Advokatska kancelarija: broj 95/96, jul/avgust 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

TEMA BROJA je „Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom“, dipl. prav. Nikola Aleksić – Još jednom se u temi broja bavimo stavom našeg Ustavnog suda o nepriznavanju troškova zastupanja pred ovim sudom, a povod je još jedna odluka Evropskog suda u kojoj je ponovo zauzet suprotan stav u odnosu na stav Ustavnog suda države iz okruženja čije su relevantne odredbe praktično identične našim.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto pravno lice ne može biti kažnjeno za radnje vozača?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda, a pitanje koje se postavlja je zašto se zauzima stav kada su zakonske odredbe sasvim jasne.

KOMENTARI:
„Nužna odbrana u teoriji i praksi“, Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

„Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti“, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu

„Kako saslušati veštaka u privrednim sporovima na glavnoj raspravi – pravni i psihološki pristup“, Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji

„Zloupotreba procesnih ovlašćenja u upravnom postupku“, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE:
„Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

„Kaucija u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – nužna odbrana
II. Pravo na poštovanje doma
III. Obligaciono pravo – daljinsko grejanje
IV. Novo pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda
V. Novi zaključci Vrhovnog kasacionog suda
VI. Praksa Ustavnog suda
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VIII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: ograničavanje slobode izražavanja i javnog okupljanja na protestu protiv vladine politike

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava za štampano izdanje

Poručite pojedinačni primerak časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.