Dodatno za – Porodični zakon

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Propis Soft“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 8 propisa:

PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA IZVEŠTAJA I POLAGANJU RAČUNA STARATELJA
PRAVILNIK O NAČINU RADA, SASTAVU I FINANSIRANJU STALNE KOMISIJE ORGANA STARATELJSTVA ZA POPIS I PROCENU VREDNOSTI IMOVINE ŠTIĆENIKA
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE O USVOJENOJ DECI
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG LIČNOG REGISTRA USVOJENJA
PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD STRUČNIM RADOM ORGANA STARATELJSTVA
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NAKNADU TROŠKOVA I NAGRADU STARATELJU

U vezi sa ovim zakonom imamo 741 sudsku praksu i službena mišljenja:

Naziv Datum
donošenja
Vrsta
suda/organa
PRAVO JAVNOG BELEŽNIKA DA ZAHTEVA UVERENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD O ODSUSTVU LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI ILI POKRENUTOM POSTUPKU (ČL. 53. I 93D ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ČL. 146. I 147. PORODIČNOG ZAKONA) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
DELIMIČNA DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 168. I 177. PORODIČNOG ZAKONA) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJA JE STEČENA TOKOM TRAJANJA BRAKA (ČL. 93. ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ČL. 174., 176. I 181. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 220. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 25.07.2018. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 26.04.2018. Apelacioni sud
KONTINUIRANO PROGANJANJE KAO VID NASILJA U PORODICI (ČL. 197., 198. I 199. PORODIČNOG ZAKONA) 19.04.2018. Vrhovni kasacioni sud
ZASTRAŠIVANJE SESTRE OD STRANE BRATA (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 12.04.2018. Vrhovni kasacioni sud
DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA USLED NEDAVANJA SAGLASNOSTI ZA PROMENU PREBIVALIŠTA DECE (ČL. 82. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 09.03.2018. Apelacioni sud
POVERAVANJE DETETA OCU ZBOG ODBIJANJA KONTAKTA SA MAJKOM ZBOG PRETRPLJENOG NASILJA (ČL. 6., 60. I 77. PORODIČNOG ZAKONA) 01.03.2018. Apelacioni sud
MOGUĆNOST STICANJA PRAVA SVOJINE VANBRAČNOG PARTNERA NA OTKUPLJENOM STANU (ČL. 191. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 36. I 37. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 22.02.2018. Vrhovni kasacioni sud
DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA USLED NEMANJA POTREBNIH RODITELJSKIH KAPACITETA (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 22.02.2018. Apelacioni sud
KUMULATIVNO ISPUNJENJE USLOVA ZA POVEĆANJE OBAVEZE IZDRŽAVANJA (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 08.02.2018. Apelacioni sud
UTICAJ DAVANJA U NATURALNOM OBLIKU NA DOSUĐENI IZNOS IZDRŽAVANJA (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 08.02.2018. Apelacioni sud
UDARANJE ŠAMARA KAO AKT NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 31.01.2018. Vrhovni kasacioni sud
OPRAVDANO REDUKOVANJE KONTAKTA SA RODITELJEM SA KOJIM DETE NE ŽIVI (ČL. 6. I 61. PORODIČNOG ZAKONA) 25.01.2018. Vrhovni kasacioni sud
PONAVLJANJE INCIDENTNIH SITUACIJA KAO OPRAVDAN RAZLOG ZA PRODUŽAVANJE MERE ZAŠTITE (ČL. 199. PORODIČNOG ZAKONA) 18.01.2018. Vrhovni kasacioni sud
MOTIV OSTVARIVANJA SOCIJALNIH BENEFICIJA KROZ RODITELJSTVO KAO RAZLOG ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 28.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2593/2014 – ODBIJANJE ISPITIVANJA OD STRANE ORGANA STARATELJSTVA I ZASTUPANJE DETETA (ČL. 253. ZPP I ČL. 72., 77., 78. I 226. PORODIČNOG ZAKONA) 21.12.2017. Ustavni sud
ODLAZAK U ZATVOR KAO PROMENJENA OKOLNOST OD KOJE ZAVISI VISINA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 07.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRESTANAK IZDRŽAVANJA SUPRUŽNIKA PO SILI ZAKONA (ČL. 151., 163. I 167. PORODIČNOG ZAKONA) 07.12.2017. Vrhovni kasacioni sud
INSTRUISANO MIŠLJENJE DETETA U POGLEDU IZBORA SA KOJIM ĆE RODITELJEM DA ŽIVI (ČL. 77. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 29.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
PROMENA PREBIVALIŠTA DETETA KAO RAZLOG ZA LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 06.11.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRODUŽENJE HITNE MERE ZBOG NEPOSREDNE OPASNOSTI OD NASILJA U PORODICI (ČL. 3. I 17. ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI) 23.10.2017. Viši sud
SAGLASNOST LICA U ČIJU KORIST NIJE UTVRĐENO PRAVO SVOJINE ZA ZASNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA (ČL. 176. I 180. PORODIČNOG ZAKONA, ČL. 6. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 63. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU) 17.10.2017. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI PREMA LICU KOJE NIJE STRANKA U POSTUPKU (ČL. 287. PORODIČNOG ZAKONA) 12.10.2017. Vrhovni kasacioni sud
RELEVANTNE ČINJENICE ZA VRAĆANJE POKLONA BIVŠIH SUPRUŽNIKA (ČL. 190. PORODIČNOG ZAKONA) 05.10.2017. Apelacioni sud
PRAVNA PRIRODA POTRAŽIVANJA KOD UVEĆANJA POSEBNE IMOVINE SUPRUŽNIKA (ČL. 170. PORODIČNOG ZAKONA) 04.10.2017. Apelacioni sud
ODBIJANJE ZAHTEVA ZA IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA KOJI JE UČINIO PRELJUBU (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 07.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA BABE I DEDE DA DOPRINOSE DEČIJEM IZDRŽAVANJU (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 04.09.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEPOSTOJANJE OKOLNOSTI ZA PRODUŽENJE HITNE PRIVREMENE MERE (ČL. 16. I 17. ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI) 28.07.2017. Viši sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA HITNU PRIVREMENU MERU I PORED NARUŠENIH ODNOSA SUPRUŽNIKA (ČL. 16. I 17. ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI) 26.07.2017. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2443/2014 – STAN IZ OTKUPA KAO ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA (ČL. 11. I 16. ZAKONA O STAMBENIM ODNOSIMA I ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 19.07.2017. Ustavni sud
KONSTITUISANJE PRAVA STANOVANJA NA STANU U IDEALNOM SUVLASNIŠTVU (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 19.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
OGRANIČAVANJE PRAVA VLASNIKA KONSTITUISANJEM LIČNE SLUŽBENOSTI (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 19.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRESTANAK DAVANJA NOVČANIH SREDSTAVA KAO VID VRŠENJA NASILJA U PORODICI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
HRONICITET NASILJA KAO RAZLOG ZA PRODUŽENJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 199. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO SNAJE NA TAZBINSKO IZDRŽAVANJE (ČL. 159. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZDRŽAVANJE RADNO SPOSOBNOG SUPRUŽNIKA SA PASIVNIM ODNOSOM U POGLEDU STICANJA SREDSTAVA ZA SOPSTVENO IZDRŽAVANJE (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 12.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
NAČIN UTVRĐIVANJA MESEČNE POTREBE DETETA NA IME IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 05.07.2017. Apelacioni sud
PREVAZILAŽENJE SEPARACIONIH TEŠKOĆA KAO RAZLOG ZA IZMENU MODELA ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 05.07.2017. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE IZDRŽAVANJA PO OSNOVU OČINSTVA UTVRĐENOG PRAVNOSNAŽNOM SUDSKOM ODLUKOM (ČL. 59., 160. I 251. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 228. I 231. ZPP) 28.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NOVČANIH OBAVEZA U PORODIČNIM ODNOSIMA (ČL. 3. I 4. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 27.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZLOUPOTREBA PRAVA NA ODRŽAVANJE LIČNOG KONTAKTA SA DETETOM (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 08.06.2017. Vrhovni kasacioni sud
IMENOVANJE ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, OBRAZOVANJE GRUPE ZA KORDINACIJU I SARADNJU I OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE (ČL. 9., 25. I 32. ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI) 30.05.2017. Ostali organi
PRAVNO DEJSTVO UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČENOG SA MALOLETNIM DAVAOCEM IZDRŽAVANJA (ČL. 56. I 111. ZOO I ČL. 64. I 72. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 24.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ NAČINA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE DECE NA PRAVO STANOVANJA DETETA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 16.05.2017. Apelacioni sud
UTICAJ DOGOVORA PO OSNOVU IZDRŽAVANJA NA PRAVO STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 16.05.2017. Apelacioni sud
IZLAGANJE DETETA OPASNOSTIMA KAO VID NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 11.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZAJEDNIČKI OTKUPLJEN STAN DOBIJEN NA KORIŠĆENJE PRE ZAKLJUČENJA BRAKA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 04.05.2017. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-572/2015 – RASPOLAGANJE UDELOM U ZAJEDNIČKOJ SVOJINI BRAČNIH DRUGOVA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171. I 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.04.2017. Ustavni sud
IRELEVANTNOST FIZIČKE PRISUTNOSTI MAJKE ZA PROMENU ODLUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 27.04.2017. Vrhovni kasacioni sud
PROCESNA ULOGA RODITELJA U SPORU ZA IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 72. I 278. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2017. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI IZMENE VISINE IZDRŽAVANJA DETETA (ČL. 77., 154. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2017. Apelacioni sud
UTICAJ RAZVODA NA TAZBINSKO SRODSTVO I ZAKLJUČENJE BRAKA (ČL. 21. I 35. PORODIČNOG ZAKONA) 30.03.2017. Apelacioni sud
BRAK ZAKLJUČEN IZMEĐU SVEKRA I SNAHE (ČL. 21. I 35. PORODIČNOG ZAKONA) 30.03.2017. Apelacioni sud
ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA DETETA I RODITELJA SA KOJIM NE ŽIVI POSREDSTVOM SAVREMENIH NAČINA KOMUNIKACIJE (ČL. 78. PORODIČNOG ZAKONA) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ POSEBNE IMOVINE NA ODREĐIVANJE SUVLASNIČKOG UDELA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI (ČL. 168., 171, 177. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 29.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ RANIJE BRIGE O DECI NA ODLUKU O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 6., 266. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 29.03.2017. Apelacioni sud
USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ZASNIVANJE VANBRAČNE ZAJEDNICE KAO RAZLOG ZA IZMENU ODLUKE O SAMOSTALNOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 22.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NADLEŽNOST KOD POSTOJANJA MEĐUNARODNOG ELEMENTA PO TUŽBI RADI IZMENE ODLUKE O NAČINU ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA DETETA I RODITELJA (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 66. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 20.03.2017. Viši sud
IZDRŽAVANJE KADA DAVALAC IZDRŽAVANJA ŽIVI I OSTVARUJE PRIHOD U INOSTRANSTVU I PRIMENA ISTRAŽNOG NAČELA U SPOROVIMA RADI UTVRĐIVANJA VISINE IZDRŽAVANJA DETETA (ČL. 160. DO 162. I 205. PORODIČNOG ZAKONA) 20.03.2017. Viši sud
NEMOGUĆNOST PRIBAVLJANJA NALAZA I STRUČNOG MIŠLJENJA OD ORGANA STARATELJSTVA (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 20.03.2017. Viši sud
LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA RODITELJA KOJI NE VRŠI RODITELJSKO PRAVO (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 20.03.2017. Apelacioni sud
POVERAVANJE DETETA OCU ZBOG ŠTETNIH POSLEDICA PONOVNOG ODVAJANJA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 16.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
NEGATIVAN UTICAJ MAJKE KAO OPRAVDAN RAZLOG ZA IZMENU NAČINA ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA SA OCEM (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 15.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ POTREBA DRUGIH LICA ZA ODREĐIVANJE MOGUĆNOSTI IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 09.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
KARAKTER PONAŠANJA KOJE PREDSTAVLJA NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 09.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
ČINJENICE OD UTICAJA NA ODREĐIVANJE RODITELJA KOJI ĆE SAMOSTALNO VRŠITI RODITELJSKO PRAVO (ČL. 77. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 02.03.2017. Vrhovni kasacioni sud
MOTIV KAO OPRAVDANJE ZA NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 23.02.2017. Apelacioni sud
OBAVEZA IZDRŽAVANJA DETETA KAO ZAJEDNIČKA OBAVEZA RODITELJA BEZ OBZIRA NA SOPSTVENE POTREBE (ČL. 154., 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 23.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA ZAKAZIVANJA ROČIŠTA ZA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA DETETA (ČL. 371. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 07.02.2017. Viši sud
UTICAJ BOLJIH STAMBENIH USLOVA NA ODLUKU O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 01.02.2017. Vrhovni kasacioni sud
TUŽBA ZA PONIŠTENJE BRAKA IZ RAZLOGA NJEGOVE NIŠTAVOSTI ILI RUŠLJIVOSTI (ČL. 212. I 215. DO 217. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2017. Apelacioni sud
RASPOLAGANJE IMOVINOM ZA SLUČAJ SMRTI KAO PREDMET BRAČNOG UGOVORA (ČL. 188. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 218. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 27.01.2017. Apelacioni sud
OGRANIČENJE PRAVA DETETA DA ODRŽAVA LIČNE ODNOSE SA RODITELJEM POTPUNIM PREKIDOM KONTAKTA (ČL. 61. I 65. PORODIČNOG ZAKONA) 19.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
IZDRŽAVANJE DETETA U SKLADU SA STANDARDOM RODITELJA (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NEZAPOSLENOG RADNO SPOSOBNOG SUPRUŽNIKA NA IZDRŽAVANJE (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 18.01.2017. Vrhovni kasacioni sud
PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 42707/10 – CVETKOVIĆ PROTIV SRBIJE – ODLUKA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA KAO MEŠANJE U PRAVO NA PORODIČNI ŽIVOT (ČL. 6., 60., 77. I 272. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 8. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA) 17.01.2017. Evropski sud za ljudska prava
UTVRĐIVANJE PRAVA NA IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA KAO NEOBEZBEĐENOG LICA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 13.01.2017. Apelacioni sud
PRENOS PRAVA STANOVANJA TESTAMENTOM AKO JE PRE TOGA PRENETO PRAVO SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI POKLONOM (ČL. 60. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 11.01.2017. Apelacioni sud
UTICAJ OCENE PRILIKA PRILIKOM DONOŠENJA PRETHODNE PRESUDE NA IZMENU VISINE ALIMENTACIJE (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 29.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ ODSUSTVA KONTAKTA NA OBAVEZU IZDRŽAVANJA DETETA (ČL. 73. I 155. PORODIČNOG ZAKONA) 28.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IZDRŽAVANJE PUNOLETNOG DETETA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 28.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ NEFUNKCIONALNE PORODICE NA UPUĆIVANJE U VASPITNU USTANOVU (ČL. 10., 12. I 20. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 26.12.2016. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE JEDNOG DETETA KAO OSNOV ZA PRESTANAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA DRUGOG (ČL. 164. I 167. PORODIČNOG ZAKONA) 21.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
POTREBE POVERIOCA I MOGUĆNOSTI DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 21.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
FORMA ZA RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM SUPRUŽNIKA (ČL. 15. I 63. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO PRAVNIH ODNOSA I ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA) 16.12.2016. Vrhovni kasacioni sud
SIGURNA, STABILNA I PREDVIDIVA OKOLINA KAO NAJBOLJI INTERES DETETA (ČL. 6. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 15.12.2016. Apelacioni sud
ZDRAVSTVENO STANJE MAJKE, POL I UZRAST DETETA KAO RAZLOG ZA IZMENU ODLUKE O POVERAVANJU DETETA (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 15.12.2016. Apelacioni sud
PROMENA NAČINA PLAĆANJA IZDRŽAVANJA NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE (ČL. 359. I 362. ZPP I ČL. 161. PORODIČNOG ZAKONA) 14.12.2016. Viši sud
UVEĆANJE ZAJEDNIČKE IMOVINE GRAĐEVINSKIM RADOVIMA BEZ SAGLASNOSTI BIVŠEG BRAČNOG DRUGA (ČL. 175. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 09.12.2016. Apelacioni sud
OBLIGACIONO-PRAVNI ZAHTEV BIVŠEG BRAČNOG DRUGA POVODOM OSNIVAČKOG ULOGA PRIVREDNOG DRUŠTVA (ČL. 171. I 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 151. I 152. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 09.12.2016. Apelacioni sud
UPOTREBA NOVČANIH SREDSTVA STEČENIH U BRAČNOJ ZAJEDNICI ZA KUPOVINU ILI STICANJE IMOVINE (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 18. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 08.12.2016. Apelacioni sud
PRESTANAK PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 07.12.2016. Apelacioni sud
NASTANAK I OSTVARIVANJE PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 07.12.2016. Apelacioni sud
OBAVEZE SUPRUŽNIKA KOD UGOVORA O ZAKUPU STANA (ČL. 581. I 585. ZOO I ČL. 187. PORODIČNOG ZAKONA) 03.12.2016. Apelacioni sud
NASILJE U PORODICI I UTVRĐIVANJE CELISHODNOSTI SLANJA MALOLETNIKA U DOM (ČL. 10., 12. I 21. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA I ČL. 194. KZ) 23.11.2016. Apelacioni sud
SVOJSTVA LIČNOSTI I PORODIČNE PRILIKE KOJE UTIČU NA IZBOR VASPITNE MERE (ČL. 12. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 16.11.2016. Apelacioni sud
REGRESNI ZAHTEV UPEREN PREMA ŠTETNIKU (ČL. 91. ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU I ČL. 160. ZOO I ČL. 64. PORODIČNOG ZAKONA) 16.11.2016. Viši sud
NASILJE KAO MODEL PONAŠANJA A NE INCIDENT (ČL. 10. I 197. PORODIČNOG ZAKONA) 02.11.2016. Apelacioni sud
ŠAMAR KAO RADNJA NASILJA U PORODICI (ČL. 10. I 197. PORODIČNOG ZAKONA) 02.11.2016. Apelacioni sud
DOKAZIVANJE NASILJA U PORODICI (ČL. 10. I 197. PORODIČNOG ZAKONA) 02.11.2016. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA STRUČNO MIŠLJENJE KOD PODIZANJA TUŽBE ZA LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA OD STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (ČL. 81. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 01.11.2016. Apelacioni sud
LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA OCA ZBOG NEZAKONITOG OGRANIČAVANJA VIĐANJA DETETA SA MAJKOM (ČL. 61. I 82. PORODIČNOG ZAKONA) 28.10.2016. Apelacioni sud
PROTIVPRAVNO OGRANIČAVANJE VIĐANJA DECE SA DRUGIM RODITELJOM KAO OSNOV ZA LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 60. I 82. PORODIČNOG ZAKONA) 28.10.2016. Apelacioni sud
VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA PROTIVNO ODLUCI SUDA I UTICAJ NA OBAVEZU IZDRAŽAVANJA (ČL. 160., 162. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 28.10.2016. Apelacioni sud
PRIRODA ZAHTEVA ZA IZDVAJANJE IZ ZAOSTAVŠTINE DELA IMOVINE STEČENE U BRAKU (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 25.10.2016. Viši sud
HIGIJENSKO I SOCIJALNO OKRUŽENJE TE MATERIJALNI USLOVI KAO OSNOV ZA SAMOSTALNO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77., 266., 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 20.10.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA IZDRŽAVANJA DETETA U SLUČAJU KADA NIJE POSTAVLJEN ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 154. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 20.10.2016. Apelacioni sud
PORODIČNE OKOLNOSTI MALOLETNIKA KOJE UTIČU NA IZBOR VASPITNE MERE (ČL. 12. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 20.10.2016. Apelacioni sud
NAJBOLJI INTERES DECE SA ASPEKTA NEOPHODNE SADRŽINE MIŠLJENJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (ČL. 6. PORODIČNOG ZAKONA) 20.10.2016. Apelacioni sud
UTVRĐENA VISINA IZDRŽAVANJA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 375. I 376. ZPP) 20.10.2016. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE MINIMUMA SUME IZDRŽAVANJA (ČL. 155. I 160. PORODIČNOG ZAKONA) 20.10.2016. Apelacioni sud
NEPRIDRŽAVANJE SPORAZUMA OKO ZAJEDNIČKOG VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA I DODELA DETETA JEDNOM RODITELJU (ČL. 65, 76, 77, 266, 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 20.10.2016. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE ZAJEDNIČKOG VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA NAIZMENIČNO KOD OBA RODITELJA (ČL. 75, 76. 266. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 19.10.2016. Apelacioni sud
DODATNA PITANJA ZA STRUČNE ORGANE U SLUČAJU PODJEDNAKE PODOBNOSTI RODITELJA ZA POVERAVANJE DETETA (ČL. 77.,205., 266., 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 313. I 375. ZPP) 19.10.2016. Apelacioni sud
NEPRAVILNO I NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE KOD DODELJIVANJA DETETA JEDNOM RODITELJU (ČL. 77., 266. I 272. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 375. ZPP) 19.10.2016. Apelacioni sud
AKTIVNA I PASIVNA LEGITIMACIJA KOD ZAHTEVA ZA IZMENU ODLUKE O VISINI IZDRŽAVANJA (ČL. 154. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 17.10.2016. Apelacioni sud
NEDOSTATAK PASIVNE LEGITIMACIJE KOD TUŽBE ZBOG IZMENE VISINE IZDRŽAVANJA  (ČL. 72., 164. I 278. PORODIČNOG ZAKONA) 13.10.2016. Apelacioni sud
PASIVNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZA SMANJENJE VISINE DEČIJEG IZDRŽAVANJA (ČL. 278. PORODIČNOG ZAKONA) 05.10.2016. Apelacioni sud
UTICAJ PORODIČNIH PRILIKA U IZRICANJU VASPITNE MERE POJAČAN NADZOR OD STRANE ORGANA STARATELJSTVA (ČL. 10., 12. I 17. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 04.10.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE SUDA KOM RODITELJU ĆE POVERITI RODITELJSKO PRAVO (ČL. 6., 77. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 30.09.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA PREVOZA DETETA KOD ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA SA DRUGIM RODITELJEM (ČL. 61.  PORODIČNOG ZAKONA) 30.09.2016. Apelacioni sud
POSTUPANJE SUDA KOD PODNOŠENJA TUŽBE I PROTIV TUŽBE O RAZVODU BRAKA (ČL. 203. ZPP I ČL. 41. PORODIČNOG ZAKONA) 30.09.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-4154/2013 – SPROVOĐENJE MERE PRIVREMENOG STARATELJSTVA I NJEGOV PRESTANAK (ČL. 132. I 145. PORODIČNOG ZAKONA) 29.09.2016. Ustavni sud
ZASNIVANJE PRAVA HABITACIJE (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 26.09.2016. Apelacioni sud
NEPLAĆANJE IZDRŽAVANJA DETETU I NEODRŽAVANJE LIČNOG ODNOSA KAO OSNOV ZA LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 26.09.2016. Apelacioni sud
UTICAJ VEĆEG BROJA DECE NA ODREĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 160., 162. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2016. Apelacioni sud
ODBIJANJE SUDA DA SPROVEDE IZVOĐENJE PREDLOŽENIH DOKAZA KAO OSNOV ZA ŽALBU (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 22.09.2016. Apelacioni sud
VREĐANJE SUPRUŽNIKA U PRISUSTVU POLICIJE KAO DOKAZ ZA IZRICANJE MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA RODITELJA NA POVEĆANO ZALAGANJE ZBOG VIŠE DECE KOJE IZDRŽAVA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2016. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA PROMENU VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2016. Apelacioni sud
VISINA RASHODA POVERIOCA IZDRŽAVANJA KAO POKAZATELJ ŽIVOTNOG STANDARDA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2016. Apelacioni sud
NAPUŠTANJE BRAČNE ZAJEDNICE I NARUŠENI ODNOSI KAO OSNOV ZA RAZVOD BRAKA (ČL. 41. PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2016. Apelacioni sud
VOLJA JEDNOG SUPRUŽNIKA DA SE BRAČNA ZAJEDNICA NASTAVI KAO OSNOV ZA ŽALBU PROTIV PRESUDE O RAZVODU BRAKA (ČL. 41. I 226. PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2016. Apelacioni sud
FUNKCIONALNOST PORODICE I SKLONOST KA KRIMINOGENOM PONAŠANJU KAO BITNE ČINJENICE PRI IZBORU VASPITNIH MERA (ČL. 10. DO 12. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 18.09.2016. Apelacioni sud
UTICAJ KREDITA ZA REFINANSIRANJE NA VISINU IZDATKA PO OSNOVU KREDITA PODIGNUTOG ZA VREME TRAJANJA BRAČNE ZAJEDNICE (ČL. 187. PORODIČNOG ZAKONA) 15.09.2016. Apelacioni sud
TRAJANJE PRIVREMENIH MERA ZBOG NASILJA U PORODICI IZREČENIH TOKOM PARNIČNOG POSTUPKA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 299. ZPP) 14.09.2016. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE UKUPNIH POTREBA MALOLETNE DECE (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 14.09.2016. Apelacioni sud
DUŽNOST RODITELJA DA ISPOLJE POSEBNE NAPORE RADI OBEZBEĐENJA IZDRŽAVANJA DECI (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 14.09.2016. Apelacioni sud
STARANJE ULOŽENO U NEGU I PODIZANJE DECE I UTICAJ NA VISINU IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 14.09.2016. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA KOD NEZAPOSLENOG DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 14.09.2016. Apelacioni sud
MOGUĆNOST OSLOBAĐANJA RODITELJA OD OBAVEZE IZDRŽAVANJA SVOJE MALOLETNE DECE (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 07.09.2016. Apelacioni sud
NEOPHODNOST KONTINUITETA U POSTUPANJU ZA POSTOJANJE NASILJA U PORODICI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 01.09.2016. Apelacioni sud
VREĐANJE KAO VID PSIHIČKOG NASILJA (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 01.09.2016. Apelacioni sud
DEJSTVO, SVRHA I CILJ MERA ZAŠTITE PROTIV NASILJA U PORODICI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 01.09.2016. Apelacioni sud
INDICIJE ZA PONAVLJANJE NASILJA KAO USLOV ZA IZRICANJE MERE ZABRANE PRIBLIŽAVANJA NA ODREĐENOJ UDALJENOSTI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 01.09.2016. Apelacioni sud
REDOVNOST ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA SA RODITELJEM KOME NIJE DODELJENO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 61. I 77. PORODIČNOG ZAKONA) 18.08.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O SAMOSTALNOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA I VISINI IZDRŽAVANJA AKO SU OBA RODITELJA PODJEDNAKO PODOBNA (ČL. 61., 62., 65., 77., 154., 160., 266. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 18.08.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA KOD PORODIČNOG SPORA U KOM JE SUD ODLUČIVAO O PITANJIMA KOJA SU ZAJEDNIČKA ZA OBE PARNIČNE STRANKE (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 18.08.2016. Apelacioni sud
DUŽNOST RODITELJA DA ANGAŽUJE SVE SVOJE KAPACITETE RADI OBEZBEĐENJA SREDSTAVA ZA IZDRŽAVANJE DECE (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 17.08.2016. Apelacioni sud
ISPUNJENJE POTREBA MALOLETNOG DETETA NA RAČUN OBIMA ZADOVOLJENJA POTREBA DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 17.08.2016. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA U PORODIČNOM SPORU U KOM JE SUD ODLUČIVAO O PITANJIMA KOJA SU ZAJEDNIČKA ZA OBE PARNIČNE STRANKE (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 17.08.2016. Apelacioni sud
DUŽNOST RODITELJA BEZ OBZIRA NA SVOJE PRIHODE DA OBEZBEDE PROSEČAN ŽIVOTNI STANDARD DETETU (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 17.08.2016. Apelacioni sud
(NE)IZVRŠAVANJE REDOVNIH ŠKOLSKIH OBAVEZA KAO OSNOV ZA IZMENU ODLUKE O VISINI IZDRŽAVANJA (ČL. 155. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 17.08.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA RODITELJA DA AKTIVIRA SVE SVOJE POTENCIJALE KAKO BI OMOGUĆIO REDOVNO ŠKOLOVANJE DECI (ČL. 155. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 16.08.2016. Apelacioni sud
SRAZMERA U DOPRINOSU IZDRŽAVANJU MALOLETNOG DETETA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 07.08.2016. Apelacioni sud
UTICAJ OPTEREĆENJA ZARADE ADMINISTRATIVNIM ZABRANAMA PRI ODREĐIVANJU DOPRINOSA IZDRŽAVANJU MALOLETNOG DETETA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 07.08.2016. Apelacioni sud
POVEĆANJE VISINE IZNOSA IZDRŽAVANJA ZBOG IZDRŽAVANJA ZA VREME STUDIJA DECE (ČL. 160., 162. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 03.08.2016. Apelacioni sud
TRENUTAK NASTANKA OBAVEZE  IZDRŽAVANJA (ČL. 160., 163. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 03.08.2016. Apelacioni sud
PRAVNA PRIRODA ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA DETETA (ČL. 154. I 155. PORODIČNOG ZAKONA) 03.08.2016. Apelacioni sud
USLOVLJENOST POSTOJANJA NASILJA PRIJAVOM NADLEŽNIM ORGANIMA (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 30.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA ZBOG UGROŽAVANJA PRAVA NA OBRAZOVANJE I SLOBODE KRETANJA(ČL. 63. I 82. PORODIČNOG ZAKONA) 28.07.2016. Apelacioni sud
IZRICANJE MERE ZABRANE PRISTUPA OKO MESTA STANOVANJA I OKO MESTA RADA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 28.07.2016. Apelacioni sud
RADNJE PORODIČNOG NASILJA (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 28.07.2016. Apelacioni sud
PREVENTIVNO DEJSTVO ZAŠTITNIH MERA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 28.07.2016. Apelacioni sud
UTICAJ FINANSIJSKE POMOĆI UKUĆANA NA ODREĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 26.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEOBEZBEĐIVANJE OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA KAO RAZLOG ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 21.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST DAVANJA IZDRŽAVANJA NEZAPOSLENOG LICA KOJI IMA NEPOKRETNU IMOVINU (ČL. 154., 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 18.07.2016. Apelacioni sud
POREMEĆENI PORODIČNI ODNOSI U VEZI SA UGOVOROM O POKLONU KAO USLOV ZA IZRICANJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U  PORODICI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 14.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODNOS NAČINA ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA DECE SA RODITELJIMA PREMA VISINI IZNOSA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNIOG ZAKONA) 14.07.2016. Apelacioni sud
ODNOS VISINE PRIMANJA I VISINE IZNOSA IZDRŽAVANJA DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL.  160. I 162. PORODIČNIOG ZAKONA) 14.07.2016. Apelacioni sud
PROCENA PRIHOFIZIČKE ZRELOSTI DETETA ZA DAVANJE IZJAVE (ČL. 60. I 65. PORODIČNOG ZAKONA) 07.07.2016. Vrhovni kasacioni sud
SVAKODNEVNO STARANJE I BRIGA O DECI KAO POSEBAN VID DOPRINOSA IZDRŽAVANU (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 29.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZAKLJUČENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU OD STRANE NEPOTPUNO POSLOVNO SPOSOBNOG LICA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU, ČL. 64. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 56., 103. I 111. ZOO) 23.06.2016. Apelacioni sud
ZAMENIK PRIVREMENOG ZASTUPNIKA U POSTUPKU ZA DELIMIČNO LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 76., 82.  I 374. ZPP I ČL. 30. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 147. PORODIČNOG ZAKONA) 21.06.2016. Viši sud
AUTOMATSKI PRESTANAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA SUPRUŽNIKA PROTEKOM ROKA (ČL. 163. PORODIČNOG ZAKONA) 16.06.2016. Apelacioni sud
PRIMENA RAZLOGA PRAVIČNOSTI PRILIKOM ODLUČIVANJA O NAKNADI TROŠKOVA POSTUPKA U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 16.06.2016. Apelacioni sud
PROMENJENE OKOLNOSTI U ROKU MANJEM OD GODINU DANA OD UTVRĐIVANJA IZDRŽAVANJA (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 15.06.2016. Vrhovni kasacioni sud
HITNO POSTUPANJE SUDA KADA JEDAN OD RODITELJA ŽIVI U INOSTRANSTVU (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 10.06.2016. Apelacioni sud
KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE ŽIVOTA (ČL. 16. PORODIČNOG ZAKONA) 09.06.2016. Apelacioni sud
PODELA ZAJEDNIČKE IMOVINE SUPRUŽNIKA NA STANU STEČENOM OTKUPOM (ČL. 16., 18., 18A, 20. I 21. ZAKONA O STANOVANJU I ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 08.06.2016. Apelacioni sud
DOPRINOSI SUPRUŽNIKA KAO ČINJENICA U STICANJU STANA IZ OTKUPA (ČL. 16., 18., 18A, 20. I 21. ZAKONA O STANOVANJU I ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 08.06.2016. Apelacioni sud
NEUSVAJANJE TROŠKOVA ZA ZASTUPANJE NA SVIM ODRŽANIM ROČIŠTIMA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 153., 154., 165. I 376. ZPP) 02.06.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA IZDRŽAVANJA DRUGOG SUPRUŽNIKA (ČL. 15. I 163. PORODIČNOG ZAKONA) 02.06.2016. Apelacioni sud
UZRAST DETETA KAO ODLUČUJUĆA OKOLNOST ZA POVERAVANJE MAJCI (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 25.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVEĆANI NAPORI I DOPUNSKI RAD ZA OBEZBEĐIVANJE SREDSTAVA ZA IZDRŽAVANJE (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI ZBOG JEDNOG AKTA NASILJA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 19.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
IMOVINA PRIBAVLJENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 18.05.2016. Apelacioni sud
ELEMENTI PROCENE NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 6. PORODIČNOG ZAKONA) 18.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
OCENA PODJEDNAKOG DOPRINOSA IZDRŽAVANJU MALOLETNOG DETETA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 12.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEJEDNAKO UČEŠĆE U ULAGANJIMA KOJA POVEĆAVAJU VREDNOST POSEBNE IMOVINE (ČL. 170. I 171. PORODIČNOG ZAKONA) 11.05.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ RAZLOGA NEFUNKCIONISANJA SPORAZUMA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 76. I 78. PORODIČNOG ZAKONA) 09.05.2016. Apelacioni sud
POTRAŽIVANJE PROCENTA ZARADE U REGRESNOM ZAHTEVU (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 09.05.2016. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA IZDRŽAVANJE POSTAVLJEN RETROAKTIVNO (ČL. 278. PORODIČNOG ZAKONA) 09.05.2016. Apelacioni sud
USPOSTAVLJANJE SAMOSTALNOG VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA JER SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM VRŠENJU PRAVA NE FUNKCIONIŠE(ČL. 76. I 77. PORODIČNOG ZAKONA) 09.05.2016. Apelacioni sud
POVERAVANJE DETETA JEDNOM RODITELJU IAKO JE ODREĐENO ZAJEDNIČKO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 09.05.2016. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE I SADRŽAJ REGRESNOG ZAHTEVA (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 09.05.2016. Apelacioni sud
POSTAVLJANJE RETROAKTIVNOG ZAHTEVA ZA POVEĆANJE IZNOSA IZDRŽAVANJA (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 09.05.2016. Apelacioni sud
DUŽINA PEKIDA ZAJEDNICE ŽIVOTA KAO OSNOV ZA RAZVOD BRAKA (ČL. 41. PORODIČNOG ZAKONA) 28.04.2016. Apelacioni sud
PRESELJENJE JEDNOG SUPRUŽNIKA KAO OSNOV ZA RAZVOD BRAKA (ČL. 41. PORODIČNOG ZAKONA) 28.04.2016. Apelacioni sud
PREKID KOMUNIKACIJE KAO OSNOV ZA PRESTANAK IZDRŽAVANJA (ČL. 155. I 167. PORODIČNOG ZAKONA) 22.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA IZDRŽAVANJA KOD MASTER STUDIJA U INOSTRANSTVU (ČL. 155. I 167. PORODIČNOG ZAKONA) 21.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
SAVLADAVANJE VEŠTINA POTREBNIH ZA USPEŠNO RODITELJSTVO DETETA SA SMETNJAMA U RAZVOJU (ČL. 83. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
UMANJENA RADNA SPOSOBNOST ZA ODREĐENE POSLOVE DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OCENA MOGUĆNOSTI RODITELJA DA DOPRINOSE IZDRŽAVANJU MALOLETNE DECE (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
DELIMIČAN GUBITAK RADNE SPOSOBNOSTI KAO NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA IZDRŽAVANJA OD STRANE RODITELJA (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
DUŽNOST SRODNIKA DA DOPRINOSE IZDRŽAVANJU MALOLETNE DECE AKO JE RODITELJ NEZAPOSLEN (ČL. 154, 160. I 162. PORODIČNIOG ZAKONA) 14.04.2016. Apelacioni sud
OKOLNOSTI SLUČAJA KOJE MOGU UTICATI DA UKUPNA VISINA IZDRŽAVANJA DETETA BUDE MANJA OD MINIMALNE SUME IZDRŽAVANJA (ČL. 154., 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 14.04.2016. Apelacioni sud
DUŽNOST RODITELJA DA DOPRINOSI IZDRŽAVANJU SVOJE DECE IAKO JE NEZAPOSLEN (ČL. 154., 160. I 162. PORODIČNIOG ZAKONA) 14.04.2016. Apelacioni sud
UTICAJ FIKCIJE UPISA SUPRUŽNIKA- SUVLASNIKA ZAJEDNIČKE IMOVINE NA ISTINITOST I POUZDANOST PODATAKA UPISANIH U KATASTAR NEPOKRETNOSTI (ČL. 63. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ČL. 176. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 6. ZAKONA O HIPOTECI) 14.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVEĆAVANJE VISINE IZDRŽAVANJA DETETA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI (ČL. 160., 162. I 164. PORODIČNIOG ZAKONA) 14.04.2016. Apelacioni sud
SMANJENJE VISINE IZDRŽAVANJA I OBAVEZA PLAĆANJA IZDRŽAVANJA NEZAPOSLENOG DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL. 160, 162. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 07.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
IZIGRAVANJE PRAVA POVERIOCA IZDRŽAVANJA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 155. I 160. PORODIČNOG ZAKONA) 06.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE KONTAKTA IZMEĐU DETETA I OCA OSUĐENOG ZBOG NASILJA U PORODICI (ČL. 65, 197. I 199. PORODIČNOG ZAKONA) 06.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
MERA UZDRŽAVANJA OD PRISTUPA U STAMBENI I RADNI PROSTOR ZBOG PONAŠANJA SUPRUŽNIKA (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 06.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEZA IZDRŽAVANJA JOŠ JEDNOG DETETA I PRIHODI OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI (ČL. 162. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 06.04.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE NA IMOVINI STEČENOJ U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 4. I 171. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 296. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 04.04.2016. Viši sud
PRIBAVLJANJE STRUČNOG MIŠLJENJA ORGANA STARATELJSTVA U SPORU RADI ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 04.04.2016. Apelacioni sud
POREMEĆENI ODNOSI I RIZIK OD EVENTUALNOG NASILJA KAO USLOVI ZA IZRICANJE MERE ZAŠTITE (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 30.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE MERA ZAŠTITE KOD MEĐUSOBNOG UZNEMIRAVANJA ČLANOVA PORODICE (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 30.03.2016. Apelacioni sud
PONAŠANJE RODITELJA SA KOJIM DETE NE ŽIVI SUPROTNO INTERESIMA DETETA (ČL. 266. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
VIĐANJE DETETA PRILAGOĐENO RADNOM VREMENU RODITELJA (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 24.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
UGROŽAVANJE EGZISTENCIJE RODITELJA POVEĆANIM IZNOSOM IZDRŽAVANJA (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
MERE ZAŠTITE PREMA BRAČNOM DRUGU BEZ IZRICANJA MERE ZAŠTITE PREMA DECI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PROMENE OKOLNOSTI NA STRANI DUŽNIKA I POVERIOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 155, 160, 162. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 17.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
NEMOGUĆNOST ZAJEDNIČNKOG VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA USLED NESUGLASICA RODITELJA (ČL. 75., 76., 226., 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 17.03.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE SUDA O POVERAVANJU DETETA U SLUČAJU NEDOSTATKA SPORAZUMA RODITELJA (ČL. 6, 76, 226, 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 17.03.2016. Apelacioni sud
RAZGRANIČENJE IZMEĐU NASILNIKA I ŽRTVE KAO USLOV POSTOJANJA NASILJA U PORODICI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 16.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
STRUČNI PROFIL RADNIKA ZA PRIBAVLJANJE MIŠLJENJA DETETA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2016. Apelacioni sud
ISPITIVANJE PODOBNOSTI RODITELJA ZA SAMOSATLNO STARANJE BEZ OBZIRA NA IZRAŽENO MIŠLJENJE DETETA (ČL. 65. I 205. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2016. Apelacioni sud
USKRAĆIVANJE SVOJINSKOG PRAVA BRAČNOM DRUGU UPISOM DRUGOG BRAČNOG DRUGA KAO VLASNIKA OTKUPLJENOG STANA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 18. ZAKONA O STANOVANJU) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA VOĐENJE SPORA RADI OSTVARIVANJA PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
TUŽBA ZA UTVRĐENJE DA JE UČINJENO NASILJE U PORODICI KOJA NE SADRŽI ZAHTEV ZA ODREĐENJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA (ČL. 197, 198, 284. I 287. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2016. Vrhovni kasacioni sud
PREINAČENJE PRESUDE I UTICAJ NA POČETAK RAČUNANJA OBAVEZE DAVANJA IZDRŽAVANJA (ČL. 162., 163. I 164 PORODIČNOG ZAKONA) 09.03.2016. Apelacioni sud
USVAJANJE ZAHTEVA ZA SAMOSTALNO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA JEDNE STRANE I NAKNADA TROŠKOVA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 153. ZPP) 09.03.2016. Apelacioni sud
TRENUTAK OD KOGA SE RAČUNA OBAVEZA DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL. 163. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 03.03.2016. Apelacioni sud
NEREALNO PRIKAZIVANJE PRIHODA POVERIOCA IZDRŽAVANJA KAO OSNOV ZA PROMENU VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 160., 162. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 03.03.2016. Apelacioni sud
NAČIN ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA DECE SA OCEM KOME JE IZREČENA MERA ZABRANE PRISTUPA MAJCI (ČL. 61., 77, 198. 270. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 03.03.2016. Apelacioni sud
NASILJE U PORODICI MEĐU SUPRUŽNICIMA I UTICAJ NA ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA SA DECOM, (ČL. 61., 198. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 03.03.2016. Apelacioni sud
IMOVINSKI ODNOSI ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE KAO IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA (ČL. 195., 196. I 357. PORODIČNOG ZAKONA) 02.03.2016. Apelacioni sud
SUPRUGA KAO TREĆE LICE KOJE IZJAVLJUJE PRIGOVOR PROTIV IZVRŠENJA NA ZAJEDNIČKOJ IMOVINI (ČL. 13. I 50. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 171., 174. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 02.03.2016. Apelacioni sud
IZVRŠENJE NA ZAJEDNIČKOJ IMOVINI SUPRUŽNIKA (ČL. 50. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 171,. 174. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 02.03.2016. Apelacioni sud
OSTVARIVANJE PRAVA DETETA NA SLOBODNO IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 25.02.2016. Apelacioni sud
ELEMENTI PROCENE NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 6. PORODIČNOG ZAKONA) 25.02.2016. Apelacioni sud
PRENOŠENJE UDELA U STANU UGOVOROM O POKLONU KAO ISPLATA ALIMENTACIJE (ČL. 154. I 161. PORODIČNOG ZAKONA) 22.02.2016. Viši sud
OPHOĐENJE I KOMUNICIRANJE SA ČLANOVIMA PORODICE KOD NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 18.02.2016. Apelacioni sud
IZRICANJE MERE ZABRANE PRIBLIŽAVANJA ŽRTVI NASILJA I BEZ MERE ISELJENJA NASILNIKA IZ STANA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 18.02.2016. Apelacioni sud
IZVRŠENJE NASILJA U PORODICI  (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 18.02.2016. Apelacioni sud
MERA ZABRANE PRIBLIŽAVANJA NA UDALJENOSTI KRAĆOJ OD 5 METARA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 18.02.2016. Apelacioni sud
PRIRODA MERA ZAŠTITE SPREČAVANJA NASILJA U PORODICI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 18.02.2016. Apelacioni sud
NEPOTPUNO USVOJENJE I MOGUĆNOST NASLEĐIVANJA (ČL. 358. PORODIČNOG ZAKONA) 11.02.2016. Apelacioni sud
NEZAPOSLENOST KAO JEDINI OSNOV ZA DOSUĐENJE IZDRŽAVANJA SUPRUŽNIKA (ČL. 151. I 160. PORODIČNOG ZAKONA) 11.02.2016. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE USLOVA ZA IZDRŽAVANJE VANBRAČNOG PARTNERA (ČL. 151. I 160. PORODIČNOG ZAKONA) 11.02.2016. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3111/2013 – NAKNADNA I PREĆUTNA SAGLASNOST ORGANA STARATELJSTVA NA UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ŠTIĆENIKA (ČL. 140. PORODIČNOG ZAKONA, ČL. 29., 103. I 107. ZOO I ČL. 195. ZAKONA O NASLEĐIVANJU) 10.02.2016. Ustavni sud
ODLUČIVANJE SUDA O DODELI RODITELJSKOG PRAVA NA OSNOVU DVA SUPROTNA IZVEŠTAJA (ČL. 76. I 77. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 04.02.2016. Apelacioni sud
NEDOSTATAK OBRAZLOŽENJA ZBOG ČEGA JE NAJBOLJI INTERES DETETA DA SE POVERI JEDNOM RODITELJU (ČL. 76. I 77. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 04.02.2016. Apelacioni sud
OBAVEZA FORMIRANJA ZAJEDNIČKOG IZVEŠTAJA I PREPORUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 76. I 77. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 374. ZPP) 04.02.2016. Apelacioni sud
STICANJE ZAJEDNIČKE IMOVINE PO OSNOVU PRIZNANICE KOJA PROIZVODI PRAVNO DEJSTVO UGOVORA O KUPOPRODAJI (ČL. 171. I 180. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 4. ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI) 03.02.2016. Vrhovni kasacioni sud
POVERAVANJE DETETA JEDNOM RODITELJU KAO PRIVREMENA MERA SUDA U TOKU BRAKORAZVODNE PARNICE (ČL. 299. ZPP I ČL. 61. I 77. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE SUDA O POVERAVANJU DETETA U MLAĐEM UZRASTU JEDNOM RODITELJU (ČL. 77., 266., 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2016. Apelacioni sud
MAJKA KAO RODITELJ KOJI BOLJE ŠTITITI INTERESE DETETA U RANOM UZRASTU (ČL. 77., 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2016. Apelacioni sud
IZNOS IZDRŽAVANJA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I PRESELJENJE RODITELJA KAO RAZLOG ZA ŽALBU (ČL. 375. ZPP I ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2016. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE SUDA O SAMOSTALNOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA AKO SU OBA RODITELJA PODOBNA(ČL. 77, 270. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2016. Apelacioni sud
OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA POVERAVANJE DETETA (ČL. 6. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 26.01.2016. Apelacioni sud
ZABRANA DALJEG MEĐUSOBNOG UZNEMIRAVANJA I PRIBLIŽAVANJA BIVŠEM SUPRUŽNIKU I STANU U KOJEM ŽIVI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ MERE ISELJENJA NA UTVRĐENJE SUVLASNIČKIH ODNOSA NA STANU (ČL. 180. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 21.01.2016. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ ODBIJANJA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE INVALIDSKE PENZIJE POVERIOCA IZDRŽAVANJA NA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUPRUŽANSKO IZDRŽAVANJE (ČL. 160. I 167. PORODIČNOG ZAKONA) 13.01.2016. Apelacioni sud
MAJKA KAO ZAKONSKI ZASTUPNIK DETETA (ČL. 72. I 76. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 76. ZPP) 11.01.2016. Apelacioni sud
PROMENE OKOLNOSTI KOJE UTIČU NA MOGUĆNOST RODITELJA DA DOPRINOSI  IZDRŽAVANJU DECE (ČL. 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 11.01.2016. Apelacioni sud
KOLIZIJSKO ZASTUPANJE MALOLETNOG DETETA U SLUČAJU RAZVEDENIH RODITELJA KOJI ZAJEDNIČKI VRŠE RODITELJSKO PRAVO (ČL. 72. I 76. I 265. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 76. ZPP) 11.01.2016. Apelacioni sud
ODLUKA DETETA SA KOJIM RODITELJEM ŽELI DA ŽIVI (ČL. 60., 65. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 23.12.2015. Apelacioni sud
ZNAČAJ MIŠLJENJA DETETA (ČL. 60., 65. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 23.12.2015. Apelacioni sud
UTICAJ IZDRŽAVANJA KASNIJE ROĐENE DECE NA VISINU DOPRINOSA IZDRŽAVANJA DECE IZ PRETHODNE ZAJEDNICE (ČL. 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 18.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODNOS IZDRŽAVANJA RODITELJA I IZDRŽAVANJA SUPRUŽNIKA (ČL. 151. I 156. PORODIČNOG ZAKONA) 02.12.2015. Vrhovni kasacioni sud
SAGLASNOST STARATELJSTVA KAO USLOV ZA PUNOVAŽNOST PRAVNOG POSLA (ČL. 11, 64, 137, 147. I 193. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 103. I 110. ZOO) 26.11.2015. Apelacioni sud
MERODAVNO PRAVO ZA NASLEDNIČKU IZJAVU O ODRICANJU NASLEDSTVA LICA DELIMIČNO LIŠENOG POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 11, 64, 137, 147. I 193. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 103. I 110. ZOO) 26.11.2015. Apelacioni sud
NASLEDNIČKA IZJAVA O ODRICANJU NASLEDSTVA KOJA JE APSOLUTNO NIŠTAVA (ČL. 64, 137, 147. I 193. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 103. I 110. ZOO) 26.11.2015. Apelacioni sud
NEVEZANOST GRANICAMA TUŽBENOG ZAHTEVA U SPORU RADI ZAŠTITE NASILJA U PORODICI (ČL. 198. I 287. PORODIČNOG ZAKONA) 24.11.2015. Apelacioni sud
POSTOJANJE JEDNOG AKTA PONAŠANJA KOJI IMA KARAKTER NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 24.11.2015. Apelacioni sud
KRIVIČNI POSTUPAK ZAVRŠEN ODLAGANJEM GONJENJA ZBOG KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 24.11.2015. Apelacioni sud
KVALIFIKACIJA PONAŠANJA KAO NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 24.11.2015. Apelacioni sud
UTICAJ ISPLATE DELA KREDITA UDELU BRAČNOG DRUGA (ČL. 171. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 19.11.2015. Apelacioni sud
ODNOS MOGUĆNOSTI DUŽNIKA I POTREBA POVERIOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 28.10.2015. Apelacioni sud
SOLEMNIZACIJA UGOVORA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI BEZ PRETHODNE SAGLASNOSTI SUPRUŽNIKA (ČL. 93. I 93B ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ČL. 172. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 29. ZOO) 20.10.2015. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
SAGLASNOST CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOD KUPOVINE NEPOKRETNOSTI ZA SVOJE MALOLETNO DETE (ČL. 193. PORODIČNOG ZAKONA) 20.10.2015. Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
SUKOB INTERESA ORGANA STARATELJSTVA KAO TUŽIOCA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O KOMPETENTNOSTI RODITELJA ZA VRŠENJE ILI LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 264. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 07.10.2015. Vrhovni kasacioni sud
NEOBAVEZNOST „OVERAVANJA“ OD STRANE JAVNOG BELEŽNIKA SPORAZUMA O ZAKONSKOM IZDRŽAVANJU I DEOBI ZAJEDNIČKE IMOVINE SUPRUŽNIKA (ČL. 40, 161. I 179. PORODIČNOG ZAKONA) 25.09.2015. Apelacioni sud
UTICAJ MOGUĆNOSTI PUNOLETNOG DETETA DA DOPRINOSI SVOM IZDRŽAVANJU NA PRESTANAK PRAVA (ČL. 155. I 160. PORODIČNOG ZAKONA) 09.09.2015. Vrhovni kasacioni sud
OGRANIČAVANJE PRAVA VANBRAČNIH PARTNERA (ČL. 4. PORODIČNOG ZAKONA) 06.08.2015. Upravni sud
POKAZATELJI POSTOJANJA SPOSOBNOSTI ZA RASUĐIVANJE U VREME ZAKLJUČENJA BRAKA (ČL. 18. I 34. PORODIČNOG ZAKONA) 23.07.2015. Apelacioni sud
POSTOJANJE USLOVA ZA PRODUŽENJE OBAVEZE IZDRŽAVANJA BIVŠEG SUPRUŽNIKA (ČL. 151. I 163. PORODIČNOG ZAKONA) 09.07.2015. Apelacioni sud
DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE BRAČNIH DRUGOVA UNETE U DRUŠTVO (ČL. 184. PORODIČNOG ZAKONA) 08.07.2015. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE BRAČNOG DRUGA NA OSNOVU ADAPTACIJE OBJEKTA (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 170. PORODIČNOG ZAKONA) 08.07.2015. Apelacioni sud
POJAM REDOVNOG ŠKOLOVANJA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 07.07.2015. Apelacioni sud
OPRAVDANI RAZLOZI ZA PRESTANAK IZDRŽAVANJA RAZVEDENOG SUPRUŽNIKA (ČL. 167. PORODIČNOG ZAKONA) 03.07.2015. Vrhovni kasacioni sud
BUDUĆE IZDRŽAVANJE DETETA KAO PREDMET SPORAZUMA (ČL. 103. ZOO I ČL. 8. I 154. PORODIČNOG ZAKONA) 03.06.2015. Vrhovni kasacioni sud
NIVO DOKAZANOSTI ČINJENICA ZA DONOŠENJE PRIVREMENE MERE (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 296. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU) 22.05.2015. Apelacioni sud
PREDUSLOV ZA NASTANAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA RODITELJA OD STRANE PUNOLETNOG DETETA (ČL. 156. PORODIČNOG ZAKONA) 07.05.2015. Apelacioni sud
NEOPHODNI USLOVI ZA ODREĐIVANJE SUPRUŽANSKOG IZDRŽAVANJA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 29.04.2015. Apelacioni sud
NAČIN PLAĆANJA IZDRŽAVANJA (ČL. 160-164. PORODIČNOG ZAKONA) 22.04.2015. Vrhovni kasacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ Už-2095/2012 – VREME ZA KOJE NASTUPA APSOLUTNA ZASTARELOST KRIVIČNOG DELA KAO KRITERIJUM OCENE  BLAGOVREMENOSTI RADNJI SUDA I POJAČANA ODGOVORNOST DRŽAVE ZA SPREČAVANJE NASILJA U PORODICI (ČL. 14. ZKP I ČL. 89. ZAKONA O USTAVNOM SUDU) 25.03.2015. Ustavni sud
BRAČNI UGOVOR KAO OSNOV NASLEĐIVANJA (ČL. 179. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I ČL. 188. PORODIČNOG ZAKONA) 18.03.2015. Apelacioni sud
BRAČNI UGOVOR KAO OSNOV ODRICANJA OD NASLEĐA (ČL. 218. ZAKONA O NASLEĐIVANJU I  ČL. 188. PORODIČNOG ZAKONA) 18.03.2015. Apelacioni sud
OBAVEZA POSTUPAJUĆEG SUDIJE PRILIKOM OVERE BRAČNOG UGOVORA (ČL. 188. PORODIČNOG ZAKONA) 18.03.2015. Apelacioni sud
POJAM NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 6, 61, 78. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 25.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
PUNOVAŽNOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU ZAKLJUČENOG SA POSLOVNO NESPOSOBNIM DAVAOCEM IZDRŽAVANJA (ČL. 194. ZAKONA O NASLEĐIVANJU, ČL. 56. ZOO I ČL. 64. PORODIČNOG ZAKONA) 12.02.2015. Vrhovni kasacioni sud
UVEĆANJE VREDNOSTI BRAČNE SUTEKOVINE NAKON PRESTANKA ZAJEDNICE ŽIVOTA (ČL. 175. PORODIČNOG ZAKONA) 21.01.2015. Apelacioni sud
ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG DETETA SA RODITELJEM KOJI SE NALAZI NA IZDRŽAVANJU KAZNE ZATVORA (ČL. 67. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 04.12.2014. Apelacioni sud
PREKID OBAVLJANJA DELATNOSTI ORTAKA ZBOG PORODILJSKOG ODSUSTVA (ČL. 80. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA) 03.12.2014. Viši sud
STAVLJANJE LICA POD STARATELJSTVO I LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 124, 125, 132 I 329. PORODIČNOG ZAKONA I  ČL. 199. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU) 24.10.2014. Upravni sud
ČINJENICE OD ZNAČAJA ZA DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU OČINSTVA (ČL. 55. I 260. PORODIČNOG ZAKONA) 01.10.2014. Vrhovni kasacioni sud
PRIVREMENE MERE U POSTUPCIMA U VEZI PORODIČNIH ODNOSA (ČL. 260. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 204. PORODIČNOG ZAKONA) 29.09.2014. Viši sud
PRAVO ČLANOVA UŽE PORODICE ŠTETNIKA NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE OD STRANE OSIGURAVAČA (ČL. 21. ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU I ČL. 85. ZAKONA O OSIGURANJU IMOVINE I LICA) 26.09.2014. Apelacioni sud
RELEVANTNOST REDOSLEDA IZDRŽAVANJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE  (ČL. 154. I 166. PORODIČNOG ZAKONA) 26.09.2014. Apelacioni sud
LUKSUZNE I OSNOVNE POTREBE DETETA (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 17.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
UTICAJ NA VISINU IZDRŽAVANJA U SLUČAJU PROMENE OKOLNOSTI KOD OBE STRANE (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 17.09.2014. Vrhovni kasacioni sud
POVEĆANJE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE ZBOG VEĆEG STANDARDA DRŽAVE U KOJOJ DUŽNIK IZDRŽAVANJA ŽIVI I RADI (ČL. 154, 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 05.09.2014. Apelacioni sud
RAZDVAJANJE RASPRAVLJANJA I ODLUČIVANJA PRED SUDOM SUPROTNO ODREDBAMA POSEBNOG ZAKONA (ČL. 279. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 198. ZPP) 01.09.2014. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O BRAČNOM STATUSU I IZDRŽAVANJU U BRAČNOM SPORU (ČL. 279. I 280. PORODIČNOG ZAKONA) 01.09.2014. Apelacioni sud
PRAVO RODITELJA DA DETETU SLOBODNO ODREDE PREZIME (ČL. 345. PORODIČNOG ZAKONA) 01.08.2014. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
OBJEKTIVNA NESPOSOBNOST ZA VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA USLED TRENUTNOG STICAJA ŽIVOTNIH OKOLNOSTI (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 16.07.2014. Apelacioni sud
PRAVO STANOVANJA DETETA I RODITELJA KOJI VRŠI RODITELJSKO PRAVO (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 15.07.2014. Apelacioni sud
POZIVANJE NA ROČIŠTA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAO BITNA POVREDA POSTUPKA (ČL. 80. I 361. ZPP I ČL. 137. PORODIČNOG ZAKONA) 18.06.2014. Viši sud
USLOV ZA ISTICANJE OBLIGACIONOG TRAŽENJA PO OSNOVU SUVLASNIČKOG UDELA SUPRUŽNIKA (ČL. 16. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 177. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 18.06.2014. Apelacioni sud
ZABELEŽBA O ZAJEDNIČKOJ SVOJINI SUPRUŽNIKA I NAČELO POUZDANJA U ISTINITOST I TAČNOST PODATAKA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI (ČL. 176. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 63, 76, 81. I 82. ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU) 05.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
KREDIT UPOTREBLJEN ZA OSNIVANJE PRAVNOG LICA ČIJI PRIHODI SLUŽE PODMIRENJU POTREBA ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA SUPRUŽNIKA (ČL. 187. PORODIČNOG ZAKONA) 05.06.2014. Vrhovni kasacioni sud
ELEMENTI ZA PROCENU NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 266. PORODIČNOG ZAKONA) 21.05.2014. Viši sud
PRAVO SVOJINE BRAČNIH DRUGOVA NA STANU KOJI JE STEČEN OTKUPOM IZ DRUŠTVENE SVOJINE (ČL. 171. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 21.05.2014. Apelacioni sud
ZASTOJ U POLAGANJU ISPITA PUNOLETNOG DETETA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 15.05.2014. Vrhovni kasacioni sud
OSPORAVANJE OČINSTVA UPISANOG U MATIČNE KNJIGE ROĐENIH NA OSNOVU PRIZNANJA (ČL. 56. PORODIČNOG ZAKONA) 15.05.2014. Apelacioni sud
PRESTANAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA ZBOG PREKIDA REDOVNOG STUDIRANJA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 13.05.2014. Apelacioni sud
PREURANJENOST TUŽBE ZA UTVRĐIVANJE OČINSTVA ZBOG NEPOSTOJANJA PROCESNIH PRETPOSTAVKI ZA NJENO PODNOŠENJE (ČL. 251. I 305. PORODIČNOG ZAKONA) 13.05.2014. Apelacioni sud
MOGUĆNOSTI DAVAOCA KAO KRITERIJUM ZA ODREĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 29.04.2014. Apelacioni sud
PRAVO STANOVANJA MALOLETNE DECE NA STANU KOJI JE PREDMET DEOBE (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 154. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU) 16.04.2014. Apelacioni sud
ČINJENICE OD ZNAČAJA ZA UTVRĐIVANJE VREDNOSTI POKLONA MEĐU SUPRUŽNICIMA (ČL. 190. PORODIČNOG ZAKONA) 03.04.2014. Apelacioni sud
FIZIČKO LICE KAO OBVEZNIK POREZA NA ORUŽJE DOBIJENOG NA POKLON ILI U ZNAK ZAHVALNOSTI ZA IZUZETAN DOPRINOS PREMINULOG ČLANA PORODICE (ČL. 21, 23. I 25. ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA) 31.03.2014. Upravni sud
ODBIJANJE VEŠTAČENJA DNK METODOM RADI UTVRĐIVANJA VEROVATNOSTI OČINSTVA (ČL. 55. I 59. PORODIČNOG ZAKONA) 12.03.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-15/2011 – IZDRŽAVANJE DETETA KOJE ŽIVI SA DUŽNIKOM I DETETA KOJE NE ŽIVI SA DUŽNIKOM IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 05.03.2014. Ustavni sud
ODGOVORNOST RODITELJA KAO PARAMETAR KOD LIŠENJA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 81. I 82. PORODIČNOG ZAKONA) 04.03.2014. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-300/2012 – ZAJEDNIČKA OPSERVACIJA DETETA I RODITELJA PRILIKOM DAVANJA NALAZA I STRUČNOG MIŠLJENJA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 26.02.2014. Ustavni sud
BRAT KAO NUŽNI SUPARNIČAR U SPORU O ZAKONSKOM IZDRŽAVANJU (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 25.02.2014. Apelacioni sud
PREDMET DEOBE ZAJEDNIČKE IMOVINE BRAČNIH DRUGOVA (ČL. 171. I 177. PORODIČNOG ZAKONA) 30.01.2014. Apelacioni sud
POSTUPAK UTVRĐIVANJA UDELA BRAČNIH DRUGOVA U IMOVINI STEČENOJ U BRAKU (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 30.01.2014. Apelacioni sud
POSTOJANJE VANBRAČNE ZAJEDNICE KOJA VODI ZAJEDNIČKOM STICANJU (ČL. 191. PORODIČNOG ZAKONA) 29.01.2014. Apelacioni sud
NAMERA ZAKLJUČENJA BRAKA U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 4. PORODIČNOG ZAKONA) 29.01.2014. Apelacioni sud
ODSUSTVO ZBOG POSLA I ODSUSTVO ZBOG PRIVREMENOG RADA U INOSTRANSTVU VANBRAČNOG PARTNERA (ČL. 4. PORODIČNOG ZAKONA) 29.01.2014. Apelacioni sud
SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM STICANJU U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 191. PORODIČNOG ZAKONA) 29.01.2014. Apelacioni sud
ZAŠTITA PRAVA NA OČUVANJE SOPSTVENOG IDENTITETA (ČL. 59. PORODIČNOG ZAKONA) 16.01.2014. Apelacioni sud
NALAZ I MIŠLJENJE ORGANA STARATELJSTVA KOJI JE PODNEO TUŽBU ZA LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 15.01.2014. Apelacioni sud
ZASTUPANJE DETETA KOD SAMOSTALNOG VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 68. I 72. PORODIČNOG ZAKONA) 10.01.2014. Apelacioni sud
NADLEŽNOST SUDA I PRIMENA PRAVA KOD RAZVODA BRAKA ZAKLJUČENOG U KONZULATU (ČL. 35. I 61. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA, ČL. 38. I 39. ZPP I ČL. 209. PORODIČNOG ZAKONA) 09.01.2014. Apelacioni sud
POVREMENA ZAJEDNICA ŽIVOTA KAO USLOV ZA PONIŠTAJ BRAKA (ČL. 32. PORODIČNOG ZAKONA) 09.01.2014. Apelacioni sud
RELEVANTNOST  RAZLOGA KOJI SU DOVELI DO PRESTANKA ZAJEDNICE ŽIVOTA ZA NIŠTAVOST BRAKA (ČL. 32. PORODIČNOG ZAKONA) 09.01.2014. Apelacioni sud
DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA USLED PASIVNOSTI U POGLEDU DAVANJA SAGLASNOSTI ZA ODLAZAK DETETA U INOSTRANSTVO (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 26.12.2013. Apelacioni sud
KUMULATIVNO ISPUNJENJE USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUPRUŽNIČKO IZDRŽAVANJE (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 18.12.2013. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O PITANJIMA KOJA BITNO UTIČU NA ŽIVOT DETETA U SITUACIJI KADA NISU KOMPROMITOVANA (ČL. 78. PORODIČNOG ZAKONA) 10.12.2013. Apelacioni sud
PRAVO NA KOMPLETNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA (ČL. 1-5 ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA) 02.12.2013. Republički fond za zdravstveno osiguranje
PRIHODI U VIDU POKLONA I FINANSIJSKE POMOĆI PRIJATELJA I PORODICE (ČL. 3. I 44. ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA) 20.11.2013. Apelacioni sud
DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA KAO POSLEDICA NESAVESNOG VRŠENJA PRAVA (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 31.10.2013. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI NA OSNOVU OCENE ČINJENICA UTVRĐENIH U POSTUPKU PRED CENTROM ZA SOCIJALNI RAD (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 31.10.2013. Apelacioni sud
PREUZIMANJE OBAVEZA MALOLETNIKA IZ UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU OD STRANE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA (ČL. 193. PORODIČNOG ZAKONA) 23.10.2013. Apelacioni sud
OPRAVDANOST IZMEŠTANJA „SOCIO-MATERIJALNO UGROŽENE DECE“ IZ PORODICA POREKLA U HRANITELJSKE PORODICE (ČL. 60. I 110. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 40. I 48. ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI) 15.10.2013. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
DEFINISANJE POJMA REDOVNOG STUDENTA(ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 02.10.2013. Apelacioni sud
IMOVINSKE PRILIKE KAO FAKTOR KOJI UTIČE NA NEIZRICANJE MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 01.10.2013. Apelacioni sud
PRAVA NOSIOCA IZVORNOG PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 26.09.2013. Apelacioni sud
POSLEDICE PROPUSTA VLASNIKA DA PRILIKOM KONSTITUISANJA PRAVA STANOVANJA ZAHTEVA UTVRĐIVANJE SUPOSEDA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 26.09.2013. Apelacioni sud
NESPOSOBNOST ZA VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA U PUNOM KAPACITETU (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 26.09.2013. Apelacioni sud
PONIŠTAJ BRAKA ZBOG NEDOSTATKA NAMERE ZA USPOSTAVLJANJEM ZAJEDNICE ŽIVOTA (ČL. 16. I 32. PORODIČNOG ZAKONA) 18.09.2013. Apelacioni sud
ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA RAZLIKU MANJE ISPLAĆENE PORODIČNE PENZIJE (ČL. 277. I 278. ZOO) 11.09.2013. Viši sud
MOMENAT NASTANKA OBAVEZE IZDRŽAVANJA (ČL. 163. PORODIČNOG ZAKONA) 10.09.2013. Apelacioni sud
SUVLASNIČKA I UPRAVLJAČKA PRAVA U PRIVREDNOM SUBJEKTU PO OSNOVU STICANJA U BRAKU (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 06.08.2013. Apelacioni sud
ODSUSTVO ELEMENTARNE BRIGE RODITELJA ZA DETE (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 30.07.2013. Apelacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 29.07.2013. Apelacioni sud
PRAVO NA REGRES KOD PRAVNE OBAVEZE DAVANJA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 165. PORODIČNOG ZAKONA) 26.07.2013. Apelacioni sud
MINIMALNA SUMA IZDRŽAVANJA KAO ORJENTIR (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 24.07.2013. Apelacioni sud
OBAVEZNOST IMPLEMENTACIJE PREDLOGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U PRESUDU (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 24.07.2013. Apelacioni sud
VISINA IZNOSA ZA IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA (ČL. 160. I ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 17.07.2013. Apelacioni sud
TUŽBA RADI NAKNADE IZDRŽAVANJA MAJKA DETETA PO PROTEKU ROKA ZA KOJI TRAJE IZDRŽAVANJE (ČL. 153. I 278. PORODIČNOG ZAKONA) 03.07.2013. Vrhovni kasacioni sud
DONJA STAROSNA GRANICA ZA SLOBODNO IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA DETETA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 26.06.2013. Apelacioni sud
REGRESNI ZAHTEV ZA NAKNADU SRAZMERNOG DELA TROŠKOVA ZA IZDRŽAVANJE (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 20.06.2013. Apelacioni sud
ODBIJANJE ZAHTEVA ZA SAMOSTALNO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA RODITELJA KOJI OPSTRUIRA ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA DETETA SA DRUGIM RODITELJEM (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 19.06.2013. Apelacioni sud
UVAŽAVANJE ŽELJA DETETA KOD PROCENE NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 266. PORODIČNOG ZAKONA) 19.06.2013. Apelacioni sud
MIŠLJENJE DETETA FORMIRANO POD UTICAJEM MANIPULATIVNOG PONAŠANJA RODITELJA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 14.06.2013. Apelacioni sud
IZOSTANAK FORMALNOG NALOGA O PREDAJI DECE (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 14.06.2013. Apelacioni sud
IZOSTANAK RAZLOGA ZA LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 60, 81. I 82. PORODIČNOG ZAKONA) 14.06.2013. Apelacioni sud
ODREĐENOST DOPRINOSA IZDRŽAVANJU U PROCENTUALNOM IZNOSU OD MESEČNE NETO ZARADE (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 14.06.2013. Apelacioni sud
POSLEDICE SINDROMA OTUĐENJA OD RODITELJA SA KOJIM DETE NE ŽIVI (ČL. 61. I 77. PORODIČNOG ZAKONA) 14.06.2013. Apelacioni sud
ZASNIVANJE HIPOTEKE NA ZAJEDNIČKOJ IMOVINI STEČENOJ U BRAKU (ČL. 2, 6. I 8. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA) 12.06.2013. Apelacioni sud
PROCENA NAJBOLJEG INTERESA DETETA U ODSUSTVU MIŠLJENJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (ČL. 6. PORODIČNOG ZAKONA) 12.06.2013. Apelacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA DETETA I LICA SA KOJIM GA VEŽE POSEBNA BLISKOST (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 12.06.2013. Apelacioni sud
DELIMIČNA NIŠTAVOST HIPOTEKE (ČL. 6. I 8. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 18. I 105. ZOO) 12.06.2013. Apelacioni sud
POSTUPANJE BANKE KOD KOD ZASNIVANJA I UPISA HIPOTEKE NA BRAČNOJ IMOVINI (ČL. 6. I 8. ZAKONA O HIPOTECI I ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL.18. ZOO) 12.06.2013. Apelacioni sud
ISPUNJENOST PROCESNIH PRETPOSTAVKI ZA VOĐENJE NOVE PARNICE U ISTOJ STVARI (ČL. 294. ZPP I ČL. 251. PORODIČNOG ZAKONA) 11.06.2013. Apelacioni sud
PRODUŽAVANJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI DOK TRAJU RAZLOZI ZBOG KOJIH JE ODREĐENA (ČL. 199. PORODIČNOG ZAKONA) 05.06.2013. Apelacioni sud
UPUĆIVANJE RUŽNIH REČI KAO NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 30.05.2013. Apelacioni sud
NEPRECIZNOST PRILIKOM ODREĐIVANJA NAČINA ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 28.05.2013. Apelacioni sud
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE ODLUKE O KOREKTIVNOM NADZORU (ČL. 80. I 341. PORODIČNOG ZAKONA) 28.05.2013. Apelacioni sud
NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE KOD ODREĐIVANJA VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 28.05.2013. Apelacioni sud
UTICAJ STRUKTURE LIČNOSTI RODITELJA NA DONOŠENJE ODLUKE O SAMOSTALNOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 28.05.2013. Apelacioni sud
URAČUNAVANJE VANREDNIH IZDATAKA U VISINU IZDRŽAVANJA (ČL. 154. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 22.05.2013. Apelacioni sud
USLOVI ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 296. I 297. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 17.05.2013. Viši sud
ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA RODITELJA I DETETA SA SMETNJAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 25.04.2013. Apelacioni sud
RAZLIČITI VIDOVI PODMIRIVANJA POTREBA PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 154, 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 18.04.2013. Apelacioni sud
POVEĆANJE VISINE IZDRŽAVANJA DECE USLED PROMENJENIH OKOLNOSTI (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 17.04.2013. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENA MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 17.04.2013. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE ZA RADNO SPOSOBNOG BRAČNOG PARTNERA KOJI JE SVOJEVOLJNO NAPUSTIO ZAJEDNICU ŽIVOTA (ČL. 151. I 152. PORODIČNOG ZAKONA) 21.03.2013. Apelacioni sud
LIŠENJE RODITELJA PRAVA DA ODLUČUJE O PITANJIMA KOJA BITNO UTIČU NA ŽIVOT DETETA (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 20.03.2013. Apelacioni sud
USLOVI ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 19.03.2013. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2289/2010 – IZVOĐENJE VELIKOG BROJA DOKAZA NA PREDLOG STRANKE I IZDRŽAVANJE NAKON PRESTANKA BRAKA (ČL. 10. ZPP I ČL. 151. I 163. PORODIČNOG ZAKONA) 13.03.2013. Ustavni sud
PRAVO STANOVANJA RODITELJA NA OSNOVU PRAVA DETETA (ČL. 194. I 263. PORODIČNOG ZAKONA) 13.03.2013. Vrhovni kasacioni sud
SUPARNIČARSKA ZAJEDNICA U SPOROVIMA ZA ZAŠTITU PRAVA DETETA (ČL. 256. I 263. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 211. ZPP) 13.03.2013. Vrhovni kasacioni sud
SUVLASNIČKI DEO NA AUTOMOBILU KUPLJENOM NA KREDIT SREDSTVIMA JEDNOG SUPRUŽNIKA (ČL. 29. I 177. PORODIČNOG ZAKONA) 06.03.2013. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA OPOZIV UGOVORA O POKLONU (ČL. 190. PORODIČNOG ZAKONA) 06.03.2013. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA UMANJENJE UTVRĐENE VISINE IZDRŽAVANJA MALOLETNE DECE (ČL. 154, 162. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 25.02.2013. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE IZDRŽAVANJA PREMA STVARNIM PRIHODIMA I PREMA MOGUĆNOSTIMA DA ISTI OSTVARE (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 25.02.2013. Apelacioni sud
OBOSTRANA OBAVEZA RODITELJA DA DOPRINOSE IZDRŽAVANJU DETETA (ČL. 154, 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 12.02.2013. Apelacioni sud
UTICAJ PRIHODA OSTVARENIH POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM NA VISINU IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 12.02.2013. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST OSLOBOĐENJA OD TAKSENE OBAVEZE (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 12.02.2013. Apelacioni sud
NEZNATNO I ZNATNO UVEĆANJE POSEBNE IMOVINE SUPRUŽNIKA (ČL. 170. PORODIČNOG ZAKONA) 07.02.2013. Apelacioni sud
STICANJE PRAVA SVOJINE ADAPTACIJOM OBJEKTA KOJI PREDSTAVLJA POSEBNU IMOVINU SUPRUŽNIKA (ČL. 170 PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 24. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 07.02.2013. Apelacioni sud
PRESTANAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA NAKON POBOLJŠANJA MATERIJALNIH PRILIKA DAVAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 167. PORODIČNOG ZAKONA) 06.02.2013. Apelacioni sud
MINIMALNI PROCENAT VISINE IZDRŽAVANJA MALOLETNOG DETETA (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 23.01.2013. Apelacioni sud
KARAKTER EMOTIVNE VEZE-ZAJEDNICE KAO BITAN USLOV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA (ČL. 201. ZOO I ČL. 4. PORODIČNOG ZAKONA) 17.01.2013. Apelacioni sud
ADAPTACIJA DETETA NA OKOLINU KAO RAZLOG ZA POVERAVANJE DETETA RODITELJU (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 10.01.2013. Apelacioni sud
PREJUDICIRANJE ODLUKE O TUŽBENOM ZAHTEVU KOD PREDLOGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (ČL. 374. ZPP I ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 10.01.2013. Viši sud
PREJUDICIRANJE SUDSKE ODLUKE KOD UREĐIVANJA LIČNIH ODNOSA IZMEĐU RODITELJA I DECE (ČL. 374. ZPP I ČL. 61. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 10.01.2013. Viši sud
PONIŠTAJ IZJAVE O PRIZNANJU OČINSTVA (ČL. 54. I 253. PORODIČNOG ZAKONA) 09.01.2013. Apelacioni sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE ZBOG NEPLAĆENE ZAKUPNINE (ČL. 414. ZOO I ČL. 187. PORODIČNOG ZAKONA) 09.01.2013. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA KOD OSPORAVANJA OČINSTVA (ČL. 56. PORODIČNOG ZAKONA) 09.01.2013. Apelacioni sud
KRUG LICA PREMA KOJIMA SE MOŽE USTANOVITI PRAVO STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 26.12.2012. Apelacioni sud
ODSUSTVO POTPUNOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI I PRAVO NA SUPRUŽNIČKO IZDRŽAVANJE (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 28.11.2012. Apelacioni sud
RAZLOZI  PRAVIČNOSTI KOD ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA U PORODIČNOM SPORU (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 20.11.2012. Viši sud
MIŠLJENJE DETETA KAO BITAN ELEMENT ZA UTVRĐIVANJE NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 60. I 65. PORODIČNOG ZAKONA) 14.11.2012. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA NA ZAJEDNIČKOJ NEPOKRETNOSTI SUPRUŽNIKA (ČL. 23. ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU I ČL. 171. I 180. PORODIČNOG ZAKONA) 08.11.2012. Apelacioni sud
MESNA NADLEŽNOST SUDA U SPORU ZA ZAŠTITU OD NASILJA U PORODICI (ČL. 283. PORODIČNOG ZAKONA) 06.11.2012. Viši sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA ZAŠTITU PRAVA DETETA (ČL. 61. I 263. PORODIČNOG ZAKONA) 30.10.2012. Apelacioni sud
NESPOSOBNOST ZA RAD I NEZAPOSLENOST KAO ALTERNATIVNO POSTAVLJENI USLOVI ZA IZDRŽAVANJE (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 30.09.2012. Vrhovni kasacioni sud
OSNOVANOST ZAHTEVA ZAKONSKOG NASLEDNIKA ZA OKONČANJE POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA (ČL. 41. PORODIČNOG ZAKONA) 18.09.2012. Apelacioni sud
NEBLAGOVREMENOST TUŽBE RADI OSPORAVANJA OČINSTVA (ČL. 252. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2012. Apelacioni sud
BESTERETNO ZAŽIVOTNO RASPOLAGANJE KAO KOREKTIVNI FAKTOR VISINE IZDRŽAVANJA SUPRUŽNIKA (ČL. 162. I 166. PORODIČNOG ZAKONA) 28.08.2012. Apelacioni sud
ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE SUVLASNIŠTVA NA NEPOKRETNOSTI OBUHVAĆENE SPORAUMOM O DEOBI (ČL. 178. I 179. PORODIČNOG ZAKONA) 02.08.2012. Apelacioni sud
STICANJE STATUSA OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA DEOBOM ZAJEDNIČKE IMOVINE PREKO ULOGA UNETOG U DRUŠTVO (ČL. 177. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 50. ZAKONA O PREDUZEĆIMA) 02.08.2012. Apelacioni sud
PROCENA USLOVA PRILIKOM ODREĐIVANJA SAMOSTALNOG VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77.  PORODIČNOG ZAKONA) 24.07.2012. Apelacioni sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IU-3/2005 ( ČL.1. I 15. ZAKONA I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ) 20.07.2012. Ustavni sud
OBAVEZA DOKAZIVANJA VEĆEG UDELA U STICANJU ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 18. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA I ČL. 195. PORODIČNOG ZAKONA) 17.07.2012. Apelacioni sud
POVLAČENJE TUŽBE ZA PONIŠTENJE PRIZNANJA OČINSTVA (ČL. 253. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 202. ZPP) 11.07.2012. Viši sud
TUŽBA RADI PONIŠTAJA IZJAVE O PRIZNANJU OČINSTVA DATE U ZABLUDI (ČL. 54. I 253. PORODIČNOG ZAKONA) 11.07.2012. Viši sud
NARUŠAVANJE PSIHIČKOG ZDRAVLJA SUPRUŽNIKA NAKON RAZVODA BRAKA (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 27.06.2012. Apelacioni sud
UVAŽAVANJE INTERESA MALOLETNE DECE PRI ODLUČIVANJU O ZAHTEVU ZA PRAVO STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 08.06.2012. Apelacioni sud
MIŠLJENJE DETETA O PRAVU STANOVANJA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 08.06.2012. Apelacioni sud
OGRANIČAVANJE PRAVA NA DOM KAO MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 06.06.2012. Apelacioni sud
ODREĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA U STRANOJ VALUTI (ČL. 161. PORODIČNOG ZAKONA) 06.06.2012. Apelacioni sud
UTICAJ PROTEKA VREMENA ZBOG NESPROVOĐENJA ODLUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA NA PONAŠANJE DETETA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 05.06.2012. Apelacioni sud
USAGLAŠAVANJE ODLUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA SA FAKTIČKIM STANJEM (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 05.06.2012. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE RODITELJA KAO PRIRODNA OBLIGACIJA DETETA (ČL. 156. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 213. ZOO) 05.06.2012. Viši sud
OBAVEZA DRŽAVE DA OBEZBEDI ADEKVATAN NADZOR NAD VRŠENJEM RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 6, 79. I 80. PORODIČNOG ZAKONA) 05.06.2012. Apelacioni sud
PRIVREMENO UREĐENJE VISINE IZDRŽAVANJA DECE (ČL. 73. I 154. PORODIČNOG ZAKONA) 28.05.2012. Viši sud
USLOVLJENOST SUPRUŽNIČKOG IZDRŽAVANJA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 24.05.2012. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE U SLUČAJU NAPUŠTANJA NEMOĆNOG SUPRUŽNIKA BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA  (ČL. 25. I 28. PORODIČNOG ZAKONA) 24.05.2012. Apelacioni sud
MINIMALNA SUMA IZDRŽAVANJA KAO ORIJENTIR SUDU (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 16.05.2012. Apelacioni sud
OVLAŠĆENJE PUNOMOĆNIKA ZA PRIJEM PRESUDE I ULAGANJE ŽALBE U BRAČNOM SPORU (ČL. 221. PORODIČNOG ZAKONA) 15.05.2012. Apelacioni sud
PRIVIDAN SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 76. PORODIČNOG ZAKONA) 26.04.2012. Apelacioni sud
POSTAVLJANJE KOLIZIJSKOG STARATELJA MALOLETNOM DETETU (ČL. 265. PORODIČNOG ZAKONA) 24.04.2012. Apelacioni sud
OSPORAVANJE OČINSTVA OD STRANE NASLEDNIKA (ČL. 56. I 254. PORODIČNOG ZAKONA) 20.04.2012. Apelacioni sud
KRITERIJUMI ZA PROMENU VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 03.04.2012. Apelacioni sud
VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA U SLUČAJU SMRTI JEDNOG RODITELJA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 28.03.2012. Vrhovni kasacioni sud
ODREĐIVANJE TROŠKOVA POSTUPKA U PORODIČNOM SPORU (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 28.03.2012. Viši sud
POKLONI DOBIJENI PRILIKOM VENČANJA KAO ZAJEDNIČKA IMOVINA (ČL. 168. PORODIČNOG ZAKONA) 27.03.2012. Viši sud
STICANJE UDELA NA OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA BRAČNOG DRUGA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 16. ZAKONA O STANOVANJU) 24.03.2012. Apelacioni sud
ODNOS DETETA SA SRODNICIMA I DRUGIM BLISKIM LICIMA (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 20.03.2012. Apelacioni sud
AKTIVNA LEGITIMACIJA KOD PODNOŠENJA TUŽBE ZA REGRES IZDRŽAVANJA (ČL. 165. I 278. PORODIČNOG ZAKONA) 14.03.2012. Apelacioni sud
PROCENA NAJBOLJEG INTERESA DETETA KAO OBAVEZA SUDA (ČL. 266. I 270. PORODIČNOG ZAKONA) 01.03.2012. Apelacioni sud
ZAJEDNIČKA IMOVINA SUPRUŽNIKA U ODSUSTVU ZAJEDNICE ŽIVOTA, RADA I PRIVREĐIVANJA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 23.02.2012. Apelacioni sud
NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI DETETA KOD NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 31.01.2012. Viši sud
LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 22.01.2012. Apelacioni sud
UVAŽAVANJE ŽELJE DETETA U SPORU ZA VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 60. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 01.01.2012. Apelacioni sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST SUPRUŽNIKA ZA DUG PO OSNOVU ZAJMA UPOTREBLJENOG ZA POTREBE ZAJEDNICE (ČL. 414. ZOO I ČL. 187. PORODIČNOG ZAKONA) 27.12.2011. Apelacioni sud
PROTIVPRAVNO ODVOĐENJE I PROMENA MESTA BORAVKA DETETA BEZ SAGLASNOSTI DRUGOG RODITELJA (ČL. 76. I 78. PORODIČNOG ZAKONA) 01.12.2011. Viši sud
ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-652/2009 – KRIVICA ZA PREKID BRAČNE ZAJEDNICE KAO USLOV ZA ODREĐIVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 29.11.2011. Ustavni sud
SUDSKA ODLUKA KAO ZAMENA SAGLASNOSTI RODITELJA ZA PROMENU PREBIVALIŠTA (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 07.11.2011. Apelacioni sud
NALAZ I STRUČNO MIŠLJENJE ORGANA STARATELJSTVA KOJI JE I STRANKA U POSTUPKU (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 07.11.2011. Apelacioni sud
OBAVEZA SRODNIKA NA  IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 01.11.2011. Apelacioni sud
ZAHTEV VANBRAČNOG PARTNERA ZA UTVRĐENJE SUVLASNIČKOG DELA NA IMOVINI STEČENOJ U TOKU TRAJANJA VANBRAČNE ZAJEDNICE (ČL. 177. I 189. PORODIČNOG ZAKONA) 26.10.2011. Apelacioni sud
POVREDA PRAVA NA SAMOSTALNO VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 60. I 77. PORODIČNOG ZAKONA) 21.10.2011. Apelacioni sud
DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE (ČL. 177. I 195. PORODIČNI ZAKON) 20.10.2011. Apelacioni sud
OSPORAVANJE OČINSTVA MUŠKARCA UPISANOG U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH KAO OCA DETETA (ČL. 3. ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA I ČL. 56. PORODIČNOG ZAKONA) 06.10.2011. Vrhovni kasacioni sud
NEJEDNAK MATERIJALNI STATUS POVERIOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 21.09.2011. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENOG STANJA DAVAOCA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 08.09.2011. Apelacioni sud
MIŠLJENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KAO OSNOV ZA ODREĐIVANJE MERE ZAŠTITE (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2011. Apelacioni sud
UTICAJ PORODILJSKOG ODSUSTVA MAJKE NA IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA (ČL. 73, 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 08.07.2011. Apelacioni sud
USLOVLJENOST OBAVEZE IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA USPEHOM NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 05.07.2011. Apelacioni sud
OBAVEZA IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU U INOSTRANSTVU (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 05.07.2011. Apelacioni sud
USLOVLJENOST VISINE IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA ŠKOLOVANJEM U INOSTRANSTVU (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 05.07.2011. Apelacioni sud
OCENA USLOVA DA SUPRUŽNIK STEKNE SVOJSTVO SUNOSIOCA STANARSKOG PRAVA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 23.06.2011. Apelacioni sud
DOPRINOS U STICANJU IMOVINE U PORODIČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 195. I 196. PORODIČNOG ZAKONA) 16.06.2011. Apelacioni sud
ZASTARELOST NOVČANOG POTRAŽIVANJA ZA PREDMETE KOJE JE SUPRUŽNIK ZADRŽI NAKON PRESTANKA BRAKA (ČL. 361. I 371. ZOO I 185. PORODIČNOG ZAKONA) 15.06.2011. Apelacioni sud
KVALIFIKACIJA ZVIŽDANJA I LUPANJA KAO RADNJI NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 25.05.2011. Viši sud
BABA I DEDA KAO AKTIVNO LEGITIMISANA LICA U SPORU RADI ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG DETETA SA SRODNICIMA (ČL. 263. PORODIČNOG ZAKONA) 23.05.2011. Apelacioni sud
POTREBNA OBAVEŠTENJA DETETU U PORODIČNOM SPORU (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 23.05.2011. Apelacioni sud
KOLIZIJSKI STARATELJ U SPORU RADI ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA MALOLETNOG DETETA SA SRODNICIMA (ČL. 265. PORODIČNOG ZAKONA) 23.05.2011. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE OBAVEZE PREUZIMANJA DETETA (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 18.05.2011. Apelacioni sud
UKIDANJE PRAVA NA DAVANJE DOZVOLE ZA PUTOVANJE DETETA U INOSTRANSTVO (ČL. 82. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 17.05.2011. Apelacioni sud
OBAVEZA SRODNIKA DA PREDAJU DETE JEDINOM RODITELJU NA DALJE STARANJE (ČL. 68. I 69. PORODIČNOG ZAKONA) 11.05.2011. Apelacioni sud
MIŠLJENJE DETETA U PARNICI O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA IZMEĐU JEDINOG RODITELJA I SRODNIKA DETETA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 11.05.2011. Apelacioni sud
IMOVINA STEČENA U BRAKU KAO SUSVOJINA (ČL. 171, 176. I 180. PORODIČNI ZAKON) 30.03.2011. Privredni apelacioni sud
POGREŠAN UPIS U MATIČNE KNJIGE ROĐENIH U ODNOSU OSPORAVANJE OČINSTVA (ČL. 56. PORODIČNOG ZAKONA) 30.03.2011. Apelacioni sud
SOLIDARNA OBAVEZA IZDRŽAVANJA DETETA (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 28.03.2011. Apelacioni sud
NEMOGUĆNOST PORODICE MALOLETNIKA DA VRŠI POJAČAN NADZOR (ČL. 17. ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA) 18.03.2011. Viši sud
MERA ZAŠTITE OD PORODIČNOG NASILJA KADA SE NASILJE TRENUTNO NE DEŠAVA (ČL. 197. DO 200. PORODIČNOG ZAKONA) 09.03.2011. Apelacioni sud
UTVRĐENJE UDELA VANBRAČNIH PARTNERA U ZAJEDNIČKOJ TEKOVINI (ČL. 191. PORODIČNOG ZAKONA) 02.03.2011. Vrhovni kasacioni sud
PRAVO NA IZDRŽAVANJE KADA NEMA INICIJATIVE ZA RADNO ANGAŽOVANJE (ČL. 151. PORODIČNOG  ZAKONA) 23.02.2011. Apelacioni sud
PRAVO DETETA DA SAMO ODLUČI O NAČINU ODRŽAVANJA ODNOSA SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI (ČL. 61. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 16.02.2011. Apelacioni sud
OGRANIČENOST ODREDBI O NIVOU ŽIVOTNOG STANDARDA DETETA (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 09.02.2011. Apelacioni sud
ODUSTANAK OD SPORAZUMNOG PREDLOGA ZA RAZVOD BRAKA (ČL. 40. I 41. PORODIČNOG ZAKONA) 02.02.2011. Apelacioni sud
ZAŠTITA PRAVA STANOVANJA RODITELJA I DETETA POVERENOG NA ČUVANJE (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 25.01.2011. Apelacioni sud
SUPRUŽNIČKO IZDRŽAVANJE NA ODREĐENO VREME (ČL. 151 I 163. PORODIČNOG ZAKONA) 29.11.2010. Apelacioni sud
ELEMENTI PROCENE NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 77. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 17.11.2010. Apelacioni sud
SUBJEKTIVNA PROCENA ŽRTVE O STEPENU OPASNOSTI (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 17.11.2010. Apelacioni sud
ODMERAVANJE MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 17.11.2010. Apelacioni sud
USLOVI ZA IZMENU ODLUKE O SAMOSTALNOM VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. I 266 PORODIČNOG ZAKONA) 17.11.2010. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE PUNOLETNOG DETETA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU (ČL. 155. I 167. PORODIČNOG ZAKONA) 04.11.2010. Vrhovni kasacioni sud
RODITELJSKA PRAVA I DUŽNOSTI NAKON PUNOLETSTVA DETETA (ČL. 7. I 8. PORODIČNOG ZAKONA) 06.10.2010. Apelacioni sud
DOBROVOLJNOST U POSREDOVANJU (ČL. 230. PORODIČNOG ZAKONA) 08.09.2010. Apelacioni sud
NEDOZVOLJENO RASPOLAGANJE STRANAKA U POSTUPKU ZA OSPORAVANJE OČINSTVA (ČL. 56. I 256. PORODIČNOG ZAKONA) 08.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
MOGUĆNOST IZJAVLJIVANJA REVIZIJE PROTIV ODLUKE O RAZVODU BRAKA OD STRANE ZAKONSKIH NASLEDNIKA (ČL. 227. PORODIČNOG ZAKONA) 02.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA PONOVNO USTANOVLJAVANJE OBAVEZE IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 01.09.2010. Vrhovni kasacioni sud
BLAGOVREMENOST TUŽBE ZA IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA (ČL. 151. I 279. PORODIČNOG ZAKONA) 20.08.2010. Apelacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA PROMENU VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 17.08.2010. Apelacioni sud
PROTIVUREČNOSTI MIŠLJENJA VEŠTAKA POJEDINCA I CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (ČL. 266. PORODIČNOG ZAKONA) 17.08.2010. Apelacioni sud
VERODOSTOJNE ČINJENICE ZA IZRICANJE MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 6, 10. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 21.07.2010. Apelacioni sud
ZAŠTITA PRAVA STANOVANJA U SPORU ZA ZAŠTITU PRAVA DETETA (ČL. 194. I 263. PORODIČNOG ZAKONA) 14.07.2010. Vrhovni kasacioni sud
ISPUNJENOST USLOVA ZA KONSTITUISANJE PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 14.07.2010. Vrhovni kasacioni sud
POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA I DUŽNOST IZDRŽAVANJA DETETA (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2010. Apelacioni sud
HITNOST POSTUPKA ZA UTVRĐIVANJE OČINSTVA (ČL. 55, 59. I 204. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2010. Apelacioni sud
ISTICANJE OBLIGACIONOPRAVNOG ZAHTEVA U SPORU ZA DEOBU ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 177. PORODIČNOG ZAKONA) 28.06.2010. Apelacioni sud
PRAVO NASLEDNIKA NA PODNOŠENJE TUŽBE ZA OSPORAVANJE OČINSTVA (ČL. 56, 252. I 254. PORODIČNOG ZAKONA) 21.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
AKTIVNO LEGITIMISANA LICA KOD PRAVA NA REGRES (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 16.06.2010. Apelacioni sud
PRAVO PUNOLETNOG DETETA NA IZDRŽAVANJE NAKON ZAVRŠENE JEDNE I UPISANE DRUGE VIŠE ŠKOLE KOJU REDOVNO NE POHAĐA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 16.06.2010. Apelacioni sud
UTICAJ TZV. KRIVICE ZA RAZVOD BRAKA NA IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA (ČL. 41. I 151. PORODIČNOG ZAKONA) 14.06.2010. Apelacioni sud
ODLUKA O PREDAJI DETETA RODITELJU KOJI VRŠI RODITELJSKO PRAVO (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 09.06.2010. Apelacioni sud
OPRAVDANOST ODREĐIVANJA MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 09.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
MINIMUM SUMNJE KAO OSNOV ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNE MERE (ČL. 198. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 09.06.2010. Vrhovni kasacioni sud
OPOZIV POKLONA STVARI KOJE VIŠE NEMA (ČL. 190. PORODIČNOG ZAKONA) 06.06.2010. Apelacioni sud
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONAŠANJA KAO AKT NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 26.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
NEOPHODNOST INKRIMINACIJE RADNJI KOJE PREDSTAVLJU RADNJE NASILJA U PORODICI (197. PORODIČNOG ZAKONA) 17.05.2010. Apelacioni sud
SUŠTINSKA OBELEŽJA NASILJA U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 17.05.2010. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA NEZAVISNO OD ISTICANJA ZAHTEVA (ČL. 260. PORODIČNOG ZAKONA) 14.05.2010. Apelacioni sud
OBAVEZIVANJE KRVNIH SRODNIKA DA DOPRINOSE IZDRŽAVANJU MALOLETNOG DETETA ČIJI SU RODITELJI ŽIVI (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 13.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
POLJE PRIMENE PRAVA NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA (ČL. 46. ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU) 13.05.2010. Apelacioni sud
USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA STANOVANJA (ČL. 194. I 266. PORODIČNOG  ZAKONA) 13.05.2010. Vrhovni kasacioni sud
OCENA OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA IZMENU ODLUKE O POVERAVANJU DECE (ČL. 266. PORODIČNOG ZAKONA) 11.05.2010. Apelacioni sud
REŠAVANJE SUKOBA DVA PRAVA O POŠTOVANJU PRIVATNOG ŽIVOTA (ČL. 61. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 28.04.2010. Vrhovni kasacioni sud
ZAJEDNICA ŽIVOTA (ČL. 16. PORODIČNOG ZAKONA) 21.04.2010. Apelacioni sud
STICANJE SVOJINE U BRAČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 181 PORODIČNOG ZAKONA) 21.04.2010. Vrhovni kasacioni sud
NIŠTAVOST BRAKA SKLOPLJENOG RADI ZADOVOLJENJA IMOVINSKIH I DRUGIH INTERESA (32. PORODIČNOG ZAKONA) 21.04.2010. Apelacioni sud
UTVRĐIVANJE OČINSTVA SUDSKOM ODLUKOM U ODSUSTVU DNK METODE (ČL. 55. PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2010. Viši sud
IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 18.03.2010. Apelacioni sud
PRAVO LICA KOJE JE PRIZNALO OČINSTVO NA TUŽBU ZA OSPORAVANJE OČINSTVA (ČL. 252. PORODIČNOG ZAKONA) 17.03.2010. Apelacioni sud
UVAŽAVANJE MIŠLJENJA DETETA PRI ODLUČIVANJU O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 65. I 266. PORODIČNOG ZAKONA) 14.03.2010. Apelacioni sud
PRIMENA ISTRAŽNOG NAČELA KOD UTVRĐIVANJA  NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 6. I 205. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2010. Apelacioni sud
OBAVEZA DUŽNIKA IZDRŽAVANJA KOJI NIJE U RADNOM ODNOSU (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2010. Apelacioni sud
ELEMENTI PROCENE NAJBOLJEG INTERESA DETETA (ČL. 6. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2010. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA KOJE ŽIVI U INOSTRANSTVU (ČL.160. PORODIČNOG ZAKONA) 10.03.2010. Apelacioni sud
IZDRŽAVANJE HRANJENIKA OD STRANE RODITELJA (ČL. 120. PORODIČNOG ZAKONA) 03.03.2010. Apelacioni sud
NEPOSTOJANJE UTICAJA ČINJENICE MANJIH PRIMANJA JEDNOG SUPRUŽNIKA NA ZAKONSKU PRETPOSTAVKU O JEDNAKIM UDELIMA SUPRUŽNIKA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI (ČL. 180 PORODIČNOG ZAKONA) 24.02.2010. Vrhovni kasacioni sud
OBAVEŠTAVANJE O MESTU BORAVKA DETETA (ČL. 6. I 67. PORODIČNOG ZAKONA) 23.02.2010. Viši sud
ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI (ČL. 197. DO 200. PORODIČNOG ZAKONA) 23.02.2010. Apelacioni sud
ODLUČIVANJE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA U BRAČNIM SPOROVIMA DOMAĆIH DRŽAVLJANA SA PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU (ČL. 226. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 61. ZAKONA O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA SA PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA) 19.02.2010. Apelacioni sud
PRAVNI STANDARD MINIMALNE SUME IZDRŽAVANJA KAO ORJENTIR PRILIKOM DOSUĐIVANJA VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 19.02.2010. Apelacioni sud
NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA U SPOROVIMA IZ PORODIČNIH ODNOSA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 12.02.2010. Viši sud
NEPOŠTOVANJE MERA ZAŠTITE OD NASILJA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 19.01.2010. Apelacioni sud
MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 16.12.2009.  Okružni sud
RAZLOG ZA IZMENU ODLUKE O POVERAVANJU DETETA (ČL. 272 PORODIČNOG ZAKONA) 01.10.2009.  Vrhovni sud
SPORAZUM O DEOBI BRAČNE TEKOVINE KOJI NIJE OVEREN U SUDU (ČL. 179. PORODIČNOG ZAKONA) 23.09.2009.  Vrhovni sud
ROK ZA OSTVARIVANJE PRAVA (ČL. 15 ZAKON O FINANSIJSKOJ POMOĆI PORODICI SA DECOM) 02.09.2009.  Vrhovni sud
PRAVNE POSLEDICE ULAGANJA U ZAJEDNIČKU IMOVINU POSLE PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE (ČL. 180. PORODIČNOG ZAKONA) 27.08.2009.  Okružni sud
UKIDANJE I PRODUŽENJE IZDRŽAVANJA (ČL. 167 PORODIČNOG ZAKONA) 16.07.2009.  Vrhovni sud
ŠTA SE SMATRA POD REDOVNIM ŠKOLOVANJEM (ČL. 155 PORODIČNOG ZAKONA) 09.07.2009.  Vrhovni sud
PRESTANAK IZDRŽAVANJA BRAČNOG DRUGA (ČL. 163. PORODIČNOG ZAKONA) 24.06.2009.  Okružni sud
SUPRUŽINSKO IZDRŽAVANJE U POSEBNOJ PARNICI (ČL. 279 PORODIČNOG ZAKONA) 17.06.2009.  Vrhovni sud
OPŠTA PODOBNOST ZA USVOJENJE (ČL. 314 PORODIČNOG ZAKONA) 21.05.2009.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE U PORODIČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 15.05.2009.  Okružni sud
ODSTUPANJE OD NAČELA DISPOZICIJE U SPORU ZA IZDRŽAVANJE IZ PORODIČNIH ODNOSA (ČL. 281. PORODIČNOG ZAKONA) 07.05.2009.  Vrhovni sud
VEZANOST SUDA TUŽBENIM ZAHTEVOM (ČL. 281 PORODIČNOG ZAKONA) 07.05.2009.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 29.04.2009.  Okružni sud
RAZLOG ODREĐIVANJA MERE ZAŠTITE (ČL. 198 PORODIČNOG ZAKONA) 16.04.2009.  Vrhovni sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST TUŽENIH (ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 104. ZOO) 08.04.2009.  Okružni sud
NEPOSTOJANJE ZABLUDE KAO RAZLOGA ZA RUŠLJIVOST BRAKA (ČL. 39 PORODIČNOG ZAKONA) 08.04.2009.  Vrhovni sud
BRAK SKLOPLJEN U ZABLUDI (ČL. 39 PORODIČNOG ZAKONA) 08.04.2009.  Vrhovni sud
ZNAČAJ NEDOSTATKA U SASTAVU VEĆA (ČL. 203 PORODIČNOG ZAKONA) 08.04.2009.  Vrhovni sud
VAŽNOST NEOVERENOG PUNOMOĆJA (ČL. 257 PORODIČNOG ZAKONA) 08.04.2009.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 08.04.2009.  Okružni sud
TROŠKOVI POSTUPKA U SLUČAJU RAZVODA BRAKA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 08.04.2009.  Okružni sud
ODRŽAVANJE ODNOSA RODITELJA I DETETA (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 31.03.2009.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA NAKON PET GODINA (ČL. 163 PORODIČNOG ZAKONA) 26.03.2009.  Vrhovni sud
USLOVI ZA IZMENU DOSUĐENOG IZDRŽAVANJA (ČL. 164 PORODIČNOG ZAKONA) 26.03.2009.  Vrhovni sud
ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA U PORODIČNIM SPOROVIMA (ČL. 207. PORODIČNOG ZAKONA) 20.03.2009.  Okružni sud
IZMENA ODLUKE O NAČINU ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA (ČL. 78. PORODIČNOG ZAKONA) 01.03.2009.  Okružni sud
RASKID HRANITELJSTVA (ČL. 122 PORODIČNOG ZAKONA) 11.02.2009.  Vrhovni sud
OKOLNOSTI OD BITNOG ZNAČAJA PRILIKOM ODLUČIVANJA O IZMENI ODLUKE O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 05.02.2009.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 27.01.2009.  Okružni sud
ZAŠTITA PRAVA DETETA NA STANOVANJE (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 23.01.2009.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 21.01.2009.  Okružni sud
UTVRĐIVANJE PRESTANKA IZDRŽAVANJA STUDENTA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 21.01.2009.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE MALOLETNOG LICA (ČL. 138. PORODIČNOG ZAKONA) 13.01.2009.  Okružni sud
MERA ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI (ČL. 198 PORODIČNOG ZAKONA) 18.12.2008.  Vrhovni sud
CILJ DOSUĐENOG IZNOSA IZDRŽAVANJA (ČL. 160 PORODIČNOG ZAKONA) 17.12.2008.  Vrhovni sud
ZABRANA PRIBLIŽAVANJA I ZABRANA UZNEMIRAVANJA (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 04.12.2008.  Vrhovni sud
TROŠKOVI ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA (ČL. 78 PORODIČNOG ZAKONA) 03.12.2008.  Vrhovni sud
ZAKONSKA PRETPOSTAVKA O JEDNAKIM UDELIMA SUPRUŽNIKA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI (ČL. 180. PORODIČNOG ZAKONA) 24.10.2008.  Okružni sud
VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 67. PORODIČNOG ZAKONA) 24.09.2008.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE PUNOLETNOG DETETA (ČL. 155 PORODIČNOG ZAKONA) 17.09.2008.  Vrhovni sud
POSTOJANJE OČIGLEDNE NEPRAVDE ZA DUŽNIKA IZDRŽAVANJA (ČL. 151 PORODIČNOG ZAKONA) 27.08.2008.  Vrhovni sud
POVRATAK ČLANA PORODICE U PORODIČNU KUĆU (ČL. 198. PORODIČNOG ZAKONA) 25.08.2008.  Okružni sud
NEMOGUĆNOST DONOŠENJE DELIMIČNE PRESUDE U PARNICI RADI UTVRĐENJE UDELA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI BRAČNIH DRUGOVA (ČL. 180 PORODIČNOG ZAKONA) 31.07.2008.  Okružni sud
LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 67.-74. PORODIČNOG ZAKONA) 23.07.2008.  Okružni sud
PREVASHODNI INTERES DETETA (ČL. 344 PORODIČNOG ZAKONA) 21.07.2008.  Vrhovni sud
SOLIDARNA ODGOVORNOST SUPRUŽNIKA ZA DUG (ČL. 187. PORODIČNOG ZAKONA) 03.07.2008.  Vrhovni sud
NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 19.06.2008.  Okružni sud
NAČIN ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA DETETA I RODITELJA (ČL. 78. PORODIČNOG ZAKONA) 19.06.2008.  Okružni sud
POVEĆANJE IZNOSA IZDRŽAVANJA BRAČNOG DRUGA (ČL. 151. I 160. PORODIČNOG ZAKONA) 11.06.2008.  Okružni sud
RAZLOG NIŠTAVOSTI BRAKA (ČL. 32 PORODIČNOG ZAKONA) 05.06.2008.  Vrhovni sud
USLOVI ZA PROMENU PREZIME DETETA (ČL. 346 PORODIČNOG ZAKONA) 22.05.2008.  Vrhovni sud
ORGAN STARATELJSTVA U ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI (ČL. 286. PORODIČNOG ZAKONA) 08.05.2008.  Vrhovni sud
SMANJENJE IZNOSA IZDRŽAVANJA BRAČNOG DRUGA (ČL. 151. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 22.04.2008.  Okružni sud
OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA ODREĐIVANJE IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 17.04.2008.  Vrhovni sud
LIČNA IMOVINA BRAČNOG DRUGA (ČL. 168 PORODIČNOG ZAKONA) 10.04.2008.  Vrhovni sud
NEPOSTOJANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 10.04.2008.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 01.04.2008.  Okružni sud
UTICAJ PENZIONISANJA OBVEZNIKA ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA NA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 27.03.2008.  Okružni sud
BRAČNA TEKOVINA – STICANJE PORODIČNE ZAJEDNICE (ČL. 20. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA) 26.03.2008.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE OD DRUGIH KRVNIH SRODNIKA (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 13.03.2008.  Vrhovni sud
STICANJE SVOJINE U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 191. PORODIČNOG ZAKONA) 12.03.2008.  Okružni sud
LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 82. PORODIČNOG ZAKONA) 28.02.2008.  Okružni sud
VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 6. PORODIČNOG ZAKONA) 27.02.2008.  Okružni sud
USLOVI SUPRUŽINSKOG IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 13.02.2008.  Okružni sud
PRIVREMENA MERA (ČL. 266. PORODIČNOG ZAKONA) 06.02.2008.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE DETETA – PRIVREMENA MERA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 06.02.2008.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 30.01.2008.  Okružni sud
ODREĐIVANJE VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 162 PORODIČNOG ZAKONA) 23.01.2008.  Vrhovni sud
RAD I STARANJE O NEZI I PODIZANJU DETETA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 23.01.2008.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 15.01.2008.  Okružni sud
IZDRŽAVANJE RAZVEDENOG BRAČNOG DRUGA I OČIGLEDNA NEPRAVDA – ČL. 151 st.3 PORODIČNOG ZAKONA 26.12.2007.  Okružni sud
PROCENTUALNI IZNOS IZDRŽAVANJA (ČL. 162. PORODIČNOG ZAKONA) 20.12.2007.  Vrhovni sud
HABITATIO (ČL. 194. PORODIČNOG ZAKONA) 30.11.2007.  Okružni sud
ISKLJUČENJE BIOLOŠKOG OČINSTVA VEŠTAČENJEM (ČL. 56. PORODIČNOG ZAKONA) 06.11.2007.  Vrhovni sud
VANREDNI PRAVNI LEKOVI (ČL. 227. PORODIČNOG ZAKONA) 06.11.2007.  Vrhovni sud
SASTAV SUDSKOG VEĆA KOD ODLUČIVANJA O IZDRŽAVANJU (ČL. 203. PORODIČNOG ZAKONA) 17.10.2007.  Vrhovni sud
PRAVO NA POMOĆ U IZDRŽAVANJU (ČL. 163. PORODIČNOG ZAKONA) 17.10.2007.  Vrhovni sud
OTPREMNINA KAO ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 05.10.2007.  Okružni sud
PRIMENA PORODIČNOG ZAKONA NA SPOR ZA UTVRĐIVANJE OČINSTVA 22.08.2007.  Okružni sud
OBAVEZA PLAĆANJA ALIMENTACIJE (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 12.07.2007.  Vrhovni sud
NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 24.05.2007.  Okružni sud
IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA DETETA U POSTUPCIMA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 19.04.2007.  Vrhovni sud
VOZILO STEČENO U BRAČNOJ ZAJEDNICI (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 27.03.2007.  Vrhovni sud
ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA (ČL. 195 PORODIČNOG ZAKONA) 27.03.2007.  Vrhovni sud
BRAČNA TEKOVINA – STVAR PRIBAVLJENA IZ ZARADE PREDUZEĆA KOJE SU SUPRUŽNICI ZAJEDNIČKI OSNOVALI (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 27.03.2007.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE MALOLETNIKA OD DALJIH SRODNIKA (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 21.03.2007.  Vrhovni sud
ULOGA SUDA U ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI (ČL. 287. PORODIČNOG ZAKONA) 14.03.2007.  Vrhovni sud
TUŽBENI ZAHTEV ZA ZAŠTITU OD NASILJA U PORODICI (ČL. 287. PORODIČNOG ZAKONA) 14.03.2007.  Vrhovni sud
ISKLJUČENJE BIOLOŠKOG OČINSTVA VEŠTAČENJEM (ČL. 56. PORODIČNOG ZAKONA) 21.02.2007.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE MOGUĆNOSTI OSTVARIVANJA PRIHODA (ČL. 163. PORODIČNOG  ZAKONA) 21.02.2007.  Vrhovni sud
ROK ZASTARELOSTI TRAŽENJA IZDRŽAVANJA (ČL. 279. PORODIČNOG ZAKONA) 21.02.2007.  Vrhovni sud
RELEVANTNE ČINJENICE ZA VISINU IZDRŽAVANJA (ČL. 160. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 21.02.2007.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE OČINSTVA PUTEM VEŠTAČENJA I IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 21.02.2007.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE STUDENTA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU (ČL. 161. I 162. PORODIČNOG ZAKONA) 07.02.2007.  Vrhovni sud
PRAVILAN I POTPUN RAZVOJ DETETA (ČL. 62. PORODIČNOG ZAKONA) 01.02.2007.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 31.01.2007.  Okružni sud
UTVRĐIVANJE OČINSTVA I PRENESENA TRUDNOĆA (ČL. 251. PORODIČNOG ZAKONA) 25.01.2007.  Vrhovni sud
OSNOV SMANJENJA VISINE IZDRŽAVANJA (ČL. 164. PORODIČNOG ZAKONA) 25.01.2007.  Vrhovni sud
URAČUNAVANJE PLAĆENIH IZNOSA IZDRŽAVANJA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 25.01.2007.  Vrhovni sud
IZMENA ODLUKE O IZDRŽAVANJU DETETA (ČL. 160. I 164. PORODIČNOG ZAKONA) 18.01.2007.  Vrhovni sud
HABITATIO (ČL. 194 PORODIČNOG ZAKONA) 29.12.2006.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 281. PORODIČNOG ZAKONA) 27.12.2006.  Okružni sud
ODLUKA O POVERAVANJU DETETA JEDNOM RODITELJU (ČL. 266. PORODIČNOG ZAKONA) 20.12.2006.  Okružni sud
ODLUKA O POVERAVANJU DETETA JEDNOM RODITELJU – ČL. 266 PORODIČNOG ZAKONA 20.12.2006.  Okružni sud
PRAVO NA PREDAJU LIČNIH STVARI (ČL. 182. PORODIČNOG ZAKONA) 06.12.2006.  Vrhovni sud
PREDMETI KOJI SLUŽE ZA LIČNU UPOTREBU PRI DEOBI IMOVINE (ČL. 182. PORODIČNOG ZAKONA) 06.12.2006.  Vrhovni sud
DOPRINOS BRAČNIH DRUGOVA U STICANJU ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 195. PORODIČNOG ZAKONA) 06.12.2006.  Vrhovni sud
UDELI SUPRUŽNIKA U STICANJU ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 180. PORODIČNOG ZAKONA) 06.12.2006.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE PUNOLETNOG DETETA (ČL. 155. PORODIČNOG ZAKONA) 23.11.2006.  Vrhovni sud
ODLUKA O POVERAVANJU MALOLETNE DECE JEDNOM RODITELJU NA NEGU, ČUVANJE I STARANJE (ČL. 73. I 272. PORODIČNOG ZAKONA) 23.11.2006.  Okružni sud
OBAVEZA IZDRŽAVANJA MALOLETNE DECE (ČL. 154. PORODICNOG ZAKONA) 22.11.2006.  Okružni sud
ZAŠTITA INTERESA DETETA (ČL. 6. PORODIČNOG ZAKONA) 15.11.2006.  Vrhovni sud
POLOŽAJ STARATELJA PO SMRTI ŠTIĆENIKA (ČL. 145. PORODIČNOG ZAKONA) 14.11.2006.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 08.11.2006.  Okružni sud
ODRŽAVANJE LIČNIH ODNOSA SA MALOLETNIM DETETOM (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 08.11.2006.  Okružni sud
TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA (ČL. 180, 219. I 233. PORODIČNOG ZAKONA) 02.11.2006.  Okružni sud
POSEBNA IMOVINA BRAČNOG DRUGA (ČL. 168. PORODIČNOG ZAKONA) 18.10.2006.  Vrhovni sud
RASPOLAGANJE IMOVINOM DETETA (ČL. 193. PORODIČNOG ZAKONA) 27.09.2006.  Vrhovni sud
POSREDOVANJE U BRAČNOM SPORU (ČL. 231 PORODIČNOG ZAKONA) 22.09.2006.  Okružni sud
DOPRINOS IZDRŽAVANJU MALOLETNOG DETETA (ČL. 154. PORODIČNOG ZAKONA) 12.09.2006.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE MOGUĆNOSTI PLAĆANJA IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 12.09.2006.  Vrhovni sud
RUŠLJIVI I NIŠTAVI BRAKOVI (ČL. 31. – 36. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2006.  Vrhovni sud
SPOSOBNOST DETETA ZA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2006.  Okružni sud
NALAZ I MIŠLJENJE ORGANA STARATELJSTVA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2006.  Okružni sud
NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA NIŠTAVOST BRAKA (ČL. 31.- 36. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2006.  Vrhovni sud
VELIKA RAZLIKA U GODINAMA BRAČNIH DRUGOVA (ČL. 31. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2006.  Vrhovni sud
MIŠLJENJE DETETA (ČL. 65. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2006.  Okružni sud
NEPOTPUNOST STRUČNOG NALAZA I MIŠLJENJA ORGANA STARATELJSTVA (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 06.09.2006.  Okružni sud
NADLEŽNOST OPŠTINSKOG SUDA I PRIMENA ČL. 77 I 78 PORODIČNOG ZAKONA 23.08.2006.  Okružni sud
VISINA IZDRŽAVANJA (ČL. 160.-162. PORODIČNOG ZAKONA) 25.07.2006.  Okružni sud
UTVRĐIVANJE VISINE OBAVEZE IZDRŽAVANJA (ČL. 160. PORODIČNOG ZAKONA) 25.07.2006.  Okružni sud
PRAVO NA REGRES (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2006.  Vrhovni sud
PRIMENA VAŽEĆEG PORODIČNOG ZAKONA (ČL. 357. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2006.  Vrhovni sud
ODREĐIVANJE UDELA SUPRUŽNIKA U SUDSKOJ DEOBI (ČL. 179., 180. I 198. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2006.  Vrhovni sud
OVLAŠĆENJE ZA UTVRĐIVANJE UDELA SUPRUŽNIKA (ČL. 177 PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2006.  Vrhovni sud
PRAVO NA REGRES KOD IZDRŽAVANJA (ČL. 165. PORODIČNOG ZAKONA) 13.07.2006.  Vrhovni sud
ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 12.07.2006.  Okružni sud
OTPLATA KREDITA POSLE PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 28.06.2006.  Okružni sud
LIČNI ODNOSI (ČL. 61. PORODIČNOG ZAKONA) 27.06.2006.  Okružni sud
IMOVINA STEČENA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (ČL. 171 I ČL. 180 PORODIČNOG ZAKONA) 21.06.2006.  Vrhovni sud
UDELI NA OBJEKTIMA KOD ZAJEDNIČKE SVOJINE (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 14.06.2006.  Vrhovni sud
NASILJE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 08.06.2006.  Vrhovni sud
OBLIGACIONOPRAVNA PRIRODA POTRAŽIVANJA (ČL. 170. PORODIČNOG ZAKONA) 07.06.2006.  Vrhovni sud
USLOVI ZA IZDRŽAVANJE RAZVEDENOG SUPRUŽNIKA (ČL. 151. PORODIČNOG ZAKONA) 30.05.2006.  Okružni sud
SPORAZUMNA DEOBA BRAČNE TEKOVINE (ČL. 179. PORODIČNOG ZAKONA) 25.05.2006.  Vrhovni sud
RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM (ČL. 171 PORODIČNOG ZAKONA) 25.05.2006.  Vrhovni sud
SPORAZUMNA DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 179. PORODIČNOG ZAKONA) 25.05.2006.  Vrhovni sud
REVIZIJA PROTIV PRAVOSNAŽNE PRESUDE U BRAČNOM SPORU (ČL. 227. PORODIČNOG ZAKONA) 24.05.2006.  Vrhovni sud
NASILNO PONAŠANJE RODITELJA PREMA DECI KAO OKOLNOST OD ZNAČAJA ZA ODLUKU O POVERAVANJU MALOLETNOG DETETA (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 19.05.2006.  Okružni sud
SKLONOST KA NASILNOM PONAŠANJU I VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 19.05.2006.  Okružni sud
TROŠKOVI U SPORU ZA VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 77. PORODIČNOG ZAKONA) 19.05.2006.  Okružni sud
PRIBAVLJANJE NOVOG MIŠLJENJA CENTRA (ČL. 270. PORODIČNOG ZAKONA) 17.05.2006.  Vrhovni sud
MIŠLJENJE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOD POVERAVANJA DETETA (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 17.05.2006.  Vrhovni sud
UTVRĐIVANJE OČINSTVA DNK METODOM (ČL. 55 PORODIČNOG ZAKONA) 26.04.2006.  Vrhovni sud
PREDAJA DETETA RODITELJU RADI VRŠENJA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 272. PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2006.  Okružni sud
ZAHTEV ZA PROMENU MUŠKOG IMENA U ŽENSKO (ČL. 347 PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2006.  Vrhovni sud
PROTIVPRAVNO OTUĐENJE ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2006.  Okružni sud
BRAČNA TEKOVINA (ČL. 180. PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2006.  Okružni sud
OTUĐENJE STVARI STEČENE U BRAKU (ČL. 174. PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2006.  Okružni sud
PRESTANAK OBAVEZE IZDRŽAVANJA (ČL. 167. PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2006.  Vrhovni sud
BRAČNA TEKOVINA (ČL. 171. PORODIČNOG ZAKONA) 13.04.2006.  Okružni sud
POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 81. PORODIČNOG ZAKONA) 04.04.2006.  Okružni sud
KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI I POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA (ČL. 118a KZ RS I ČL. 368. I 369. ZKP) 15.03.2006.  Vrhovni sud
IZDRŽAVANJE RODITELJA (ČL. 156 PORODIČNOG ZAKONA) 22.02.2006.  Okružni sud
DEOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE (ČL. 177. PORODIČNOG ZAKONA) 08.02.2006.  Vrhovni sud
IZRICANJE MERE ZAŠTITE U PORODICI (ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA) 02.02.2006.  Okružni sud
SADRŽINA RODITELJSKOG PRAVA (ČL. 68.-74. PORODIČNOG ZAKONA) 26.01.2006.  Okružni sud
INTERES DETETA PRI ODLUČIVANJU O NJIHOVOM POVERAVANJU (ČL. 77 PORODIČNOG ZAKONA) 17.11.2005.  Vrhovni sud
TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA OČINSTVA (ČL. 251. PORODIČNOG ZAKONA) 27.10.2005.  Vrhovni sud

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 34 modela:

Tužba radi izdržavanja supružnika
Tužba radi izdržavanja maloletnog deteta
Tužba radi ustanovljenja prava stanovanja
Tužba radi razvoda braka kada bračni drugovi imaju maloletnu decu
Tužba radi razvoda braka
Tužba radi poništenja priznanja očinstva usled ništavosti priznanja
Tužba radi poništenja priznanja očinstva usled mana volje
Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava
Tužba za poništenje braka sklopljenog u zabludi
Tužba radi poništaja braka
Tužba za poništenje braka sklopljenog pod prinudom
Tužba za poništenje braka maloletnog lica
Tužba za poništenje braka lica nesposobnog za rasuđivanje
Sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava nakon prestanka vanbračne zajednice
Saglasnost roditelja da dete napusti zemlju
Zapisnik sa ročista po predlogu za davanje dozvole za stupanje u brak
Punomoćje za sklapanje braka
Sporazum o razvodu braka, čuvanju, vaspitanju i izdržavanju mal. deteta, održavanju kontakta roditelja sa njim i podeli imovine
Predbračni ugovor
Rešenje o stavljanju pod starateljstvo
Tužba zbog neosnovanog obogaćenja u vanbračnoj zajednici
Tužba radi zaštite od nasilja u porodici
Tužba radi vršenja roditeljskog prava
Tužba radi utvrđivanja očinstva
Tužba radi utvrđivanja imovine stečene u braku sa predlogom sa određivanjem privremene mere
Tužba radi utvrđivanja imovine stečene u braku
Tužba radi potpunog lišenja roditeljskog prava
Tužba radi osporavanja očinstva
Tužba radi izmene odluke o poveravanju maloletnog deteta na negu, čuvanje i vaspitavanje
Tužba radi izmene odluke o održavanju ličnih odnosa roditelja i maloletnog deteta
Presuda o razvodu braka
Predlog za sporazumni razvod braka
Posebno punomoćje za zastupanje u sporu radi osporavanja očinstva

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 9 komentara:

SPREČAVANJE NASILJA U PORODICI PREMA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM PROPISIMA I KRATKA ANALIZA PRESUDE ESLJP A. PROTIV HRVATSKE 14. OKTOBAR 2010. (ČL. 197. I 198. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 3. I 4. ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI)
DA LI JE NEIZBEŽNA SMRT SUPRUŽNIKA U ČASU SKLAPANJA  BRAKA RAZLOG ZA NIŠTAVOST BRAKA? (ČL. 25. I 32. PORODIČNOG ZAKONA)
VRŠNJAČKO NASILJE – PRAVNI OKVIRI (ČL. 185B KZ, ČL. 197. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 45. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA)
TUŽBA ZA OSPORAVANJE OČINSTVA (ČL. 252. PORODIČNOG ZAKONA)
KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI – ZAKON I SUDSKA PRAKSA (ČL. 10, 197. DO 200. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 194. KZ)
OVLAŠĆENI PREDLAGAČ ZA POKRETANJE POSTUPKA LIŠAVANJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI (ČL. 146. I 147. PORODIČNOG ZAKONA I ČL. 31. DO 44. ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU)
IZDRŽAVANJE DETETA (ČL. 154, 155. I 160. PORODIČNOG ZAKONA)
PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU VANBRAČNOG PARTNERA (ČL. 27. DO 30. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I ČL. 4. PORODIČNOG ZAKONA)

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: