Dodatno za – Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Preuzmite besplatne akte i pogledajte ostale naslove akata iz programa „Prosvetni Pravni Savetnik“ u vezi sa ovim zakonom

U VEZI SA OVIM ZAKONOM IMAMO I:

U vezi sa ovim zakonom imamo 121 propis:

ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA
ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA OSTALO – LIČNE USLUGE
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA OSTALO – LIČNE USLUGE
ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA
PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVE
PRAVILNIK O MODEL USTANOVI
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA GIMNAZIJU
ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA NIŠA
ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU PREVOZA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE, PREVOZA SMEŠTAJA I ISHRANE DECE I UČENIKA SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM, PREVOZA DECE RADI POHAĐANJA PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA I UČEŠĆA UČENIKA NA TAKMIČENJIMA
PRAVILNIK O NACIONALNOM OKVIRU OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIORITETNIH INVESTICIONIH AKTIVNOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA JAGODINE
PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJA DELATNOSTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U BUDŽETU GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ŠKOLE ZA MUZIČKE TALENTE U ĆUPRIJI
ODLUKA O OSNIVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA GRADA JAGODINE
ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PREVOZ U JAVNOM SAOBRAĆAJU DECE PRIPREMNOG PREDŠKOLSKOG PROGRAMA, UČENIKA I ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „UŽICE“ U UŽICU
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DONOŠENJE AKTA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA I AKTA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA
UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DONOŠENJE AKTA O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA
PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA FIZIKU
PRAVILNIK O OSTVARIVANJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U INOSTRANSTVU
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBRASCU LICENCE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA
PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – OBLAST TRGOVINA
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA
ODLUKA O MREŽI JAVNIH SREDNJIH ŠKOLA
PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA SREDNJE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE DELATNOSTI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U BUDŽETU GRADA NOVOG SADA
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA OBDARENE UČENIKE U RAČUNARSKOJ GIMNAZIJI U BEOGRADU
PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJE
PRAVILNIK O STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA PREDMET MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST ZA KRAJ SREDNJEG OBRAZOVANJA
PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE
PRAVILNIK O MERAMA, NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI UČENIKA I DRUGIH LICA ZA VREME NAGRADNOG LETOVANJA U ORGANIZACIJI GRADA JAGODINE
ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U NIŠU I UKIDANJU PRVE TEHNIČKE ŠKOLE „MILUTIN MILANKOVIĆ” I TEHNIČKE ŠKOLE „12. FEBRUAR” U NIŠU
ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE STRUČNE ŠKOLE U KRAGUJEVCU I UKIDANJU POLITEHNIČKE ŠKOLE I DRUGE TEHNIČKE ŠKOLE U KRAGUJEVCU
ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE U KLADOVU I UKIDANJU SREDNJE ŠKOLE „SVETI SAVA” I TEHNIČKE ŠKOLE U KLADOVU
ODLUKA O OSNIVANJU KURŠUMLIJSKO-PODUJEVSKE GIMNAZIJE U KURŠUMLIJI I UKIDANJU GIMNAZIJE U KURŠUMLIJI I GIMNAZIJE U PODUJEVU KOJA OBAVLJA DELATNOST VAN SEDIŠTA U KURŠUMLIJI
ODLUKA O OSNIVANJU KURŠUMLIJSKO-PODUJEVSKE EKONOMSKO-TEHNIČKE ŠKOLE U KURŠUMLIJI I UKIDANJU EKONOMSKE ŠKOLE U KURŠUMLIJI I TEHNIČKE ŠKOLE „ĐURA ĐAKOVIĆ” U PODUJEVU KOJA OBAVLJA DELATNOST VAN SEDIŠTA U KURŠUMLIJI
ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE U NOVOJ VAROŠI I UKIDANJU GIMNAZIJE „PIVO KARAMATIJEVIĆ” I TEHNIČKE ŠKOLE U NOVOJ VAROŠI
ODLUKA O OSNIVANJU SREDNJE ŠKOLE U BABUŠNICI I UKIDANJU GIMNAZIJE „VUK KARADŽIĆ” I TEHNIČKE ŠKOLE U BABUŠNICI
PRAVILNIK O PROGRAMU OBUKE I POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU ZA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
ODLUKA O OSNOVNOJ I DODATNOJ PODRŠCI DETETU I UČENIKU
PRAVILNIK O POSTUPANJU USTANOVE U SLUČAJU SUMNJE ILI UTVRĐENOG DISKRIMINATORNOG PONAŠANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI ILI DOSTOJANSTVA LIČNOSTI
PRAVILNIK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSNOVNU I DODATNU PODRŠKU DETETU I UČENIKU
PRAVILNIK O PODRŠCI DETETU I UČENIKU U SISTEMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
ODLUKA O UKIDANJU OSNOVNE ŠKOLE „MILOŠ CRNJANSKI” U SUBOTICI
PRAVILNIK O RADU POSEBNE RADNE GRUPE I RADNIH PODGRUPA ZA PRAĆENJE I KONTROLU PREUZIMANJA ZAPOSLENIH SA LISTE
PRAVILNIK O PLANU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA ORGANIZOVANJE, OSTVARIVANJE I PRAĆENJE ISHRANE UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
PRAVILNIK O OSNOVAMA PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA
PRAVILNIK O STANDARDIMA KOMPETENCIJA ZA PROFESIJU VASPITAČA I NJEGOVOG PROFESIONALNOG RAZVOJA
PRAVILNIK O PROGRAMU NASTAVE I UČENJA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA PRUŽANJA DODATNE PODRŠKE U OBRAZOVANJU DECE, UČENIKA I ODRASLIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU I INVALIDITETOM U VASPITNOJ GRUPI, ODNOSNO DRUGOJ ŠKOLI I PORODICI
REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA PO DETETU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI “VERA GUCUNJA“ SOMBOR
PRAVILNIK O OPŠTINSKOM SAVETU RODITELJA
ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE I UČEŠĆA KORISNIKA U OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE „BAMBI“ LOZNICA
ODLUKA O NAKNADI DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE
PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, NJEGOVU PRIMENU I VREDNOVANJE

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 70 službenih mišljenja i sudskih praksi:

Naziv Datum
donošenja
Vrsta
suda/organa
UPUTSTVO ZA RAD GRUPE I PODGRUPA ZA PRAĆENJE ANGAŽOVANJA ZAPOSLENIH U OBRAZOVNIM USTANOVAMA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI (ČL. 152.-155. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 174. ZAKONA O RADU) 19.08.2019. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
UPUTSTVO O NAČINU FORMIRANJA ODELJENJA I GRUPA I NAČINU FINANSIRANJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZA ŠKOLSKU 2019/2020 (ČL. 186. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.06.2019. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE UPISA UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU (ČL. 19. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 38. ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU) 15.05.2018. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ZAVRŠNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU (ČL. 78. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 74. ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU) 30.04.2018. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NEPRAVILNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA KOD OTKAZA UGOVORA O RADU (ČL. 191. ZAKONA O RADU, ČL. 374. ZPP I ČL. 45. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 06.03.2018. Apelacioni sud
PRIMENA POSEBNOG PROPISA KOD PRESTANKA RADNOG ODNOSA NAVRŠENJEM ODREĐENIH GODINA ŽIVOTA ZAPOSLENIH U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA (ČL. 167. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 175. ZAKONA O RADU) 01.03.2018. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
OBAVEZA ANEKSIRANJA POSTOJEĆIH UGOVORA O RADU U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA (ČL. 155. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ČL. 171. ZAKONA O RADU) 28.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ROK ZA POKRETANJE I OKONČANJE VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA (ČL. 85. I 112. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
PUNA PRIMENA ODREDBE O ODREĐIVANJU DRUŠTVENO-KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA, NAKON DONOŠENJA PODZAKONSKOG AKTA (ČL. 86. I 200. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
POSTUPNOST U POSTUPANJU DIREKTORA KADA ZAKLJUČNA OCENA NIJE IZVEDENA U SKLADU SA PROPISIMA (ČL. 82. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NEPREUZIMANJE SA LISTE KAO RAZLOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U ŠKOLI, ALI NE I U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI (ČL. 153. I 206. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DIREKTOROM USTANOVE IZABRANIM PO POSTUPKU KOJI JE ZAPOČET PRE STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA (ČL. 208. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 28.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU STICANJA LICENCE PRE I POSLE 25. JUNA 2003. GODINE (ČL. 207. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 27.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DIREKTOROM PO OSNOVU REŠENJA O IZBORU DONETIM U SKLADU SA ODREDBAMA PRETHODNO VAŽEĆEG ZAKONA (ČL. 123,. 124. I 208. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 25.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
OBAVEZA UPUĆIVANJA NA PSIHOLOŠKU PROCENU LICA NA ZAMENI ODSUTNOG ZAPOSLENOG PREKO 60 DANA (ČL. 155. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 21.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA A KOJI SPADAJU U ZAŠTIĆENE KATEGORIJE PREMA GODINAMA STAŽA OSIGURANJA (ČL. 153. I 206. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 20.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
POSTOJANJE PRAVNOG OSNOVA ZA ISPLATU NAKNADE PLATE U UTVRĐENOM PROCENTU ZAPOSLENOM KOJI JE NERASPOREĐEN (ČL. 153. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 20.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
STATUS DIREKTORA USTANOVE NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA (ČL. 123. I 124. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 19.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
REGULISANJE STATUSA DIREKTORA USTANOVE UGOVOROM O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA (ČL. 124. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 19.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
MOGUĆNOST VOĐENJA DISCIPLINSKOG POSTUPKA U SLUČAJU NEOPRAVDANOG ODSUSTVA ZAPOSLENOG SA RADA U TRAJANJU OD DVA RADNA DANA (ČL. 162., 164. I 165. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 18.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ISPUNJENOST USLOVA U POGLEDU JEZIKA NA KOME SE OSTVARUJE OBRAZOVNO-VASPITNI RAD (ČL. 141. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 15.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
OBAVEZA PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA RASPISIVANJE KONKURSA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME (ČL. 155. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 14.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NADLEŽNOST ZA UNOŠENJE MATIČNIH PODATAKA U TABELE KOJE SE ŠALJU TREZORU ZA PLATE ZAPOSLENIH (ČL. 126., 133. I 134. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 11.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
IZJAŠNJAVANJE SVIH ZAPOSLENIH O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA NA KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA (ČL. 123. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 11.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
STATUS LICA UPUĆENOG NA RAD U DRUGU ŠKOLU PRE STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZOSOV-A (ČL. 153. I 206. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 11.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
SVRHA DOSTAVLJANJA REZULTATA STRUČNO-PEDAGOŠKOG NADZORA I OCENE SPOLJAŠNJEG VREDNOVANJA OD STRANE LICA KOJE JE PRETHODNO OBAVLJALO DUŽNOST DIREKTORA (ČL. 123. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 11.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
STATUS LICA KOJA PO POVRATKU U MATIČNU USTANOVU NE MOGU BITI RASPOREĐENA (ČL. 153. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 11.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA SA DIREKTOROM BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA (ČL. 124. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 08.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
OVLAŠĆENJA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE (ČL. 125. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 08.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NEMOGUĆNOST PRESTANKA RADNOG ODNOSA NERASPOREĐENIM ZAŠTIĆENIM KATEGORIJAMA ZAPOSLENIH (ČL. 153. I 206. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 07.12.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
AKTIVNOSTI I ODRŽAVANJE SASTANAKA OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA (ČL. 121. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 27.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
ORGANIZACIJA SASTANAKA, PLANIRANJE I REALIZACIJA MERA U CILJU SPREČAVANJA NASILJA (ČL. 111. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 13.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
MIROVANJE RADNOG ODNOSA STUPANJEM NA DUŽNOST DIREKTORA (ČL. 124. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 13.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
GODINE RADA U USTANOVI NA POSLOVIMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA KAO USLOV ZA IZBOR DIREKTORA (ČL. 122. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 06.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
MESTO OBAVLJANJA POSLOVA NASTAVNIKA OD STRANE DIREKTORA ŠKOLE (ČL. 127. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 06.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
MOGUĆNOST SPORAZUMA O PRODUŽETKU RADNOG ODNOSA NAKON 65 GODINA ŽIVOTA I NAJMANJE 15 GODINA STAŽA OSIGURANJA (ČL. 167. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 03.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
OBAVEZNI ČLANOVI KOMISIJE ZA IZBOR DIREKTORA U SREDNJOJ ŠKOLI (ČL. 123. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 02.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLATE ZAPOSLENOM SA ZAVRŠENIM OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA U TRAJANJU OD ČETIRI GODINE OBIMA 240 ESPB BODOVA (ČL. 2. I 4. ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA, ČL. 35. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ČL. 140. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 01.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
UREĐIVANJE STATUSA I POLOŽAJA LIČNOG PRATIOCA (ČL. 136. I 189. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 01.11.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…
NASTAVNI DANI (ČL. 160. ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA) 18.10.2017. Ministarstvo – prosveta, nauka, kultura, sport, informisanje…

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 90 modela:

Rešenje o oslobađanju zaposlenog od odgovornosti u disciplinskom postupku
Rešenje o strukturi radne nedelje vaspitača i medicinskih sestara u predškolskoj ustanovi
Rešenje o strukturi radne nedelje stručnog saradnika, saradnika i pedagoškog asistenta u predškolskoj ustanovi
Rešenje o mirovanju radnog odnosa zaposlenom zbog imenovanja za direktora obrazovne ustanove
Rešenje o premeštaju zaposlenog na radno mesto direktora
Ugovor o radu sa direktorom obrazovne ustanove
Zapisnik o toku vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika
Zaključak o pokretanju vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika
Zaključak o pokretanju disciplinskog postupka protiv zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Obrazac za podnošenje zahteva za priznavanje strane školske isprave
Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja ili drugog zakonskog zastupnika
Ugovor o stručnom usavršavanju pripravnika- stažiste u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Ugovor o obrazovanju učenika
Ugovor o radu sa nastavnikom verske nastave
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
Ugovor o izvođenju nastave
Ugovor o obrazovanju vanrednog učenika
Statut predškolske ustanove
Statut osnovne/srednje škole
Sporazum o uzajamnom preuzimanju zaposlenih na neodređeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Sporazum o preuzimanju zaposlenog sa liste zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Sporazum o preuzimanju zaposlenog na neodređeno vreme iz druge ustanove obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenog nastavnika ili stručnog saradnika za čijim je radom prestala potreba
Rešenje o izricanju novčane kazne za težu povredu radne obaveze ili ponašanje koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo zaposlenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o prestanku svojstva pripravnika zaposlenom na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja nakon polaganja ispita za licencu
Rešenje po žalbi kojim se poništava rešenje direktora o izrečenoj vaspitno-disciplinskoj meri učeniku
Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja zbog odlaska u penziju po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju
Rešenje o izricanju novčane kazne za lakšu povredu radne obaveze zaposlenom u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog odbijanja preuzimanja zaposlenog sa liste
Rešenje o odbijanju prigovora na ocenu iz predmeta u toku školske godine
Rešenje po žalbi kojim se potvrđuje rešenje konkursne komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos
Rešenje o usvajanju prigovora na ocenu iz predmeta u toku školske godine
Rešenje o prestanku radnog odnosa zaposlenom zbog izbora kandidata ili preuzimanja ili konačnošću odluke o izboru kandidata po konkursu ili istekom školske godine
Rešenje o obustavi konkursa za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o utvrđivanju statusa nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom
Rešenje o imenovanju konkursne komisije za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o prestanku radnog odnosa neraspoređenom nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku koji nije preuzet sa liste do 1.12.2017. god.
Rešenje po žalbi kojim se poništava rešenje konkursne komisije o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos
Rešenje o izricanju mere udaljenja sa rada u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o prestanku radnog odnosa sekretaru ustanove obrazovanja i vaspitanja u svojstvu pripravnika koji ne položi ispit za licencu
Rešenje o isključenju učenika iz srednje škole, odnosno škole sa domom
Rešenje o vaspitno-disciplinskoj meri ukor direktora
Rešenje po žalbi kojim se potvrđuje rešenje o isključenju učenika iz srednje škole, odnosno škole sa domom
Rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o prestanku radnog odnosa nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku koji ne ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi zbog  psihičke, fizičke i zdravstvene nesposobnosti
Rešenje o priznavanju predmeta i sticanju prava na polaganje dopunskih ispita za dokvalifikaciju
Rešenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos na određeno vreme u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o mirovanju radnog odnosa nastavniku upućenom na rad u inostranstvo
Rešenje o prestanku radnog odnosa nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku u svojstvu pripravnika koji ne položi ispit za licencu
Rešenje po žalbi kojim se poništava rešenje o isključenju učenika iz srednje škole, odnosno škole sa domom
Rešenje o imenovanju komisije za proveru savladivosti programa u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Rešenje o imenovanju pedagoga-psihologa za zastupnika interesa učenika u vaspitno-disciplinskom postupku
Rešenje o određivanju mentora nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku – pripravniku
Rešenje o privremenom udaljenju sa rada zaposlenog u ustanovi obrazovanja i vaspitanja do okončanja disciplinskog postupka
Rešenje o priznavanju predmeta i sticanju prava polaganja ispita za prekvalifikaciju
Rešenje o prestanku radnog odnosa nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku koji ne ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi
Rešenje o strukturi radne nedelje nastavnika u osnovnoj školi
Prigovor na ocenu iz predmeta i vladanja u toku školske godine
Predlog za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u školi
Pravilnik o broju članova, sastavu i načinu obrazovanja komisije za izbor direktora u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o naknadi putnih troškova zaposlenih u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika u osnovnoj školi
Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika u srednjoj školi
Pravila zaštite od požara u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Poslovnik o radu školskog odbora srednje škole
Poslovnik o radu školskog odbora osnovne škole
Poslovnik o radu saveta roditelja
Poslovnik o radu nastavničkog veća
Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
Formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Odluka o pokretanju postupka procene rizika
Odluka o imenovanju i nadležnostima tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Odluka o raspisivanju konkursa za izbor direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
Odluka o obrazovanju Komisije za izbor direktora u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Odluka o raspisivanju konkursa za prijem u radni odnos u ustanovu obrazovanja
Obaveštenje o izboru kandidata po raspisanom konkursu za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
Izveštaj o sprovedenom postupku za izbor direktora u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

 

U vezi sa ovim zakonom imamo 47 komentara:

JAVNA NABAVKA EKSKURZIJA I NAKNADA ZA BRIGU O DECI
NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIH U PROSVETI
USLOVI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI I STATUS DIREKTORA OBRAZOVNIH USTANOVA NAKON NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA
PRIKAZ IZMENA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA OBJAVLJENIH U „SL. GLASNIKU RS“, BR. 10/2019
PRIKAZ NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
PRIKAZ NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
KARIJERNO VOĐENJE I SAVETOVANJE UČENIKA U DUALNOM OBRAZOVANJU
GIMNAZIJE – NOVI SMER I SPECIJALIZOVANA IT ODELJENJA
NOVI PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
PROCEDURA ZA PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA
PROBLEM OBRAČUNA OTPREMNINE NERASPOREĐENIM ZAPOSLENIMA KOJIMA PRESTAJE RADNI ODNOS
RADNOPRAVNI POLOŽAJ SEKRETARA USTANOVE PREMA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVINE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU PO NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVI OSNOVI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVINE U POGLEDU STATUSA DIREKTORA USTANOVE PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRAVO NA OTPREMNINU PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVINE KOD ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA PO NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRAVNA ZAŠTITA ZAPOSLENIH PO NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVINE U POSTUPKU PREUZIMANJA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA VASPITANJA
GIMNAZIJE – NOVI SMER I SPECIJALIZOVANA IT ODELJENJA
NOVI PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
IZMENE OSNOVNIH ODREDABA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU
PROBLEMI U PRIMENI PKU U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
SASTAV KOMISIJE ZA TUMAČENJE PKU
PROBLEM OBRAČUNA OTPREMNINE NERASPOREĐENIM ZAPOSLENIMA KOJIMA PRESTAJE RADNI ODNOS
RADNOPRAVNI POLOŽAJ SEKRETARA USTANOVE PREMA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVINE U DISCIPLINSKOM POSTUPKU PO NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVI OSNOVI ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVINE U POGLEDU STATUSA DIREKTORA USTANOVE PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRAVO NA OTPREMNINU PREMA NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
NOVINE KOD ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA PO NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRAVNA ZAŠTITA ZAPOSLENIH PO NOVOM ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRIMENA KOLEKTIVNOG UGOVORA
PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH
SPROVOĐENJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA
SLUČAJEVI PLAĆENOG I NEPLAĆENOG ODSUSTVA I NJIHOV OBIM
PLATE, NAKNADE PLATA I OSTALA PRIMANJA
OSTVARIVANJE PRAVA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA
LISTE TEHNOLOŠKIH VIŠKOVA I MOGUĆNOST PREUZIMANJA U POGLEDU PERIODA I PROCENTA
(NE)MOGUĆNOST UTVRĐIVANJA POSLOVA SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM

 

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u Vašem elektronskom sandučetu.

U VEZI SA OVIM IMAMO I: