Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Autori: Nenad Jevtić, Nikola Aleksić

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Autori: dipl. pravnik Nenad Jevtić, dipl. pravnik Nikola Aleksić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 338
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu donosi velike novine u svakodnevnom poslovanju, odnosno nove obaveze u praktičnoj primeni zakona, među kojima su najvažnije one koje se odnose na:

 • Zasnivanje radnog odnosa, odnosno ugovor o radu;
 • Rad na određeno vreme;
 • Izmene odredaba u vezi sa Pravilnikom o radu;
 • Odmore i odsustva;
 • Zarade, naknade i minuli rad;
 • Prestanak radnog odnosa;
 • Zaštita prava zaposlenih, ali i
 • Visoke kazne za nepoštovanje novih odredaba zakona…

Uskladite Vaše poslovanje sa najnovijim izmenama radnog zakonodavstva uz praktično izdanje za svakodnevnu primenu

Praktičnost i upotrebljivost ovog svojevrsnog priručnika ogleda se u njegovom sadržaju koji čine:

 • Prečišćeni tekst Zakona o radu zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 75/2014, koje se primenjuje od 29. jula 2014. god.
 • Uz članove koji su menjani dati su komentari koji pojašnjavaju samu izmenu i primenu odredbi.
 • Izbor iz sudske prakse i mišljenja nadležnih organa donetih pre stupanja na snagu izmena zakona, kod kojih su zauzeti stavovi primenjivi i dalje, a koji daju odgovor na mnoga sporna pitanja u primeni zakona.

+

 • Izbor modela akata usklađenih sa izmenama zakona, spremnih za praktičnu primenu – izrađeni od strane autora sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa:*

 

 • Ugovor o radu
 • Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
 • Predlog poslodavca za sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Predlog zaposlenog za sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Sporazum o prestanku radnog odnosa
 • Obaveštenje o posledicama u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti uz sporazum o prestanku radnog odnosa
 • Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog
 • Upozorenje zaposlenom na nepoštovanje radne discipline
 • Upozorenje zaposlenom na povredu radne obaveze
 • Upozorenje zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon mirovanja radnog odnosa
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon neplaćenog odsustva do navršene tri godine života deteta
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu
 • Rešenje o izricanju mere udaljenja sa rada umesto otkaza ugovora o radu
 • Rešenje o izricanju novčane kazne umesto otkaza ugovora o radu
 • Rešenje o izricanju opomene umesto otkaza ugovora o radu

Napomena: *Modele akata koji zbog svoje obimnosti nisu ušli u ovo izdanje (Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, razna rešenja itd.) možete pogledati i preuzeti iz baze „Propis Soft“.

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Po primerku

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

 • Preuzmite narudžbenicu – predračun putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
 • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.