Predmeti-Utuženja: novine

Novine

22.10.2021. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.2)

• U okviru statistike finansija omogućeno je grupisanje stavki finansija po predmetu i dodata je kolona Saldo u grupisanom prikazu rezultata pretrage;
• U okviru statistike finansija omogućen je taster Pretraži i naznaka za učitavanje rezultata pretrage.

27.01.2021. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.1)

• Na početnoj strani programa, u tabeli gde se prikazuje lista stranaka dodata je još jedna kolona JMBG/PIB u okviru koje se prikazuju navedeni podaci u zavisnosti od toga da li je stranka fizičko ili pravno lice;
• Takođe na početnoj strani programa, u delu gde se prikazuju liste stranaka i predmeta omogućeno je proširenje jedne ili druge liste kako bi se videle sve dodate kolone sa podacima;
• Ostala manja tehnička unapređenja.

18.09.2020. NOVA VERZIJA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 2.0.0.0)

Kompletno izmenjena verzija programa Predmeti-Utuženja koja kao i prethodna pre svega ima za cilj da se na jednom mestu vrši evidencija i praćenje predmeta i stranaka ali sa mnogobrojnim unapređenjima:

• novi interfejs,
• sadržajniji unos podataka koji se tiču stranke naročito u delu kontakt informacija,
• sadržajniji unos podataka koji se odnose na predmet,
• mogućnost unosa ostalih lica u postupku (predmetu),
• detaljnije praćenje istorije predmeta,
• prilagođavanje opcija u predmetu u skladu sa sopstvenim potrebama,
• detaljnija evidencija svih stavki finansija (potraživanja, troškovi, kamate, uplate),
• zavođenje kompletne dokumentacije koja se tiče sporova i drugih postupaka uz mogućnost evidentiranja delovodne oznake/broja za svaki dokument,
• omogućena detaljna finansijska pretraga po svim kriterijumima koji se tiču predmeta, stranke, finansijskih stavki i finansijskog statusa predmeta,
• tri zasebne statistike koje omogućavaju napredno pretraživanje svih unetih podataka koji se tiču predmeta, stranaka i dokumenata,
• u okviru statistike omogućeno je da se tabela rezultata pretrage prilagođava uklanjanjem ili dodavnjem željenih kolona i u skladu sa tim odštampa izveštaj,
• dodavanje podsetnika sa podešavanjem alarma i dodatnim poljima kao i vezivanje za konkretan predmet,
• zadavanje radnih zadataka kako sebi tako i drugim korisnicima programa uz mogućnost vezivanja zadatka za konkretan predmet,
• omogućen pregled zadataka na naslovnoj strani programa i u okviru predmeta,
• napredna pretraga zadataka,
• veliku većinu podataka moguće je prilagoditi sopstvenim potrebama putem šifrarnika koji sami formirate,
• automatsko podsećanje za arhiviranje baze podataka,
• mogućnost uvoza podataka iz Excel-a,
• automatsko ažuriranje verzije programa putem interneta (odnosi se na sve buduće izmene/unapređenja programa).

10.07.2019. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 1.0.0.2)

Usled infrastrukturnih promena izvršena izmena programa u delu koji se odnosi na automatsko ažuriranje.

25.04.2019. IZMENA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 1.0.0.1)

• Sistem provere statusa korisnika i obaveštavanje o isteku licence
• Sistem provere raspoloživosti nove verzije programa i automatska nadogradnja programa
• Automatsko ažuriranje modela odmah po učitavanju programa
• Uvedeno automatsko podsećanje za arhiviranje baze podataka
• U okviru napredne pretrage poboljšana postojeća pretraga po prethodnom poslovnom broju predmeta
• U okviru finansija omogućeni dodatni kriterijumi za pretragu
• Usklađeni nazivi pojedinih kolona u finansijama
• U okviru predmeta dodato polje za upis početne vrednosti spora
• Omogućen izvoz lista i u CSV format
• Unapređena pretraga modela
• Redizajnirana ikonica programa
• Ostala manja tehnička unapređenja

21.02.2018. NOVA VERZIJA PROGRAMA PREDMETI-UTUŽENJA (v 1.0.0.0)

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta.
Efikasno vođenje i praćenje svih vrsta predmeta sa kompletnom dokumentacijom, sporovi i drugi postupci, kao i finansije sa troškovima postupaka, izvršitelja i advokata.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.