Preporučena pravna izdanja za privredu

Godinama smo sigurna pravna podrška u svakodnevnom poslovanju privrednih subjekata. Predstavljamo Vam proizvode koji obezbeđuju potpunu pravnu sigurnost i jednostavnu primenu propisa u praksi iz svih oblasti prava, odnosno naša elektronska i štampana stručna pravna izdanja, kao i specijalizovane programe za učestvovanje u postupcima javnih nabavki, obračunavanje kamata, različite vrste podsetnika…

POSLOVNO PRAVNI POMOĆNIK

Jedinstveno programsko rešenje koje sadrži: registar i bazu propisa, sudsku praksu, povezane pravne akte, službena mišljenja, modele akata, ugovora, podnesaka i obrasce, napomene naše redakcije, alarm za praćenje.

Specijalizovani servisi za primenu propisa u privrednim društvima i direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u praćenju i primeni propisa.

RAD, PRAVA I OBAVEZE

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

Na jednom mestu imate…
☛ Komentare, stručne tekstove i uputstva eksperata za radne odnose
☛ Praćenje aktuelnih tema i novina
☛ Odgovore na sporna pitanja i nedoumice
☛ Kalendar i podsetnik za ostvarivanje prava i izvršavanje
obaveza
☛ Modele akata i obrasce neophodne u svakodnevnom radu

Časopis se bavi i:
• poreskim tretmanom rada,
• socijalnim pravima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje,
prava po osnovu zapošljavanja i nezaposlenosti itd.),
kao i svim drugim aspektima rada (licence, uslovi za obavljanje
delatnosti, itd.), čime se krug prava i obaveza dodatno proširuje, ali
i krug subjekata jednog takvog odnosa.

PREPORUČENI PROIZVODI

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za kompletno obračunavanje svih vrsta kamata.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

Bilten Javnih nabavki - Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

ZAKON O STEČAJU SA PREGLEDOM NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA IZ „SL. GLASNIKA RS“, BR. 113/2017

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.