD PROŠIRENJA SLUŽBENOSTI (ČL. 53 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.02.2005.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.02.2005.  Okružni sud
KONKURENCIJA NAČINA STICANJA SVOJINE (ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.01.2005.  Okružni sud
OVLAŠĆENJA SUVLASNIKA (ČL. 14 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.01.2005.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE OD NEVLASNIKA NA POKRETNOJ  STVARI (ČL. 31 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.12.2004.  Okružni sud
PRAVO DAVAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 3 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.12.2004.  Vrhovni sud
TROŠKOVI PREDUZIMANJA RADNJE POTREBNE ZA VRŠENJE STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.11.2004.  Okružni sud
UZNEMIRAVANJE SVOJINE (ČL. 42 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.11.2004.  Okružni sud
IZDAVANJE U ZAKUP SUVLASNIČKE STVARI BEZ SAGLASNOSTI OSTALIH SUVLASNIKA (ČL. 15 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 103 ZOO) 18.11.2004.  Okružni sud
ODRŽAJ I PRAVO KORIŠĆENJA (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.11.2004.  Okružni sud
SAMOPOMOĆ I PRAVO NA PODNOŠENJE TUŽBE ZA SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 76 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.11.2004.  Okružni sud
STICANJE DRŽAVINE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI PUTA (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.11.2004.  Okružni sud
PRAVO SVOJINE NA GARAŽI (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.11.2004.  Vrhovni sud
PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA ZEMLJIŠTE KOJE JE PREŠLO U DRUŠTVENU SVOJINU (ČL. 21 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.11.2004.  Okružni sud
NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU RANIJEG VLASNIKA ZA NOVČANU NAKNADU ZA ZEMLJIŠTE KOJE JE POSTALO DRUŠTVENA SVOJINA (ČL. 21 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA) 02.11.2004.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE ODRŽAJEM NA NEPOKRETNOSTIMA U DRUŠTVENOJ SVOJINI (ČL. 28 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.09.2004.  Okružni sud
REKONSTRUKCIJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE (ČL. 15 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.09.2004.  Vrhovni sud
PRESTANAK PRAVA SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI (ČL. 31 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.07.2004.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.07.2004.  Okružni sud
SMETANJE SUDRŽAVINE (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.06.2004.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.04.2004.  Okružni sud
ZAHTEV ZA KONSTITUISANJE SLUŽBENOSTI (ČL. 49 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.04.2004.  Okružni sud
UKIDANJE PEŠAČKE PREČICE (ČL. 50 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.04.2004.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 8 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.03.2004.  Okružni sud
KORIŠĆENJE JAVNOG PUTA (ČL. 49 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.02.2004.  Okružni sud
ZEMLJIŠTE  POTREBNO ZA REDOVNU UPOTREBU GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (ČL. 24 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.02.2004.  Okružni sud
STICANJE STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 51 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.12.2003.  Okružni sud
ZLOUPOTREBA PRAVA I SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 50 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.12.2003.  Okružni sud
SAMOPOMOĆ (ČL. 76 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2003.  Okružni sud
GLAVNA I SPOREDNA STVAR (ČL. 9 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2003.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.12.2003.  Okružni sud
MERE ZA ZAŠTITU DRŽAVINE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI (ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.12.2003.  Okružni sud
STICANJE PRAVA SLUŽBENOSTI PUTA ODRŽAJEM (ČL. 49 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.10.2003.  Okružni sud
PRESTANAK PRAVA KORIŠĆENJA (ČL. 9 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.07.2003.  Okružni sud
STICANJE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČL. 31 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.06.2003.  Vrhovni sud
KONSTITUISANJE SLUŽBENOSTI PUTA NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU (ČL. 49 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.05.2003.  Okružni sud
OVLAŠĆENJA DETENTORA (ČL. 71 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.03.2003.  Okružni sud
GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU (ČL. 24 DO ČL. 26 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.02.2003.  Okružni sud
PRODAJA TUĐE STVARI I PRAVNA VAŽNOST UGOVORA (ČL. 20 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.02.2003.  Okružni sud
ZAŠTITA DRŽAVINE NA STVARIMA U OPŠTOJ UPOTREBI (ČL. 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.07.2002.  Vrhovni sud
USLOVI ZA PUNOVAŽNOST SUDSKE DEOBE (ČL. 16 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.01.2002.  Okružni sud
ROK ZA PODNOŠENE TUŽBE ZA SMETANJE DRŽAVINE (ČL. 77 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.12.2001.  Okružni sud
SMETANJE DRŽAVINE ZAJEDNIČKE STVARI (ČL. 77 DO ČL. 79 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.12.2001.  Okružni sud
SAMOPOMOĆ (ČL. 76 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.12.2001.  Okružni sud
PRAVNI KARAKTER OBAVEZE TEKUĆEG ODRŽAVANjA ZGRADE (ČL. 12. ZAKONA O STANOVANJU, ČL. 11. ZOO, ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.04.2001. Ustavni sud
ZAJEDNIČKA SVOJINA ETAŽNIH VLASNIKA (ČLAN 19. STAV 2. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 13.12.2000.  Vrhovni sud
KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI OD STRANE MESNE ZAJEDNICE (ČL. 70 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.11.2000.  Okružni sud
CILj DRŽAVINSKE TUŽBE ZBOG ODUZIMANjA STVARI (ČLAN 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.10.2000.  Vrhovni sud
DRŽAVINA (POSED) (ČLAN 70. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.09.2000.  Okružni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA U POSESORNOM SPORU (ČLAN 70. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 29.09.2000.  Okružni sud
STICANjE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.09.2000.  Vrhovni sud
USMENI UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI I STICANjE SVOJINE ODRŽAJEM (ČLAN 28. STAV 4. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.04.2000.  Vrhovni sud
PREKID, ODNOSNO ZASTOJ ODRŽAJA (ČLAN 30. STAV 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.04.2000.  Vrhovni sud
SVOJINA NA ŠUMSKIM STABLIMA (ČL. 27 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.03.2000.  Okružni sud
SAMOPOMOĆ ZAKUPCA (ČL. 76 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 02.02.2000.  Okružni sud
USTANOVLjENjE SLUŽBENOSTI PUTA (ČLAN 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.01.2000.  Vrhovni sud
HIPOTEKARNI POVERILAC (ČLAN 63. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.01.2000.  Vrhovni sud
SAGLASNOST ZA POSLOVE KOJI PRELAZE REDOVNO UPRAVLjANjE STVARI U SUSVOJINI (ČLAN 15. STAV 4. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.12.1999.  Vrhovni sud
STICANjE STVARNE SLUŽBENOSTI ODRŽAJEM (ČLAN 54. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.12.1999.  Vrhovni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE (ČLAN 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.12.1999.  Vrhovni sud
STICANjE SVOJINE GRAĐENjEM NA TUĐEM ZEMLjIŠTU (ČLAN 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.11.1999.  Vrhovni sud
DETENTOR I DRŽAVINSKA ZAŠTITA (ČLAN 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.11.1999.  Okružni sud
NAČIN STICANjA PRAVA SVOJINE NA POKRETNU STVAR (ČLAN 34. STAV 1. I ČLAN 35. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.11.1999.  Vrhovni sud
SAVESNOST DRŽAVINE I ODRŽAJ (ČLAN  30. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.11.1999.  Vrhovni sud
CILj STVARNE SLUŽBENOSTI (ČLAN 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.10.1999.  Vrhovni sud
PRODAJA FIZIČKOG DELA NEPOKRETNOSTI U SUSVOJINI (ČLAN 13. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.09.1999.  Vrhovni sud
ZAŠTITA PRAVA SVOJINE (ČLAN 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.09.1999.  Vrhovni sud
SMETANjE POSEDA (ČLANOVI 77. 78. I 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.06.1999.  Okružni sud
ZAŠTITA OD IMISIJA (ČLAN 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.05.1999.  Vrhovni sud
ZAŠTITA OD IMISIJA (ČLAN 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.05.1999.  Vrhovni sud
PRAVNI OSNOV I USLOVI ZA STICANjE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI (ČLAN  51. DO 54. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.05.1999.  Vrhovni sud
DEOBA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE KROZ USPOSTAVLjENI NAČIN PRIVREMENOG KORIŠĆENjA NEPOKRETNOSTI (ČLAN 13. STAV 1. I ČLAN 14. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.05.1999.  Okružni sud
ZAŠTITA PRAVA SVOJINE (ČLAN 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.03.1999.  Vrhovni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE KUPOVINOM NA JAVNOJ DRAŽBI (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.12.1998.  Vrhovni sud
ZAŠTITA OD IMISIJA (ČLAN 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.11.1998.  Vrhovni sud
SMETANjE POSEDA (ČLAN 78. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.10.1998.  Okružni sud
UPIS U JAVNU KNjIGU KAO USLOV ZA STICANjE PRAVA SVOJINE (ČLAN 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.10.1998.  Okružni sud
SMETANjE SLUŽBENOSTI (ČLAN 57. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.08.1998.  Vrhovni sud
KADA JE UPIS PRAVA SVOJINE U ZEMLjIŠNE KNjIGE NUŽAN KONSTITUTIVAN USLOV ZA STICANjE PRAVA SVOJINE? (ČLAN 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.07.1998.  Vrhovni sud
SAVESNOST KOD STICANjA SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.07.1998.  Vrhovni sud
BITAN USLOV ZA STICANjE PRAVA SVOJINE NA AUTOMOBILU KUPLjENOM OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.07.1998.  Vrhovni sud
ZAŠTITA OD IMISIJA (ČLAN 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.06.1998.  Vrhovni sud
DRUŠTVENOPRAVNA LICA KAO NOSIOCI PRAVA SVOJINE (ČLAN 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.06.1998.  Vrhovni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE NA TEMELjU KUĆE (ČLAN 21. I 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČLAN 2. TAČKA 11. ZAKONA O IZGRADNjI OBJEKATA) 13.05.1998.  Vrhovni sud
ŠTETA PRIČINjENA ISKORIŠTAVANjEM SUSEDNE NEPOKRETNOSTI (ČLAN 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.05.1998.  Vrhovni sud
PRAVO ZAJEDNIČKE SVOJINE NA ZAJEDNIČKIM DELOVIMA ZGRADE (ČLAN 19. STAV 2. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.05.1998.  Vrhovni sud
SAVESNOST KAO USLOV ZA STICANjE SVOJINE OD NEVLASNIKA (ČLAN 31. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.04.1998.  Vrhovni sud
GRAĐENjE OGRADE OD TVRDOG MATERIJALA NA TUĐEM ZEMLjIŠTU (ČLAN 25. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.03.1998.  Vrhovni sud
KADA SE PRENOSI APSOLUTNO PRAVO NA INTELEKTUALNOJ SVOJINI PREDUZEĆU I PO TOM OSNOVU STIČU AKCIJE, ODNOSNO UDELI U KAPITALU, NE PLAĆA SE POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (ČLAN 28. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU) 30.03.1998. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
SVOJINA NA FIZIČKOM DELU STAMBENE ZGRADE KOJI NE PREDSTAVLjA STAN (ČLAN 9. STAV. 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.03.1998.  Vrhovni sud
NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA POVLASNOG DOBRA KRIVICOM NJEGOVOG VLASNIKA (ČL. 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 18.02.1998.  Vrhovni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU GRADNjE NA TUĐEM ZEMLjIŠTU (ČLAN 25. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA) 28.01.1998.  Vrhovni sud
UZNEMIRAVANjE U VRŠENjU PRAVA SVOJINE (ČLAN 42. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA) 21.01.1998.  Vrhovni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE NA PUTNIČKOM VOZILU (ČLAN 34. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.12.1997.  Okružni sud
SAVESNOST KUPACA KOD DVOSTRUKE KUPOPRODAJE ISTE NEKRETNINE (ČLAN 41. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.12.1997.  Vrhovni sud
PROTIVPRAVNOST RADNjE KOD SMETANjA POSEDA (ČLAN 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.11.1997.  Vrhovni sud
PRAVO ZAJEDNIČKE NEDELjIVE SVOJINE (ČLAN 13. STAV 2. ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 05.11.1997.  Vrhovni sud
DERELIKCIJA (ČLAN 46. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.11.1997.  Vrhovni sud
SAVESTAN I NESAVESTAN DRŽALAC I ZAŠTITA PRAVA SVOJINE (ČLAN 39. STAV 6. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 14.10.1997.  Vrhovni sud
PRESTANAK STVARNE SLUŽBENOSTI (ČLAN 58. STAV 2. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA) 08.10.1997.  Vrhovni sud
NIŠTAVOST UGOVORA I VRAĆANjE DVOSTRUKE KAPARE (ČLAN 47. I ČLAN 79. I ČLAN 104. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA 08.10.1997.  Vrhovni sud
ODOBRENjA MINISTARSTVA FINANSIJA NA PROMET NEPOKRETNOSTI I SAVESTAN  POSEDNIK (ČLAN 3. ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA NEPOKRETNOSTI I ČLANA 28. STAV 2. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.10.1997.  Vrhovni sud
ZAKONITA DRŽAVINA KAO USLOV ZA STICANjE SVOJINE ODRŽAJEM (ČLAN 28. STAV 2. I ČLAN 72. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.09.1997.  Vrhovni sud
USTANOVLjAVANjE SLUŽBENOSTI PUTA (PROLAZA) (ČLAN 53. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 04.06.1997.  Vrhovni sud
APSOLUTNI ODRŽAJ (ČLAN 28. STAV 4. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 03.06.1997.  Vrhovni sud
MEĐUSOBNA PRAVA SUVLASNIKA (ČLAN 15. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 21.05.1997.  Vrhovni sud
PRAVO VLASNIKA DA ZAHTEVA ISELjENjE ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA (ČLAN 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.04.1997.  Okružni sud
ZAŠTITA PRAVA SVOJINE I ISELjENjE ČLANOVA DOMAĆINSTVA (ČLAN 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.04.1997.  Okružni sud
POVREMENO KORIŠĆENjE STVARI I DRŽAVINSKA ZAŠTITA (ČLANOVI 75, 78. I 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.04.1997.  Okružni sud
MOGUĆNOST STICANjA SVOJINE ADAPTACIJOM TUĐEG  GRAĐEVINSKOG OBJEKTA (ČLAN 24. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 16.04.1997.  Vrhovni sud
ZAŠTITA PRAVA SVOJINE REI VINDICATIO (ČLAN 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.04.1997.  Vrhovni sud
REI VINDICATIO (ČLAN 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 10.04.1997.  Vrhovni sud
DRŽAVINSKI SPOR (ČLAN 78. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČLAN 441. ZPP) 21.03.1997.  Okružni sud
USTANOVLjAVANjE SLUŽBENOSTI PREKO KUĆNOG DVORIŠTA (ČLAN 49. I 50. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.03.1997.  Vrhovni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE (ČLAN 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 06.03.1997.  Vrhovni sud
PRAVA SUVLASNIKA U UPRAVLjANjU STVARJU U VLASNIŠTVU (ČLAN 15. STAV 4. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.02.1997.  Vrhovni sud
SMETANjE POSEDA STANA IZVRŠENO PRESECANjEM ELEKTRIČNOG KABLA (ČLAN 70, 75, 77, 78. I 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.02.1997.  Okružni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČLAN 20. ZAKONA O OSNOVAMA  SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.02.1997.  Okružni sud
DETENTOR I POSEDOVNA ZAŠTITA (ČLAN 71. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.02.1997.  Okružni sud
POSLOVI KOJI PRELAZE OKVIR REDOVNOG UPRAVLjANjA SA STVARI U SUVLASNIŠTVU (ČLAN 15. STAV 4. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.02.1997.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE PRAVA NA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU PREDUGOVORA (ČL. 45. ZOO I ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.01.1997.  Vrhovni sud
PRAVNI NAČIN STICANjA HIPOTEKE (ČLAN 64. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 27.12.1996.  Okružni sud
STICANjE HIPOTEKE NA OSNOVU PRAVNOG POSLA (ČLAN 61. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.12.1996.  Okružni sud
STICANjE PRAVA SVOJINE NA VOZILU NA OSNOVU KUPOPRODAJNOG UGOVORA I REGISTRACIJA VOZILA (ČLAN 34. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.11.1996.  Okružni sud
ADAPTACIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA NE PREDSTAVLjA STVARANjE NOVE STVARI (ČLAN 22. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.10.1996.  Vrhovni sud
SLUŽBENOST PROLAZA KROZ DVORIŠTE I NAČELO RESTRIKCIJE (ČLAN 50. STAV 1. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA) 17.10.1996.  Vrhovni sud
PRESTANAK PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI (ČLAN 58. STAV 2. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.10.1996.  Vrhovni sud
ODREĐIVANjE DEOBE PRODAJOM NEPOKRETNOSTI (ČLAN 16. STAV 5. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.09.1996.  Okružni sud
STICANjE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA ODRŽAJEM (ČLAN 28. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA) 22.08.1996.  Okružni sud
PRESTANAK PRAVA DOŽIVOTNOG PLODOUŽIVANjA (ČLAN 58. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.06.1996.  Okružni sud
ZAJEDNIČKO UPRAVLjANjE STVARJU OD STRANE SUVLASNIKA (ČL. 15. STAV 4. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA) 23.05.1996.  Okružni sud
STICANjE SVOJINE PO SILI ZAKONA – NACIONALIZACIJOM (ČL. 21. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA) 20.03.1996.  Vrhovni sud
PONOVNI ZAHTEV ZA KONSTITUISANjE STVARNE SLUŽBENOSTI (ČLAN 52. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.03.1996.  Okružni sud
STICANjE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI (ČLAN 51. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.02.1996.  Okružni sud
POSEDOVNA ZAŠTITA U MEĐUSOBNIM ODNOSIMA SA DRUGIM SUPOSEDNIKOM (ČLAN 80. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA) 13.02.1996.  Okružni sud
ZAŠTITA VLASNIKA SUSEDNOG ZEMLjIŠTA OD ŠTETNIH IMISIJA (ČLAN 5. STAV 1. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 09.01.1996.  Vrhovni sud
SMETANjE POSEDA I BLAGOVREMENOST TUŽBE ZA SMETANjE POSEDA (ČLAN 77. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.12.1995.  Okružni sud
STICANjE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA (ČL .34. STAV 1. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA) 03.10.1995.  Vrhovni sud
PRESTANAK PRAVA SVOJINE NAPUŠTANjEM STVARI (ČLAN 46. ZAKONA O OSNOVANIM SVOJINSKOPRAVNIM ODNOSIMA) 12.07.1995.  Vrhovni sud
SMETANjE KORIŠĆENjA I UPOTREBE VODE (ČLAN 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 11.04.1995.  Okružni sud
PRAVO NA POSED I POSEDOVNA ZAŠTITA (ČL. 78. STAV 12. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA) 07.04.1995.  Okružni sud
SUDRŽAVINA (ČLAN 70. STAV 4. ZAKONA O OSNOVNIM SVOJINSKOPRAVNIM ODNOSIMA) 09.11.1994.  Vrhovni sud
STVARNA SLUŽBENOST VRŠI SE NA NAČIN KOJIM SE NAJMANjE OPTEREĆUJE POSLUŽNO DOBRO (ČL. 50. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 30.06.1994.  Vrhovni sud
FORMA PREDUGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI (ČL. 45. ZOO I ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 20.02.1992.  Vrhovni sud
OTUĐENJE REALNOG DELA NEPOKRETNOSTI (ČL. 14. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 31.10.1991.  Vrhovni sud
UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI (ČL. 13 ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.01.1980.  Vrhovni sud
TUŽBA ZA SMETANJE DRŽAVINE KAO KONDEMNATORNA TUŽBA (ČL. 192. I 448. ZPP I ČL. 79. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) Apelacioni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 25 modela:

Tužba radi utvrđenja prava svojine po osnovu građenja na tuđem zemljištu
Tužba radi zaštite prava svojine od uznemiravanja
Ugovor o razmeni nepokretnosti
Punomoćje za prodaju nepokretnosti određenom kupcu
Ugovor o poklonu nepokretnosti
Ugovor o prodaji nepokretnosti
Tužba zbog povrede prava preče kupovine poljoprivrednog zemljišta
Ugovor o deobi nepokretnosti
Ugovor o zasnivanju službenosti
Ugovor o upravljanju zajedničkom imovinom
Ugovor o razmeni nepokretnosti
Ugovor o fiducijarnom prenosu prava svojine
Ugovor o deobi zajedničke imovine
Punomoćje za prodaju nepokretnosti
Punomoćje za kupovinu nepokretnosti
Predugovor o prodaji nepokretnosti
Tužba radi vraćanja pokretne stvari u državinu
Tužba radi utvrđivanja prestanka prava stvarne službenosti zbog prestanka potrebe za korišćenjem povlasnog dobra
Tužba radi utvrđivanja prestanka prava stvarne službenosti zbog nekorišćenja
Tužba radi utvrđivanja prekoračenja prava stvarne službenosti
Tužba radi utvrđivanja prava svojine stečenog održajem
Tužba radi utvrđivanja prava stvarne službenosti stečenog održajem
Tužba radi utvrđivanja nepostojanja prava stvarne službenosti
Tužba radi iseljenja

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 2 komentara:

DA LI NIŠTAVOST PRVOG UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI POVLAČI NIŠTAVOST I KASNIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA O PROMETU ISTE NEPOKRETNOSTI? (ČL. 103. ZOO, ČL. 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA, ČL. 2. I 4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: