Preporučena pravna izdanja za javne nabavke

Godinama smo sigurna pravna podrška u sprovođenju postupaka javnih nabavki, kako za naručioce tako i za ponuđače. Predstavljamo Vam proizvode koji obezbeđuju potpunu pravnu sigurnost i jednostavno sprovođenje postupaka javnih nabavki, ali i elektronska i štampana izdanja za primenu propisa iz drugih oblasti prava, kao i specijalizovane programe za vođenje evidencije predmeta, obračunavanje kamata, različite vrste podsetnika…

Specijal Javne nabavke: logo

SPECIJAL JAVNE NABAVKE

Kompletan softver sa svim propisima i neophodnim pravnim dokumentima, dostupnost za pravne konsultacije, automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN kao i dobijanje štampanog stručnog izdanja – „Bilten Javnih nabavki“

Službena mišljenja, uputstva Uprave za javne nabavke, odnosno Kancelarije za javne nabavke i stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Specijal javne nabavke

DODACI ZA JAVNE NABAVKE

Automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN, mišljenja, stavovi, uputstva nadležnih organa, najčešća pitanja…

Specijal javne nabavke

PAKET PRAVNIH KONSULTACIJA

Uz paket “Specijal Javne nabavke” obezbeđene su Vam pravne konsultacije sa timom eksperata u vezi sa nedoumicama i specifičnim situacijama u sprovođenju postupka javnih nabavki.

Bilten Javnih nabavki - Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

BILTEN JAVNIH NABAVKI

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM NAJZNAČAJNIJIH NOVINA I MODELIMA + CD SA MODELIMA I OBRASCIMA

Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.