Preporučena pravna izdanja za advokaturu

Advokatura zahteva odgovornost i blagovremenu pripremu velikog broja dokumenata, primenljivu sudsku praksu, ažurne propise, kvalitetnu evidenciju predmeta i klijenata. Razvili smo jedinstvene sisteme za sve segmente advokatske profesije.

SPECIJALIZOVANO ZA ADVOKATURU

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca, funkcionalno i sadržinski prilagođena radu advokata sa posebnim dodacima, deo je specijalizovanih paketa za advokaturu koje Vam predstavljamo.

Programi za obračun kamata i evidenciju klijenata i predmeta, stručni časopis sa autorskim tekstovima takođe čine ove pakete.

IZDVOJENI PAKETI

PAKET: Propis Soft online
+ časopis Advokatska kancelarija

PROPIS SOFT
ADVOKATSKA
KANCELARIJA

PAKET: Propis Soft online
+ časopis Advokatska kancelarija
+ Profi Obračun Kamata

PROPIS SOFT
ADVOKATSKA
KANCELARIJA
PROFI OBRAČUN KAMATA v7

PAKET: Propis Soft online
+ časopis Advokatska kancelarija
+ Profi Obračun Kamata
+ Advokat Lider – Singl verzija

PROPIS SOFT
ADVOKATSKA
KANCELARIJA
PROFI OBRAČUN KAMATA v7
ADVOKAT LIDER
singl verzija

POJEDINAČNI PROIZVODI

Propis Soft

PROPIS SOFT

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca sa posebnim dodacima.

Profi Obračun Kamata

PROFI OBRAČUN KAMATA

Najpouzdaniji program za kompletno obračunavanje svih vrsta kamata.

Advokat Lider

ADVOKAT LIDER

Elektronsko vođenje i čuvanje predmeta sa kompletnim spisima i podacima o klijentima, sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, rokova i termina.

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Jedini stručni časopis za advokate sa autorskim tekstovima, aktuelnom sudskom praksom… Izlazi jednom mesečno.

Advokatski Rokovnik

ADVOKATSKI ROKOVNIK

Android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta praćenje rokova i svih ostalih obaveza. Besplatno preuzimanje.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA + CD sa modelima novih i usklađenih akata

Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom

ZATEZNA KAMATA U PRAKSI - PRAVO NA KAMATU, OBRAČUN, TOK I ODNOS SA UGOVORNOM KAMATOM

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

KRIVIČNI ZAKONIK SA PRIKAZOM I KOMENTAROM IZMENA I DOPUNA ZAKLJUČNO SA 2016.

Komplet zbirki

KOMPLET OD 4 ZBIRKE PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA

PREPORUKE

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.