Propis soft: novine

Glavna ideja Propis Soft-a nije samo davanje baze propisa, već da vam budemo prava podrška u primeni propisa. Možemo da se pohvalimo da prepoznajemo probleme u primeni propisa u praksi i za iste dajemo dodatna tumačenja, stavove, sudsku praksu, autorske radove i pojašnjenja. U prethodnim godinama dokazali smo da prilikom donošenja novih zakona prvi dajemo komentare i obezbeđujemo modele za primenu istih. Nova tehnička rešenja obezbeđuju lakše korišćenje ali i upućivanje i sugerisanje programa na dokumenta koja su vezana određene propise i određenu problematiku.

Novine

01.3.2018. – NOVINE – PROPIS SOFT

  • U novembru 2018. godine baza programa ažurirana je:
    227 novih propisa i njihovih izmena od čega 32 zakona
    259 sudske prakse i službena mišljenja od čega 5 odluka Evropskog suda za ljudska prava, 22 Ustavnog suda, 25 Vrhovnog kasacionog suda, 52 apelacionih sudova…
    77 modela akata za obrazovne ustanove, iz radnog prava, tužbe…
    10 komentara u vezi sa krivičnim materijalnim pravom, porodičnim pravom, privrednim društvima, vrćanjem imovine i obeštećenjem, parničnim postupkom, doprinosima…

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.