Rešenje za primenu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Kompletno i konkretno rešenje za primenu izmenjenog postupka izvršenja i obezbeđenja

Propis Soft – Elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca i stručnih komentara
+
Modeli akata izrađeni u skladu sa izmenama ZIO („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) za pokretanje, određivanje i sprovođenje izvršenja
+
Stručno štampano izdanje – Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa prikazom i komentarom izmena („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) – Autor prikaza i komentara: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) počeo je da se primenjuje od 1. januara 2020. godine, a doneo je velike novine u postupku izvršenja i obezbeđenja, od kojih izdvajamo one koje se odnose na:
– pokretanje i vođenje postupka i nadležnost za sprovođenje izvršenja,
– namirenje primenom različitih zakona na nepokretnosti opterećenoj hipotekom,
– troškove postupka,
– dostavljanje,
– načelo srazmere,
– izvršnu ispravu,
– sredstva i predmet izvršenja,
– predlog za izvršenje i rešenje o izvršenju,
– pravne lekove,
– odlaganje, okončanje i sprovođenje izvršenja,
– izvršenje na nepokretnostima i pokretnim stvarima,
– izvršenje na novčanom potraživanju i na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika,
– skraćeni izvršni postupak,
– dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
– izvršenje činjenja, nečinjenja ili trpljenja,
– namirenje novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti…

Naša konkretna rešenja za nova pravila postupanja:

Elektronsko izdanje

Propis Soft – Pored kompletnog zakonodavstva, sadrži i stručne komentare, modele akata, sudsku praksu, službena mišljenja iz oblasti izvršenja i obezbeđenja.

MODELI AKATA – izrađeni su u skladu sa izmenama ZIO („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) za praktično postupanje kod pokretanja postupka, određivanja i sprovođenja izvršenja. Samo u Propis Soft-u možete pronaći modele podnesaka, rešenja, zaključaka i zahteva, usklađenih sa ovim izmenama, kojima su obuhvaćene brojne radnje advokata, stranaka, javnih izvršitelja:

– Predlog izvršnog dužnika da se izvršenje sprovede na drugoj nepokretnosti ili drugim sredstvom i predmetom izvršenja
– Predlog izvršnog dužnika za odlaganje izvršenja
– Predlog izvršnog dužnika za protivizvršenje
– Predlog izvršnog poverioca za nastavak zaključenog izvršnog postupka
– Predlog izvršnog poverioca za promenu sredstva i predmeta izvršenja kada namirenje nije moguće iz već određenih sredstava i predmeta izvršenja
– Predlog trećeg lica za obustavu izvršnog postupka
– Predlog za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka
– Predlog za donošenje rešenja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju
– Predlog za izricanje sudskih penala
– Predlog za izvršenje ispražnjenjem i predajom nepokretnosti
– Predlog za izvršenje na nepokretnosti na osnovu izvršne isprave
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave – ugovora o hipoteci
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave na celokupnoj imovini izvršnog dužnika
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave oduzimanjem i predajom deteta
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave popisom, procenom i prodajom pokretnih stvari
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave prodajom udela izvršnog dužnika u privrednom subjektu
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti
– Predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave radi predaje individualno određene stvari
– Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje
– Prigovori, zahtevi i žalbe izvršnog dužnika i izvršnog poverioca
– Rešenje javnog izvršitelja koje ima dejstvo rešenja o izvršenju
– Rešenje javnog izvršitelja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih delatnosti
– Rešenje javnog izvršitelja o nastavljanju izvršenja pre isteka vremena na koje je odloženo
– Rešenje javnog izvršitelja o obustavi izvršnog postupka
– Rešenje javnog izvršitelja o odbacivanju predloga za izvršenje komunalne i srodne usluge
– Rešenje javnog izvršitelja o odbacivanju predloga za izvršenje
– Rešenje javnog izvršitelja o odlaganju izvršenja na predlog izvršnog dužnika uz polaganje jemstva
– Rešenje javnog izvršitelja o odlaganju izvršenja na predlog izvršnog dužnika
– Rešenje javnog izvršitelja o utvrđivanju i otklanjanju nepravilnosti u sprovođenju izvršenja
– Rešenje javnog izvršitelja o utvrđivanju izvršenja nedozvoljenim po prigovoru trećeg lica
– Zaključak javnog izvršitelja o dodeljivanju nepokretnosti nakon javnog nadmetanja
– Zaključak javnog izvršitelja o dodeljivanju nepokretnosti nakon neposredne pogodbe
– Zaključak javnog izvršitelja o nastavljanju izvršenja nakon promene javnog izvršitelja
– Zaključak javnog izvršitelja o nastavljanju izvršnog postupka protiv novog vlasnika nepokretnosti
– Zaključak javnog izvršitelja o obustavi sprovođenja izvršenja pred njim i određivanju drugog javnog izvršitelja
– Zaključak javnog izvršitelja o odobravanju sporazuma kupca nepokretnosti na kojoj se sprovodi izvršenje i založnog poverioca
– Zaključak javnog izvršitelja o oduzimanju pokretnih stvari izvršnom dužniku i poveravanju drugom licu
– Zaključak javnog izvršitelja o oglašavanju bez dejstva prodaje nepokretnosti zbog neplaćanja prodajne cene
– Zaključak javnog izvršitelja o predujmu troškova izvršnog postupka
– Zaključak javnog izvršitelja o prodaji nepokretnosti na prvom javnom nadmetanju
– Zaključak javnog izvršitelja o promeni sredstva i predmeta izvršenja
– Zaključak javnog izvršitelja o sprovođenju izvršenja sledećim sredstvom i predmetom izvršenja kada izvršni poverilac nije namiren
– Zaključak javnog izvršitelja o uklanjanju pokretnih stvari kod izvršenja radi ispražnjenja i predaje nepokretnosti
– Zaključak o zaključenju izvršnog postupka
– Zahtev javnog izvršitelja za dostavljanje podataka o izvršnom dužniku
– Zahtev javnog izvršitelja za pružanje policijske pomoći
– i brojni drugi podnesci.

DIREKTNA VEZA AKATA u „Propis Soft-u“ sa odredbama zakona koje se primenjuju kod pokretanja, određivanja i sprovođenja izvršenja.

Do stručnih komentara, sudske prakse i službenih mišljenja takođe možete doći preko člana Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji primenjujete u konkretnom slučaju.

REDOVNO AŽURIRANJE – svakodnevno nova sudska praksa, odluke, stavovi i odgovori sudova u vezi sa primenom spornih odredaba zakona.

AUTOMATSKO OBAVEŠTAVANJE o svim novinama koje su vezane za svakodnevno poslovanje i primenu propisa. Dobijate obaveštenja o novoobjavljenim propisima ili njihovim izmenama i dopunama, novoj sudskoj praksi, i novim modelima akata upravo u vezi sa postupanjem u postupku izvršenja.

Štampano izdanje

KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU – („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019)- u okviru našeg najnovijeg štampanog izdanja, stručnim autorskim radom sudije Privrednog apelacionog suda, Mladena Nikolića:
– dat je prikaz najznačajnijih novina, odnosno onih kojima je poboljšan tekst ZIO i nedostataka zakona koji nisu otklonjeni,
– ali je i dato tumačenje onih spornih odredbama koje izazivaju navedene nedoumice.

Jednostavno rečeno, ovo izdanje praktično predstavlja priručnik za upoznavanje sa svim novinama i prilagođavanje istim u svakodnevnom radu.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.