Dodatno za – Zakon o nasleđivanju

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 480 sudskih praksi i službenih mišljenja:

Naziv Datum
donošenja
Vrsta
suda/organa
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU KADA JE PRIMALAC IZDRŽAVANJA UPISAN U KATASTRU KAO DRŽALAC NEPOKRETNOSTI (ČL. 133.-135. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU IZMEĐU PRIMAOCA IZDRŽAVANJA I NASLEDNIKA DAVAOCA IZDRŽAVANJA U SLUČAJU NJEGOVE SMRTI (ČL. 204. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 359. ZOO) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OBUHVAT USTUPIOČEVE OBAVEZE KOD USTUPANJA I RASPODELE IMOVINE ZA ŽIVOTA (ČL. 185. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ČIJI JE PREDMET PRENOS OSNIVAČKIH PRAVA NA PRIVREDNOM DRUŠTVU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU, ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 175. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJA JE STEČENA TOKOM TRAJANJA BRAKA (ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ČL. 174., 176. I 181. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 220. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
IRELEVANTNOST PROGLAŠENJA TESTAMENTA ZA NJEGOVU FORMALNU I MATERIJALNU PUNOVAŽNOST I POSLEDICE NEOSPORAVANJA ISTOG (ČL. 106. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 164., 165. I 170. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
NASLEĐIVANJE DUGOVANOG POREZA I OBAVEZA IZMIRENJA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.04.2018. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
KONSTATACIJA O PROČITANOM ZAVEŠTANJU KAO USLOV ZA PUNOVAŽNOST (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.03.2018. Apelacioni sud
REDUKCIJA UGOVORA O POKLONU SA NALOGOM ZBOG POVREDE PRAVA NA NUŽNI DEO (ČL. 42. I 43. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.03.2018. Apelacioni sud
ZNAČAJ UZROKA NEPODNOŠLJIVOSTI MEĐUSOBNIH ODNOSA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.03.2018. Apelacioni sud
OSTVARIVANJE PRAVIČNE NAKNADE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU  (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 231. ZPP) 08.03.2018. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE UČINJENIH DAVANJA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 231. ZPP) 08.03.2018. Apelacioni sud
UTICAJ SPROVOĐENJA OSTAVINSKOG POSTUPKA NA ODGOVORNOST ZA OSTAVIOČEVE DUGOVE (ČL. 212., 222. I 224. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.03.2018. Apelacioni sud
DATUM SAČINJAVANJA SVOJERUČNOG ZAVEŠTANJA (ČL. 84. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.02.2018. Apelacioni sud
BOLEST I GODINE STAROSTI KAO IZUZETNE PRILIKE ZA USMENO ZAVEŠTANJE (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.01.2018. Apelacioni sud
SAGLASNOST  IZJAVA  SVEDOKA  ZAVEŠTANJA (ČL. 110. I 111. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.01.2018. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6508/2017 – NESLAGANJA U ISKAZIMA SVEDOKA USMENOG ZAVEŠTANJA (ČL. 110. I 111. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.12.2017. Ustavni sud
DEJSTVO NASLEDNIČKE IZJAVE DATE PUTEM TELEFONA I POSLEDICE IZOSTANKA SA ROČIŠTA (ČL. 115. I 118. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 219. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.09.2017. Viši sud
OBAVEZA JAVNOG BELEŽNIKA DA REŠENJE O NASLEĐIVANJU DOSTAVI CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI I BANKAMA (ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
OSLOBAĐENJE OD PLAĆANJA JAVNOBELEŽNIČKE NAGRADE ZA OVERE PREPISA I KOPIJA PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE (ČL. 10. ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA) 03.08.2017. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
PRAVNO DEJSTVO UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČENOG SA MALOLETNIM DAVAOCEM IZDRŽAVANJA (ČL. 56. I 111. ZOO I ČL. 64. I 72. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
RAZVEDENI BRAČNI DRUG OSTAVIOCA KAO ZAKONSKI NASLEDNIK (ČL. 3. I 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.05.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-572/2015 – RASPOLAGANJE UDELOM U ZAJEDNIČKOJ SVOJINI BRAČNIH DRUGOVA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171. I 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.04.2017. Ustavni sud
MOGUĆNOST UPUĆIVANJA NA PARNICU RADI OSTVARIVANJA NUŽNOG DELA (ČL. 40. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.03.2017. Viši sud
OSPORAVANJE NUŽNOG DELA I UPUĆIVANJE NA PARNICU (ČL. 40. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 28.03.2017. Viši sud
POSTOJANJE PRAVNOG INTERESA KAO SEKUNDARNO PITANJE (ČL. 294. ZPP. I ČL. 165. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.03.2017. Viši sud
PODIZANJE SPOMENIKA OD STRANE TREĆEG LICA KAO POKUŠAJ OSUJEĆENJA NALOGA (ČL. 132. I 134. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.03.2017. Apelacioni sud
POVREDA NUŽNOG DELA POKLONIMA I PASIVNA LEGITIMACIJA POKLONOPRIMCA (ČL. 39., 44., 58. I 60. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.03.2017. Apelacioni sud
PRIMARNOST MIŠLJENJA SUDSKOG VEŠTAKA NEUROPSIHIJATRA KOD POSTOJANJA SUMNJE U POSLOVNU SPOSOBNOST PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 56. I 103. ZOO I ČL. 172. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
OTISAK PRSTA KOD ALOGRAFSKOG ZAVEŠTANJA (ČL. 83., 85. 164., 168. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.02.2017. Apelacioni sud
RASPOLAGANJE IMOVINOM ZA SLUČAJ SMRTI KAO PREDMET BRAČNOG UGOVORA (ČL. 188. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 218. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.01.2017. Apelacioni sud
OBUSTAVA OSTAVINSKOG POSTUPKA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 33. ZAKONA O STANOVANJU) 25.01.2017. Viši sud
OBJEKTIVNA I SUBJEKTIVNA MANIFESTACIJA NEPODNIŠLJIVOSTI MEĐUSOBNIH ODNOSA KAO USLOV ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.01.2017. Apelacioni sud
RELEVANTNOST KRIVICE KOD RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.01.2017. Apelacioni sud
UTICAJ NEUSPEHA U PRETHODNOM SPORU ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.01.2017. Apelacioni sud
UTICAJ TEMPA ŽIVOTA I INTERESA NA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.01.2017. Apelacioni sud
UTICAJ UZROKA POREMEĆAJA MEĐUSOBNIH ODNOSA NA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.01.2017. Apelacioni sud
NEPODOBNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZA JEDNU STRANU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.01.2017. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA VREDNOSTI ZAOSTAVŠTINE (ČL. 224. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 223. I 231. ZPP) 10.01.2017. Viši sud
USLOVI ZA NASTAVAK POSTUPKA I PROCESNA LEGITIMACIJA STRANKE KOD RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE (ČL. 225. ZPP I ČL. 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.12.2016. Apelacioni sud
POSEBNA REVIZIJA ZBOG NEUSKLAĐENOSTI ODREDABA O PRAVU DRŽAVE DA NASLEĐUJE I ODREDABA O ODRŽAJU (ČL. 404. ZPP, ČL. 8., 21., 209., 220. I 221. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 28. I 73. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 15.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
ROK ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA USLED ZAVEŠTAJNE NESPOSOBNOSTI (ČL. 166. I 169. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.12.2016. Viši sud
POČETAK TOKA ROKA ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA RUŠLJIVOG ZBOG ZAVEŠTAJNE NESPOSOBNOSTI I MANA VOLJE (ČL. 169. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.12.2016. Viši sud
POČETAK TOKA ROKA ZA PONIŠTAJ RUŠLJIVOG ZAVEŠTANJA ZBOG ZAVEŠTAJNE NESPOSOBNOSTI I MANA VOLJE (ČL. 169. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.12.2016. Viši sud
POZITIVNE I NEGATIVNE NASLEDNIČKE IZJAVE DATE U ZABLUDI (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 01.12.2016. Viši sud
NASLEDNI ODNOSI SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (ČL. 71. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 21.11.2016. Viši sud
DELIMIČNA NIŠTAVOST ZAVEŠTANJA (ČL. 158. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.11.2016. Viši sud
NASLEĐIVANJE KAO PROCESNOPRAVNA SUKCESIJA (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.11.2016. Viši sud
OSTVARIVANJE PRAVA NA IMOVINI KOJA JE PREDMET ZAOSTAVŠTINE OD STRANE BIVŠEG SUPRUŽNIKA OSTAVIOCA (ČL. 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.10.2016. Viši sud
ZAKLJUČENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU PREKO PUNOMOĆNIKA (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 84. ZOO) 20.10.2016. Vrhovni kasacioni sud
FORMA PUNOMOĆJA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 90. ZOO) 20.10.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBLIGACIONOPRAVNA PRIRODA PRAVA NA NUŽNI DEO (ČL. 43. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.10.2016. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE BI OPRAVDALE PREOBRAŽAJ NUŽNOG DELA IZ OBLIGACIONOG U STVARNOPRAVNI KARAKTER I TERET DOKAZIVANJA (ČL. 43. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.10.2016. Apelacioni sud
PRAVO NASLEDNIKA OKRIVLJENOG NA NAKNADU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA (ČL. 265. ZKP I ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.09.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-5924/2014 – AKTIVNA LEGITIMICIJA ZAKONSKOG NASLEDNIKA LICA KOJE JE PODNELO ZAHTEV ZA USKLAĐIVANJE PENZIJE (ČL. 11. ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA I ČL. 6. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU) 15.09.2016. Ustavni sud
NEPOSTOJANJE ZAJEDNICE ŽIVOTA SA PRIMAOCEM IZDRŽAVANJA KADA DAVAOCI ŽIVE U INOSTRANSTVU (ČL. 194., 195. I 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.08.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODGOVORNOST DAVAOCA IZDRŽAVANJA ZA PORESKE OBAVEZE PREMINULOG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 194. I 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.08.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
POSLEDICE OZNAČAVANJA ROĐAKA ZAVEŠTAJNIH SVEDOKA KAO NASLEDNIKA U USMENOM ZAVEŠTANJU (ČL. 160. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.07.2016. Apelacioni sud
RAZLOG ZA NIŠTAVOST ODREDBI USMENOG ZAVEŠTANJA (ČL. 160. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.07.2016. Apelacioni sud
ISPUNJAVANJE PORESKE OBAVEZE PREMINULOG LICA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.07.2016. Ministarstvo – finansije, ekonomija (privreda), trgovina…
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3781/2014 – NEPOSTOJANJE PROPISANOG OBLIKA I USLOVA KAO RAZLOG RUŠLJIVOSTI ZAVEŠTANJA (ČL. 110., 164. DO 170. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.07.2016. Ustavni sud
KARAKTER ODRICANJA OD NASLEĐA U KORIST ODREĐENOG NASLEDNIKA (ČL. 50. I 216. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.06.2016. Apelacioni sud
ZAKLJUČENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU OD STRANE NEPOTPUNO POSLOVNO SPOSOBNOG LICA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU, ČL. 64. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 56., 103. I 111. ZOO) 23.06.2016. Apelacioni sud
PRAVNI SLEDBENICI PREMINULOG NASLEDNIKA I MOGUĆNOST PREKIDA POSTUPKA (ČL. 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
SMRT STRANKE ILI NASLEDNIKA I UTICAJ NA OSTAVINSKI POSTUPAK (ČL. 22. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
UTVRĐIVANJE PRAVNIH SLEDBENIKA U SLUČAJU SMRTI NASLEDNIKA ILI STRANKE (ČL. 22. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZPP I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.06.2016. Viši sud
ZABLUDA PRI DAVANJU NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 213., 214. I 220. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.06.2016. Apelacioni sud
PRAVNI INTERES ZA VOĐENJE POSTUPKA ZA VRAĆANJE IMOVINE ILI OBEŠTEĆENJE ZAKONSKIH NASLEDNIKA BIVŠEG VLASNIKA (ČL. 47. ZAKONA O VRAĆANJU IMOVINE I OBEŠTEĆENJU) 10.06.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE NASLEDNIKA I UDELA KOD PRAVA NA POVRAĆAJ ODUZETE IMOVINE ILI OBEŠTEĆENJE (ČL. 47. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU I ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.05.2016. Viši sud
PRAVO KUPCA NEPOKRETNOSTI NA KOJOJ JE NASLEDNIK PRODAVCA UPISAN KAO VLASNIK (ČL. 20. I 33. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
DEKLARATORNI KARAKTER REŠENJA O NASLEĐIVANJU I PRAVNI INTERES ZA UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE PREMA NASLEDNIKU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU, ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. ZPP) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
KAMATA NA UTVRĐENU VISINU DATOG PO OSNOVU IZDRŽAVANJA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.05.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8348/2013 – ZASTARELOST PRAVA NASLEDNIKA DA ZAHTEVA IMOVINU PREMA PRETHODNO VAŽEĆEM ZAKONU (ČL. 221. I 237. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.04.2016. Ustavni sud
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČEN U CILJU STAMBENOG OBEZBEĐENJA NASLEDNIKA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 53. I 103. ZOO) 06.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO PREDSTAVLJANJA U ČETVRTOM NASLEDNOM REDU (ČL. 19. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.03.2016. Viši sud
PETI NASLEDNI RED I PRAVO PREDSTAVLJANJA (ČL. 20. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.03.2016. Viši sud
OBAVEZA VRAĆANJA ZAJMA PRAVNIH SLEDBENIKA ZAJMOPRIMCA (ČL. 562. ZOO I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.03.2016. Apelacioni sud
OCENA KAUZE I ALEATORNOSTI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 52. I 53. ZOO I ČL. 194. I 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
RUŠLJIVOST ZAVEŠTANJA KOJE JE SAČINIO ZAVEŠTAJNI SVEDOK KOJI JE UJEDNO I BRAT ZAVEŠTAOCA (ČL. 83, 113. I 164. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PRIZNANJE PRAVA PO OSNOVU BRAČNE SUTEKOVINE NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 9. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 29.02.2016. Viši sud
OBIM DRŽAVINE LICA KOJE JE NASLEDILO DRŽAVINSKI POLOŽAJ PRAVNIH PRETHODNIKA KOJI NISU IMALI SVOJINSKA OVLAŠĆENJA (ČL. 28. I 72. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 25.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEPOTPUNO USVOJENJE I MOGUĆNOST NASLEĐIVANJA (ČL. 358. PORODIČNOG ZAKONA) 11.02.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3111/2013 – NAKNADNA I PREĆUTNA SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA NA UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ŠTIĆENIKA (ČL. 140. PORODIČNOG ZAKONA, ČL. 29., 103. I 107. ZOO I ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.02.2016. Ustavni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 75879/14 – STOKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE – PRAVO NA PRITUŽBU NASLEDNIKA KOJI JE NASTAVIO POSTUPAK NA CELU DUŽINU POSTUPKA (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 10. I 217. ZPP I ČL. 5. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU) 09.02.2016. Evropski sud za ljudska prava
LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA (ČL. 156. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 56. ZOO) 04.02.2016. Apelacioni sud
POSTAVLJANJE PRIVREMENOG STARAOCA ZAOSTAVŠTINE KADA SU NASLEDNICI POZNATI (ČL. 210. I 211. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 103. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.02.2016. Viši sud
ODRICANJE OD NASLEDSTVA KAO RASPOLAGANJE U KORIST DRUGOG NASLEDNIKA (ČL. 212. I 213. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.01.2016. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZBOG NEIZVRŠAVANJA UGOVORNIH OBAVEZA (ČL. 201. I 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 21.01.2016. Apelacioni sud
UPUĆIVANJE NASLEDNIKA NA PARNICU KAO STRANKE SLABIJE U PRAVU (ČL. 23. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
TERET DOKAZIVANJA VREDNOSTI NASLEĐENE IMOVINE (ČL. 231. ZPP I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.01.2016. Apelacioni sud
UTVRĐENJE VREDNOSTI NASLEĐENE IMOVINE KAO USLOV ZA USVAJANJE ZAHTEVA ZA ISPLATU OSTAVIOČEVIH DUGOVA (ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.01.2016. Apelacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA NASLEDNIKA PO TUŽBI ZAPOSLENOG PROTIV OSTAVIOCA-POSLODAVCA (ČL. 1. I 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 29.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
POJAM OSTALIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA (ČL. 7. ZAKONA O REHABILITACIJI) 08.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PONIŠTAJ RUŠLJIVOG ZAVEŠTANJA (ČL. 164. I 165. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.12.2015. Apelacioni sud
NASLEDNIČKA IZJAVA O ODRICANJU NASLEDSTVA KOJA JE APSOLUTNO NIŠTAVA (ČL. 64, 137, 147. I 193. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 103. I 110. ZOO) 26.11.2015. Apelacioni sud
PREDMET TESTAMENTALNOG RASPOLAGANJA (ČL. 7. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.11.2015. Apelacioni sud
MERODAVNO PRAVO ZA NASLEDNIČKU IZJAVU O ODRICANJU NASLEDSTVA LICA DELIMIČNO LIŠENOG POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 11, 64, 137, 147. I 193. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 103. I 110. ZOO) 26.11.2015. Apelacioni sud
PREDMET ZAHTEVA ZA ODVAJANJE ZAOSTAVŠTINE (ČL. 225. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.11.2015. Viši sud
KONKRETIZACIJA POKRETNIH STVARI KAO PREDMETA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.11.2015. Apelacioni sud
RADNJE VEZANE ZA OVERU UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU IZVRŠENE OD NEOVLAŠĆENO SLUŽBENOG LICA (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
FORMA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU SA PRIMAOCEM IZDRŽAVANJA KAO POSLOVNO NESPOSOBNIM LICEM (ČL. 82. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.10.2015. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
NAČELO AUTONOMIJE VOLJE KOD ZAKLJUČENJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 10. ZOO I ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.10.2015. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
NEZAVISNOST ODNOSA UGOVORNIH STRANA OD PROFESIJE DAVAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 196. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 02.10.2015. Apelacioni sud
CILJ PRETHODNE SAGLASNOSTI ORGANA STARATELJSTVA (ČL. 196. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 02.10.2015. Apelacioni sud
POJAM STARANJA (ČL. 196. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 02.10.2015. Apelacioni sud
STARANJE O LJUDIMA U OKVIRU DELATNOSTI ILI ZANIMANJA (ČL. 196. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 02.10.2015. Apelacioni sud
OBAVEZA UPOZNAVANJA ZAVEŠTAJNIH SVEDOKA SA SADRŽINOM ZAVEŠTANJA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.09.2015. Apelacioni sud
IZJAVA DA JE SAČINJENO PISMENO PROČITANO (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.09.2015. Apelacioni sud
PRAVO NASLEDNIKA REHABILITOVANOG LICA NA OBEŠTEĆENJE ZA MATERIJALNU ŠTETU KOJU JE REHABILITOVANO LICE PRETRPELO ZA VREME NEOSNOVANOG I NEZAKONITOG LIŠENJA SLOBODE (ČL. 21. I 26. ZAKONA O REHABILITACIJI) 09.09.2015. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-1300/2013 – RUŠLJIVOST PISMENOG ZAVEŠTANJA ZBOG NEDOSTATKA FORME (ČL. 164. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.09.2015. Ustavni sud
DRŽAVINSKA ZAŠTITA NASLEDNIKA (ČL. 73. I 75. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.09.2015. Viši sud
PRAVO NA REHABILITACIONO OBEŠTEĆENJE KAO PREDMET NASLEĐIVANJA (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.08.2015. Vrhovni kasacioni sud
SUDSKA OVERA I PISMENA FORMA KAO KUMULATIVNI ELEMENTI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.07.2015. Apelacioni sud
STATUS ZAKONSKIH NASLEDNIKA I PRAVNIH SLEDBENIKA ZA UČEŠĆE U ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOM POSTUPKU (ČL. 5. I 47. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU I ČL. 25. ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI) 15.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
TUŽBA ZA ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA PODNETA OD STRANE ZAKONSKIH NASLEDNIKA DRUGOG ČLANA (ČL. 143. I 196. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 02.07.2015. Privredni apelacioni sud
OMOGUĆAVANJE SAVESNOM STICAOCU REGISTRACIJE VOZILA KAO  ODGOVORNOST SANASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČL. 224. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.06.2015. Apelacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI PISMENOG ZAVEŠTANJA PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
USLOVI ZA NEDOSTOJNOST ZA NASLEĐIVANJE ZBOG OGREŠENJA O ZAKONSKU OBAVEZU IZDRŽAVANJA (ČL. 4. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.05.2015. Apelacioni sud
USLOVI ZA NEDOSTOJNOST ZA NASLEĐIVANJE ZBOG USKRAĆIVANJA NUŽNE POMOĆI (ČL. 4. ZAKONA O NASLEĐIVANJA) 07.05.2015. Apelacioni sud
ZASTARELOST ZAHTEVA ZA NAKNADU ŠTETE PREMA ZAKONSKOM NASLEDNIKU IZVRŠIOCA KRIVIČNOG DELA (ČL. 377. ZOO) 28.04.2015. Apelacioni sud
IZJAVA O PRIZNANJU VAŽNOSTI ZAVEŠTANJA KAO IZJAVA O ODRICANJU OD NASLEĐA (ČL. 214.  I 220. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.04.2015. Apelacioni sud
IZJAVA O ODRICANJU OD NASLEĐA DATA SUDIJSKOM POMOĆNIKU (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 03.04.2015. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE APSOLUTNE NIŠTAVOSTI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 103. ZOO) 27.03.2015. Apelacioni sud
BRAČNI UGOVOR KAO OSNOV ODRICANJA OD NASLEĐA (ČL. 218. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I  ČL. 188. PORODIČNOG ZAKONA) 18.03.2015. Apelacioni sud
BRAČNI UGOVOR KAO OSNOV NASLEĐIVANJA (ČL. 179. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 188. PORODIČNOG ZAKONA) 18.03.2015. Apelacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 8182/07 – RAGUŽ PROTIV SRBIJE – OBAVEZE SUDOVA PO DONOŠENJU REŠENJA O IZVRŠENJU I NASTAVAK POSTUPKA PROTIV NASLEDNIKA DUŽNIKA (ČL. 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 1. PROTOKOLA BROJ 1 UZ EVROPSKU KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA, ČL. 2. I 36. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 217. ZPP) 17.03.2015. Evropski sud za ljudska prava
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4681/2012 – STANJE PREDMETA NA DAN STUPANJA NA SNAGU USTAVA I RAZLIKA IZMEĐU NALOGA I LEGATA (ČL. 2., 82. I 113. ZAKONA O USTAVNOM SUDU, ČL. 10. ZPP I ČL. 132. I 141. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.03.2015. Ustavni sud
FORMA ZAVEŠTANJA I TERET DOKAZIVANJA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.03.2015. Apelacioni sud
KARAKTER IZJAVE O ODRICANJU OD NASLEĐA (ČL. 213. I 214. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.03.2015. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA (ČL. 165. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.03.2015. Apelacioni sud
USLOV ZA PRIMENU PRAVA PREDSTAVLJANJA (ČL. 10. I 213. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.03.2015. Apelacioni sud
FUNKCIJA SVEDOKA ZAVEŠTANJA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.02.2015. Apelacioni sud
PUNOVAŽNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČENOG SA POSLOVNO NESPOSOBNIM DAVAOCEM IZDRŽAVANJA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU, ČL. 56. ZOO I ČL. 64. PORODIČNOG ZAKONA) 12.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 57252/13 – NUHOVIĆ I KURTANOVIĆ PROTIV SRBIJE – BLIZAK SRODNIK NEPOSREDNE ŽRTVE KAO PODNOSILAC PREDSTAVKE (ČL. 6. I 35. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ČL. 1., 9., 39. I 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.02.2015. Evropski sud za ljudska prava
PRESUDA ZBOG PROPUŠTANJA U SPORU OKO NEDOSTOJNOSTI ZA NASLEĐIVANJE IZA OSTAVIOCA STRANOG DRŽAVLJANINA (ČL. 338.  ZPP I ČL. 30. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 15.01.2015. Apelacioni sud
PRAVO ZAKONSKIH NASLEDNIKA PRIMAOCA IZDRŽAVANJA NA RASKID UGOVORA ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA DAVAOCA IZDRŽAVANJA (ČL.124. ZOO I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.01.2015. Apelacioni sud
PRAVO NA OBEŠTEĆENJE NASLEDNIKA REHABILITOVANOG LICA KOJE JE UMRLO PRE STUPANJA NA SNAGU VAŽEĆEG ZAKONA O REHABILITACIJI (ČL. 7. ZAKONA O REHABILITACIJI) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA NAKNADU ŠTETE U VIDU REHABILITACIONOG OBEŠTEĆENJA KAO PREDMET NASLEĐIVANJA (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 7. ZAKONA O REHABILITACIJI) 03.12.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRETPOSTAVKA PRIHVATANJA NASLEĐA (ČL. 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.11.2014. Apelacioni sud
KARAKTER ROKA U KOJEM SE MOŽE ZAHTEVATI VRAĆANJE POKLONA (ČL. 59. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 13.11.2014. Apelacioni sud
POVREDA NUŽNOG DELA UGOVOROM O USTUPANJU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA (ČL. 42. I 184. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 13.11.2014. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ČINJENICA NEOPHODNIH ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA SMANJENJE NASLEDNOG DELA BRAČNOG DRUGA (26. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.11.2014. Viši sud
RELEVANTAN ZAKON KOD PONIŠTAJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU NA ZAHTEV ZAKONSKIH NASLEDNIKA PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 13., 51. DO 53. I 66. ZOO) 04.11.2014. Apelacioni sud
NEIZVESNOST ISHODA OPERACIJE TEŠKOG BOLESNOG PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.11.2014. Apelacioni sud
UPUĆIVANJE NA PARNICU ZBOG NEISPUNJENJA NALOGA (ČL. 134. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.10.2014. Viši sud
NASLEĐIVANJE NAKNADNO PRONAĐENE IMOVINE OSTAVIOCA OD STRANE PREMINULOG NASLEDNIKA (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 123. I 125. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.10.2014. Viši sud
NEDELJIVOST OBAVEZE DAVANJA IZDRŽAVANJA I OBAVEZE PRIMALACA IZDRŽAVANJA (ČL. 197. I 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 412. ZOO) 24.09.2014. Apelacioni sud
ČINJENICE OD ZNAČAJA ZA PUNOVAŽNOST PISMENOG ZAVEŠTANJA PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.09.2014. Apelacioni sud
RASPOLAGANJE PREDMETOM UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.08.2014. Apelacioni sud
IZRIČIT I BEZUSLOVAN ZAHTEV ZA VRAĆANJE POKLONA (ČL. 60. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.06.2014. Apelacioni sud
OBUSTAVA POSTUPKA ZBOG NEPOSTOJANJA ZAOSTAVŠTINE OBUHVAĆENE UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 10.06.2014. Viši sud
POSLEDICE SUKCESIVNOG ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU SA RAZLIČITIM LICIMA (ČL. 113. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.05.2014. Viši sud
OVLAŠĆENJE NA VOĐENJE PARNICE KAO PRAVO PODOBNO ZA NASLEĐIVANJE (ČL. 1., 212. I 219. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.05.2014. Privredni apelacioni sud
OSPORAVANJE SPOSOBNOSTI ZAVEŠTAOCA ZA RASUĐIVANJE U VREME SAČINJAVANJA PISMENOG ZAVEŠTANJA (ČL. 156. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.04.2014. Apelacioni sud
NIŠTAVOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 196. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.04.2014. Apelacioni sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI USLED KRIVICE TREĆEG LICA (ČL. 202. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 133. I 138. ZOO) 03.04.2014. Apelacioni sud
POZIVANJE I DOSTAVLJANJE PRIVREMENOM ZASTUPNIKU NASLEDNIKA (ČL. 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 159. ZPP) 21.03.2014. Viši sud
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE NASLEDNIKA REHABILITOVANOG LICA (ČL. 26. ZAKONA O REHABILITACIJI) 18.03.2014. Apelacioni sud
PRAVO SUPRUŽNIKA NA NAKNADU IZVRŠENIH USLUGA ZA VREME TRAJANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.03.2014. Apelacioni sud
PRENOS IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA MOMENTOM ZAKLJUČENJA TZV. NEPRAVOG UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.02.2014. Vrhovni kasacioni sud
SUPRUGA BRATA OSTAVILJE KAO NASLEDNIK DRUGOG NASLEDNOG REDA (ČL. 12. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.02.2014. Viši sud
PISMENO ZAVEŠTANJE PRED SVEDOCIMA PROČITANO OD STRANE TREĆEG LICA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.01.2014. Apelacioni sud
NEPISMENOST ZAVEŠTAOCA KAO NEDOSTATAK FORME PISMENOG ZAVEŠTANJA PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. I 168. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.01.2014. Apelacioni sud
PRETPOSTAVKA ODRICANJA OD NASLEDNOG DELA NA NOVOPRONAĐENOJ IMOVINI (ČL. 130. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 21.01.2014. Viši sud
OBAVEZA NEDOSTOJNOG NASLEDNIKA DA NADOKNADI VREDNOST OTUĐENE NEPOKRETNOSTI (ČL. 4. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 210. ZOO) 16.01.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-4930/2010 – OCENA NEDOSTATKA FORME U ODNOSU NA OPŠTE PROPISE I OVLAŠĆENJE UPRAVNOG ORGANA DA CENI SADRŽINU UGOVORA (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 106G ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTI) 18.12.2013. Ustavni sud
VRŠENJE NASILJA KAO RAZLOG TRAJNOG PREKIDA ZAJEDNICE ŽIVOTA I GUBITKA PRAVA NASLEĐIVANJA SUPRUŽNIKA (ČL. 22. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.12.2013. Apelacioni sud
UTICAJ NASLEDNIČKE IZJAVE DATE U ZABLUDI NA ZAKONITOST REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 14.11.2013. Viši sud
SMETANJE DRUGIH NASLEDNIKA U SUDRŽAVINI (ČL. 73., 75. I 80. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 01.11.2013. Viši sud
DELIMIČNO REŠENJE O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 17.10.2013. Viši sud
VRAĆANJE IMOVINE POTOMCIMA SUPRUGE BIVŠEG VLASNIKA IZ KASNIJEG BRAKA (ČL. 5. ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU I ČL. 9. DO 12. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.10.2013. Upravni sud
NEDOSTATAK AKTIVNE LEGITIMACIJE TESTAMENTALNOG NASLEDNIKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU (ČL. 7. ZAKONA O REHABILITACIJI) 15.10.2013. Apelacioni sud
KARAKTER IZJAVE O PRIHVATANJU USTUPLJENOG NASLEDNOG DELA (ČL. 216. I 219. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.10.2013. Viši sud
ZAHTEV NASLEDNIKA ZA REHABILITACIJU U CILJU RESTITUCIJE KONFISKOVANE IMOVINE (ČL. 1. I 2. ZAKONA O REHABILITACIJI) 01.10.2013. Apelacioni sud
BEZUSLOVNO PRAVO NUŽNOG NASLEDNIKA ZA ISTICANJE STVARNOPRAVNOG ZAHTEVA ZA PRIZNANJE NUŽNOG DELA (ČL. 43. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.09.2013. Apelacioni sud
PARNICA ZA PONIŠTAJ PRAVNOSNAŽNOG OSTAVINSKOG REŠENJA (ČL. 1. ZPP. I ČL. 214. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.09.2013. Apelacioni sud
NEIZVRŠAVANJE OBAVEZA NAKON SMRTI PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 124. ZOO) 15.08.2013. Apelacioni sud
ZAHTEV NASLEDNIKA ZA UVEĆANJE NASLEDNOG DELA PO OSNOVU TROŠKOVA SAHRANE OSTAVIOCA (ČL. 87. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.07.2013. Viši sud
PREDLOG ZA DONOŠENJE DOPUNSKOG REŠENJA U POGLEDU VEĆ POZNATE IMOVINE KOJA NIJE OBUHVAĆENA REŠENJEM O NASLEĐIVANJU (ČL. 121. I 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 25.06.2013. Viši sud
PISMENI TESTAMENT O UZAJAMNOM NASLEĐIVANJU (ČL. 83. I 179. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.06.2013. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO DISPOZICIJE NUŽNOG NASLEDNIKA DA OPREDELI FORMU ZAHTEVA (ČL. 43. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.06.2013. Viši sud
NASLEĐIVANJE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE NA OSNOVU REŠENJA INOSTRANOG ORGANA (ČL. 204. ZOO I ČL. 86. DO 96. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 20.06.2013. Apelacioni sud
PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA PROGLAŠENOG NA OSNOVU FOTOKOPIJE (ČL. 164. I 170. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 29.05.2013. Apelacioni sud
NAMERA ZA SAČINJAVANJE ZAVEŠTANJA (ČL. 82. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 21.05.2013. Apelacioni sud
DUŽNOST SUDA DA UTVRDI SVOJSTVO NASLEDNIKA PODNOSIOCA ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU (ČL. 7. I 13. ZAKONA O REHABILITACIJI) 21.05.2013. Apelacioni sud
NAKNADA ZAKONSKOM NASLEDNIKU VREDNOSTI IMOVINE KOJU SU OTUĐILI DRUGI NASLEDNICI (ČL. 8. I 9. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.05.2013. Apelacioni sud
ZAKONIT UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU BEZ ALEATORNOSTI (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.04.2013. Apelacioni sud
RELEVANTNA VREDNOST ZAOSTAVŠTINE ZA ODLUČIVANJE O TUŽBENOM ZAHTEVU POVERILACA (ČL. 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.02.2013. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE STRANOG DRŽAVLJANINA NA NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 7. I 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 82A DO 82V ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 12.02.2013. Apelacioni sud
ISTICANJE RUŠLJIVOSTI NASLEDNIČKE IZJAVE DATE U ZABLUDI U POGLEDU SASTAVA ZAOSTAVŠTINE (ČL. 121. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 111. ZOO) 25.01.2013. Viši sud
MATERIJALNI PREKLUZIVNI ROK ZA VRAĆANJE POKLONA (ČL. 59. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.01.2013. Apelacioni sud
JASNO OPREDELJENI SUVLASNIČKI DELOVI SANASLEDNIKA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI (ČL. 229. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.01.2013. Viši sud
ODLUČIVANJE O NEPUNOVAŽNOSTI ZAVEŠTANJA U GRANICAMA POSTAVLJENOG ZAHTEVA (ČL. 83. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 3. ZPP) 21.12.2012. Apelacioni sud
NEPUNOVAŽNOST SVOJERUČNOG ZAVEŠTANJA OTKUCANOG NA KOMPJUTERU OD STRANE ADVOKATA (ČL. 83. I 84. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 21.12.2012. Apelacioni sud
RASKID UGOVORA ONE UGOVORNE STRANE ČIJOM JE KRIVICOM NASTAO RAZLOG ZA RASKID (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.12.2012. Apelacioni sud
ISPORUKA FAKULTATIVNOG KARAKTERA (ČL. 132. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 410. ZOO) 03.12.2012. Apelacioni sud
PRAVO TRAJNOG KORIŠĆENJA KAO PREDMET ZAOSTAVŠTINE (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.11.2012. Apelacioni sud
IZVESNOST TRENUTKA SMRTI ZA DAVAOCA IZDRŽAVANJA KAO USLOV ZA PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.10.2012. Apelacioni sud
DELIMIČNI RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I 412. ZOO) 10.10.2012. Apelacioni sud
RAZLOZI KOJI NE UTIČU NA PRAVNU VALJANOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.10.2012. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA IZMENU PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 220. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.09.2012. Viši sud
ZAHTEV ZA NAKNADU DATOG IZDRŽAVANJA PREMA ZAKONSKIM NASLEDNICIMA NAKON RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.09.2012. Apelacioni sud
OSNOVANOST ZAHTEVA ZAKONSKOG NASLEDNIKA ZA OKONČANJE POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA (ČL. 41. PORODIČNOG ZAKONA) 18.09.2012. Apelacioni sud
PONIŠTAJ IZJAVE O ODRICANJU OD NASLEĐA (ČL. 214. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.09.2012. Viši sud
NEOPHODNOST INDIVIDUALIZACIJE IMOVINE U UGOVORU O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.07.2012. Apelacioni sud
INDIVIDUALIZACIJA POKRETNIH STVARI KOJE SLUŽE ISKORIŠĆAVANJU NEPOKRETNOSTI U UGOVORU O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.07.2012. Apelacioni sud
NASLEDNIK KOJI JE UMRO NAKON OSTAVIOCA BEZ DAVANJA NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 3. I 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.06.2012. Viši sud
NEDOZVOLJENOST ŽALBE PO PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 220. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.06.2012. Viši sud
VREMENSKI RAZMAK IZMEĐU ZAKLJUČENJA I SMRTI PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.06.2012. Apelacioni sud
PODIZANJE PENZIJE PRIMALACA IZDRŽAVANJA OD STRANE DAVALAC IZDRŽAVANJA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.06.2012. Apelacioni sud
RADNJE ILI PONAŠANJA NUŽNOG NASLEDNIKA ZBOG KOJI JE ISKLJUČEN IZ NASLEĐIVANJA (ČL. 61. I 62. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.06.2012. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE NUŽNOG NASLEDNIKA (ČL. 61. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.06.2012. Apelacioni sud
AMANET KAO OBLIK USMENOG ZAVEŠTANJA (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.05.2012. Apelacioni sud
ISPRAVKA KLAUZULE O OVERI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.05.2012. Viši sud
OVLAŠĆENO LICE ZA UZIMANJE IZJAVE O ODRICANJU NASLEĐA U KORIST DRUGOG LICA (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 22.05.2012. Viši sud
PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PO PRAVOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 29. I 131. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 09.05.2012. Viši sud
NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA OBAVEZE DAVAOCA ZBOG POREMEĆENIH ODNOSA SA PRIMAOCEM IZDRŽAVANJA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.05.2012. Apelacioni sud
OSPORAVANJE OČINSTVA OD STRANE NASLEDNIKA (ČL. 56. I 254. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2012. Apelacioni sud
PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA URAČUNAVANJE POKLONA U NASLEDNI DEO (ČL. 66. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.04.2012. Apelacioni sud
OSPORAVANJE PUNOVAŽNOSTI ZAVEŠTANJA OD STRANE REPUBLIKE SRBIJE KAO NASLEDNIKA (ČL. 23. I 119. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.04.2012. Viši sud
DUGOTRAJNA BOLEST TESTATORA KAO IZUZETNA PRILIKA ZA USMENO ZAVEŠTANJE (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 02.02.2012. Apelacioni sud
OPŠTINSKI ODBOR KAO ZAVEŠTAJNI NASLEDNIK (ČL. 3. I 135. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.01.2012. Apelacioni sud
NEODRŽAVANJE HIGIJENE STANA PRIMAOCA IZDRŽAVANJA KAO RAZLOG ZA RASKID UGOVORA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 124. ZOO) 16.01.2012. Apelacioni sud
IZVESNOST SMRTI PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 194. I 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.11.2011. Apelacioni sud
PREKID ZASTARELOSTI ZAHTEVA ZA NUŽNIM DELOM (ČL. 59. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.11.2011. Apelacioni sud
GUBITAK PRAVA NASLEĐIVANJA USLED KRIVICE BRAČNOG DRUGA ZBOG TRAJNOG PRESTANKA ZAJEDNICE ŽIVOTA (ČL. 22. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.10.2011. Apelacioni sud
ZNAČAJ LICA KOJE SAČINJAVA TEKST ZAVEŠTANJA ZA NJEGOVU PUNOVAŽNOST (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.10.2011. Apelacioni sud
POREMEĆENOST ODNOSA UGOVARAČA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.10.2011. Apelacioni sud
OBRAČUNAVANJE VISINE NAKNADE DAVAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.10.2011. Apelacioni sud
KARAKTER ROKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA REDUKCIJU TESTAMENTALNIH RASPOLAGANJA (ČL. 59. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.09.2011. Apelacioni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O POKLONU I TESTAMENTA KAO PRETHODNO PITANJE ZA REDUKCIJU TESTAMENTA (ČL. 59. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.07.2011. Apelacioni sud
NEBLAGOVREMENOST TUŽBE ZA REDUKCIJU TESTAMENTA (ČL. 59. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.07.2011. Apelacioni sud
PRIVIDNA KUPOPRODAJA UMESTO UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 66. I 454. ZOO I 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.06.2011. Apelacioni sud
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČEN SA CILJEM IZIGRAVANJA NASLEDNIH PRAVA (ČL. 53. ZOO I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.05.2011. Apelacioni sud
ZAHTEVANJE RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU OD ZAKONSKIH NASLEDNIKA PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 202. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.05.2011. Vrhovni kasacioni sud
ZAVEŠTANJE SAČINJENO PRED SVEDOCIMA NEPOSREDNO PRE SMRTI (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.05.2011. Apelacioni sud
TERET DOKAZIVANJA KOD POVREDE PRAVA NA NUŽNI DEO (ČL. 49. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.04.2011. Apelacioni sud
PRAVNI KARAKTER NUŽNOG DELA (ČL. 40. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.04.2011. Apelacioni sud
FORMA RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 68. ZOO) 17.03.2011. Apelacioni sud
ISPLATA NOMINALNOG IZNOSA NUŽNOG DELA I KAMATE UTVRĐENOG PO CENAMA U VREME PRESUĐENJA (ČL. 48. I 58. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.02.2011. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE POVREDE NUŽNOG NASLEDNOG DELA KAO PRETHODNO PITANJE ZA DONOŠENJE ODLUKE O ISPLATI ISTOG (ČL. 42. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.02.2011. Apelacioni sud
NAČIN UTVRĐIVANJA POVREDE NUŽNOG DELA (ČL. 42., 48. I 51. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.02.2011. Apelacioni sud
PREKLUZIVAN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UVEĆANJE NASLEDNOG DELA (ČL. 23. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.01.2011. Apelacioni sud
USLOVI ZA UVEĆANJE NASLEDNOG DELA (ČL. 23. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.01.2011. Apelacioni sud
BRAČNI DRUG NEDOSTOJAN ZA NASLEĐIVANJE (ČL. 4. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.01.2011. Vrhovni kasacioni sud
PREKLUDIRAN ZAHTEV BRAČNOG DRUGA ZA POVEĆANJE NASLEDNOG DELA U DRUGOM NASLEDNOM REDU (ČL. 12 I 23. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.01.2011. Apelacioni sud
OCENA VALJANOSTI ZAVEŠTAJNOG RASPOLAGANJA SUPRUŽNIKA ZAJEDNIČKOM IMOVINOM (ČL. 168. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.01.2011. Vrhovni kasacioni sud
POLAGANJE KOD SUDA ZBOG ODBIJANJA NASLEDNIKA DA PRIMI DUGOVANU STVAR (ČL. 327. ZOO I ČL. 211. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.01.2011. Viši sud
NEPOSTOJANJE SVESTI DAVAOCA IZDRŽAVANJA O BLISKOJ SMRTI I PRIRODI BOLESTI PRIMAOCA (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 13.01.2011. Apelacioni sud
OVERA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU KOJIM SE RASPOLAŽE NEPOKRETNOŠĆU IZGRAĐENOM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE (ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.12.2010. Apelacioni sud
POTRAŽIVANJE PREMA OSTAVIOCU KOJE NIJE PRIJAVLJENO U OSTAVINSKOM POSTUPKU (ČL. 1. I 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.12.2010. Viši sud
RASKID UGOVORA USLED NEIZVRŠAVANJA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 124. ZOO) 08.12.2010. Apelacioni sud
NEPRUŽANJE POMOĆI OSTAVIOCU IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGA (ČL. 4. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.11.2010. Apelacioni sud
FORMA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU KAO DISIMULOVANOG PRAVNOG POSLA (ČL. 66. ZOO I ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.10.2010. Apelacioni sud
UDOVIČKO PRAVO PLODOUŽIVANJA VANBRAČNE SUPRUGE (ČL. 8. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.10.2010. Vrhovni kasacioni sud
RASPOREĐIVANJE NAKNADNO PRONAĐENE POKRETNE IMOVINE (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 3. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.09.2010. Viši sud
IZJAVA ZAVEŠTAOCA DA JE ZAVEŠTANJE PROČITAO (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.09.2010. Apelacioni sud
MOGUĆNOST IZJAVLJIVANJA REVIZIJE PROTIV ODLUKE O RAZVODU BRAKA OD STRANE ZAKONSKIH NASLEDNIKA (ČL. 227. PORODIČNOG ZAKONA) 02.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
ZAJEDNIČKI TESTAMENT SA MEĐUSOBNIM ZAVEŠTANJEM (ČL. 78. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.07.2010. Apelacioni sud
PRAVO NASLEDNIKA NA PODNOŠENJE TUŽBE ZA OSPORAVANJE OČINSTVA (ČL. 56, 252. I 254. PORODIČNOG ZAKONA) 21.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
NASTUPANJE PREKLUZIJE ZA REDUKCIJU ZAVEŠTAJNIH RASPOLAGANJA ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA (ČL. 59. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.06.2010. Apelacioni sud
POTPIS ALOGRAFSKOG ZAVEŠTANJA OD STRANE ZAVEŠTAOCA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.06.2010. Apelacioni sud
RUKOZNAK UMESTO POTPISA U PISMENOM TESTAMENTU PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.06.2010. Apelacioni sud
UGOVOR O POKLONU USLOVLJEN ODRICANJEM OD NASLEĐA KOJE NIJE OTVORENO (ČL. 218. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 21.05.2010. Apelacioni sud
PRAVNO DEJSTVO USMENOG SPORAZUMA O ODRICANJU POKLONOPRIMCA OD NASLEĐA KOJE NIJE OTVORENO (ČL. 218. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 21.05.2010. Apelacioni sud
LICA KOJA ULAZE U KRUG NASLEDNIKA USVOJENIKA IZ NEPOTPUNOG USVOJENJA (ČL. 8. I 35. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
DRŽAVINA NASLEDNIKA U TRENUTKU OTVARANJA NASLEĐA (ČL. 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 73. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 23.04.2010. Apelacioni sud
DOSTAVLJANJE DOKAZA ZAKONSKIH NASLEDNIKA (ČL. 217. ZPP) 24.03.2010. Viši sud
PONIŠTAJ TESTAMENTA USLED NEDOSTATKA FORME (ČL. 168. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.03.2010. Apelacioni sud
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.02.2010. Apelacioni sud
SPOSOBNOST MALOLETNOG DAVAOCA IZDRŽAVANJA ZA RAD I PRIVREĐIVANJE (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.02.2010. Apelacioni sud
DOPUŠTEN TESTAMENTALNI USLOV (ČL. 119. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.11.2009.  Vrhovni sud
DOPUŠTEN TESTAMENTALNI USLOV (ČL. 119. I 120. ZAKON O NASLEĐIVANJU) 12.11.2009.  Vrhovni sud
RASKID UGOVORA ZBOG ČESTE ODSUTNOSTI DAVAOCA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.11.2009.  Vrhovni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE NASLEĐIVANJEM (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 28.10.2009.  Vrhovni sud
PROCENA VAŽENJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.10.2009.  Vrhovni sud
RASKID UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.10.2009. Viši sud
POKRETNE STVARI KAO PREDMET UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.09.2009. Viši sud
PONIŠTAJ PISMENOG TESTAMENTA PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.09.2009. Viši sud
OPOZIV SPORAZUMA ZBOG GRUBE NEBLAGODARNOSTI (ČL. 192 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.09.2009.  Vrhovni sud
IZJAVA O PRIJEMU NASLEĐA UZ USLOV (ČL. 220 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.05.2009.  Vrhovni sud
NESPOSOBNOST ZAVEŠTAOCA ZA RASUĐIVANJE (ČL. 166 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.05.2009.  Vrhovni sud
NESPOSOBNOST ZA RASUĐIVANJE TESTATORA U VREME SAČINJAVANJA TESTAMENTA (ČL. 166 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.05.2009.  Vrhovni sud
TESTAMENAT PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.05.2009. Viši sud
NUŽNI DEO PRAVNOG SLEDBENIKA IZVRŠNOG DUŽNIKA (ČL. 41. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 29.04.2009. Viši sud
SVOJERUČNO POTPISIVANJE ZAVEŠTANJA (ČL. 168 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.04.2009.  Vrhovni sud
SVRHA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.03.2009.  Vrhovni sud
NEOPOZIVOST DATE NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 18.03.2009. Viši sud
PRIMALAC IZDRŽAVANJA KAO VLASNIK IMOVINE (ČL. 117. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.03.2009.  Vrhovni sud
PUNOVAŽNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 104. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.03.2009. Viši sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZBOG POREMEĆENIH ODNOSA KAD JE ZAJEDNICA ŽIVOTA UGOVORNIKA USPOSTAVLJENA U TOKU TRAJANJA UGOVORA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.03.2009. Viši sud
TUMAČENJE VOLJE ZAVEŠTAOCA I PONIŠTAJ SVOJERUČNOG TESTAMENTA (ČL. 78., 81.-84. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.02.2009. Viši sud
POSTOJANJE IZUZETNIH PRILIKA ZA PUNOVAŽNOST USMENOG TESTAMENTA (ČL. 110 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.02.2009.  Vrhovni sud
IZUZETNE PRILIKE KAO USLOV ZA USMENI TESTAMENT (ČL. 111 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.02.2009.  Vrhovni sud
PREDMET UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČENOG U VREME VAŽENJA ZAKONA O NASLEĐIVANJU („SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BR. 52/74, 1/80) (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.02.2009.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.02.2009. Viši sud
SUBJEKTIVNO PREINAČENJE U IZVRŠNOM POSTUPKU (ČL. 68. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU I ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.01.2009. Viši sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI (ČL. 202. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 29.12.2008. Viši sud
PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKON O NASLEĐIVANJU) 25.12.2008. Viši sud
DOPUŠTEN TESTAMENTALNI USLOV (ČL. 119. I 120. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.12.2008. Viši sud
OPOZIV ZAVEŠTANJA DOCNIJIM RASPOLAGANJEM OD STRANE ZAVEŠTAOCA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 178. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.11.2008. Viši sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.11.2008.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE NA OSNOVU NASLEĐA (ČL. 23. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 19.11.2008. Viši sud
PREDAJA ZAOSTAVŠTINE POKOJNE OPŠTINI (ČL. 209. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.09.2008. Viši sud
NEDOSTATAK U FORMI SAČINJAVANJA TESTAMENTA (ČL. 85 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.09.2008.  Vrhovni sud
OBUSTAVA POSTUPKA RASPRAVE ZAOSTAVŠTINE I PRAVNO NA NUŽNI DEO (ČL. 58. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.07.2008. Viši sud
PONIŠTAJ NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 134. I 136. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.05.2008. Viši sud
SVOJERUČNO ZAVEŠTANJE (ČL. 84. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.05.2008.  Vrhovni sud
ZNAČAJ TEHNIKE PISANJA OLOGRAFSKOG ZAVEŠTANJA (ČL. 84. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.05.2008.  Vrhovni sud
JASNO IZRAŽENA NAMERA ZAVEŠTANJA (ČL. 84 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.05.2008.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.05.2008. Viši sud
IZUZETNE PRILIKE ZA USMENI TESTAMENT (ČL. 110 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.05.2008.  Vrhovni sud
NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI KAO PREDMET NASLEĐIVANJA (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 31.03.2008. Viši sud
REŠENJE O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 27.02.2008. Viši sud
NEPUNOVAŽNOST RASPOLAGANJA ZA SLUČAJ SMRTI ZBOG NEDOSTATKA FORME TESTAMENTA (ČL. 83. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.02.2008.  Vrhovni sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 104. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.02.2008. Viši sud
NASLEĐIVANJE BRAČNOG DRUGA (ČL. 9. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.12.2007.  Vrhovni sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.12.2007. Viši sud
NE PRIHVATANJE NASLEĐA NA IMOVINI OSTAVIOCA (ČL. 214. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.11.2007. Viši sud
PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU – ČL. 203 ZAKONA O NASLEĐIVANJU 05.10.2007. Viši sud
ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.10.2007.  Vrhovni sud
USVOJENIK KAO ZAKONSKI NASLEDNIK KRVNIH SRODNIKA USVOJIOCA (ČL. 37. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 31.08.2007. Viši sud
ZAOSTAVŠTINA – PREDMETI DOMAĆINSTVA MANJE VREDNOSTI (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.08.2007. Viši sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU – ČL. 201 ZAKONA O NASLEĐIVANJU 17.07.2007. Viši sud
NEISPUNJENJE OBAVEZA OD STRANE DAVAOCA IZDRŽAVANJA U VREME BOLESTI PRIMAOCA KAO RAZLOG ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.07.2007. Viši sud
OSTVARIVANJE PRAVA NA NUŽNI DEO (ČL. 59 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.03.2007. Viši sud
OBAVEZA NAKNADNOG PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA ZA NASLEDNIKE (ČL. 192 CARINSKOG ZAKONA) 02.03.2007. Uprava carina
NASLEĐIVANJE OTKUPLJENOG STANA (ČL. 16. ZAKONA O STANOVANJU) 01.02.2007.  Vrhovni sud
REŠENJE O NASLEĐIVANJU KAO DOKAZ SAVESNE DRŽAVINE (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 17.01.2007.  Vrhovni sud
NESAVESNOST NASLEDNIKA (ČL. 131. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.12.2006. Viši sud
PRIJEM LEGATA (ČL. 47. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.12.2006. Viši sud
ISKLJUČENJE IZ NASLEĐA ZAKON O NASLEĐIVANJU (ČL. 61. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 21.12.2006. Viši sud
PISMENI TESTAMENAT PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.12.2006. Viši sud
NOVOPRONAĐENA IMOVINA I RANIJE ODRICANJE OD NASLEĐA U KORIST DRUGOG NASLEDNIKA (ČL. 128. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 216. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.12.2006. Viši sud
SKORA, IZVESNA SMRT KAO RAZLOG ZA PONIŠTAJ UGOVORA (ČL. 203 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.11.2006.  Vrhovni sud
ZAOSTAVŠTINA I SVOJINSKA PRAVA NASLEDNIKA (ČL. 115. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 23.11.2006. Viši sud
NEDOSTOJNOST ZA NASLEĐIVANJE (čl. 4 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.11.2006.  Vrhovni sud
STVARNA LEGITIMACIJA I PRAVO NA NASLEĐE (ČL. 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.11.2006.  Vrhovni sud
NEDOSTOJNOST ZA NASLEĐIVANJE (ČL. 4. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.11.2006.  Vrhovni sud
OBRAČUNSKA VREDNOST ZAOSTAVŠTINE (ČL. 28. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.11.2006.  Vrhovni sud
OSTAVINSKA MASA I OBRAČUNSKA VREDNOST ZAOSTAVŠTINE (ČL. 28. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.11.2006.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE OSTAVINSKE MASE I OBRAČUNSKE VREDNOSTI (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.11.2006.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.11.2006. Viši sud
USMENI TESTAMENAT (ČL. 110. – 113. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.10.2006. Viši sud
NIŠTAVO ZAVEŠTANJE (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.10.2006. Viši sud
ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA NAKNADU ŠTETE (ČL. 222 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.10.2006. Viši sud
ISKLJUČENJE NUŽNOG NASLEDNIKA IZ NASLEĐA (ČL. 61. I 62. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 03.10.2006.  Vrhovni sud
PROMENA IZRAŽENE VOLJE NASLEDNIKA (ČL. 129. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 31.08.2006.  Vrhovni sud
NEPRIJAVLJIVANJE POSTOJANJA TESTAMENTA U OSTAVINSKOM POSTUPKU (ČL. 115. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 31.08.2006.  Vrhovni sud
PONIŠTENJE SUDSKOG ZAVEŠTANJA (ČL. 87., 164. I 168. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.07.2006.  Vrhovni sud
NALOG U ZAVEŠTANJU (ČL. 135. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.07.2006.  Vrhovni sud
PRIRODA NALOGA IZ ZAVEŠTANJA (ČL. 135. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.07.2006.  Vrhovni sud
USLOVI ZA PUNOVAŽNO ZAVEŠTANJE (ČL. 155., 156. I 157. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 05.07.2006.  Vrhovni sud
POTPISIVANJE TESTAMENTA PRED SVEDOCIMA (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.06.2006.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.06.2006. Viši sud
SPORAZUM O DEOBI NASLEĐA (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.06.2006.  Vrhovni sud
SAČINJAVANJE SPORAZUMA O DEOBI NASLEDSTVA (ČL. 90. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 15.06.2006.  Vrhovni sud
ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČL. 222.- 224. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.05.2006. Viši sud
NASLEĐIVANJE PARCELE STEČENE ODRŽAJEM (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
DRŽAVINA RODITELJA I NJIHOVIH NASLEDNIKA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
STICANJE NASLEĐEM OD SAVESNOG DRŽAOCA (ČL. 28. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
NEPRAVILNO SASTAVLJEN ALOGRAFSKI TESTAMENT (ČL. 85. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.05.2006.  Vrhovni sud
USLOVI ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. – 202. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 17.05.2006.  Vrhovni sud
PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE (ČL. 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.05.2006. Viši sud
PRAVA NUŽNIH NASLEDNIKA (ČL. 40 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.04.2006.  Vrhovni sud
UKNJIŽBA PRAVA SVOJINE NA OSNOVU REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 58D ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA) 13.04.2006. Viši sud
ODREĐEN PREDMET UGOVORA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 13.04.2006.  Vrhovni sud
BLAGOVREMENOST ISTICANJE PRAVA NA NUŽNI DEO (ČL. 40. – 42. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 13.04.2006. Viši sud
IZREKA REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 122. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 13.04.2006. Viši sud
POSTOJANJE IZUZETNIH PRILIKA (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.04.2006.  Vrhovni sud
PUNOVAŽNOST USMENOG TESTAMENTA (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.04.2006.  Vrhovni sud
IZUZETNE PRILIKE KOD USMENOG TESTAMENTA (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 12.04.2006.  Vrhovni sud
PROPISANA FORMA SUDSKOG TESTAMENTA (ČL. 87. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 29.03.2006.  Vrhovni sud
IMOVINSKI ZAHTEVI PO PRAVOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU (čl. 122 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.03.2006.  Vrhovni sud
RODITELJI KAO ZAKONSKI NASLEDNICI (ČL. 13 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.02.2006.  Vrhovni sud
VREME POSTOJANJA IZUZETNIH PRILIKA (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 02.02.2006.  Vrhovni sud
GREŠKA PRI SASTAVLJANJU UGOVORA (ČL. 195 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.02.2006.  Vrhovni sud
ZAKONITOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.02.2006.  Vrhovni sud
NIŠTAVOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.01.2006. Viši sud
ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČL. 222. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.01.2006. Viši sud
PREDMET ZAOSTAVŠTINE I UPISANO PRAVO SVOJINE (ČL. 1 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.12.2005.  Vrhovni sud
PISMENI TESTAMENT PRED SVEDOCIMA (ČL. 85 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.12.2005.  Vrhovni sud
TUŽBA ZA PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 204 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.12.2005.  Vrhovni sud
TUŽBA ZA PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 204 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.12.2005.  Vrhovni sud
PRAVO VANBRAČNOG SUPRUŽNIKA DA ZAHTEVA PONIŠTAJ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 204 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.12.2005.  Vrhovni sud
OPRAVDAN RAZLOG ZA RASKID UGOVORA (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 09.11.2005.  Vrhovni sud
IZUZETNE PRILIKE KOD USMENOG ZAVEŠTANJA (ČL. 110. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 07.11.2005.  Vrhovni sud
USMENA IZMENA UGOVORENE OBAVEZE (ČL. 195 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.10.2005.  Vrhovni sud
NEPUNOVAŽNO USMENO ZAVEŠTANJE (ČL. 78, ČL. 110, ČL. 164 I ČL. 165 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 26.10.2005.  Vrhovni sud
REŠENJE O NASLEĐIVANJU I PRAVO NA ŽALBU (ČL. 8 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.09.2005.  Vrhovni sud
STAROST PRIMAOCA IZDRŽAVANJA KAO RAZLOG ZA RASKID UGOVORA (ČL. 203 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.09.2005.  Vrhovni sud
ODGOVORNOST DAVAOCA IZDRŽAVANJA ZA DUGOVE PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.06.2005. Viši sud
UKNJIŽBA REŠENJA O NASLEĐIVANJU (ČL. 58D ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I UPISIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA) 02.06.2005. Viši sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 197 ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 412 ZOO) 18.05.2005.  Vrhovni sud
NAPLATA ČEKA OD STRANE ZAKONSKOG NASLEDNIKA (ČL. 1. I 212. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.05.2005.  Vrhovni sud
STICANJE STANARSKOG PRAVA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.04.2005.  Vrhovni sud
ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČL. 224 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.04.2005. Viši sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 120 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.03.2005.  Vrhovni sud
IZMENA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 202 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 23.02.2005.  Vrhovni sud
TROŠKOVI SAHRANE LICA BEZ ZAKONSKIH NASLEDNIKA (ČL. 193 ZOO) 28.01.2005. Viši sud
NIŠTAVOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 195 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.01.2005.  Vrhovni sud
ZAJEDNIČKI TESTAMENT (ČL. 85 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 01.01.2005. Viši sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.10.2004. Viši sud
PRAVO NA NUŽNI DEO (ČL. 25 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 28.10.2004.  Vrhovni sud
PRAVO NA PROCENU I POPIS ZAOSTAVŠTINE (ČL. 210 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.09.2004.  Vrhovni sud
PROMENA U KATASTARSKOM OPERATU (ČL. 194 I ČL. 195 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.06.2004.  Vrhovni sud
STAN KAO PREDMET ZAOSTAVŠTINE (ČL. 1 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.05.2004.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ NASLEDNIČKE IZJAVE (ČL. 220 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.05.2004. Viši sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 13.05.2004.  Vrhovni sud
OSTVARIVANJE NASLEDNOG PRAVA (ČL. 1, ČL. 2, ČL. 8 I ČL. 9 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.04.2004.  Vrhovni sud
RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.03.2004.  Vrhovni sud
TREĆI NASLEDNI RED (ČL. 19 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.03.2004.  Vrhovni sud
NEOSNOVAN ZAHTEV (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.03.2004.  Vrhovni sud
ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA OSTAVIOČEVE DUGOVE (ČL. 222 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 30.01.2004.  Vrhovni sud
ZAHTEV ZA ODVAJANJE IMOVINE OD ZAOSTAVŠTINE (ČL. 1 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.01.2004.  Vrhovni sud
PRAVA NUŽNIH NASLEDNIKA (ČL. 42 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 19.11.2003.  Vrhovni sud
NASLEĐIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA GROBNOG MESTA NA OSNOVU TESTAMENTA (ČL. 78 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.11.2003.  Vrhovni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IU-358/95 ( ČL. 4. I 5. ZAKONA O NASLEĐIVANJU ) 17.10.2003. Ustavni sud
PRAVO NA POBIJANJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 203 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.06.2003.  Vrhovni sud
USLOVI ZA PUNOVAŽNOST PISMENOG TESTAMENTA PRED SVEDOCIMA (ČL. 85 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 14.05.2003.  Vrhovni sud
SVOJERUČNI TESTAMENAT (ČL. 84 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.04.2003. Viši sud
PUNOVAŽNOST PISMENOG TESTAMENTA PRED SVEDOCIMA (ČL. 85 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.03.2003.  Vrhovni sud
ZAKONSKI NASLEDNICI MOGU NASLEDITI NAKNADU TROŠKOVA LEČENJA OSTAVIOCA JER SE NE RADI O NEMATERIJALNOJ ŠTETI, VEĆ O MATERIJALNOJ (ČL. 1 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 13.02.2003. Viši sud
OBLIK U KOME PO ZAKONU MOŽE NASTATI TESTAMENT (ČL. 83 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 06.02.2003.  Vrhovni sud
NOVACIJA OBAVEZA IZ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.01.2003.  Vrhovni sud
PRAVO NA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 201. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 22.01.2003.  Vrhovni sud
ROK ZA POBIJANJE TESTAMENTA (ČL. 83 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.01.2003.  Vrhovni sud
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU I UGOVOR O POKLONU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.06.2002.  Vrhovni sud
PRENOS PRAVA I OBAVEZA IZ UGOVORA (ČL. 200 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 20.06.2002.  Vrhovni sud
GUBITAK PRAVA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA (ČL. 22 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 11.04.2002.  Vrhovni sud
USMENO ZAVEŠTANJE (ČL. 110 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.04.2002.  Vrhovni sud
PRENOŠENJE PRAVA NA OTKUP STANA I URAČUNAVANJE POKLONA U NASLEDNI DEO (ČL. 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 16.01.2002. Viši sud
INDIVIDUALIZIRANJE PREDMETA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 04.07.2001.  Vrhovni sud
NIŠTAVOST I RUŠLjIVOST ZAVEŠTANjA (ČLANOVI 156, 161, 164. I 165. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 30.05.2001.  Vrhovni sud
NASLEĐIVANjE BRAČNOG DRUGA (ČLAN 23. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BROJ 52/74) 23.03.2001.  Vrhovni sud
SAGLASNOST ORGANA STARATELjSTVA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU (ČLAN 196. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 28.11.2000. Viši sud
PREKID OSTAVINSKOG POSTUPKA I UPUĆIVANjE NA PARNICU (ČLAN 23, 24, 119. I 121. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BROJ 45/95 I ČLAN 380. TAČKA 3. U VEZI SA ČLANOM 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.07.2000. Viši sud
BRAČNI DRUG KAO JEDINI NASLEDNIK (ČLAN 15. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BROJ 46/95) 10.05.2000. Viši sud
UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU I ODGOVORNOST ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČLAN 117. STAV 1. I ČLAN 140. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 20.04.2000.  Vrhovni sud
TRAJNI PRESTANAK BRAČNE ZAJEDNICE I GUBITAK PRAVA NA NASLEĐE (ČLAN 22. STAV 2. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BROJ 52/74…25/82, ODNOSNO ČLAN 22. STAV 3. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“ BROJ 46/95) 17.02.2000.  Vrhovni sud
USLOVI ZA PUNOVAŽNOST USMENOG TESTAMENTA (ČLAN 73. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 02.02.2000.  Vrhovni sud
ZAPISNIK O OVERI UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU (ČLAN 195. ZAKONA O NASLEĐIVANjU I ČLAN 174. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 30.12.1999.  Vrhovni sud
FORMA I VOLJA NEOPHODNI ZA UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 28. ZOO I ČL. 117. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.12.1999.  Vrhovni sud
SPOSOBNOST ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU KAO PRETHODNI USLOV (ČL. 117. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 15.12.1999.  Vrhovni sud
IZUZETNE PRILIKE ZA SAČINjAVANjE USMENOG TESTAMENTA (ČLAN 110. STAV 1. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 04.11.1999.  Vrhovni sud
NEDOSTOJNOST ZA NASLEĐIVANjE VOJNOG OBVEZNIKA (ČLAN 4. STAV 1. TAČKA 5. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 22.10.1999.  Vrhovni sud
POVREDA NUŽNOG DELA (ČLAN 34. U VEZI ČLANA 40. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE“, BROJ 52/74, 1/80 I 25/82) 09.09.1999.  Vrhovni sud
ROK ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANjA ZBOG POVREDE OBLIKA (ČLAN 77. ZAKONA O NASLEĐIVANjU „SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE“, BROJ 52/74, ODNOSNO ČLAN 170. ZAKONA O NASLEĐIVANjU „SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE“, BROJ 46/95) 10.06.1999.  Vrhovni sud
PISMENI TESTAMENT PRED SVEDOCIMA (ČLANOVI 64. I 68. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BR.  52/74, 1/80 I 25/82) 13.05.1999.  Vrhovni sud
PRIRODA IZJAVA O PRIJEMU NASLEĐA I O ODRICANjU OD NASLEĐA (ČLAN 134. I 136. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 52/74, ODNOSNO ČLAN 214. I 220. ZAKONA O NASLEĐIVANjU -„SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 46/95) 11.02.1999.  Vrhovni sud
DOKAZIVANjE UNIŠTENOG, IZGUBLjENOG, SAKRIVENOG ILI ZATURENOG TESTAMENTA (ČLAN 78. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK SRS“ BROJ 52/74 I 1/80) 27.01.1999.  Vrhovni sud
ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA OPOZIV UGOVORA O POKLONU (ČL. 58 ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 18.11.1998. Viši sud
DOKAZIVANjE UNIŠTENOG, IZGUBLjENOG ILI SKRIVENOG ZAVEŠTANjA (ČLAN 171. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR.46/95, ODNOSNO ČLAN 78. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI LIST RS“, BR. 52/74 I 1/80) 08.09.1998. Viši sud
ODGOVORNOST SANASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČLAN 140. STAV 1. I 3. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BR. 52/74 I 1/80, ODNOSNO ČLAN 224. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 46/95) 30.06.1998. Viši sud
ODGOVORNOST ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČLAN 140. STAV 1. I 3. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 11.06.1998. Viši sud
OPOZIV UGOVORA O USTUPANjU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA (ČLAN 115. STAV 2. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BR. 52/74 I 1/80, ODNOSNO ČLAN 192. STAV 2. ZAKONA O NASLEĐIVANjU „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 46/95) 13.05.1998.  Vrhovni sud
KADA SE POKLON NE URAČUNAVA U NASLEDNI DEO ? (ČLAN 46. STAV 3. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BR. 52/74 I 1/80, ODNOSNO ČLAN 67. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 46/95) 18.02.1998.  Vrhovni sud
PRAVO PREDSTAVLjANjA (ČLAN 11. I ČLAN 13. STAV 2. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 26.11.1997.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANjE VREDNOSTI ZAOSTAVŠTINE NA OSNOVU KOJE SE IZRAČUNAVA NUŽNI DEO (ČLAN 28. ZAKONA O NASLEĐIVANjU REPUBLIKE SRBIJE) 19.11.1997.  Vrhovni sud
POSTOJANjE GRUBE NEBLAGODARNOSTI KOD UGOVORA O USTUPANjU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA (ČLAN 115. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BROJ 52/74, 1/80 I 25/82, ODNOSNO ČLAN 192. ZAKONA O NASLEĐIVANjU „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 46/95) 19.11.1997.  Vrhovni sud
NIŠTAVOST ZAVEŠTANjA PRED  SVEDOCIMA (ČLAN 65. ZAKONA O NASLEĐIVANjU AP VOJVODINE, ODNOSNO ČLAN 85. ZAKONA O NASLEĐIVANjU REPUBLIKE SRBIJE) 14.10.1997.  Vrhovni sud
PRELAZAK OBAVEZE DAVAOCA IZDRŽAVANjA NA NjEGOVE NASLEDNIKE (ČLAN 204. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 27.09.1997.  Vrhovni sud
NIŠTAVOST ZAJEDNIČKOG TESTAMENTA (ČLAN 62, 64. I 77. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE“, BR. 52/74 I 1/80) 13.09.1997. Viši sud
OPOZIVANjE TESTAMENTA (ČLAN 100. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK SRS“, BR. 52/74 I 1/80, ODNOSNO ČLAN 176. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 46/95) 10.09.1997.  Vrhovni sud
SVEDOCI PISMENOG ZAVEŠTANjA (ČLAN 68. STAV 2. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BROJ 52/74 I 1/80, ODNOSNO ČLAN 113. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, BROJ 46/95) 10.09.1997.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANjE NEPODNOŠLjIVOSTI DALjEG ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA KOD RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU (ČLAN 237. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 46/95 I ČLAN 120. ZAKONA O NASLEĐIVANjU – „SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 52/74) 27.08.1997. Viši sud
SMANjENjE RASPOLAGANjA TESTAMENTOM ZBOG POVREDE NUŽNOG DELA I ZASTARELOST TUŽBE (ČLAN 41. ZAKONA O NASLEĐIVANjU, „SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE“, BROJ 52/74 I 1/80) 10.06.1997.  Vrhovni sud
RAZLOZI ZA OPOZIV UGOVORA O USTUPANjU I RASPODELI IMOVINE ZA ŽIVOTA (ČLAN 115. ZAKONA O NASLEĐIVANjU „SLUŽBENI GLASNIK SRS“ BR. 52/74 I 1/80, ODNOSNO ČLAN 192. ZAKONA O NASLEĐIVANjU „SLUŽBENI GLASNIK RS “ BR.46/95) 06.05.1997.  Vrhovni sud
NEPODELjENA IMOVINSKA ZAJEDNICA PRIMALACA IZDRŽAVANjA I RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU (ČLAN 120. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 01.04.1997.  Vrhovni sud
PONAVLjANjE POSTUPKA ZA RASPRAVLjANjE ZAOSTAVŠTINE ZAVRŠENOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENjEM O NASLEĐIVANjU (ČLAN 131. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 11.12.1996. Viši sud
POSTAVLjANjE ODLOŽENOG USLOVA U TESTAMENTU (ČLAN 83. STAV 2. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 21.11.1996. Viši sud
NEDOSTOJNOST ZA NASLEĐIVANjE (ČLAN 126.  ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 08.11.1996. Viši sud
ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA (ČLAN 140. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 25.09.1996. Viši sud
FORMA KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU – USLOV ZA PRAVNU VALjANOST UGOVORA (ČLAN 117. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 15.06.1996.  Vrhovni sud
PONIŠTAJ NASLEDNIČKE IZJAVE O ODRICANJU OD NASLEĐA ZBOG ZABLUDE (ČL. 136. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 65. I 117. ZOO) 20.03.1996. Viši sud
NIŠTAVOST MEĐUNARODNOG TESTAMENTA (ČLAN 78. STAV 2. ZAKONA O NASLEĐIVANjU I ČLAN 31. ZAKONA O REŠAVANjU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALjA) 04.01.1996.  Vrhovni sud
VAŽENjE ZAKONA O NASLEĐIVANjU (ČLAN 226. ZAKONA O NASLEĐIVANjU) 22.12.1995. Viši sud
DOSTAVA REŠENjA O NASLEĐIVANjU (ČLAN 123. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 20.11.1995. Viši sud
PREDMET NASLEĐIVANJA (ČLAN 1. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 31.08.1995.  Vrhovni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 22 modela:

Tužba radi utvrđivanja naslednog prava nakon pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka
Tužba radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju
Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života
Izjava o opozivu zaveštanja
Tužba radi utvrđivanja postojanja (punovažnosti) usmenog zaveštenja
Tužba radi ostvarivanja prava na nužni deo kao stvarnog prava
Tužba radi ostvarivanja prava na nužni deo kao obligacionog prava
Žalba na ostavinsko rešenje
Žalba na ostavinsko rešenje
Rešenje o upućivanju na parnicu radi utvrđivanja nedostojnosti naslednika
Presuda o utvrđivanju povrede nužnog dela i redukciji testamenta i poklona
Opoziv zaveštanja
Davanje izjave o usmenom zaveštanju
Ugovor o doživotnom izdržavanju
Testament
Tužba radi utvrđivanja prava na zaostavštinu
Tužba radi utvrđivanja postojanja testamenta
Tužba radi uračunavanja poklona u nasledni deo
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom izdržavanju
Tužba radi poništaja testamenta zbog falsifikovanja
Tužba radi poništaja testamenta napisanog pod pretnjom i prinudom

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 4 komentara:

NASLEĐIVANJE PORESKOG DUGA (ČL. 22. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ČL. 222. – 224. ZAKONA O NASLEĐIVANJU)
SPORNA PITANJA KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 194.- 205. ZAKONA O NASLEĐIVANJU)

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: