Preporučena pravna izdanja za javni sektor

Preko 20 godina duga saradnja sa preko 3.500 javnih preduzeća, ustanova, državnih organa, i drugih specijalnih ustanova i organizacija dovela je do razvoja i unapređenja sistema koja zadovoljavaju sve potrebe javnog sektora.

PAKET ZA JAVNI SEKTOR

Razvili smo unapređen sistem gde je fokus na primeni propisa sa aspekta potreba svakog korisnika ponaosob, kao i određenih službi u ustanovama ili preduzeću sa pravnim konsultacijama i stručnim  štampanim izdanjima.

Radni odnosi i  javne nabavke su samo neke oblasti koje posmatramo iz ugla javnog sektora.

Propis Soft + Specijal javne nabavke

PROPIS SOFT
SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Propis Soft + Profi obračun kamata

PROPIS SOFT
PROFI OBRAČUN KAMATA

Propis Soft + Specijal javne nabavke + Profi obračun kamata

PROPIS SOFT
SPECIJAL JAVNE NABAVKE
PROFI OBRAČUN KAMATA

POJEDINAČNA PRAVNA IZDANJA

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima, pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i  štampano stručno izdanje.

Predmeti i utuženja

PREDMETI-UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje svih vrsta predmeta namenjeno javnim preduzećima.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za kompletno obračunavanje svih vrsta kamata.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

Bilten Javnih nabavki - Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + CD SA MODELIMA I OBRASCIMA

Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM -

Komplet zbirki

KOMPLET OD 4 ZBIRKE PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

ZAKON O STEČAJU SA PREGLEDOM NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA IZ „SL. GLASNIKA RS“, BR. 113/2017

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.