Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, maj 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Poštovani,

Predstavljamo Vam sadržaj 2. specijalnog štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to brojeva 98. do 103. (od oktobra 2022. do marta 2023.). U ovom, drugom specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Ustavno pravo-advokatura: Da li je advokat bespotreban trošak?, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca

Krivično materijalno pravo: Poreska utaja, Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Krivično procesno pravo: Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, Maja Gluščević, advokat iz Niša

Prekršajni postupak: Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga?, dipl. prav. Nenad Jevtić

Parnični postupak: Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu, Miloš Keljanović, sudijski saradnik

Medijsko pravo: Medijsko pravo – Zakonski okvir i sudska praksa, Ivana Petrović, advokat iz Beograda

U okviru AKTUELNE SUDSKE PRAKSE objavljujemo:
– Poreska utaja
– Privremeno oduzimanje predmeta
– Prekršajni nalog
– Naknada troškova parničnog postupka srazmerno uspehu u sporu
– Novija sudska praksa

Pored prakse vezane za autorske tekstove tu su i pregledi najnovijih stavova redovnih sudova, kao i najnovije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava:
Zaključak Upravnog suda:
– Obavezivanje davaoca informacija da tužiocu nadoknadi troškove sastava žalbe

Praksa Ustavnog suda:
– Ustavna pravila o određivanju pritvora, odluci o žalbi na pritvor i rokovima
– Povreda podele vlasti uredbom vlade
– Pokazivanje fotografija pre prepoznavanja lica u za to specijalno namenjenoj prostoriji
– Ugovor o kupoprodaji zaključen sa Crvenim krstom
– Nemogućnost postupanja advokata-svedoka u svojstvu branioca

Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije i drugih država:
– Nadležnost za preispitivanje upravnih akata povodom kojih je pokrenut prekršajni postupak
– Nepostojanje akta nasilja i neiskorišćavanje drugih dostupnih pravnih sredstava
– Opšti principi za utvrđivanje statusa uzbunjivača
– Obavezno vakcinisanje dece prema domaćim propisima
– Nepreduzimanje adekvatnih mera za smanjenje dugotrajnog prekomernog industrijskog zagađenja

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava za štampano izdanje

Poručite pojedinačni primerak časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.