Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, oktobar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Predstavljamo Vam prvo specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to brojeva 94, 95-96 i 97 (od junskog do septembarskog broja). U ovom, prvom specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Krivično procesno pravo: Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Krivično materijalno pravo: Mera bezbednosti oduzimanje predmeta iz čl. 87 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, u penziji

Građansko procesno-ljudska prava: Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom, dipl. prav. Nikola Aleksić

Radno pravo: Dilema za i protiv (topli obrok i regres), Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Obligaciono pravo: Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja, Maja Gluščević, advokat iz Niša

Svojinskopravni odnosi-ljudska prava: Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu

U okviru AKTUELNE SUDSKE PRAKSE objavljujemo:

– Oduzimanje predmeta
– Priznanje krivičnog dela
– Daljinsko grejanje
– Pravo na poštovanje doma

Pored prakse vezane za autorske tekstove tu su i pregledi najnovijih stavova redovnih sudova, kao i najnovije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava:

Prekršajni apelacioni sud:

– Uticaj izmena zakona na svojstvo ovlašćenog podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda:

– Izračunavanje polovine raspona kod višestrukog povrata
– Rok zastarelosti potraživanja poslodavca prema zaposlenom po ugovoru o zajmu
– Naknada troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora za minimalac u javnim službama
– Mogućnost donošenja presude bez rasprave u sporu male vrednosti

Praksa Ustavnog suda:

– Uređenje odgovornosti i kazni statutom advokatske komore u sastavu AKS
– Neustavnost pojedinačnog akta i nenadležnost opštinskog veća za donošenje opšteg akta
– Ishrana i regres u vojsci i postupak normativne kontrole opštih akata
– Ovlašćenja jedinice lokalne samouprave u vezi sa javnim površinama
– Nepostojanje prava na regres roditelja
– Ustavnopravno prihvatljiv stav sudova suprotan od ranijeg stava Ustavnog suda
– Način dosuđivanja novčane rente i neocenjivanje revizijskog razloga u vezi sa zastarelošću
– Prigovor radi ubrzavanja postupka nastavljenog pred javnim izvršiteljem
– Izvršnost kao početak roka zastarelosti potraživanja utvrđenih sudskom odlukom
– Dužnost suda da koristi sva sredstva radi održavanja odnosa roditelja sa detetom
– Zastarelost naknade štete po neposrednom zahtevu oštećenog lica prema osiguravaču
– Povreda prava različitom ocenom prirode potraživanja
– Neutemeljeno tumačenje da su uslovi za obavljanje delatnosti propisani kumulativno
– Pretpostavka objektivne odgovornosti Republike Srbije i pretpostavka uzročnosti
– Nalog Ustavnog suda da je revizija dozvoljena iz razloga pravičnosti
– Razmatranje okolnosti za produženje pritvora objedinjeno za sve okrivljene
– Prijava prebivališta na adresi Centra za socijalni rad

Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije i drugih država:

– Nemogućnost podnošenja predstavke u ime umrlog lica
– Značenje pojma „rezerva opšteg karaktera”
– Nemogućnost apstraktnog ispitivanja kompatibilnosti zakonodavstva sa konvencijom
– Utvrđenje nezakonitosti pritvora od strane Ustavnog suda bez dosuđivanja naknade
– Povreda zabrane mučenja zbog neadekvatnih uslova pritvora-malog prostora
– Oduzimanje predmeta od okrivljenog bez utvrđenja ko je stvarni vlasnik
– Troškovi postupka veći od iznosa dobijenog na ime usvojenog alternativnog tužbenog zahteva
– Ograničavanje slobode izražavanja i javnog okupljanja na protestu protiv vladine politike
– Nedosuđivanje troškova postupka pred Ustavnim sudom

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava za štampano izdanje

Poručite pojedinačni primerak časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.