Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Autor: Jelena Petrović

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Uskladite svoj rad sa odredbama novog PKU!

U „Sl. glasniku R. Srbije“ broj 21/2015 od 25. februara 2015. god. objavljen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: PKU), koji je stupio na snagu 5. marta 2015. god.

S obzirom da se ovim ugovorom ureduju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, te samim tim regulišu osnovna socijalna i pre svega egzistencijalna prava zaposlenih u svim osnovnim i srednjim školama i domovima učenika kojima se plate obezbeđuju u budžetu R. Srbije, to je jasan povod za ovo izdanje.

Sadržaj specijalnog izdanja:

Novi PKU se neposredno primenjuje u SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu RS

Novine u novom PKU tiču se pre svega definisanja određenih pojmova i kategorija koja su izazvale neujednačeno postupanje u praksi za vreme trajanja prethodnog ugovora, usklađivanje obračuna minulog rada u skladu sa novim zakonskim rešenjem, preciznije uređivanje postupka bodovanja i proširivanje liste zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, drugačije regulisanje plaćenog odsustva, pitanja naknade troškova u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, prava i obaveza predstavnika sindikata, kao i niza drugih pitanja.

Cilj ovog izdanja je višestruk:

 1. Upoznavanje sa novinama koje donosi novi PKU kroz jasan i precizan prikaz svakog člana ponaosob;
 2. Ukazivanje na stavove Komisije za tumačenje PKU o najvažnijim spornim pitanjima koja su stvarala praktične probleme prilikom primene PKU;
 3. Ukazivanje na mišljenja ministarstava o najznačajnijim i najučestalijim pitanjima i nejasnoćama u praksi;
 4. Upoznavanje sa formom i sadržinom ugovora o radu (na određeno i neodređeno vreme) kroz dva modela koji su dati kao primer radi lakšeg upoznavanja sa složenošću regulisanja radnog odnosa u obrazovnim ustanovama;

Sadržaj izdanja:

 • Tekst PKU objavljenog u „Sl.glasniku RS“ broj 21/2015 u kome su radi lakšeg upoznavanja sa novinama u odnosu na prethodni PKU boldirani delovi članova koji predstavljaju novine
 • Komentari članova u vidu analize izmena u odnosu na rešenja iz prethodnog PKU
 • Odluke komisije za tumačenje PKU u okviru svakog člana čija je primena izazivala probleme u praksi koje se odnose na članove prethodnog PKU koji su ostali identični ili koji se, u delovima obuhvaćenim odlukom Komisije, nisu menjali.
 • Sprovođenje postupka utvrđivanja zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u vidu komentara čiji je cilj bolje razumevanje same procedure kroz pojedine faze postupka.
 • Mišljenja ministarstva finansija koja se odnose na postavljena pitanja oko primene pojedinih članova i razrešenja praktičnih problema koji su se javljali u praksi.
 • Modeli ugovora o radu prilagođeni radnim odnosima u obrazovnim ustanovama u skladu sa novim rešenjima iz PKU.

Priručnik kao i sva ostala stručna štampana izdanja iz oblasti obrazovanja, dobijaju se potpuno besplatno uz specijalizovano izdanje za obrazovne ustanove „Prosvetni Pravni Savetnik

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Po primerku

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

 • Preuzmite narudžbenicu – predračun putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
 • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.