Preporučena pravna izdanja za vaspitno-obrazovne ustanove

Svakodnevni rad u prosveti podrazumeva izvršavanje brojnih obaveza u skladu sa propisima koji uređuju različite oblasti prava, od onih usko vezanih za vaspitanje i obrazovanje, preko radnog prava, upravnog postupka, do javnih nabavki, javne svojine… Veliku pomoć u radu direktora, pomoćnika, zamenika direktora i sekretara predstavljaju sledeći proizvodi:

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK

Specijalizovano izdanje za olakšanu primenu propisa u vaspitno – obrazovnim ustanovama, sa odgovorima na Vaša pitanja, posebnim dodacima za prosvetu, kao i štampanim izdanjima redakcije Prosvetni Pravni Savetnik. Velika pomoć u radu direktora, pomoćnika, zamenika direktora i sekretara.

Blagovremena obaveštenja i gotova rešenja u domenu primene propisa i rešavanje specifičnih situacija koje se javljaju u prosveti.

WEBINARI

WEBINARI

Rešenje za praktičnu primenu ZOSOV i PKU za škole i predškolske ustanove, kao i primenu drugih propisa i postupanje u skladu sa zakonskim okvirima.

Putem webinara obrađujemo aktuelne teme, nedoumice i rešenja za primenu propisa u praksi, na osnovu višegodišnjeg iskustva stečenog u saradnji sa preko 800 vaspitno-obrazovnih ustanova.

Vid prezentacije koji će omogućiti jasnije prezentovanje postavke problema ili nedoumice, zakonske regulative i konkretnog rešenja za postupanje i sprovođenje propisa u praksi.

PROSVETA U PRAKSI

PROSVETA U PRAKSI

Elektronski, praktični časopis za primenu propisa u prosveti, nastao kao proizvod višegodišnjeg iskustva stečenog saradnjom sa brojnim obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Namenjen sekretarima, direktorima, finansijskoj službi, nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

Obuhvata komentare stručnjaka iz ministarstva, predavača sa seminara, pravnika sa dugogodišnjim iskustvom, najnovija mišljenja i uputstva Ministarstva prosvete i drugih organa, aktuelnu sudsku praksu, rubrike za obaveštavanje o svim novinama u prosveti, odgovore na najčešća pitanja direktora, sekretara, nastavnika iz svih oblasti prava koje primenjuju obrazovno-vaspitne ustanove: obrazovanje, radni odnosi, javne nabavke, javna svojina, Croso, informacije od javnog značaja, zaštita podataka o ličnosti, sukob interesa…

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Specijalizovano izdanje za uspešno sprovođenje javnih nabavki, sa konsultacijama i štampanim izdanjem.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

NOVI ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA

+

Aneks – nove izmene iz „Sl. glasnika RS“, br. 10/2019

Bilten Javnih nabavki - Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + CD SA MODELIMA I OBRASCIMA

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

PRIRUČNIK ZA PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.